chữa bệnh phổi

Hát để chữa bệnh phổi

Sức khỏe

09:38:42 03/01/2014
Việc luyện hát giúp ích cho người mắc bệnh phổi mạn tính ở mức độ nào?