Vấn đề đặt ra cho việc sử dụng sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông

Việc sử dụng sách giáo khoa của mỗi quốc gia được căn cứ trên quan điểm, chính sách về vai trò và chức năng của sách và năng lực của giáo viên.

Vấn đề đặt ra cho việc sử dụng sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông - Hình 1 ADVERTISEMENT

Vai trò của giáo viên trong giáo dục phổ thông hết sức quan trọng trong sử dụng sách giáo khoa.

Nền tảng của việc dạy học

Việc sử dụng sách giáo khoa của mỗi quốc gia được căn cứ trên quan điểm, chính sách về vai trò và chức năng của sách giáo khoa cũng như phụ thuộc nhiều vào năng lực của đội ngũ giáo viên trong việc khai thác nguồn học liệu này. Thông thường, sách giáo khoa được xem là tài liệu triển khai chương trình giáo dục trên lớp học dành cho giáo viên và học sinh. Về việc này, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Khoa học Giáo dục Việt Nam và nhóm nghiên cứu chỉ ra:

Sách giáo khoa là nền tảng của việc giảng dạy, cụ thể hóa nội dung chương trình với lối trình bày rõ ràng, đơn giản, được sắp xếp theo trình tự và cấu trúc nhất định. Tuy nhiên, mức độ và hiệu quả sử dụng sách giáo khoa rất đa dạng, từ đặc điểm của các môn học, cấp học, bối cảnh lớp học và trường học có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến việc sử dụng sách giáo khoa. Thêm vào đó, vai trò của sách giáo khoa cũng thay đổi một cách tự nhiên theo thời gian, thể hiện qua các khía cạnh nội dung và thiết kế.

Trong bối cảnh lớp học, sách giáo khoa được sử dụng cho nhiều mục đích và trong các ngữ cảnh khác nhau. Sách giáo khoa là công cụ hỗ trợ giáo viên và học sinh lập kế hoạch dạy học, giới thiệu nội dung, cung cấp hệ thống hoạt động, bài tập, hỗ trợ, hướng dẫn giáo viên đạt được mục tiêu môn học. Trong đó 6 chức năng của sách giáo khoa bao gồm: Cấu trúc, trình bày, hướng dẫn giảng dạy, tạo động lực, sự khác biệt, thực hành và đ.ánh giá. Nghiên cứu khác cũng chỉ ra chức năng tích hợp của sách giáo khoa, ” làm nền cho việc hiểu và tích hợp kiến thức mà học sinh nhận được từ các nguồn tài liệu khác“.

Vấn đề đặt ra cho việc sử dụng sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông - Hình 2

ADVERTISEMENT

Video đang HOT

Sử dụng sách giáo khoa cần phải như một nguồn học liệu tiêu chuẩn để tiếp cận một môn học.

Thống nhất chung cho thấy việc sử dụng sách giáo khoa như một nguồn học liệu tiêu chuẩn để tiếp cận một môn học và làm cơ sở cho việc dạy và học. Ngoài ra, sách giáo khoa còn có chức năng hỗ trợ các giáo viên mới nhờ cung cấp cho họ một tài liệu giảng dạy chuẩn mực. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng không có một quyển sách giáo khoa nào có thể phù hợp với tất cả các đối tượng. Nên chắc chắn sẽ không có cuốn sách giáo khoa nào được coi là mẫu mực, lý tưởng cho mọi giáo viên, học sinh và bối cảnh dạy học. Chính vì thế, khi sử dụng sách giáo khoa cần chú ý đến các yếu tố linh hoạt và thích ứng.

Áp dụng vào thực tế

Nhóm nghiên cứu và GS Lê Anh Vinh cho biết: Thực tế cho thấy, cách tiếp cận của các giáo viên đối với việc sử dụng sách giáo khoa rất đa dạng. Nhiều giáo viên bị ràng buộc hoặc bị lệ thuộc vào sách giáo khoa, họ tuân thủ các hướng dẫn trong sách giáo khoa, không thực hiện hoặc chỉ thực hiện những thay đổi và bổ sung nhỏ cần thiết để tiết kiệm thời gian, đơn giản hóa việc dạy. Mặt khác, một số giáo viên linh hoạt hơn, chủ động thay đổi lựa chọn nguồn học liệu hoặc hướng dẫn phù hợp. Việc điều chỉnh sách giáo khoa để phù hợp với nhu cầu người học, cần cân nhắc những ưu nhược điểm trong việc sử dụng sách giáo khoa để từ đó định hướng cách sử dụng phù hợp nhất.

Vấn đề đặt ra cho việc sử dụng sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông - Hình 3 ADVERTISEMENT

Việc sử dụng linh hoạt sách giáo khoa cho phù hợp với bối cảnh giáo dục vô cùng quan trọng.

Trong quá trình dạy học, việc thích ứng, sử dụng linh hoạt sách giáo khoa cho phù hợp với bối cảnh giáo dục vô cùng quan trọng. Không nên quá phụ thuộc vào sách mà cần thích ứng cho phù hợp với bối cảnh, nhu cầu hứng thú và đối tượng học sinh. Nghiên cứu chỉ ra ở nhiều quốc gia đang phát triển, giáo viên phụ thuộc nhiều vào sách giáo khoa và do đó có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến phương pháp sư phạm trong khi các quốc gia phát triển như Phần Lan, Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore đã thúc đẩy sự chủ động và vai trò của giáo viên trong việc sử dụng sách giáo khoa.

Thực tế phần lớn các trường học ở Ả Rập đã theo phương pháp lấy sách làm trung tâm. Giáo viên hoàn toàn phụ thuộc vào sách giáo khoa mặc dù chương trình giảng dạy có thể hoặc nên liên quan đến nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau. Việc giảng dạy thực tế cho thấy giáo viên phần lớn dựa vào các hướng dẫn trong sách giáo khoa. Điều này có một số lý do như áp lực về việc đảm bảo chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục, giáo viên thiếu các kỹ năng cần thiết để sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau.

ADVERTISEMENT

Liên quan đến kinh nghiệm sử dụng sách giáo khoa, nhóm nghiên cứu và GS Lê Anh Vinh dẫn chứng và cho rằng, các giáo viên điều chỉnh và bổ sung các hoạt động phù hợp để tạo môi trường học tập thú vị giúp học sinh tương tác tích cực hơn. Ngoài ra, giáo viên có thể thêm các bài tập để thực hành cho các mạch nội dung quan trọng hoặc điều chỉnh thời gian học cho các đối tượng học sinh. Giáo viên có thể bỏ qua các phần khó hiểu hoặc không liên quan của một bài hoặc trình bày lại các phần của bài để phù hợp với đối tượng học sinh.

Theo GS.TS Lê Anh Vinh, quy trình xuất bản một cuốn sách giáo khoa rất quan trọng, nhưng quan trọng không kém là thái độ của giáo viên và cách giáo viên sử dụng sách giáo khoa trong lớp học. Hiện nay, giáo viên được yêu cầu tạo điều kiện và tự chủ hơn cũng như sử dụng nhiều chiến lược giảng dạy và đ.ánh giá dựa trên kinh nghiệm và nhu cầu của học sinh. Đây cũng là xu hướng sử dụng sách giáo khoa được các quốc gia phát huy, như ở Nhật giáo viên có một mức độ tự chủ đáng kể trong việc sử dụng sách giáo khoa một cách sáng tạo.

Xây dựng, phát hành và sử dụng sách giáo khoa từ kinh nghiệm quốc tế

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã chứng minh việc xây dựng, phát hành và sử dụng sách giáo khoa từ kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.

Xây dựng, phát hành và sử dụng sách giáo khoa từ kinh nghiệm quốc tế - Hình 1

Sách giáo khoa ở Việt Nam được đ.ánh giá là đã có hình thức, nội dung tiệm cận với quốc tế.

Theo GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Việt Nam và nhóm nghiên cứu của Viện, sách giáo khoa chất lượng có thể hướng dẫn và thúc đẩy phương pháp giáo dục tích cực, giúp quá trình học tập hiệu quả hơn.
Thực tế nước ngoài

ADVERTISEMENT

Yêu cầu xây dựng nguồn sách giáo khoa chất lượng của bất kì một nền giáo dục nào. Nghiên cứu của nhóm đã chỉ ra những nền giáo dục nổi tiếng về giáo dục như Phần Lan, Thượng Hải và Singapore là những nền giáo dục đầu tư nhiều vào việc phát triển sách giáo khoa. Tuy nhiên, việc phát triển sách giáo khoa đỏi hỏi một quy trình phức tạp với rất nhiều bước từ việc xây dựng, sản xuất, phân phối sách cho đến cách sử dụng sách giáo khoa trong các lớp học.

Từ thực tế việc phát triển sách giáo khoa ở Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mĩ và một số nước đang phát triển, có điều kiện kinh tế xã hội gần với Việt Nam. Cho thấy, nền tảng của hầu hết các sách giáo khoa chất lượng là khung chương trình được tổ chức chặt chẽ, bao gồm nội dung về những gì học sinh được học và cách giảng dạy. Tầm nhìn và cách tiếp cận sư phạm cho mỗi sách giáo khoa ở mỗi môn học phải mạch lạc và nhất quán trong toàn bộ chương trình môn học đó.

Các mục tiêu giáo dục, việc thiết kế chương trình tổng thể hoặc chương trình môn học, và nội dung sách giáo khoa phải được cùng phát triển phù hợp, tương ứng với mức độ hiểu biết thực tế của học sinh tại mỗi giai đoạn. Sách giáo khoa quá tải về khái niệm và ngôn ngữ dễ dẫn đến những kết quả kém trong hoạt động của giáo viên và học sinh. Chương trình và sách giáo khoa quá tải với lối diễn đạt vượt quá khả năng tiếp thu và suy luận của học sinh sẽ khiến giáo viên khó có thể áp dụng được các hình thức dạy học tích cực.

Huy động sự tham gia của giáo viên có kinh nghiệm giúp cho người xây dựng chương trình và sách giáo khoa đảm bảo nội dung, cấp độ và thời gian phù hợp, để sách giáo khoa không trở nên quá tải. Từ việc soạn thảo các khung chương trình tổng thể và chương trình môn học, đến việc soạn sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy khác, cũng như việc phát triển chương trình giảng dạy nên có sự tham gia của nhiều chuyên gia và những người trực tiếp thực hiện việc giảng dạy sách giáo khoa mới.

ADVERTISEMENT

Xây dựng, phát hành và sử dụng sách giáo khoa từ kinh nghiệm quốc tế - Hình 2 ADVERTISEMENT

Ảnh minh họa/ INT.

Một số trường hợp điển hình

Một trong những đặc điểm của sách giáo khoa Toán của Singapore là việc xây dựng hệ thống chủ đề giảng dạy ngắn gọn, tập trung, không dàn trải. Các sách giáo khoa cung cấp nhiều cách tiếp cận khác nhau trong phần bài học và khối lượng kiến thức vừa đủ cho thời gian quy định cho việc học. Sách giáo khoa tại Singapore được công nhận là công cụ giúp đạt được các thành tựu về giáo dục và học thuật của đất nước này. Điều này một phần là do nền tảng chương trình tốt, trong đó có Chương trình môn Toán cấp tiểu học của Singapore. Chương trình môn Toán bao gồm các mô tả về các hoạt động dạy và học dự kiến.

