Xây dựng Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững, thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, nỗ lực mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Báo Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại đại hội.

Xây dựng Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững, thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển - Hình 1

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh:H. Anh

“Kính thưa Đoàn chủ tịch đại hội

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng

Thưa các vị khách quý, các đồng chí đại biểu,

Thưa đại hội,

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các cơ quan trung ương về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng 348 đại biểu chính thức của đại hội, những đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 82 ngàn đảng viên của Đảng bộ; xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào chiến sĩ tỉnh Đồng Nai lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; đồng thời, đã tập trung chuẩn bị nội dung và nhân sự trình Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ với tinh thần nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm cao. Các văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh đã bám sát các quan điểm, định hướng lớn nêu trong các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tình hình thực tiễn của địa phương; đã nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Bộ Chính trị, góp ý của các ban, bộ, ngành trung ương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tôi xin nêu thêm một số vấn đề có tính chất gợi mở để các đồng chí cùng trao đổi thảo luận.

Thưa các đồng chí,

Đồng Nai là địa phương giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; có vị trí rất quan trọng, là cửa ngõ đi vào vùng Đông Nam bộ, hội tụ nhiều thuận lợi và tiềm năng để phát triển. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nổi bật là:

Hoàn thành đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu, GRDP giai đoạn 2015-2020 tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 124 triệu đồng, cao thứ 8 trên cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tỉ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm tỷ lệ 91,7% trong GRDP. Công nghiệp hỗ trợ bước đầu hình thành, tạo mối liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển khá. Ngành Nông nghiệp được cơ cấu lại, từng bước hướng tới phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Đồng Nai là một trong hai địa phương của cả nước được công nhận hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2019, hiện đã có 43 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra.

Các lĩnh vực GD-ĐT, khoa học – công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể dục, thể thao có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được bảo đảm; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện và đạt những kết quả thiết thực. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,19%.

Video đang HOT

Quốc phòng – an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, quan hệ hợp tác với các địa phương ở các nước, vùng lãnh thổ, nhất là các nước trong khu vực được mở rộng, góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đầu tư; tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giao lưu văn hóa giữa Đồng Nai với nhiều địa phương ở các nước.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Công tác giáo dục lý luận chính trị, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được sắp xếp kiện toàn, từng bước tinh gọn gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp quần chúng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, dân chủ được phát huy đã góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Những kết quả đạt được nêu trên thể hiện sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai, góp phần vào thắng lợi chung mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, những nỗ lực mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong 5 năm qua.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đại hội cũng cần đánh giá nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015-2020 để đưa ra những giải pháp khắc phục nhanh, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Đáng chú ý là: Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự bền vững. Cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch chậm. Ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường còn hạn chế. Phát triển văn hóa chưa tương xứng với phát triển kinh tế; chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, nhất là ở cơ sở còn hạn chế. An ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Một số vụ khiếu nại, tố cáo (chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai) phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp chưa thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương; chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến suy thoái về đạo đức, lối sống, phải thi hành kỷ luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kết quả thấp. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng đều ở các cấp; việc tự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng vẫn là khâu yếu. Công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả.

Những hạn chế, yếu kém đó có ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển của tỉnh. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội” để tập trung thảo luận, đi sâu phân tích, đánh giá về thành tựu cũng như những khuyết điểm, hạn chế của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, tìm ra các nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm; xác định những chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao, thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới.

