vun vén hôn nhân

Biết nguyên nhân chồng đòi ngủ riêng mà tôi đau như cắt

Góc tâm tình

15:31:24 28/01/2023
Đang yên đang lành, chồng tôi bỗng đòi ngủ riêng. Tôi phản đối nhưng anh vẫn một mực đòi chuyển qua phòng bên cạnh...

Nếu đã từng nếm trải 4 cảm giác này trong hôn nhân, bạn chính là người vợ đáng thương nhất

Góc tâm tình

20:17:06 31/01/2019
Là phụ nữ, nếu phải nếm trải những cảm giác này thì bạn nên nghiêm túc suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình.