Vĩnh Phúc: 204 trường thiếu GV, hàng trăm trường cơ sở vật chất xuống cấp

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc: các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến tháng 9/2022, Sở Giáo dục Vĩnh Phúc đã thực hiện đ.ánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho 126 trường, bao gồm 51 trường mầm non, 34 trường tiểu học, 41 trường trung học cơ sở.

Còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, cơ cấu giáo viên không hợp lý

ADVERTISEMENT

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Cụ thể, về diện tích, toàn tỉnh có 15 trường diện tích nhỏ hẹp, diện tích bình quân/học sinh không đạt tiêu chuẩn (bao gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 7 trường trung học cơ sở).

Còn 61 trường trên toàn tỉnh (bao gồm 15 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 29 trường trung học cơ sở) thiếu sân chơi, bãi tập, tường rào hoặc sân chơi, bãi tập, tường rào đã xuống cấp, cần sửa chữa.

Vĩnh Phúc: 204 trường thiếu GV, hàng trăm trường cơ sở vật chất xuống cấp - Hình 1 ADVERTISEMENT

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, việc đầu tư xây dựng, sửa chữa phòng học, phòng chức năng, các hạng mục công trình khác còn chậm tiến độ. (Ảnh minh họa: Doãn Nhàn)

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc còn 171 trường (bao gồm 35 trường mầm non, 72 trường tiểu học, 64 trường trung học cơ sở) thiếu phòng học, phòng bộ môn, khối phòng quản trị, khối phụ trợ; nhiều phòng học đã xuống cấp, cần sửa chữa. Theo đ.ánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc đầu tư xây dựng, sửa chữa phòng học, phòng chức năng, các hạng mục công trình khác còn chậm tiến độ.

Về các trang thiết bị, đồ dùng: Thiết bị dạy học lớp 2, 3 và lớp 6, 7 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 chưa được cung cấp đầy đủ, gây khó khăn trong công tác giảng dạy. Thiết bị dạy học đối với cấp học mầm non, các khối lớp theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 đã hết thời gian khấu hao, nhiều thiết bị không còn sử dụng được, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động giáo dục của các nhà trường và việc đảm bảo chất lượng giáo dục.

Theo thống kê của các đơn vị cho thấy, hiện nay trên toàn tỉnh có 87 trường thiếu nhiều thiết bị (bao gồm 28 trường mầm non, 23 trường tiểu học, 36 trường trung học cơ sở). Thiết bị phòng học bộ môn, phòng học chức năng của nhiều trường đã hết khấu hao, hỏng, đặc biệt hầu hết các trường trung học cơ sở chưa có phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội theo qui định về cơ sở vật chất trường trung học cơ sở tại Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT.

Video đang HOT

Kinh phí của các nhà trường dành cho mua sắm thiết bị dạy học còn hạn chế; công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư mua sắm thiết bị dạy học gặp nhiều khó khăn.

ADVERTISEMENT

Về điều kiện chất lượng nhà vệ sinh, toàn tỉnh Vĩnh Phúc còn 14 trường thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh đã xuống cấp (bao gồm 9 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở) cần xây dựng mới, sửa chữa.

Về thư viện, còn 29 trường trên toàn tỉnh thiếu nhà thư viện hoặc phòng thư viện không đủ diện tích, nhà thư viện đã xuống cấp (bao gồm 18 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở) cần xây dựng mới, sửa chữa.

Cũng theo báo cáo của Sở Giáo dục Vĩnh Phúc, hiện nay còn 204 trường trên toàn tỉnh thiếu giáo viên (bao gồm 68 trường mầm non, 66 trường tiểu học, 70 trường trung học cơ sở), và sẽ tiếp tục thiếu nhiều hơn trong 5 năm tiếp theo (do tăng dân số và quá trình chia tách lớp học để đảm bảo tỉ lệ học sinh/lớp theo qui định).

Ngoài ra, toàn tỉnh cũng còn 37 trường thiếu nhân viên chuyên trách (nhân viên y tế, nhân viên phụ trách thiết bị).

“Còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, cơ cấu giáo viên không hợp lý, đặc biệt ở cấp trung học cơ sở”, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc nhận định.

