VCCI góp ý hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi Luật Dầu khí

Phản hồi đề nghị của Bộ Công Thương về việc góp ý xây dựng dự thảo Luật sửa đổi Luật Dầu khí; đồng thời, trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI) cho rằng, dự thảo quy định: “Hợp đồng dầu khí là văn bản ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với tổ chức, cá nhân theo quy định của luật này để tiến hành hoạt động dầu khí”, mục đích là nhằm phân biệt hợp đồng dầu khí với các loại hợp đồng khác trong Bộ Luật Dân sự.

VCCI góp ý hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi Luật Dầu khí - Hình 1
Các giàn khoan trên mỏ Bạch Hổ (PVN). Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Tuy nhiên, về nguyên tắc tất cả các hợp đồng dân sự, kinh tế sẽ tuân thủ theo quy định chung của Bộ Luật dân sự, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Thêm nữa, dự thảo cũng quy định nguyên tắc áp dụng Luật Dầu khí với các luật khác có liên quan và điều ước quốc tế. Như vậy, bên cạnh Luật Dầu khí, hợp đồng dầu khí còn phải tuân thủ các luật khác có liên quan.

Do đó, để bảo đảm tính thống nhất của văn bản, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa quy định lại nội dung nói trên theo hướng bổ sung. Cụ thể là, về các quy định mang tính định tính, dự thảo định nghĩa về lô, mỏ đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí là: “lô, mỏ dầu khí do điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, quy mô không thuận lợi (nước sâu, xa bờ, địa chất phức tạp), hiệu quả kinh tế rất hạn chế. Hoặc, các mỏ dầu khí phải áp dụng các giải pháp kỹ thuật ngoài các biện pháp kỹ thuật thông thường để gia tăng hệ số thu hồi dầu, cần áp dụng các điều kiện đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại luật này”.

Theo VCCI, định nghĩa về ưu đãi đầu tư như trên có một số điểm chưa thực sự hợp lý. Theo đó, nội dung: “là lô, mỏ dầu khí do điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, quy mô không thuận lợi (nước sâu, xa bờ, địa chất phức tạp)” là những ví dụ về điều kiện tự nhiên rất chung, không có giá trị phân biệt trường hợp nào cần ưu đãi đầu tư. Tiêu chí “không thuận lợi” cũng khó đánh giá khi việc khai thác dầu khí vốn đã là hoạt động phức tạp, đòi hỏi phải đáp ứng nhiều yếu tố.

Thêm nữa, quy định phải áp dụng các giải pháp kỹ thuật ngoài các biện pháp kỹ thuật thông thường cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào đánh giá của từng dự án và sự phát triển của khoa học kỹ thuật ở từng thời điểm. Điều này cũng có thể gây ra khó khăn trong việc bảo đảm tính khả thi. Quy định, “cần áp dụng các điều kiện đặc biệt ưu đãi đầu tư…” rất dễ hiểu đây cũng là một tiêu chí. Tuy nhiên, xét tính logic thì việc quy định như vậy là không hợp lý.

Hay như thời hạn hợp đồng dầu khí, dự thảo quy định: “Trong trường hợp đặc biệt vì lý do quốc phòng an ninh, điều kiện địa chất dầu khí phức tạp, điều kiện thực địa triển khai hoạt động dầu khí có những khó khăn rất đặc thù, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cho phép tiếp tục gia hạn thời hạn hợp đồng dầu khí và thời hạn của giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí vượt các thời hạn quy định tại điều này.”

Theo VCCI, các thuật ngữ “phức tạp, khó khăn rất đặc thù” đều không được quy định tiêu chí hoặc dẫn chiếu tới quy định cụ thể nào khác sẽ có thể gây ra nhiều cách hiểu khác nhau, làm giảm tính thống nhất trong thực thi, có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, cơ quan soạn thảo cân nhắc quy định cụ thể hơn, giảm tối đa các quy định có tính chất định tính tương tự khác trong dự thảo để làm cơ sở cho việc hiểu và áp dụng quy định một cách chính xác, thống nhất, minh bạch.

