đô thị hóa cảnh quan

Hồ Tây, Quảng An và Hà Nội ngày nay

Du lịch

13:42:02 12/07/2022
Từ một hồ tự nhiên, hồ Tây đang biến thành một hồ đô thị, theo nghĩa là đồng thời xảy ra sự suy giảm đa dạng sinh học, đô thị hóa cảnh quan, suy giảm chất lượng nước. Nói cách khác, hồ đang dần chỉ còn là một vũng nước lớn, được bao bọc...