Đảm bảo các điều kiện dạy và học tối thiểu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó phấn đấu đến năm 2025, tỉ lệ trường chuẩn quốc gia (theo chuẩn mới) đạt 70% trở lên ở tất cả các cấp học.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành giáo dục Vĩnh Phúc thực hiện một số giải pháp như:

Về cơ sở vật chất: Đối với diện tích xây dựng trường học, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, trên cơ sở rà soát qui mô học sinh, diện tích quỹ đất, các địa phương xây dựng phương án chuyển các trường không đủ diện tích theo qui định đến địa điểm mới hoặc bổ sung đất để ở rộng trường đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn quốc gia.

Về khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh rà soát, chỉ đạo việc lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa, đẩy nhanh tiến độ thi công để bảo đảm hoàn thành các hạng mục xây dựng sân chơi, bãi tập đúng thời gian qui định.

ADVERTISEMENT

Xây dựng phòng học, phòng chức năng: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh rà soát, có phương án bổ sung các phòng học, các phòng chức năng để đảm bảo các điều kiện dạy và học tối thiểu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Yếu tố về trang thiết bị, đồ dùng: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, mua sắm đủ thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở; bổ sung, trang bị thêm thiết bị để cho trẻ mầm non hoạt động.

Khắc phục khó khăn về đội ngũ của ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tuyển dụng, đáp ứng đủ giáo viên theo quy định. Đồng thời xác định cần có cơ chế phù hợp để hợp đồng bổ sung giáo viên còn thiếu trong giai đoạn chưa bổ sung được biên chế.

Điểm sáng vùng ven dạy tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới

Một số địa phương vùng ven, vùng khó của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đảm bảo 100% đội ngũ dạy môn tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới.

Điểm sáng vùng ven dạy tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới - Hình 1

Học sinh khối lớp 3 hứng thú với môn Anh văn.

Trong khi một số nơi đang đỏ mắt tìm nguồn tuyển giáo viên Anh văn để triển khai dạy học lớp 3 Chương trình GDPT 2018, thì tại một số địa phương vùng ven, vùng khó của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lại đảm bảo 100% đội ngũ thực hiện môn học bắt buộc trong năm học này.

Chủ động đón đầu

Thông thường, các trường ở vùng nông thôn sẽ khó khăn khi tổ chức dạy học tiếng Anh lớp 3. Thế nhưng nhờ chuẩn bị từ sớm, lộ trình rõ ràng, nhiều trường làng ở ĐBSCL lại chủ động trong việc dạy học.

ADVERTISEMENT

Huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương khó khăn của tỉnh, việc đầu tư cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu. Thế nhưng năm học 2022 - 2023, toàn huyện có 42 giáo viên thuộc biên chế dạy ngoại ngữ được 26 trường phân công đảm bảo 100% lớp 3 được học môn này theo Chương trình GDPT 2018, trong đó 2 giáo viên ngoại ngữ được tuyển mới.

Ông Nguyễn Hữu Thuận, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Bình, cho biết, năm học đầu tiên môn Tiếng Anh bắt buộc ở khối lớp 3, phòng GD&ĐT đã chủ động tham mưu UBND từ năm học trước để đầu tư xây dựng thêm phòng học, tuyển dụng giáo viên; chỉ đạo các trường sắp xếp đội ngũ để giảng dạy môn học này.

"Để có đủ đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh trong năm học này là nhờ sự chuẩn bị và định hướng của ngành nhiều năm qua. Ngành GD tỉnh đã mạnh dạn đưa môn Tiếng Anh vào chương trình tự chọn ở các khối lớp tiểu học từ những năm trước. Nhờ vậy khi thực hiện chương trình mới, ngành GD huyện cơ bản bắt nhịp và đảm bảo đội ngũ", ông Thuận chia sẻ thêm.

So với những địa phương khác, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) là vùng ven của thành phố. Năm học này, toàn huyện có 16 trường tiểu học và 1 trường tiểu học - THCS, với 26 điểm lẻ. Nhưng khi triển khai dạy học Tiếng Anh ở lớp 3, huyện cũng có lợi thế về việc đảm bảo đội ngũ.

