viettek

Mượn danh tập đoàn lớn, lừa hàng chục môi giới bất động sản

Pháp luật

19:39:19 19/02/2024
Phạm Văn Đảng điều hành Công ty Viettek, sau đó sử dụng các thông tin, hình ảnh của một số dự án bất động sản lớn để tạo niềm tin, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền của nhiều cá nhân.