Liên quan tới sự cố dầu khí, Luật Dầu khí hiện hành và dự thảo luật không có điều khoản riêng quy định về sự cố dầu khí mà chỉ nêu một số quy định yêu cầu về kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố nói chung hoặc sự cố môi trường. Hiện tại, các quy định về xử lý sự cố tràn dầu được quy định tại Quyết định số 12/2021/QD-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố tràn dầu và quy định về xử lý sự cố cháy nổ giàn khoan, đường dẫn ống dầu, khí được thực hiện theo Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ về quy định về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Video đang HOT

Tuy nhiên, qua tham khảo pháp luật về khai thác, vận hành dầu khí của một số quốc gia trên thế giới cho thấy trong văn bản quản lý hoạt động dầu khí của các quốc gia này đều có ít nhất một quy định riêng về sự cố dầu khí. Đó có thể là định nghĩa như Luật về kho chứa xăng dầu và khí nhà kính ngoài trời của Australia hoặc dẫn chiếu tới văn bản quy định riêng về sự cố dầu khí theo Luật Dầu khí của Canada, hoặc quy định cụ thể ngay tại Luật khí của Singapore, Luật khí của New Zealand…

VCCI cho rằng, việc quy định như vậy là thực sự cần thiết và nên áp dụng vào chính sách dầu khí ở Việt Nam. Sự cố dầu khí, khi xảy ra, thường là rất nghiêm trọng, để xử lý cần có sự tham gia của nhiều bên, những kỹ thuật và chuyên môn đặc thù. Kế hoạch ứng phó sự cố dầu khí là một nội dung quan trọng trong hoạt động dầu khí. Thực tế các vụ việc cháy nổ giàn khoan, kho chứa, sự cố tràn dầu trên thế giới cho thấy tầm quan trọng của chế định về phòng ngừa, xử lý sự cố tràn dầu trong hệ thống chính sách về dầu khí. Phòng chống rủi ro luôn là một công tác đặc biệt quan trọng trong hoạt động dầu khí của các doanh nghiệp và cả cấp quốc gia.

Từ những ý kiến trên đây, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung một điều về phòng chống, xử lý sự cố dầu khí vào dự thảo, bên cạnh các quy định rải rác khác để bảo đảm chế định này có vị trí tương xứng, làm cơ sở cho việc quy định cụ thể ở các cấp văn bản thấp hơn.

Cải cách nhiều vẫn chưa hết bức xúc, nhiều doanh nghiệp muốn khởi kiện

Thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu đã có những cải cách tích cực, năm sau thuận lợi hơn năm trước, nhưng chưa thể hài lòng.

Vẫn còn nhiều những khó khăn, bức xúc mà doanh nghiệp phải gánh chịu.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố Báo cáo về "Mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu", kết quả khảo sát trong năm 2020. Báo cáo dựa trên kết quả phản hồi của 3.657 doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất - xuất khẩu, gia công, chế xuất, dịch vụ logistics và đại lý hải quan,...

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế VCCI, Trưởng nhóm điều tra, nghiên cứu, đánh giá, trong bối cảnh dịch bệnh Covid bùng phát, đứt gãy thương mại toàn cầu nghiêm trọng, báo cáo ghi nhận những đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp đối với ngành hải quan và các bộ, ngành liên quan trong nỗ lực cải cách thủ tục xuất nhập khẩu.

Đó là những chuyển biến tích cực về thủ tục hành chính xuất nhập khẩu, về chất lượng phục vụ của cán bộ hải quan và các cơ quan kiểm tra chuyên ngành. Mức độ phổ biến của việc chi trả chi phí ngoài quy định, trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu cũng đã giảm bớt.

Vẫn còn nhiều kêu ca

Mặc dù vậy, báo cáo cũng cho thấy, còn rất nhiều việc cơ quan hải quan và các bộ, ngành cần cải cách và thay đổi, để tạo thuận lợi về xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Cải cách nhiều vẫn chưa hết bức xúc, nhiều doanh nghiệp muốn khởi kiện - Hình 1

Thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu đã có những cải cách tích cực nhưng DN chưa thể hài lòng (ảnh minh họa).

