Trương Mỹ Lan và những “con rối” đã lũng đoạn Ngân hàng SCB như thế nào?

Theo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, đối tượng Trương Mỹ Lan đã nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn ( Ngân hàng SCB), biến ngân hàng này trở thành công cụ tài chính để Lan tổ chức huy động tiền gửi phục vụ cho những mục đích cá nhân và Vạn Thịnh Phát.

Dùng mọi thủ đoạn thâu tóm ngân hàng

Ngân hàng SCB vốn điều lệ ban đầu thành lập là 10.583.801.040.000 đồng, đến nay, có vốn điều lệ là: 15.231.688.100.000 đồng. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mặc dù không trực tiếp giữ chức vụ tại Ban quản trị, Ban điều hành Ngân hàng SCB, nhưng với việc nắm giữ số lượng rất lớn, chiếm gần tuyệt đối Cổ phần Ngân hàng SCB (trên 90% số Cổ phần Ngân hàng SCB) đã bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt.

Trương Mỹ Lan đã nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Ngân hàng này, biến Ngân hàng SCB trở thành công cụ tài chính để Lan tổ chức huy động tiền gửi, chỉ đạo các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt tại Ngân hàng SCB và tại hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do Lan đã dùng thủ đoạn lập hàng nghìn bộ hồ sơ “khống” đứng tên vay vốn Ngân hàng SCB để Trương Mỹ Lan sử dụng trái mục đích, chiếm đoạt tiền sử dụng cá nhân; đối phó, che giấu hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm là nguyên nhân căn bản, cốt yếu dẫn đến Ngân hàng SCB đã hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng.

Ngoài hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong việc thao túng, chi phối hoạt động để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB; hành vi mua chuộc, đối phó, che giấu các cơ quan quản lý nhà nước; hành vi nhận hối lộ, làm trái công vụ của các cán bộ cơ quan quản lý nhà nước tiếp tay cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra vụ án còn xác định Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Capella Holding có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong việc hợp tác kinh doanh với Trương Mỹ Lan.

Trương Mỹ Lan và những con rối đã lũng đoạn Ngân hàng SCB như thế nào? - Hình 1
Bị can Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân.

Do vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trương Mỹ Lan về 3 tội “Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, Đưa hối lộ” và các Quyết định khởi tố đối với 87 bị can khác về các tội “Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Nhận hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” để tiến hành điều tra quy định của pháp luật.

Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được xây dựng và hoạt động theo mô hình Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các Công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Quá trình hoạt động, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật hoặc là người có quan hệ họ hàng, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được chia làm 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Video đang HOT

Qua điều tra xác định, thực trạng tài chính Ngân hàng SCB tại thời điểm ngày 30/6/2017 rất xấu. Bản chất tại thời điểm này Ngân hàng SCB đã âm vốn chủ sở hữu nhưng do Trương Mỹ Lan chỉ đạo các đối tượng tại Ngân hàng SCB bưng bít, báo cáo không trung thực và dùng thủ đoạn mua chuộc các cán bộ thanh tra, để họ che giấu, báo cáo không trung thực về thực trạng của Ngân hàng SCB. Cụ thể, không thực hiện phân loại nợ xấu đối với các khoản nợ đã được tái cơ cấu nhiều lần, không trích lập dự phòng rủi ro 25.025 tỷ đồng và bỏ qua 35.526 tỷ đồng không tính vào hệ số CAR. Nếu tính đúng, đủ thì vốn chủ sở hữu âm 22.289 tỷ đồng), lợi nhuận âm 35.038 tỷ đồng, số lỗ lũy kế/vốn điều lệ và các quỹ dự trữ âm 238%, hệ số CAR âm (-4,24%).

Với thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB như kết quả thanh tra, điều tra như nêu trên, nhưng Ban lãnh đạo Ngân hàng SCB đã cố tình lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác lên Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước với các số liệu không trung thực, che giấu tình trạng yếu kém không đúng với các tiêu chuẩn Ngân hàng Nhà nước quy định để đối phó với các cơ quan chức năng. Đặc biệt là để tiếp tục được huy động tiền gửi và hoạt động cho vay, từ đó thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hình sự (Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng).

Với chủ trương lợi dụng hoạt động của ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Tập đoàn và các Công ty kể trên, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân bằng việc mua, sở hữu phần lớn số lượng cổ phần của các ngân hàng này để thao túng hoạt động của các ngân hàng này phục vụ cho mục đích cá nhân.

