Tuổi trẻ lực lượng Cảnh vệ tham gia bảo vệ Đại hội Đảng

Sáng 21/1, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công trình “Thanh niên Cảnh vệ xung kích bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” và “Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia kiểm nghiệm thực phẩm và đồ uống bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu tại các điểm và nơi diễn ra hội nghị dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; có vai trò quyết định đối với vận mệnh của toàn dân tộc trong quá trình đấu tranh giành độc lập, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ta.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới , khu vực hiện diễn biến phức tạp trên nhiều phương diện, từ chính trị, an ninh, quốc phòng cho đến kinh tế, văn hóa – xã hội … Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng càng khẳng định vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử.

Tuổi trẻ lực lượng Cảnh vệ tham gia bảo vệ Đại hội Đảng - Hình 1

Đại diện Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ ký cam kết thực hiện công trình và phần việc đảm nhận.

Xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và là công tác trọng tâm xuyên suốt từ giai đoạn chuẩn bị cho đến khi kết thúc Đại hội, ngay từ năm 2018, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị ban đầu.

Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, phát huy vai trò xung kích , sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng Cảnh vệ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Ban Thường vụ Đoàn Thành niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã xây dựng kế hoạch triển khai công trình “Thanh niên Cảnh vệ xung kích bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Qua đó thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng Cảnh vệ thi đua , phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội. Theo kế hoạch, Đoàn Thanh niên đã triển khai xây dựng 1 trạm kiểm tra an ninh và kiểm nghiệm với nhiệm vụ kiểm tra người, đồ vật và kiểm nghiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu và khu vực diễn ra Đại hội; triển khai xây dựng 2 trạm kiểm soát người và đồ vật, 6 trạm gác thanh niên tại các điểm ở của đại biểu.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các mục tiêu thuộc công trình thanh niên đăng ký đảm nhiệm phải nắm vững yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác, phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý thành thạo các tình huống đột xuất có thể xảy ra; thực hiện nghiêm quy trình canh gác 24/24 bảo vệ mục tiêu, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND trong khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo mục tiêu an toàn tuyệt đối; có trách nhiệm xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Cảnh vệ.

Các đoàn viên, thanh niên cũng phải thực hiện tốt nội dung “3 không” (Không vi phạm quy định trrong tuần tra canh gác, bảo vệ mục tiêu theo phương án của Bộ Tư lệnh; Không nói chuyện riêng và làm việc riêng trong khi thực hiện nhiệm vụ; Không chụp ảnh mặc quân phục, chụp ảnh các hoạt động liên quan đến Đại hội, đơn vị đưa lên các trang mạng xã hội ) và “3 có” (Có tinh thần cảnh giác Cách mạng; Có tư thế, lễ tiết, tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt trong khi làm nhiệm vụ cũng như xử lý mọi tình huống diễn ra tại mục tiêu; Luôn có thái độ đúng mực với đại biểu dự Đại hội và nêu cao phẩm chất trung thành-tận tụy, mưu trí-dũng cảm, đoàn kết- sáng tạo , khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao).

Cùng với Đoàn Thanh niên, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phần việc du phụ nữ đảm nhận mang tên “Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia kiểm nghiệm thực phẩm và đồ uống bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu tại các điểm và nơi diễn ra hội nghị dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ghi nhận và đánh giá cao, biểu dương tính chủ động của Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh trong triển khai các mặt công tác nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Đại hội; khẳng định CBCS Cảnh vệ sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm, toàn trí, toàn lực, nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh với phương châm hành động “chỉ biết còn Đảng thì còn mình” để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội.

Phản biện có tâm, ứng xử xứng tầm

"Phản biện" hay "phản biện xã hội" là thuật ngữ quen thuộc trong môi trường dân chủ ngày nay. Hoạt động này ngày càng khẳng định là yếu tố quan trọng, góp phần thúc đẩy sự ổn định và phát triển đất nước.

