Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới

Thời gian qua, BĐBP Hà Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên biên giới, huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống cho người nghèo, gia đình chính sách.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới (KVBG), bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia .

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới - Hình 1

Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang phối hợp với MTTQ Việt Nam tỉnh bàn giao nhà ở và tặng quà cho gia đình cựu chiến binh nghèo tại xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Hữu Lanh

Theo ông Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, có thể nói, sự phối hợp giữa BĐBP Hà Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đã tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 3 văn kiện pháp lý về biên giới, Nghị định 34/2014/NĐ-CP, Chỉ thị 01/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao ; thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng quà cho các hộ dân trên địa bàn các xã biên giới; thực hiện chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản”…

Đồng thời, hai bên đã phối hợp vận động các nguồn lực giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc, góp phần củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, phát huy dân chủ ở cơ sở; tăng cường niềm tin của đồng bào các dân tộc ở KVBG đối với Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, BĐBP Hà Giang đã phối hợp với MTTQ các cấp và các đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở KVBG; huy động các nguồn lực và trực tiếp hỗ trợ cho các hộ nghèo, thực hiện thành công các chương trình, mô hình như: “Xuân biên giới, Tết hải đảo”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”…

“Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên KVBG tỉnh, hai bên đã phối hợp thực hiện Chương trình xây dựng “Nhà mái ấm chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng quản lý quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức. Theo đó, chương trình đã hỗ trợ xây dựng nhà cho 5 trường hợp đang công tác trong BĐBP Hà Giang” – ông Vàng Seo Cón cho biết thêm.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới - Hình 2
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài, BĐBP Hà Giang hỗ trợ gia đình cựu chiến binh nghèo trên địa bàn xây dựng nhà ở. Ảnh: Hữu Lanh

Những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh và BĐBP Hà Giang đã phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia , đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở KVBG.

Theo Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP Hà Giang, từ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố cơ sở chính trị, cũng như thực hiện các chương trình an sinh xã hội , xóa đói, giảm nghèo, đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên biên giới, thúc đẩy nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, an ninh trật tự thôn bản, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”…

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh và MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các già làng, trưởng bản, người có uy tín có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội , đảm bảo an ninh, trật tự ở KVBG. Nhờ đó, đã phát huy được đội ngũ này trong công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc; bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, hòa giải cộng đồng tại các thôn, bản, xây dựng biên giới bình yên…

Góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc

Là tỉnh có tuyến biên giới đất liền dài 213,6 km và tuyến biển dài 102 km, Thanh Hóa xác định, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, trực tiếp và quan trọng nhất là cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và Nhân dân khu vực biên giới.

Góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc - Hình 1
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt (Thường Xuân) tham gia cùng với người dân địa phương trồng hoa làm đẹp cảnh quan môi trường.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", trong 5 năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong thực hiện các nội dung phong trào. Với phương châm hướng về cơ sở "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin", "Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc" và bằng nhiều hình thức phong phú, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các đơn vị đã tổ chức được 2.187 buổi tuyên truyền, với 174.960 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng khu vực biên giới, vùng biển. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới quốc gia và chủ quyền biển đảo. Qua đó, khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc.

Bên cạnh đó, để "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" phát triển ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp đã tích cực gắn phong trào với chương trình, đề án, phong trào trên địa bàn. Điển hình như Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; chương trình "Nâng bước em đến trường"; đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo"... Qua đó, các ngành, địa phương, đơn vị đã phối hợp xây dựng 220 căn nhà "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới"; tặng 2.677 con bò giống cho 2.677 hộ nghèo khu vực biên giới; tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo các dịp lễ, tết với trị giá hàng chục tỷ đồng...

Những việc làm ý nghĩa và thiết thực đó đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn khu vực biên giới. Đồng thời, tạo động lực và tiếp thêm sức mạnh để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Kết quả, các huyện biên giới đất liền đã vận động được 1 tập thể, 19 hộ gia đình, 90 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; thành lập 141 tổ/523 tổ viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Các huyện tuyến biển đã thành lập được 441 tổ/3.585 tàu thuyền/11.157 thành viên; 63 tổ tự quản bến bãi an toàn/679 thành viên; 443 tổ tự quản an ninh trật tự/1.869 thành viên; 2 tổ nuôi trồng thủy sản an toàn/54 thành viên. Trong đó có các địa phương tiêu biểu như các huyện Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, thị xã Nghi Sơn; Đồn Biên phòng Mường Mìn; các xã Quảng Nham (Quảng Xương), Ngư Lộc (Hậu Lộc), Hoằng Trường (Hoằng Hóa)...

