T.uổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact

Theo dõi VGT trên

Thống kê t.uổi, ngày sinh nhật và cung hoàng đạo của tất cả các nhân vật trong Genshin Impact. Đâu là nhân vật lớn t.uổi nhất?

Chơi Genshin Impact đã lâu, liệu bạn có từng thắc mắc những nhân vật yêu thích của mình sinh nhật ngày nào, bao nhiêu t.uổi và có cung hoàng đạo là gì không? Nếu không thì dưới đây là câu trả lời:

Albedo

T.uổi: 19

Ngày sinh nhật: 13/09

Cung hoàng đạo: Xử Nữ

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 1

Alhaitham

T.uổi: 20

Ngày sinh nhật: 11/02

Cung hoàng đạo: Bảo Bình

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 2

Aloy

T.uổi: 18

Ngày sinh nhật: 04/04

Cung hoàng đạo: Bạch Dương

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 3

Amber

T.uổi: 20

Ngày sinh nhật: 10/08

Cung hoàng đạo: Sư Tử

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 4

Arataki Itto

Age: N/A

Birthday: 01/06

Zodiac: Song Tử

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 5

Baizhu

Age: 30

Birthday: 25/04

Zodiac: Kim Ngưu

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 6

Barbara

Age: 16

Birthday: 05/07

Zodiac: Cự Giải

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 7

Beidou

Age: 27

Birthday: 14/02

Zodiac: Bảo Bình

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 8

Bennett

Age: 16

Birthday: 29/02

Zodiac: Song Ngư

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 9

Charlotte

Age: 20

Birthday: 10/04

Zodiac: Song Ngư

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 10

Chevreuse

Age: 20

Birthday: 10/01

Zodiac: Ma Kết

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 11

Chiori

Age: 20

Birthday: 17/08

Zodiac: Sư Tử

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 12

Chongyun

Age: 17

Birthday: 07/09

Zodiac: Xử Nữ

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 13

Collei

T.uổi: 17

Ngày sinh nhật: 08/05

Cung hoàng đạo: Kim Ngưu

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 14

Cyno

T.uổi: 20

Ngày sinh nhật: 23/06

Cung hoàng đạo: Cự Giải

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 15

Dehya

T.uổi: 20

Ngày sinh nhật: 07/04

Cung hoàng đạo: Bạch Dương

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 16

Diluc

T.uổi: 22

Ngày sinh nhật: 30/04

Cung hoàng đạo: Kim Ngưu

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 17

Diona

T.uổi: 12

Ngày sinh nhật: 18/01

Cung hoàng đạo: Ma Kết

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 18

Dori

T.uổi: 20

Ngày sinh nhật: 21/12

Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 19

Video đang HOT

Eula

T.uổi: Chưa rõ

Ngày sinh nhật: 25/10

Cung hoàng đạo: Thiên Yết

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 20

Faruzan

T.uổi: 100

Ngày sinh nhật: 20/08

Cung hoàng đạo: Sư Tử

Fischl

T.uổi: 16

Ngày sinh nhật: 27/05

Cung hoàng đạo: Song Tử

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 21

Freminet

T.uổi: 16

Ngày sinh nhật: 24/09

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Furina

T.uổi: 500

Ngày sinh nhật: 13/10

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Gaming

T.uổi: 20

Ngày sinh nhật: 22/12

Cung hoàng đạo: Ma Kết

Ganyu

T.uổi: 3,000

Ngày sinh nhật: 02/12

Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 22

Gorou

T.uổi: Chưa rõ

Ngày sinh nhật: 18/05

Cung hoàng đạo: Kim Ngưu

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 23

Hu Tao

T.uổi: 20

Ngày sinh nhật: 15/07

Cung hoàng đạo: Cự Giải

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 24

Jean

T.uổi: 20

Ngày sinh nhật: 14/03

Cung hoàng đạo: Song Ngư

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 25

Kaedehara Kazuha

T.uổi: Chưa rõ

Ngày sinh nhật: 29/10

Cung hoàng đạo: Thiên Yết

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 26

Kaeya

T.uổi: 22

Ngày sinh nhật: 30/11

Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 27

Kamisato Ayaka

T.uổi: Chưa rõ

Ngày sinh nhật: 28/09

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 28

Kamisato Ayato

T.uổi: Chưa rõ, nhưng chắc chắn lớn t.uổi hơn Ayaka

Ngày sinh nhật: 26/03

Cung hoàng đạo: Bạch Dương

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 29

Kaveh

T.uổi: 20

Ngày sinh nhật: 09/07

Cung hoàng đạo: Cự Giải

Keqing

T.uổi: 17

Ngày sinh nhật: 20/11

Cung hoàng đạo: Thiên Yết

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 30

Kirara

T.uổi: ???

Ngày sinh nhật: 22/01

Cung hoàng đạo: Bảo Bình

Klee

T.uổi: 10

Ngày sinh nhật: 27/07

Cung hoàng đạo: Sư Tử

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 31

Kujou Sara

T.uổi: Chưa rõ

Ngày sinh nhật: 14/07

Cung hoàng đạo: Cự Giải

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 32

Kuki Shinobu

T.uổi: Chưa rõ

Ngày sinh nhật: 27/07

Cung hoàng đạo: Sư Tử

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 33

Layla

T.uổi: ???

Ngày sinh nhật: 19/12

Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Lisa

T.uổi: 32

Ngày sinh nhật: 09/06

Cung hoàng đạo: Song Tử

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 34

Lynette

T.uổi: ???

Ngày sinh nhật: 02/02

Cung hoàng đạo: Bảo Bình

Lyney

T.uổi: ???

Ngày sinh nhật: 02/02

Cung hoàng đạo: Bảo Bình

Mika

T.uổi: ???

Ngày sinh nhật: 11/08

Cung hoàng đạo: Sư Tử

Mona

T.uổi: 19

Ngày sinh nhật: 31/08

Cung hoàng đạo: Xử Nữ

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 35

Nahida

T.uổi: 500

Ngày sinh nhật: 27/10

Cung hoàng đạo: Bò Cạp

Navia

T.uổi: 20-30

Ngày sinh nhật: ??/08

Cung hoàng đạo: Sư Tử

Neuvillette

T.uổi: 500

Ngày sinh nhật: 18/12

Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Nilou

T.uổi: ??

Ngày sinh nhật: 03/12

Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Ningguang

T.uổi: 25

Ngày sinh nhật: 26/08

Cung hoàng đạo: Xử Nữ

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 36

Noelle

T.uổi: 15

Ngày sinh nhật: 21/03

Cung hoàng đạo: Bạch Dương

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 37

Qiqi

T.uổi: 8 100

Ngày sinh nhật: 03/03

Cung hoàng đạo: Song Ngư

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 38

Raiden Shogun

T.uổi: Chưa rõ, nhưng chắc chắn lớn hơn 500

Ngày sinh nhật: 26/06

Cung hoàng đạo: Cự Giải

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 39

Razor

T.uổi: 16

Ngày sinh nhật: 09/09

Cung hoàng đạo: Xử Nữ

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 40

Rosaria

T.uổi: 24

Ngày sinh nhật: 24/01

Cung hoàng đạo: Bảo Bình

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 41

Sangonomiya Kokomi

T.uổi: Chưa rõ

Ngày sinh nhật: 22/02

Cung hoàng đạo: Song Ngư

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 42

Sayu

T.uổi: Chưa rõ

Ngày sinh nhật: 19/10

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 43

Shenhe

T.uổi: Chưa rõ, khoảng 2x t.uổi

Ngày sinh nhật: 10/03

Cung hoàng đạo: Song Ngư

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 44

Shikanoin Heizou

T.uổi: 18

Ngày sinh nhật: 24/07

Cung hoàng đạo: Sư Tử

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 45

Sucrose

T.uổi: 18

Ngày sinh nhật: 26/11

Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 46

Tartaglia

T.uổi: 21

Ngày sinh nhật: 20/07

Cung hoàng đạo: Cự Giải

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 47

Thoma

T.uổi: Chưa rõ

Ngày sinh nhật: 09/01

Cung hoàng đạo: Ma Kết

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 48

Tighnari

T.uổi: 20

Ngày sinh nhật: 29/12

Cung hoàng đạo: Ma Kết

Traveler

T.uổi: 15 3.000

Ngày sinh nhật: trùng sinh nhật của người chơi

Cung hoàng đạo: trùng cung hoàng đạo của người chơi

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 49

Venti

T.uổi: 15 2.600

Ngày sinh nhật: 16/06

Cung hoàng đạo: Song Tử

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 50

Wanderer (Scaramouche)

T.uổi: 100

Ngày sinh nhật: 03/01

Cung hoàng đạo: Ma Kết

Wriothesley

T.uổi: 20-30

Ngày sinh nhật: 23/11

Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Xiangling

T.uổi: 14

Ngày sinh nhật: 02/11

Cung hoàng đạo: Thiên Yết

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 51

Xianyun

T.uổi: 3,000

Ngày sinh nhật: 11/04

Cung hoàng đạo: Bạch Dương

Xiao

T.uổi: 2,000

Ngày sinh nhật: 17/04

Cung hoàng đạo: Bạch Dương

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 52

Xingqui

T.uổi: 17

Ngày sinh nhật: 09/10

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 53

Xinyan

T.uổi: 16-17

Ngày sinh nhật: 16/10

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 54

Yae Miko

T.uổi: 500

Ngày sinh nhật: 27/06

Cung hoàng đạo: Cự Giải

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 55

Yanfei

T.uổi: Chưa rõ

Ngày sinh nhật: 28/07

Cung hoàng đạo: Sư Tử

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 56

Yaoyao

T.uổi: 10-12

Ngày sinh nhật: 06/03

Cung hoàng đạo: Song Ngư

Yelan

T.uổi: Chưa rõ, khoảng 2x t.uổi

Ngày sinh nhật: 20/04

Cung hoàng đạo: Kim Ngưu

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 57

Yoimiya

T.uổi: Chưa rõ

Ngày sinh nhật: 21/06

Cung hoàng đạo: Song Tử

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 58

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 59

Yun Jin

T.uổi: khoảng 16-17

Ngày sinh nhật: 21/05

Cung hoàng đạo: Song Tử

Zhongli

T.uổi: 6,000

Ngày sinh nhật: 31/12

Cung hoàng đạo: Ma Kết

Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact - Hình 60

Trên đây là t.uổi, sinh nhật và cung hoàng đạo của toàn bộ nhân vật đã ra mắt trong tựa game Genshin Impact. Thông tin về các nhân vật mới sẽ được Thể Thao 247 cập nhật trong thời gian sớm nhất!

Genshin Impact 4.5: Bạn có thể nhận bao nhiêu nguyên thạch?

Bạn có thể nhận được bao nhiêu nguyên thạch trong phiên bản 4.5 của tựa game Genshin Impact?

Trong phiên bản Genshin Impact 4.4, người chơi chỉ nhận được khoảng 3155 nguyên thạch (khoảng 19 lượt roll). Đây là con số khá khiêm tốn và đã không làm hài lòng nhiều game thủ. Tuy nhiên, theo thông tin từ các leaker, phiên bản Genshin Impact 4.5 tới đây sẽ đem tới một lượng nguyên thạch khổng lồ: 8500.

Với lượng nguyên thạch gần gấp ba lần phiên bản cũ, các fan chắc hẳn sẽ hài lòng. HoYoverse từ lúc lên lịch phát hành các phiên bản đã tính hết để làm sao người chơi không nhận được quá ít nguyên thạch, nhưng cũng không quá nhiều để còn có lý do nạp thẻ và duy trì doanh thu cho nhà phát hành.

Genshin Impact 4.5: Bạn có thể nhận bao nhiêu nguyên thạch? - Hình 1

Ảnh minh họa: Genshin Impact

Với 8500 nguyên thạch, người chơi có thể roll khoảng 54 lần. Con số này sẽ tăng lên tới 88 lần nếu người chơi sử dụng thẻ tháng. Vậy là sau khi chơi hết phiên bản Genshin Impact 4.5, game thủ có thể sở hữu một nhân vật 5 sao hoặc một vũ khí 5 sao trong banner.

Các nhân vật tiếp theo sẽ xuất hiện trong banner bao gồm Chiori và Neuvillette ở phase 1, Kaedahara Kazuha và Arataki Itto ở phase 2. Banner Mondstadt sẽ bao gồm 3 nhân vật Albedo, Eula và Klee (theo thông tin bị rò rỉ từ các leaker trên diễn đàn Reddit).

Genshin Impact 4.5: Bạn có thể nhận bao nhiêu nguyên thạch? - Hình 2
Ảnh minh họa: Genshin Impact

Nếu bạn đang cần sức mạnh để vượt qua các thử thách trong game như La Hoàn Thâm Cảnh, chờ để roll Kazuha là một sự lựa chọn hợp lý. Còn nếu bạn đam mê waifu và muốn trải nghiệm nhân vật mới, Chiori ở banner phase 1 sẽ sẵn sàng.

