Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”

Để có đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng luôn quan tâm đẩy mạnh không chỉ nâng cao chất lượng kết nạp Đảng, mà còn phải thường xuyên rà soát, sàng lọc; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức , trình độ chuyên môn .

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên - Hình 1

Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các Đảng bộ cấp huyện và tương đương đạt thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: TRẦN TRÀ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên luôn là một yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, cấp bách thuộc về công tác xây dựng Đảng của mỗi tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là tại các chi bộ – nơi trực tiếp tổ chức sinh hoạt và triển khai thực hiện nhiệm vụ cho từng đảng viên. Vì vậy, mỗi tổ chức cơ sở Đảng đều đã xây dựng những kế hoạch “dài hơi” để ươm mầm hạt giống tạo nguồn phát triển đảng viên .

Xác định công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ huyện ủy Đất Đỏ đã kịp thời tổ chức, quán triệt, triển khai; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát triển Đảng. Đến nay, Ban thường vụ Huyện ủy đã chuẩn y kết nạp được 671 đảng viên từ những hạt giống ưu tú trong quần chúng được các chi bộ lựa chọn, dìu dắt để phấn đấu vào Đảng.

Để có được kết quả nói trên, ông Trần Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát, đánh giá số lượng, chất lượng đội ngũ quần chúng ưu tú trong tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng. Cấp ủy cơ sở phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động phong trào phù hợp để nâng cao nhận thức, tư tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ (CB), công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng quần chúng. Đồng thời phát động các phong trào thi đua học tập làm theo Bác Hồ, phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh. Qua các hoạt động này tạo nguồn quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp Đảng.

Tương tự, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã quan tâm công tác phát triển Đảng trong Đảng bộ. Trên cơ sở đó, cấp ủy cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phát triển đảng viên; chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để rèn luyện thử thách. Đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 402 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 30,9%; trong đó đảng viên có trình độ đại học 62 đồng chí. Để đạt được kết quả đó, một trong những yếu tố đó là “đầu vào” đã được lựa chọn kỹ về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức , lối sống, được đào tạo, huấn luyện trong môi trường có tính kỷ luật cao..; đó là tiền đề để cấp ủy bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Quy trình để giới thiệu, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng còn được thông qua chi đoàn giới thiệu, chi bộ xem xét lựa chọn trong số đoàn viên ưu tú, hạt nhân tích cực trong công tác chuyên môn và tham gia các phong trào, để hướng dẫn, giúp đỡ phấn đấu vào Đảng.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, riêng năm 2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 947 đảng viên (nâng tổng số đảng viên Đảng bộ tỉnh lên 42.967 đảng viên); trong đó, DN ngoài khu vực hà nước là 51/43 đảng viên, đạt 118%; cấp phát thẻ Đảng viên cho 1.070 trường hợp.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC SÀNG LỌC, RÀ SOÁT

Để có đội ngũ CB, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, không chỉ phải nâng cao chất lượng kết nạp Đảng, mà còn phải thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Cơ sở Đảng là nơi đảng viên cùng sống và làm việc, cấp ủy chi bộ là nơi trực tiếp quản lý đảng viên. Do vậy, nhiệm vụ rà soát, phát hiện, sàng lọc đội ngũ đảng viên phải bắt đầu và chủ yếu từ chi bộ. Để đưa đúng những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhất thiết phải chấn chỉnh công tác quản lý, giáo dục đảng viên và sinh hoạt Đảng từ cơ sở.

Tại Thành ủy Vũng Tàu, bà Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu cho hay, Thành ủy xác định phải coi trọng về chất lượng công tác kết nạp đảng viên, có sự lãnh đạo chặt chẽ về kế hoạch, biện pháp cụ thể, bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng đảng viên mới. Cùng với đó, cấp ủy, chi bộ phải làm tốt công tác chỉnh đốn đội ngũ đảng viên, thường xuyên theo dõi, quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; trong đó thường xuyên coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; bảo đảm tính giáo dục, tính chiến đấu, lãnh đạo trong sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị để cùng phối hợp thực hiện, đẩy mạnh công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, ngày càng chặt chẽ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong CB, đảng viên. Trong năm 2020, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình; trong đó, ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã kiểm tra 25 tổ chức Đảng trong việc thu chi ngân sách Đảng và sản xuất kinh doanh, 175 tổ chức Đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 84 đảng viên, giảm 6 đảng viên so với cùng kỳ.