Đảng ta luôn khuyến khích, coi trọng, tiếp thu các ý kiến phản biện nhằm mở rộng dân chủ, củng cố, phát triển lý luận, hiến kế xây dựng chủ trương, đường lối lãnh đạo. Để phản biện thực sự trở thành động lực, nhân tố thúc đẩy phát triển, tránh để các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, phản động lợi dụng xuyên tạc, chống phá, thì mọi ý kiến phản biện đều phải xuất phát từ cái tâm trong sáng, mang tinh thần xây dựng. Việc tiếp thu, ứng xử với các ý kiến phản biện trong môi trường công nghệ số của tổ chức đảng các cấp phải thể hiện tính khoa học, xứng tầm...

Tạo môi trường cho phản biện xã hội

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta thực hiện đường lối đổi mới. Trước đó, tư duy đổi mới, tinh thần đổi mới và các mô hình của công cuộc đổi mới đã hình thành và khẳng định tính hiệu quả từ thực tiễn. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (thời điểm trước Đại hội VI là Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh) là một trong những "kiến trúc sư" của công cuộc đổi mới. Ngay từ những năm đầu của thập niên 1980, sau khi hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất giang sơn, công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước của chúng ta phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách. Nghèo đói, lạc hậu, nhất là tình trạng thiếu lương thực trầm trọng diễn ra dai dẳng, cam go. Trong bối cảnh đó, với vai trò là đầu tàu kinh tế của đất nước, TP Hồ Chí Minh đã có những bước đi sáng tạo, áp dụng thí điểm sản xuất kinh doanh theo kinh tế thị trường. Bước đột phá quan trọng này một phần xuất phát từ các ý kiến góp ý, phản biện của các chuyên gia, nhà quản lý, nhất là trong giới doanh nghiệp. Việc kinh doanh có lãi từ những mô hình thí điểm ở nhiều công ty, xí nghiệp chính là cơ sở thực tiễn sinh động để những người lãnh đạo các cấp, các doanh nghiệp và giới chuyên gia đề xuất ý kiến, phản biện lối tư duy quan liêu, bao cấp, giúp lãnh đạo thành phố và Trung ương tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận, tổng kết, dự báo thực tiễn để đi đến những quyết sách quan trọng ở tầm vĩ mô.

Phản biện có tâm, ứng xử xứng tầm - Hình 1

Tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tranh minh họa: Báo Điện tử Đảng cộng sản.

Nhắc lại lịch sử để thấy, phản biện là một phần tất yếu của động lực, xu thế phát triển. Nếu không có những góp ý, phản biện có tâm, mang tầm thời đại trong những giai đoạn lịch sử, thì chúng ta khó có thể tạo nên những bước đột phá chiến lược để đưa đất nước phát triển. Trong các văn kiện qua các kỳ đại hội, Đảng ta luôn chú trọng, coi trọng yếu tố phản biện xã hội. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), khẳng định: "Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể. Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội".

Thực tiễn chứng minh, muốn phản biện hiệu quả, trước hết người có ý kiến phản biện phải có đầy đủ căn cứ lý luận, kiến thức chuyên môn và sự trải nghiệm thực tiễn đối với vấn đề, lĩnh vực mình nêu ra. Tư duy phản biện là một quá trình biện chứng, bao gồm phân tích và đánh giá thông tin theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra, nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn đề. Lập luận phản biện phải rõ ràng, logic, thuyết phục và công tâm. Trong thời đại số, với sự can thiệp, ứng dụng mạnh mẽ và toàn diện công nghệ thông minh vào các lĩnh vực đời sống xã hội, môi trường của phản biện xã hội ngày càng cởi mở, thông thoáng, tiện lợi. Bầu không khí dân chủ, tự do ngôn luận giúp cho Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị của đất nước có được những "Hội nghị Diên Hồng" của thời đại mới, với tinh thần toàn dân lo việc nước, toàn dân bàn việc Đảng. Đặc biệt trong thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, môi trường phản biện xã hội giúp cho đại hội các cấp tận dụng trí tuệ tập thể, góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng báo cáo chính trị, đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu phát triển. Cách làm và hiệu quả của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Hồ Chí Minh là một dẫn chứng điển hình. Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến đến từng đảng viên các chi bộ. Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các kênh thông tin và cơ chế tiếp thu, xử lý các ý kiến góp ý, phản biện. Đến nay đã có hàng chục nghìn lượt ý kiến góp ý, phản biện đối với các vấn đề thuộc chương trình hành động, đột phá, nhất là giải quyết những tồn tại, bất cập về hạ tầng giao thông, môi trường, dân sinh, xây dựng đô thị thông minh...

