Trung ương Hội NDVN: Công bố, trao các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Chiều ngày 25/6, tại Hà Nội , Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ công bố các Quyết định về công tác tổ chức , cán bộ.

Trung ương Hội NDVN: Công bố, trao các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ - Hình 1

Đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn , Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN trao Quyết định bổ nhiệm, phân công và điều động cán bộ.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Phạm Xuân Hồng đã công bố Quyết định về việc sáp nhập Văn phòng phát triển bền vững thuộc Văn phòng vào Trung tâm Môi trường nông thôn và thành lập “Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững”; Quyết định sáp nhập Trung tâm Thông tin về sản xuất và tiêu thụ nông sản thuộc Văn phòng vào Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn; Quyết định sáp nhập Phòng Đầu tư – Xây dựng và Phòng Kế hoạch – Tài chính thành “Phòng Kế hoạch, Tài chính và Xây dựng cơ bản” thuộc Văn phòng Trung ương Hội ; Quyết định sáp nhập Phòng Kế toán, Phòng Hành chính – Quản trị và Đội xe thành “Phòng Hành chính, Quản trị và Kế toán” thuộc Văn phòng Trung ương Hội ; Quyết định sáp nhập Phòng Tổng hợp và Phòng Thông tin – Tư liệu – Lữu trữ thành “Phòng Tổng hợp, Thông tin và Lưu trữ” thuộc Văn phòng Trung ương Hội; Quyết định củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận Đại diện Văn phòng Trung ương Hội NDVN làm chức năng, nhiệm vụ cơ quan Thường trực Trung ương Hội tại miền Nam; Quyết định củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận Đại diện Văn phòng Trung ương Hội NDVN làm chức năng, nhiệm vụ cơ quan Thường trực Trung ương Hội tại Miền Trung – Tây Nguyên.

Trung ương Hội NDVN: Công bố, trao các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ - Hình 2

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Thào Xuân Sùng chủ trì buổi lễ công bố, trao các Quyết định về công tác tổ chức , cán bộ

Đồng chí Phạm Xuân Hồng cũng công bố các Quyết định về công tác cán bộ như sau: Phân công đồng chí Phạm Minh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách phía Nam, giữ chức Trưởng Cơ quan Thường trực Trung ương Hội tại miền Nam, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Cụm thi đua công tác Hội và phong trào nông dân cụm số 05, cụm số 06 kể từ ngày 19/6/2020; bổ nhiệm đồng chí Mai Bắc Mỹ – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội giữ chức Trưởng ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kinh tế Trung ương Hội giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020; tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trương Xuân Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn , Chủ tịch Hội ND tỉnh Tuyên Quang về công tác tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn thuộc Trung ương Hội và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn thuộc Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020; đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn và phân công giữ chức Giám đốc Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững thuộc Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020.

Trung ương Hội NDVN: Công bố, trao các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ - Hình 3

Đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN trao Quyết định bổ nhiệm, phân công và điều động cho các đồng chí

Đồng chí Lò Trung Kiên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng – An ninh kể từ ngày 19/6/2020; điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Thường trực Trung ương Hội tại Miền Trung – Tây Nguyên và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Cơ quan Thường trực Trung ương Hội NDVN tại Miền Trung – Tây Nguyên, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Cụm thi đua công tác Hội và phong trào nông dân cụm số 04, kể từ ngày 19/6/2020.

Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội kiêm Chánh Văn phòng phát triển bền vững kể từ ngày 19/6/2020; điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên huấn và phân công giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Hội kể từ ngày 19/6/2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hiến – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội thôi giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp NDVN; điều động đến nhận công tác tại Ban Kinh tế Trung ương Hội và phân công giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020.

Đồng chí Phạm Huy Hưng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn; điều động đến nhận công tác tại Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng – An ninh và phân công giữ chức Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng – An ninh thuộc Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020.

Đồng chí Đỗ Minh Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn và phân công giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững thuộc Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020. Đồng chí Phạm Văn Đức – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội kể từ ngày 19/6/2020; điều động đến nhận công tác tại Ban Xã hội, Dân số, Gia đình và phân công giữ chức Phó Trưởng ban Xã hội, Dân số, Gia đình Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020. Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội giữ chức Phó Trưởng Cơ quan Thường trực Trung ương Hội NDVN tại miền Nam kể từ ngày 19/6/2020; điều động đồng chí Trần Thị Huyền – Phó Trưởng phòng Tổ chức xây dựng Hội thuộc Ban Tổ chức Trung ương Hội đến nhận công tác tại Cơ quan Thường trực Trung ương Hội tại Miền Trung – Tây Nguyên và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Cơ quan Thường trực Trung ương Hội NDVN tại Miền Trung – Tây Nguyên kể từ ngày 19/6/2020; điều động đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tuyên truyền thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Hội NDVN đến nhận công tác tại Văn phòng Trung ương Hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác tổng hợp, thông tin và lưu trữ kể từ ngày 19/6/2020; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Sỹ Hùng – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cán Bộ Hội NDVN giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020; bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Nghiêu – Chuyên viên chính Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng – An ninh Trung ương Hội giữ chức Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng – An ninh Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020; điều động đồng chí Vũ Duy Hưng – Chuyên viên chính Ban Xã hội, Dân số, Gia đình Trung ương Hội đến nhận công tác tại Văn phòng Trung ương Hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Thư ký đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn Trung ương Hội thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn kể từ ngày 19/6/2020.

Tại lễ công bố, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Thào Xuân Sùng chúc mừng đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm, điều động, phân công với trọng trách mới cần tiếp tục đoàn kết, rèn luyện, phấn đấu, trau dồi phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập về phương pháp luận và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, hết sức khiêm tốn và cầu thị tiến bộ, luôn tu dưỡng và làm theo tấm gương Bác Hồ để từng bước hoàn thiện bản thân, sống chân thành và trung thực, hoàn thành tốt chức trách được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội NDVN, lãnh đạo và toàn thể cán bộ các Ban, đơn vị liên quan đã giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí phát huy khả năng, đồng thời hứa cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Trung ương Hội NDVN.

Chủ tịch Hội ND Việt Nam: Chấm dứt tình trạng cán bộ xa nông dân

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân cụm thi đua số 1 năm 2019 tại tỉnh Yên Bái ngày 6/12.

Chủ tịch Hội ND Việt Nam: Chấm dứt tình trạng cán bộ xa nông dân - Hình 1

Đồng chí Thào Xuân Sùng chủ trì hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân cụm thi đua số 1 năm 2019 tại tỉnh Yên Bái ngày 6/12.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân 8 tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 1 tham dự hội nghị, gồm: Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái.

Đạt nhiều kết quả

Đánh giá về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân cụm 1, đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, trong năm qua các cấp Hội đã chú trọng công tác tuyên truyền, giao dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân, trong đó các cấp hội đã chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức, với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được chú trọng, phát triển, chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội có chuyển biến theo hướng thiết thực hiệu quả gắn với sản xuất và dần hình thành, phát triển các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn.

Công tác khảo sát, kiểm tra, giám sát tiếp tục được các cấp Hội quan tâm, qua đó dã phát hiện những mô hình, cách làm hay, điển hình để tuyên truyền nhân rộng đồng thời chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ngăn chặn, hạn chế tiêu cực...

Đặc biệt, các phong trào thi đua do Hội phát động mà trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được các cấp Hội đẩy mạnh, xuất hiện nhiều gương nông dân giỏi, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất...

Từng bước tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ cho nông dân, tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng vật tư, phân bón nông nghiệp cho nông dân theo hình thức trả chậm; nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp và chương trình phối hợp với các ngân hàng được đẩy mạnh và phát triển, góp phần tích cực giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội ND Việt Nam: Chấm dứt tình trạng cán bộ xa nông dân - Hình 2

Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân cụm thi đua số 1 năm 2019 tại tỉnh Yên Bái ngày 6/12.

Thay đổi để phục vụ hội viên, nông dân tốt hơn

Dù đạt nhiều kết quả nhưng người đứng đầu Hội Nông dân Việt Nam cũng chỉ ra nhiều hạn chế như việc triển khai Nghị quyết Đại hội VII và 3 Nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết 04, Nghị quyết 05, Nghị quyết 06) chủ yếu mới dừng lại ở bước quán triệt. Cùng với đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ cho hội viên, nông dân chưa sâu sát cụ thể; việc tham mưu cho cấp ủy có nơi còn hạn chế...

Dẫn chứng thêm thực tế, đồng chí Thào Xuân Sùng cho hay: "Ngày 5/12 vừa qua tôi đi thăm quan vùng trồng cam đặc sản của huyện Bắc Quang, "con chim" đầu đàn về sản xuất cây cam, quýt tỉnh Hà Giang, mới thấy việc canh tác, kỹ thuật chăm sóc cây cam ở đây còn rất yếu, chưa đáp ứng các quy trình chuẩn khiến cho chất lượng sản phẩm còn thấp việc tiêu thụ còn bấp bênh...".

"Qua đây cho thấy việc lãnh đạo, định hướng của chính quyền, các cấp Hội Nông dân ở đây chưa chuẩn, phương pháp tập huấn, hỗ trợ của cán bộ chưa làm hết trách nhiệm, chưa sâu sát và nhiệt huyết. Đây là bài học cho các địa phương khác trong việc phát triển cây có múi và phương pháp đào tạo đúng, tập huấn trong nông dân cần phải trách nhiệm hơn, bài bản hơn và sự hỗ trợ cũng cần có trọng tâm, trọng điểm thì mới hiệu quả", đồng chí Thào Xuân Sùng lý giải.

Trong năm 2020 và các năm tới, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị các cấp Hội Nông dân tỉnh tiếp tục quan tâm hơn về công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách làm công tác Hội, phong trào nông dân để ngày càng đáp ứng được nhu cầu công việc, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

"Chúng ta phải chấm dứt ngay tình trạng lãnh đạo, cán bộ Hội ngồi phòng lạnh, chân đút gầm bàn, xa dời thực tế, xa hội viên, nông dân. Để việc chỉ đạo, điều hành sát thực tế, đáp ứng được nhu cầu sản xuất của bà con hội viên, nông dân, cán bộ, lãnh đạo các cấp Hội phải thường xuyên sâu sát thực tế, gần gũi với nông dân, học nông dân để có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong công tác Hội, phát triển phong trào nông dân ngày càng đạt hiệu quả cao hơn", đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội ND Việt Nam: Chấm dứt tình trạng cán bộ xa nông dân - Hình 3

Chiều ngày 5/12, đoàn đại biểu đại diện cho lãnh đạo Hội Nông dân 8 tỉnh, thành thuộc cụm thi đua số 1 đã đi thăm quan thực tế mô hình điển hình tại HTX Quế hồi, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên (Yên Bái). Ảnh: Hoàng Hữu

Là một trong những tỉnh điển hình đạt kết quả cao trong công tác hội và phong trào nông dân, đến nay Hội ND tỉnh Yên Bái đã vận động, kết nạp 2.210 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 114.006 hội viên. Tổ chức và phối hợp tuận huấn cho 1.972 lượt cán bộ hội.

Ông Giàng A Câu - Chủ tịch Hội ND tỉnh Yên Bái cho biết, trong thời gian qua, các cấp Hội của Yên Bái đã xây dựng được 45 mô hình sản xuất, kinh doanh gắn với hợp tác xã, tổ hợp tác, 163 hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho hội viên, nông dân. Trong đó có nhiều mô hình mang dấu ấn của Hội như mô hình nuôi cá nước ngọt theo chuỗi giá trị; mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cà chua thương phẩm chất lượng cao, theo hướng VietGAP tại huyện Văn Chấn...

Cùng với đó, trong năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cũng đã xây dựng được 181 mô hình Hội ND tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, vận động bà con đóng góp 86.098 ngày công, trên 8 tỷ đồng, tham gia làm mới, tu sửa, nâng cấp trên 401km đường giao thông...

Chia sẻ về cách làm mới trong công tác hội của địa phương mình, với bà Nguyễn Thị Cẩm Phương - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cho hay: Để tránh tình trạng "một con trâu, 5 ông báo cáo", trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã đi sâu vào triển khai làm các mô hình thực tế trong phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, các cấp hội của Hòa Bình đã trực tiếp xây dựng được 11 mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu thuộc 11 huyện, thành phố của tỉnh góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống nông dân.

Bên cạnh đó, các cấp hội trên địa bàn đã triển khai nhiều mô hình sản xuất, điển hình như mô hình "nông dân dạy nông dân" đã tạo động lực và liên kết trong sản xuất nhất là tại vùng trồng cây ăn quả như cam Cao Phong đã đem lai thu nhập cao cho bà con.

Cùng kiến nghị lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, bà Nguyễn Thị Cẩm Phương và các đại biểu tham dự hội nghị cho biết, hiện nay các địa phương rất mong muốn Trung ương Hội NDVN sớm xây dựng và đưa phần mềm riêng của hệ thống Hội như phần mềm quản lý hội viên, chia sẻ tư liệu, kinh nghiệm trực tuyến... để Hội Nông dân các tỉnh, thành dễ quản lý và đưa ra các chỉ đạo, điều hành, thực hiện các mô hình sản xuất cho sát thực tế, đạt hiệu quả cao hơn.

