Xem xét, tính toán giao các trường cao đẳng sư phạm được bồi dưỡng giáo viên

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có lộ trình và hướng đi cụ thể đối với trường cao đẳng sư phạm trong thời gian sắp đến.

Thực hiện Luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 các trường Cao đẳng sư phạm chỉ còn có thể đào tạo được giáo viên Mầm non.

Hiện nay, số lượng các trường cao đẳng sư phạm trên cả nước vẫn còn khá nhiều, nếu không tuyển sinh được thì sẽ gây lãng phí cơ sở vật chất, nhân sự ở các trường Cao đẳng sư phạm. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có lộ trình và hướng đi cụ thể trong thời gian sắp đến.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cụ thể như sau:

Hiện nay, hệ thống có tổng số 25 trường cao đẳng sư phạm thực hiện đào tạo giáo viên mầm non . Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã huy động các nguồn lực và tập trung hoàn thiện Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm và hình thành một số trường sư phạm trọng điểm giai đoạn 2019-2025″ và trình Chính phủ vào tháng 7/2020.

Nội dung của Đề án đã đề xuất những giải pháp căn cơ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên.

Xem xét, tính toán giao các trường cao đẳng sư phạm được bồi dưỡng giáo viên - Hình 1

Ảnh minh họa: nguồn Báo Đại đoàn kết

Cụ thể, trên cơ sở các chuẩn chất lượng, bên cạnh việc tập trung đầu tư để hình thành các đại học sư phạm, trường đại học sư phạm lớn, một số cơ sở đào tạo sư phạm khác (trong đó có các trường cao đẳng sư phạm) sẽ được tổ chức lại thành khoa sư phạm, trường sư phạm, phân hiệu của đại học hoặc của trường đại học chủ yếu thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên hoặc chuyển đổi thành cơ sở giáo dục khác tại địa phương.

Kế hoạch thực hiện dự kiến bắt đầu từ 2021 đến 2025 để bảo đảm phù hợp với lộ trình dừng tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên trừ ngành Sư phạm Mầm non từ năm 2026 nhằm thực hiện nâng chuẩn giáo viên theo Luật Giáo dục năm 2019.

Trước đây, các trường cao đẳng sư phạm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cho các cấp học mầm non, phổ thông.

Tuy nhiên, sau khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành, quy định trình độ chuẩn của nhà giáo dạy tiểu học và trung học cơ sở được nâng lên, các trường cao đẳng sư phạm không còn đào tạo giáo viên tiểu học và trung học cơ sở mà chỉ còn đào tạo duy nhất ngành sư phạm mầm non ; việc đào tạo nâng chuẩn trình độ giáo viên tiểu học, trung học cơ sở sẽ do các trường đại học sư phạm đảm nhiệm.

Vì vậy, từ năm học 2020 – 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đề nghị các địa phương xem xét, tính toán để giao cho các trường phối hợp với các trường đại học sư phạm bồi dưỡng giáo viên hằng năm, trong đó có bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình sách giáo khoa phổ thông mới (ngoài nhiệm vụ đào tạo giáo viên mầm non ).

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo sư phạm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2021. Trong đó, thực hiện các giải pháp chuyển đổi để bảo đảm tận dụng được đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất của các trường sư phạm trong đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên các cấp theo nhu cầu của địa phương.

Cứ phải học đi, học lại những kiến thức đã cũ thầy cô nào không mệt mỏi?

Nhiều khi bước vào học tập, bồi dưỡng thì giáo viên cảm thấy mất đi sự hứng thú vì phải "nghe hoài, đọc mãi" những điều mà mình đã biết, đã làm hàng ngày ở lớp...

Khi học xong chương trình đào tạo cao đẳng hoặc đại học sư phạm thì sinh viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp để đảm nhận việc đứng lớp.

Khi được tuyển dụng và trở thành viên chức của ngành giáo dục thì việc bồi dưỡng, tập huấn hàng năm là chuyện đương nhiên, không có gì phải bàn cãi bởi nếu không học tập thêm cũng đồng nghĩa những thầy cô giáo sẽ bị chững lại về kiến thức, phương pháp...