Thưa đại hội,

Thưa các đồng chí,

Mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 xác định xây dựng Đồng Nai trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển, thể hiện tầm nhìn rộng mở, quyết tâm cao, khát vọng lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh. Để thực hiện mục tiêu này, Báo cáo chính trị đã đề cập khá toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số nội dung:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm “phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm”, tập trung thực hiện các đột phá “về kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính; tăng cường tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ các điểm nghẽn”, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Tập trung lập quy hoạch và quản lý quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chú trọng quy hoạch, điều chỉnh các khu, cụm công nghiệp, khu dịch vụ chất lượng cao, có thế mạnh, đón đầu và đáp ứng nhu cầu khi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án đường cao tốc đi vào khai thác.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng nâng cao trình độ, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao như: công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử, công nghiệp dược phẩm, sản xuất chế phẩm sinh học, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… Đồng Nai cần đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng; gắn với tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ chất lượng cao, đưa thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý đô thị, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Không ngừng cải thiện, nâng cao điều kiện hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, nhất là công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực, coi trọng đào tạo đội ngũ doanh nhân, đào tạo công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang các nghề phi nông nghiệp, hình thành cơ cấu lao động hợp lý. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách xã hội; bảo đảm điều kiện về nhà ở, các dịch vụ về giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; khắc phục, cải tạo môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm; di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư.

Thứ ba, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh; xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; coi trọng xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp. Nâng cao năng lực của cơ quan quân sự và công an trong dự báo, tham mưu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định và đối với Đồng Nai, tôi nói thêm một yếu tố nữa, đó là đồng thuận để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của Đồng Nai và cả nước.

Xây dựng Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững, thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển - Hình 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao đổi với lãnh đạo tỉnh. Ảnh:C. Nghĩa

Thứ tư, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục củng cố, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội. Chú trọng đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn; phát huy vai trò của Công đoàn trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công nhân, người lao động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tập hợp, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh.

Thứ năm, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI. Tôi đề nghị đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín, có năng lực công tác, tư duy đổi mới, sáng tạo; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước của địa phương; được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, với cơ cấu hợp lý, phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Ban chấp hành Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Kính thưa đại hội!

Thưa các đồng chí,

Tôi cũng có duyên và may mắn được gắn bó với tỉnh Đồng Nai từ lâu; đặc biệt trong nhiệm kỳ này cũng là Đại biểu Quốc hội, được nhân dân của tỉnh Đồng Nai bầu. Để nắm thêm tình hình, tôi có đề nghị với đoàn Đại biểu Quốc hội, không chỉ đi tiếp xúc cử tri ở 3 đơn vị mà tôi ứng cử là Biên Hòa – Long Thành – Nhơn Trạch, tôi còn đề nghị đi các địa phương khác để có thể hiểu thêm về Đồng Nai, về cán bộ, đảng viên và những nhiệm vụ chính trị mà chúng ta đã và đang thực hiện.

Tôi rất chia sẻ với các đồng chí và tôi có niềm tin rằng kỳ này chúng ta có những bước đổi mới để làm sao lựa chọn được đội ngũ cán bộ thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, vì lợi ích của dân, của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì sự phát triển của tỉnh Đồng Nai, tương xứng và ngang bằng với các tỉnh khác và có những mặt cao hơn các tỉnh khác.

Bên cạnh việc thảo luận để quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị các đại biểu hết sức quan tâm, dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu sâu, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời xem xét, lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu biểu của Đảng bộ để bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cần làm tốt nhiệm vụ phân công công tác đối với cấp ủy viên theo đề án nhân sự, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ; chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa; coi trọng công tác tư tưởng, thực hiện tốt và kịp thời chế độ, chính sách đối với những đồng chí không tái cử theo quy định.

Có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI vào cuộc sống.

Thưa đại hội và thưa các đồng chí,

Với bề dày truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; với quyết tâm chính trị cao và nỗ lực vươn lên mạnh mẽ; với tiềm năng, lợi thế và những kinh nghiệm sâu sắc trong thời gian vừa qua, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển, đóng góp ngày càng tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước.

Một lần nữa, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Đồng Nai lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn các đồng chí!

Hơn 300 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ngày 20-7, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VIII, năm 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tới dự.

Hơn 300 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - Hình 1

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng hoa cho các Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII (2015-2020). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Tham dự đại hội có hơn 300 đại biểu, đại diện cho hơn 1.400 nghìn hội viên ở 82 tổ chức cơ sở trên cả nước. Các đại biểu đã cùng đánh giá những kết quả đạt được của công tác hội trong nhiệm kỳ VII, năm 2015-2020, trong đó nổi bật là việc tổ chức hoạt động hội hiệu quả, đúng tôn chỉ mục đích cũng như hoàn thành về cơ bản nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước giao phó.