ADVERTISEMENT

Theo Trưởng phòng GD&ĐT - ông Nguyễn Văn Dũng, nhờ thực hiện mô hình "Trường học điển hình đổi mới", ngành GD huyện đưa Tin học và Anh văn vào môn học tự chọn của nhà trường. Đồng thời, cùng với việc nỗ lực xóa điểm lẻ, sắp xếp lại trường lớp... cho nên cơ bản Vĩnh Thạnh có được đội ngũ giáo viên đảm bảo hơn so với một số nơi khác.

Nhiều chính sách cho giáo viên

Để đảm bảo giáo viên đứng lớp, một số địa phương đã chủ động xây dựng cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực về phục vụ địa phương, nhờ vậy đáp ứng yêu cầu về nhân sự thực hiện chương trình mới.

Điểm sáng vùng ven dạy tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới - Hình 2 ADVERTISEMENT

Tiết học Anh văn lớp 3 tại Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang), cho hay, huyện Châu Thành là một trong những địa phương còn khó khăn, nhiều học sinh hằng ngày phải vượt khó đến trường.

Nhờ sự hỗ trợ từ lãnh đạo địa phương, đặc biệt là các chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh, trong đó có giáo viên Anh văn, Tin học và Mỹ thuật, nên khi triển khai Chương trình GDPT 2018, đặc biệt là tổ chức dạy học bắt buộc đối với môn Tiếng Anh và Tin học, ngành GD huyện đảm bảo thực hiện 100% đối với học sinh khối lớp 3. Năm học này, huyện có 15 biên chế giáo viên Tiếng Anh/12 trường tiểu học.

Năm học 2022 - 2023, ngành GD huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) được địa phương phê duyệt ngân sách gần 20 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ cho chương trình lớp 3 mới. Đội ngũ giáo viên, toàn huyện có 31 biên chế tham gia giảng dạy môn Tiếng Anh, cơ bản đáp ứng dạy học bắt buộc cũng như nhu cầu của học sinh.

Ngoài xây dựng các chính sách thu hút nguồn lực cho ngành, việc giữ chân giáo viên gắn bó với địa phương cũng đòi hỏi sự linh hoạt, khéo léo của lãnh đạo các trường. Trường Tiểu học Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh) có một điểm chính và 3 điểm lẻ, với tổng số 446 học sinh, trong đó khối lớp 3 có 92 em. Hiện, trường có 2 giáo viên giảng dạy môn Anh văn. Mặc dù phải di chuyển qua lại giữa các điểm lẻ, tuy nhiên đường giao thông thuận tiện, mặt khác khoảng cách giữa các điểm tương đối gần nên việc triển khai giảng dạy môn học này không quá khó khăn.

ADVERTISEMENT

Thầy Vũ Quang Trung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An, chia sẻ: "Để khích lệ tinh thần cũng như tạo động lực cho đội ngũ giáo viên gắn bó với nghề, nhà trường chủ động xây dựng thời khóa biểu ưu tiên cho các giáo viên bộ môn, thực hiện giảm tiết, đưa vào tiêu chí xét thi đua, trích thêm kinh phí vào thu nhập tăng thêm. Ban giám hiệu cũng thường xuyên thăm hỏi, nhờ vậy giáo viên yên tâm gắn bó với nghề".

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
Clip ô tô va chạm xe đặc chủng, CSGT TP.HCM rút s.úng: Sự thật vụ việc diễn ra thế nào?00:55Luật sư tiết lộ “dì ghẻ” Quỳnh Trang ăn chay sám hối, cho rằng mức án quá nghiêm khắc04:23Trang Nemo lộ diện khác lạ nghi vấn dao kéo, có hành động đầy bất ổn sau khi chờ phán quyết tòa án04:52Vụ TikToker Nờ Ô Nô ngày càng căng thẳng: Loạt sao Việt vào cuộc, ‘chiến thần’ Hà Linh lên tiếng04:00Quang Linh Vlog bị réo tên vụ Nờ Ô Nô, rộ clip không hề ăn năn: Nghèo thì nói nghèo chứ nói sao?03:47Nờ Ô Nô xin tha trước bão tẩy chay, Cô Gái Có Râu bật khóc, tung sự thật đằng sau phốt của bạn thân04:13Nờ Ô Nô quỳ gối bật khóc nức nở, được cụ bà tha lỗi, thái độ “lật mặt” 180 độ?04:10Nờ Ô Nô xuất hiện cùng Thu Minh, fan hành động "tẩy chay" khi TikToker miệt thị người nghèo03:21Trang Nemo bị vợ anh lớn quận 8 “lật tẩy” thế lực giúp thoát tội, rơi nước mắt khi nhắc đến 1 điều03:37Quang Linh bị lộ chuyện được Thùy Tiên bí mật sang Angola thăm: Bằng chứng khó chối cãi?03:14Quang Linh bị Lindo vạch trần trước khi về Việt Nam, dì 'Dung' tiết lộ luôn sự thật của Thùy Tiên03:11Vợ Hồ Tấn Tài 'chơi lớn', khoe luôn ảnh cá độ bóng đá lên Facebook trước thời điểm chồng hội quân03:16TikToker bị ném đá vì thái độ khi làm từ thiện: "Hé lô bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn"03:26TikToker Nờ Ô Nô bị nhà báo Hoàng Nguyên Vũ 'dạy dỗ' cực gắt: 'Ẩn ức quá lâu với cái đói nghèo'03:23TikToker Nờ Ô Nô lên tiếng xin lỗi vì xem thường người nghèo nhưng thách thức không thể bị tẩy chay03:43Tiktoker Nờ Ô Nô tắt máy, "trốn" không hợp tác với cơ quan chức năng, gây bức xúc vì thái độ lì lợm03:25TikToker Nờ Ô Nô chính thức lên trình diện Sở, đối diện với mức phạt nào của pháp luật?04:04Quang Linh Vlog được Thùy Tiên gửi lời mời “lên thuyền”: Kiểu này là yêu thật rồi?03:45“Chàng rể không chân” Tô Đình Khánh thay đổi 1 điều sau khi có con, bị réo tên vào ồn ào của Nờ Ô Nô04:02Nờ Ô Nô chính thức bị xóa tên khỏi TikTok, Phạm Thoại nói một câu ‘sâu cay’ khiến dân tình hả hê03:27
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng chụp ảnh kh.ỏa t.hân của phụ nữ
15:58:56 28/11/2022
Chương trình giáo dục phổ thông 2018: 'Sốc' về điểm đ.ánh giá giữa kỳ
21:01:04 28/11/2022
Tuyển sinh đại học năm 2023: Chứng chỉ ngoại ngữ lên ngôi
17:01:26 28/11/2022
Học viên, sinh viên Học viện Quân y tranh tài tiếng Anh
19:01:08 28/11/2022
Học sinh dốt là có, nhưng 'dốt đến đâu học lâu cũng biết'
22:01:25 28/11/2022
Kinh ngạc với giáo dục Qatar: Đứng thứ 4 thế giới, hơn 300 trường quốc tế
09:33:12 29/11/2022
Thủ khoa Trường ĐH Quốc tế: hãy dũng cảm chấp nhận bản thân mình
09:34:18 29/11/2022
Chứng chỉ ngoại ngữ là quan trọng nhưng cần tránh học tủ
15:01:26 28/11/2022
Khó khăn khi hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số
16:01:14 28/11/2022
Học tiếng Việt qua trò chơi
18:00:58 28/11/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Đoàn Di Băng khóc sưng mắt vì không chịu nổi áp lực bị chê xấu, ước không ai biết mình để khỏi bị soi xét
09:24:52 30/11/2022
CLIP: Người phụ nữ bị tên cướp dùng dao cứa cổ trên đường phố Biên Hòa
10:07:41 30/11/2022
Tìm thấy thanh niên gieo mình cầu Bãi Cháy: Bạn gái đang có thai, gia đình hoàn cảnh éo le
10:28:46 30/11/2022
Xôn xao hình ảnh nhiều cầu thủ Dortmund ngồi 'cà phê đường tàu'
09:02:24 30/11/2022
LS bé V.A mắng bố ruột “lươn lẹo” che đậy bản tính: 8 năm tù quá nhẹ, đề nghị không cho gặp con trai
12:57:15 30/11/2022
Lương tháng 700 triệu vẫn bị gái 1 đời chồng bỏ, nghe bạn gái nói lý do anh xấu hổ bật khóc
13:40:13 30/11/2022
Song Joong Ki hé lộ lý do dẫn tới mâu thuẫn cuộc hôn nhân với Song Hye Kyo, lỗi là do đàng gái?
11:36:04 30/11/2022
Đám Cưới Cặp Đôi Đồng Tính Nam Ở Thanh Hóa “Gây Bão” Mạng, Netizen Đồng Loạt Chúc Mừng
11:02:44 30/11/2022
Matt Liu chính thức unfollow Hương Giang, xóa hết hình hạnh phúc bên người yêu cũ, ẩn ý đã có người mới
09:30:02 30/11/2022
Dương Mịch ghen tức khi Lưu Khải Uy có tình mới, bị nói là sao quả tạ, hại sự nghiệp Hứa Khải
09:43:36 30/11/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Ấn Độ dành chỉ tiêu đại học cho sinh viên nghèo