Tương tự, tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, phương pháp giảng dạy toán học "Mô hình - Chiến lược - Ứng dụng" được giới thiệu vào cuối những năm 1990 và được đưa vào trong chương trình tổng thể môn Toán để viết sách giáo khoa đã cho thấy kết quả học tập khác biệt đáng kể giữa các học sinh sử dụng sách giáo khoa mới và những học sinh học theo sách giáo khoa cũ (Wu, 2012). Những nội dung trong chương trình môn học này cũng giúp chỉ ra cho các nhà viết sách giáo khoa và nhà xuất bản sách giáo khoa lượng thời gian giới hạn cho phép cho hoạt động dạy và học với mỗi chủ đề/bài học.

Ở nhiều nước, quy trình thẩm định và phê duyệt được thực hiện dưới hình thức ẩn danh nhà xuất bản để đảm bảo công bằng khách quan. Tại Hong Kong, Trung Quốc, tất cả các bản in của sách giáo khoa được gửi không được chứa bất kỳ tên sách hoặc thông tin nào về nhà xuất bản, tác giả, cố vấn, v.v., để nâng cao tính khách quan và công bằng trong đ.ánh giá sách giáo khoa (Cục giáo dục, Hồng Kông, Trung Quốc 2018). Việc duy trì bảo mật thông tin những bộ sách giáo khoa đề xuất sẽ giúp thúc đẩy sự cởi mở và minh bạch giữa các bên.

Chi phí để có được sách giáo khoa không đơn giản được phản ánh qua chi phí đơn vị được tính toán cho 1 học sinh hoặc qua giá sách được niêm yết. Sách giáo khoa và cả các tài liệu học tập khác có chi phí sản xuất tương đối lớn và lặp lại định kỳ cho tất cả các hệ thống giáo dục. Hệ thống tổng thể về chi phí cho sách giáo khoa cần tính đến các yếu tố quan trọng bao gồm: Tuổi thọ của sách giáo khoa: sách càng tồn tại lâu, chi phí hàng năm đối với hệ thống giáo dục càng thấp; Số lượng sách giáo khoa cần thiết cho mỗi khối lớp; Sự cân bằng giữa số lượng sách giáo khoa có thể sử dụng lại và số lượng sách dùng một lần.

ADVERTISEMENT

Trên thế giới, không có một mô hình cụ thể nào về mối liên quan giữa mức thu nhập quốc dân và chính sách của chính phủ liên quan đến giáo dục miễn phí. Mặc dù ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Châu Âu, và Bắc Mỹ, hầu hết các hệ thống cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho tất cả học sinh ở các bậc học cơ bản, ở các nền kinh tế có thu nhập cao ở Châu Á như Hồng Kông - Trung Quốc và Singapore, chi phí sách luôn do cha mẹ chi trả. Dù theo hệ thống nào, hầu hết tất cả các quốc gia đều có thêm chính sách đảm bảo rằng các gia đình có thu nhập thấp nhất sẽ được hỗ trợ và cung cấp sách giáo khoa miễn phí. - GS Lê Anh Vinh