Song, nhìn từ chương trình đào tạo các chứng chỉ, nhìn từ các đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp sư phạm thì mọi người thấy rằng có rất nhiều kiến thức trùng lặp, chồng chéo nhau. Chính vì thế nên nhiều khi gây ra sự lãng phí về thời gian, tiền bạc cho đội ngũ nhà giáo và ngân sách nhà nước.

Cứ phải học đi, học lại những kiến thức đã cũ thầy cô nào không mệt mỏi? - Hình 1

Có nhiều chuyên đề bồi dưỡng chương trình mới trùng lặp, chồng chéo (Ảnh chụp từ màn hình)

Một số chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên cứ lặp đi, lặp lại

Bản thân người viết bài này đã từng tham gia một số lớp bồi dưỡng trong những năm qua, cùng với việc tập huấn hàng năm ở nhà trường thì chúng tôi nhận thấy có quá nhiều kiến thức cứ phải học đi, học lại nhiều lần một cách nhàm chán.

Chẳng hạn như các chuyền đề: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học; Xây dựng văn hóa nhà trường; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh...

Những chuyên đề này thì bản thân người viết bài này đã học ở các lớp: Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông; lớp Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn; lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II.

Trong các nội dung bồi dưỡng đại trà đang triển khai cho giáo viên về chương trình giáo dục phổ thông 2018; chương trình bồi dưỡng thường xuyên mà Bộ thực hiện trong mấy năm nay thì các chuyên đề này cũng thấy xuất hiện.

Ngoài ra, việc bồi dưỡng về chuyên môn cũng được các Sở, Phòng Giáo dục, nhà trường cũng thường xuyên bồi dưỡng các chuyên đề này.

Ví dụ như chuyên đề: "Dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh" thì giáo viên phổ thông được tập huấn từ nhiều năm qua và năm nào các hội đồng bộ môn, nhà trường, tổ chuyên môn cũng xây dựng chuyên đề này để tổ chức thao giảng.

Chính vì thế, khi giáo viên được triệu tập đi học các lớp như: Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông; lớp Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn; tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán; Bồi dưỡng đại trà chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoặc giáo viên đăng ký học lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thấy như có vẻ quan trọng lắm nhưng khi học tập thì có quá nhiều nội dung cũ kỹ, chồng chéo với nhau.

Thậm chí, nhiều chuyên đề đã có trong Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên và được các nhà trường đánh giá, xếp loại giáo viên từ năm học 2018-2019.

Thành ra, nhiều khi bước vào học tập, bồi dưỡng thì giáo viên cảm thấy mất đi sự hứng thú vì cứ phải "nghe hoài, đọc mãi" những điều mà mình đã biết, đã làm hàng ngày ở lớp, ở trường...

Lãng phí về thời gian, tiền bạc của giáo viên và ngân sách nhà nước

Thực ra, cái gì hay, mới thì giáo viên luôn hứng thú để học tập, trau dồi cho mình nhưng nếu cứ học đi, học lại nhiều lần những kiến thức cũ sẽ dẫn đến nhàm chán, mệt mỏi cho người học.

Chẳng hạn như việc Bộ vừa ban hành các Thông Thông tư 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường từ mầm non đến trung học phổ thông công lập vừa qua thì chúng ta vẫn thấy yêu cầu các hạng giáo viên vẫn phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Nhưng, nội dung 10 chuyên đề mà các trường đại học sư phạm đang giảng dạy thì gần hết đã tập huấn cho giáo viên hoặc có trong nội dung bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 mà Bộ đã và đang triển khai đại trà cho giáo viên.

Điều này cho thấy để có những chứng chỉ này thì mỗi giáo viên đương nhiên phải mất mấy triệu đồng nhưng học lại những kiến thức cũ từ khi còn là sinh viên và nội dung tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hàng năm.

Trong khi đó, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới thì ngân sách nhà nước và các địa phương lại cũng phải trả tiền cho các trường sư phạm biên soạn nội dung tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên thêm một lần nữa. Rõ ràng, đây là sự lãng phí không đáng có.

