ADVERTISEMENT

clip về động vật

Chú khỉ ham ăn nhảy dựng lên khi gặp rắn

Lạ vui

20:46:45 26/09/2022
Thấy đồ ăn giữa đường, chú khỉ nhanh nhảu xông lại, nhưng rồi bị doạ một trận hết hồn khi nhìn thấy rắn
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT