Trao quyền tự chủ – Bước đột phá trong giáo dục

Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm là một trong những điểm đổi mới trong tư duy của Đảng ta về quản lý giáo dục- đào tạo, làm cho giáo dục và đào tạo thực sự là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

Vấn đề này đã được nêu rõ trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết 29). Cùng với đó những thiết chế quyền tự chủ được thể hiện trong Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và các Nghị định, Điều lệ trường học. Điều này đã tạo ra bước đột phá, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục trên khắp cả nước.

Trao quyền tự chủ - Bước đột phá trong giáo dục - Hình 1

Trao quyền tự chủ – Bước đột phá trong giáo dục

Là một trong 23 trường đại học thực hiện thí điểm tự chủ từ năm 2015 trên cơ sở Nghị quyết số 77 của Chính phủ, Trường Đại học Thương mại đã tận dụng được các cơ chế, chính sách để tạo bước chuyển toàn diện trong đào tạo và nghiên cứu khoa học .

Cụ thể, nhà trường đã vận dụng quyền tự chủ trong sử dụng, bổ nhiệm nguồn nhân lực trình độ cao, tiếp tục bổ nhiệm một số cán bộ, giảng viên đến tuổi nghỉ hưu được kéo dài thời gian công tác, quản lý. Trong lĩnh vực chuyên môn, Trường Đại học Thương mại đã chủ động trong mở ngành, liên kết đào tạo, cân đối chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành theo nhu cầu xã hội , chuẩn hoá, toàn bộ các khâu của quá trình đào tạo…

Đến nay, nhiều chương trình đào tạo của trường đạt chuẩn kiểm định khu vực và quốc tế. Đặc biệt, với chế độ đãi ngộ thỏa đáng, trường đã thu hút được đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế không chỉ phục vụ giảng dạy mà còn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học .

Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại cho biết, nhiều giáo viên trong trường đã có những công trình nghiên cứu khoa học , đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ, đề tài cấp trường và đặc biệt những bài báo ISI/SCOPUS đã tăng lên rất đáng kể. Trường cũng hỗ trợ về mặt tài chính kịp thời và mức cũng đủ lớn để tạo ra động lực cho các giáo viên.

Có thể thấy, Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã mở đường cho sự đổi mới mạnh mẽ trong giáo dục- đào tạo theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục.

Từ các chính sách đổi mới này, các trường đại học đã triển khai nhiều đổi mới trong quản lý, đào tạo để bắt kịp với xu thế chung của thế giới . Năm 2019, lần đầu tiên cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt Top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới ; có 8 trường vào danh sách các đại học hàng đầu châu Á; nhiều ngành, lĩnh vực đại học thuộc Top 500 thế giới . Số lượng các công trình quốc tế tăng liên tục.

Năm 2019, tổng số bài báo đăng trên tạp chí uy tín quốc tế là hơn 12 nghìn bài đứng thứ 49 thế giới tăng 2,7 lần và 9 bậc so với năm 2015, trong đó các trường đại học đóng góp trên 90%. Nhiều công trình, sản phẩm nghiên cứu được chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định: “Thành tích nghiên cứu tăng rất nhanh, rồi trong các hoạt động khác như kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo thì cũng rất nổi bật. Đặc biệt là có 4 trường cũng lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng của QS”.

Cùng với đại học thì tự chủ ở bậc phổ thông cũng dần được đẩy mạnh. Tín hiệu mừng khi mới đây, trường trung học phổ thông công lập đầu tiên trong cả nước là Phan Huy Chú ( Hà Nội ) đã được trao quyết định tự chủ toàn phần (gồm tự chủ tài chính, tự chủ trong việc tổ chức bộ máy, biên chế). Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra cơ chế để giúp cho trường tháo bỏ được những rào cản về tài chính, tuyển dụng và học thuật.

Ông Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội cho biết: “Đấy vừa là quyền, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm đòi hỏi nhà trường thì phải làm việc một cách chuyên nghiệp hơn, chúng ta sử dụng các quyền tự chủ ấy như thế nào cho nó có hiệu quả”.

Đây cũng chính là điều được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định khi phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020 mới đây.

“Kết quả rất nổi bật của đổi mới vừa qua mà cả thế giới và nhân dân, các đồng chí ở đây đều đánh giá đấy là về giáo dục đại học, chúng ta đã thực hiện tự chủ đại học . Dù rằng con đường này còn tiếp tục, nhưng bước đầu đã rất tốt, đã chứng minh được tính đúng đắn của nó và đã được luật hóa trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học sửa đổi. Với phổ thông, chúng ta đã có bước tiến rất tốt. Chúng ta nhìn nhận những thành tựu đó thì khẳng định Nghị quyết 29 là rất đúng hướng”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Từ những kết quả bước đầu cho thấy chủ trương tự chủ trong giáo dục là đúng và phù hợp với xu thế thế giới. Điều này vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đòi hỏi các trường phải năng động, sáng tạo hơn trong quá trình chuyển đổi này. Cùng với đó là những bất cập trong cơ chế chính sách cần sự tháo gỡ từ các cơ quan quản lý nhà nước để cơ chế tự chủ giáo dục thực sự đạt hiệu quả./.

Trung học phổ thông tự chủ, lợi ích người học phải là mục tiêu hàng đầu

Tự chủ tại các trường Trung học phổ thông là tự chủ về mặt quản lý, trong đó có quản lý tài chính, nguồn lực, kế hoạch và thực hiện vì lợi ích của người học.

Vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và đề xuất phương án nâng mức tự chủ tài chính với các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục theo hướng phát triển trường chất lượng cao...

Đến thời điểm hiện tại, sau thời gian dài được tự chủ về tài chính, trường trung học phổ thông Phan Huy Chú (Đống Đa - Hà Nội) là trường học đầu tiên được tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tư Giáo dục Việt Nam về vấn đề tự chủ tại các trường trung học phổ thông thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục Chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Cần phải hiểu đúng về tự chủ tại các trường trung học phổ thông cũng như mục tiêu hướng đến của việc thực hiện tự chủ.

Trao quyền tự chủ cho trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và cải thiện cơ hội học tập có chất lượng cho học sinh

Theo Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, hiện nay, nếu không đẩy mạnh xã hội hóa, không huy động các nguồn lực từ xã hội sẽ rất khó để tạo được sự phát triển mạnh mẽ cho ngành giáo dục.

Phương án tự chủ là cách tạo điều kiện cho các trường trung học phổ thông hoạt động tích cực hơn, phát triển hơn, tránh tình trạng bị động.

Hiện nay, rào cản lớn nhất cho đổi mới giáo dục nói chung và cho các cơ sở giáo dục công lập nói riêng là sự tách rời quản lý: Việc - Tiền và Người ở nhiều địa phương.

"Xây dựng và thực hiện kế hoạch công việc thì nhà trường thực hiện nhưng nguồn lực tài chính và nguồn lực con người lại nằm ở các sở khác quyết định khiến cấp thực hiện kế hoạch khó có thể đổi mới mạnh mẽ do chịu sự ràng buộc nói trên.

Một người cầm lái mà chịu nhiều người "đạp phanh", "đạp chân ga" thì rất khó cho sự vận hành nhịp nhàng", Tiến sĩ Vinh chia sẻ.

Trung học phổ thông tự chủ, lợi ích người học phải là mục tiêu hàng đầu - Hình 1

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh cho rằng, tự chủ tại các trường trung học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện cơ hội học tập có chất lượng cho học sinh (Ảnh minh họa: Phạm Minh)

Mặt khác, do nguồn lực ngân sách hạn chế, nhu cầu của người dân là được học tập chất lượng cao nhưng chất lượng giáo dục không đáp ứng và còn nhiều chênh lệch giữa các trường trên các địa bàn quận (huyện). Đây là một trong những thách thức của giáo dục hiện nay.

Có trường điểm tuyển đầu vào lớp 10 rất cao, quy mô lớp học thường cao, trong khi nhiều trường điểm tuyển đầu vào rất thấp và qui mô không cao.

Việc đổi mới quản lý trường phổ thông công lập theo hướng thúc đẩy mô hình quản lý dựa trên nhà trường (shool-based management) làm tăng quyền tự chủ quản lý của nhà trường sẽ giúp đảm bảo điều kiện học tập tốt hơn ở các trường công lập, tạo ra nhiều sự lựa chọn cho người học nhưng vẫn đáp ứng được chất lượng giáo dục theo mong muốn, nhu cầu của xã hội.

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh cho biết: "Hiện nay, có nhiều trường tư chất lượng giáo dục rất tốt nhưng học phí cũng rất đắt, dù vậy, nhiều gia đình khá giả vẫn đăng ký cho con theo học do chất lượng dịch vụ giáo dục tốt hơn.

Đưa ra phương án tự chủ cùng với việc từng bước nâng cao chất lượng giáo dục sẽ tạo nên sự phát triển hài hòa giữa hệ thống các trường công lập và ngoài công lập, để người học có cơ hội được hưởng nền giáo dục chất lượng".

Cũng theo Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, trong thực tế với mô hình quản lý đang phổ biến việc đổi mới giáo dục phổ thông sẽ gặp nhiều khó khăn, vấn đề ép học thêm sẽ vẫn còn diễn ra, cộng thêm các khoản phụ thu khác sẽ dẫn tới tốn kém, tạo tâm lý bức xúc trong xã hội đối với ngành giáo dục ở các thành phố lớn.

Chính vì vậy, tự chủ quản lý ở các trường trung học phổ thông sẽ làm cho nhà trường tích cực chủ động triển khai các công việc của mình cùng với sự hỗ trợ đóng góp của người dân sẽ có thể tháo gỡ dần những khó khăn của ngành giáo dục, đồng thời tạo điều kiện để nhà nước có kinh phí đầu tư phát triển giáo dục cho những khu vực còn khó khăn ở Hà Nội.

Trao quyền tự chủ cho các trường cũng đồng thời giúp đảm bảo được việc tuyển dụng được giáo viên giỏi và có điều kiện nâng cao chất lượng, phát triển bền vững nhà trường.

Sụ thu hút bằng lương cao, đãi ngộ tốt của các trường ngoài công lập đối với giáo viên giỏi đang là một thách thức lớn với các trường công lập Thủ đô khi muốn giữ chân giáo viên giỏi.

Thực hiện tự chủ là tạo cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi để các trường chủ động trong hoạt động của mình, nâng cao chất lượng giáo dục và cũng là cách để có sự phát triển hài hòa giữa các cơ sở giáo dục ở những khu vực khác nhau của thành phố.

Tự chủ về mặt tài chính không có nghĩa là nhà nước không còn đầu tư, hỗ trợ. Khi người dân có sự đóng góp thì nhà nước sẽ bớt một phần ngân sách để phát triển giáo dục ở những khu vực điều kiện còn khó khăn, đảm bảo cho mọi người quyền bình đẳng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng.

Gỡ bỏ vướng mắc còn tồn tại trên hệ thống văn bản pháp luật

Theo quan điểm của Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, muốn thực hiện tự chủ tại các trường trung học phổ thông thành công thì cần phải lấy lợi ích của người học làm mục tiêu trung tâm.

Nếu triển khai tự chủ tại các trường làm tốt, chất lượng giáo dục được nâng cao, người dân sẽ hài lòng, đặt niềm tin và cùng đóng góp cho ngành giáo dục phát triển.

"Tự chủ tại các trường trung học phổ thông là làm sao để ai cũng có quyền được học, không để người dân sử dụng dịch vụ giáo dục chất lượng thấp hơn khi người dân không có điều kiện cho con học trường ngoài công lập với mức học phí cao.

Mục tiêu tổng quát vì người học nên cần đảm bảo điều kiện học tập tối thiểu ở các trường công nói chung và sẽ có những trường chất lượng cao đáp ứng nhu cầu học tập của một bộ phận người dân", Tiến sĩ Vinh nhấn mạnh

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh cũng nêu ra bốn vấn đề quan trọng khi thực hiện tự chủ tại các trường trung học phổ thông ở Hà Nội.

Thứ nhất , tự chủ là phải hình thành một Hội đồng trường có năng lực quản trị thực chất để có thể giao quyền, trách nhiệm điều hành cho hiệu trưởng.

Hiệu trưởng phải là người có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Hiệu trưởng cũng rất cần qua những lớp đào tạo bài bản về nghiệp vụ, về quản lý, phải được trải nghiệm và có phẩm chất tốt, thấm đẫm văn hóa dân chủ.

Muốn vậy, cũng cần thay đổi cách tuyển dụng, bổ nhiệm mang tính cạnh tranh công bằng nhằm chọn được người tài lãnh đạo, quản lý trường học.

Nếu người hiệu trưởng không có năng lực, yếu kém về phẩm chất thì tự chủ rất có thể chỉ là hình thức. Hiệu trưởng ở trường phổ thông sẽ phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý khác với trường đại học còn có các phòng ban giúp việc.

Hiệu trưởng phải có năng lực quản lý chiến lược, quản lý nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, quản lý nhân sự liên quan đến kỹ năng tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng giáo viên, bổ nhiệm, khen thưởng...), quản lý chương trình giáo dục, quản lý chất lượng, quản lý học sinh...và quản lý các mối quan hệ với phụ huynh, cộng đồng cũng như các đối tác khác.

Thứ hai , cần phải đổi mới công tác quản lý. Bên cạnh vấn đề về tăng cường năng lực quản lý cho lãnh đạo nhà trường cần ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học, giúp cho việc ra các quyết định quản lý kịp thời, hiệu quả.

Việc này cũng giúp cho quá trình lãnh đạo quản lý vận hành nhà trường được công khai minh bạch. Địa phương cần có kế hoạch giám sát và đánh giá hiệu quả và những tác động việc tự chủ về tài chính ở một số trường trong thời gian qua để kịp thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo.

Thứ ba , cần rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật và gỡ bỏ những vướng mắc còn tồn tại để thực hiện đổi mới quản lý theo hướng tự chủ.

Theo Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, hiện nay, hệ thống pháp luật còn có nhiều rào cản đối với quá trình triển khai tự chủ cho các trường học. Chính vì vậy, việc cần làm là gỡ bỏ những vướng mắc, những rào cản, đặc biệt vướng mắc về quản lý nhân sự, quản lý tài chính nhằm tạo hành lang pháp lý cho thực hiện tự chủ.

Một số quy định về tuyển dụng cần phải thay đổi. Tự chủ dẫn tới cạnh tranh với nguồn lực, nguồn tuyển giáo viên giỏi. Nhà trường không thể tuyển giáo viên năng lực yếu kém về dạy một ngôi trường chất lượng, muốn vậy, họ cần được tháo bỏ những bất cập trong tuyển dụng giáo viên hiện nay.

Ngoài ra, những quy định về tuyển sinh như yêu cầu tuyển sinh đúng tuyến,... cũng cần xem xét phải thay đổi, để người dân có nhiều lựa chọn khi trường học đã thực hiện tự chủ.

Thứ tư , cần tăng cường các chương trình đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên, tăng cường sự tự chủ, mở rộng dân chủ cho toàn trường từ học sinh đến giáo viên. Giáo viên phải được tạo điều kiện có tiếng nói của mình, dám lên tiếng trong quá trình dân chủ hóa nhà trường.

Đổi mới quản lý trường học luôn gặp thách thức từ nhiều phía do tâm lý, thói quen suy nghĩ và niệm tín vào đổi mới. Nếu giáo viên không tích cực tham gia vào quá trình đổi mới sẽ không có đổi mới quản lý nào đi đến đích.

Ngoài ra, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh cho rằng, thực hiện tự chủ nên thí điểm tại một số trường học để từng bước tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện cơ chế vận hành.

Song song với việc thực hiện tự chủ đối với các trường công lập thì cần huy động các nguồn lực về đất đai, tài chính và con người ở bên ngoài để mở các trường tư nhằm giãn quy mô học sinh ở các trường công lập.

Về vấn đề chuyển đổi mô hình trường công lập sang trường tư, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh cho rằng điều này là không nên.

"Tự chủ không có nghĩa nhà nước không đầu tư, không chi ngân sách mà tự chủ là trao quyền quản lý cho nhà trường, để nhà trường tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, không bỏ lại ai ở phía sau trên cơ sở điều hòa lại nguồn lực xã hội theo cơ chế mới", Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh nhấn mạnh.

Tóm lại, tự chủ tại các trường trung học phổ thông không chỉ là giải quyết bài toán khó về ngân sách eo hẹp trong điều kiện nhiều người muốn học tập có chất lượng tốt mà còn tạo ra nhiều trường học năng động hơn trong lãnh đạo, quản lý, đổi mới giáo dục.

