Vũng Tàu: Thành lập Ban kiểm tra dạy thêm, học thêm, hiệu trưởng là trưởng ban

Ban kiểm tra từ 5 đến 7 thành viên do Hiệu trưởng là Trưởng ban, các Phó Hiệu trưởng là Phó ban; thành viên là Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng, Trợ lý thanh niên.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàucông văn số 3248/SGDĐT-GDTrHTX ngày 3/10 gửi các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông và Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên để hướng dẫn dạy thêm, học thêm Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, Sở này lưu ý nguyên tắc tổ chức dạy thêm, học thêm trong các trường phải thực hiện đúng theo quy định tại Điều 3, Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ADVERTISEMENT

Cụ thể, các trường chỉ dạy thêm khi học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được sự đồng ý của phụ huynh học sinh; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình và học sinh học thêm.

Vũng Tàu: Thành lập Ban kiểm tra dạy thêm, học thêm, hiệu trưởng là trưởng ban - Hình 1 ADVERTISEMENT

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng thực hiện công tác tuyên truyền đến từng giáo viên về việc cấm dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học. Ảnh minh họa: Báo bariavungtau.com.vn

Đồng thời, không tổ chức dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau. Chỉ tổ chức dạy thêm đối với các lớp học đã được sắp xếp học sinh có cùng học lực theo môn.

Nội dung dạy thêm, học thêm phải góp phần cũng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với các đặc điểm tâm lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu cũng lưu ý về thời gian học thêm, phải được căn cứ theo nguyện vọng của học sinh và phụ huynh; mục tiêu giáo dục của từng khối, lớp; điều kiện cơ sở vật chất và nhiệm vụ được phân công của giáo viên để bố trí số tiết, số buổi học thêm trong chương trình.

Qua đó Sở này nhấn mạnh việc, không dạy thêm tất cả các buổi trong tuần để học sinh có thời gian tự học, tự nghiên cứu, tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp và các hoạt động khác trong nhà trường.

Tổng số tiết học thêm và số tiết học chính khóa/ ngày không vượt quá số tiết định mức/ ngày theo quy định về dạy 2 buổi/ ngày. Không tổ chức dạy thêm các bộ môn văn hóa trong nhà trường vào các buổi tối, ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định. Không xếp thời khóa biểu dạy thêm, học thêm cùng với các buổi học chính khóa của nhà trường.

ADVERTISEMENT

Để thực hiện nghiêm túc các yêu cầu nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã giao trách nhiệm cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương như sau:

Đối với cấp Tiểu học, các Phòng Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo Hiệu trưởng thực hiện công tác tuyên truyền đến từng giáo viên về việc cấm dạy thêm, học thêm ở cấp Tiểu học theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Công văn số 754/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục Tiểu học; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm đối với giáo dục Tiểu học.

Các trường cần tuyên truyền, giải thích để nhân dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ nắm vững các quy định của ngành về dạy thêm, học thêm và đổi mới đ.ánh giá học sinh tiểu học để tạo sự đồng thuận; phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc đấu tranh chống tiêu cực và triển khai đổi mới ở bậc tiểu học.

Bên cạnh đó, cần tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố lập các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về dạy thêm ở cấp Tiểu học; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đối với cấp Trung học cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương cũng cần chỉ đạo các Hiệu trưởng có đủ điều kiện về cơ sở vật chất xây dựng kế hoạch tổ chức dạy 2 buổi/ ngày theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, cũng cần chỉ đạo các Hiệu trưởng trong việc yêu cầu giáo viên thực hiện cam kết không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và cơ quan quản lý khi thực hiện trái quy định của pháp luật.

Qua đó, các Phòng cũng cần căn cứ vào hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo để ra các văn bản hướng dẫn việc dạy thêm, học thêm cho các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở. Thông báo đến phụ huynh, học sinh và giáo viên hộp thư và địa chỉ email góp ý về dạy thêm, học thêm.

