t.ử v.ong do tăng thân nhiệt

Tiếc t.iền điện không dám bật điều hòa, người phụ nữ đột ngột t.ử v.ong trong nhà

Sức khỏe

21:46:55 25/06/2020
Nhiệt độ mùa hè ngày càng tăng cao, có rất nhiều người phải nhập viện vì say nắng. Trường hợp người phụ nữ 70 t.ử v.ong do thân nhiệt tăng quá cao trong những ngày nắng nóng là minh chứng.