Góp ý thêm với hội nghị, ông Bạc Cầm Khuyên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La kiến nghị trong thời gian tới, Trung ương Hội cần xem xét đưa, tổ chức các hoạt động tuyên truyền như các hội thảo, hội nghị song hành trực tiếp gắn với các mô hình thực tiễn sản xuất (như hội thảo đầu bờ, hội thảo tại ruộng) để cán bộ, lãnh đạo các cấp hội cũng như bà con hội viên, nông dân tiếp thu nhanh, áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả cao hơn.

Thực hiện các giải pháp quan trọng

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trong năm 2020, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho rằng: Năm 2020 là năm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh nên chúng ta phải tập trung cho 5 nhiệm vụ quan trọng.

Thứ nhất, các cấp Hội phải tập trung cho việc thực hiện 3 Nghị quyết của Đại hội (Nghị quyết 04,05,06) gồm Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ 2 là các cấp Hội Nông dân cần phải chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đối tác để hỗ trợ, hướng dẫn cho hội viên, nông dân, đoàn viên xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị.

Thứ ba là chúng ta phải tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân không sử dụng rác thải nhựa, không thải rác ra sông, suối. Theo đó, các cấp hội cần phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thôn, bản xây dựng quy ước, hương ước về vấn đề này để giải quyết triệt để và trả lại môi trường trong sạch cho sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Thứ 4 là tiếp tục triển khai đổi mới trong tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới và phải chú trọng vào xây dựng các thôn, bản xanh - sạch - đẹp- văn minh- hiện đại. Trong đó, các địa phương làm sao phải có nhà nhà sạch sẽ, vườn vườn đẹp đẽ, người người luôn vì bạn bè.

Thứ 5 là các cấp hội cần tiếp tục quản bá, xây dựng thương hiệu cho nông sản, đặc sản tịa các địa phương.

Thứ 6 là Hội Nông dân các tỉnh, thành phố phải tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh để rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Sắp diễn ra hội nghị môi trường lưu vực sông Hồng

Chia sẻ với các đại biểu đại diện lãnh đạo 8 tỉnh, thành thuộc cụm thi đua số 1, đồng chí Thào Xuân Sùng cho biết, sắp tới Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức quốc tế tổ chức hội nghị môi trường lưu vực sông Hồng.

Để hội nghị diễn ra thành công, người đứng đầu Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành thuộc cụm thi đua số 1 và các cụm thi đi khác nhanh chóng chuẩn bị, hoàn thiện báo cáo các vấn đề tồn tại về môi trường tại khu vực của địa phương mình, nhất là vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, tình trạng xả rác ra các sông, suối...

"Qua thực tế trong chuyến công tác đến Hà Giang vừa rồi, tôi chứng kiến thực trạng các dòng sông, dòng suối chảy qua địa bàn các xã của huyện Bắc Quang, nhất là dòng sông Lô tràn ngập, ùn ứ rác thải sinh hoạt làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân trong và ngoài tỉnh.

Vấn đề rất đáng báo động, không chỉ ở Hà Giang mà tại nhiều tỉnh, thành khác cũng đang gặp phải tình trạng này sẽ được đưa ra bàn và tìm ra giải pháp giải quyết trong hội nghị này", đồng chí Thào Xuân Sùng khẳng định.