Cụ thể, vẫn có tới 38% số doanh nghiệp gặp khó khăn khi tìm hiểu thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu. Đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và những doanh nghiệp lớn, có tỷ lệ gặp khó khăn cao hơn các doanh nghiệp khác. Các thủ tục kiểm tra hồ sơ, hoàn thuế và không thu thuế, kiểm tra thực tế hàng hóa, tuy có chuyển đổi tích cực nhưng vẫn gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

Ở các khâu: thủ tục kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa; hoàn thuế và nộp thuế, các doanh nghiệp nhận xét quy định hay thay đổi, có sự phối hợp chưa đồng bộ giữa cơ quan hải quan với các cơ quan khác, bị yêu cầu cung cấp giấy tờ ngoài quy định, cán bộ hải quan không hướng dẫn đầy đủ tận tình, không công khai thông tin và quy trình xử lý,...

Đặc biệt, việc áp mã HS (mã số dùng để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu) và xác định giá trị hải quan bị các doanh nghiệp kêu ca, phàn nàn nhiều nhất. Nếu năm 2018, có 66,3% số doanh nghiệp gặp trở ngại khi xác nhận mã HS thì năm 2020, con số này tăng lên 76%. Ví như tình trạng không thống nhất trong áp dụng mã HS giữa hải quan và doanh nghiệp; việc tham vấn trước về mã HS với cơ quan hải quan không dễ dàng; kết quả giám định mã HS của cơ quan hải quan mất nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, 33,9% số doanh nghiệp phàn nàn về việc xác định giá trị hải quan còn thiếu cơ sở, không thuyết phục.

Thủ tục kiểm tra sau thông quan vẫn kéo dài và chồng chéo, doanh nghiệp vẫn bị yêu cầu cung cấp thông tin và giấy tờ ngoài quy định. Chi cục kiểm tra sau thông quan kiểm tra cả những lô hàng đã được kiểm tra bởi Chi cục Hải quan cửa khẩu. Doanh nghiệp không được giải trình, giải thích những vấn đề chưa rõ trước khi có kết luận cuối cùng.

Gánh nặng kiểm tra chuyên ngành vẫn còn lớn với các doanh nghiệp. Danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành quá nhiều. Hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm cùng những kiểm tra khác, chỉ có 50% số doanh nghiệp cho là dễ dàng. Bộ Y tế, Bộ GTVT vẫn bị phàn nàn nhiều nhất về vấn đề kiểm tra chuyên ngành.

Cải cách nhiều vẫn chưa hết bức xúc, nhiều doanh nghiệp muốn khởi kiện - Hình 2

49,2% DN được khảo sát kêu ca thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài hơn quy định

Có tới 55,3% số doanh nghiệp nhận xét quy trình thực hiện kiểm tra chuyên ngành phức tạp; 54,6% số doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục; 49,2% kêu ca thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài hơn quy định; 46,2% cho biết thông tin hướng dẫn về thủ tục khó tiếp cận; 37,5% cho rằng sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý và kiểm tra chuyên ngành thiếu đồng bộ; 34,7% bị yêu cầu về thành phần hồ sơ khó đáp ứng; 31,9% phải trả chi phí ngoài để đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ; 30,6% cho biết cán bộ không hướng dẫn đầy đủ tận tình; 25% nêu rõ thái độ của công chức không đúng mực trong các lần làm việc với doanh nghiệp; 22% yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin giấy tờ ngoài quy định.

Vừa online vừa bằng giấy rất phiền phức

Bình luận về báo cáo của VCCI, ông Trần Đức Nghĩa, Công ty Delta,nói rằng, tình trạng áp dụng mã HS không thống nhất đang là hiện tượng khá phổ biến. Có khi, phía Hải quan lại áp cho những mã HS khác nhau cho cùng một mặt hàng, gây khó khăn phức tạp. Việc tham vấn mã HS với cơ quan hải quan không dễ dàng, bởi hợp tác thiếu tích cực, trong khi giám định thì mất rất nhiều thời gian.