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã hoàn thành cơ bản "Dự án Công bố phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam"; xuất bản 2.500 công trình, tác phẩm trong tổng số gần 4.000 công trình nghiên cứu của hơn 1.000 hội viên; thành lập thêm 4 chi hội, nâng tổng số chi hội trên cả nước lên 82 tổ chức cơ sở...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam còn đẩy mạnh công tác tài trợ sáng tạo, với từ 50% đến hơn 60% đề cương được hỗ trợ kinh phí theo từng năm; phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 215 cá nhân có thành tựu nổi bật trong công tác gìn giữ và phát huy văn nghệ dân gian.

Đại hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể là: Nhấn mạnh việc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; phấn đấu sưu tầm, nghiên cứu nhiều công trình văn hóa, văn nghệ có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trên cơ sở gìn giữ, phát huy những giá trị của văn hóa, nghệ thuật dân tộc, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học tiến bộ của nước ngoài...

Tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Kết luận 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã xác định rõ, xây dựng, phát triển văn hoá, con người tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tiếp tục đúc kết kinh nghiệm, tập trung trí tuệ, trách nhiệm để tổ chức hoạt động hiệu quả, thiết thực trong nhiệm kỳ mới; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản các dân tộc với phát triển kinh tế, du lịch bền vững.

Đồng thời, hội cần tiếp tục tham mưu cho Đảng và Nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng và phát triển bền vững văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng tình hình mới, yêu cầu mới; hoàn thiện việc xây dựng văn hóa, giá trị con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại hội đã bầu 13 thành viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII, năm 2020-2025. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Người dân sống gần Tịnh thất Bồng Lai nói về ông Lê Tùng Vân: "Từ hồi giờ đâu có ai làm kỳ cục vậy, chỉ tội cho mấy đứa con nít"01:50Đề xuất khen thưởng "người hùng" đạp bung thanh sắt, giải cứu bé gái bị mắc kẹt trong vụ cháy ở Hà Nội02:45Thương lái Trung Quốc biến mất, thanh long ế đầy đồng không ai mua04:08Tài xế bức xúc gánh nặng ‘tiền luật’ ở cửa khẩu Lạng Sơn, cơ quan chức năng nói gì?05:55'Người hùng' lao vào đám cháy cứu bé gái được tặng bằng khen của Thủ tướng02:43Làm rõ thông tin bị thu hồi sản phẩm – VIC kiên quyết đấu tranh với vấn nạn hàng giả03:39Karaoke TP.HCM mở cửa lại ngày 10.1: Mừng vì hết thất nghiệp, sẽ làm xuyên Tết05:10Người đàn ông 'cầm nhầm' bịch tiền: Nữ sinh viên đã nhận lại tiền02:55NÓNG: Cháy lớn tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đang xây dựng00:27Tài xế container chi hàng chục triệu đồng ‘tiền luật’ ở cửa khẩu Lạng Sơn06:33Đừng vô cảm với dân!20:41Bát nháo thị trường thuốc trị Covid-1921:44Trịnh Văn Quyết - Tỷ phú số 1 sàn chứng khoán 2 lần bị “tuýt còi” vì “bán chui” cổ phiếu là ai?04:57TP.HCM sẵn sàng đón khách quốc tế17:17Quảng Nam nới biện pháp phòng dịch Covid-19, tạo điều kiện cho người về quê ăn tết02:28

