“Trường hợp đặc biệt”: Đất nước cần những người lãnh đạo bản lĩnh, tài năng, uy tín

“Trường hợp đặc biệt” theo tôi hiểu thì Trung ương rất coi trọng tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh vững vàng và chắc chắn phải thật sự là tấm gương đạo đức.

Chưa đầy một tháng nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức bắt đầu. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Trước thềm Đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự được đánh giá là bài bản, chặt chẽ và tốt hơn so với nhiều Đại hội trước, nhất là Đại hội XII. Trả lời phỏng vấn VOV, PGS-TS Đào Duy Quát – nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư quan tâm tới tới việc lựa chọn “trường hợp đặc biệt” để giới thiệu vào Trung ương và Bộ Chính trị khóa tới, đồng thời ủng hộ việc công khai, minh bạch danh sách quy hoạch vào Ban chấp hành Trung ương để Mặt trận giám sát .

Trường hợp đặc biệt: Đất nước cần những người lãnh đạo bản lĩnh, tài năng, uy tín - Hình 1
PGS-TS Đào Duy Quát – nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Ảnh: Thanh Hà

“Trường hợp đặc biệt”: Đủ bản lĩnh, tài năng, uy tín

“Theo tôi được biết, từ hội nghị 13 đến hội nghị 14, Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên Trung ương chính thức, Ủy viên Trung ương dự khuyết và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Căn cứ vào kế hoạch xây dựng phương án nhân sự Bộ chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, căn cứ vào các ý kiến phát hiện, giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương , Bộ Chính trị đã xem xét, thảo luận và bỏ phiếu quyết định phê duyệt quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Quy hoạch này là kết quả của việc nghiên cứu, tổng kết công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số khoá gần đây, tập trung nghiên cứu tổng kết một số vấn đề về tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, số lượng, cách làm và rút ra các bài học kinh nghiệm làm cơ sở xây dựng qui hoạch, phương án nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Tại Hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu”.

Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đào Duy Quát cho biết như vậy, đồng thời nhấn mạnh: Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ chính trị và Tiểu ban nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới. Theo đó, Trung ương sẽ xem xét, giới thiệu các “trường hợp đặc biệt” là các đồng chí Ủy viên Trung ương (trên 60 tuổi) tái cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII và các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị khóa XII (trên 65 tuổi) tham gia vào một số vị trí lãnh đạo chủ chốt khóa XIII.

Trường hợp đặc biệt: Đất nước cần những người lãnh đạo bản lĩnh, tài năng, uy tín - Hình 2
Hội nghị Trung ương 14, khóa XII

Theo PGS-TS Đào Duy Quát, trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt có vai trò cực kỳ quan trọng cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương nắm bắt thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tăng cường lãnh đạo , xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; Phát huy sức sáng tạo , ý chí và khát vọng phát triển, sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, kết hợp sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, CNH-HĐH đất nước; chú trọng đổi mới, sáng tạo , phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Trong nhiệm kỳ XII, ông Đào Quy Quát khẳng định, Bộ chính trị, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu là đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có những cống hiến to lớn trong lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và toàn diện. Tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước được nâng cao rõ rệt, cơ đồ, tương lai của đất nước tươi sáng.

“Bởi vậy, bản lĩnh, tài năng, uy tín và sự dầy dặn kinh nghiệm, lãnh đạo, chỉ đạo của một số đồng chí chủ chốt khóa XII rất cần cho ban lãnh đạo khóa XIII”- ông Đào Duy Quát khẳng định, đồng thời cho biết: Hội nghị Trung ương 15 sắp tới, Trung ương sẽ xem xét rất kỹ lưỡng các phương án nhân sự “trường hợp đặc biệt” với ý thức vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, quyết định bỏ phiếu số lượng và nhân sự các “trương hợp đặc biệt”.

Trường hợp đặc biệt: Đất nước cần những người lãnh đạo bản lĩnh, tài năng, uy tín - Hình 3

Ông Quát dẫn chứng: Ở các thể chế chính trị khác nhau trên thế giới , việc có các nhà lãnh đạo cao tuổi cũng là chuyện hết sức bình thường. Họ cũng rất cần những con người có khả năng đặc biệt trong việc xử lý những vấn đề chiến lược.

“Về quy trình thì cũng không khác các nhiệm kỳ trước nhưng lần này, “trường hợp đặc biệt” theo tôi hiểu thì Trung ương rất coi trọng tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh vững vàng và chắc chắn phải thật sự là tấm gương đạo đức. Điều này được rút ra qua thực tiễn của cuộc đấu tranh xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa qua. Khóa XII, chúng ta đã phải kỷ luật đến 3 Ủy viên Bộ Chính trị. Đó là điều không đơn giản chút nào. Đấy hoàn toàn là do khuyết điểm từ những khóa trước. Cái mà nhân dân nói chung và cán bộ, đảng viên nói riêng quan tâm chính là vì sao lại xảy ra những sự việc như vậy. Giá như không để “lọt” những cán bộ mắc khuyết điểm vào bộ máy thì vẫn hơn”.

Công khai danh sách quy hoạch vào TƯ: Mặt trận đại diện cho dân để giám sát

Hiện nay, quy trình lựa chọn cán bộ khá chặt chẽ nhưng theo ông Đào Duy Quát, muốn không để “lọt” cán bộ thì cách tốt nhất là công khai, minh bạch dân chủ và dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Công khai tiêu chuẩn, quy trình và công khai danh sách quy hoạch vào Trung ương. Nếu được công khai thì MTTQ các cấp có thể góp ý, giám sát và phản biện, giúp cho cơ quan lãnh đạo có sự đánh giá toàn diện và chuẩn xác hơn. Qua xử lý các sai phạm của hơn 110 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong nhiệm kỳ khóa XII cho thấy, phần lớn những sai phạm này đều xảy ra ở khóa X, XI. Thực tiễn này cho chúng ta nhận thức một vấn đề: quy trình, các bước lựa chọn nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, đi tới đại hội XII vẫn còn những sơ hở để cho không ít cán bộ, đảng viên có sai phạm nghiêm trọng “lọt lưới”.

“Công khai, minh bạch là giải pháp toàn diện nhất, triệt để nhất để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, làm cho đường lối của Đảng hoàn thiện hơn, đúng đắn hơn. Trong công tác cán bộ cũng vậy, càng cần phải công khai bởi đây là khâu then chốt của then chốt. Mặt trận là tổ chức thay mặt cho nhân dân, đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân. Nếu được bổ sung thêm quy chế phản biện, giám sát công tác cán bộ thì quá tốt. Giám sát khâu nào? Có thể chỉ là khâu giới thiệu thôi thì tôi nghĩ rằng, cơ quan cao nhất của Đảng sẽ có sự chuẩn bị nhân sự tốt nhất trước khi trình ra Trung ương”- nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cho biết.

Trường hợp đặc biệt: Đất nước cần những người lãnh đạo bản lĩnh, tài năng, uy tín - Hình 4

Ông Đào Duy Quát cho rằng, việc giao cho Mặt trận Tổ quốc giám sát công tác nhân sự cấp ủy các cấp là có cơ sở.

Điều lệ Đảng, trong phần “Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng” có ghi: “Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội .” Trong cương lĩnh “Bổ sung, phát triển năm 2011″, từ thực tiễn phong phú của cách mạng, Đảng ta đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn, trong đó có bài học: sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa dời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ XHCN và của Đảng.

Thấu triệt những quan điểm tư tưởng trên, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta vừa đổi mới phương thức lãnh đạo của mình, vừa đổi mới Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, vừa tăng cường phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng cũng đề cao việc phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội . Trong giải pháp này, nghị quyết TW 4 chỉ rõ: các cấp ủy, chính quyền phải quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh quyết định số 217 – QĐ/TW và quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhìn nhận công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong khóa XII, PGS-TS Đào Duy Quát cho rằng: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là bước tiến rất lớn, là ngọn đèn pha để thực hiện đồng bộ 4 giải pháp làm cho Đảng có bước trưởng thành, vững mạnh hơn. Càng đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí thì càng làm cho đất nước phát triển. Chúng ta đấu tranh để loại trừ những nhân tố tiêu cực, làm cho cơ thể Đảng, cơ thể đất nước khỏe mạnh hơn, được nhân dân tin yêu và ủng hộ. Như cuộc chiến chống Covid vừa qua là một minh chứng hùng hồn cho thấy sức mạnh của lòng dân. Chúng ta đoàn kết chống dịch, rồi lại đoàn kết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, trở thành điểm sáng trên thế giới .

Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở tại Trà Vinh đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới

Việc đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Trà Vinh nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế là nhiệm vụ quan trọng.

Mục tiêu của đổi mới hệ thống chính trị là xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở tại Trà Vinh đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới - Hình 1

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Từ quan điểm về đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị của Đảng trong giai đoạn hiện nay...

Đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay, Đại hội XII của Đảng đã rút ra bài học thứ nhất đó là: "Trước những khó khăn thách thức trên con đường đổi mới, phải hết sức chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh" (1). Như vậy, theo quan điểm Đại hội XII của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là xây dựng ba thành tố trụ cột của hệ thống chính trị đó là Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Trà Vinh phải vừa tuân theo chủ trương Đại hội XII của Đảng, vừa phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Quá trình đổi mới hệ thống chính trị phải tuân theo quan điểm của Đảng đó là:

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo hệ thống chính trị trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: "Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật" (2). Với vị trí, vai trò trên, Đại hội XII đã xác định nhiệm vụ trung tâm đầu tiên là "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" (3).

Để thực hiện nhiệm vụ trung tâm trên, công tác xây dựng Đảng ở tỉnh Trà Vinh hiện nay cần quyết tâm thực hiện: Kiện toàn lại bộ máy của Đảng theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, xác định rõ quan hệ tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, đề cao quyền hạn cũng như trách nhiệm của người đứng đầu. Đảng phải tuyển chọn được đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên", muốn vậy phải đổi mới bầu cử trong Đảng, phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ để lựa chọn ra được những người đủ đức, đủ tài thực sự. Đồng thời, trong điều kiện một đảng lãnh đạo, cần phải thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, tham nhũng, lãng phí. Muốn vậy phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo đúng phương châm "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát".

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, Đảng xác định: "Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị" (4). Trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước phải bảo đảm thực hiện dân chủ, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền là tiến hành xây dựng cả ba nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp, đổi mới xây dựng Nhà nước phải kết hợp đồng bộ với đổi mới về kinh tế. Trên cơ sở khẳng định quyền lực Nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp giữa các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp cần thiết phải xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước. Ngoài ra cần chú trọng công tác tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện thí điểm bầu cử trực tiếp một số chức danh ở cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn), thi tuyển chức danh cán bộ quản lý, đổi mới việc đánh giá cán bộ gắn liền với vị trí việc làm, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cơ quan nhà nước.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân là cơ sở chính trị của Đảng. Vì vậy phải phát huy vai trò của của MTTQ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội; Đặc biệt là phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ. Trong giai đoạn hiện nay, tổ chức mặt trận cấp cơ sở phải tham gia vào xây dựng Đảng và xây dựng Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

...Đến định hướng đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ ở cấp cơ sở

TCCSĐ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ các thành viên của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trà Vinh là một tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, các dân tộc phân bổ đều trong toàn tỉnh. Vì vậy, chất lượng hoạt động của TCCSĐ quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tập trung được khối đại đoàn kết toàn dân. Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30-1-2008 "về nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên" khẳng định: "Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong, gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao" (5). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: "Hằng năm có 90% trở lên TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% trong sạch, vững mạnh. Có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp 7.500 đến 8.000 đảng viên" (6).Để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở cần chú ý một số nội dung sau:

Hiện nay Trà Vinh có tổng số 66 xã, 17 phường, 8 thị trấn với các dân tộc Kinh, Khơ-me, Hoa, Chăm cùng chung sống, phân bố đều trong toàn tỉnh. Vì vậy, cần phải xây dựng TCCSĐ xuống đến phường, khóm. Bên cạnh đó, cần chú ý phát triển đội ngũ đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số có cơ cấu về độ tuổi, giới tính hợp lý để phát huy vai trò lãnh đạo của cơ sở đảng. Việc xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng sẽ phát huy được tính đại diện, tính dân chủ từ đó phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong việc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập nghiêm túc các nghị quyết của Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các cơ sở đảng thông qua việc tăng cường các ủy viên cấp trên cùng tham gia sinh hoạt ở các TCCSĐ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Phương thức lãnh đạo của Đảng thống nhất từ Trung ương đến cấp cơ sở, phải tiến hành toàn diện ở các nội dung: phải nâng cao chất lượng văn kiện của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở vừa hồng, vừa chuyên để đáp ứng yêu cầu hội nhập thế giới; cuối cùng là phát huy vai trò MTTQ, các đoàn thể xã hội và nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối.

Kiện toàn bộ máy Đảng theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Để thực hiện công việc này yêu cầu đặt ra là phải tiến hành "hợp nhất" một số chức danh lãnh đạo và quản lý trong toàn bộ hệ thống chính trị, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong quản lý để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng.

Hoàn thiện chính quyền cấp cơ sở thực sự là của dân, do dân và vì dân, nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chính quyền cấp cơ sở là nơi "gần dân" nhất, là đầu mối triển khai đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp cho nhân dân. Vì vậy, để phát huy tốt chức năng quản lý của chính quyền cơ sở nhằm phát triển kinh tế - xã hội thì việc đổi mới, hoàn thiện chính quyền cơ sở là cần thiết và cấp bách. Việc đổi mới chính quyền cấp cơ sở tại tỉnh Trà Vinh cần tập trung nghiên cứu, thực hiện theo hướng sau:

Hoàn thiện quy hoạch đơn vị hành chính các cấp từ thành phố, thị xã, huyện, thị trấn, xã, phường, bảo đảm phù hợp với điều kiện của địa phương. Trên cơ sở đó tăng cường phân cấp, phân quyền giữa cấp tỉnh với huyện và cấp xã theo hướng tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc quyết định và tổ chức thực hiện chính sách trong phạm vi được phân cấp. Mỗi cơ quan hoặc một cấp chính quyền địa phương thực hiện một nhiệm vụ, kèm theo ngân sách để thực thi nhiệm vụ đó.

Phát huy dân chủ trực tiếp của người dân ở cơ sở như: cải tiến công tác bầu cử, hoàn thiện cơ chế dân chủ trong bầu cử. Đối với chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nên do người dân bầu trực tiếp. Khuyến khích những người có đức, có tài ra ứng cử, thay đổi từ bầu cử sang tranh cử để nhân dân chọn được những người đứng đầu tài giỏi thực sự thông qua chương trình hành động, những cam kết của người tranh cử để phục vụ nhân dân. Bảo đảm tính công khai minh bạch trong tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND, có cơ chế bảo đảm tính độc lập của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát chính quyền cơ sở. Nâng cao vai trò của nhân dân trong việc giám sát và quản lý hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ gắn liền với tinh giản biên chế. Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các mục tiêu cải cách hành chính đối với chính quyền cấp cơ sở, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân. Nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cơ sở. Để thực hiện được mục tiêu này đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức cần phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách phục vụ nhân dân. Vì đây là đội ngũ trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe và giải quyết nguyện vọng của nhân dân. Ngoài ra để nâng cao năng lực, phẩm chất của người cán bộ, công chức thì phải đổi mới quy trình đánh giá viên chức gắn liền với vị trí việc làm, lấy ý kiến tín nhiệm của nhân dân, tiến hành thi tuyển các vị trí lãnh đạo, kịp thời loại bỏ các cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, thoái hóa, biến chất.

Hiện nay nguồn thu nhập của cán bộ cấp cơ sở thấp, trong khi đây là cấp quan trọng và giải quyết công việc trực tiếp với dân nhiều nhất. Vì vậy phải tiến hành cải cách tiền lương, chế độ thu nhập để bảo đảm đời sống cho cán bộ, công chức cấp cơ sở. Như vậy, cán bộ, công chức mới yên tâm, toàn tâm, toàn ý công tác, làm việc, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Đổi mới MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị tại Trà Vinh là góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. MTTQ Việt Nam ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân; Mặt trận vừa góp phần đưa đường lối, chính sách, các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vừa là nơi tổ chức tiếp nhận ý kiến của nhân dân. Thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đề xuất, ý kiến của quần chúng nhân dân về những hạn chế trong đường lối, chính sách của Đảng được chuyển đến Đảng... Việc đổi mới tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp cơ sở trong hệ thống chính trị tại tỉnh Trà Vinh cần hướng tới các nội dung sau:

Tùy theo thực tiễn của các địa phương, những vấn đề nhân dân quan tâm, ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn cần lựa chọn nội dung tham gia xây dựng Đảng, chính quyền một cách phù hợp chẳng hạn như: Kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân, tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp, thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Đa dạng hóa các hình thức giám sát và phản biện xã hội phù hợp với nội dung tham gia xây dựng Đảng và chính quyền các cấp như MTTQ tham gia giám sát xã hội trong công tác bầu cử, giám sát trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện phản biện xã hội trong tham gia xây dựng chính sách, nghị quyết... Để việc giám sát, phản biện đạt hiệu quả, ngoài chương trình, kế hoạch giám sát báo cáo cấp ủy và chính quyền cùng cấp trước khi triển khai, mặt trận có thể tổ chức giám sát ngoài kế hoạch.

Đổi mới công tác phối hợp thống nhất hành động của các tổ thức thành viên của MTTQ. Các thành viên của mặt trận phải phối hợp chặt chẽ với nhau trên cơ sở dân chủ, bình đẳng, tôn trọng tính độc lập giữa các tổ chức thành viên, hợp tác, thống nhất hành động để thực hiện tốt nhiệm vụ của mặt trận. Trong mối quan hệ giữa các thành viên của mặt trận, Đảng vừa là thành viên của mặt trận, vừa là người lãnh đạo mặt trận.

Xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở đủ đức, đủ tài. Đội ngũ cán bộ có vai trò quyết định đối với hiệu quả của hoạt động mặt trận. Để MTTQ Việt Nam phát huy tốt vai trò của mình, công tác cán bộ cần được chú trọng trên các phương diện: phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ. Vì cán bộ mặt trận là người hoạt động chính trị - xã hội nhằm thực hiện đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi. Cán bộ mặt trận phải có trình độ chuyên môn, am hiểu đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có năng lực phân tích vấn đề, hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Về mặt đạo đức phải là người có phẩm chất đạo đức trong sáng, lập trường chính trị vững vàng, có phong cách, tác phong mẫu mực như vậy mới thuyết phục, động viên, lôi cuốn và khơi dậy tính tích cực của quần chúng. Muốn vậy phải đổi mới công tác cán bộ làm công tác mặt trận theo hướng: các cấp ủy đảng giới thiệu cán bộ để mặt trận các cấp tự quyết định theo nguyên tắc dân chủ và đồng thuận, Đảng cử những cán bộ có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn nhạy bén, hết lòng vì dân, không ngại va chạm vào công tác trong mặt trận và các tổ chức thành viên.

Cần bảo đảm các điều kiện cần thiết về kinh phí hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Nguồn kinh phí hoạt động của của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp hiện nay chủ yếu là từ ngân sách nhà nước, do UBND các cấp phân bổ. Đây là cơ chế "xin - cho", vì vậy khó bảo đảm được tính độc lập của của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khi thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với dự thảo các chủ trương, quyết định, chính sách của UBND các cấp. Để khắc phục hạn chế trên, kinh phí hoạt động nên được phân bổ trực tiếp từ Quốc hội cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở.

Một số giải pháp

Để hệ thống chính trị cấp cơ sở phát triển bền vững từ nay đến năm 2025 tầm nhìn năm 2035, cần thực hiện một số giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở tại tỉnh Trà Vinh như sau:

Một là , hoàn thiện thể chế bảo đảm tự do, dân chủ, minh bạch trong bầu cử các cấp để bảo đảm sự ủy quyền của nhân dân trong việc nắm giữ và thực thi quyền lực Nhà nước. Trong điều kiện chế độ chính trị ở nước ta là đảng cầm quyền, để bầu cử thực sự tự do, dân chủ, minh bạch cơ chế bầu cử phải đổi mới theo hướng: mọi người tự do đề cử, ứng cử đại biểu HĐND cấp cơ sở; nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm danh sách, những người đạt trên 30% số phiếu tín nhiệm sẽ được đưa vào danh sách bầu. Đảng sẽ duyệt danh sách, chọn ra những cá nhân đạt yêu cầu về đạo đức, chính trị, những cá nhân không đạt sẽ được đề nghị thay thế. Danh sách bầu được MTTQ hiệp thương và chính thức giới thiệu với nhân dân. Đối với những người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở cần được toàn dân bầu trực tiếp.

Hai là, phải kiểm soát được quyền lực để khắc phục sự lạm quyền, chuyên quyền của cán bộ, công chức. Nếu không kiểm soát được quyền lực thì lực lượng cầm quyền sẽ dùng quyền lực để mưu lợi cho mình, trở thành đối lập với nhân dân. Kiểm soát quyền lực trong nội bộ Đảng thông qua công tác kiểm tra trên các lĩnh vực: thực hiện đường lối và Điều lệ của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, quan trọng nhất là quy trình quy hoạch, đào tạo, đề bạt, sử dụng cán bộ. Kiểm soát quyền lực của chính quyền địa phương thông qua cơ chế tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp, bằng lấy phiếu tín nhiệm của nhân dân đối với người đứng đầu. Hằng năm, nhân dân đánh giá hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở. Kiểm soát lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đặc biệt phải tăng cường sự kiểm soát của nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí. Để nhân dân thực sự tham gia vào kiểm soát quyền lực thì phải thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở, tự do, dân chủ, công khai trong bầu cử; thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Ba là, hướng tới hợp nhất một số chức danh của bộ máy Đảng và Nhà nước, nhân dân bầu cử trực tiếp chủ tịch xã, phường, thị trấn thông qua chương trình tranh cử. Các ứng cử viên ứng cử người đứng đầu cấp cơ sở, khi tranh cử phải có chương trình hành động, các cam kết thực hiện trong nhiệm kỳ nếu trúng cử. Thực hiện được điều này nhân dân sẽ ủng hộ, tin tưởng vào người mà mình bỏ phiếu bầu chọn, nhân dân sẽ tự nguyên thực hiện những chính sách, nghị quyết được ban hành ra.

Bốn là , xây dựng và chuẩn hóa cán bộ lãnh đạo chính trị và cán bộ nghiệp vụ, chuyên môn trong bộ máy Đảng, Nhà nước. Hình thành hai loại hình cán bộ là: cán bộ hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn và cán bộ hoạt động chính trị chuyên nghiệp.

Năm là , bảo đảm tính độc lập của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính tri - xã hội đối với Nhà nước, để mặt trận phát huy tốt chức năng của mình là giám sát và phản biện xã hội. Muốn vậy phải xóa bỏ cơ chế "xin - cho", thay vào đó ngân sách hoạt động hằng năm của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được Quốc hội phân bổ từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành tân Chủ tịch nước03:56Ông Vương Đình Huệ trở thành tân Chủ tịch Quốc hội06:20Dương Thụ Thành - Ông trùm khét tiếng bị vợ cầm dao chém vì ngoại tình với minh tinh hạng A07:41Uông Tiểu Phi - Tay chơi hư hỏng nhất Trung Quốc và hôn nhân 48 ngày với Từ Hy Viên07:49Hà Siêu Anh: Mỹ nhân sòng bạc được yêu chiều và sự ra đi đầy uẩn khúc trong điên loạn08:02Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khó khăn không thể làm chùn bước chân của chúng ta11:32Miss Grand International: Ngọc Thảo dừng chân đầy tiếc nuối ở Top 20, người đẹp Mỹ đăng quang04:16Vợ chính thất là kẻ thứ 3, đám cưới không có hôn thú và 2 cô gái có bầu cách nhau chỉ 1 tháng04:00Lữ Lệ Quân: Từ cô bán hàng thành vợ tỷ phú bị phụ bạc rồi tự biến mình thành đại gia05:58Phòng máy lạnh, trái cây, tivi, mở phim hài cho dân chờ làm căn cước công dân qua đêm01:15Từ Vãn Vãn - Đẳng cấp rich kid, dinh thự đi mất 7 tiếng đồng hồ và khối tài sản choáng ngợp06:35Gái trẻ đi ăn cưới với phong cách “kín trên hở dưới”02:54Khen thưởng 2 CSGT TP.HCM mở đường dẫn xe chở sản phụ 'đẻ rớt'03:58BMW tiền tỉ gắn biển taxi để “cho vui” hay muốn “chơi trội”?03:23Cách ly trường hợp từ Campuchia trốn về Ninh Thuận dự đám tang02:20Sao biển chết khô ở Phú Quốc cùng hàng loạt hình sống ảo đầy "tội lỗi" của du khách03:06Cầm điểu - Loài chim sở hữu siêu năng lực “tán gái” đỉnh cao và cách cưa cẩm phức tạp của động vật07:32Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Cháy bãi xe CSGT thành phố Thủ Đức02:426 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 105:27