QUY HOẠCH, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CB

Trong công tác CB, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là điều chỉnh, bố trí, sắp xếp, xây dựng quy hoạch CB từ cấp tỉnh đến cơ sở, để đào tạo bồi dưỡng CB bảo đảm tiêu chuẩn, các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị. Thực hiện luân chuyển CB nhằm rèn luyện, đào tạo CB có kinh nghiệm từ thực tiễn; tạo nguồn CB có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ CB phù hợp với xu hướng hội nhập và phát triển của tỉnh.

Ông Lê Văn Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, trong công tác quy hoạch CB các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch CB cấp tỉnh, huyện bảo đảm đúng tiến độ, quy định, dân chủ, khách quan. Trong đó, định kỳ tiến hành rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những CB không còn đủ tiêu chuẩn, kịp thời bổ sung những CB đủ tiêu chuẩn, có triển vọng phát triển, đặc biệt là CB trẻ. Nhiều đơn vị đã luân chuyển CB trong quy hoạch xuống cơ sở để cọ xát, rèn luyện; tạo nguồn CB có phẩm chất, năng lực, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Qua đó xây dựng được đội ngũ CB lãnh đạo năng động, nhiệt huyết, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, góp phần quan trọng trong giải quyết nhiều vấn đề khó của địa phương, của ngành trong lĩnh vực mình phụ trách.

Cần Thơ kiến nghị dừng đề án đưa cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng

Do dịch Covid-19 và các nguồn thu ngân sách bị ảnh hưởng nên thành phố kiến nghị dừng đề án đã đưa 30/80 người ra nước ngoài bồi dưỡng.

Cần Thơ kiến nghị dừng đề án đưa cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng - Hình 1

Ngày 2/12, tại kỳ họp thứ 19 của HĐND, UBND TP Cần Thơ đã báo cáo kết quả thực hiện đề án Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP tại Trường ĐH California (Mỹ).

Đề án được thống nhất thông qua vào năm 2018. Mục đích đề án là trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Việc này góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực tổ chức, kỹ năng điều hành thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và hội nhập quốc tế.

Đề án dự kiến tổ chức 4 lớp cho 80 cán bộ, công chức, viên chức bồi dưỡng, với kinh phí hơn 10,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Đến nay đề án chỉ thực hiện được 2 lớp, đã cử 30/80 cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý và công chức chuyên môn đi bồi dưỡng (đạt 37,5% chỉ tiêu đề án), với tổng số lớp là 2/4 lớp (đạt 50%), kinh phí đã chi hơn 4,7 tỷ đồng.

Theo UBND TP Cần Thơ, dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đồng thời các khoản thu ngân sách của thành bị ảnh hưởng do dịch bệnh nên việc triển khai 2 lớp còn lại bị gián đoạn. Vì vậy, UBND TP Cần Thơ kiến nghị HĐND cho phép dừng thực hiện đề án này.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Người hùng cứu bé rơi từ tầng 13 sức khỏe yếu, đứng lên ngồi xuống khó khăn05:04Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27“Thần y” Võ Hoàng Yên bị tố “bùng tiền” cứu trợ đồng bào lũ lụt02:40Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Công an Đồng Nai vào cuộc vụ đánh rơi 59 triệu đồng bị người dân nhặt hết01:09Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Người cứu bé rơi từ tầng 13: 'Đầu cháu đập vào tay tôi rồi đập xuống mái tôn'02:18“Thần y” Võ Hoàng Yên phủ nhận cáo buộc “bùng tiền” từ thiện, nguyên nhân do “sơ sót trong báo cáo”03:41Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Thủy Tiên xây nhà cộng đồng chống lũ - Dân mạng tranh cãi gay gắt02:42Nông sản hết cảnh đổ xuống sông Hồng nhưng khách mua trả tiền 'tùy tâm'01:18Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Đường phố TP.HCM nhiều nơi ùn tắc trong ngày 1,7 triệu học sinh đi học lại04:52