ADVERTISEMENT

Đồng thời, thực hiện việc quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Phổ biến, chỉ đạo các trường, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

Vũng Tàu: Thành lập Ban kiểm tra dạy thêm, học thêm, hiệu trưởng là trưởng ban - Hình 2

Video đang HOT

Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu cũng lưu ý việc, tổng số tiết học thêm và số tiết học chính khóa/ ngày không vượt quá số tiết định mức/ ngày theo quy định về dạy 2 buổi/ ngày. Ảnh: Báo bariavungtau.com.vn

Đối với Hiệu trưởng và thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm, phổ biến, niêm yết tại bảng thông báo của nhà trường và tại phòng giáo viên về kế hoạch tổ chức dạy thêm của nhà trường đã được Hội đồng trường phê duyệt.

Bên cạnh đó, cần quán triệt đến đội ngũ giáo viên trong nhà trường các trường hợp không được dạy thêm theo quy định. Đồng thời, thành lập Ban kiểm tra tư cách cán bộ, giáo viên và điều kiện của địa điểm dạy học.

Ban kiểm tra từ 5 đến 7 thành viên do Hiệu trưởng là Trưởng ban, các Phó Hiệu trưởng là Phó ban; thành viên là Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng, Trợ lý thanh niên, Bí thư chi đoàn giáo viên, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh..v.v. Ban kiểm tra họp thường kỳ để xét đề nghị dạy thêm hoặc mở lớp dạy thêm của cán bộ, giáo viên trong trường.

Ngoài ra, cần lập hồ sơ và lưu trữ để quản lý việc dạy thêm của cán bộ, giáo viên trong trường và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường Trung học cơ sở), về Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên).

ADVERTISEMENT

Hiệu trưởng nhà trường cũng phải có trách nhiệm yêu cầu giáo viên thực hiện cam kết không tổ chức dạy thêm học thêm trái quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và cơ quan quản lý khi thực hiện trái quy định đề ra.

Cần sớm có quy định thay thế Thông tư 17, đề xuất áp giá trần dạy thêm học thêm

GDVN- Giáo viên giỏi sẽ dạy hết mình trên lớp, sẽ có nhiều học sinh ở lớp khác đăng ký học, không nhất thiết phải cho phép dạy học sinh chính khóa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4255/BGDĐT-TTr hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.[1]

Công văn cũng nêu rõ, các Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm; hoạt động thu chi đầu năm học, việc thực hiện tiếp nhận tài trợ, xã hội hóa giáo dục; việc thực hiện các khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đồng thời, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới, đặc biệt ở nhóm lớp, nhóm trẻ.

Nội dung thanh tra về dạy thêm học thêm được nhiều người quan tâm vì vấn đề này thời gian qua gây nhiều bức xúc trong nhân dân nhưng chưa có những pháp hữu hiệu, phù hợp.

Cần sớm có quy định thay thế Thông tư 17, đề xuất áp giá trần dạy thêm học thêm - Hình 1 ADVERTISEMENT

Ảnh minh họa: Báo Lao động

Nhiều quy định về dạy thêm, học thêm đã hết hạn nhiều năm, chưa ban hành quy định mới

Hiện nay, một số nội dung quy định về dạy thêm, học thêm được thực hiện theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo đó tại Điều 1 đã công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Thời điểm hết hiệu lực: ngày 01 tháng 7 năm 2016.

ADVERTISEMENT

Lý do: hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Những điều của Thông tư 17/2012 đã được bãi bỏ gồm:

"Điều 6. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường;

Điều 8. Yêu cầu đối với người dạy thêm;

Điều 9. Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

Điều 10. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm;

Điều 11. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

Điều 12. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm;

Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

Điều 14. Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm"

Như vậy đến thời điểm hiện tại, tất cả những quy định về dạy thêm học thêm ngoài nhà trường đã được bãi bỏ bởi Quyết định 2499 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như chưa có văn bản nào thay thế các nội dung trên.