Tiêu điểm

Bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn tố giác Color Man, CEO Công ty Điền Quân
14:26:54 18/01/2022
Xót xa bé gái 2 tuổi mất cả bố mẹ và anh trai trong vụ 5 người tử vong bất thường sau bữa cơm: "Cháu vừa mới cai sữa mẹ được vài hôm..."
11:00:03 18/01/2022
Bà Nguyễn Phương Hằng và những tố cáo qua lại, tới hồi phân định
11:16:23 18/01/2022
Một sĩ quan hy sinh trong khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc
11:20:34 18/01/2022
Công an mời Giám đốc CDC Đắk Lắk làm việc, liên quan vụ Việt Á
17:41:41 18/01/2022
Vụ Trung tá công an bị hành hung: Gia đình bà T. bí mật theo dõi và phát hiện tin nhắn lạ?
13:53:53 19/01/2022
Viện trưởng Viện KSND TX.Trảng Bàng bị nữ chuyên viên tố sàm sỡ: Đã xin lỗi công khai
14:04:01 18/01/2022
Thanh niên chở bạn đi lạc vào hầm chui ở TPHCM, bị container cán tử vong
13:29:19 19/01/2022
TP.HCM: Sau tai nạn chết người, tài xế điều khiển xe tải phóng khỏi hiện trường
22:50:09 18/01/2022
Tiểu thương phát rầu vì chợ ế!
15:08:31 18/01/2022

Thông tin đang nóng

NÓNG: Chân dung cha dượng đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi: “Gương mặt sáng sủa, thích game đột kích”
00:56:07 20/01/2022
Dân mạng tràn vào Facebook nghi phạm vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội, đồng loạt thả phẫn nộ
00:16:30 20/01/2022
Giật mình trước dòng status cuối cùng của mẫu nữ Next Top Model vừa qua đời vì tai nạn
06:46:48 20/01/2022
Tội ác gây phẫn nộ: Bố ép con gái loạn luân rồi hạ sinh 6 đứa trẻ trong suốt 20 năm
00:36:05 20/01/2022
Nghi phạm bạo hành bé gái 3 tuổi ở Hà Nội là người như thế nào?
00:07:43 20/01/2022
WHO hướng dẫn cách đi lại an toàn, tránh xa Covid-19
01:56:06 20/01/2022
Chồng cũ Lâm Khánh Chi đòi "vạch trần" uẩn khúc sau ly hôn?
06:51:30 20/01/2022
Lương Bằng Quang khoe thân hình vạm vỡ bên bạn gái Ngân 98
07:18:05 20/01/2022
Đức xét xử bác sĩ Syria về tội ác chống lại nhân loại
01:59:11 20/01/2022
Vụ ngoại tình đẫm máu: Chồng tòm tem với nhân viên, Hoa hậu đưa con gái truy vết tiểu tam và cái kết thảm sát chấn động showbiz
07:33:21 20/01/2022

Tin mới nhất

Chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân

07:57:03 20/01/2022
Những năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức công đoàn các cấp luôn quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đặc biệt là đoàn viên,...

Hải Dương: Thăm, tặng quà gia đình chính sách và người cao tuổi tiêu biểu

07:54:46 20/01/2022
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 19/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết một số gia đình chính sách, người cao tuổi tiêu biểu

Cần Thơ tặng quà Tết cho các gia đình chính sách tiêu biểu

07:50:49 20/01/2022
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 19/1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt, chúc Tết và trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Ninh Kiều

Chuyến xe mùa Xuân hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết

07:46:40 20/01/2022
Ngày 19/1, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình Chuyến xe về quê ăn Tết và tặng học bổng, tặng quà cho đoàn viên thanh niên và...

Lan hồ điệp ghép gỗ lũa đủ kiểu dáng độc lạ giá chục triệu hút khách ngày cận Tết

07:17:14 20/01/2022
Những ngày giáp Tết, trước cổng sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) bày bán rất nhiều chậu lan hồ điệp với đủ các kiểu dáng, màu sắc thu hút khách hàng đến mua

Sen lụa là sen gì mà giáp tết giá bán tăng bất ngờ gấp đôi, cứ 1 công nông dân Hậu Giang lãi 30 triệu?

07:14:07 20/01/2022
Sen lụa là loại sen già, vỏ chuẩn bị chuyển sang khô và đen lại. Sen lụa được thương lái thu mua trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) rồi tách vỏ lấy hạt làm mứt hoặc phụ gia trong thực phẩm

"Tuyệt chiêu" trồng cà phê khác người của lão nông Tây Nguyên, hái cà phê cắt luôn cả cành

07:11:23 20/01/2022
Chỉ trong vòng một tuần qua, giá cà phê tại Đăk Lăk nói riêng, Tây Nguyên nói chung rớt 1.500 đồng/kg. Nhiều nông dân Tây Nguyên đã chia sẻ “tuyệt chiêu” nhằm giảm áp lực đầu tư cũng như sự biến động thất thường của giá cà phê, trong kh...