Đất nước còn nghèo, đời sống của đa phần giáo viên còn nhiều khó khăn thì cớ gì cứ phải tổ chức bồi dưỡng, yêu cầu những "giấy phép con" mà nội dung kiến thức bồi dưỡng cho giáo viên lại lặp lại?

Vì thế, giáo viên chúng tôi hy vọng lãnh đạo Bộ Giáo dục cần có những chỉ đạo để các trường Sư phạm; trường Cán bộ quản lý giáo dục, các Sở, Phòng Giáo dục rà soát, bỏ đi những nội dung chồng chéo nhằm hướng tới bồi dưỡng cho giáo viên hiệu quả hơn.

Đừng bắt giáo viên cứ phải học đi, học lại những kiến thức cũ kỹ, không cần thiết bởi nó lãng phí thời gian và tiền bạc nhiều lắm!.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Cô bé 'thần đồng' người Việt có nguy cơ bị trục xuất khỏi New Zealand chỉ vì 'quá giỏi khi đang quá nhỏ'00:47Cách đăng ký nguyện vọng thông minh01:03:34Đăng ký nguyện vọng: Ưu tiên ngành yêu thích hay phù hợp năng lực?01:10:52[TRỰC TIẾP] Những lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký dự thi01:40:36Viện Harvard Yenching từng cấp học bổng nghiên cứu cho tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT là gì?10:44Để đăng ký nguyện vọng thông minh, thí sinh phải định vị được bản thân02:29Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao năm 2021 môn hóa: Kiềm và hợp chất55:27Đưa con 2 tuổi đi khắp nơi để luyện tiếng Anh01:41Thấy gì sau khi thực nghiệm sách giáo khoa Cánh Diều lớp 10?01:40Bí quyết ôn thi ​THPT đạt điểm cao môn toán: Cực trị27:40Bí quyết ôn thi ​THPT đạt điểm cao năm 2021 môn địa: Địa lý tự nhiên31:56Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao năm 2021 môn sinh: Kiểu gen25:59Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn sử: Phong trào dân tộc dân chủ16:20Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn văn: Kỹ năng viết nghị luận 200 chữ26:27[TRỰC TIẾP] Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt bảo lưu 24 tháng?01:59:25Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn GDCD: Sự vật và hiện tượng47:42Khác biệt giữa ngành Kinh tế quốc tế và Kinh doanh quốc tế01:01[TRỰC TIẾP] Hướng đi nào cho học sinh học xong lớp 9 muốn học lên cao?55:16Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2021: 'Giúp thí sinh chọn ngành, trường phù hợp'01:30Học phi công quân sự có được sang làm phi công thương mại?03:06

Tiêu điểm

Cô bé 'thần đồng' người Việt có nguy cơ bị trục xuất khỏi New Zealand chỉ vì 'quá giỏi khi đang quá nhỏ'
21:10:42 17/04/2021
'Chiến lược' đăng ký nguyện vọng thông minh
06:22:51 19/04/2021
Nên đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến hay bằng giấy?
07:05:54 19/04/2021
Đăng ký nguyện vọng: Ưu tiên ngành yêu thích hay phù hợp năng lực?
18:41:13 18/04/2021
Các sai lầm cần tránh khi đăng ký nguyện vọng
06:19:40 19/04/2021
Cô Nguyễn Hải Tú cùng học trò chuẩn bị hành trang cho cấp học mới
13:38:23 19/04/2021
[TRỰC TIẾP] Những lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký dự thi
07:34:02 19/04/2021
Để đăng ký nguyện vọng thông minh, thí sinh phải định vị được bản thân
07:26:38 19/04/2021
Học phí đại học tăng 'sốc': Trường muốn người học cùng chia sẻ
22:02:36 17/04/2021
Việt Nam giành 16 huy chương vàng thi Tìm kiếm tài năng Toán học quốc tế
22:09:45 17/04/2021