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
Cụ bà trong clip từ thiện bóc trần sự thật về Nờ Ô Nô, “tố” nam tiktoker nói dối “trắng trợn”03:25Chồng Đỗ Mỹ Linh bất ngờ than thở sau khi kết hôn, hé lộ sự thật về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu03:30Clip ô tô va chạm xe đặc chủng, CSGT TP.HCM rút s.úng: Sự thật vụ việc diễn ra thế nào?00:55Thiếu gia Đức Phạm tuyên bố “sốc” trước tòa để ngăn Diệp Lâm Anh không được nuôi 2 con?03:55Quang Linh Vlog bị réo tên vụ Nờ Ô Nô, rộ clip không hề ăn năn: Nghèo thì nói nghèo chứ nói sao?03:47Nờ Ô Nô gây sốc khi thể hiện thái độ bỡn cợt, nhắc đến ồn ào sau lệnh phong sát: “Nhà em giàu mà”03:39Nờ Ô Nô xin tha trước bão tẩy chay, Cô Gái Có Râu bật khóc, tung sự thật đằng sau phốt của bạn thân04:13Con trai Ngô Kiến Huy tròn 11 tuổi: Sống sung túc bên trời Tây, không muốn gặp lại bố ruột03:30Nờ Ô Nô quỳ gối bật khóc nức nở, được cụ bà tha lỗi, thái độ “lật mặt” 180 độ?04:10TikToker Nờ Ô Nô bị nhà báo Hoàng Nguyên Vũ 'dạy dỗ' cực gắt: 'Ẩn ức quá lâu với cái đói nghèo'03:23Tìm thấy thanh niên gieo mình cầu Bãi Cháy: Bạn gái đang có thai, gia đình hoàn cảnh éo le02:53Tiktoker Nờ Ô Nô bị huỷ toàn bộ hợp đồng, thiệt hại gần 5 tỷ đồng sau vụ cợt nhả từ thiện? 03:41Tiktoker Nờ Ô Nô tắt máy, "trốn" không hợp tác với cơ quan chức năng, gây bức xúc vì thái độ lì lợm03:25Nờ Ô Nô chính thức bị xóa tên khỏi TikTok, Phạm Thoại nói một câu ‘sâu cay’ khiến dân tình hả hê03:27“Chàng rể không chân” Tô Đình Khánh thay đổi 1 điều sau khi có con, bị réo tên vào ồn ào của Nờ Ô Nô04:02Nờ Ô Nô được Hari Won khen chân thành, lên show hẹn hò nữ nhưng tuyên bố “rung động trước đàn ông”03:33TikToker Nờ Ô Nô chính thức lên trình diện Sở, đối diện với mức phạt nào của pháp luật?04:04Bố Phúng Phính chê Cường Martin: Kiếm bao nhiêu tiền nhờ con gái mà cho mỗi cái điện thoại03:01"Hot girl Croatia" gây nóng mắt, càng bị chê thì càng mặc thiếu vải ở World Cup 202203:39Quang Linh Vlog vừa báo tin buồn không về VN ăn Tết, Thùy Tiên liền thẹn thùng "nhắc khéo"?03:31
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Nhà tuyển dụng: "Con gái của tôi là mẹ của con gái bạn, tôi là ai?", nữ ứng viên đáp trong 1 giây thành công nhận việc
17:39:49 03/12/2022
Học sinh xin chuyển tổ hợp môn với lý do không theo được chương trình
08:28:37 03/12/2022
Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 của sinh viên các trường đại học
07:36:10 03/12/2022
Học sinh hứng thú với hình thức kiểm tra đ.ánh giá mới
08:20:45 03/12/2022
Hàng loạt trường đại học thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023
21:01:32 03/12/2022
Thí sinh Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu thi hùng biện tiếng Anh Speak-to-Lead
06:43:30 04/12/2022
Chủ động, sáng tạo triển khai Chương trình mới ở các nhà trường
07:36:20 03/12/2022
328 học viên, sinh viên Trường ĐH Việt Đức nhận bằng tốt nghiệp
07:36:32 03/12/2022
Học với IELTS Mentor - 'Say no' với 3 nỗi sợ lớn nhất của người học IELTS
07:36:44 03/12/2022
Thầy giáo Trần Văn Huy: 'Với tôi, được công nhận MIEE là sự ghi nhận đáng quý'
07:37:45 03/12/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Thiên An chính thức đáp trả khi bị tố “bắt cá 2 tay”, tố ngược Jack chu cấp thiếu tiền cho con
17:01:32 04/12/2022
Vợ chồng Kha Ly: Nhà sang xe xịn đã đủ, mong có con đầu lòng
20:04:42 04/12/2022
Shark Thủy và chuyện 'cơm không lành, canh không ngọt' với Shark Tank Việt Nam
22:14:32 04/12/2022
NS Thiên Kim: Sức yếu, cô đơn tuổi xế chiều trong viện dưỡng lão
19:29:25 04/12/2022
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí
20:10:09 04/12/2022
Tin showbiz Việt ngày 4/12: Hồ Ngọc Hà về với con sau chuyến lưu diễn
19:18:42 04/12/2022
'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng chật vật tìm chỗ đứng
19:57:53 04/12/2022
Hé lộ hợp đồng ly hôn của Đại S và chồng cũ, vô tình vạch trần bộ mặt lươn lẹo của Uông Hiểu Phi
22:58:14 04/12/2022
Vợ Tiến Đạt xót xa khi Diệp Lâm Anh không giành được quyền nuôi con
19:04:15 04/12/2022
Thúy Ngân bị thương nghiêm trọng ở cổ
19:12:02 04/12/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Thầy trò thỏa sức sáng tạo với câu lạc bộ ngoại ngữ