Cán bộ quản lý các cấp khó thanh, kiểm tra dạy thêm học thêm vì không quản lý, cấp phép

Trước đây, thực hiện theo Thông tư 17, giáo viên làm đơn đăng ký gửi hiệu trưởng, hiệu trưởng xem xét và gửi về cấp có thẩm quyền (phòng/sở) giáo dục xem xét theo thủ tục và cấp phép dạy thêm.

Do đó, hiệu trưởng cho phép, cấp phòng/sở cấp phép nên việc kiểm tra dạy thêm học thêm được giao cho hiệu trưởng quản lý, các cấp như phòng/sở, Ủy ban nhân dân các cấp thanh, kiểm tra thường xuyên để phát hiện vi phạm.

Tuy nhiên, từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2499 hết hiệu lực của các quy định về dạy thêm ngoài nhà trường, tức phòng/sở giáo dục không còn cấp phép và hiệu trưởng trường cũng không còn xác nhận đồng ý dạy thêm ngoài nhà trường cho giáo viên.

ADVERTISEMENT

Nhưng việc dạy thêm học thêm ngoài nhà trường vẫn được diễn ra công khai ở nhiều địa phương.

Theo tìm hiểu của người viết, ở một số nơi, giáo viên đăng ký kinh doanh dạy thêm với phòng/sở kế hoạch và đầu tư và được cấp phép kinh doanh dạy thêm.

Quá trình cấp phép kinh doanh dạy thêm này không được thông qua hiệu trưởng trường và phòng/ sở giáo dục và đào tạo nên gần như các lãnh đạo quản lý giáo dục các cấp khó quản lý và cũng không thể kiểm tra việc dạy thêm học thêm của giáo viên.

Chính vì thế hiện nay việc dạy thêm học thêm diễn ra công khai, nhiều giáo viên vi phạm dạy thêm ngoài nhà trường gây bức xúc trong dư luận nhưng hiệu trưởng, cán bộ quản lý giáo dục cấp phòng/sở không thể thanh, kiểm tra dạy thêm của giáo viên vì họ không tham gia vào quá trình đồng ý, cấp phép dạy thêm.

Kiến nghị Bộ Giáo dục sớm ban hành quy định về dạy thêm học thêm mới thay thế Thông tư 17

Thực trạng, vấn nạn dạy thêm học thêm trái quy định gây nhiều hệ lụy như làm tốn tiền của người dân, học sinh thụ động mất đi khả năng tự học, giáo viên mất đoàn kết,... gây nhiều bức xúc nhưng cấp quản lý cao nhất về chuyên môn là Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa ban hành quy định về dạy thêm học thêm mới thay thế những điều của Thông tư 17/2012 đã hết hạn.

Do đó, người viết kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nhanh chóng ban hành quy định mới thay thế Thông tư 17 quy định cụ thể về dạy thêm, đồng thời phân cấp, phân quyền kiểm tra dạy thêm, xử lý khi có vi phạm.

Để việc dạy thêm học thêm vừa sức không gây quá tải cho giáo viên và học sinh, đồng thời thuận tiện cho việc quản lý, người viết xin được phép có một số kiến nghị như sau:

Thứ nhất, cấm dạy thêm học sinh chính khóa

Giáo viên dạy học sinh chính khóa phải trình bày hết kiến thức của mình để truyền tải đến học sinh.

ADVERTISEMENT

Việc dạy thêm học sinh chính khóa khiến 1 số giáo viên dạy trên lớp không hết mình, cắt xén kiến thức trên lớp để dạy thêm, ra đề kiểm tra có phần bất cập, o ép khi dạy,...khiến môi trường học tập méo mó, bất công.

Giáo viên giỏi sẽ dạy hết mình trên lớp, sẽ có nhiều học sinh ở lớp khác đăng ký học, không nhất thiết phải cho phép dạy học sinh chính khóa.