Tiêu điểm

Bị vợ ông Dũng 'lò vôi' tố ăn chặn tiền, 'thần y' Võ Hoàng Yên nhận có thiếu sót
20:50:25 02/03/2021
Thương hiệu Big C chính thức không còn ở Việt Nam sau 22 năm
08:14:22 03/03/2021
“Thần y” Võ Hoàng Yên bị tố “bùng tiền” cứu trợ đồng bào lũ lụt
12:42:22 02/03/2021
Công an Đồng Nai vào cuộc vụ đánh rơi 59 triệu đồng bị người dân nhặt hết
20:37:22 02/03/2021
Người cứu bé rơi từ tầng 13: 'Đầu cháu đập vào tay tôi rồi đập xuống mái tôn'
17:32:42 02/03/2021
Bị xử phạt 5 triệu đồng vì đăng tin “một vợ được lấy nhiều chồng”
13:10:00 03/03/2021
Gửi bé sơ sinh ở tiệm tạp hóa, người phụ nữ bỏ đi biệt tăm
14:10:35 02/03/2021
Tạm giữ 2 xe Mercedes cùng biển số 'vô tình gặp nhau' trên đường Hà Nội
14:01:42 02/03/2021
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH khen thưởng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh
12:38:27 02/03/2021
2 xe Mercedes trùng biển số "chạm mặt" nhau ở Hà Nội: Đã tìm thấy chủ nhân dùng biển thật
11:45:01 03/03/2021

Thông tin đang nóng

THẢM HỌA: Thanh chắn lan can gãy khiến nhiều sinh viên rơi 'lã chã' từ tầng 4, 7 người chết tại chỗ
17:16:51 03/03/2021
Phía Lan Ngọc đã xác định được danh tính cô gái trong clip, đưa ra quyết định quan trọng vì không muốn bị gán mác PR "bẩn"
19:38:26 03/03/2021
'Thánh phím' trù ẻo Hàn Thái Tú sau lời cảm ơn của vợ Vân Quang Long
17:09:01 03/03/2021
Đi tố bạn trộm xe thì lộ ra vụ án giết người dã man
18:54:23 03/03/2021
Gãy lan can trường học khiến 8 sinh viên thương vong
17:06:15 03/03/2021
Anh chồng vừa qua giỗ đầu, chị dâu mang ngay 1 tỷ về yêu cầu họp gia đình, lời chị tuyên bố khiến cả nhà choáng váng
18:02:38 03/03/2021
Sau Tóc Tiên, đến lượt vợ Rhymastic khoe tài chụp ảnh của chồng, nhìn thành quả phô diễn trọn body "mlem" mà ai cũng ao ước
17:38:55 03/03/2021
Bị Thuý Nga chê “nuôi con không xong”, vợ cũ Hoàng Anh có động thái ngầm đưa bằng chứng để đáp trả?
18:08:42 03/03/2021
Bích Phương khoe ảnh đi xăm trổ, Bình Gold bay ngay vào công nhận: "Chính thức bước chân vào giới giang hồ!"
18:05:35 03/03/2021
Lan Ngọc chính thức lộ diện trên thảm đỏ Gái Già Lắm Chiêu sau drama clip nóng, ấm lòng nhất là cái ôm an ủi của dàn sao
20:39:04 03/03/2021

Tin mới nhất

Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư đã cười đùa, sắp được xuất viện

21:58:01 03/03/2021
Bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương cho biết hiện sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 12 chung cư đã ổn định, bé đã cười đùa, dự kiến ngày mai 4-3 ra viện.

Chuyên gia kiến nghị sớm có sân bay thứ 2 cho vùng thủ đô

21:39:10 03/03/2021
Chuyên gia đề nghị chỉ phát triển sân bay Nội Bài 50 triệu khách/năm và sớm xây sân bay thứ 2 cho vùng thủ đô ở phía nam Hà Nội để năm 2045 đón khách dự kỷ niệm 100 năm thành lập nước, thay vì năm 2040 mới nghiên cứu vị trí sân bay này.

'Mong Tổng bí thư nhiều sức khỏe để vững tay chèo lái'

21:19:20 03/03/2021
Cử tri Hà Nội mong Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ cho đất nước.

Chia sẻ của nữ tân binh duy nhất ở Hậu Giang ngày nhập ngũ

21:18:18 03/03/2021
Trong số các thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, 66 thanh niên có trình độ đại học, đặc biệt có duy nhất một nữ.

Nữ cử nhân TP.HCM nhập ngũ, hồi hộp chờ khoác áo xanh ra thao trường

21:13:48 03/03/2021
Trong hơn 4.600 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ, có hai nữ tân binh duy nhất của quận 6 và Tân Bình.