Tất nhiên, với 8500 nguyên thạch, không chắc rằng bạn sẽ có được đúng nhân vật mà mình cần.Trừ khi đã tích lũy sẵn lượt roll từ các phiên bản trước, nếu không bạn nên đợi có đủ 180 lượt roll để chắc chắn có được nhân vật mà mình mong muốn.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Code Huyền Thoại Làng Lá mới nhất và cách nhập00:43Võ Hồn Đại Lục VNG chính thức ra mắt01:28Sony "quay xe", chịu thua trước game thủ Helldivers 203:30Bom tấn miễn phí Marvel Rivals yêu cầu cấu hình "căng thẳng"01:57'God of War: Ragnark' dành cho PC sắp được công bố01:42Lấy bối cảnh lịch sử Nhật Bản, đây là những tựa game siêu cuốn, đáng để người chơi trải nghiệm03:53Hé lộ bối cảnh của Fallout mùa 2 khiến game thủ vô cùng phấn khích14:38GTA 6 tiếp tục báo tin buồn cho fan, khả năng ra mắt muộn đang rõ hơn bao giờ hết01:31Bom tấn chiến thuật đình đám - Warbits+ đã chính thức có mặt trên Appstore01:17:25Assassin's Creed "Nhật Bản" sẽ ra mắt vào hè năm nay08:02Chinh phục Hello Café - Hướng dẫn tân thủ 5 bước để trở thành chủ sở hữu kho báu nghìn tỷ00:54Code Anh Hùng Viễn Chinh mới nhất và cách nhập01:45Thiên Đình Ta Vô Địch chính thức ra mắt, tặng Giftcode09:54Game thủ Elden Ring vui buồn lẫn lộn, nhận hung tin về tương lai trò chơi12:14Bom tấn kiếm hiệp Kim Dung "chuẩn IP" của Gamota có dung lượng khiến game thủ "rùng mình"11:22Bom tấn 2024 gây thất vọng tràn trề, hóa "game một nút" để leo rank10:43Trực tiếp MSI 2024 hôm nay - Ngày 11/05: FNC vs TL, GEN vs TES08:08:56Code Liên Minh Stickman VTC mới nhất và cách nhập00:59MSI 2024: Nhọc nhằn vượt qua Top Esports, GenG tiến vào chung kết nhánh thắng47:49Chơi game trên Steam nhưng lại bắt liên kết tài khoản PlayStation, nhiều game thủ phản đối01:07

Tiêu điểm

GTA 5 vượt doanh số 200 triệu bản tuy nhiên vẫn thua 2 game huyền thoại này
01:05:41 18/05/2024
Steam tặng miễn phí một game bất ngờ, rating siêu tích cực
08:47:49 18/05/2024
MSI 2024: Thắng Bilibili Gaming, Chovy lần đầu vào chung kết tổng giải quốc tế
06:58:12 18/05/2024
MSI 2024: Hủy diệt G2 Esports, T1 tái đấu Bilibili Gaming
07:34:22 18/05/2024
Epic Games Store sắp miễn phí 4 trò chơi AAA trong tháng 5
21:18:20 17/05/2024
2024 PMSL SEA Summer: D'Xavier tiếp tục phong độ thăng hoa
08:02:43 18/05/2024
Trực tiếp MSI 2024 hôm nay - Ngày 18/05: T1 vs BLG
17:20:19 18/05/2024
GEN Peyz: "Tôi nghĩ G2 sẽ thắng T1"
18:41:57 18/05/2024
2024 PMSL SEA Summer: D'Xavier giành Top 1 tuần 2
08:10:47 19/05/2024
Ba bom tấn có chi phí sản xuất lớn nhất thế giới, game thủ chỉ biết lắc đầu khi nghe cái tên top 1 (p2)
23:13:14 17/05/2024