Với xác định giá trị hải quan, nhiều doanh nghiệp cũng không tâm phục, bởi có những hàng hóa, cán bộ hải quan lên mạng, tìm kiếm giá ở các sàn thương mại điện tử để áp cho doanh nghiệp, trong khi nguồn gốc và giá cả mua bán thực tế lại khác. Từ đó, dẫn đến việc ép trị giá tính thuế oan uổng. Nhiều doanh nghiệp khá bức xúc và có ý định kiện cơ quan hải quan về vấn đề này.

Thủ tục kiểm tra chuyên ngành đang lấy đi của xã hội hàng triệu giờ làm, chỉ để phát hiện ra được vài chục vi phạm mỗi năm, rất lãng phí và thiếu hiệu quả, vì vậy cần xem xét lại - ông Nghĩa kiến nghị.

Ông Trần Quang Trung, Hiệp hội Sữa Việt Nam, phản ánh, có hàng hóa hôm nay quy về mã HS này, hôm sau lại quy về mã HS khác, rất bất cập. Tỷ lệ doanh nghiệp phàn này ngày càng tăng, là dấu hiệu bất thường, cần nghiêm túc xem xét và cải cách.

Thủ tục vừa online vừa bằng giấy gây ra nhiều phiền phức. Nhiều doanh nghiệp xin cấp phép online không được. Hải quan yêu cầu nộp qua bưu điện, không cho gặp trực tiếp vì dịch Covid-19. Nhưng bưu điện cũng đang quá tải, trong khi hàng hóa cần xuất nhập khẩu. Do đó, cần đẩy mạnh làm thủ tục online để giảm thời gian, chi phí và sự phiền hà không đáng có cho doanh nghiệp, ông Trung nói.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện cho ông Võ Hoàng Yên hơn 183 tỷ đồng
23:51:31 15/01/2022
Bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ tuyên bố: 'Thuỷ Tiên không bao giờ không có tội'
21:36:36 15/01/2022
Vườn trồng hoa giấy đẹp như cổ tích của vợ chồng ông nông dân Quảng Trị chỉ để thiên hạ "tìm về quá khứ"
19:48:59 16/01/2022
Phá bỏ vườn tạp để thỏa sức với đam mê trồng hoa, cây cảnh
06:54:28 17/01/2022
Làm rõ thông tin bị thu hồi sản phẩm – VIC kiên quyết đấu tranh với vấn nạn hàng giả
15:01:44 15/01/2022
NÓNG: Cháy lớn tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đang xây dựng
15:14:59 15/01/2022
Lào Cai: Nầm lợn, xúc xích, chả cá không rõ nguồn gốc sắp tuồn ra thị trường thì bị bắt giữ
19:24:44 16/01/2022
Làng trồng lá dong 400 năm ở Hà Nội tất bật thu hoạch vụ Tết Âm lịch
16:46:59 16/01/2022
Vĩnh Long: Tài xế say rượu lái ô tô tông 5 xe máy khiến 2 người bị thương nặng
11:21:28 16/01/2022
Nhà đầu tư khóc ròng, lo mất tết sau “lùm xùm” FLC và Tân Hoàng Minh
21:14:35 16/01/2022