Một trong những vấn đề mấu chốt của đại hội đảng bộ các cấp lần này là báo cáo chính trị phải xác định đúng và trúng các khâu đột phá, lãnh đạo khắc phục những tồn tại, yếu kém để hoàn thành các mục tiêu, nội dung trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Để có sự đột phá hiệu quả, đòi hỏi nội hàm của nó phải hội tụ những tư duy mới, phát kiến, sáng kiến mới. Đây chính là môi trường để phát huy phản biện xã hội, tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên...

Nhất quán phản biện là để thống nhất, xây dựng

Theo các nhà nghiên cứu: Phản biện xã hội là sự phản ánh chính kiến của xã hội đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật do hệ thống lãnh đạo, quản lý đề ra, thể hiện qua những nhận xét, đánh giá, phân tích có căn cứ và có sức thuyết phục, được thực hiện một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các chủ thể phản biện; có chức năng chuyển tải nhu cầu, nguyện vọng của xã hội đến hệ thống lãnh đạo và quản lý; có tác dụng thúc đẩy nền dân chủ xã hội và củng cố thể chế xã hội. Hình thức phản biện xã hội tùy thuộc vào truyền thống văn hóa chính trị, trình độ tổ chức dân chủ của từng nơi, từng thời kỳ lịch sử.

Như vậy, mục đích cao nhất và duy nhất của phản biện xã hội chính là xây dựng. Tuy nhiên, môi trường phản biện càng dân chủ, cởi mở thì hoạt động chống phá của các thế lực thù địch càng tinh vi. Lợi dụng phản biện để kích động, chống phá Đảng, phỉ báng lãnh tụ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng... là những chiêu bài quen thuộc của các thế lực thù địch, với hình thức ngày càng tinh vi. Góp ý, phản biện là quyền dân chủ của toàn dân. Hoạt động phản biện càng cởi mở thì tính dân chủ càng cao. Chính vì thế, việc tiếp nhận, tiếp thu các ý kiến phản biện ở tổ chức đảng các cấp, nhất là trong quá trình chuẩn bị đại hội và tiến hành đại hội, đòi hỏi phải hết sức tỉnh táo, thận trọng, ứng xử xứng tầm. Chúng ta cần tránh cả hai khuynh hướng. Thứ nhất là tư tưởng "cầu an", "cầu toàn", biểu hiện "mũ ni che tai", né tránh phản biện, không dám tiếp thu ý kiến phản biện vì sợ liên lụy, sợ trách nhiệm, sợ mất phiếu bầu. Điều này vô hình trung bỏ qua, coi nhẹ những ý kiến tâm huyết, có giá trị từ môi trường phản biện xã hội. Thứ hai là sự hiếu thắng, muốn đột phá, thay đổi nhanh chóng bằng mọi giá dẫn đến nóng vội, thiếu thận trọng, tạo kẽ hở cho các tư tưởng thù địch, chống phá len lỏi vào nội bộ đảng. Đây chính là biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhất là đối với một bộ phận cán bộ trẻ, có nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh.

Cách làm của BCH Đảng bộ TP Hồ Chí Minh là thành lập các tổ chuyên môn, bao gồm các chuyên gia, nhà quản lý giàu kinh nghiệm, ứng dụng triệt để công nghệ thông minh nhằm tiếp thu, phân loại các ý kiến góp ý, phản biện theo từng lĩnh vực, từng cấp độ để có phương pháp xử lý xứng tầm, đúng và trúng.

Từ nay đến Đại hội XIII của Đảng, môi trường phản biện xã hội sẽ tiếp tục mở rộng, đi vào chiều sâu. Thông qua truyền thông và mạng xã hội, tinh thần dân chủ trong tham gia góp ý, phản biện xã hội sẽ diễn ra sôi nổi. Không chỉ cấp ủy các cấp và các cơ quan chức năng giúp việc cho BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, việc tiếp thu, ứng xử với các quan điểm, ý kiến phản biện trong đời sống xã hội và môi trường truyền thông của mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần được thể hiện đúng mức, xứng tầm. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần, quán triệt sâu sắc quan điểm, phản biện là để đi đến thống nhất tư tưởng và hành động vì mục tiêu xây dựng và phát triển. Những ý kiến, hành vi đi ngược lại đường lối của Đảng, đi ngược lại lợi ích dân tộc và toàn dân đều là những thứ ngụy phản biện, núp bóng, lợi dụng môi trường dân chủ để "ký sinh" tư tưởng chống đối. Đây là mầm mống của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết phủ nhận hành vi lợi dụng phản biện xã hội để chống phá, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Người hùng cứu bé rơi từ tầng 13 sức khỏe yếu, đứng lên ngồi xuống khó khăn05:04“Thần y” Võ Hoàng Yên bị tố “bùng tiền” cứu trợ đồng bào lũ lụt02:40Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27“Thần y” Võ Hoàng Yên phủ nhận cáo buộc “bùng tiền” từ thiện, nguyên nhân do “sơ sót trong báo cáo”03:41Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Công an Đồng Nai vào cuộc vụ đánh rơi 59 triệu đồng bị người dân nhặt hết01:09Người cứu bé rơi từ tầng 13: 'Đầu cháu đập vào tay tôi rồi đập xuống mái tôn'02:18Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Nông sản hết cảnh đổ xuống sông Hồng nhưng khách mua trả tiền 'tùy tâm'01:18Thủy Tiên xây nhà cộng đồng chống lũ - Dân mạng tranh cãi gay gắt02:42Đường phố TP.HCM nhiều nơi ùn tắc trong ngày 1,7 triệu học sinh đi học lại04:52Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Học sinh, giáo viên khai báo y tế trung thực khi đến trường02:03

Tiêu điểm

Đại úy công an chơi game một tuần để bắt trộm
11:20:01 04/03/2021
Vụ người vợ phải thanh toán đủ 12 triệu tiền ăn/năm mới được... ly hôn: Người chồng có vi phạm pháp luật?
23:32:08 04/03/2021
Vượt Bhutan, Việt Nam trở thành quốc gia có chỉ số hạnh phúc đứng đầu châu Á
11:17:52 04/03/2021
Vụ phản đối trưởng khoa, 11 giáo viên xin thôi việc: Tiếng nói người trong cuộc
21:04:07 04/03/2021
Hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi cá Koi giống
05:45:34 04/03/2021
Vụ 11 giảng viên khoa Hàn Quốc học xin nghỉ việc, Đại học Quốc gia TPHCM lập tổ xác minh
11:20:04 05/03/2021
Bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư sẽ ra viện vào ngày mai
09:42:31 04/03/2021
Giúp bộ đội thêm yên tâm công tác
05:32:54 04/03/2021
Giá vàng hôm nay 4-3: Quay đầu giảm mạnh, dòng tiền bị dịch chuyển
07:22:12 04/03/2021
Bán quần áo in hình tiền Việt Nam có thể bị xử phạt hàng chục triệu đồng
08:59:27 04/03/2021

Thông tin đang nóng

Cưới cô vợ một đời chồng, đêm tân hôn tôi choáng nặng khi lật chăn
19:33:52 05/03/2021
Thảm đỏ gắt nhất Cbiz hôm nay: Dương Tử khoe body mi nhon hậu giảm cân, Nghê Ni - Ngô Cẩn Ngôn "gây lú"
18:07:56 05/03/2021
Hari Won viết tâm thư gửi bố chồng, mối quan hệ được hé lộ
17:28:32 05/03/2021
Hà Tăng lên đồ đi gặp hội bạn 10 năm, nhan sắc nàng "ngọc nữ" lấn át cả Băng Di và bà xã Phạm Anh Khoa
21:24:46 05/03/2021
Clip: Thời sự Hàn Quốc gọi việc Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái ở tầng 12 là 'một câu chuyện như phim'
20:23:23 05/03/2021
Chiều vợ như Cường Đô La: Đàm Thu Trang nhắc nhẹ 1 câu đã mua ngay quà 8/3 sớm, còn tranh thủ nịnh bợ cực ngọt
21:21:54 05/03/2021
Chị em đang điên đảo truy tìm soái ca tiếp viên hàng không ở Vinh, tìm ra mới "ngã ngửa'' vì là... idol nhà YG?
19:34:28 05/03/2021
Mạc Văn Khoa lên tiếng về chuyện mua biệt thự 50 tỷ, tiết lộ sự thật bất ngờ
21:16:17 05/03/2021
Thấy cái áo mới để trên bàn, chồng tôi giận dữ đem ném xuống đất nhưng khi biết áo của ai thì ngượng mặt nhục nhã
18:15:37 05/03/2021
Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ kết hôn vào tháng 9 năm nay và sự thật là gì?
18:52:59 05/03/2021

Tin mới nhất

Phó thủ tướng: 'Phải thắng dịch Covid-19 bằng công thức của Việt Nam'

23:29:54 05/03/2021
“Chúng ta là nước nghèo, phải chiến thắng dịch bệnh bằng công thức của Việt Nam sao cho chi phí rẻ nhất, bớt xáo trộn đời sống của nhân dân, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Sân bay Phan Thiết dự kiến khởi công cuối tháng 3

23:19:45 05/03/2021
Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu các đơn vị hoàn thành hồ sơ các hạng mục để khi Thủ tướng phê duyệt chủ trương sẽ khởi công Cảng hàng không Phan Thiết vào cuối tháng 3.

Ông Nguyễn Việt Hà làm Bí thư Quận ủy Thanh Xuân

23:09:24 05/03/2021
Ông Hà trước đó là Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội. Người thay ông Hà giữ chức vụ này sẽ là ông Nguyễn Xuân Lưu.

Đề xuất phá 150 chung cư cũ ở Hải Phòng để xây mới bằng ngân sách

23:01:15 05/03/2021
UBND TP Hải Phòng có chủ trương dùng ngân sách phá dỡ 150 chung cư cũ để xây dựng 8 khu mới với 10 tòa cao từ 5 tầng đến 23 tầng.

Nghiên cứu việc 'mở cửa đón khách quốc tế có chứng chỉ tiêm vaccine'

22:01:16 05/03/2021
Trước ý kiến chuyên gia đăng tải trên Zing cho rằng Việt Nam không nên đợi hết dịch mới đón du khách quốc tế, Thủ tướng giao Bộ VH-TT&DL nghiên cứu, đánh giá đề xuất này.

Lấy mẫu tầm soát Covid-19 tiểu thương chợ Xóm Chiếu

21:26:22 05/03/2021
Trung tâm Y tế Quận 4 đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 100 người thuộc Ban quản lý và tiểu thương chợ Xóm Chiếu.

Hơn 44.000 người TP HCM được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19

21:23:59 05/03/2021
Sở Y tế TP HCM vừa gửi Cục Y tế Dự phòng, Viện Pasteur TP HCM danh sách ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 tại thành phố, gồm 44.175 người.