Thứ hai, mỗi giáo viên chỉ cấp phép dạy tối đa 3 nhóm, mỗi nhóm không quá 15 học sinh

Theo quy định hiện nay, giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông dạy 17-19 tiết/tuần, ngoài ra còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác như chấm bài, trả bài, thực hiện hồ sơ, tập huấn, tham gia các phong trào,... nên mỗi giáo viên khi dạy thêm phải đảm bảo sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

Người viết cho rằng mỗi giáo viên nên chỉ được cấp phép dạy thêm tối đa 3 nhóm để vừa sức chịu đựng của giáo viên và học sinh tránh tình trạng giáo viên dạy thêm quá tải.

Và, quy định mỗi nhóm tối đa 15 học sinh là phù hợp với việc dạy thêm, kèm cặp học sinh tiến bộ.

Thứ ba, không dạy thêm học thêm trước 7 giờ, sau 20 giờ

Theo người viết để vừa sức chịu đựng của giáo viên, học sinh và phù hợp khoa học, khi ban hành quy định về dạy thêm học thêm nên quy định không dạy trước 7 giờ, không dạy khoảng thời gian 12 đến 13 giờ, không dạy sau 20 giờ.

Quy định như vậy để đảm bảo khoa học về học tập và nghỉ ngơi hợp lý cho cả giáo viên và học sinh.

Thứ tư, nên áp giá trần dạy thêm học thêm mỗi nhóm

Hiện nay, việc thu tiền dạy thêm học thêm mỗi nơi một kiểu, khó quản lý, kiểm tra nên người viết cho rằng nên áp giá trần mỗi nhóm học thêm, có thể mỗi nhóm không được thu quá 5 triệu đồng/tháng chẳng hạn, để tránh kiểu lạm thu khi dạy thêm.

Thứ năm, ban hành quy định cụ thể khi vi phạm dạy thêm học thêm

ADVERTISEMENT

Khi ban hành quy định mới thay thế Thông tư 17, phải quy định cụ thể phân cấp quản lý, mức xử lý vi phạm khi giáo viên vi phạm dạy thêm.

Giáo viên là người vừa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, am hiểu pháp luật, phải làm gương nếu cố tình vi phạm nên được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Ban hành quy định cụ thể về dạy thêm học thêm vừa giúp giáo viên có cơ hội kiếm nguồn thu nhập hợp pháp từ làm thêm còn giúp quản lý các hoạt động giáo dục một cách chặt chẽ, khoa học, tránh gây bức xúc trong xã hội.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://giaoduc.net.vn/bo-gd-yeu-cau-chu-trong-thanh-kiem-tra-kinh-phi-hoat-dong-cua-ban-dai-dien-cmhs-post229559.gd

[2] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-17-2012-TT-BGDDT-day-hoc-them-139414.aspx

[3] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2499-QD-BGDDT-2019-cong-bo-het-hieu-luc-cac-Dieu-Thong-tu-day-them-hoc-them-422996.aspx