Cùng với các địa phương, các lực lượng chức năng và bộ đội biên phòng cũng tích cực triển khai "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Cụ thể như, chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ địa bàn, biên giới và luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ biên giới, khu vực phòng thủ. Đồng thời, phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, phát quang đường biên, cột mốc; chống xâm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới, vượt biên trái phép và tuần tra trên biển. Ngoài ra, phối hợp với các địa phương duy trì các mô hình quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Kết quả, đã phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới 635 lần/6.550 lượt người tham gia; phát hiện và xử lý hàng trăm vụ vi phạm quy chế khu vực biên giới, vùng biển; xua đuổi hàng trăm lượt tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam... Qua đó, kịp thời ngăn chặn mọi hoạt động, hành vi vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt, lực lượng biên phòng đã chủ trì, phối hợp thường xuyên với các cấp, ngành, địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm, thủy sản, bảo vệ môi trường. Đồng thời, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; không để phát sinh và hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự ở các địa bàn biên phòng. Kết quả, đã thu được 10.186 tin; điều tra, xác minh 138 vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia; xác lập và thực hiện thành công 45 chuyên án; bắt giữ, xử lý 771 vụ/940 đối tượng; thu 388,807 kg ma túy các loại; thu 185 kg thuốc nổ, 7.918 kíp nổ, 1.324m dây cháy chậm, 233 kg vật liệu nổ, 4.432 khẩu súng, 22,45 triệu đồng tiền giả; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền, vùng biển.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được từ "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", đã và đang tạo cơ sở vững chắc để các địa phương khu vực biên giới tập trung phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Đồng thời, tạo nền tảng sức mạnh để xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành tân Chủ tịch nước03:56Ông Vương Đình Huệ trở thành tân Chủ tịch Quốc hội06:20Dương Thụ Thành - Ông trùm khét tiếng bị vợ cầm dao chém vì ngoại tình với minh tinh hạng A07:41Uông Tiểu Phi - Tay chơi hư hỏng nhất Trung Quốc và hôn nhân 48 ngày với Từ Hy Viên07:49Hà Siêu Anh: Mỹ nhân sòng bạc được yêu chiều và sự ra đi đầy uẩn khúc trong điên loạn08:02Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khó khăn không thể làm chùn bước chân của chúng ta11:32Miss Grand International: Ngọc Thảo dừng chân đầy tiếc nuối ở Top 20, người đẹp Mỹ đăng quang04:16Vợ chính thất là kẻ thứ 3, đám cưới không có hôn thú và 2 cô gái có bầu cách nhau chỉ 1 tháng04:00Lữ Lệ Quân: Từ cô bán hàng thành vợ tỷ phú bị phụ bạc rồi tự biến mình thành đại gia05:58Phòng máy lạnh, trái cây, tivi, mở phim hài cho dân chờ làm căn cước công dân qua đêm01:15Từ Vãn Vãn - Đẳng cấp rich kid, dinh thự đi mất 7 tiếng đồng hồ và khối tài sản choáng ngợp06:35Gái trẻ đi ăn cưới với phong cách “kín trên hở dưới”02:54Khen thưởng 2 CSGT TP.HCM mở đường dẫn xe chở sản phụ 'đẻ rớt'03:58BMW tiền tỉ gắn biển taxi để “cho vui” hay muốn “chơi trội”?03:23Cách ly trường hợp từ Campuchia trốn về Ninh Thuận dự đám tang02:20Sao biển chết khô ở Phú Quốc cùng hàng loạt hình sống ảo đầy "tội lỗi" của du khách03:06Cầm điểu - Loài chim sở hữu siêu năng lực “tán gái” đỉnh cao và cách cưa cẩm phức tạp của động vật07:32Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Cháy bãi xe CSGT thành phố Thủ Đức02:426 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 105:27

Tiêu điểm

Đi taxi từ Hưng Yên về Hà Nội "bùng" tiền, thanh niên đe dọa tài xế, chửi bới cảnh sát
09:49:00 09/04/2021
Cơ quan chức năng kiểm tra quán cháo nổi tiếng Hà Nội bị tố có giòi
11:57:48 09/04/2021
Giáo viên phản đối tân hiệu trưởng Bích Hà, Sa Đéc nói bổ nhiệm đúng quy trình
12:58:26 10/04/2021
Quảng Ngãi: Hủy bỏ quyết định khen thưởng "thần y" Võ Hoàng Yên
08:29:41 09/04/2021
Nữ tiếp viên xe buýt “từ chối” phục vụ người khuyết tật giải trình gì?
12:54:25 09/04/2021
Giá vàng hôm nay 9/4: Tăng vọt lên đỉnh 3 tuần
07:17:54 09/04/2021
Tân Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi thư cho giáo viên cả nước
14:57:38 10/04/2021
Một thời bao cấp trong 2.000 tấm tem phiếu
09:00:59 10/04/2021
Xử lý thành công hai quả bom ở dưới sông, ao
05:29:30 09/04/2021
Quảng Ngãi hủy bỏ quyết định khen thưởng đối với ông Võ Hoàng Yên
09:38:16 09/04/2021