Tiêu điểm

Đi taxi từ Hưng Yên về Hà Nội "bùng" tiền, thanh niên đe dọa tài xế, chửi bới cảnh sát
09:49:00 09/04/2021
Cơ quan chức năng kiểm tra quán cháo nổi tiếng Hà Nội bị tố có giòi
11:57:48 09/04/2021
Giáo viên phản đối tân hiệu trưởng Bích Hà, Sa Đéc nói bổ nhiệm đúng quy trình
12:58:26 10/04/2021
Quảng Ngãi: Hủy bỏ quyết định khen thưởng "thần y" Võ Hoàng Yên
08:29:41 09/04/2021
Nữ tiếp viên xe buýt “từ chối” phục vụ người khuyết tật giải trình gì?
12:54:25 09/04/2021
Giá vàng hôm nay 9/4: Tăng vọt lên đỉnh 3 tuần
07:17:54 09/04/2021
Tân Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi thư cho giáo viên cả nước
14:57:38 10/04/2021
Một thời bao cấp trong 2.000 tấm tem phiếu
09:00:59 10/04/2021
Xử lý thành công hai quả bom ở dưới sông, ao
05:29:30 09/04/2021
Quảng Ngãi hủy bỏ quyết định khen thưởng đối với ông Võ Hoàng Yên
09:38:16 09/04/2021

Thông tin đang nóng

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel chia tay sau 6 năm gắn bó, làm rõ thông tin đã đăng ký kết hôn
20:11:26 10/04/2021
Vợ con về quê xây nhà, Thương Tín vẫn ở trọ, ăn cơm hộp, bức xúc khi bị nói "quen 12 người phụ nữ"
17:22:19 10/04/2021
Lâu lắm rồi mới thấy Song Hye Kyo ngoài đời: Từ xa đã xinh đẹp ngất ngây, ống kính team qua đường không "dìm" nổi nhan sắc
18:11:51 10/04/2021
Kim Ngân trở về quét dọn chùa, vừa hát và múa như diễn sân khấu
21:19:21 10/04/2021
Cuối cùng Binz - Châu Bùi đã bị "tóm sống" ảnh hẹn hò bên nhau và đây là biểu cảm của chàng rapper bên người yêu
18:21:41 10/04/2021
Đoàn Di Băng tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho con gái thứ 3
17:36:06 10/04/2021
Thảm đỏ khủng thành... thảm họa: Angela Baby như bị "nuốt chửng", Ngô Cẩn Ngôn gầy đét, Lưu Thi Thi - Victoria tuột dốc thảm hại
20:05:54 10/04/2021
Lặn lội từ quê lên thăm chồng, vợ "chết lặng" khi phát hiện anh cặp bồ, cách cô trả thù kẻ phản bội cao tay đầy phũ phàng
20:12:29 10/04/2021
Tình hình hiện tại của Nữ hoàng Anh sau khi chồng qua đời, bà sẽ sống tiếp ra sao khi mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất?
20:49:46 10/04/2021
11 năm hôn nhân của Tôn Lệ - Đặng Siêu
19:58:25 10/04/2021

Tin mới nhất

Mong nước cho những ngôi trường "vùng khát"

23:19:02 10/04/2021
Nước sạch có ý nghĩa quan trọng với sức khỏe của học sinh, nhất là các trường ở khu vực miền núi. Đây cũng là nội dung quan trọng mà Chương trình Điều ước cho em kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ. 

Bảo vệ tác quyền trong sáng tác kiến trúc tại Việt Nam

21:31:55 10/04/2021
Chiều 10/4 tại Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo Tác quyền trong sáng tác kiến trúc tại Việt Nam và gặp mặt Kiến trúc sư (KTS) trẻ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là sự kiện được Hội KTS TP Đà Nẵng phối hợp với Câu lạc bộ KTS trẻ Việt Na...

Đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn

21:26:34 10/04/2021
Do ảnh hưởng của thiên tai mưa lũ, dịch bệnh Covid-19 cũng như vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng, tiến độ thi công đoạn cao tốc Cam Lộ- La Sơn chậm 3 tuần so với kế hoạch.

Nghệ An tiếp nhận 18.500 liều vaccine Covid-19

21:03:37 10/04/2021
18.500 liều vaccine Covid-19 được Bộ Y tế phân bổ về Nghệ An, bảo quản tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) trước khi triển khai tiêm.