Thông tin đang nóng

Nguyễn Sin tiết lộ giới giang hồ liên quận rối đội hình vì vợ "anh lớn" Quận 8 bị phía Trang Nemo "bem"
10:00:12 17/01/2022
HOT: Tìm ra danh tính đàn em Trang Nemo “đi đường quyền” team Trần My: “Giả gái cực xinh, đồ hiệu sang chảnh”
11:24:18 17/01/2022
HOT: Phía Trang Nemo muốn đền bù 5 tỉ nhưng phe chị áo trắng không chịu
10:21:22 17/01/2022
Bên lề drama: Nhan sắc Trần My trên mạng và ngoài đời khác nhau thế nào?
09:25:50 17/01/2022
Lộ đoạn livestream Trang Nemo đe doạ dùng vũ lực với Trần My, dân mạng chỉ trích: Lúc đó tưởng vậy là ngầu ấy chứ!
10:11:24 17/01/2022
Xôn xao hình ảnh tình trạng hiện tại của người phụ nữ bị đánh dã man ở shop Trang Nemo
10:16:39 17/01/2022
Hoa hậu Phương Lê: "Tôi nói với Đặng Thu Thảo, chị thất vọng về em"
09:32:52 17/01/2022
Ngân 98 ám chỉ từng bị Trang Nemo thuê người đến 'xử' mình?
10:55:55 17/01/2022
Trang Nemo có động thái mới, netizen tràn vào bình luận: "Đừng tẩy trắng nữa chị ơi!"
13:45:24 17/01/2022
Người bị đánh ở shop Trang Nemo: "Chồng em bây giờ tu chí làm ăn, chẳng muốn xích mích ai"
12:05:49 17/01/2022

Tin mới nhất

Ra biển đánh bắt trúng loại cá ngừ to, bự gì mà nông dân Khánh Hòa thu về hàng trăm triệu đồng?

14:26:29 17/01/2022
Trong những ngày qua, tại cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) các tàu cá hối hả mang nhiều loài cá to, bự, trong đó có cá ngừ đại dương nặng cả tạ về cảng để xuất bán cho các thương lái, trung bình mỗi chuyến kiếm được ...

Xông đèn "kéo dài chân" loài cây hoa chưng tết này, anh nông dân miền Tây khiến nhiều người trầm trồ thán phục

14:18:59 17/01/2022
Với cúc ài Loan chưng Tết, bình thường mỗi chậu có chiều cao khoảng 50cm-60cm. Nhưng một nông dân ở Cần Thơ đã tự mày mò kỹ thuật trồng hoa, kéo dài chân cho cúc ài Loan cao đến khoảng 1,4m, tạo dáng thế cho chậu hoa rất đẹp mắt

Tàu chở hơn 2.300 tấn xi măng đang di chuyển trên biển bất ngờ thủng đáy

13:34:17 17/01/2022
Chiều 16/1, các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục sự cố tàu chở hơn 2.300 tấn xi măng bị thủng đáy, nguy cơ bị chìm ở vùng biển Cù Lao Chàm, TP Hội An, Quảng Nam

Bộ GD&ĐT lên tiếng về kiến nghị miễn học phí những ngành khoa học cơ bản

13:29:07 17/01/2022
Cho rằng học phí bậc đại học đang tăng cao gây khó khăn cho nhiều gia đình có con em theo học, nhiều cử tri kiến nghị Bộ GD&ĐT xem xét điều chỉnh giảm

Phó Thủ tướng tặng quà Tết gia đình chính sách, người khó khăn tại Bạc Liêu

13:28:00 17/01/2022
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, người lao động nghèo do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 tại tỉnh Bạc Liêu

Áp biện pháp mạnh với người đủ điều kiện nhưng không tiêm vaccine Covid-19

13:13:16 17/01/2022
Để hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine mũi 3, bên cạnh việc vận động, hỗ trợ tiêm vaccine, TP Móng Cái - Quảng Ninh cũng áp dụng biện pháp mạnh với trường hợp đủ điều kiện nhưng không tiêm

Lào Cai tạm dừng tiếp nhận xe chở trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc

12:09:09 17/01/2022
Ngày 16/1, UBND tỉnh Lào Cai ra văn bản hỏa tốc thông báo tạm thời dừng tiếp nhận xe chở trái cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) - Bắc Sơn (Trung Quốc) để xuất khẩu

Khẩn trương xử lý vấn đề tại dự án BOT Cai Lậy sau 4 năm thu phí bất thành

12:05:57 17/01/2022
Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương thống nhất phương án tổ chức giao thông với UBND tỉnh Tiền Giang, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian hoàn thiện xây dựng trạm thu phí và khu vực trạm thu phí mới

Miền Bắc rét đậm, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá

12:01:20 17/01/2022
Hôm nay (17/1), ở Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá

Hà Nội lập 44 chốt trực chống ùn tắc dịp Tết Nguyên đán

11:59:30 17/01/2022
Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã bố trí lực lượng tại 44 chốt trực để phân luồng

Phát triển 'Tam nông' bằng tư duy mới: Cần cả trí tuệ và lương tâm!