Phát hiện gián trong suất cơm trưa ở căng tin trường học

21:21:58 05/03/2021
Một học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh (TP.HCM), phát hiện có gián trong suất cơm trưa trị giá 27.000 đồng.

Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được giới thiệu ứng cử Quốc hội

21:05:17 05/03/2021
Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương được giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV với sự nhất trí cao.

Hải Phòng có thêm 2 bến container tại cảng Lạch Huyện

20:57:15 05/03/2021
Theo Quyết định số 299/QĐ-TTg, mỗi bến được xây dựng sẽ có chiều dài 375 m, tiếp nhận cỡ tàu container đến 100.000 DWT (tương đương sức chở 8.000 Teus).

Ngày hội sáng tạo của giáo viên trường Đông Đô

20:49:11 05/03/2021
 Những sáng kiến mà các thầy cô giáo của Trường Trung học phổ thông Đông Đô đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục cho học sinh của nhà trường

Bộ trưởng Tô Lâm cùng 3 tướng lĩnh, sĩ quan công an được giới thiệu ứng cử đại biểu QH

20:43:35 05/03/2021
Bốn người được Bộ Công an giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; hai Thứ trưởng là Trung tướng Trần Quốc Tỏ và Thiếu tướng Lê Tấn Tới; cùng Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục pháp ...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử vùng đồng bào dân tộc thiểu số

20:39:44 05/03/2021
Sáng nay, ngày 5.3, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội nghị Triền khai kế hoạch Thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) do Hội đồng...

Hải Dương: 10 xã phường ở thị xã Kinh Môn tái thiết lập cách ly xã hội

20:27:56 05/03/2021
Ủy ban Nhân dân thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) vừa ban hành quyết định tiếp tục áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 10 xã, phường trên địa bàn.

Nguy cơ lây lan dịch lở mồm long móng ở Quảng Ngãi rất cao

20:24:15 05/03/2021
Bộ NN-PTNT đề nghị tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tập trung nguồn lực, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM không cho dịch lây lan.

Năm 2021 tiền lương, phụ cấp thâm niên giáo viên chưa có gì thay đổi

20:07:54 05/03/2021
Chúng tôi cho rằng, mọi chuyện sẽ chưa có gì mới, ít nhất là trong năm 2021 này nên các thầy cô cũng đừng quá suy nghĩ về chuyện mình sẽ giảm lương hay xuống hạng.

Giáo viên tiểu học biệt phái sang trung học cơ sở cần học chứng chỉ nào?

20:00:23 05/03/2021
Bạn được cử biệt phái sang trường trung học cơ sở sẽ chịu sự phân công công tác và quản lý của trường trung học cơ sở. Hết thời hạn, bạn sẽ trở về đơn vị cũ.

Bộ Giáo dục sắp sửa Quy chế trường phổ thông tư thục, nguyện vọng từ cơ sở

19:57:31 05/03/2021
Quy chế 2021 nên kế thừa những điều, khoản vẫn còn phù hợp của Quy chế 2011, nhất là những điều khoản có tác dụng tích cực đối với trường phổ thông tư thục.

Nói lương mới giáo viên thu nhập chỉ tăng không giảm là cho chúng tôi ăn bánh vẽ

19:55:22 05/03/2021
Giáo viên có thâm niên hiện đang vô cùng lo lắng, thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới 1/7/2022 khi đó bị cắt thâm niên sẽ thế nào đây?

8 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

19:54:21 05/03/2021
Huyện ủy Trảng Bom cho biết, huyện đã hoàn thành việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020. Theo đó, đã đánh giá 39/40 chi, Đảng bộ cơ sở (1 Đảng bộ chưa đánh giá do chờ kết quả xử lý tập thể, cá nhân liên quan đế...

Quận Kiến An, huyện An Dương, Hải Phòng có chủ tịch mới

19:52:14 05/03/2021
Ngày 5/3, HĐND quận Kiến An, Hải Phòng tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề và tổng kết hoạt động của HĐND quận khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu ra chức danh Chủ tịch UBND quận.

Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức “Tháng Ba biên giới” tại huyện miền núi 30a Kỳ Sơn

19:47:24 05/03/2021
Ngày 5-3, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức Chương trình Tháng Ba biên giới năm 2021 tại xã Mường Ải, huyện miền núi 30a Kỳ Sơn (Nghệ An).

Giáo viên Cà Mau làm công tác thư viện bị cắt phụ cấp thâm niên

19:46:04 05/03/2021
Một giáo viên ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau phản ánh, sau khi chuyển từ giáo viên sang làm nhân viên thư viện đã bị cắt phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nghề chưa đúng. Vấn đề này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho rằng, đã làm đúng.

Tiếp tục duy trì giám sát, sàng lọc đối tượng nguy cơ cao để phòng chống dịch COVID-19

19:45:37 05/03/2021
Để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, Thanh Hóa đã huy động tối đa mọi nguồn lực trên toàn tỉnh để triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, với biến thể mới của SARS-CoV...

Ông Võ Hoàng Yên xây dựng trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh ở Hà Tĩnh như thế nào?

19:40:46 05/03/2021
Ông Võ Hoàng Yên được tỉnh Hà Tĩnh giao 4,5ha đất để xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh. Nhưng sau một năm đi vào hoạt động, trung tâm đã ngừng hoạt động và bỏ hoang.

TP Hồ Chí Minh công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo

19:38:00 05/03/2021
Do TP Hồ Chí Minh không tổ chức Hội đồng Nhân dân (HĐND) ở quận, phường, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ĐB HĐND TP Hồ Chí Minh, HĐND TP Thủ Đức, HĐND 5 huyện và 63 xã, thị trấn.

Huyện đoàn Phú Tân ra quân Tháng Thanh niên năm 2021

19:33:29 05/03/2021
Sáng 5-3, Huyện đoàn Phú Tân (An Giang) tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2021, với chủ đề Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đồng loạt thực hiện nhiều công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã ...

Bình Định chấn chỉnh việc thi công đường ven biển ĐT.639

19:31:22 05/03/2021
Sau khi phóng viên TTXVN phát bài Cần thi công an toàn đường ven biển ĐT.639, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu các sở, ngành kiểm tra thông tin và chấn chỉnh việc thi công trên tuyến đường này.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Tân họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ

19:21:52 05/03/2021
Sáng 5-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú trao quyết định công tác cán bộ

19:19:53 05/03/2021
Sáng 5-3, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú (An Giang) tổ chức lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Có thể bạn quan tâm

Cúp C1 gọi tên MU trước lượt về vòng 1/8

Bóng đá thế giới

23:29:59 05/03/2021
Manchester United đã bị loại khỏi Champions League và đang chinh chiến tại Europa League nhưng họ vẫn được nhắc đến tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Giải mã vũ trụ Gái Già Lắm Chiêu: Bối cảnh xa hoa của người giàu, drama 18+ ngập trời có làm ra phim trăm tỷ?

Hậu trường phim

23:28:53 05/03/2021
Dễ dàng nhận ra loạt phim Gái Già Lắm Chiêu của Bảo Nhân và Namcito luôn được thực hiện theo một công thức duy nhất.

Ro Na chưa rõ sống chết, rich kid Seok Kyung lãnh ngay tội giết người ở preview Penthouse 2 tập 6?

Phim châu á

23:26:12 05/03/2021
Penthouse 2 tập 6 dự là sẽ đầy nước mắt và sự phẫn nộ.

Mỹ muốn đặt tên lửa đối phó Trung Quốc tại châu Á

Thế giới

23:24:46 05/03/2021
Mỹ muốn cải thiện khả năng răn đe thông thường với Trung Quốc bằng mạng lưới tên lửa dẫn đường trên chuỗi đảo thứ nhất, theo tài liệu Lầu Năm Góc.