Theo Danviet

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh00:21Công nhân PouYuen sau ca nhiễm Covid-19: Bật khóc sợ hãi, bế con cùng cách ly01:47“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang kêu cứu, tiết lộ mẹ ruột Hồ Văn Cường đang làm người ở trong nhà Phi Nhung04:54Xem Tây Du Ký nhiều nhưng hiếm ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người08:02Gần 300 y bác sĩ từ tâm dịch Bắc Giang trở về nhà00:46Chợ Bà Chiểu (TP.HCM) cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy02:05Một người đàn ông bỗng chui ra từ váy cô dâu khiến khách mời xanh mặt trong đám cưới03:45Gỡ phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công: Vui như Tết, nhưng vẫn ở nhà phòng dịch02:14Công nhân PouYuen ở TP.HCM nhiễm Covid-19: Cách nào để F1, F2 vượt qua nỗi lo?02:57Dịch Covid-19 bùng phát: Trầy trật ngày đêm vì người Sài Gòn ngừng 'ước mơ' sau 5 giờ chiều04:51Thanh niên ăn mì tôm 19 ngày vì cả thôn bị phong tỏa, lúc được phát hiện đã nhịn đói đến run rẩy03:36Cổ Ngân sắp quay lại với tỷ phú Mỹ 73 tuổi Wynn Katz, chuyện tình “ông cháu” lại tiếp tục?04:23Robot đưa cơm, thuốc cho bệnh nhân Covid-1901:42TP.HCM: Văn phòng công chứng Đầm Sen tạm dừng hoạt động 14 ngày do có F1, F202:12TP.HCM giãn cách chống dịch Covid-19: Karaoke xóm ‘đắp mộ cuộc tình, đắp suốt mấy ngày mộ chưa xong'02:57Chao đảo thời dịch giã: Ngày dài nơi xóm trọ nghèo02:33Phượng hàng Ngang - Bi kịch mỹ nhân Hà Thành xưa đẹp “nghiêng ngả” nhưng đám tang không một giọt lệ05:078 người trốn trong thùng xe tải để “thông chốt” y tế tại Huế00:44Cặp đôi “ông cháu” Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân gặp khủng hoảng lớn, cô gái phải xin tiền bố mẹ ruột03:51Sẽ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho toàn bộ người dân TP.HCM03:01

Tiêu điểm

Tiểu thương chợ tự phát ở TP HCM vội vã dọn hàng
14:00:00 20/06/2021
Bà Nguyễn Phương Hằng cam kết cẩn trọng phát ngôn khi livestream
13:58:49 19/06/2021
TP.HCM: Quá 3 người tụ tập nơi công cộng, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm
23:32:30 19/06/2021
Chốt kiểm soát Bình Tân: Nhiều người quay đầu khi nghe ‘vào là ở trong 14 ngày...’
12:42:46 20/06/2021
Gần 300 y bác sĩ từ tâm dịch Bắc Giang trở về nhà
11:00:29 19/06/2021
Khám sàng lọc, phân loại người bệnh nền, tiền sử dị ứng để đảm bảo an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
19:26:15 19/06/2021
Xe 2 bánh công nghệ, giao hàng ở TP.HCM vẫn được hoạt động bình thường
23:14:36 19/06/2021
TP.HCM: Lộ trình tránh 3 ấp bị phong tỏa ở H.Hóc Môn
20:36:09 20/06/2021
Nấu 2.000 suất ăn mỗi ngày cho người nghèo ở Sài Gòn
13:53:52 20/06/2021
3 ông 2 bà ở các nơi hẹn nhau đến vỉa hè công viên Gia Định bày mâm nhậu
18:18:39 19/06/2021

Thông tin đang nóng

3 con Jennifer Phạm cùng xuất hiện, ngoại hình khiến ai nấy trầm trồ
21:43:58 20/06/2021
Tối 20/6, 94 ca Covid-19 ở trong nước, TPHCM dẫn đầu số trường hợp mắc mới
18:40:36 20/06/2021
Cưới 4 năm chưa có thai, ngủ cùng mẹ chồng một đêm tôi giật mình biết bí mật đáng sợ
21:14:38 20/06/2021
Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng khi bị chỉ trích gay gắt vì dùng tiền cứu trợ miền Trung để đi sửa chùa ở Nghệ An
20:55:13 20/06/2021
Đi cả năm về bị vợ hờ hững, tôi bật khóc nhìn cơ thể em qua khe cửa nhà tắm
21:11:09 20/06/2021
Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam về nước có 2 người mắc Covid-19
19:45:16 20/06/2021
Góc khuất và thế lực đứng sau Cảnh Điềm
19:30:56 20/06/2021
TP.HCM phong tỏa tạm thời tòa nhà SCB Building
21:13:40 20/06/2021
Anh trai hơn 40 tuổi dẫn bạn gái về ra mắt, tôi chưa kịp mừng đã hốt hoảng khi thấy mặt chị dâu tương lai
20:56:01 20/06/2021
Á hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 Tường Vi lộ clip nóng?
21:49:57 20/06/2021

Tin mới nhất

Huyện Hóc Môn đồng loạt tổ chức lấy 100.000 mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại 11 xã/thị trấn trên địa bàn

23:39:08 20/06/2021
Vừa qua, huyện Hóc Môn đã ghi nhận một số trường hợp bệnh nhân COVID -19 là khởi điểm các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn cũng như có những trường hợp bệnh nhân không xác định nguồn lây.