Mọi đổi mới trong quản lý nhà trường phổ thông không chỉ vì lợi ích của nhà trường mà cái chính phải vì người học, vì sự phát triển của giáo dục nói chung.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Trường học thành phố thích ứng nhanh với dạy online01:06Tuyển sinh khối ngành sức khỏe, thí sinh cần lưu ý gì?01:02:00Học sinh Đồng Nai đi học lại từ ngày 1.314:23Những điều đừng bao giờ làm trong ngày đầu trẻ mầm non đi học lại04:52Tuyển sinh 2021: Cùng một lúc có được đăng ký nhiều phương thức xét tuyển?10:25Học sinh đi học lại từ 1.3, phụ huynh, giáo viên nhảy cẫng vui mừng01:48Học online - Hiệu quả và bất cập06:49Cần Thơ: Học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 1.315:33Dừng học trực tuyến lớp 1 là 'không nhắm mắt làm ngơ'15:33Hơn 7.400 học sinh không đến lớp trong ngày đầu đi học trở lại04:10Sinh viên ĐH Đà Nẵng đi học trở lại từ ngày 1.301:48Đến trường trên đôi chân của mẹ02:23Trường học tìm cách bảo mật lớp học online00:40Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường01:48Năm 2021, các trường tuyển sinh ra sao? (P.2)01:01:41Hàng chục ngàn sinh viên trường nghề sẽ trở lại trường vào 1.301:48Tuyển sinh 2021: Bí quyết chọn phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển03:44Sinh viên được bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến trong dịch Covid-1902:03Trường học xịt khử khuẩn, vệ sinh lớp học chờ học sinh đi học trở lại02:54Vợ chồng đầu bếp nuôi hai con thành bác sĩ, dược sĩ04:57

Tiêu điểm

Tiếng Hàn trở thành môn học 'bắt buộc' từ lớp 3 đến 12?
08:54:36 04/03/2021
Một nửa giảng viên nghỉ việc, lấy ai dạy sinh viên?
14:23:23 04/03/2021
Bộ GD-ĐT giải thích thông tin tiếng Hàn thành môn học 'bắt buộc'
10:44:52 04/03/2021
Giáo viên TP.HCM bỏ phiếu kín chọn sách giáo khoa lớp 6
10:57:15 03/03/2021
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM tuyển 130 chỉ tiêu hệ nhân tài, đào tạo miễn phí
13:10:29 04/03/2021
Bí quyết của 'thợ săn' học bổng
19:03:19 02/03/2021
Chương trình SGK lớp 2 và lớp 6 mới: Nhà trường chủ động nhập cuộc
20:49:25 03/03/2021
Tiến sĩ có 15 bằng sáng chế Mỹ: 'Đừng hỏi làm gì để có mức lương nghìn đô'
13:13:30 04/03/2021
Con bị trường 'bỏ', phụ huynh cầu cứu sở
10:19:27 04/03/2021
'Học sinh lớp 1, 2 hoàn toàn có thể học online'
20:51:45 02/03/2021

Thông tin đang nóng

Báo Nhật đưa tin về anh Nguyễn Ngọc Mạnh: "Tay anh ấy đã cứu bé gái"
11:45:39 04/03/2021
Mới nhất: “Thần y” Võ Hoàng Yên xin lỗi vợ chồng Dũng “lò vôi”, hứa trả lại tiền và lên núi sống
12:04:41 04/03/2021
Trịnh Kim Chi: Thương Tín khóc khi xem danh sách có người ủng hộ 15.000 - 20.000 đồng
14:01:43 04/03/2021
8 cặp đôi xuất hiện trên thảm đỏ Gái Già Lắm Chiêu V: Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng chưa phải là cặp đôi gây chú ý nhất
12:22:05 04/03/2021
Chính thức hé lộ ảnh cưới của Quốc Trường - Bảo Anh, Tiến Luật và dàn sao liên tục chúc phúc, nhưng sự thật là sao?
15:31:51 04/03/2021
Người chồng gây phẫn nộ MXH: Đòi vợ tiền ăn, học, đẻ hết hơn 42 triệu mới được ly hôn
14:20:14 04/03/2021
Bi Rain tiết lộ điều bản thân tiếc nuối trong cuộc hôn nhân với Kim Tae Hee
14:11:13 04/03/2021
Cặp song sinh tròn 4 tháng, Hà Hồ đăng ảnh cận mặt nhìn thích mê
14:55:28 04/03/2021
3h sáng Phạm Băng Băng bỗng đăng video với đôi mắt sưng húp, bày tỏ với tình cũ Lý Thần sau 2 năm chia tay?
13:04:25 04/03/2021
Nam tiếp viên nổi tiếng sau khoảnh khắc cõng cụ bà xuống thang máy bay
11:48:44 04/03/2021

Tin mới nhất

Game streamer, beauty blogger bùng nổ thì học tài chính ngân hàng có gì khác?