Thông tin đang nóng

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel chia tay sau 6 năm gắn bó, làm rõ thông tin đã đăng ký kết hôn
20:11:26 10/04/2021
Kim Ngân trở về quét dọn chùa, vừa hát và múa như diễn sân khấu
21:19:21 10/04/2021
Thảm đỏ khủng thành... thảm họa: Angela Baby như bị "nuốt chửng", Ngô Cẩn Ngôn gầy đét, Lưu Thi Thi - Victoria tuột dốc thảm hại
20:05:54 10/04/2021
Lặn lội từ quê lên thăm chồng, vợ "chết lặng" khi phát hiện anh cặp bồ, cách cô trả thù kẻ phản bội cao tay đầy phũ phàng
20:12:29 10/04/2021
Tình hình hiện tại của Nữ hoàng Anh sau khi chồng qua đời, bà sẽ sống tiếp ra sao khi mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất?
20:49:46 10/04/2021
11 năm hôn nhân của Tôn Lệ - Đặng Siêu
19:58:25 10/04/2021
Thi thể một phụ nữ nổi trên hồ không mặc quần áo
19:05:05 10/04/2021
Tiêu chuẩn nhan sắc của giai nhân màn ảnh Trung Quốc
19:36:49 10/04/2021
Nhạc sĩ Thanh Liêm qua đời
19:46:43 10/04/2021
Lời nhắn cuối của Trương Quốc Vinh, Trần Bảo Liên trước khi tự sát
19:42:43 10/04/2021

Tin mới nhất

Mong nước cho những ngôi trường "vùng khát"

23:19:02 10/04/2021
Nước sạch có ý nghĩa quan trọng với sức khỏe của học sinh, nhất là các trường ở khu vực miền núi. Đây cũng là nội dung quan trọng mà Chương trình Điều ước cho em kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ. 

Bảo vệ tác quyền trong sáng tác kiến trúc tại Việt Nam

21:31:55 10/04/2021
Chiều 10/4 tại Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo Tác quyền trong sáng tác kiến trúc tại Việt Nam và gặp mặt Kiến trúc sư (KTS) trẻ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là sự kiện được Hội KTS TP Đà Nẵng phối hợp với Câu lạc bộ KTS trẻ Việt Na...

Đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn

21:26:34 10/04/2021
Do ảnh hưởng của thiên tai mưa lũ, dịch bệnh Covid-19 cũng như vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng, tiến độ thi công đoạn cao tốc Cam Lộ- La Sơn chậm 3 tuần so với kế hoạch.

Nghệ An tiếp nhận 18.500 liều vaccine Covid-19

21:03:37 10/04/2021
18.500 liều vaccine Covid-19 được Bộ Y tế phân bổ về Nghệ An, bảo quản tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) trước khi triển khai tiêm.

Trường Quân sự Quân khu 5 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

21:02:12 10/04/2021
Sáng 10/4, tại Đà Nẵng, Trường Quân sự Quân khu 5 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (11/4/1961 - 11/4/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Bắt đầu đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến toàn quốc từ ngày 1/7

20:59:05 10/04/2021
Bộ Y tế đã thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ 1/7/2021, các cơ sở khám chữa bệnh ngoại trú phải triển khai hệ thống này để được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Việt Nam có thêm 8 bến cảng biển mới, nâng tổng số lên 286

20:55:56 10/04/2021
Cục Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh, với hệ thống bến cảng trải dài từ Bắc vào Nam, cảng biển Việt Nam đã và đang phát huy tốt vai trò đầu mối thông thương hàng hóa trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của đất nước. Trung bình mỗi năm, cảng biể...

Lý do nhiều khu vực ở Đà Nẵng “khát” nước sinh hoạt

20:49:32 10/04/2021
Độ nhiễm mặn của Sông Cầu Đỏ lên đỉnh điểm, gần bằng 1/3 độ mặn của nước biển khiến nhiều khu vực trên địa bàn Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, tặng quà tại Quảng Ngãi

20:46:13 10/04/2021
Sáng 10/4, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi).