Vùng đất này trồng mai vàng khắp ngõ, xưa nông dân gieo hạt cho đỡ nhớ quê, ai ngờ nay bán lại có giá

07:08:29 20/01/2022
Thuở ấy, những người con của đất Thừa Thiên Huế, Quảng Trị vào ạ Tẻh (Lâm ồng) lập nghiệp với bao nhiêu nỗi niềm da diết nhớ quê hương

Kon Tum: Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện biên giới Đăk Glei chăm lo Tết đủ đầy cho đồng bào các dân tộc

07:03:11 20/01/2022
Tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang đề nghị địa phương quan tâm, hỗ trợ bà con nhân dân phát triển trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời chăm lo cho bà con mộ...

Nuôi rắn vi voi ít rủi ro, anh nông dân An Giang cầm trên tay toàn con to, chưa bao giờ lo dội chợ

06:54:53 20/01/2022
Nhận thấy giá trị kinh tế, tận dụng diện tích bồn nuôi có sẵn và nguồn thức ăn từ lươn thuần bị hao hụt, anh Nguyễn Văn Sửu-thường được bà con gọi là anh Bửu, ngụ ấp Tân Hậu A2, xã Tân An (TX Tân Châu, tỉnh An Giang) đã tiên phong đem c...

Giá hoa lay ơn chưng Tết năm Hổ ở nơi này tăng cao gấp 3-5 lần so tết năm Trâu, cứ nhổ là bán hết

06:48:39 20/01/2022
Những ngày này, đi dọc Quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn xã Hiệp An, Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh mua, bán tấp nập hoa lay ơn dịp tết

Ngôi nhà ở vùng biển Thanh Hóa quanh năm đốt than hoa đỏ hừng hực, mùi cá nướng thơm khắp làng

06:45:48 20/01/2022
Mặc dù nghề vất vả, khó nhọc, ngày nào cũng lấm lem than khói nhưng bà Trần Thị Hóa (thôn Thắng Lộc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vẫn quyết tâm theo nghề nướng cá hơn 40 năm nay

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

06:35:46 20/01/2022
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được thực hiện trên phạm vi cả nước, trọng tâm là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

Sẽ có nghị quyết mới về "tam nông"

06:31:53 20/01/2022
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết đến thời điểm này đã chín muồi để tổng kết và ban hành một nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Giá vàng hôm nay 20/1: Lạm phát gia tăng, vàng tăng mạnh

06:29:16 20/01/2022
Giá vàng hôm nay 20/1 trên thị trường quốc tế tăng trở lại trong bối cảnh lạm phát gia tăng trên phạm vi toàn cầu và nhu cầu đối với vàng vật chất tăng ở nhiều thị trường chủ chốt

Giá tiêu hôm nay 20/1, tăng nhẹ, khối FDI lấn lướt doanh nghiệp hồ triêu trong nước

06:25:50 20/01/2022
Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục tăng ở một số địa phương, giao dịch từ 78.000 - 80.500 đ/kg

Giá cà phê hôm nay 20/1, Đảo chiều bứt phá, hết 'trò thăng bằng' giá tăng mạnh nhưng khó bền?

06:24:11 20/01/2022
Hiệp hội Cà phê đặc sản Brazil mạnh dạn dự đoán thị trường cà phê thế giới có thể quay lại thời tiền đại dịch

Tỷ giá USD, Euro ngày 20/1: USD tăng giá, Euro giảm nhanh

06:20:36 20/01/2022
Tỷ giá ngoại tệ ngày 20/1 diễn biến theo xu hướng đồng USD hôm nay trên thị trường quốc tế tăng giá nhẹ trong bối cảnh đồng euro giảm giá khá nhanh

AstraZeneca đẩy nhanh chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin và thuốc trị COVID-19 cho Việt Nam

01:44:56 20/01/2022
AstraZeneca đang đẩy nhanh lựa chọn đối tác và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin và thuốc trị COVID-19 cho Việt Nam

Kiến nghị 5 giải pháp để Thủ đô kiểm soát, đẩy lùi COVID-19

00:59:11 20/01/2022
Tại phiên họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương Nguyễn Viết Nhung đã kiến nghị với Chủ tịch UBND TP.Hà Nội 5 giải pháp đạt mục tiêu “3 không” để...