15:48:24 04/03/2021
Game streamer, Beauty blogger thì liên quan gì tới việc học, đào tạo tài chính ngân hàng? Thoạt nghe có vẻ vô lý. Nhưng những đổi thay trong công nghệ thực sự làm đổi thay cách nền kinh tế vận hành.

Xét tuyển khối ngành kinh tế - ngân hàng - luật có gì mới?

15:42:29 04/03/2021
Chương trình Chọn ngành học cho tương lai với khối ngành kinh tế, ngân hàng, luật diễn ra đồng thời ở thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube, Tiktok Báo Thanh Niên và báo in hôm sau. 

Vì sao nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển vào khối ngành kinh tế?

15:40:01 04/03/2021
Chương trình Chọn ngành học cho tương lai với khối ngành kinh tế, ngân hàng, luật diễn ra đồng thời ở thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube, Tiktok Báo Thanh Niên và báo in hôm sau.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Thành được chuyển đến nơi an toàn sau sự cố sạt lở đất

14:16:29 04/03/2021
Thông tin từ UBND huyện Quan Hóa cho biết: Toàn bộ 197 học sinh và cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở (PTDTBT-THCS) Trung Thành, huyện Quan Hóa đã được di dời đến học ở nơi an toàn.

Phải quan tâm đến đặc thù cấp học

13:59:52 04/03/2021
Ở tiểu học, giáo viên dạy theo lớp, nên một giáo viên sử dụng cả bộ SGK của một lớp, do được phân công dạy.

Kinh nghiệm dạy Chương trình GDPT mới hiệu quả ở một tỉnh miền núi

13:54:17 04/03/2021
Là một tỉnh miền núi phức tạp về điều kiện địa hình địa lý và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, để triển khai hiệu quả chương trình GDPT mới, Yên Bái xác định tinh thần trách nhiệm cao của toàn ngành. 

Phú Thọ: Trường Tiểu học Hy Cương tích cực đổi mới phương pháp tổ chức dạy học

13:46:00 04/03/2021
Cơ sở vật chất trường lớp khang trang, sạch đẹp với 13 phòng học/13 lớp; có đầy đủ các phòng chức năng (Âm nhạc, Tin học, Tiếng Anh, Thư viện, Hoạt động đội….), bước đầu đáp ứng được nhu cầu học của học sinh.

Tuyển sinh lớp 6 trường 'hot' ở Hà Nội: Học sinh, phụ huynh phát sốt

13:40:20 04/03/2021
Hà Nội đã phê duyệt phương án tuyển sinh vào các trường nóng tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực.

Thưa các thầy cô, chương trình lớp 1 đã được giảm tải rất nhiều

13:32:13 04/03/2021
Khi xây dựng chương trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặc biệt chú ý thực hiện việc giảm tải trong chương trình để tăng tính trải nghiệm thực hành.

Tuổi trẻ với đam mê và khát vọng

13:04:09 04/03/2021
Với khát vọng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để khẳng định mình, nhiều bạn trẻ trên quê hương núi Ấn- sông Trà đã được biểu dương bởi thành tích học tập xuất sắc, vinh dự được nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng năm 2021.

Có chứng chỉ IELTS, thí sinh được xét tuyển thẳng vào những trường ĐH nào?

13:00:37 04/03/2021
 Trong năm 2021, nếu đạt chứng chỉ IELTS với điểm số 5.5 trở lên, thí sinh sẽ có cơ hội trúng tuyển vào nhiều trường đại học trên toàn quốc.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xuất sắc ghi danh tại bảng xếp hạng Webometrics

12:50:55 04/03/2021
Webometrics vừa đưa ra kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo định kỳ nửa năm, hàng năm. Trong đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xuất sắc lọt top 40 trường đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng này

Tuyển sinh ĐH: Hút thí sinh bằng phương thức mới

12:49:01 04/03/2021
Đề án tuyển sinh 2021 của nhiều trường vừa công bố cho thấy, các phương thức tuyển sinh ngày càng đa dạng, tiếp cận sâu đến thí sinh. 

