ubnd xã vạn hưng

Vòi rồng cao hơn 1.000 m đ.ánh lật nhiều ghe, xuồng trên vùng biển Khánh Hòa

Tin nổi bật

09:51:28 23/05/2024
Theo một số ngư dân, sau khi vòi rồng đi qua, nhiều tàu thuyền bị lật úp, nước tràn vào buồng máy, hư hỏng nặng. Một số thuyền thúng bị đ.ánh bay khá xa.

Công tác cải cách hành chính ở xã Vạn Hưng: Chuyển biến tích cực

Tin nổi bật

07:38:53 06/04/2021
Từ năm 2020, UBND xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã triển khai hệ thống phần mềm đ.ánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức khi đến...