Thông tin đang nóng

Hình ảnh Quốc Trường ôm hôn Minh Hằng tại quán bar chính thức đã có câu trả lời của “nữ chính”
10:44:03 19/04/2021
Chính thức: Đạo diễn phim 1990 tung clip Nhã Phương là diễn viên mắc bệnh ngôi sao, “hành hạ” cả đoàn phim
14:21:35 19/04/2021
Hà Hồ làm gì để “gây thù chuốc oán” với cả nửa showbiz, còn bị “mỉa” “không có não”
11:27:31 19/04/2021
Trước khi bị nói mắc bệnh ngôi sao, Nhã Phương từng bị “tố” là giả tạo, hay diễn
12:45:03 19/04/2021
Nhã Phương lên tiếng giữa lùm xùm mắc bệnh ngôi sao, nữ chính cho biết lý do đăng ảnh Trường Giang ngay lúc phim bị hoãn chiếu gây ngỡ ngàng
10:30:02 19/04/2021
Thao túng Kim Jung Hyun thô lỗ với Seohyun, nhưng ít ai biết Seo Ye Ji đã từng bị Park Seo Joon "phũ" không kém
11:26:24 19/04/2021
Con gái Lý Tiểu Lộ bất ngờ trở thành mẫu nhí sải bước catwalk, thần thái lẫn khí chất ở tuổi lên 9 khiến Cnet bất ngờ
10:41:26 19/04/2021
Min tiết lộ số đo hiện tại, "tụt mood" vì phong độ body và siêu vòng 3 ngày nào đã không còn nữa?
11:39:24 19/04/2021
Song Hye Kyo qua lời kể của một diễn viên gạo cội: Nhan sắc cực xinh, thấy trên phim phải chụp màn hình để ngắm
10:46:23 19/04/2021
Dùng dây an toàn che chắn vùng nhạy cảm - trào lưu mới đang gây tranh cãi của các cô gái xinh đẹp
11:25:08 19/04/2021

Tin mới nhất

Ba đề xuất gửi tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Nghe thì thật là hay

15:27:16 19/04/2021
Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Thảo - giáo viên Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) cho rằng, ba đề xuất nghe thì hay nhưng hơi cực đoan.

Nhiều điểm mới kỳ tuyển sinh vào lớp 10: Nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng cho trò

15:25:01 19/04/2021
Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố những thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022, các trường đã thông tin kĩ lưỡng đến học sinh và tổ chức họp cha mẹ học sinh. 

Sôi động ngày hội Toán học mở - MOD 2021

15:22:48 19/04/2021
Ngày hội Toán học mở 2021 với chủ đề Toán học cho một thế giới tốt đẹp hơn lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng với sự phối hợp của Tổ chức Giáo dục FPT, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Sở GD&ĐT Đà Nẵng. 

Nữ sinh ngành Luật có khuôn mặt khả ái, nhiều năm đạt học bổng, ước mơ trở thành nhà báo

15:19:49 19/04/2021
Nguyễn Thị Thảo là sinh viên tiêu biểu của Học viện Thanh thiếu niên khi xuất sắc đạt học bổng nhiều học kỳ, tích cực tham gia công tác đoàn và còn là cộng tác viên của tạp chí.

Tôi biết có học sinh lớp 9, có bằng tốt nghiệp nhưng không đọc thông viết thạo

15:15:30 19/04/2021
Nền giáo dục của chúng ta là phổ cập nhưng không có nghĩa là xua tất cả các em phải lên lớp mà là đồng hành cùng các em trong chặng đường để được lên lớp.

Bảo vệ học sinh an toàn trước những thông tin xấu, độc

15:13:04 19/04/2021
Nhằm nâng cao năng lực nhận thức cho các em học sinh, xây dựng nhà trường an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện cho học sinh học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, thời gian qua, lực lượng Công an các địa bàn phối hợp với nhà trường ...

“Thuần hóa” học trò

15:09:44 19/04/2021
Nhiều HS miền núi vốn quen với tự do nên giữ nguyên thói quen khi bước vào trường nội trú. Tình trạng vặt lá, bẻ cành cây, vẽ tự do lên tường diễn ra khá phổ biến. 