10:34:07 17/01/2022
Phát triển tam nông cần đến cả tư duy và đạo lý phát triển, cần cả trí tuệ và lương tâm từ phía người lãnh đạo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn chia sẻ

Buôn hàng tiểu ngạch sang Trung Quốc: Dân trong nghề tiết lộ sự thật

10:30:31 17/01/2022
Mỗi năm xuất mít sang Trung Quốc 124 triệu USD. Tuy nhiên, cuộc chơi này tập trung vào 5 cá nhân, DN Việt Nam xuất khẩu và khoảng 3 cá nhân Trung Quốc nhập khẩu qua tiểu ngạch

Giá vàng hôm nay 17/1: Vàng trụ vững trên ngưỡng 1.800 USD/ounce

10:19:13 17/01/2022
Giá vàng thế giới hôm nay không những được tiếp thêm động lực tăng giá kỹ thuật mới mà còn nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ tuần qua còn cho thấy lạm phát nước này vẫn đang gia tăng, tiêu dùng yếu hơn

Thu nhập ổn định từ dừa hữu cơ

10:01:06 17/01/2022
Nhiều hộ trồng dừa ở ĐBSCL đang chuyển đổi từ việc trồng dừa truyền thống sang dừa hữu cơ, bởi mô hình này tiết kiệm chi phí vật tư và mang lại nguồn thu ổn định, được thị trường nhiều quốc gia ưa chuộng

Chứng khoán ngày 17/1: Cổ phiếu nào nên chú ý?

09:57:36 17/01/2022
Vào đầu tháng 1/2022, giá urê toàn cầu giảm khoảng 12% so với giữa tháng 12/2021; tuy nhiên, mức giá bán vẫn duy trì ở mức cao khoảng 800 USD/tấn và có khả năng duy trì ở mức này trong cả quý 1/2022, phù hợp với kỳ vọng và khẳng định qu...

Trạm Y tế Online đầu tiên của Hà Nội: 6 cán bộ, cao điểm 300 bệnh nhân

09:50:33 17/01/2022
Tối muộn, cụ ông hơn 80 tuổi, sống tại phố Cửa Bắc, là F0 điều trị tại nhà bất ngờ có dấu hiệu khó thở, SpO2 giảm xuống chỉ còn 89%

Tết sớm cho giáo viên và học sinh vùng cao

09:43:53 17/01/2022
Hàng trăm suất quà đã được lãnh đạo nghành giáo dục Nghệ An trực tiếp gửi tới các học sinh và giáo viêm vùng cao

Việt Nam sẽ đi đầu về 6G, viễn thông bước vào đổi mới lần 2

07:58:40 17/01/2022
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, phải khởi động nghiên cứu 6G trong năm 2022 và đưa Việt Nam nằm trong top đầu thế giới về công nghệ 6G

Giá cà phê hôm nay 17/1, Lượng robusta bán ra lớn, giá cà phê tuần này còn giảm?

07:39:42 17/01/2022
Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 12 đạt 169.349 tấn (tương đương 2,82 triệu bao), tăng 57,6% so với tháng trước

Giá tiêu hôm nay 17/1, ổn định, nguồn cung khan hiếm, nhận định lạc quan về thị trường

07:36:56 17/01/2022
Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 75.500 - 78.000 đ/kg

Cây cảnh đang hot nhất tỉnh Ninh Bình thực ra là một cây hồng cổ tuổi thọ 200 năm khiến giới trẻ "sốt rần rần"

06:51:55 17/01/2022
Cây hồng ăn quả cổ thụ có tuổi thọ gần 200 năm thuộc sở hữu của gia đình bà Lê Thị Xiêm (xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Bạc Liêu: Cả xóm trồng thứ rau trước chỉ mọc hoang dại mà ngày nào cũng được thu tiền