Trưởng ban Dân vận Trung ương động viên tân binh ở Sóc Trăng

21:02:16 03/03/2021
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa động viên các tân binh ở TP Sóc Trăng trước khi lên đường nhập ngũ.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đổi mới cách quản lý

20:54:59 03/03/2021
Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Bộ Công an đưa vào hoạt động ngày 25/2.Đây được xem là bước tiến trong quản lý dân cư tại Việt Nam.

Xếp lương giáo viên tiểu học hạng II cũ chuyển sang hạng II mới

20:44:37 03/03/2021
 Thầy Bùi Nam tiếp tục tư vấn cho bạn đọc về Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương giáo viên tiểu học.

Chiến sĩ thi đua không quá 15%, bao nhiêu giáo viên phổ thông có cửa lên hạng II

20:35:30 03/03/2021
Thông tư số 01, 02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo khiến giáo viên bậc trung học phổ thông gặp rất nhiều khó khăn trong việc thi/xét thăng hạng

Đừng trách Bộ Giáo dục

20:31:43 03/03/2021
 Bộ Giáo dục đã nỗ lực trong việc xin chuyển hình thức đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp sang hình thức học bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên...

Giải mã các trụ cột giúp Việt Nam xuất siêu gần 1,3 tỷ USD

20:28:59 03/03/2021
Bất chấp những khó khăn của tình hình kinh tế thế giới, xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ghi thêm dấu ấn khi chỉ sau 2 tháng đầu năm đã đạt kim ngạch 48,55 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức xuất siêu trong hai tháng đạ...

Gojek Việt Nam triển khai ứng dụng GoBiz dành cho nhà hàng

20:26:06 03/03/2021
Ngày 3/3, Gojek công bố đã hoàn thành việc triển khai ứng dụng GoBiz, nền tảng quản lý đơn hàng dành cho các đối nhà hàng với nhiều tính năng giúp tối ưu hoá quy trình giao đồ ăn trực tuyến, từ đó các đối tác nhà hàng tăng trưởng kinh d...

Dự kiến 20 người tự ứng cử vào Quốc hội khóa mới

20:21:23 03/03/2021
Trong cơ cấu kết hợp gồm 7.656 người được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới có 814 người trẻ tuổi, 555 người ngoài Đảng và dự kiến có 20 người tự ứng cử.

TP.HCM ngừng cách ly tập trung người tới từ Hải Dương

20:13:54 03/03/2021
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết không còn áp dụng biện pháp cách ly tập trung với người từ tỉnh Hải Dương.

TP HCM gỡ cách ly tập trung người đến từ Hải Dương

20:08:22 03/03/2021
HCDC gỡ quy định cách ly tập trung đối với người đến từ Hải Dương, sau khi địa phương này kết thúc giãn cách xã hội từ 0h ngày 3/3.

Trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện đại cho các lực lượng thi hành công vụ

19:54:20 03/03/2021
Bộ Công an cho biết sẽ đề nghị Chính phủ tiếp tục trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện đại cho các lực lượng thi hành công vụ, nhất là đối với các lực lượng trực tiếp trấn áp tội phạm.

Hơn 42 nghìn lượt bệnh nhân có triệu chứng viêm hô hấp cấp

17:34:52 03/03/2021
Thống kê sơ bộ qua khai báo y tế điện tử của Sở Y tế TPHCM cho thấy các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận hơn 42 nghìn lượt bệnh nhân có triệu chứng viêm hô hấp cấp.

Người Sài Gòn đối diện với nắng nóng gay gắt kéo dài 4 ngày

17:09:06 03/03/2021
Theo dự báo khu vực Nam bộ và TP.HCM nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài trong vài ngày tới người dân ra đường cần trang bị chống nắng để hạn chế tia UV.

Lùm xùm 12 giảng viên nghỉ việc: Chấm dứt hợp đồng theo nguyện vọng

17:02:45 03/03/2021
Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TPHCM giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động cho các giảng viên muốn nghỉ theo nguyện vọng tự ý đơn phương nghỉ việc.

Tốt nghiệp ĐH, CĐ, hai "bóng hồng" tình nguyện làm đơn nhập ngũ

17:02:43 03/03/2021
Trong hơn 1.000 thanh niên của tỉnh Sóc Trăng lên đường nhập ngũ năm nay, có 2 nữ tân binh cùng quê ở huyện Mỹ Xuyên, đều tình nguyện làm đơn gia nhập ngũ vào quân đội.

Tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett nhắn sinh viên: "Chọn bạn mà chơi"

16:44:03 03/03/2021
Tỷ phú Bill Gates và Warrren Buffett gửi lời khuyên cho những người đang ngồi trên ghế nhà trường: Hãy chọn bạn bè một cách cẩn thận và tôn trọng tính đa dạng. Muốn giàu thì chọn bạn mà chơi.

Thu nhập tiền tỷ mỗi năm từ trồng bưởi da xanh

16:39:24 03/03/2021
Bắt đầu thực hiện mô hình trang trại trồng cây ăn trái từ 7 năm trước, đến nay, nông dân Nguyễn Trung Hưng, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành triệu phú với mô hình trồng bưởi da xanh theo chuẩn hữu cơ với thu nhập vài ...

Nhiều chủ trọ miễn tiền thuê nhà cho công nhân nghèo ở Hải Dương

16:24:14 03/03/2021
Chia sẻ khó khăn với công nhân ngoại tỉnh phải nghỉ làm, cách ly tại chỗ do dịch Covid-19, nhiều chủ phòng trọ ở Cẩm Giàng (Hải Dương) đã miễn hoặc giảm tiền thuê nhà cho công nhân.

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương

16:19:28 03/03/2021
Sáng 3/3/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị đối với đồng chí Nguyễn Đức Luận, Trưởng ban Quản lý khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cần Thơ: Bổ nhiệm 5 giám đốc sở

16:14:57 03/03/2021
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định bổ nhiệm mới 5 giám đốc, gồm các sở TN&MT, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Ngoại vụ, Nội vụ và 1 Trưởng ban Ban Quản lý các KCX-KCN Cần Thơ.

Cô nàng thủ lĩnh tình nguyện nhập ngũ

16:02:48 03/03/2021
Hôm nay 3-3, cùng với những tân binh của TP.HCM lên đường nhập ngũ, cô thủ lĩnh thanh niên Nhâm Nhã Tiên, bí thư Đoàn phường 3, Q.Tân Bình, cũng là một trong những bông hoa hiếm hoi tình nguyện nhập ngũ đợt này.

Bến Tre triển khai thực hiện Nghị quyết

16:00:16 03/03/2021
Căn cứ Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy Bến Tre, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Bến Tre đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy quán triệt sâu rộng trong nội bộ Đảng và nhân dân phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong đó nhấn...

Mở văn phòng 'chui', tuyển sinh du học bằng… văn bản giả

15:56:28 03/03/2021
Không chỉ mở văn phòng chui, nhân viên văn phòng đại diện tại Tây Nguyên của Công ty cổ phần Việt TN tại địa chỉ số 217/19 Ngô Quyền (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) còn dùng văn bản giả mạo của Văn phòng Chính phủ để tuyển sinh.

Nữ sinh viết đơn tình nguyện tham gia chống Covid-19

15:12:41 03/03/2021
Nữ sinh Trần Diệu Hương đã không ngại nguy hiểm khi viết đơn tình nguyện vào khu bệnh nhân dương tính Covid-19 ở Hải Dương để tham gia chống dịch.

Được mở cửa trở lại, sân bay Vân Đồn phải tuân thủ những biện pháp nào?

14:25:28 03/03/2021
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính thức được mở cửa trở lại vào hôm nay (3/3). Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại đây, tỉnh Quảng Ninh vừa có chỉ đạo mới về công tác này.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn tụ cầu

Sức khỏe

22:41:50 03/03/2021
Nhiễm vi khuẩn tụ cầu là tình trạng dễ xảy ra hiện nay, gây những nhiễm trùng với bệnh cảnh nặng nề, khi có điều kiện thuận lợi.

Instagram sao Hàn 3/3

Phong cách sao

22:41:09 03/03/2021
Suzy khoe đường cong quyến rũ; Yeri cười tít khi nhận quà từ các chị Red Velvet và Na Yeon (Twice)...

Tây Á có lợi thế trước Đông Nam Á

Bóng đá việt nam

22:40:57 03/03/2021
Trong số đội bóng ở bảng G vòng loại World Cup 2022 là Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và UAE thì có lẽ chỉ duy nhất UAE có nguyện vọng đưa các trận đấu còn lại của bảng này về tổ chức thi đấu tập trung ở Dubai hoặc Abu Dhabi (U...