Nghệ An công bố danh mục SGK lớp 2 và lớp 6

15:04:50 19/04/2021
UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định về việc phê duyệt danh mục SGK lớp 2 và lớp 6, sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2021 - 2022. 

Nữ sinh nghèo ở Mỹ nhận học bổng toàn phần của ĐH Harvard

15:02:20 19/04/2021
Vì dùng Internet công cộng, nữ sinh gốc Mexico nhiều lần bỏ lỡ cuộc gọi phỏng vấn online từ ĐH Harvard. Dù vậy, em vẫn trúng tuyển đại học hàng đầu thế giới với học bổng toàn phần.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Tăng tốc bù đắp, củng cố kiến thức

14:53:33 19/04/2021
Tuy thời gian học sinh dừng đến trường vì dịch bệnh không ảnh hưởng đến kế hoạch giáo dục, nhưng để bảo đảm chất lượng, các nhà trường chủ động bù lấp, củng cố kiến thức cho học sinh. 

Đại học ưu tiên tuyển thí sinh chuyên có làm cuộc đua vào cấp 3 chuyên khốc liệt

14:51:32 19/04/2021
 Chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học có phương án ưu tiên xét tuyển với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông chuyên.

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Có độ vênh khi chấm bài tự luận?

14:48:22 19/04/2021
Với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, các địa phương tiếp tục được giao trách nhiệm tổ chức thi, coi thi, chấm thi. Nhiều người lo ngại, khi chấm môn thi tự luận, giáo viên địa phương có tâm lý nới tay cho điểm cao học sinh của mình.

Học sinh Hà Nội muốn vào 4 trường chuyên phải qua sơ tuyển và thi tuyển

14:40:25 19/04/2021
 Học sinh tham gia tuyển sinh vào 4 trường chuyên sẽ trải qua 2 vòng, đó là sơ tuyển và thi tuyển.

5 trường đại học ở Canada nổi tiếng đào tạo điều dưỡng có mức lương cao

14:40:19 19/04/2021
 Ngành điều dưỡng nhận được sự quan tâm của nhiều sinh viên bởi vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và mức lương khá cao.

Trường đại học dạy sinh viên về 'hạnh phúc' 

14:15:52 19/04/2021
Một ngày cuối tháng 2, trước khi bắt đầu tiết dạy của mình, ThS Võ Đình Văn đưa ra câu hỏi cho những sinh viên năm thứ nhất: Theo các em, hạnh phúc là gì?.

Gian nan đào tạo diễn viên múa

14:14:22 19/04/2021
Những năm gần đây, có một thực tế nhức nhối là vấn đề đào tạo nhân lực cho nghệ thuật múa gặp vô vàn khó khăn, từ đào tạo, tuyển sinh, tới việc sáp nhập, tự chủ.

Lứa tuổi thích hợp để trẻ học Tranh biện

14:05:22 19/04/2021
Tranh biện (Debate) hiện là môn ngoại khóa phát triển khá mạnh trong giới học sinh, sinh viên. Vậy cho trẻ tiếp cận với Tranh biện như thế nào cho phù hợp?

Sinh viên phải thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong một năm học

14:00:51 19/04/2021
Đây là một trong những nội dung dự thảo Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học Bộ GDĐT đang lấy ý kiến góp ý.

Lưu ý khi làm hồ sơ xét tuyển vào các trường quân đội

13:56:58 19/04/2021
Năm 2021, các nữ sinh có mong muốn vào các trường khối quân đội chỉ còn 3 cơ hội gồm: Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Khoa học quân sự.

Sinh viên kế toán Trường ĐH Vinh đội mưa rèn nghề

13:32:57 19/04/2021
Mặc dù trời mưa to, nhưng sinh viên Khoa Kinh tế (Trường ĐH Vinh, Nghệ An) vẫn hào hứng, nhiệt tình tham gia Ngày hội Kế toán 2021. 

Đề xuất thưởng 2 triệu cho HS giỏi ở trường THCS trọng điểm

13:31:17 19/04/2021
Ngoài ra, hỗ trợ 100% lệ phí thi nếu đạt một trong các chứng chỉ ngoại ngữ: TOEIC, TOEFL, IELTS trình độ tương đương bậc 4 (B2) trở lên. Trong khi đó, cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn được hỗ trợ từ 1,2 - 2,4 triệu đồng/tháng.