WandaVision: Sát thủ White Vision lộ diện, rất có thể chính là Ultron tái sinh?

Phim âu mỹ

23:21:18 05/03/2021
Trong đoạn credit của tập 8 WandaVision, tổ chức S.W.O.R.D đã chế tạo thành công White Vision từ chính cái xác của Vision kết hợp với nguồn sức mạnh của Wanda, hứa hẹn 1 cơn giông bão sắp ập đến trong tập phim cuối cùng của series.

Tiền đạo Brazil: 'Cầu thủ Thái Lan rất sợ nắng'

Bóng đá việt nam

23:20:41 05/03/2021
Tiền đạo người Brazil đã chia sẻ những điều anh từng trải qua ở Thái Lan, cũng như đưa ra những so sánh tương đối với bóng đá Việt Nam.

Thu Thủy khoe sắc vóc gái hai con

Sao việt

23:18:17 05/03/2021
Ca sĩ Thu Thủy diện áo tắm, khoe body nóng bỏng trong chuyến nghỉ dưỡng Vũng Tàu cùng chồng và hai con.

Ha Ji Won khiến fan lo vì sống tiêu cực

Sao châu á

23:12:47 05/03/2021
Trang cá nhân của diễn viên Hàn Quốc Han Ji Won gần đây chứa nhiều hình ảnh tiêu cực, khiến khán giả lo cô nghĩ quẩn.

Alica Schmidt, 'thánh nữ' điền kinh hướng dẫn dàn sao Dortmund chống đẩy

Bên lề sân cỏ

23:07:54 05/03/2021
CĐV đã nói đùa Jadon Sancho và Erling Haaland sẽ ở lại Borussia Dortmund sau khi họ thuê vận động viên quyến rũ nhất thế giới là cô nàng Alica Schmidt để huấn luyện họ.

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài ưu ái ban tiền bạc phủ phê, cuối tuần này (6-7/3) "ngủ trên đống tiền"

Trắc nghiệm

23:06:11 05/03/2021
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão cũng là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này (6-7/3). Chỉ trong 2 ngày cuối tuần mà bản mệnh có được nguồn thu nhập tăng cao đến mức bất ngờ, đây chính là thời cơ để phát tài phát lộc của tuổi...

Đề nghị làm rõ vụ phó giám đốc bệnh viện làm rách niệu đạo bệnh nhân

Sức khỏe

23:04:41 05/03/2021
Sở Y tế Hà Tĩnh vừa chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ kiểm tra, làm rõ vụ việc trước ngày 6/3.

Mẹ chồng mỗi ngày pha cho cốc nước cam, tôi thông báo mang thai thì bà sốc đến ngã nhào

Tâm sự

23:01:20 05/03/2021
Sau khi được vợ chồng tôi thông báo tin vui thì bà trợn mắt kinh hãi rồi chỉ vào tôi ú ớ không thốt nên lời. Thậm chí bà còn lảo đảo đứng không vững, muốn ngã nhào xuống sàn nhà.

Nhìn những màn phá đồ hiệu của H'Hen Niê, chắc chẳng nhà mốt nào muốn tặng quà đắt tiền cho nàng nữa!

Phong cách sao

22:57:25 05/03/2021
Đùa vậy thôi! Nhưng kỳ thực, từ túi đến giày hiệu đều bị Hoa hậu HHen Niê phá hoại thảm thương.

IU và Rosé (BLACKPINK) không hẹn mà đối đầu trong tháng 3, ai sẽ là người thắng thế ở "cuộc chiến" solo mảng nữ?

Nhạc quốc tế

22:55:14 05/03/2021
Rosé là tấm chiếu mới khi debut solo, nhưng cô sở hữu nhiều lợi thế khiến đàn chị IU phải dè chừng. Do đó, cuộc đối đầu giữa 2 nữ ca sĩ trong tháng 3 trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.