Trường Quân sự Quân khu 5 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

21:02:12 10/04/2021
Sáng 10/4, tại Đà Nẵng, Trường Quân sự Quân khu 5 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (11/4/1961 - 11/4/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Bắt đầu đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến toàn quốc từ ngày 1/7

20:59:05 10/04/2021
Bộ Y tế đã thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ 1/7/2021, các cơ sở khám chữa bệnh ngoại trú phải triển khai hệ thống này để được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Việt Nam có thêm 8 bến cảng biển mới, nâng tổng số lên 286

20:55:56 10/04/2021
Cục Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh, với hệ thống bến cảng trải dài từ Bắc vào Nam, cảng biển Việt Nam đã và đang phát huy tốt vai trò đầu mối thông thương hàng hóa trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của đất nước. Trung bình mỗi năm, cảng biể...

Lý do nhiều khu vực ở Đà Nẵng “khát” nước sinh hoạt

20:49:32 10/04/2021
Độ nhiễm mặn của Sông Cầu Đỏ lên đỉnh điểm, gần bằng 1/3 độ mặn của nước biển khiến nhiều khu vực trên địa bàn Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, tặng quà tại Quảng Ngãi

20:46:13 10/04/2021
Sáng 10/4, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi).

Luật sư Đào Ngọc Chuyền giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội

20:45:26 10/04/2021
Chiều 10/4, Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư Hà Nội lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã bầu ra Ban Chủ nhiệm với 11 thành viên. Luật sư Đào Ngọc Chuyền giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội.

TP.HCM: Chấn chỉnh công tác an ninh trật tự trong nhà trường

20:07:32 10/04/2021
Ngày 10/4, Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành văn bản về chấn chỉnh các vụ việc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống bạo lực tại cơ sở GD.

Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?

19:37:42 10/04/2021
Các chuyên gia thậm chí còn gọi cà phê là thần dược, do những khả năng kỳ diệu của nó. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng lợi ích của cà phê đạt được tốt nhất với cà phê đen chứa caffeine , không đường, không sữa hoặc kem, nhằm tối đa...

Yêu cầu điều tra vụ nữ sinh gọi người nhà đến trường đánh bạn

18:45:33 10/04/2021
Chiều 10/4, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), cho biết bà đã chỉ đạo làm rõ việc chị gái của nữ sinh lớp 10 đến trường đánh bạn.

Tự tử và những dấu hiệu cảnh báo

18:30:04 10/04/2021
Cần phải tăng cường chính sách và nguồn lực trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tâm thần, nhất là ở cơ sở.

Nhật Bản trao tặng thiết bị y tế hiện đại để phòng chống Covid-19

16:37:50 10/04/2021
Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã bàn giao 3 thiết bị y tế hiện đại cho Bệnh viện Trung ương Huế nhằm hỗ trợ bệnh viện này phòng, chống dịch Covid-19

Đường sắt Cát Linh dự kiến vận hành thương mại cuối tháng 4

15:30:04 10/04/2021
Bộ GTVT đang nỗ lực để bàn giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho TP Hà Nội, với mục tiêu cuối tháng 4 có thể đưa vào khai thác thương mại.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng

15:28:19 10/04/2021
Ngày 10-4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021của đồng bào Khmer Nam Bộ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm va...

Ông Trần Đức Phấn làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam

15:25:23 10/04/2021
Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã nhận được sự tín nhiệm cao của các đại biểu để trở thành Chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025, tại Đại hội thành lập Liên đoàn Bóng chày và Bón...

Học sinh tự điều khiển xe máy tới trường: Hậu quả khó lường

13:18:16 10/04/2021
Ra khỏi cổng trường, các em điều khiển xe máy thường không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đi hàng hai, hàng ba, lạng lách đánh võng trên đường, tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây TNGT.

Cô giáo cắt tóc học sinh trong lớp có thể trở thành người hùng hoặc tội đồ

12:50:52 10/04/2021
Sự việc cô giáo ở Nam Định cắt tóc học sinh ngay tại lớp vì cho rằng đó là kiểu tóc đầu gấu đã gây ra những tranh luận trái chiều.

Tuyển điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc

12:32:33 10/04/2021
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab) thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc năm 2021.

Minh Hóa, Quảng Bình: Nhà vệ sinh trường học xuống cấp, cần được đầu tư

12:26:49 10/04/2021
Khó khăn nhất của ngành giáo dục Minh Hóa là khu nhà vệ sinh của các trường học xuống cấp và quá tải nhưng chưa có kinh phí để sửa chữa và xây dựng. 

Giá tiêu hôm nay 10/4: Thế giới giảm nhẹ, trong nước cao nhất 74.000đ/kg; tiềm ẩn yếu tố bất ổn, nông dân chất chồng thêm nỗi lo

12:16:46 10/04/2021
Theo các chuyên gia, mặc dù giá tiêu đã tăng nhưng thị trường vẫn đang tiềm ẩn bất ổn, bà con không khỏi lo lắng. Nhất là khi năm nay, năng suất giảm trầm trọng, giá thuê nhân công thu hái tăng, dịch bệnh trên cây tiêu vẫn còn...