Mái ấm của trẻ em khuyết tật

13:26:34 19/04/2021
Hơn 30 năm qua, Trường Trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã trở thành mái ấm của trẻ em khuyết tật trong và ngoài tỉnh.

240 thí sinh xuất sắc tham dự chung kết hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội

13:22:48 19/04/2021
 Ngày 18-4, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức vòng chung kết hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ 26, năm 2021.

Trường Đại học Lao động – Xã hội bế giảng và trao bằng thạc sĩ niên khóa 2018-2020

13:20:57 19/04/2021
Chiều 16/4, tại hội trường E701, Trường Đại học Lao động – Xã hội đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ niên khóa 2018 - 2020 (đợt 1) cho các tân thạc sĩ ngành Quản trị nhân lực; ngành Kế toán và ngành Công tác xã hội; ...

Hai nữ sinh giành chiến thắng Olympic Tiếng Anh HS-SV Đắk Lắk

13:16:31 19/04/2021
Để đoàn viên, thanh niên có dịp được trau dồi về trình độ ngoại ngữ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, năm 2021 với sự tham gia của 133 học sinh, sinh viên đến từ các t...

Thầy và trò vùng cao nỗ lực "vượt vũ môn"

13:14:06 19/04/2021
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ bắt đầu. Cả thầy và trò vùng cao đang sát cánh, nỗ lực vượt vũ môn.

Học sinh tiểu học Cần Thơ hào hứng giao lưu tài năng tiếng Anh

10:47:16 19/04/2021
Sở GD&ĐT TP Cần Thơ vừa tổ chức Giao lưu tài năng tiếng Anh cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố. 

Chiến lược dài hơi

10:45:22 19/04/2021
Trong cả 3 đợt dịch Covid – 19 vừa qua, dạy – học trực tuyến được các trường phổ thông xem là giải pháp tình thế trong điều kiện HS buộc phải ở nhà để phòng, chống dịch bệnh.   

Vì sao nhiều trường đại học tư tổ chức thi riêng?

10:29:17 19/04/2021
Tự tổ chức kỳ thi riêng là điều mà các trường ĐH tư thục ấp ủ khi tự chủ tuyển sinh nhưng trong mùa tuyển sinh năm 2021, không phải trường nào cũng chủ động đứng ra tổ chức kỳ thi riêng. Vì sao như vậy?

Có thể bạn quan tâm

‘Hương vị tình thân’ lên sóng tối nay, đánh dấu sự trở lại của Võ Hoài Nam sau 16 năm

Phim việt

16:20:05 19/04/2021
Hương vị tình thân tập đầu tiên lên sóng 21h tối thứ Hai 19/4 trên VTV1. Bộ phim truyền hình về gia dình dài 120 tập đánh dấu sự trở lại của NSƯT Võ Hoài Nam sau 16 năm.

“Giải mã” những cơn co giật mí mắt, nháy mắt

Sức khỏe

16:18:31 19/04/2021
 Nhiều người vẫn cho rằng nếu bị giật mí mắt, nháy mắt liên tục là điềm báo một việc gì đó bất thường mang tính tâm linh. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, đó có thể là cảnh báo một vấn đề bệnh lý.

NÓNG: David Beckham bất ngờ ôm hôn Kim 'siêu vòng 3', chuyện gì đang xảy ra?

Sao âu mỹ

16:13:24 19/04/2021
Mối quan hệ của gia đình Beckham và ngôi truyền hình thực tế khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Nhất Trung tố cáo Nhã Phương mà quên mất Trường Giang đã làm cho mình điều đặc biệt này

Sao việt

16:10:52 19/04/2021
Giữa lùm xùm về thái độ trong khi thực hiện phim, Nhã Phương bị đạo diễn Nhất Trung “tố thẳng mặt”

'Hộ chiếu vaccine là giải pháp nối lại đứt gãy thời gian qua'

Thế giới

16:09:53 19/04/2021
Đề cập đến hộ chiếu vaccine, chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh (Chủ tịch Công ty Le Bros) cho rằng, đây có thể xem là một giải pháp để mở cửa dần dần, một cách thận trọng, nối lại những đứt gãy trong suốt hơn một năm qua.