Siêu thị tăng lượng hàng dự trữ khi TP.HCM nâng mức giãn cách

22:22:45 20/06/2021
Sau 3 tuần thực hiện giãn cách xã hội, sức mua tại các chợ, siêu thị ở TP.HCM không tăng đột biến. Việc một số siêu thị phải đóng cửa đột ngột vì F0 đến mua sắm buộc hệ thống bán lẻ phải căng mình đảm bảo phòng tuyến thực phẩm...

Bắc Ninh tiếp tục điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch

22:19:09 20/06/2021
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định chuyển biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch đối với 4 phường thuộc thành phố Bắc Ninh.

Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm nhiều cán bộ

22:06:50 20/06/2021
Ông Trịnh Văn Toàn - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra giữ chức Phó chánh văn phòng - Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ.

Công an Thừa Thiên Huế đội nắng "canh" người đến từ Đà Nẵng

22:04:54 20/06/2021
Sau khi TP Đà Nẵng phát hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19 mới, trong ngày 20/6, các lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã kích hoạt lại chốt kiểm soát trên đèo Hải Vân.

Cháy cục nóng điều hòa chung cư giữa nắng nóng 40 độ C

20:46:22 20/06/2021
Ngọn lửa bốc lên từ khu vực ban công chứa cục nóng điều hòa và máy giặt tại tòa S2.03, khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) vào chiều 20/6.

Doanh nghiệp tặng 2.000 cốc nguyệt san cho nữ y bác sĩ tuyến đầu

20:10:04 20/06/2021
Mới đây, 2.000 cốc nguyệt san BeUCup đã được Hecatech gửi đến các nữ y bác sĩ tuyến đầu, góp phần san sẻ với những bóng hồng áo trắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19.

Bình Phước: Người đàn ông bị container cán tử vong tại chỗ

19:59:36 20/06/2021
Người đàn ông tại Bình Phước chạy xe máy ngã ra đường, bị xe container đi cùng chiều cán qua người tử vong tại chỗ.

Đi đường nào để tránh vùng phong tỏa ở Hóc Môn?

19:40:49 20/06/2021
Huyện Hóc Môn thiết lập vùng phong tỏa ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1. Người dân qua khu vực này cần chọn lộ trình khác.

Những ngày hè dịu mát trong "ngôi nhà chung"

19:32:19 20/06/2021
Những ngày này, thời tiết nắng nóng cao điểm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, nhất là người già, trẻ em, người tàn tật hoặc người mang trong mình nỗi đau do chiến tranh để lại. Song, sự quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo v...

TP Hồ Chí Minh: Tiểu thương chợ tự phát lúng túng trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 10

18:40:34 20/06/2021
Khi lực lượng chức năng nhắc nhở, nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ tự phát ở quận Bình Tân và TP Thủ Đức mới tranh thủ thu dọn hàng hoá để phòng Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Chỉ thị 10.

Sắp kết thúc đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt tại Hà Nội

18:33:43 20/06/2021
Trưa nay (20-6), thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất lúc 13h tại Trạm Khí tượng Láng 39 độ C, Sơn Tây 38,4 độ C, Hà Đông 38,2 độ C, Ba Vì 38,1 độ C, Hoài Đức 37,8 độ C...

500.000 liều vắc xin từ Trung Quốc đã về tới sân bay Nội Bài

18:31:21 20/06/2021
500.000 liều vắc xin Covid-19 đã được Vietnam Airlines vận chuyển an toàn từ Bắc Kinh về Hà Nội, trên chuyến bay số hiệu VN1 hạ cánh lúc 15h10 ngày 20-6.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Nghệ An cần nâng năng lực điều trị COVID-19 lên 500 ca

18:16:40 20/06/2021
Đó là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 20-6.

Covid-19: Quảng Bình hướng dẫn bổ sung việc kiểm soát người về, đến địa bàn

17:39:21 20/06/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại nhiều tỉnh thành, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình đã có văn bản hướng dẫn bổ sung việc kiểm soát người về, đến địa bàn tỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên đối với hành khách từ TP. Hồ Chí Minh đến sân bay Đồng Hới

17:27:51 20/06/2021
Từ ngày 20-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên đối với hành khách trong các chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Đồng Hới. Hoạt động này được thực hiện cho đến kh...

Tố hiệu trưởng 'ém' tiền hỗ trợ học sinh nghèo: 'Không dám...'

