đại học illinois urbana-champaign

Sốc: Phát minh 2.000 t.uổi của người Maya có thể cứu chúng ta

Lạ vui

13:55:03 17/12/2023
Một cuộc khủng hoảng đe dọa người hiện đại có thể được đẩy lùi bởi thứ giúp người Maya sinh tồn hơn 1.000 năm giữa điều kiện vô cùng khắc nghiệt.