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
Clip ô tô va chạm xe đặc chủng, CSGT TP.HCM rút s.úng: Sự thật vụ việc diễn ra thế nào?00:55Luật sư tiết lộ “dì ghẻ” Quỳnh Trang ăn chay sám hối, cho rằng mức án quá nghiêm khắc04:23Trang Nemo lộ diện khác lạ nghi vấn dao kéo, có hành động đầy bất ổn sau khi chờ phán quyết tòa án04:52Vụ TikToker Nờ Ô Nô ngày càng căng thẳng: Loạt sao Việt vào cuộc, ‘chiến thần’ Hà Linh lên tiếng04:00Nờ Ô Nô xin tha trước bão tẩy chay, Cô Gái Có Râu bật khóc, tung sự thật đằng sau phốt của bạn thân04:13Quang Linh Vlog bị réo tên vụ Nờ Ô Nô, rộ clip không hề ăn năn: Nghèo thì nói nghèo chứ nói sao?03:47Nờ Ô Nô quỳ gối bật khóc nức nở, được cụ bà tha lỗi, thái độ “lật mặt” 180 độ?04:10Nờ Ô Nô xuất hiện cùng Thu Minh, fan hành động "tẩy chay" khi TikToker miệt thị người nghèo03:21Trang Nemo bị vợ anh lớn quận 8 “lật tẩy” thế lực giúp thoát tội, rơi nước mắt khi nhắc đến 1 điều03:37Quang Linh bị Lindo vạch trần trước khi về Việt Nam, dì 'Dung' tiết lộ luôn sự thật của Thùy Tiên03:11Vợ Hồ Tấn Tài 'chơi lớn', khoe luôn ảnh cá độ bóng đá lên Facebook trước thời điểm chồng hội quân03:16TikToker bị ném đá vì thái độ khi làm từ thiện: "Hé lô bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn"03:26TikToker Nờ Ô Nô bị nhà báo Hoàng Nguyên Vũ 'dạy dỗ' cực gắt: 'Ẩn ức quá lâu với cái đói nghèo'03:23Tiktoker Nờ Ô Nô tắt máy, "trốn" không hợp tác với cơ quan chức năng, gây bức xúc vì thái độ lì lợm03:25TikToker Nờ Ô Nô lên tiếng xin lỗi vì xem thường người nghèo nhưng thách thức không thể bị tẩy chay03:43Quang Linh Vlog được Thùy Tiên gửi lời mời “lên thuyền”: Kiểu này là yêu thật rồi?03:45TikToker Nờ Ô Nô chính thức lên trình diện Sở, đối diện với mức phạt nào của pháp luật?04:04“Chàng rể không chân” Tô Đình Khánh thay đổi 1 điều sau khi có con, bị réo tên vào ồn ào của Nờ Ô Nô04:02Nờ Ô Nô chính thức bị xóa tên khỏi TikTok, Phạm Thoại nói một câu ‘sâu cay’ khiến dân tình hả hê03:27“Chàng trai không chân” Tô Đình Khánh lo ngại về sức khỏe vợ bầu, liền “cầu cứu” dân mạng 03:20
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Chương trình giáo dục phổ thông 2018: 'Sốc' về điểm đ.ánh giá giữa kỳ
21:01:04 28/11/2022
Học viên, sinh viên Học viện Quân y tranh tài tiếng Anh
19:01:08 28/11/2022
Học sinh dốt là có, nhưng 'dốt đến đâu học lâu cũng biết'
22:01:25 28/11/2022
Kinh ngạc với giáo dục Qatar: Đứng thứ 4 thế giới, hơn 300 trường quốc tế
09:33:12 29/11/2022
Thủ khoa Trường ĐH Quốc tế: hãy dũng cảm chấp nhận bản thân mình
09:34:18 29/11/2022
Lớp học 'không biên giới' của cô, trò miền núi
09:43:45 29/11/2022
Các địa điểm tổ chức thi chứng chỉ IELTS, Aptis tại Việt Nam
09:08:45 30/11/2022
Kiểm tra, đ.ánh giá môn Khoa học tự nhiên sao cho hợp lý?
15:01:07 30/11/2022
Học tiếng Việt qua trò chơi
18:00:58 28/11/2022
Cần Thơ: Thêm 1.309 nhân lực tốt nghiệp đại học cho vùng ĐBSCL
19:03:00 28/11/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Lương tháng 700 triệu vẫn bị gái 1 đời chồng bỏ, nghe bạn gái nói lý do anh xấu hổ bật khóc
13:40:13 30/11/2022
Gavi - tiền vệ trẻ đẹp trai của tuyển Tây Ban Nha lọt vào "mắt xanh" người thừa kế ngai vàng nước này?
14:50:20 30/11/2022
LS bé V.A mắng bố ruột “lươn lẹo” che đậy bản tính: 8 năm tù quá nhẹ, đề nghị không cho gặp con trai
12:57:15 30/11/2022
Bị hỏi cưới 2 tháng đã bầu 18 tuần, "chàng trai không chân" đáp trả
12:22:17 30/11/2022
Hương Giang bị Matt Liu unfollow xóa hết ảnh, ẩn ý chia tay không “êm đẹp”?
12:08:06 30/11/2022
Diệp Lâm Anh nói về mẹ chồng hậu bị buộc rời công ty: Xa mặt cách lòng
14:03:06 30/11/2022
Sao nam Vbiz từng là "mối tình đầu" của hội chị em và cuộc sống hiện tại bên người yêu đồng giới
12:38:31 30/11/2022
Ba người di cư sống sót sau khi đu bánh lái tàu dầu suốt 11 ngày
13:26:33 30/11/2022
Đoàn Di Băng bị CĐM chê xấu, ức h.iếp trên MXH - chồng đại gia nói 1 thể hiện rõ bức xúc
16:06:01 30/11/2022
Nine Naphat ở nhà là con cưng, nay làm bạn trai "ngọc nữ Thái Lan"
14:31:54 30/11/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Thủ khoa 'kép' đa tài cùng chuỗi thành tích ấn tượng