Trong đó, từ tháng 12/2011, bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, Trương Mỹ Lan đã nắm giữ 81,43% cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (cũ) dưới tên của 32 cổ đông; 98,74% cổ phần của Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa dưới tên của 36 cổ đông và 80,46% cổ phần của Ngân hàng TMCP Đệ Nhất dưới tên của 24 cổ đông. Sau khi 3 ngân hàng này được hợp nhất vào ngày1/1/2012 với tên gọi là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB), Trương Mỹ Lan tiếp tục nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu 85,606% cổ phần của Ngân hàng SCB; đồng thời, tiếp tục mua và sử dụng cá nhân đứng tên Cổ phần Ngân hàng SCB để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên 91,545% vào ngày 1/1/2018.

Tính đến tháng 10/2022, Ngân hàng SCB có vốn điều lệ 15.231.688.100.000 đồng (tương ứng 1.523.168.810 cổ phần) với tổng số 4.129 cổ đông, được NHNN công nhận; trong đó, Trương Mỹ Lan đã sở hữu, chi phối 1.394.253.393 cổ phần Ngân hàng SCB, chiếm 91,536% vốn điều lệ, do 27 pháp nhân, cá nhân đứng tên giúp; trong đó Trương Mỹ Lan trực tiếp đứng tên sở hữu 75.888.800 cổ phần, chiếm 4,982% vốn điều lệ.

Tài liệu điều tra xác định: Các cá nhân và đại diện các tổ chức này (trừ các pháp nhân nước ngoài đã liên hệ nhưng không đến làm việc) đều khai đứng tên Cổ phần cho Trương Mỹ Lan.

Với việc sở hữu/nắm quyền chi phối số cổ phần Ngân hàng SCB nêu trên, Trương Mỹ Lan đã đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân Lan tin tưởng, thân tín, đều là những người có trình độ, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của Lan vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB, trả mức lương cao cho họ từ 200-500 triệu/tháng, như: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh lớn, Trưởng Ban kiểm soát để sử dụng những người này điều hành toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB. Thực tế, các lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng SCB đều do Trương Mỹ Lan tuyển chọn và giao nhiệm vụ cho các đối tượng nắm chức vụ, vai trò chủ chốt.

Kết quả điều tra vụ án đã có đủ căn cứ kết luận Trương Mỹ Lan mặc dù không nắm giữ chức vụ nào tại Ngân hàng SCB, nhưng Lan là người có quyền hạn tại Ngân hàng SCB vì từ khi sáp nhập (năm 2012) đến nay, Trương Mỹ Lan luôn nắm giữ Cổ phần chi phối tại Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% tổng số Cổ phần Ngân hàng SCB do chính Trương Mỹ Lan, các cá nhân thân tín và pháp nhân của Lan sở hữu đứng tên sở hữu), số Cổ phần còn lại (

Theo đó, Ngân hàng SCB được phép “nhận tiền gửi” của các cá nhân, tổ chức, quản lý tiền huy động để hoạt động kinh doanh “cấp tín dụng” cho khách hàng vay vốn phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Trương Mỹ Lan đã sử dụng Ngân hàng SCB để huy động vốn, nhưng thay vì điều hành hoạt động đúng quy định của pháp luật, Trương Mỹ Lan đã sử dụng quyền hạn của mình để chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hồ sơ để rút tiền phục vụ cho mục đích cá nhân của mình.

Mặc dù không giữ chức vụ trong Ngân hàng SCB nhưng bằng các thủ đoạn nêu trên, Trương Mỹ Lan đã sử dụng Ngân hàng SCB để huy động vốn, sau đó chỉ đạo các đối tượng tại Ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ hợp thức hóa như một khoản vay để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.

Kể từ khi Ngân hàng SCB sáp nhập ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn sử dụng vào các mục đích của Lan. Trong đó, kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến ngày 07/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của Ngân hàng SCB, đến nay các khoản vay này còn nợ 545.039.379.476.224 đồng (= Dư nợ gốc 415.666.604.370.480 đồng dư nợ lãi 129.372.775.105.744 đồng). Toàn bộ số tiền chiếm đoạt này đều phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan.