Mẹ mất vì tai nạn trên đường đi làm, để lại 4 con thơ sống lay lắt bên người cha bệnh tật

00:56:29 20/01/2022
Chị Phan Thị Hồng gặp tai nạn tử vong trên đường đi giúp mẹ đẻ gieo lúa. Chị ra đi để lại 4 đứa trẻ bơ vơ và 1 người chồng mang bệnh hiểm nghèo

Những ngôi mộ có 1-0-2 ở Bình Dương: Kì bí ụ mối cao cả mét, có mộ giá trị cả chục tỷ đồng

00:41:50 20/01/2022
Những ngôi mộ tại nghĩa trang Triều Châu (Bình Dương) là nơi yên nghỉ của nhiều người Hoa, đồng thời cũng thể hiện một phần văn hóa chôn cất, an táng của họ

9 chiếc đinh "đóng tội ác" lên đứa trẻ 3 tuổi: Người lớn ơi hôn nhân không phải là một trò đùa, đừng sinh đẻ bằng một lần hứng tình bản năng!

23:51:54 19/01/2022
Khi vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến chết còn khiến bao người phẫn nộ thì lại thêm 1 bé gái 3 tuổi với 9 chiếc đinh găm trong đầu, nghi bị bạo hành, người ta tìm thấy khởi nguồn chung đó là 2 chữ... ly hôn!

Ngành mía đường ngày càng bị co hẹp

21:52:53 19/01/2022
Từ khi Việt Nam xoá bỏ quy định về hạn ngạch và giảm thuế nhập khẩu đường xuống mức thấp 5% theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) từ ngày 1/1/2020, sản xuất, chế biến mía đường có sự tụt giảm sâu

Xây dựng chức năng cảnh báo ùn tắc hàng trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia

21:45:54 19/01/2022
Chiều 19/1, đại diện Tổng cục Hải quan (TCHQ) cho biết: TCHQ đang phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) phấn đấu đưa vào ứng dụng chức năng cảnh báo ùn tắc hàng hóa trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP: Đặt mục tiêu giải ngân hết 100% vốn đầu tư công

21:43:04 19/01/2022
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự t...

Hà Nội đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2022 tăng 5%

21:30:01 19/01/2022
Theo Sở Công Thương Hà Nội, mặc dù dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng năm 2022 ngành công thương Hà Nội vẫn đặt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 5%

Sẽ sớm có đường chạy dọc sông Sài Gòn

21:28:05 19/01/2022
Ngày 19/11, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành quy hoạch, kiến trúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cho biết, trong năm 2022 thành phố sẽ hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh...

Hà Nội: Rau xanh được mùa, nông dân có lãi

21:19:33 19/01/2022
Do thời tiết thuận lợi nên rau xanh năm nay được mùa và người nông dân các vùng trồng rau của Hà Nội cũng có lãi

Giá hoa cảnh ở Trà Vinh tăng hơn 30%

21:17:37 19/01/2022
Các hộ trồng hoa ở 2 làng nghề trồng hoa cảnh của tỉnh Trà Vinh đang rất phấn khởi, bởi khoảng 1 tuần nay, nhiều thương lái đã đến tận vườn ở làng nghề để đặt mua với giá cao hơn khoảng 30% so với cùng dịp này năm trước

Có thể bạn quan tâm

Cách làm đậu phụ thơm ngon như mua ngoài hàng

Ẩm thực

08:18:53 20/01/2022
Làm đậu hũ tại nhà hóa ra cũng không khó lắm mọi người ạ! Chỉ thêm một công đoạn sau khi làm sữa đậu nành thôi

Vợ kém 15 tuổi của NS Công Lý bất ngờ chia sẻ giữa đêm: "Tôi khóc đến lúc mắt mỏi. Đầu óc căng như dây đàn"

Sao việt

08:15:21 20/01/2022
Chia sẻ mới đây của bà xã Công Lý khiến nhiều người xúc động

Taylor Swift và bạn trai Joe Alwyn bí mật đính hôn sau 6 năm hẹn hò, chuyện gì đây?