Thông tin đang nóng

David Beckham công khai ngoại tình, vợ Victoria đau đớn khóc cạn nước mắt
10:07:14 19/05/2024
Hiện tượng mạng Hải Idol bị bắt ở Hải Dương, bị khởi tố cùng thêm 3 đối tượng
11:35:42 19/05/2024
Diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở t.uổi 44
14:48:34 19/05/2024
Sam hé lộ điều thú vị về chồng Hàn Quốc, được mẹ chồng tinh tế làm cho điều này!
13:14:38 19/05/2024
Chú rể nghẹn ngào nhắc đến bà ngoại quá cố trong đám cưới, hiện tượng kỳ lạ sau đó liền khiến anh òa khóc
11:07:09 19/05/2024
Á hậu kém 18 t.uổi 3 năm sau yêu NSƯT Chí Trung: "Tôi chưa từng tiếc nuối"
10:19:10 19/05/2024
Thất bại liên tiếp của Dương Mịch
11:26:01 19/05/2024
Vợ trang điểm đẹp bảo đến bệnh viện, chồng lần theo đến nơi thấy cảnh khó đỡ
11:48:55 19/05/2024
8 thói quen xấu khi sử dụng máy giặt khiến quần áo "càng giặt càng bẩn" hầu hết mọi người đều mắc phải
11:05:47 19/05/2024
Triệu Lệ Dĩnh "thảm bại" trước Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, ra quốc tế bít cửa so
13:31:50 19/05/2024

Tin mới nhất

FC Online: VAR Bóng Đá sắp kết thúc giai đoạn khởi động

11:07:45 19/05/2024
Khi đến với VAR Bóng Đá, người chơi hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động vô cùng quen thuộc với fan bóng đá như Dự đoán kết quả trận cầu đinh, tạo đội hình, dự đoán MVP,... một cách MIỄN PHÍ.

Võ Hồn Đại Lục VNG: Thế giới võ hồn huyền bí sẽ ra mắt vào ngày 23.5

11:05:56 19/05/2024
Dựa trên nguyên bản IP Đấu La Đại Lục, Võ Hồn Đại Lục VNG với thông điệp rằng Chiêu Mộ Hồn Sư - Đại Chiến Đấu La hứa hẹn mang đến cho người chơi những trải nghiệm đấu trí kịch tính và vô cùng chân thật

Code Phong Thần Truyền Kỳ mới nhất và cách nhập

17:47:57 18/05/2024
Phong Thần Truyền Kỳ là tựa game mobile thuộc thể loại đấu tướng chiến thuật, ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 17/05/2024.

Giật HCV SEA Games, game thủ này bất ngờ đầu quân sang bộ môn mới khiến người hâm mộ sửng sốt

05:43:34 18/05/2024
Quả thực, đây là một thông tin vô cùng bất ngờ mà ít khán giả nào nghĩ tới. Bởi lẽ, Coyote là một gương mặt tài năng, đã từng đoạt Huy chương Vàng (HCV) ở SEA Games 31 cách đây không lâu.

Đấu Trường Chân Lý giành giải Trò chơi của năm

10:51:31 17/05/2024
Đấu Trường Chân Lý là chế độ chơi của Liên Minh Huyền Thoại, được phát triển bởi Riot Games và phát hành vào ngày 29/6/2019 trên nền tảng Windows và macOS.

MSI 2024: Nhận định, dự đoán GEN vs BLG, 16h ngày 16/05

08:50:42 17/05/2024
Xét trên thành tích của GEN tại các giải đấu quốc tế trước đó, chúng tôi nghiêng vềmột chiến thắng 3-2 dành cho đại diện Trung Quốc BLG. Nếu BLG có thể đẩy nhanh nhịp độ trận đấu và khiến đối phương phải cuốn theo lối chơi của họ, chiến...

VCT Pacific Stage 1: Phục thù GenG thành công, Paper Rex lên ngôi vô địch

08:50:36 17/05/2024
Tại bản đồ Split, thế trận tiếp tục cân bằng khi hai đội lại thắng xen kẽ nhau. Cuối cùng, GEN vẫn dẫn trước 7-5 sau 12 vòng đầu tiên.

Những nhân vật tội nghiệp nhất làng game thế giới, cả cuộc đời luôn bị "bắt cóc", chỉ chờ được cứu

08:46:22 17/05/2024
Thế nhưng đôi khi, người chơi thường xuyên đổ dồn sự chú ý vào các nhân vật chính mà quên mất rằng, những cái tên tưởng chừng bị coi là kép phụ đôi khi cũng có câu chuyện của riêng mình.

MSI 2024: Fan Bắc Mỹ hết lời ngợi ca Team Liquid

08:31:52 17/05/2024
Chiều ngày 15/05 (thứ tư) vừa qua, T1 đã có trận Bo5 sinh tử với đại diện Bắc Mỹ Team Liquid tại vòng phân nhánh MSI 2024. Người thất bại trong trận đấu sẽ phải ra về, trong khi người chiến thắng bước tiếp gặp G2 Esports (đại diện Châu ...