18:01:49 04/12/2022
Thời gian qua, phong trào học tập, rèn luyện ngoại ngữ được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại các trường học trong cả nước

Ổn định công tác tuyển sinh

17:01:41 04/12/2022
Kỳ tuyển sinh năm 2022 được đ.ánh giá là thành công, bảo đảm an toàn, công khai minh bạch, đúng quy chế. Bên cạnh đó, việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh đảm bảo năng lực đào tạo

Trao 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Hòa Bình

07:03:45 04/12/2022
Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp với Công ty TNHH sân gôn Phượng Hoàng trao 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Chương trình giáo dục về tài nguyên nước tại Việt Nam đã tạo được dấu ấn trong cộng đồng

06:43:50 04/12/2022
Chương trình Mizuiku – Em yêu nước sạch - Sáng kiến giáo dục tài nguyên nước cho học sinh tiểu học tại Việt Nam đã tạo được dấu ấn trong cộng đồng

Kỳ thi riêng năm 2023 đáp ứng đặc thù tuyển sinh CAND

06:43:44 04/12/2022
Năm 2023, công tác tuyển sinh của Bộ Công an sẽ bám sát các quy định của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an để tổ chức đúng quy định, bảo đảm tính đặc thù của tuyển sinh CAND

Nhà giáo 34 năm miệt mài dạy chữ, rèn người

06:43:37 04/12/2022
Năm học 2022 - 2023, cô Vũ Thị Nhưng - Trường THCS Hà Bắc (Hà Trung, Thanh Hóa) có 34 năm gắn bó với nghề. Trước khi rời xa bảng đen, phấn trắng, nữ nhà giáo vẫn miệt mài truyền lửa đam mê cho học trò

Trang bị SGK cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mượn suốt năm học

06:43:23 04/12/2022
Chiều 2-12, Sở GD-ĐT TPHCM đã có báo cáo gửi UBND TPHCM về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

'Cậu bé hạt tiêu' nhìn lên bầu trời và vươn tới ước mơ

06:43:16 04/12/2022
Căn bệnh u xương khiến Nguyễn Nhật Minh dừng lại ở dáng hình như cậu bé tiểu học với bước chân tập tễnh và những cơn đau mỗi khi trở trời
ADVERTISEMENT

Nên bỏ phương thức xét tuyển không hiệu quả

06:43:10 04/12/2022
Từ thành công trong công tác tuyển sinh năm 2022, đại diện các cơ sở GD đại học đề xuất, năm 2023 không nên thay đổi Quy chế tuyển sinh ĐH

Mới có hơn 70 cơ sở đào tạo chuyên ngành công tác xã hội

23:07:45 03/12/2022
Đến nay, đã có hơn 70 trường đại học, cao đẳng và cơ sở dạy nghề có đào tạo chuyên ngành công tác xã hội. Hệ thống này góp phần đào tạo và dạy nghề công tác xã hội cho khoảng 6.500 người mỗi năm

Trao học bổng 648 triệu đồng cho học sinh Đồng Tháp vượt khó

23:02:57 03/12/2022
Chương trình trao học bổng Cùng em vượt khó đến trường năm học 2022-2023 đã trao tặng 100 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi ở Đồng Tháp

Đắk Lắk: 160 giáo viên tham gia Hội thi làm đồ dùng, đồ chơi dạy học cấp mầm non năm học 2022-2023

22:58:09 03/12/2022
Ngày 3/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc Hội thi Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo cấp học mầm non tỉnh Đắk Lắk, năm học 2022-2023

Tuyển sinh đại học 2023: Các trường, ngành tuyển sinh kém sẽ thế nào?

