Xây dựng Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững, thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng , đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng , Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, nỗ lực mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Báo Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại đại hội.

Xây dựng Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững, thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển - Hình 1

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh:H. Anh

“Kính thưa Đoàn chủ tịch đại hội

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng

Thưa các vị khách quý, các đồng chí đại biểu,

Thưa đại hội,

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các cơ quan trung ương về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng , tôi nhiệt liệt chào mừng 348 đại biểu chính thức của đại hội, những đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 82 ngàn đảng viên của Đảng bộ; xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào chiến sĩ tỉnh Đồng Nai lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; đồng thời, đã tập trung chuẩn bị nội dung và nhân sự trình Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ với tinh thần nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm cao. Các văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh đã bám sát các quan điểm, định hướng lớn nêu trong các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tình hình thực tiễn của địa phương; đã nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Bộ Chính trị, góp ý của các ban, bộ, ngành trung ương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tôi xin nêu thêm một số vấn đề có tính chất gợi mở để các đồng chí cùng trao đổi thảo luận.

Thưa các đồng chí,

Đồng Nai là địa phương giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; có vị trí rất quan trọng, là cửa ngõ đi vào vùng Đông Nam bộ, hội tụ nhiều thuận lợi và tiềm năng để phát triển. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo , vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nổi bật là:

Hoàn thành đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu, GRDP giai đoạn 2015-2020 tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 124 triệu đồng, cao thứ 8 trên cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tỉ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm tỷ lệ 91,7% trong GRDP. Công nghiệp hỗ trợ bước đầu hình thành, tạo mối liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển khá. Ngành Nông nghiệp được cơ cấu lại, từng bước hướng tới phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Đồng Nai là một trong hai địa phương của cả nước được công nhận hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2019, hiện đã có 43 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra.

Các lĩnh vực GD-ĐT, khoa học – công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể dục, thể thao có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội , đền ơn đáp nghĩa được bảo đảm; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện và đạt những kết quả thiết thực. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,19%.

Quốc phòng – an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, quan hệ hợp tác với các địa phương ở các nước, vùng lãnh thổ, nhất là các nước trong khu vực được mở rộng, góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đầu tư; tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giao lưu văn hóa giữa Đồng Nai với nhiều địa phương ở các nước.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Công tác giáo dục lý luận chính trị, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được sắp xếp kiện toàn, từng bước tinh gọn gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp quần chúng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội ; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, dân chủ được phát huy đã góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Những kết quả đạt được nêu trên thể hiện sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai, góp phần vào thắng lợi chung mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, những nỗ lực mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong 5 năm qua.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đại hội cũng cần đánh giá nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015-2020 để đưa ra những giải pháp khắc phục nhanh, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Đáng chú ý là: Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự bền vững. Cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch chậm. Ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường còn hạn chế. Phát triển văn hóa chưa tương xứng với phát triển kinh tế; chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, nhất là ở cơ sở còn hạn chế. An ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Một số vụ khiếu nại, tố cáo (chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai) phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp chưa thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương; chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến suy thoái về đạo đức, lối sống, phải thi hành kỷ luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ. Công tác xây dựng tổ chức Đảng , các đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kết quả thấp. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng đều ở các cấp; việc tự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng vẫn là khâu yếu. Công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả.

Những hạn chế, yếu kém đó có ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển của tỉnh. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội” để tập trung thảo luận, đi sâu phân tích, đánh giá về thành tựu cũng như những khuyết điểm, hạn chế của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, tìm ra các nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm; xác định những chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao, thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới.

Thưa đại hội,

Thưa các đồng chí,

Mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 xác định xây dựng Đồng Nai trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển, thể hiện tầm nhìn rộng mở, quyết tâm cao, khát vọng lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh. Để thực hiện mục tiêu này, Báo cáo chính trị đã đề cập khá toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số nội dung:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm “phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm”, tập trung thực hiện các đột phá “về kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính; tăng cường tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ các điểm nghẽn”, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Tập trung lập quy hoạch và quản lý quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chú trọng quy hoạch, điều chỉnh các khu, cụm công nghiệp, khu dịch vụ chất lượng cao, có thế mạnh, đón đầu và đáp ứng nhu cầu khi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án đường cao tốc đi vào khai thác.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng nâng cao trình độ, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao như: công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử, công nghiệp dược phẩm, sản xuất chế phẩm sinh học, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… Đồng Nai cần đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng; gắn với tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ chất lượng cao, đưa thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý đô thị, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Không ngừng cải thiện, nâng cao điều kiện hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, nhất là công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực, coi trọng đào tạo đội ngũ doanh nhân, đào tạo công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang các nghề phi nông nghiệp, hình thành cơ cấu lao động hợp lý. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách xã hội; bảo đảm điều kiện về nhà ở, các dịch vụ về giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; khắc phục, cải tạo môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm; di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư.