Liên bang Nga cấp 1000 học bổng cho công dân Việt Nam

12:31:55 04/03/2021
Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2021 diện Hiệp định Chính phủ với 1000 học bổng dài hạn đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Sẵn sàng phương án bù lấp kiến thức khi trò trở lại trường

10:52:45 04/03/2021
Đầu tháng 3, nhiều địa phương cho HS trở lại trường sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19. 

Ai mà ngờ Elon Musk từng phải thi lại môn Tin học năm 17 tuổi, nhưng lý do còn bất ngờ hơn

10:50:38 04/03/2021
Thật khó tin khi một người xuất sắc hàng đầu thế giới như Elon Musk hóa ra lại từng phải thi lại vào năm 17 tuổi. Mà tưởng thi lại môn gì, ai ngờ lại chính là môn Tin học. Nhưng nếu biết lý do, thì bạn sẽ còn bất ngờ hơn.

Hiệu quả từ phương pháp học tập theo dự án

10:47:35 04/03/2021
Mới đây, Trường Sỹ quan Thông tin đã tổ chức đêm TCU English Gala để báo cáo và trình diễn các dự án các học viên của Tiểu đoàn 28 trình bày. 

Nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển

10:25:48 04/03/2021
Từ đầu tháng 3, nhiều trường ĐH chính thức khởi động tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh theo phương thức xét học bạ.

Hà Nội: Các trường tư thục 'top' đầu tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ra sao?

10:23:51 04/03/2021
Các trường tư thục top đầu của Hà Nội luôn có tỷ lệ chọi hàng năm rất cao, như: Marie Curie, Nguyễn Siêu, Ngôi Sao,... đã thông báo về việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học tới.

Các trường thu tiền học thế nào khi học sinh ngừng đến trường?

10:16:13 04/03/2021
Ngày 3.3, Sở GD-ĐT TP.HCM quy định về mức thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác khi học sinh đi học lại sau thời gian ngừng đến trường do dịch Covid-19.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Từ khóa là “giữ ổn định”

21:31:56 03/03/2021
Tinh thần giữ ổn định Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm 2021 tiếp tục được nhấn mạnh trong cuộc họp sáng 3/3 do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì. 

Hà Nội: Khi nào những học sinh hết cách ly trở lại trường?

21:16:34 03/03/2021
Theo qui định học sinh khi đang trong thời gian cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế không được đến trường, Hà Nội có gần 400 học sinh trong diện này chưa đến trường trong ngày 2/3. 

Gấp rút chọn SGK

21:10:34 03/03/2021
Nhiều địa phương trên cả nước đã xây dựng kế hoạch lựa chọn sách và tập huấn cho giáo viên sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới

Trường Tiểu học Xuân Phương còn một học sinh phải học online

21:07:21 03/03/2021
 Theo cô Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương, hiện vẫn còn một học sinh lớp 3E (trước đây thuộc diện F0) vẫn đang thực hiện cách ly tại nhà. Học sinh này sẽ được các giáo viên tổ chức dạy online vào mỗi tối.

Có thể bạn quan tâm

Người phụ nữ trẻ tụt huyết áp, hạ đường huyết vì..... 'yêu' 4 lần một đêm

Sức khỏe

17:32:40 04/03/2021
Đêm đầu sau tuần chồng đi công tác, hai vợ chồng chị Hoa (25 tuổi) làm chuyện ấy tới... 4 lần. Tàn cuộc yêu, chị Hoa đi không vững, chân tay bủn rủn, người vã mồ hôi. BS cho rằng nguyên nhân là do tụt huyết áp, hạ đường huyết  

Lời nói của cố NSND Hoàng Dũng dành cho đoàn làm phim 'Gái già lắm chiêu V' trước khi ra đi khiến ai nấy đều rơi nước mắt

Hậu trường phim

17:28:37 04/03/2021
Đạo diễn Bảo Nhân vô cùng xúc động khi chia sẻ những gửi gắm của NSND Hoàng Dũng dành cho đoàn làm phim Gái già lắm chiêu V trước khi ra đi.

Ngỡ ngàng với video giả khuôn mặt Tom Cruise như thật

Netizen

17:24:43 04/03/2021
Thu hút hơn 11 triệu lượt xem trên Tiktok, các video sử dụng công nghệ deepfake làm giả khuôn mặt tài tử Tom Cruise khiến chúng ta bối rối giữa ranh giới thật và giả.