Hành vi của Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015. Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm của Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 304.096.278.409.456 đồng. Ngoài ra, hành vi Tham ô tài sản của Lan còn gây thiệt hại số tiền 129.372.775.105.744 đồng là số tiền lãi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt nêu trên.

Vạch trần những thủ đoạn tinh vi của tổ chức tội phạm

Giúp sức cho Trương Mỹ Lan “Tham ô tài sản” còn có các đối tượng tại Ngân hàng SCB gồm: Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Trương Khánh Hoàng, nguyên Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Trần Thị Mỹ Dung, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Tạ Chiêu Trung, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, là những người có chức vụ, quyền hạn tại Ngân hàng SCB.

Đây là những người quản lý, có quyền định đoạt tài sản của Ngân hàng SCB trong việc xét duyệt, cấp tín dụng cho khách hàng vay vốn quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động cho vay và bảo đảm tiền vay. Với chức vụ, quyền hạn này, các đối tượng trên phải nhận thức được việc cho tạo lập, phê duyệt, rút các khoản tiền của Ngân hàng SCB theo phương thức nêu trên không phải là hoạt động cho vay quy định của pháp luật mà đó chỉ là các hồ sơ, chứng từ khống, nhằm hợp thức việc rút các khoản tiền này ra khỏi Ngân hàng SCB để phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan.

Cơ quan CSĐT đ.ánh giá, tuy không phải là người trực tiếp sử dụng số tiền đã rút, nhưng hành vi của những người này là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại cho SCB, nên phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả này. Hành vi phạm tội và hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của những người có chức vụ, quyền hạn, được giao quản lý, có quyền định đoạt tài sản tại Ngân hàng SCB nêu trên đã có đủ các yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” được quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trương Mỹ Lan và những con rối đã lũng đoạn Ngân hàng SCB như thế nào? - Hình 2
Một số bị can trong Ngân hàng SCB bị truy nã.

Ngoài các đối tượng chủ chốt tại SCB, giúp sức cho Lan thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB còn có các đối tượng trực tiếp nhận sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, đóng vai trò quan trọng để tạo lập ra các bộ hồ sơ vay vốn khống để Lan chiếm đoạt số tiền đặc biết lớn, gồm: Hồ Bửu Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi tham mưu, chỉ đạo, các đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập phương án mua bán, chuyển nhượng cổ phần/góp vốn khống để giúp Trương Mỹ Lan rút tiền chiếm đoạt của SCB.

Bị can Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula có hành vi chỉ đạo điều hành nhóm nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập ra các pháp nhân “ma”, sử dụng các cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các đối tượng tại Ngân hàng SCB để lập hồ sơ vay vốn khống hợp thức cho việc rút tiền sử dụng cho các mục đích của Trương Mỹ Lan. Phương Anh còn là người điều hành việc sử dụng dòng tiền sau khi giải ngân theo chỉ đạo của Lan.

Bị can Đặng Phương Hoài Tâm, Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi chỉ đạo nhóm đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập/sử dụng các công ty “ma”, tìm các cá nhân đứng tên khoản vay, đứng tên tài sản cho Trương Mỹ Lan để sử dụng các công ty, cá nhân và tài sản này hợp thức cho các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB giúp Lan chiếm đoạt tiền của SCB.

Bị can Trương Huệ Vân là cháu gái ruột của Trương Mỹ Lan, được Lan tin tưởng giao đứng tên Cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý nhiều Công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn VTP như Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Công ty Việt Vĩnh Phú.

Vân cũng là người trực tiếp sử dụng số tiền mà nhóm Vạn Thịnh Phát rút ra khỏi Ngân hàng SCB. Trong đó, Trương Huệ Vân với vai trò là người điều hành Công ty Laivifood trực tiếp chỉ đạo thành lập, sử dụng nhóm 52 Công ty “ma” tạo lập 586 khoản vay khống để giúp Trương Mỹ Lan rút số tiền đặc biệt lớn từ SCB. Bị can Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, Dương Tấn Trước sử dụng nhóm Công ty Tường Việt do Trước quản lý và điều hành (gồm 4 Công ty) lập 15 hồ sơ vay vốn khống, tài sản bảo đảm do Trương Mỹ Lan đưa vào, tiền rút từ SCB để cả Lan và Trước cùng sử dụng.