Thứ ba, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh; xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; coi trọng xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp. Nâng cao năng lực của cơ quan quân sự và công an trong dự báo, tham mưu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định và đối với Đồng Nai, tôi nói thêm một yếu tố nữa, đó là đồng thuận để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của Đồng Nai và cả nước.

Xây dựng Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững, thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển - Hình 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao đổi với lãnh đạo tỉnh. Ảnh:C. Nghĩa

Thứ tư, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục củng cố, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội. Chú trọng đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn; phát huy vai trò của Công đoàn trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công nhân, người lao động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tập hợp, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh.

Thứ năm, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI. Tôi đề nghị đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín, có năng lực công tác, tư duy đổi mới, sáng tạo ; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước của địa phương; được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, với cơ cấu hợp lý, phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Ban chấp hành Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Kính thưa đại hội!

Thưa các đồng chí,

Tôi cũng có duyên và may mắn được gắn bó với tỉnh Đồng Nai từ lâu; đặc biệt trong nhiệm kỳ này cũng là Đại biểu Quốc hội, được nhân dân của tỉnh Đồng Nai bầu. Để nắm thêm tình hình, tôi có đề nghị với đoàn Đại biểu Quốc hội, không chỉ đi tiếp xúc cử tri ở 3 đơn vị mà tôi ứng cử là Biên Hòa – Long Thành – Nhơn Trạch, tôi còn đề nghị đi các địa phương khác để có thể hiểu thêm về Đồng Nai, về cán bộ, đảng viên và những nhiệm vụ chính trị mà chúng ta đã và đang thực hiện.

Tôi rất chia sẻ với các đồng chí và tôi có niềm tin rằng kỳ này chúng ta có những bước đổi mới để làm sao lựa chọn được đội ngũ cán bộ thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, vì lợi ích của dân, của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì sự phát triển của tỉnh Đồng Nai, tương xứng và ngang bằng với các tỉnh khác và có những mặt cao hơn các tỉnh khác.

Bên cạnh việc thảo luận để quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị các đại biểu hết sức quan tâm, dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu sâu, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời xem xét, lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu biểu của Đảng bộ để bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cần làm tốt nhiệm vụ phân công công tác đối với cấp ủy viên theo đề án nhân sự, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ; chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa; coi trọng công tác tư tưởng, thực hiện tốt và kịp thời chế độ, chính sách đối với những đồng chí không tái cử theo quy định.

Có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI vào cuộc sống.

Thưa đại hội và thưa các đồng chí,

Với bề dày truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; với quyết tâm chính trị cao và nỗ lực vươn lên mạnh mẽ; với tiềm năng, lợi thế và những kinh nghiệm sâu sắc trong thời gian vừa qua, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển, đóng góp ngày càng tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước.

Một lần nữa, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng , tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Đồng Nai lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn các đồng chí!

Hơn 300 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ngày 20-7, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VIII, năm 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tới dự.

Hơn 300 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - Hình 1

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng hoa cho các Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII (2015-2020). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Tham dự đại hội có hơn 300 đại biểu, đại diện cho hơn 1.400 nghìn hội viên ở 82 tổ chức cơ sở trên cả nước. Các đại biểu đã cùng đánh giá những kết quả đạt được của công tác hội trong nhiệm kỳ VII, năm 2015-2020, trong đó nổi bật là việc tổ chức hoạt động hội hiệu quả, đúng tôn chỉ mục đích cũng như hoàn thành về cơ bản nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước giao phó.

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã hoàn thành cơ bản "Dự án Công bố phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam"; xuất bản 2.500 công trình, tác phẩm trong tổng số gần 4.000 công trình nghiên cứu của hơn 1.000 hội viên; thành lập thêm 4 chi hội, nâng tổng số chi hội trên cả nước lên 82 tổ chức cơ sở...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam còn đẩy mạnh công tác tài trợ sáng tạo, với từ 50% đến hơn 60% đề cương được hỗ trợ kinh phí theo từng năm; phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 215 cá nhân có thành tựu nổi bật trong công tác gìn giữ và phát huy văn nghệ dân gian.