Chân dài nắm giữ trái tim sao trẻ MU

Bên lề sân cỏ

16:09:43 19/04/2021
Chân sút Mason Greenwood - người lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của MU trước Burnley tối 18/4 - vừa nối lại tình xưa với người mẫu Harriet Robson.

Nửa đêm em gái vợ sắp cưới gọi sang, vừa bật điện tôi choáng váng khi thấy cảnh này!

Tâm sự

16:06:43 19/04/2021
Tôi thất thểu lê bước về nhà. Mất vợ sắp cưới và chịu tiếng oan tày đình mà vẫn không hiểu đầu đuôi mọi chuyện ra làm sao.

Thần tượng nữ Kpop hot nhất: Blackpink bất ngờ bại trước Brave Girls

Nhạc quốc tế

16:00:09 19/04/2021
Nếu như tháng trước Rosé - Blackpink đứng top 1 thì sang tháng 4 này, thành viên của Brave Girls đã soán ngôi.

Người phụ nữ nắm được điểm này chồng sẽ cả đời chung thủy, không dám phản bội

Tình yêu

15:57:50 19/04/2021
Phụ nữ bản lĩnh sẽ hiểu rằng, không nên cố giữ chân đàn ông, mà tốt nhất phải giữ nhan sắc và cá tính của mình.

Dẫn vốn trái phiếu doanh nghiệp đi đúng luồng

Đời sống

15:56:47 19/04/2021
Hai năm liên tiếp 2019 và 2020, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp lập kỷ lục vượt trái phiếu Chính phủ. Như hai mặt đồng xu, nếu không căn chỉnh đúng luồng, sẽ rất nhiều rủi ro tiềm ẩn...

Đầu tuần đã đỏ hết phần thiên hạ, 3 con giáp này đi đến đâu được cát tinh bám gót đến đấy, vận may thăng cấp vùn vụt trong 3 ngày tới

Trắc nghiệm

15:55:50 19/04/2021
Xin chúc mừng 3 con giáp không những may mắn mà còn phát tài cực vượng trong tuần này, đặc biệt là thời điểm 3 ngày tới.

Quan Hiểu Đồng vạch áo khoe vai trần cực "ngọt", netizen réo gọi bạn trai Lộc Hàm

Sao châu á

15:52:40 19/04/2021
Mới đây, Quan Hiểu Đồng đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh bộc lộ sự gợi cảm, cá tính và có chút bí ẩn khiến netizen phát cuồng. Nữ diễn viên sinh năm 1997 để kiểu tóc xoăn sóng khiến diện mạo cô có phần trưởng thành và quyến rũ hơn....

Monster Hunter Rise là tựa game bán chạy thứ tư trong năm 2021

Game offline

15:50:18 19/04/2021
Tựa game Monster Hunter Rise độc quyền của Nintendo Switch đã bán rất chạy và trở thành tựa game bán chạy thứ tư trong năm 2021 trong tháng đầu tiên ra mắt.

Tứ Hoàng Mobile 'chốt hạ' ra mắt trong tuần này

Game online

15:48:29 19/04/2021
Sau thời gian dài giới thiệu cũng như mở thử nghiệm, Tứ Hoàng Mobile đã ấn định ra mắt từ ngày 22.4 sắp tới với nhiều sự kiện hấp dẫn.

Bức ảnh chụp “góc hiểm” của cây dừa khiến thanh niên phải thay điện thoại mới đăng được lên Facebook: Đúng là hy sinh vì nghệ thuật!

Netizen

15:46:32 19/04/2021
Kể về độ hy sinh về nhiếp ảnh của con người thì biết bao từ ngữ cũng không hình dung hết được. Đơn cử như một trường hợp đang viral trên MXH gần đây đã khiến bao người xuýt xoa.