Trực tiếp MSI 2024 hôm nay - Ngày 16/05: GEN vs BLG

15:15:34 16/05/2024
Phong độ của cả hai nhà vô địch tại giải đấu lần này có thể nói là không quá hủy diệt . BLG phải kéo tới ván 5 với PSG Talon, trong khi GEN cũng phải trầy trật mới đ.ánh bại được TOP Esports với tỷ số 3-2 (trong khi G2 chỉ cần 3 ván).

MSI 2024: Áp đảo T1, Bilibili Gaming vào chung kết nhánh thắng

11:49:49 16/05/2024
Bước vào ván 1, BLG thi đấu trước tại đội xanh và sử dụng bộ đôi xạ thủ Vayne - Kalista, trong khi T1 hướng tới giai đoạn cuối với Corki cùng Senna- Tahm Kench.

Bom tấn sinh tồn tiết lộ doanh thu kỷ lục, kiếm 86 nghìn tỷ trong 5 năm dù phát hành miễn phí

10:39:37 16/05/2024
Hiện tại, lượng người chơi Apex Legends vẫn đang dao động ở con số khoảng trên dưới 300.000 mỗi ngày, bất chấp trò chơi vừa trải qua một số biến cố. Ngoài ra, phiên bản mobile của trò chơi cũng đang nhận về nhiều đ.ánh giá tích cực.

Bom tấn mới nhất về Marvel khiến game thủ chán nản, yêu cầu thêm tính năng của LMHT

10:30:55 16/05/2024
Cái tên đang được nhắc tới trong câu chuyện lần này là Marvel Rivals - một siêu phẩm của NetEase và hiện đang được ra mắt dưới giai đoạn thử nghiệm.

Code Silkroad Online Origin Mobile mới nhất và cách nhập

09:59:07 16/05/2024
Tiếp nối thành công của phiên bản gốc trên PC, phiên bản Silkroad Online Origin Mobile ra đời và hứa hẹn sẽ đem tới cho người chơi những khoảnh khắc vô cùng hoài niệm.

TenZ chia sẻ lý do CS2 hấp dẫn hơn VALORANT

07:39:13 16/05/2024
Trong buổi phát sóng cá nhân, Tyson TenZ Ngo đã nhận định về CS2 và VALORANT. Theo đó, đương kim vô địch VCT Masters Madrid nêu quan điểm CS2 hấp dẫn hơn VALORANT về cơ chế hoạt động.

Dự án Red đổi tên, Assassin's Creed Shadows sắp trình làng công chúng

06:47:01 16/05/2024
Theo GadgetMatch, Ubisoft vừa chính thức thông báo đổi tên dự án Assassin s Creed Red thành Assassin s Creed Shadows.

DTCL 14.10: Bản cập nhật TFT ngày 15/05

01:04:36 16/05/2024
DTCL 14.10 sẽ tiếp tục là một bản cập nhật lớn với rất nhiều thay đổi được nhồi nhét vào trong tựa game Đấu Trường Chân Lý.

Code Đấu La BangBang mới nhất và cách nhập

23:44:31 15/05/2024
Đổi code để lấy các phần quà tân thủ trong tựa game mobile Đấu La BangBang .Đấu La BangBang là tựa game mobile thuộc thể loại nhập vai ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 10/05/2024.

PUBG Mobile khuấy đảo Vietnam GameVerse 2024 với siêu người máy

23:03:28 15/05/2024
Tựa game sinh tồn hàng đầu PUBG Mobile của VNGGames đã có một kỳ Vietnam GameVerse 2024 thành công khi mang tới những trải nghiệm tuyệt vời cho hàng nghìn người hâm mộ cùng hàng loạt phần quà giá trị.

PUBG Mobile khuấy đảo Vietnam GameVerse 2024 với siêu người máy khổng lồ

22:52:51 15/05/2024
PUBG Mobile, tựa game sinh tồn hàng đầu của VNGGames đã có một kỳ Vietnam GameVerse 2024 thành công khi mang tới những trải nghiệm tuyệt vời cho hàng nghìn người hâm mộ cùng hàng loạt phần quà giá trị.

Có thể bạn quan tâm

Cả showbiz Việt bàng hoàng, sốc trước thông tin diễn viên Đức Tiến qua đời

Sao việt

15:10:32 19/05/2024
Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ và đồng nghiệp vẫn chưa hết sốc, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của diễn viên Đức Tiến.