Tân hôn xong mẹ chồng bắt bán đất trả nợ cho nhà chồng, tôi đáp trả khiến bà nghẹn đắng

Tâm sự

17:17:54 04/03/2021
Ai ngờ được lúc ăn uống dọn dẹp xong, mẹ chồng gọi em vào phòng riêng tỉ tê đủ thứ chuyện.

Lý Băng Băng tuyên bố chia tay Hứa Văn Nam “phi công” kém 16 tuổi

Sao châu á

17:13:02 04/03/2021
Diễn viên Trung Quốc - Lý Băng Băng cho biết chia tay Hứa Văn Nam, doanh nhân kém cô 16 tuổi.

Xử trí thế nào khi 'áo mưa' bất ngờ bị rách trong 'cuộc yêu'?

Kiến thức giới tính

17:09:40 04/03/2021
Bao cao su bị rách, bị thủng hay tuột trong cuộc yêu là tình huống đôi khi gặp phải đối với các cặp đôi. Áp dụng ngay cách xử lý sau để đảm bảo an toàn cho đôi bạn. 

Kế hoạch sử dụng 400 triệu quyên góp vì Thương Tín

Sao việt

17:07:18 04/03/2021
Sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất, Trịnh Kim Chi gửi Thương Tín số tiền mặt 100 triệu đồng...

'Mouse' mở đầu phong độ trong khi 'Sisyphus: The Myth' giảm rating đáng kể

Phim châu á

17:06:21 04/03/2021
Dù rating giảm so với tập phát sóng trước, Sisyphus: The Myth vẫn đứng đầu khung giờ các bộ phim lên sóng tối 03/03.

Công thức làm bánh mì hạt thơm ngon bổ dưỡng

Ẩm thực

17:06:12 04/03/2021
Bánh mỳ hạt có các bước làm rất đơn giản nhưng đem lại một món ăn giàu dinh dưỡng và tiện dụng trong mọi gia đình.

Paris Hilton: 'Tôi xa bạn trai một giờ đã nhớ'

Sao âu mỹ

17:03:40 04/03/2021
Người đẹp 40 tuổi Paris Hilton thú nhận rằng cô không thể rời xa vị hôn phu Carter Reum quá vài giờ nên sẽ không tổ chức tiệc chia tay thời độc thân riêng như truyền thống.

Vì sao An Giang cấm triệt để hát karaoke di động ồn ào?

Đời sống

17:02:17 04/03/2021
Từ ngày 3-3, An Giang bắt đầu tạm dừng kinh doanh, tụ tập hát karaoke bằng dàn loa di động để phòng dịch COVID-19. Nếu dân đồng thuận, tỉnh sẽ xây dựng lộ trình tiến tới cấm triệt để hát karaoke bằng dàn loa di động.

Siêu phẩm Lamborghini Murcielago với chi tiết “độ” độc nhất Việt Nam

Siêu xe

16:55:39 04/03/2021
Chỉ bằng một vài thao tác đơn giản, chiếc siêu xe Lamborghini Murcielago ở TP HCM trong bài viết đã gây lú cho không ít người mê xe. Nó cũng sở hữu chi tiết độ độc nhất Việt Nam.

Chi tiết các mẫu xe Harley-Davidson 2021 vừa ra mắt tại Việt Nam

Xe máy

16:50:55 04/03/2021
Harley-Davidson 2021 hé lộ những dòng xe đầy phong cách cá tính, Harley-Davidson Touring & CVO hoành tráng như khủng long

Có nên mua 'thánh lật' Toyota Fortuner đời 2015?

Ôtô

16:42:54 04/03/2021
Mặc dù là một trong những mẫu SUV bán chạy nhất thị trường nhưng Toyota Fortuner cũng  ẵm luôn cả danh hiệu thánh lật trong cộng đồng chơi xe. Vậy những chiếc Fortuner đã sử dụng 5-6 năm có ưu nhược điểm gì và có đáng mua hay không?

Diễn trò đua xe trái phép, 2 người tông nhau văng xa chục mét, gãy xương và dập não

Pháp luật

16:42:00 04/03/2021
Trong lúc trình diễn đua và kéo xe trái phép, Tài và Nghĩa tông nhau văng xa hàng chục mét té xuống đường. Tài bị gãy xương đòn, xương hàm và dập não. Nghĩa bị thương phần mềm, cơ thể xây xát.