Tiêm kích Mỹ tập phóng tên lửa hành trình gần Nga

Thế giới

22:40:02 03/03/2021
Tiêm kích F-15E Mỹ diễn tập phóng tên lửa AGM-158 khi hiệp đồng cùng nhiều lực lượng đồng minh trên biển Baltic, gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Mẹ chồng tương lai sỉ nhục nghề bán cá ngoài chợ, tôi quyết định hủy hôn giữa ngày ăn hỏi

Tâm sự

22:29:09 03/03/2021
Tôi chưa bao giờ tự ti về xuất thân tỉnh lẻ và bố mẹ mình làm nghề bán cá.

Thần tượng xinh đẹp nhất Hàn Quốc bị khán giả tẩy chay

Sao châu á

22:26:12 03/03/2021
Được chú ý sau khi đứng đầu cuộc bình chọn Thần tượng xinh đẹp nhất Hàn Quốc nhưng Na Eun đang bị tẩy chay vì cáo buộc bắt nạt thành viên cùng nhóm.

Greenwood cần học Rooney để trở nên vĩ đại

Bóng đá thế giới

22:25:08 03/03/2021
Huyền thoại Gary Lineker từng gọi Mason Greenwood là một trong những cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt nhất mà ông từng thấy.

Chàng trai sống dằn vặt suốt 7 năm vì đối xử tệ với bạn gái đã mất

Netizen

22:22:45 03/03/2021
Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bài tâm thư xin lỗi của một chàng trai gửi cho người bạn gái đã mất của mình. Chỉ sau vài giờ đăng tải, dòng trạng thái nhận được đông đảo sự quan tâm từ dân mạng.

Tài tử Mỹ Chris D'Elia bị khởi tố tội ấu dâm

Sao âu mỹ

22:20:35 03/03/2021
Nhiều cô gái trẻ đồng loạt tố cáo bị nam diễn viên Chris DElia gạ gẫm và lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, anh này phủ nhận.

Võ sĩ Anh mua đồng hồ đắt tiền tặng con trai một tuổi

Sao thể thao

22:17:59 03/03/2021
Cựu vô địch thế giới Amir Khan mua chiếc đồng hồ Rolex 30.000 bảng vài tuần trước khi cậu con trai Muhammad Zaviyard thôi nôi.

Ái nữ tỷ phú ô tô Trường Hải lộ thú chơi đồ hiệu chất

Người đẹp

22:15:47 03/03/2021
Không chỉ khiến nhiều người chú ý bằng độ chơi hàng hiệu, rich kid Trần Viên Ngọc Trân - ái nữ nhà tỷ phú ô tô Trường Hải còn là cái tên đình đám trong làng thời trang.

Áo sơ mi + quần = cách mix and match cao cấp, quyến rũ nhất trong mùa Xuân!

Thời trang

22:11:44 03/03/2021
Khi thời gian bước nửa mình từ Đông sang Xuân, thì vấn đề ăn vận như thế nào để vừa ấm áp, vừa hợp với tiết trời mà vẫn không làm mất đi vẻ chỉn chu, dịu dàng quyến rũ, sang trọng khi cần thiết luôn được các chị em lo lắng và chú trọng ...

Campuchia phát hiện 2 phụ nữ gốc Việt dương tính COVID-19 ở tỉnh giáp ranh Long An, Tây Ninh

Sự kiện nóng

22:02:02 03/03/2021
Hai phụ nữ gốc Việt được phát hiện nhiễm COVID-19 khi đang có mặt tại tỉnh Svay Rieng, tỉnh giáp ranh với Long An và Tây Ninh.

Dữ liệu cá nhân của Messi bị tiết lộ trong vụ Barcagate

Bên lề sân cỏ

22:00:30 03/03/2021
Hàng loạt dữ liệu cá nhân của Lionel Messi và các đồng đội bị tiết lộ cho công ty I3 Ventures, đối tác của Barca dưới thời Josep Bartomeu.

Sở hữu cả “giếng dầu” trên mặt, làm sao đây nếu bạn phải đi ra ngoài đường cả ngày?

Làm đẹp

21:57:13 03/03/2021
Bạn đang gặp rắc rối với những giếng dầu bất đắc dĩ trên gương mặt? Đây là cách sẽ giúp bạn kịp thời xử lý chúng!