Đại hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể là: Nhấn mạnh việc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; phấn đấu sưu tầm, nghiên cứu nhiều công trình văn hóa, văn nghệ có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trên cơ sở gìn giữ, phát huy những giá trị của văn hóa, nghệ thuật dân tộc, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học tiến bộ của nước ngoài...

Tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Kết luận 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã xác định rõ, xây dựng, phát triển văn hoá, con người tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tiếp tục đúc kết kinh nghiệm, tập trung trí tuệ, trách nhiệm để tổ chức hoạt động hiệu quả, thiết thực trong nhiệm kỳ mới; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản các dân tộc với phát triển kinh tế, du lịch bền vững.

Đồng thời, hội cần tiếp tục tham mưu cho Đảng và Nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng và phát triển bền vững văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng tình hình mới, yêu cầu mới; hoàn thiện việc xây dựng văn hóa, giá trị con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại hội đã bầu 13 thành viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII, năm 2020-2025. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa01:36Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Thẩm Thúy Hằng - Minh tinh được trả cả cân vàng và bi kịch của một đời hồng nhan08:42Du khách nước ngoài lao xuống sông Hàn cứu người nhảy cầu tự tử00:59Cảnh sát đột kích cơ sở ngâm hóa chất công nghiệp để ốc bươu tăng kí01:17Bắn thuốc mê di dời đàn khỉ trong khu dân cư Sài Gòn02:10Oiran - Kỹ nữ cao cấp Nhật Bản | Nhan sắc lộng lẫy, thu nhập khủng và những bí mật ít người biết06:48Cảnh sát vũ trang bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất01:33Kim Vui: người phụ nữ hấp dẫn nhất của Sài Gòn thập niên 60-7006:49Đàn khỉ quấy phá khu dân cư Sài Gòn00:21Sạt lở đất ở miền Trung: ‘Đến hiện trường mới thấy sự khủng khiếp hơn nhiều’01:25Băng tuyết tan, quốc lộ 4D thông xe00:46Người đàn ông nước ngoài 'làm xiếc' trên đường băng sân bay Phú Quốc cũ01:09CSGT Thanh Hóa xử lý nhiều xe tải cơi nới thành thùng01:21Thu hồi xe cũ nát gây ô nhiễm môi trường | Người dân phản đối?03:22Tàu cá Quảng Ngãi cháy rụi trong đêm, thiệt hại gần 4 tỷ đồng01:2347 năm ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa: Kẻ xâm lược nguỵ tạo ký ức như thế nào?01:42Viya | Nữ hoàng livestream Trung Quốc | "Vượt mặt" cả Lý Giai Kỳ kiếm hơn nghìn tỷ chỉ sau 7 tiếng09:49

Tiêu điểm

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp trù bị
05:48:19 25/01/2021
Cháy dãy nhà trọ ở Thủ Đức, một bé gái trọng thương, 17 xe máy bị thiêu rụi
19:33:59 25/01/2021
Đảm bảo tuyệt đối an ninh , an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
06:48:58 24/01/2021
Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc qua đời
08:54:57 25/01/2021
Độ tuổi nào được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021
06:52:16 24/01/2021
Tập đoàn AVG của Nga đầu tư khu chế biến thịt lợn 1,4 tỷ USD tại Thanh Hóa
19:08:15 24/01/2021
Sơn La hủy nổ quả bom hơn nửa tấn gần Quốc lộ 6
22:59:36 24/01/2021
Giá bán lẻ xăng, dầu ngày mai sẽ tăng lên mức cao nhất 10 tháng qua?
13:34:09 25/01/2021
Bộ GTVT chỉ ra khuyết điểm phòng chống cháy nổ đường sắt Cát Linh - Hà Đông
19:46:05 24/01/2021
"Chủ họ" biến mất cùng số tiền hàng tỷ đồng ở Hải Phòng
21:01:23 24/01/2021