Khánh Hòa: Nữ công nhân được khám sức khỏe miễn phí

11:58:01 10/04/2021
LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn các KCN tỉnh vừa phối hợp với dự án Marie Stopes Việt Nam tổ chức chương trình khám, tư vấn về sức khỏe sinh sản cho 500 nữ công nhân (CN) Công ty TNHH MTV Phát triển Trang phục Phụ nữ kiểu Pháp (KCN Suối ...

Giá lúa gạo hôm nay 10/4: Giá lúa tiếp tục giảm sâu

10:46:39 10/04/2021
Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được điều chỉnh giảm nhẹ từ 50-100 đồng/kg. Hiện lúa Đông xuân đang ở cuối vụ thu hoạch, chất lượng gạo không đồng đều, giao dịch chậm. Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu...

Giá cà phê hôm nay 10/4: Giảm nhẹ phiên cuối tuần, dự báo thị trường trong thời gian tới lên hay xuống?

10:40:51 10/04/2021
Giá cà phê hôm nay 10/4 trong khoảng 31.600 - 32.400 đồng/kg. Cà phê thế giới quay đầu giảm sau phiên tăng điểm hôm qua.

Mang thai hộ - từ nhân đạo bị biến tướng đẻ thuê

09:44:32 10/04/2021
Luật hôn nhân gia đình cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, song có những kẽ hở bị lợi dụng thành đẻ thuê như quy định thân thích ba đời, chi phí lớn.

Có thể bạn quan tâm

Ly thân vì chồng "say nắng" người khác, nửa năm sau anh ta đến xin vợ làm lành thì nhận về 8 chữ khiến bản thân "rụng rời chân tay"

Tâm sự

01:10:43 11/04/2021
Còn Nguyên, từng ấy năm bên nhau nhưng anh lại không nhận ra giọng nói nghẹn ngào muốn khóc của vợ thời điểm đó.

Top 25 cầu thủ nhận lương cao nhất Premier League

Bóng đá thế giới

01:08:48 11/04/2021
Kevin De Bruyne vừa đặt bút ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Manchester City và nhận lương 385.000 bảng Anh/tuần. Thu nhập của ngôi sao người Bỉ nằm ở đâu so với các cầu thủ khác ở Premier League?

Báo Thái "hốt hoảng" khi thấy HLV Kiatisak "giúp sức" đội tuyển Việt Nam

Bóng đá việt nam

00:54:29 11/04/2021
Báo Thái Lan cho rằng, HLV Kiatisak đang giúp đội tuyển Việt Nam gia tăng sức mạnh.

Bắt gặp Lâm Bảo Châu đi xem concert của Lệ Quyên: Kề cận từng li, còn trực tiếp đến cổ vũ thế này bảo sao nàng không mê! 

Nhạc việt

00:53:04 11/04/2021
Trong một đêm diễn quan trọng như concert của Lệ Quyên thì không thể nào vắng mặt sự xuất hiện của bạn trai Lâm Bảo Châu.

V BTS đứng đầu Top visual và center của nhóm nhạc nam K-pop 

Nhạc quốc tế

00:48:17 11/04/2021
Mới đây, thành viên V của BTS tiếp tục được bầu chọn là nam idol sở hữu visual bậc nhất K-pop!

COVID-19 tại ASEAN hết 10/4: Cả khối vượt 3 triệu ca mắc; Thái Lan lập bệnh viện dã chiến ở thủ đô

Thế giới

00:42:22 11/04/2021
Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 10/4, 9 quốc gia ASEAN ghi nhận 20.298 ca mắc COVID-19 và 331 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên trên 3 triệu ca, trong đó 61.906 người tử vong.

[Thuốc&Dinh dưỡng] Sức khỏe sinh lý nam giới và chế độ ăn

Sức khỏe

00:01:58 11/04/2021
Ngoài việc dùng thuốc để cải thiện sức khỏe sinh lý ở nam giới, chế độ ăn (dinh dưỡng) đúng cũng rất quan trọng.

Đối thủ của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ gây sốc khi “dạng chân” chụp ảnh với bikini

Sao âu mỹ

23:46:44 10/04/2021
Tạo dáng của Miss Universe Bulgaria khiến fan sắc đẹp phẫn nộ.

Ngành công tác thanh thiếu niên: “Kén” thí sinh?

Học hành

23:32:04 10/04/2021
Hiện, nhu cầu nhân nhân lực cán bộ làm công tác thanh thiếu niên khá lớn và có nhiều môi trường để làm việc. Tuy nhiên, do tính chất, yếu tố đặc thù công việc, ngành công tác thanh thiếu niên khá kén thí sinh. 

2 cuộc tình 'đình đám lúc đầu, đứt gánh về sau' của Quách Ngọc Ngoan

Sao việt

23:27:17 10/04/2021
Trước khi đến với doanh nhân Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nữ diễn viên Lê Phương.