Luật sư Đào Ngọc Chuyền giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội

20:45:26 10/04/2021
Chiều 10/4, Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư Hà Nội lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã bầu ra Ban Chủ nhiệm với 11 thành viên. Luật sư Đào Ngọc Chuyền giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội.

TP.HCM: Chấn chỉnh công tác an ninh trật tự trong nhà trường

20:07:32 10/04/2021
Ngày 10/4, Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành văn bản về chấn chỉnh các vụ việc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống bạo lực tại cơ sở GD.

Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?

19:37:42 10/04/2021
Các chuyên gia thậm chí còn gọi cà phê là thần dược, do những khả năng kỳ diệu của nó. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng lợi ích của cà phê đạt được tốt nhất với cà phê đen chứa caffeine , không đường, không sữa hoặc kem, nhằm tối đa...

Yêu cầu điều tra vụ nữ sinh gọi người nhà đến trường đánh bạn

18:45:33 10/04/2021
Chiều 10/4, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), cho biết bà đã chỉ đạo làm rõ việc chị gái của nữ sinh lớp 10 đến trường đánh bạn.

Tự tử và những dấu hiệu cảnh báo

18:30:04 10/04/2021
Cần phải tăng cường chính sách và nguồn lực trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tâm thần, nhất là ở cơ sở.

Nhật Bản trao tặng thiết bị y tế hiện đại để phòng chống Covid-19

16:37:50 10/04/2021
Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã bàn giao 3 thiết bị y tế hiện đại cho Bệnh viện Trung ương Huế nhằm hỗ trợ bệnh viện này phòng, chống dịch Covid-19

Đường sắt Cát Linh dự kiến vận hành thương mại cuối tháng 4

15:30:04 10/04/2021
Bộ GTVT đang nỗ lực để bàn giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho TP Hà Nội, với mục tiêu cuối tháng 4 có thể đưa vào khai thác thương mại.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng

15:28:19 10/04/2021
Ngày 10-4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021của đồng bào Khmer Nam Bộ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm va...

Ông Trần Đức Phấn làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam

15:25:23 10/04/2021
Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã nhận được sự tín nhiệm cao của các đại biểu để trở thành Chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025, tại Đại hội thành lập Liên đoàn Bóng chày và Bón...

Học sinh tự điều khiển xe máy tới trường: Hậu quả khó lường

13:18:16 10/04/2021
Ra khỏi cổng trường, các em điều khiển xe máy thường không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đi hàng hai, hàng ba, lạng lách đánh võng trên đường, tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây TNGT.

Cô giáo cắt tóc học sinh trong lớp có thể trở thành người hùng hoặc tội đồ

12:50:52 10/04/2021
Sự việc cô giáo ở Nam Định cắt tóc học sinh ngay tại lớp vì cho rằng đó là kiểu tóc đầu gấu đã gây ra những tranh luận trái chiều.

Tuyển điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc

12:32:33 10/04/2021
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab) thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc năm 2021.

Minh Hóa, Quảng Bình: Nhà vệ sinh trường học xuống cấp, cần được đầu tư

12:26:49 10/04/2021
Khó khăn nhất của ngành giáo dục Minh Hóa là khu nhà vệ sinh của các trường học xuống cấp và quá tải nhưng chưa có kinh phí để sửa chữa và xây dựng. 

Giá tiêu hôm nay 10/4: Thế giới giảm nhẹ, trong nước cao nhất 74.000đ/kg; tiềm ẩn yếu tố bất ổn, nông dân chất chồng thêm nỗi lo

12:16:46 10/04/2021
Theo các chuyên gia, mặc dù giá tiêu đã tăng nhưng thị trường vẫn đang tiềm ẩn bất ổn, bà con không khỏi lo lắng. Nhất là khi năm nay, năng suất giảm trầm trọng, giá thuê nhân công thu hái tăng, dịch bệnh trên cây tiêu vẫn còn...

Khánh Hòa: Nữ công nhân được khám sức khỏe miễn phí

11:58:01 10/04/2021
LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn các KCN tỉnh vừa phối hợp với dự án Marie Stopes Việt Nam tổ chức chương trình khám, tư vấn về sức khỏe sinh sản cho 500 nữ công nhân (CN) Công ty TNHH MTV Phát triển Trang phục Phụ nữ kiểu Pháp (KCN Suối ...