17:01:15 30/11/2022
Không chỉ là Thủ khoa đầu vào ngành An toàn thông tin, Học viện An ninh Nhân dân, nữ sinh Nguyễn Thị Lâm Viên còn trở thành Thủ khoa tốt nghiệp năm 2022 của ngôi trường này và được thăng hàm sớm

Hơn 400 thầy cô tiểu học của 6 môn dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Nghệ An

16:00:52 30/11/2022
Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học tỉnh Nghệ An năm nay có số thí sinh đông và đầy đủ nhất từ trước đến nay với 414 thầy cô tham gia của 6 môn học

Ấn Độ dành chỉ tiêu đại học cho sinh viên nghèo

14:00:57 30/11/2022
Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết dành 10% việc làm và giáo dục cho bộ phận dân số có kinh tế thấp. Thông báo trên đ.ánh dấu sự thay đổi cơ bản trong hệ thống phân biệt đối xử dựa trên đẳng cấp tại quốc gia này, từ đó dành các suất h...

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW dự kiến đ.ánh giá các chương trình còn lại trong 2023

13:00:53 30/11/2022
Năm 2023, Trường ĐHSPNTTW dự kiến sẽ đ.ánh giá ngoài lần 2 về cơ sở đào tạo và tiếp tục đ.ánh giá các chương trình còn lại của nhà trường, khẳng định vị thế

Đại học RMIT Việt Nam có lãnh đạo mới

09:13:49 30/11/2022
Tân Tổng Giám đốc RMIT Việt Nam - GS. Claire Macken là lãnh đạo giàu kinh nghiệm, và nhà giáo từng nhận nhiều giải thưởng quốc gia tại Australia

Để học sinh dân tộc hòa nhập không hòa tan

09:13:22 30/11/2022
Học sinh dân tộc mang nhiều nét văn hóa, truyền thống. Điều đó đòi hỏi nhà trường, thầy cô trong công tác nuôi dạy sự linh hoạt, thấu hiểu, sẻ chia

Nhiều trường Đại học miền Bắc công bố lịch nghỉ Tết

09:12:56 30/11/2022
Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học ở phía Bắc đã công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023. Đại học Bách khoa Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ 16/1 đến hết 29/1/2023 (25/12 đến hết 8/1 âm lịch)

Ninh Bình kiểm tra công tác duy trì, nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia

09:11:37 30/11/2022
Trong quý II/2023, Sở GD&ĐT Ninh Bình sẽ kiểm tra các tiêu chí tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT
ADVERTISEMENT

Sinh viên thuận lợi đủ đường khi nghỉ Tết sớm

09:11:00 30/11/2022
Nhiều trường đại học tại TPHCM đã cho sinh viên nghỉ học trước Tết từ 3 - 4 tuần. Sự linh hoạt này nhận được đồng thuận cao từ phía SV