17:04:50 20/06/2021
Ông Lộc cho rằng, nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có chuyện ông ăn của học sinh.

Hơn 200 cây phong lá đỏ được di dời trong đêm

13:49:50 20/06/2021
Hàng phong lá đỏ trên phố Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) được đánh chuyển trong đêm 19/6.

Hàng trăm ngàn tấn gạo nhập khẩu từ Ấn Độ tiêu thụ ở đâu?

13:44:06 20/06/2021
Chỉ trong quý đầu năm, Ấn Độ đã xuất khẩu sang Việt Nam 247.000 tấn gạo, tăng đột biến so quý 1/2020. Thế nhưng tìm gạo Ấn Độ trên thị trường nội địa không dễ... vậy lượng gạo khổng lồ này đi đâu ?

TP.HCM: Big C Miền Đông đường Tô Hiến Thành tạm ngưng hoạt động nhận hàng hóa

13:18:53 20/06/2021
Ngày 20.6, siêu thị Big C Miền Đông (ở đường Tô Hiến Thành, P.5, Q.10, TP.HCM) thông báo tạm ngưng các hoạt động buôn bán, tiếp nhận hàng hóa cho đến khi có thông báo mới.

Hàng nghìn công nhân ở TPHCM tiếp tục được tiêm vắc xin Covid-19

12:59:27 20/06/2021
TPHCM tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho người lao động, công nhân làm việc tại quận 7 sáng 20/6.

TP.HCM: Tiêm vắc xin cho các tổ Covid-19 cộng đồng ở Q.Bình Thạnh

12:57:06 20/06/2021
Các thành viên của tổ Covid-19 cộng đồng tại TP.HCM thường xuyên đến các điểm có nguy cơ cao, tiếp xúc nhiều người nên sau khi tiêm vắc xin sẽ an tâm hơn để tiếp tục tham gia chống dịch Covid-19.

Thành phố Lào Cai dừng mọi hoạt động tôn giáo, vui chơi giải trí, thể thao

09:37:26 20/06/2021
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo tạm dừng nhiều hoạt động từ 0h ngày 20/6 tại TP Lào Cai và 2 xã của huyện Bảo Thắng.

Giá lúa gạo hôm nay 20/6: Cuối tuần, giá lúa gạo đi ngang

08:35:32 20/06/2021
Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sau một tuần điều chỉnh tăng, giảm bất ngờ. Trên thị trường xuất khẩu, các thương nhân ghi nhận trong nửa đầu tháng 6/2021 lượng gạo xuất đi các thị trường chính khá thấp,...

Giá thực phẩm rau củ quả ngày 20/6: Tiếp tục giảm

08:26:44 20/06/2021
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá rau cải xanh, cải ngọt 13.000 đồng/kg giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua, rau mùng tơi 11.000 đồng/kg giảm 1.000 đồng/kg, bắp cải trắng 11.000 đồng/kg giám 1000 đồng/kg, bí đao 9.000 đồng/kg giảm 1000 đồn...

Giá vàng hôm nay 20/6: Cả tuần giảm giá

08:01:38 20/06/2021
Giá vàng trong nước giảm theo thế giới về mức 56 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Thị trường trầm lắng, ít giao dịch.

Có thể bạn quan tâm

Sau 4 năm "đãi cát", HLV Park đã tìm được "thanh gươm vàng" cho Việt Nam

Bóng đá việt nam

23:59:04 20/06/2021
Với Tiến Linh, HLV Park Hang-seo đang có một tiền đạo số 9 chuẩn mực cho đội tuyển Việt Nam chinh phục các giải đấu quốc tế lớn.

Hào quang của James Rodriguez ở tuyển Colombia vụt tắt

Bóng đá thế giới

23:57:11 20/06/2021
Việc HLV Carlo Ancelotti trở lại Real Madrid và James Rodriguez bị loại khỏi đội tuyển Colombia đặt ra cho cầu thủ này quá nhiều câu hỏi về sự nghiệp.

Cảnh sát Bỉ tìm được thi thể khi lùng sục quân nhân mất tích

Thế giới

23:49:27 20/06/2021
Lực lượng an ninh Bỉ đã lùng sục vùng đông bắc nước này sau khi quân nhân Jurgen Conings mất tích vào ngày 16/5. Ngày 20/6, một thi thể được phát hiện gần thị trấn Dilsen-Stokkem.

