cattelan

Sốc: Quả chuối dán trên tường giá 120.000 USD

Lạ vui

18:43:59 06/12/2019
Tác phẩm nghệ thuật gồm một quả chuối dán lên tường bằng băng keo đang được trưng bày tại thành phố Miami với giá bán 120.000 USD