Trong thời gian chờ xử lý, CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk được tiếp tục dạy 243 học sinh

09:10:15 30/11/2022
243 học sinh này chưa được Sở GD phê duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2022-2023

Học sinh, sinh viên Việt Nam thuộc top đầu thế giới về tin học văn phòng

09:07:47 30/11/2022
Với số lượng huy chương và thành tích đạt được trong các kỳ thi tin học văn phòng, học sinh, sinh viên Việt Nam đang ngày càng trở thành đối thủ đáng gờm trong mắt bạn bè quốc tế

Tháo gỡ vướng mắc cho ngành giáo dục

09:07:13 30/11/2022
Chiều 28-11, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Anh Thi dự buổi làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội (VHXH), H...

'Ông tiên sách' của học trò nghèo

09:43:22 29/11/2022
Ngoài giờ dạy trên lớp, thầy Nguyễn Bách Sa, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà (Kon Tum) luôn tranh thủ làm thêm

Cần chủ động mọi kịch bản khi thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ 3-4 tuổi

09:42:34 29/11/2022
Số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên đóng vai trò quyết định đến thành quả thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 3-4 tuổi

Nên có thêm chi phí hỗ trợ đi lại đối với thầy cô đi học bồi dưỡng

09:42:13 29/11/2022
Có thầy cô kiến nghị, cần tạo điều kiện về mặt thời gian và có thêm chi phí hỗ trợ đi lại để thầy cô yên tâm học tập, nâng cao năng lực chuyên môn

Thầy giáo nặng lòng với mầm non

09:33:59 29/11/2022
Đó là câu chuyện về gương thầy giáo Nguyễn Phúc Hiếu, sinh năm 1970, đang công tác tại Trường Mầm non An Phú, xã An Phú, huyện Củ Chi (TPHCM). Thầy vừa tốt nghiệp ĐH Sư phạm ngành mầm non và luôn tận tụy với nghề nuôi dạy trẻ
ADVERTISEMENT

Đóng cửa những chương trình liên kết đào tạo không đủ điều kiện sau kiểm định

09:33:38 29/11/2022
Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường hậu kiểm chương trình liên kết đào tạo nước ngoài và buộc đóng cửa nếu không đủ điều kiện công bố

Bộ GD&ĐT đề xuất tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non

20:02:53 28/11/2022
Đề xuất của Bộ GD&ĐT về việc giữ tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non là 55 tuổi thay vì 60 tuổi đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 600 tân thạc sĩ, kĩ sư, cử nhân

19:04:09 28/11/2022
Ngày 26/11, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (BVU) tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ, kĩ sư, cử nhân năm 2022 cho 125 tân thạc sĩ, 474 tân kĩ sư, cử nhân
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Tạo mọi điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn dịp Tết Nguyên đán

Đời sống

17:58:19 30/11/2022
Cục Hàng không Việt Nam có nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng an ninh hàng không, cảng hàng không tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay; chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng côn...

Sầm Ngọc Đức và Ngô Hoàng Thịnh viết tâm thư chia tay câu lạc bộ TPHCM

Bóng đá việt nam

17:50:30 30/11/2022
Sau mùa giải 2022, nhiều cầu thủ hết hợp đồng với đội bóng Sài thành và quyết định ra đi tìm bến đỗ mới, trong đó có bộ đôi Ngọc Đức, Hoàng Thịnh

Quá khứ nghèo khó ít người biết của sao Hàn: Han So Hee làm việc trong quán bar, gia đình Park Bo Gum phá sản

Sao châu á

17:44:18 30/11/2022
Nhìn vào cuộc sống hiện tại của các nghệ sĩ nổi tiếng, ít ai ngờ rằng trong quá khứ họ từng trải qua những tháng ngày khó khăn, bươn chải để kiếm sống