06:49:26 17/01/2022
Nhờ trồng rau má, nhiều nông dân xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu có nguồn thu nhập ổn định. Thậm chí có hộ đã làm giàu từ loại rau này, mỗi năm kiếm vài trăm triệu đồng

Tắc cửa khẩu, nhiều doanh nghiệp vẫn xuất khẩu chuối sang Trung Quốc băng băng nhờ một cách

06:35:27 17/01/2022
Trong khi mặt hàng thanh long, mít Thái xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn do Trung Quốc kiểm soát chặt tại các cửa khẩu để phòng chống dịch Covid-19 thì nhiều doanh nghiệp xuất khẩu chuối vẫn đáp ứng tốt các đơn hàng nhờ... đường b...

Mít Thái, từ cây "hái ra tiền" đến nỗi lo gánh nợ

06:32:46 17/01/2022
Việc hàng nghìn xe chở mít Thái bị ùn ứ ở các cửa khẩu khiến giá mít Thái giảm sâu có lẽ chỉ là giọt nước tràn ly để báo trước sự thoái trào của phong trào trồng mít Thái

Trồng thứ cây ra lá quen, tới mùa cuốc một nhát bật lên vô số củ lạ, nông dân Hậu Giang lãi 25 triệu/công

06:29:42 17/01/2022
Tận dụng những diện tích đất trống quanh nhà, thời gian qua nhiều hộ nông dân ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã trồng cây khoai lùn (cây củ lùn)

Nuôi loài thú lạ thoạt nhìn tưởng con mèo, ai ngờ trai làng Tiền Giang bán thành thịt đặc sản giá 1,4-1,5 triệu/kg

06:25:58 17/01/2022
Khi đến ấp Xóm Đình, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) hỏi đến mô hình nuôi chồn hương (có nơi gọi là con cầy hương, cầy xạ, chồn mướp) của anh Võ Văn Tiến thì ai cũng biết và nhiệt tình hướng dẫn đường đến trại nuôi ...

Lạng Sơn: Thử nghiệm trồng cam hữu cơ, học cách chế biến thạch đen, nhà nông "hái ra tiền"

06:23:44 17/01/2022
Lạng Sơn là tỉnh miền núi, kinh tế lâm nghiệp là chủ yếu, cũng chưa có nhiều mô hình phát triển nông nghiệp tầm vóc lớn

"Đại gia" nuôi lợn miền Bắc bỏ túi 827 tỷ đồng, sắp xây nhà máy vaccine, khu nuôi lợn giống 278 tỷ

06:20:42 17/01/2022
Năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco (Bắc Ninh) ghi nhận doanh thu đạt trên 18.000 tỷ đồng từ các hoạt động chăn nuôi

Có thể bạn quan tâm

Bí mật trong tượng Phật bằng đá lớn nhất TG: Chuyên gia tìm thấy!

Chuyện lạ

15:14:12 17/01/2022
Lạc Sơn Đại Phật ở Trung Quốc là tượng Phật bằng đá lớn nhất thế giới. Các chuyên gia phát hiện bên trong bức tượng khổng lồ này ẩn giấu bí mật lớn

Chồng chị áo trắng trong vụ xô xát giữa Trang Nemo và Trần My bị giả mạo khắp nơi, kích động CĐM theo dõi giải quyết mâu thuẫn cực căng

Netizen

15:12:00 17/01/2022
Trong vụ xô xát giữa Trang Nemo và Trần My, một người khác cũng nhận về nhiều sự quan tâm của dân tình là L.T - chồng của chị gái áo trắng tên K

Bánh gan nướng vừa ngon lại vừa dễ làm

Ẩm thực

15:11:07 17/01/2022
Bánh gan nướng là món bánh hấp dẫn của miền Nam Bộ. Bánh mang hàm lượng chất béo cao, mùi thơm đặc trưng rất cuốn hút nên thích hợp để trở thành món ăn tuyệt vời nếu gia đình bạn muốn tăng cân đấy