Sao âu mỹ

08:15:10 20/01/2022
Mới đây, truyền thông đã rầm rộ đưa tin về khả năng Taylor Swift và Joe Alwyn đã bí mật đính hôn trong kì nghỉ tại hòn đảo du lịch nổi tiếng ở hạt Cornwall, Anh

Không gian sống 32m² “lột xác” thành công biến thành căn hộ kiểu mẫu theo phong cách Nhật Bản nhẹ nhàng, ấm cúng

Sáng tạo

08:08:21 20/01/2022
Căn hộ một phòng đơn của Đan Đan rộng khoảng 32m². Cô nàng đã sống tại đây khoảng 3 năm rưỡi cùng với chú mèo Ba Ba của mình

Mẹ bầu 35 tuần sợ hãi vì bỗng dưng được nhiều người lạ đối xử tốt trong siêu thị, lý do bởi tờ giấy dán sau lưng mà cô không hề hay biết

Netizen

08:06:26 20/01/2022
Khi đem thắc mắc hỏi nhân viên bán hàng, người phụ nữ mang thai nhận về câu trả lời cực ngắn: Bởi vì mọi người đều rất kính trọng bạn!

Nhận biết các dấu hiệu rụng trứng để xác định thời điểm dễ thụ thai

Kiến thức giới tính

08:06:11 20/01/2022
Nếu cặp đôi đã sẵn sàng làm cha mẹ thì việc cần biết khi nào là thời điểm chín muồi để thụ thai rất quan trọng. Khi đó người phụ nữ sẽ phải chọn đúng thời gian của mình

Từ giờ đến tết, 3 con giáp này túi tiền nặng trĩu, trả sạch nợ nần, tài vận hanh thông

Trắc nghiệm

07:58:23 20/01/2022
Tử vi cho thấy, 3 con giáp này từ nay đến Tết có mệnh phát tài, phú quý bao vây, vận may kéo đến

Thành Cát Tư Hãn - Người "truyền giống" vô địch thế giới: Ông tổ của hơn 16 triệu người?

Chuyện lạ

07:38:39 20/01/2022
Hàng triệu người đàn ông khắp châu Á được cho là mang gene của Thành Cát Tư Hãn, người sáng lập đế chế Mông Cổ rộng lớn và là cha của hàng trăm đứa trẻ trên đường đi chinh phạt

BLACKPINK chưa từng No.1, TWICE vô địch 4 năm liền vẫn chịu thua trước độ nổi tiếng của idol nữ này!

Sao châu á

07:23:53 20/01/2022
BLACKPINK càn quét cả Châu Á nhưng vẫn lép vế TWICE tại quê nhà. Tuy nhiên, idol nữ nắm trùm xứ Hàn là lại là một cái tên khác!

Thương ngày nắng về - Tập 29: Duy liên tục 'thả thính', Trang chỉ biết cười tủm tỉm

Phim việt

07:15:28 20/01/2022
Sau khi được Duy cứu, Trang cảm thấy áy náy nên đã tự tay nấu cháo mang đến bệnh viện cho Duy. Anh chàng sung sướng tranh thủ cơ hội thả thính bà sếp khí chất

Á hậu nghiện đóng phim 18+: Điêu đứng vì phốt bán dâm nghìn tỷ, chật vật tái xuất màn ảnh nhưng "không còn đường sống"

Hậu trường phim

07:15:24 20/01/2022
Cuộc đời toàn thị phi, mỹ nhân này có muốn cũng chẳng thể trở lại phim trường

Bạch Long tuổi 63 không vợ con, ở thuê không phiền em trai Thành Lộc

Phỏng vấn sao

07:14:50 20/01/2022
Tôi thấy mình đang sống rất an lành và hạnh phúc. Mọi người hay mặc định số tôi vất vả truân chuyên, còn tôi không thấy thế..., nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