Thông tin đang nóng

Đêm hôm cưới, con gái đánh chồng phải nhập viện, tôi đến bệnh viện xin lỗi nhưng vừa bước vào thấy con rể khiến tôi choáng váng
17:49:49 25/01/2021
Giữa hàng loạt drama "trà xanh", lộ clip nghi vấn Thiều Bảo Trâm lái xế hộp tiền tỷ của Sơn Tùng
20:40:19 25/01/2021
Bạn gái cũ từng bị hành hung để lại bài đăng hả hê sau cái chết thương tâm của rapper Iron
17:32:31 25/01/2021
OnlyC làm thơ "đá xoáy" chị gái "hứa nhưng không giữ lời", dân tình gọi tên luôn Quế Vân - Sơn Tùng
18:06:05 25/01/2021
Rần rần trước ảnh hiếm của nhà Trường Giang - Nhã Phương: Đơn giản mà đẹp tựa phim, nhìn chỉ muốn cưới và có con ngay!
18:08:12 25/01/2021
Ngoại hình tuổi 50 của Lý Minh Thuận
19:52:20 25/01/2021
'Ông chồng quốc dân' Cha In Pyo nói yêu vợ 5 lần mỗi ngày
19:58:35 25/01/2021
Đường dây mang thai hộ ở showbiz Trung Quốc
19:47:56 25/01/2021
Drama của Trịnh Sảng có twist mới: Xuất hiện ảnh nóng, chi tiết lá đơn tố nữ diễn viên quá thâm độc?
19:20:25 25/01/2021
Đang hạnh phúc bên chồng con, Hoàng Oanh bất ngờ gửi mẹ: 'Con mệt rồi'
20:22:55 25/01/2021

Tin mới nhất

Chia TP Thủ Đức thành 3 khu vực để quản lý hành chính

00:19:05 26/01/2021
Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức được phân công phụ trách địa bàn theo 3 khu vực để quản lý hành chính, gồm: khu vực 1 (quận 2 cũ), 2 (quận 9 cũ), 3 (quận Thủ Đức cũ).

Đại sứ Mỹ: Chất lượng không khí Việt Nam 'đáng lo ngại'

23:59:25 25/01/2021
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Kritenbrink cho biết tình trạng ô nhiễm không khí của Việt Nam rất nghiêm trọng và cam kết hỗ trợ Việt Nam giải quyết.

Bao bì thực phẩm đông lạnh không có vi rút SARS-CoV-2

23:17:04 25/01/2021
Mới đây, thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tổ chức đợt kiểm tra, lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Ông Võ Hồng Vân - Chi cục ...

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế

22:10:14 25/01/2021
Năm qua, ngành thuế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; tăng cường kiểm tra thuế bằng phương pháp điện tử (kiểm tra thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng).

Creed Investments chính thức thoái vốn khỏi An Gia

21:57:06 25/01/2021
Trong 2 phiên cổ đông ngoại thoái vốn, thị giá AGG đạt mức trung bình khoảng 32.500 đồng/cp, ước tính Creed Investments đã thu về hơn 146 tỷ đồng.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa thực hiện có hiệu quả công tác kiểm định

21:54:08 25/01/2021
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc kiểm định xe cơ giới đường bộ; đồng thời, giám sát chặt chẽ các khâu kiểm định, nhằm tuân thủ các quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông - Vận tải.

Công ty thịt lợn lãi kỷ lục 1.400 tỷ đồng

21:51:06 25/01/2021
Nhờ giá thịt lợn năm 2020 tăng mạnh so với các năm trước, Dabaco lần đầu ghi nhận doanh thu vượt mốc 10.000 tỷ đồng và thu về khoản lợi nhuận ròng 1.400 tỷ đồng.

Yêu cầu đẩy nhanh thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp Nhà nước

21:47:29 25/01/2021
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 để trình Thủ tướng.

BẪY đổi tiền lẻ kiếm lời dịp Tết 2021 có thể bị phạt nặng đến 80 triệu đồng

21:42:43 25/01/2021
Hiện có hàng chục nghìn kết quả khi gõ tìm kiếm đổi tiền lẻ trên Goolge. Những website với nhiều tên gọi như: Dịch vụ đổi tiền, Đổi tiền Tết hay Đổi tiền giá rẻ,... sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới của người dân trong khoả...

Sinh viên Sư phạm đem “Mùa đông ấm” đến học sinh vùng cao

21:39:07 25/01/2021
Mới đây, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phối hợp với Huyện đoàn, phòng Nội vụ huyện Bắc Yên tổ chức tặng quà cho học sinh và xóa nhà tạm cho bản nghèo tại xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Đường sắt Việt Nam công bố đường dây nóng dịp Tết Tân Sửu

21:36:23 25/01/2021
Ngày 25/1, Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa công bố đường dây nóng trực 24/24h của Cục nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải; công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao th...

Hai trạm thu phí BOT QL1 Sóc Trăng, Bạc Liêu có được xả trạm dịp Tết 2021?