Hậu ồn ào ‘đấu đá’ CEO Đại Nam, Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng hội ngộ, thái độ cả hai gây ngỡ ngàng

Sao việt

15:09:05 17/01/2022
Sau những sóng gió, đấu đá căng thẳng với nữ CEO Đại Nam, Vy Oanh và Đàm Vĩnh Hưng lại bất ngờ có cơ hội gặp nhau, thái độ của cả hai khiến ai cũng ngỡ ngàng

Gaeul (IVE) được so sánh với Karina (aespa) nhờ 1 khả năng đặc biệt, liệu có hơn Rosé, Tzuyu?

Sao châu á

15:02:08 17/01/2022
Có lẽ chẳng cần phải bàn về độ hot của IVE nữa. Kể từ khi nhóm debut, các cô gái tân binh Starship liên tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội nhờ màn ra mắt thành công với đĩa đơn ELEVEN

Ford Bronco lại có "phiên bản copy" tới từ Trung Quốc, phần đuôi xe lấy từ mẫu Defender

Ôtô

15:01:22 17/01/2022
Trong một sự kiện dành riêng của Chery diễn ra tại Phúc Châu, Trung Quốc, thương hiệu con của tập đoàn Chery là Jetour đã tiết lộ T-X, một chiếc xe địa hình với hệ thống truyền động plug-in hybrid

Thi vào cấp 2 chất lượng cao - Nên đi học ôn từ lớp mấy: Đây là kinh nghiệm đúc kết sau nhiều năm giảng dạy của thầy giáo ở Hà Nội

Học hành

14:56:19 17/01/2022
Thi vào cấp 2 CHẤT LƯỢNG CAO - Nên đi học ôn từ lớp mấy? Đây là câu hỏi mà đa số các bậc phụ huynh đều quan tâm

6 loại cây để bàn như "nam châm hút tiền" cho năm mới, gia chủ muốn tài lộc nhất định phải sắm về

Sáng tạo

14:53:18 17/01/2022
Loại cây may mắn này chắc chắn là lựa chọn hàng đầu cho không gian văn phòng của bạn nếu bạn muốn thu hút năng lượng tiền bạc

Netizen tranh cãi khi xem ảnh Nam Tào - Bắc Đẩu mới tại Táo Quân 2022: "Chưa đủ tầm để vượt qua cái bóng cũ"

Show việt

14:52:03 17/01/2022
Rất nhiều khán giả phản ứng khi Táo Quân 2022 có Nam Tào - Bắc Đẩu mới là cặp nghệ sĩ trẻ Trung Ruồi - Đỗ Duy Nam!

Yoona (SNSD) nhảy với mỹ nam Kpop nhưng sao netizen lại chăm chăm "soi" chàng dancer hot nhất Địa Ngục Độc Thân thế này?

Nhạc quốc tế

14:46:37 17/01/2022
Hẳn là bạn vẫn chưa quên sân khấu biểu diễn kết hợp hot rần rần dịp cuối năm 2021 giữa bộ đôi nam thần, nữ thần thế hệ 2 Yoona (SNSD) và Junho (2PM)

Vì sao sử dụng bao cao su khi làm 'chuyện ấy' mà vẫn có thai?

Kiến thức giới tính

14:46:11 17/01/2022
Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục giúp cho phòng ngừa những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và cũng là biện pháp tránh thai an toàn. Nhưng việc sử dụng bao cao su có thực sự an toàn và không có tác dụng phụ?

Cuối tháng 1, 3 con giáp biết cách vượt khó, thu hút quý nhân, 'năng nhặt chặt bị' thu nhập tăng cao, niềm vui tràn đầy

Trắc nghiệm

14:45:31 17/01/2022
Cuối tháng 1, người tuổi Thìn có thể hiện thực hóa giấc mơ, sự nghiệp hanh thông, công việc suôn sẻ. Họ làm việc chăm chỉ, đạt năng suất lao động cao. Vượt nhiều khó khăn, con giáp này đạt thành tích tốt trong công việc, nhận khoản lươn...