Giá lúa gạo hôm nay 10/4: Giá lúa tiếp tục giảm sâu

10:46:39 10/04/2021
Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được điều chỉnh giảm nhẹ từ 50-100 đồng/kg. Hiện lúa Đông xuân đang ở cuối vụ thu hoạch, chất lượng gạo không đồng đều, giao dịch chậm. Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu...

Giá cà phê hôm nay 10/4: Giảm nhẹ phiên cuối tuần, dự báo thị trường trong thời gian tới lên hay xuống?

10:40:51 10/04/2021
Giá cà phê hôm nay 10/4 trong khoảng 31.600 - 32.400 đồng/kg. Cà phê thế giới quay đầu giảm sau phiên tăng điểm hôm qua.

Mang thai hộ - từ nhân đạo bị biến tướng đẻ thuê

09:44:32 10/04/2021
Luật hôn nhân gia đình cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, song có những kẽ hở bị lợi dụng thành đẻ thuê như quy định thân thích ba đời, chi phí lớn.

Có thể bạn quan tâm

Hãng chip hàng đầu Trung Quốc tăng lương 'khủng' giữ chân nhân tài 

Thế giới số

02:46:36 11/04/2021
Trung Quốc không ngại chi tiêu mạnh tay để thu hút và giữ chân nhân tài cho ngành công nghiệp chip quan trọng của đất nước.

Trước thềm album đầu tay ra mắt, đây là những cái tên MINH sẽ hợp tác phát hành nhạc 

Nhạc việt

02:29:58 11/04/2021
Không giống những công ty giải trí khác, quá trình đào tạo và rèn luyện của MINH dưới trướng InQ International đến từ những buổi làm việc trực tiếp trong phòng thu đã giúp MINH có thêm nhiều nền tảng vững chắc.

Ly thân vì chồng "say nắng" người khác, nửa năm sau anh ta đến xin vợ làm lành thì nhận về 8 chữ khiến bản thân "rụng rời chân tay"

Tâm sự

01:10:43 11/04/2021
Còn Nguyên, từng ấy năm bên nhau nhưng anh lại không nhận ra giọng nói nghẹn ngào muốn khóc của vợ thời điểm đó.

Top 25 cầu thủ nhận lương cao nhất Premier League

Bóng đá thế giới

01:08:48 11/04/2021
Kevin De Bruyne vừa đặt bút ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Manchester City và nhận lương 385.000 bảng Anh/tuần. Thu nhập của ngôi sao người Bỉ nằm ở đâu so với các cầu thủ khác ở Premier League?

Báo Thái "hốt hoảng" khi thấy HLV Kiatisak "giúp sức" đội tuyển Việt Nam

Bóng đá việt nam

00:54:29 11/04/2021
Báo Thái Lan cho rằng, HLV Kiatisak đang giúp đội tuyển Việt Nam gia tăng sức mạnh.

V BTS đứng đầu Top visual và center của nhóm nhạc nam K-pop 

Nhạc quốc tế

00:48:17 11/04/2021
Mới đây, thành viên V của BTS tiếp tục được bầu chọn là nam idol sở hữu visual bậc nhất K-pop!

COVID-19 tại ASEAN hết 10/4: Cả khối vượt 3 triệu ca mắc; Thái Lan lập bệnh viện dã chiến ở thủ đô

Thế giới

00:42:22 11/04/2021
Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 10/4, 9 quốc gia ASEAN ghi nhận 20.298 ca mắc COVID-19 và 331 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên trên 3 triệu ca, trong đó 61.906 người tử vong.

[Thuốc&Dinh dưỡng] Sức khỏe sinh lý nam giới và chế độ ăn

Sức khỏe

00:01:58 11/04/2021
Ngoài việc dùng thuốc để cải thiện sức khỏe sinh lý ở nam giới, chế độ ăn (dinh dưỡng) đúng cũng rất quan trọng.

Đối thủ của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ gây sốc khi “dạng chân” chụp ảnh với bikini

Sao âu mỹ

23:46:44 10/04/2021
Tạo dáng của Miss Universe Bulgaria khiến fan sắc đẹp phẫn nộ.

Ngành công tác thanh thiếu niên: “Kén” thí sinh?

Học hành

23:32:04 10/04/2021
Hiện, nhu cầu nhân nhân lực cán bộ làm công tác thanh thiếu niên khá lớn và có nhiều môi trường để làm việc. Tuy nhiên, do tính chất, yếu tố đặc thù công việc, ngành công tác thanh thiếu niên khá kén thí sinh. 

2 cuộc tình 'đình đám lúc đầu, đứt gánh về sau' của Quách Ngọc Ngoan

Sao việt

23:27:17 10/04/2021
Trước khi đến với doanh nhân Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nữ diễn viên Lê Phương.