Vẻ n.óng b.ỏng của nữ trọng tài ngoại hình đẹp như người mẫu

Bên lề sân cỏ

17:42:46 30/11/2022
Fernanda Colombo là nữ trọng tài người Brazil nổi tiếng xinh đẹp. Cô từng gây sốt với màn rút khăn dọa tiền vệ Kitu Diaz của Barcelona Sporting Club khiến anh tưởng cô sắp rút thẻ phạt

'O Sen' Ngọc Mai trải lòng sau 2 tuần 'làm người nổi tiếng'

Sao việt

17:41:55 30/11/2022
Quán quân Ca sĩ mặt nạ tâm sự, 2 tuần qua chính là thời gian biến động mà trong đời cô chưa bao giờ trải qua, đó là trải nghiệm làm người nổi tiếng

Cập nhật bảng giá xe Bentley mới nhất tháng 11/2022

Ôtô

17:24:35 30/11/2022
Cập nhật bảng giá xe ô tô Bentley mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2022. Các dòng xe Bentley: Flying Spur, Continental, Bentayga được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây

Hóa ra phim Việt vừa lập cú 'đúp' trên Netflix do Viettel Media sản xuất

Hậu trường phim

17:23:23 30/11/2022
Bộ phim truyền hình Việt Hoa hồng giấy đã chứng minh được sức lôi cuốn của tác phẩm tới khán giả yêu phim bên cạnh loạt tác phẩm nổi tiếng khác trên thế giới khi liên tục lọt vào các bảng xếp hạng trên Netflix

Lộ diện phiên bản mới mẫu VISION 2023, giá chỉ từ trên 30 triệu đồng

Xe máy

17:22:32 30/11/2022
Ngày 30/11, Công ty Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu phiên bản thể thao cùng bộ sưu tập màu sắc mới thời trang cho mẫu xe VISION 2023 với giá bán từ 30,721 triệu đồng

Phối đồ đơn giản nhưng Rosé vẫn đầy cá tính, sang chảnh

Phong cách sao

17:05:10 30/11/2022
Không cần váy áo cầu kỳ Rosé vẫn toát lên vẻ sang chảnh, cá tính nhờ những món đồ tối giản

Mỹ Anh bị Quốc Tít nói 'mẹ biết mẹ buồn đó' khi hát nhạc Mỹ Linh

Tv show

16:49:52 30/11/2022
Lần đầu xuất hiện cùng nhau sau MV Mỗi khi anh nhìn em, Mỹ Anh - Quốc Tít ngoài đời cũng là một bộ đôi Yin - Yang đầy vững vàng: Đủ trùng hợp để thấu hiểu, đủ khác biệt để bù trừ

Kim Hyun Joong - Mỹ nam 'Vườn sao băng' bị tố không chu cấp tiền nuôi con suốt 8 năm, còn chê mắc rẻ

Phim châu á

16:46:06 30/11/2022
Kim Hyun Joong ban đầu được tòa án yêu cầu trả 2 triệu Won (khoảng 1500 USD) mỗi tháng nhưng nam diễn viên đã yêu cầu giảm số tiền này, nói rằng thu nhập hàng năm của anh ấy là 70 triệu Won (khoảng 52000 USD)

Vào nhầm thang máy hỏng còn khinh thường người khác và cái kết

Clip hay

16:45:15 30/11/2022
Mọi người vào nhầm thang máy hỏng còn mải nhường nhau vì quá tải, khinh thường anh thợ sửa thang máy và cái kết không đỡ nổi

Vợ Justin Bieber xót xa tiết lộ không thể mang thai vì bị u nang buồng trứng, phản ứng chồng ra sao?

Sao âu mỹ

16:38:11 30/11/2022
Cụ thể, Hailey Bieber vừa đăng một một bức ảnh selfie kéo áo để lộ phần bụng khá to. Nhưng vợ của Justin Bieber khẳng định cô không mang thai như mọi người đang đồn đoán mà người đẹp bất ngờ thông báo đang bị u nang trên buồng trứng. Cụ...