14:00:57 30/11/2022
Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết dành 10% việc làm và giáo dục cho bộ phận dân số có kinh tế thấp. Thông báo trên đ.ánh dấu sự thay đổi cơ bản trong hệ thống phân biệt đối xử dựa trên đẳng cấp tại quốc gia này, từ đó dành các suất h...

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW dự kiến đ.ánh giá các chương trình còn lại trong 2023

13:00:53 30/11/2022
Năm 2023, Trường ĐHSPNTTW dự kiến sẽ đ.ánh giá ngoài lần 2 về cơ sở đào tạo và tiếp tục đ.ánh giá các chương trình còn lại của nhà trường, khẳng định vị thế

Đại học RMIT Việt Nam có lãnh đạo mới

09:13:49 30/11/2022
Tân Tổng Giám đốc RMIT Việt Nam - GS. Claire Macken là lãnh đạo giàu kinh nghiệm, và nhà giáo từng nhận nhiều giải thưởng quốc gia tại Australia

Để học sinh dân tộc hòa nhập không hòa tan

09:13:22 30/11/2022
Học sinh dân tộc mang nhiều nét văn hóa, truyền thống. Điều đó đòi hỏi nhà trường, thầy cô trong công tác nuôi dạy sự linh hoạt, thấu hiểu, sẻ chia

Nhiều trường Đại học miền Bắc công bố lịch nghỉ Tết

09:12:56 30/11/2022
Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học ở phía Bắc đã công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023. Đại học Bách khoa Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ 16/1 đến hết 29/1/2023 (25/12 đến hết 8/1 âm lịch)

Ninh Bình kiểm tra công tác duy trì, nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia

09:11:37 30/11/2022
Trong quý II/2023, Sở GD&ĐT Ninh Bình sẽ kiểm tra các tiêu chí tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT

Sinh viên thuận lợi đủ đường khi nghỉ Tết sớm

09:11:00 30/11/2022
Nhiều trường đại học tại TPHCM đã cho sinh viên nghỉ học trước Tết từ 3 - 4 tuần. Sự linh hoạt này nhận được đồng thuận cao từ phía SV

Trong thời gian chờ xử lý, CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk được tiếp tục dạy 243 học sinh

09:10:15 30/11/2022
243 học sinh này chưa được Sở GD phê duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2022-2023
ADVERTISEMENT

Các địa điểm tổ chức thi chứng chỉ IELTS, Aptis tại Việt Nam

09:08:45 30/11/2022
Đến thời điểm hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép các đơn vị tổ chức thi lại kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại Việt Nam. Dưới đây là chi tiết những địa điểm tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh Aptis, chứng chỉ IELTS do Hội đồn...