Bắt giữ người nhắn tin đe dọa lãnh đạo ở Hải Phòng

Pháp luật

23:43:13 20/06/2021
Trần Thái Bảo được xác định liên quan việc chống đối chính quyền thu hồi 9,2 ha đất quốc phòng bị lấn chiếm trái phép. Ngoài ra, ông ta còn nhắn tin đe dọa lãnh đạo địa phương.

Tzuyu (Twice) bị chỉ trích vì có thái độ ghét bỏ màu da ngăm

Phong cách sao

23:28:12 20/06/2021
Tzuyu nói muốn có nước da trắng sáng như Da Hyun khiến nhiều người cho rằng cô nàng không thích màu da ngăm.

4 tân binh của nhóm Aespa “vượt mặt” các đàn chị lọt top 10 bảng xếp hạng giá trị thương hiệu idol nữ tháng 6

Nhạc quốc tế

23:16:10 20/06/2021
Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố kết quả bảng xếp hạng giá trị thương hiệu dành riêng cho thành viên các nhóm nhạc thần tượng nữ trong tháng này.

Du lịch Hoàng Sơn Trung Quốc - thành phố được UNESCO công nhận là di sản thế giới

Du lịch

23:14:21 20/06/2021
Thành phố Hoàng Sơn có lịch sử hơn 2200 năm từ thời nhà Tần (221-206 trước Công nguyên). Thành phố đã từng là cái nôi của những nền văn hóa lộng lẫy và quyến rũ.

Clip vào quán tạp hóa mua đồ không đeo khẩu trang bị mời ra ngoài, người phụ nữ lớn giọng 'Mày biết tao là ai không mà đuổi?'

Netizen

23:08:19 20/06/2021
Dù liên tục được nhắc nhở phải đeo khẩu trang, người phụ nữ vẫn không chấp hành, thậm chí còn chống hông nói lớn: Mày biết tao là ai không mà đuổi?

Màu trắng, gam màu đẹp nhất cho phòng tắm thêm thư giãn và tinh tế

Sáng tạo

23:03:02 20/06/2021
 Nếu bạn đang thiết kế hay muốn cải tạo phòng tắm và băn khoăn tìm kiếm màu sắc phù hợp, đừng ngần ngại lựa chọn màu trắng vì đây là gam màu có thể giúp không gian trở nên rộng rãi và tinh tế hơn.

Ngọc Trinh và Lily Chen "đụng hàng" mẫu xe sắc đen hồng ấn tượng

Sao việt

23:01:31 20/06/2021
Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh và Ngọc nữ bolero LiLy Chen đụng mẫu xe hiệu có màu sắc đen hồng đầy ấn tượng.

Một ứng dụng từng bị xem là "rác" có lượt tải về vượt cả Facebook và Instagram, mạng xã hội nổ ra tranh cãi dữ dội! 

Thế giới số

22:58:16 20/06/2021
Từng bị xem là ứng dụng rác khi có hàng loạt video nhạy cảm, nội dung độc hại thậm chí còn dính phải nghi vấn thu thập dữ liệu người dùng bị hàng loạt các quốc gia cấm vận, nguời dùng quay lưng xoá bỏ thì giờ đây ứng dụng này lại nhận đ...

Chuyên trang công nghệ The Verge khẳng định đây là 10 smartphone đáng "xuống tiền" nhất nửa đầu 2021 

Đồ 2-tek

22:52:20 20/06/2021
Theo The Verge, cứ chọn một trong 10 smartphone này thì chắc chắn bạn sẽ không hối hận!

'Hương vị tình thân': Khán giả ‘cầu xin’ Khánh Thy ngừng khóc vì quá 'tiền đình' với nhân vật vô dụng

Phim việt

22:51:35 20/06/2021
Cách xây dựng nhân vật Thy (Thu Quỳnh) trong Hương vị tình thân càng ngày càng khiến khán giả thất vọng: không giả nai làm giá thì cũng khóc lóc sụt sùi.

Những người cha tạo nên cơn sốt phòng vé của điện ảnh Việt

Hậu trường phim

22:48:27 20/06/2021
Nhân Ngày của Cha, chúng ta cùng nhìn lại những hình ảnh người cha được yêu mến và gây tiếng vang trên màn ảnh rộng nhé!

Kim Hee Sun trẻ trung đáng kinh ngạc dù đã 44 tuổi

Sao châu á

22:41:03 20/06/2021
Nữ diễn viên Kim Hee Sun nhận được nhiều lời khen ngợi về ngoại hình trẻ trung dù đã bước sang tuổi 44.