21:31:24 25/01/2021
Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ở hai trạm thu phí BOT QL1 qua Sóc Trăng, Bạc Liêu sẽ không xả trạm, chỉ phân luồng bảo đảm giao thông suốt.

Tặng vé xe và quà cho sinh viên khó khăn đón Tết

21:28:51 25/01/2021
Trong dịp phát động chiến dịch Xuân tình nguyện, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường ĐH Y Dược TP. HCM đã tặng 41 vé xe miễn phí và trao nhiều phần quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chùa Trúc Lâm tặng quà Tết ở Bù Gia Mập

21:26:48 25/01/2021
Nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021, ngày 23 và 24-1, chùa Trúc Lâm (quận 3, TP.HCM) tổ chức trao quà tại chùa Hương Lâm (thôn Đắk Côn, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Kiên Giang đầu tư 309 tỉ đồng xây dựng đường ven sông Cái Lớn

21:24:51 25/01/2021
Công trình đường ven sông Cái Lớn đi qua các huyện An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và một phần huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang), với tổng mức đầu tư 309 tỉ đồng.

Huyện Vĩnh Lộc nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

21:20:35 25/01/2021
Thời gian qua, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV) và công tác tuyên truyền miệng được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc dành nhiều sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với đó, đội ngũ BCV, tuyên truyền viên (T...

Lan tỏa những việc làm theo Bác ở thị trấn Triệu Sơn

21:18:23 25/01/2021
Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn (Triệu Sơn) chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa việc học...

Pác Bó - nơi tạo nền móng vững chắc cho cách mạng Việt Nam

21:14:13 25/01/2021
Pác Bó là nơi thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên Bác Hồ chọn vị trí này rất đắc địa trong cả nghệ thuật quân sự cũng như trong lãnh đạo cách mạng.

Cảnh sát cơ động nguyện toàn tâm bảo vệ Đại hội Đảng

21:12:03 25/01/2021
Chiều nay, 25/1, trước khi diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ đã đi kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đại hội của CBCS lực lượng C...

Tăng cường tình đoàn kết giữa Trung đoàn 82 và huyện Điện Biên

20:58:54 25/01/2021
Chiều 25-1, tại huyện Điện Biên, Huyện ủy Điện Biên phối hợp với Trung đoàn 82 (Quân khu 2) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kết nghĩa giữa huyện Điện Biên và Trung đoàn 82 giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó bí thư Th...

Đi bộ trên đường sắt, người phụ nữ 45 tuổi bị tàu hỏa tông tử vong

20:25:15 25/01/2021
Ngày 25/1, trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh qua Thừa Thiên Huế xảy ra vụ TNGT khiến người phụ nữ 45 tuổi quê Quảng Trị tử vong.

Chợ Tết '0 đồng' cho người nghèo tại Ninh Bình

20:19:11 25/01/2021
Ngày 25/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tổ chức chương trình Chợ Tết nhân đạo: Xuân yêu thương - Tết sẻ chia cho người nghèo, người khuyết tật của 3 xã khó khăn gồm xã Yên Thành...

Đại hội XIII sẽ có quyết sách, chủ trương lớn về lĩnh vực tài nguyên môi trường

20:13:40 25/01/2021
Với kết tinh của trí tuệ, niềm tin, sự gửi gắm từ nhân dân, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ có quyết sách về những chủ trương lớn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi DA Cảng hàng không Sa Pa

20:06:55 25/01/2021
Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Chúng ta đã có cơ sở để tin vào thành công của Đại hội!

20:02:29 25/01/2021
Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, với sự chuẩn bị công phu, bài bản và chặt chẽ, ngay từ bây giờ, chúng ta đã có cơ sở để tin vào thành công của Đại hội.

5 học sinh tiểu học nhặt được tiền, đến trụ sở công an nhờ tìm người đánh rơi trả lại

19:59:34 25/01/2021
5 em học sinh ở Đan Phượng (Hà Nội) trên đường đi học về nhặt được ba chiếc phong bì tổng số tiền 5 triệu đồng đã mang đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông, trật tự để nhờ trả lại người đánh rơi.

Đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng

19:53:01 25/01/2021
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, công tác dẫn đoàn, đảm bảo an toàn giao thông trong ngày 25/1 - ngày diễn ra phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng diễn ra an toàn, thuận lợi, không có sự cố.

Ba năm 'chết đi sống lại' của cô gái bị chồng tưới xăng đốt

18:29:54 25/01/2021
Ba năm kể từ ngày bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 79%, Mai dần quen với những vết sẹo trên cơ thể, tự nhủ phải bước qua quá khứ.