Học sinh, sinh viên Việt Nam thuộc top đầu thế giới về tin học văn phòng

09:07:47 30/11/2022
Với số lượng huy chương và thành tích đạt được trong các kỳ thi tin học văn phòng, học sinh, sinh viên Việt Nam đang ngày càng trở thành đối thủ đáng gờm trong mắt bạn bè quốc tế

Tháo gỡ vướng mắc cho ngành giáo dục

09:07:13 30/11/2022
Chiều 28-11, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Anh Thi dự buổi làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội (VHXH), H...

Lớp học 'không biên giới' của cô, trò miền núi

09:43:45 29/11/2022
Lớp học không biên giới được cô Nguyễn Thị Thúy Hằng kết nối đã mang đến những trải nghiệm có một không hai cho học trò miền núi

'Ông tiên sách' của học trò nghèo

09:43:22 29/11/2022
Ngoài giờ dạy trên lớp, thầy Nguyễn Bách Sa, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà (Kon Tum) luôn tranh thủ làm thêm

Cần chủ động mọi kịch bản khi thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ 3-4 tuổi

09:42:34 29/11/2022
Số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên đóng vai trò quyết định đến thành quả thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 3-4 tuổi

Nên có thêm chi phí hỗ trợ đi lại đối với thầy cô đi học bồi dưỡng

09:42:13 29/11/2022
Có thầy cô kiến nghị, cần tạo điều kiện về mặt thời gian và có thêm chi phí hỗ trợ đi lại để thầy cô yên tâm học tập, nâng cao năng lực chuyên môn

Thầy giáo nặng lòng với mầm non

09:33:59 29/11/2022
Đó là câu chuyện về gương thầy giáo Nguyễn Phúc Hiếu, sinh năm 1970, đang công tác tại Trường Mầm non An Phú, xã An Phú, huyện Củ Chi (TPHCM). Thầy vừa tốt nghiệp ĐH Sư phạm ngành mầm non và luôn tận tụy với nghề nuôi dạy trẻ
ADVERTISEMENT

Đóng cửa những chương trình liên kết đào tạo không đủ điều kiện sau kiểm định

09:33:38 29/11/2022
Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường hậu kiểm chương trình liên kết đào tạo nước ngoài và buộc đóng cửa nếu không đủ điều kiện công bố

Bộ GD&ĐT đề xuất tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non

20:02:53 28/11/2022
Đề xuất của Bộ GD&ĐT về việc giữ tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non là 55 tuổi thay vì 60 tuổi đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 600 tân thạc sĩ, kĩ sư, cử nhân

19:04:09 28/11/2022
Ngày 26/11, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (BVU) tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ, kĩ sư, cử nhân năm 2022 cho 125 tân thạc sĩ, 474 tân kĩ sư, cử nhân

Cần Thơ: Thêm 1.309 nhân lực tốt nghiệp đại học cho vùng ĐBSCL

19:03:00 28/11/2022
Sáng 26.11, Trường đại học Nam Cần Thơ (DNC) đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1.309 sinh viên từ 17 ngành học. Đây là nguồn nhân lực bổ sung cho các tỉnh ĐBSCL
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Gavi - tiền vệ trẻ đẹp trai của tuyển Tây Ban Nha lọt vào "mắt xanh" người thừa kế ngai vàng nước này?

Sao thể thao

14:50:20 30/11/2022
World Cup 2022 quy tụ 3 gương mặt trong số 10 cầu thủ trẻ nhất từng đá cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Nổi bật trong số có Gavi - tiền vệ vừa tròn 18 tuổi của tuyển Tây Ban Nha

Lý do Faker gia hạn 3 năm với T1 bất chấp việc đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự

Esport

14:49:15 30/11/2022
Tương lai của Faker trong 3 năm tiếp theo vẫn sẽ gắn liền cùng T1

Porsche Taycan Turbo Cross Turismo với gói nâng cấp hơn 1,7 tỷ đồng

Ôtô

14:48:27 30/11/2022
Những trang thiết bị chọn thêm trên chiếc xe điện này có chi phí dao động từ vài trăm nghìn đồng đến gần 250 triệu đồng

Trung Quốc: Thành phố Bắc Kinh cấm rào cổng các khu chung cư bị phong tỏa vì COVID-19