22:01:32 03/12/2022
Hệ quả từ việc đua nhau thành lập trường, mở ngành đào tạo mới thời gian qua khiến nhiều trường, nhiều ngành khó khăn trong tuyển sinh, thậm chí buộc phải đóng cửa vì không có người học

Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dân tộc

09:31:08 03/12/2022
Giáo viên người dân tộc thiểu số quan trọng trong phát triển giáo dục dân tộc.Trước đổi mới giáo dục việc nâng chất đội ngũ này cần được quan tâm

Hà Nội: Tổ chức thi học sinh giỏi cấp Thành phố lớp 9 vào tháng 1/2023

08:25:10 03/12/2022
Kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 cấp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 8/1/2023, gồm 13 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiế...

Cà Mau chấn chỉnh các khoản thu không đúng trong các cơ sở giáo dục

22:59:31 02/12/2022
Từ sau khai giảng năm học mới đến nay, đã 2 lần lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo chấn chỉnh các khoản thu không đúng quy định trong các cơ sở giáo dục tại địa phương
ADVERTISEMENT

Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng quà học sinh Trường Tiểu học Bình Minh

22:48:36 02/12/2022
Kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế về người khuyết tật (3-12), ngày 2-12, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đến thăm và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Bình Minh (quận Hoàn Kiếm)

Triển khai chương trình GDPT mới, nhiều trường vùng cao '3 thiếu'

22:01:59 02/12/2022
Các trường học vùng cao đang được ngành giáo dục địa phương quan tâm, chỉ đạo, huy động nguồn lực để đảm bảo đủ nguồn nước sinh hoạt cho học sinh

Lời gan ruột của giáo viên khi trực tiếp đứng lớp giảng dạy môn Ngữ văn

21:04:08 02/12/2022
Quá trình này hiện vẫn có rất nhiều bất cập và còn sự lúng túng ở cả thầy và trò. Nhiều vấn đề băn khoăn hiện vẫn chưa có hướng giải quyết thỏa đáng

4 ngành có tỷ lệ thí sinh nhập học thấp nhất năm 2022

21:01:51 02/12/2022
Khoa học tự nhiên, Khoa học sự sống, Nông lâm nghiệp và thủy sản, Dịch vụ xã hội là 4 lĩnh vực tỷ lệ tuyển sinh đầu vào đại học thấp nhất năm 2022
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Vây bắt 70 con bạc trong trường gà "kín cổng cao tường"

Pháp luật

00:28:47 05/12/2022
Sáng 4/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP Phan Thiết, Cảnh sát 113 và Cảnh sát cơ động triệt phá sòng bạc dưới hình thức đá gà trong hẻm 99 Nguyễn Hội, phường Phú Tài, TP Phan Thiết. Đây là trường gà do Lê Ti...

Cháy dãy nhà tạm ở Hà Đông, cửa hàng sửa chữa xe máy bị sập

Đời sống

00:18:54 05/12/2022
Cửa hàng sửa xe máy ở số 19 khu đất dịch vụ 3 Văn Phú, phường Phú La (quận Hà Đông, Hà Nội) bốc cháy rồi đổ sập, lửa lan sang kiot lân cận

Ferdinand: Tôi lạc cả giọng khi hét tên Messi

Bóng đá thế giới

23:59:11 04/12/2022
Từng đối đầu với Messi trong quá khứ, Ferdinand ấn tượng với nhãn quan chiến thuật có một không hai của cầu thủ Argentina. Anh cho biết đa số cầu thủ khi thi đấu thường hơi cúi đầu xuống dưới để nhìn bóng nên khả năng quan sát xung quan...