2NE1 tái hợp trong bộ ảnh kỉ niệm 15 năm ra mắt

Nhạc quốc tế

15:06:50 19/05/2024
Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc 2NE1 vừa tung bộ ảnh chụp chung với đầy đủ 4 thành viên nhân kỷ niệm 15 năm ra mắt.Bộ ảnh lập tức gây bão mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi, xúc động.

Quyền Linh 'sửng sốt' khi mai mối cho chàng trai 36 t.uổi từng qua '4 lần đò'

Tv show

15:06:18 19/05/2024
Nam chính 36 t.uổi khiến Quyền Linh không khỏi ngỡ ngàng khi cho biết đã trải qua 4 cuộc hôn nhân, đến Bạn muốn hẹn hò mong tìm được người vợ thứ 5 và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bí quyết dưỡng da trắng sáng của Dương Tử khiến netizen ngỡ ngàng

Làm đẹp

15:04:26 19/05/2024
Dương Tử tiết lộ, cô thoa kem dưỡng da lên da 100 lần một ngày và tin rằng điều này không chỉ giúp da ẩm mịn mà còn làm săn chắc da.

Công dụng chữa bệnh của hoa bằng lăng

Sức khỏe

14:59:06 19/05/2024
Lá, hoa, quả bằng lăng đều có thể sử dụng làm thuốc. Trong đó, hoa có vị chua mát, thích hợp để chế biến các món ăn giải nhiệt mùa hè.

Jennifer Lopez và Ben Affleck xuất hiện bên nhau giữa tin đồn r.ạn n.ứt

Sao âu mỹ

14:57:11 19/05/2024
Sự xuất hiện của Jennifer Lopez bên Ben Affleck vẫn không đủ để xóa tan tin đồn r.ạn n.ứt hôn nhân mà họ đang mắc phải.

Thường vụ Quốc hội thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe

Tin nổi bật

14:54:32 19/05/2024
Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp ...

Khai quật con sông Dương Tử nơi Mèo Béo ra đi, cầu dài 1000m xây 6 năm có gì?

Netizen

14:43:20 19/05/2024
Liên quan đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc của Mèo Béo, netizen bắt đầu xôn xao tìm hiểu đến con sông Dương Tử và cây cầu 1000m bắt qua con sông này. Ai ai cũng phải trố mặt trước công trình hoành tráng và bậc nhất này, khi mất 6 năm ...

Midu liên tục vướng ồn ào trước đám cưới, chồng doanh nhân kiên quyết giữ thái độ này

Ẩm thực

14:42:17 19/05/2024
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, đám cưới Midu và chồng thiếu gia sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM. Tuy nhiên, trong 2 tuần qua, nữ diễn viên không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến hôn lễ.

Quang Hải xuất ngoại: Bến đỗ mới là đội bóng Nhật Bản mà Lê Công Vinh và Chanathip từng thi đấu!

Sao thể thao

14:18:21 19/05/2024
Quang Hải gần như 100% sẽ chia tay CLB CAHN sau 1,5 mùa giải gắn bó. Hợp đồng của t.iền vệ sinh năm 1997 sẽ hết hạn vào cuối tháng 6/2024.

Tìm ra "đường cao tốc" lao thẳng vào vết rách không - thời gian

Lạ vui

14:10:48 19/05/2024
Theo Live Science, các quan sát tia X mới được thực hiện bằng kính viễn vọng không gian NuSTAR và NICER của NASA đã xác định được một vùng lao xuống , nơi vật chất bị lực hấp dẫn tử thần của các vết rách không - thời gian tác động mãnh ...

Nga và Ukraine vẫn bất đồng về hòa đàm và ngừng b.ắn

Thế giới

14:03:42 19/05/2024
Tổng thống Nga vẫn bác bỏ công thức hòa bình của người đồng cấp Ukraine trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ hoài nghi về lệnh ngừng b.ắn, cho rằng đây là một câu chuyện không thể thực hiện được.

Top những địa điểm thể dục 'xanh' tại thành phố Lào Cai

Du lịch

13:31:13 19/05/2024
Công viên Nhạc Sơn, Công viên Hồ Chí Minh, đồi Nhạc Sơn, Quảng trường thành phố, các tiểu công viên... là những địa điểm thể dục miễn phí được đông đảo người dân thành phố Lào Cai lựa chọn để rèn luyện sức khỏe.