Thế giới

14:46:44 30/11/2022
Chính quyền thành phố Bắc Kinh ngày 27/11 cam kết sẽ cải thiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và cấm việc rào cổng các khu chung cư bị phong tỏa

'Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ' công bố nam chính, Nhậm Gia Luân trở thành con trai của 'hồ ly' Đát Kỷ

Phim châu á

14:43:21 30/11/2022
 Nhậm Gia Luân chuẩn bị tái xuất với vai diễn mới trong phim cổ trang, huyền huyễn Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ. Cư dân mạng đặt trọn niềm tin vào sự thể hiện của nam diễn viên

Tiktoker Nờ Ô Nô bị huỷ toàn bộ hợp đồng, thiệt hại gần 5 tỷ đồng sau vụ cợt nhả từ thiện? 

Netizen

14:43:01 30/11/2022
Thời gian vừa qua, TikToker Nờ Ô Nô liên tục vướng phải ồn ào vì cách xây dựng nội dung video của mình. Thậm chí, cách hành xử của anh còn khiến người xem cảm thấy khó khó chịu, tạo ra một làn sóng tẩy chay. Sau ồn ào, anh chàng cho biế...

Xào rau muống nhất định phải chọn ngọn, làm theo cách sau sẽ xanh mềm, thơm ngon nhất

Ẩm thực

14:42:12 30/11/2022
Rau muống xào rất phổ biến trong mâm cơm của người Hà Nội. Bí quyết để món rau xào ngon cần chọn ngọn rau và xào theo cách sau rau mới mềm và thơm ngon nhất

"Cô Đẩu" Công Lý trở lại Táo Quân 2023 sau thời gian dài chống chọi bệnh tật?

Sao việt

14:40:54 30/11/2022
Gần 20 năm nay, có lẽ nhiều người dân Việt Nam đã quen với việc đêm cuối cùng trong năm đón xem chương trình Táo Quân, và hình ảnh Nam Tào - Bắc Đầu do Xuân Bắc - Công Lý thủ vai tung hứng nhau ăn ý trên sân khấu đã trở thành 1 dấu ấn k...

Nine Naphat ở nhà là con cưng, nay làm bạn trai "ngọc nữ Thái Lan"

Sao châu á

14:31:54 30/11/2022
Nine Naphat có thành tích học tập khủng, được gọi là nam thần trường học . Ngoài ra, anh cũng có nhiều tài lẻ như ca hát, chơi guitar. Nam thần lai còn là thành viên của đội bóng nghệ sĩ và tay golf chuyên nghiệp

Virus ‘xác sống’ tái xuất từ hồ sâu nước Nga

Chuyện lạ

14:31:12 30/11/2022
Các nhà khoa học Pháp đã làm dấy lên quan ngại về nguy cơ bùng dịch kế tiếp sau khi hồi sinh thành công một dòng virus xác sống bị khóa chặt bên dưới hồ băng ở Siberia (Nga) sau gần 50.000 năm

Về nhà ngoại ở cữ 3 tháng, tôi choáng váng khi trở lại nhà chồng

Góc tâm tình

14:21:01 30/11/2022
Khi tôi xin phép về nhà ngoại ở cữ, bố mẹ chồng chần chừ, nửa muốn cho tôi đi, nửa không muốn cho. Ông bà thương tôi lắm và cũng trông chờ đứa cháu đầu tiên. Hơn nữa, chồng tôi là con trai duy nhất, nếu tôi chuyển về ngoại ở thì nhà cửa...

Nam ca sĩ đột tử sau vài giờ kết hôn

Sao âu mỹ

14:16:41 30/11/2022
Vợ Jake Flint chia sẻ rằng đáng nhẽ cô và chồng sẽ cùng nhau ngồi xem những bức ảnh cưới, nhưng thay vào đó, cô phải một mình chọn quần áo để chôn cất cùng chồng

Vỡ nợ hàng chục tỉ đồng vì ham lãi cao

Pháp luật

13:59:13 30/11/2022
19 hộ dân ở xã Hà Long (H.Hà Trung) và TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa) những ngày qua như ngồi trên đống lửa vì “con nợ” tuyên bố không có khả năng trả nợ số tiền hơn 22 tỉ đồng