Như vậy, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tuy không giữ chức vụ tại Ngân hàng SCB, nhưng Lan chính là người chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, thông qua các đối tượng có chức vụ, quyền hạn tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để thực hiện chuỗi hành vi phạm tội với vai trò là “Người tổ chức”, là chủ mưu, cầm đầu, biến các lãnh đạo Ngân hàng SCB và một số đối tượng có vai trò vị trí quan trọng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thành “Người thực hành” để thực hiện hành vi “Tham ô tài sản” với số tiền đặc biệt lớn.

Hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công phu, tỉ mỉ và có “kịch bản”; đã thao túng, lũng đoạn, bất chấp các quy định pháp luật để thực hiện tội phạm; đồng thời, sử dụng các nghiệp vụ ngân hàng, hạch toán để che giấu hành vi phạm tội; đối phó hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện của các cơ quan quản lý. Đây là tổ chức tội phạm có quy mô rất lớn, hoạt động hết sức manh động nhưng cũng rất tinh vi, xảo quyệt, hậu quả mà tổ chức tội phạm này gây ra là đặc biệt lớn về kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành ngân hàng, uy tín của Nhà nước trong quản lý kinh tế.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã rà soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê phiên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan CSĐT đã thu giữ tổng số tiền 589 tỉ đồng và gần 15 triệu USD và hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền… Phong tỏa hơn 1.800 tỉ đồng của các bị can tại các ngân hàng.

Đối với bị can Trưng Mỹ Lan, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 1.266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kê biên 1.237 bất động sản tại Đồng Nai, TP.HCM, Long An…; kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ. Cơ quan CSĐT cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và em gái. Số phương tiện này, bà Lan nhờ nhiều người đứng tên. Cơ quan CSĐT cũng kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án..

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thợ xây nhà giữ lại bộ chìa khóa để quay lại ăn trộm
16:33:22 03/12/2023
Tạm giữ nghi phạm gây thảm án 3 người cùng gia đình c.hết ở Cà Mau
19:42:22 04/12/2023
Lừa bán hàng loạt dự án "ma", chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng
08:58:48 04/12/2023
Hai cụ già trình báo bị nam thanh niên lừa lấy hai cây vàng
16:03:50 03/12/2023
Hơn 100 tỷ đồng đã được cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức "hô biến" như thế nào?
16:41:46 04/12/2023
Bắt giữ đối tượng mang s.úng nhựa cướp tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh
19:33:17 04/12/2023
Phó TGĐ kháng cáo đòi cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng trả lại hơn 18 tỷ đồng
13:31:44 04/12/2023
NÓNG: Bắt nhiều cán bộ ở An Giang
13:08:04 04/12/2023
Nữ phiên dịch lừa bán 9 người Việt qua Campuchia
22:42:14 04/12/2023
Công an tỉnh Lai Châu bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh h.eroin
16:41:47 03/12/2023

Thông tin đang nóng

"Angelababy không xứng làm vợ Huỳnh Hiểu Minh"
20:04:55 04/12/2023
Miss Fabulous được ví như 'động bàn tơ' với màn đồng diễn 'ô dề' nhất mọi thời đại
18:48:39 04/12/2023
Sinh nhật con gái, chồng dẫn về một 'vị khách' lạ khiến tôi ngã quỵ
20:02:58 04/12/2023
Tài tử Celebrity hé lộ bi kịch gia đình: Em trai bị s.át h.ại khi 20 t.uổi, bản thân chỉ có 5 giây đau buồn vì 1 lý do
20:12:14 04/12/2023
Review Nhất Niệm Quan Sơn tập 17-18: Ninh Viễn Châu ghen với đệ tử của Nhậm Như Ý
19:22:04 04/12/2023
Quốc Trường phủ nhận thông tin bí mật kết hôn với Bảo Anh, CĐM chỉ quan tâm đến một chi tiết
19:25:22 04/12/2023
Lưu Tá Ninh: Tay ngang lấn sân diễn xuất, sở hữu sắc vóc đẹp đến nao lòng, "lấn át" cả Bạch Lộc
18:56:11 04/12/2023
2 tài tử "bị ghét nhất 2023" gọi tên Song Joong Ki - Lee Seung Gi: Người hóa "con ghẻ quốc dân", người làm gì cũng bị soi giả tạo
22:06:39 04/12/2023
"Cặp bố mẹ trẻ nhất Kpop" ly hôn sau 5 năm chung sống và có 3 con
22:03:32 04/12/2023
Thêm bằng chứng Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò "tra nam" Hoàng Cảnh Du, yêu nhau 3 năm vẫn không dám thừa nhận
19:54:30 04/12/2023