Cà Mau: Một kết luận thanh tra... bị điều chỉnh, sửa 3 lần

16:04:10 25/01/2021
Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau tiếp tục ký quyết định với nội dung điều chỉnh một phần quyết định điều chỉnh kết luận thanh tra trước đó.

Có thể bạn quan tâm

COVID-19 tại ASEAN hết 25/1: Toàn khối trên 42.300 ca tử vong; Lào ghi nhận nhiều ca mới

Thế giới

00:16:54 26/01/2021
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 25/1, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 15.241 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên t...

Bị bắt khi đang mang pháo hoa vào Bình Định "đốt chơi trong dịp tết"

Pháp luật

23:41:29 25/01/2021
Ngày 25/1, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ 03 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép 24kg pháo hoa.

Tăng Hoa Thiên, Huỳnh Nhật Hoa viếng nghệ sĩ Lý Hương Cầm

Sao châu á

23:26:27 25/01/2021
Lễ tang của cố nghệ sĩ Lý Hương Cầm diễn ra vào tối 25/1. Nhiều ngôi sao nổi tiếng Hong Kong đã đến tiễn đưa.

Huawei phản hồi trước thông tin bán mảng kinh doanh smartphone cao cấp 

Thế giới số

23:24:51 25/01/2021
Huawei đang đàm phán để bán lại mảng kinh doanh smartphone cao cấp, gồm có dòng smartphone P và Mate. Nguồn tin này cũng cho biết cuộc đàm phán sắp hoàn tất, và thỏa thuận sẽ được công bố trong một thời gian ngắn sắp tới.

Toàn khởi đầu xu hướng xấu, nhưng sao các hãng khác cứ chạy theo Apple?

Đồ 2-tek

23:21:14 25/01/2021
Cứ mỗi lần bắt chước theo Apple, các clip và hình ảnh chế giễu trước đây lại âm thầm bị các hãng xóa bỏ.

Ăn táo xong cho hạt xuống đất, ươm chơi chơi ai ngờ có quả ăn thật

Sáng tạo

23:12:44 25/01/2021
Táo có thể trồng quanh năm nhưng tốt nhất nên trồng vào mùa thu và mùa xuân ở miền Bắc và trồng vào đầu mùa mưa ở miền Nam.

Thành viên The9 'bắt chước' Lisa: Cnet mỉa mai 'thua xa về khí chất'

Phong cách sao

23:09:55 25/01/2021
An Kỳ của The9 gây tranh cãi khi mặc lại trang phục mà Lisa từng mặc trong show Thanh xuân có bạn.

Vẻ đẹp xanh ngát hút mắt ở bờ kè Cửa Đại khiến bao con tim xao xuyến

Netizen

23:07:30 25/01/2021
Những hình ảnh được nhiếp ảnh gia Nguyễn Sinh ghi lại tại bờ kè Cửa Đại đã khiến dân tình bất chợt nhận ra vẻ đẹp mộc mạc và dịu dàng nơi đây.

Mẫu áo dài đậm chất “nàng thơ” siêu hot năm 2021

Thời trang

23:07:17 25/01/2021
Những kiểu áo dài cũ với tà suôn thẳng, đường nét ôm sát cơ thể hay màu đơn sắc dường như đã tạm nhường bước cho những kiểu áo cách tân đầy sáng tạo của các nhà thiết kế hiện đại.

Trẻ hóa làn da với mỹ phẩm chiết xuất từ tế bào gốc noãn thực vật: Khái niệm mới mà không mới!

Làm đẹp

23:06:18 25/01/2021
Cùng lắp ráp những từ khóa tế bào gốc noãn thực vật, tái tạo da, cung cấp oxy cho da, mỹ phẩm chiết xuất từ tế bào gốc... để hiểu đúng về mối liên quan giữa chúng.

Rihanna gây sốt khi mặc nội y, nhảy vũ điệu đầy khiêu khích

Sao âu mỹ

22:58:45 25/01/2021
Biểu tượng thời trang 32 tuổi khoe đường cong của mình bằng một điệu nhảy quyến rũ với trang phục nội y mỏng tang.

Mổ cấp cứu cho bệnh nhân đau ruột thừa tự ý mua thuốc uống

Sức khỏe

22:48:52 25/01/2021
Ngày 25-1, bác sĩ Cao Việt Dũng, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang cho biết, bệnh viện vừa mổ cấp cứu cho một bệnh nhân đau ruột thừa nhưng tự ý mua thuốc uống.