Tổng thống Joe Biden khích lệ đội tuyển Mỹ

Bên lề sân cỏ

23:54:32 04/12/2022
Đội tuyển Mỹ đã vượt qua vòng bảng World Cup 2022 với thành tích bất bại, ở bảng đấu có các đối thủ Anh, Xứ Wales và Iran. Tuy nhiên, Christian Pulisic cùng đồng đội không thể làm nên khác biệt trước Hà Lan ở vòng 1/8

Chiếc xe đạp khiến chị em phụ nữ nào đi cũng dịu dàng và nữ tính

Clip hay

23:52:38 04/12/2022
Chiếc xe đạp dành cho những nàng thích điệu đà là đây chứ đâu nữa

Cô gái "thà khóc trên ô tô": Vẫn chưa yêu ai, hết ham vật chất

Netizen

23:48:39 04/12/2022
Cách đây 12 năm, cô gái tên Mã Nặc (sinh năm 1988) đã trở thành tâm điểm của truyền thông lúc bấy giờ khi tham gia chương trình hẹn hò quy mô lớn If You Are The One của Trung Quốc

VCS 2023: Saigon Buffalo sẽ không giữ tên cũ, ‘Bầy Trâu’ chỉ còn là ký ức

Esport

23:39:38 04/12/2022
Theo như những gì Saigon Buffalo thông báo trên fanpage, VCS Mùa Hè 2022 chính là giải đấu cuối cùng của Bầy Trâu trong làng Esport

Hồng Duy đặt mục tiêu gắn bó với đội tuyển 14 năm như đàn anh Trọng Hoàng

Bóng đá việt nam

23:37:55 04/12/2022
Đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 2 tại sân Bà Rịa hướng đến chiến dịch AFF Cup 2022, Hồng Duy đại diện trả lời với báo chí trong buổi phỏng vấn đầu tiên từ khi đội có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu

Ngô Cẩn Ngôn gây chú ý với kiểu tóc ngắn trẻ trung, sành điệu

Phong cách sao

23:28:41 04/12/2022
Sau thành công của phim Diên Hy công lược , mới nhất Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện với diện mạo khác lạ cùng kiểu tóc ngắn tỉa layer trẻ trung. Ngô Cẩn Ngôn mới tái hợp với Hứa Khải trong phim truyền hình Thượng thực vừa được lên sóng

Trộm đột nhập nửa đêm, bật ngửa vì độ giàu "khủng" của thầy bói

Thế giới

23:24:41 04/12/2022
Một phụ nữ làm nghề thầy bói ở Hồng Kông - Trung Quốc bị kẻ trộm đột nhập vào nhà rồi nẫng đi số kim cương và đồng hồ trị giá 23 triệu HKD (hơn 2,9 triệu USD)

2 nam thần Kpop sang tận Ai Cập dự sự kiện: Sehun (EXO) lộ mặt bóng dầu, Cha Eun Woo mất điểm vì trang phục

Sao châu á

23:14:59 04/12/2022
Sự xuất hiện của 2 mỹ nam đình đám Sehun (EXO) và Cha Eun Woo tại sự kiện thời trang ở Ai Cập đã trở thành tâm điểm truyền thông

Phương Oanh khoe vẻ đẹp ngọt ngào, nhan sắc ngày càng xinh đẹp, trẻ trung

Sao việt

23:09:54 04/12/2022
Mỹ nhân 33 gây thương nhớ vì nhan sắc xinh đẹp không tì vết. Nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng đôi môi căng mọng

Tài tử được trả lương cao nhất thế giới năm 2022

Hậu trường phim

23:05:04 04/12/2022
Theo SCMP, Tom Cruise, Will Smith, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt và Chris Hemsworth đều kiếm được hàng triệu USD vào năm 2022 từ các hợp đồng đóng phim