Tin mới nhất

Công an Đồng Nai khám xét Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành

22:19:32 04/12/2023
Lực lượng Công an Đồng Nai đã có mặt tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành và khám xét một số phòng lưu trữ hồ sơ, thu giữ nhiều giấy tờ có liên quan đến vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Xử phạt 72 tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

20:51:41 04/12/2023
Tỉnh Quảng Bình đã xử phạt 72 tàu cá do các hành vi vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Đưa nhiều người vào tròng bằng chiêu "mua đất chung" để chiếm đoạt tiền tỷ

20:24:07 04/12/2023
Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã bắt người phụ nữ lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân với thủ đoạn mua đất chung.

Bắt giữ tên cướp buộc nữ nạn nhân cởi đồ, chụp ảnh k.hỏa t.hân

20:22:35 04/12/2023
Chiều 1/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tiến hành truy xét, bắt giữ một nam thanh niên vừa thực hiện 2 vụ cướp táo tợn.

Hai vợ chồng và con gái mang song thai t.ử v.ong trong căn nhà

19:26:13 04/12/2023
Ngày 4/12, người dân ở ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông S. nên đến kiểm tra, phát hiện vợ chồng ông S. cùng con gái đang mang song thai đã t.ử v.ong.

Khởi tố nhóm thanh niên 'bốc đầu' xe máy, quay video đăng lên mạng xã hội

17:07:13 04/12/2023
Nhóm thanh niên thực hiện bốc đầu xe máy ở một số tuyến đường thuộc huyện Long Thành (Đồng Nai), quay video lại rồi đăng lên mạng xã hội.

Tóm tên trộm chuyên vào bệnh viện khoắng đồ

16:20:24 04/12/2023
Trần Văn Dũng (SN 1989, ngụ tỉnh Tiền Giang) lẻn vào các bệnh viện ở Tiền Giang và Bến Tre để lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản của người nuôi bệnh.

Xây hầm bí mật để sản xuất pháo trái phép

16:14:08 04/12/2023
Mặc dù pháp luật có mức phạt rất nghiêm khắc nhưng vì lợi nhuận nên nhiều đối tượng vẫn cố tình lén lút sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép.

Bắt quả tang nhóm đối tượng săn b.ắn thú rừng trái phép ở Phú Quốc

16:05:19 04/12/2023
Sáng 4/12, Vườn Quốc gia Phú Quốc cho biết, Hạt Kiểm lâm vừa phối hợp cùng Đội Quản lý bảo vệ rừng Gành Dầu bắt quả tang nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng tại ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, Kiên Giang.

Mở phiên tòa xem xét kháng cáo kêu oan của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng

13:24:28 04/12/2023
Ngày 20/12 tới đây, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của 21 bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án chuyến bay giải cứu .

Bắt đối tượng truy nã về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản sau 5 năm lẩn trốn

13:12:00 04/12/2023
Đối tượng Trần Ngọc Hà vừa bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, khi đang lẩn trốn ở TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Gian nan chống "cát tặc" ở miền Tây

08:39:22 04/12/2023
Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm nửa đêm về sáng để hoạt động, sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ hoặc nhấn chìm phương tiện phi tang chứng cứ.

Có thể bạn quan tâm

Jack có động thái đầu tiên sau thời gian "mất tích" trên MXH, thái độ trước tin hẹn hò Thúy Ngân thế nào?

Sao việt

23:34:39 04/12/2023
Động thái của Jack lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca sinh năm 1997 đăng bài trở lại trên trang cá nhân hậu tin hẹn hò 2 năm với Thúy Ngân.

Loạt ảnh không bao giờ lên sóng của 2 cặp đôi phim "Chúng ta của 8 năm sau"

Hậu trường phim

23:31:09 04/12/2023
Dàn diễn viên trẻ: Hoàng Hà, Quốc Anh, Hoàng Huyền, Trần Nghĩa trong phim Chúng ta của 8 năm sau bất ngờ công bố bộ ảnh đặc biệt trước khi chia tay khán giả.

Loại lá 'cực phẩm' với bệnh xương khớp mùa đông, vài thao tác đơn giản đã có những món ăn ngon

Ẩm thực

23:15:44 04/12/2023
Không chỉ được dùng làm nguyên liệu để ngâm chân, lá lốt được dùng làm gia vị trong nhiều món ăn hấp dẫn. Nếu như thiếu nguyên liệu này, các món ăn như ốc nấu chuối, lẩu ếch, chả ốc, lươn... đều mất đi vị ngon.

'Chốt kèo' cùng hội bạn những điểm vui chơi lý tưởng mùa lễ hội cuối năm

Du lịch

23:06:51 04/12/2023
Nếu đang tìm kiếm một điểm check-in cực chất cho mùa lễ hội năm nay thì những khu vui chơi dưới đây sẽ là những gợi ý lý tưởng dành cho bạn.

Bí ẩn loài 'mộc tinh' t.uổi thọ lớn nhất Trái đất, tồn tại hàng nghìn năm, xuất hiện trước cả Kim Tự Tháp

Lạ vui

22:50:15 04/12/2023
Một loại cây ngoại hình kỳ lạ, nhưng t.uổi thọ lên đến hàng nghìn năm. Trong môi trường khắc nghiệt, nó vẫn tồn tại, phát triển bình thường.

B.é g.ái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường trong ngày gió lạnh

Tin nổi bật

22:37:11 04/12/2023
Trong lúc đi ship hàng, anh N.A.T. (SN 2003, trú xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng) phát hiện một b.é g.ái sơ sinh để trong túi nilon bị bỏ rơi ngoài đường.

Chưa từng có tiền lệ: Tất cả idol biểu diễn ở MMA 2023 bị tố hát nhép!

Nhạc quốc tế

22:35:01 04/12/2023
MMA 2023 đã kết thúc nhưng dư âm của lễ trao giải vẫn còn nóng hổi. Bên cạnh màn khoe sắc trên thảm đỏ, những tiết mục trong sự kiện cũng khiến công chúng bàn tán sôi nổi.

'Chúng ta của 8 năm sau' tập 13: Lâm chuẩn bị 'bán đứng' Dương vì bố mẹ và anh trai?

Phim việt

22:25:50 04/12/2023
Preview Chúng ta của 8 năm sau tập 13 khiến khán giả một lần nữa lo lắng cho chuyện tình của cặp đôi Lâm - Dương. Ở tập này, gia đình Lâm gặp biến cố lớn khi chị dâu bất ngờ nhập viện, trải qua cơn thập tử nhất sinh.

Rộ tin đồn về danh tính 4 chị đẹp bị loại: Có tên 3 Quán quân, sốc nhất là Lưu Hương Giang ra về?

Tv show

22:19:30 04/12/2023
Khán giả đang đồn đoán về danh tính của 4 chị đẹp sắp bị loại khỏi chương trình, bất ngờ là toàn những tên t.uổi quen thuộc.

Nhìn bà xã Blake Lively và Taylor Swift chụp ả.nh n.óng bỏng, tài tử Deadpool đáp trả bằng bức ảnh khiến dân tình ngã ngửa

Sao âu mỹ

22:13:21 04/12/2023
Mới đây nhất, tài tử Deadpool trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ màn trêu chọc bà xã Blake Lively và cô bạn thân Taylor Swift.

Quần mềm ống rộng, áo hoa - nam thần phim Liên hoa lâu 'đốn' tim fan nữ

Thời trang

22:05:17 04/12/2023
Thành Nghị không chỉ rất nổi tiếng trong làng giải trí mà anh còn gây ấn tượng mạnh và được xếp vào top đầu sao nam có con mắt tinh tường về phong cách thời trang.

Ngư dân Campuchia bắt được "thủy quái" lớn trên sông Mekong

Thế giới

22:01:57 04/12/2023
Một ngư dân Campuchia tuần trước tình cờ bắt được một con cá tra dầu nặng 75kg, loài cá được xem như thủy quái của sông Mekong.

'Diva của đảo hoang' kết thúc có hậu, rating tập cuối tăng mạnh

Phim châu á

21:30:57 04/12/2023
Tối 3.12, tập 12 Diva của đảo hoang (Castaway Diva) phát sóng trên kênh cáp tvN thu hút khán giả, đạt rating 9% trên toàn Hàn Quốc.