Tranh luận có nên quy định ‘ai là người đứng đầu’ cơ sở giáo dục đại học

Đại diện nhiều trường đại học có ý kiến đóng góp về việc sửa đổi Nghị định 99/2019/NĐ-CP trong đó có liên quan đến việc quy định người đứng đầu.

Ngày 13/8, hội thảo lấy ý kiến các cơ sở giáo dục đại học về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các trường từ Đà Nẵng trở vào.

Đại diện nhiều trường đại học có ý kiến đóng góp liên quan đến việc sửa đổi nghị định này trong đó gồm những quy định về người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học; vị trí pháp lý của hội đồng trường trong cơ cấu tổ chức của trường đại học; về thành phần tập thể lãnh đạo và người chủ trì các cuộc họp tập thể lãnh đạo; về thành viên hội đồng trường (nhân sự chủ tịch, bổ nhiệm, thay thế thành viên, tuổi thành viên,…); về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình,…

ADVERTISEMENT

Tranh luận có nên quy định ai là người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học - Hình 1 ADVERTISEMENT

Đông lãnh đạo nhiều trường đại học từ Đà Nẵng trở vào tham dự hội thảo lấy ý kiến các cơ sở giáo dục đại học về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP (Ảnh: L.P)

Phát biểu tại hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn-Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Luật Giáo dục đại học 2018 ban hành cách đây 4 năm, sau đó Nghị định 992019/NĐ-CP được ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học. Hai văn bản này có tác động vô cùng lớn với hệ thống giáo dục đại học.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, sau 4 năm thực hiện Luật Giáo dục đại học 2018 và gần 3 năm thực hiện Nghị định 99, kiểm nghiệm trên thực tế có những sự thay đổi rất thuận lợi. Tuy nhiên, có những quy định còn có vướng mắc hay còn có cách hiểu chưa được thống nhất. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát, lấy ý kiến các cơ sở giáo dục đại học để đề xuất ban soạn thảo trong xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 99 thời gian tới.

Cần chú ý đến tính đặc thù của đại học vùng, đại học lớn

Phát biểu tại hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Công Pháp – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn (thuộc Đại học Đà Nẵng) cho rằng đối với đại học vùng, cần xem xét có nên có hội đồng đại học như hội đồng trường của các trường bên ngoài không?

Theo ông Pháp, đại học vùng là một đại học chứ không phải là một cơ quan chủ quản. Các trường thành viên được sự chỉ đạo, giám sát, thông qua các chủ trương lớn của đại học vùng. Nhưng trường thành viên còn thêm chỉ đạo của đảng ủy trường, thông qua hội đồng trường của chính cơ sở giáo dục đại học đó nữa. Như vậy, khi ra một quyết định gì đó nếu qua các trình tự trên thì sẽ quá vòng vèo, tạo cơ chế không nhanh được.

Vì thế, ông Pháp kiến nghị nên xem xét có cơ chế đối với đại học vùng cũng như xem xét lại hội đồng trường của các trường thành viên.

Còn Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết hiện nay ngày càng nhiều trường đại học muốn trở thành đại học nhưng trong Nghị định 99/2019/NĐ-CP có một số vấn đề chưa rõ, chưa mang tính đặc thù, như việc bầu hội đồng đại học.

ADVERTISEMENT

Video đang HOT

Trong quy định này, hoặc là người lao động hoặc đại biểu cần ít nhất thành viên tham gia bầu trên tổng số người lao động. Nhưng với đại học vùng với quy mô khoảng 3.000 hoặc 4.000 người lao động thì bầu 1 hội đồng phải có gần 2.000 người, vậy tập trung kiểu gì?”, ông Vũ đặt câu hỏi.

“Vừa qua, khi bầu Hội đồng đại học của Đại học Đà Nẵng, theo quy định cần trên 50% và chúng tôi đáp ứng được khoảng 1.700 người, tổ chức bầu ở tất cả hội trường của các trường thành viên.

Với các trường đơn lẻ, việc quy định hơn 50% là hợp lý nhưng với các đại học vùng, đại học quốc gia thì thành phần bầu cần phải khác vì đông quá cũng không giải quyết được việc gì. Đây là một ví dụ cho tính đặc thù cần tính thêm trong nghị định”, ông Vũ nêu.

Có nên để hiệu trưởng kỷ luật phó hiệu trưởng?

Cũng tại hội thảo góp ý Nghị định 99, nhiều ý kiến tập trung bàn luận về thủ tục thay thế thành viên hội đồng trường, thẩm quyền kỷ luật phó hiệu trưởng.

Theo Giáo sư Nguyễn Đông Phong – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, về việc bổ sung, thay thế thành viên hội đồng trường mặc dù tại nhà trường chưa gặp phải nhưng theo thủ tục thì đây là việc rất phức tạp. Ông kiến nghị trong nghị định cần thay đổi để làm thế nào việc này thực hiện gọn hơn.

“Trước khi bổ sung hoặc thay thế một thành viên thì phải họp tập thể lãnh đạo, sau đó trình qua hội đồng trường để biểu quyết và trình lên cấp có thẩm quyền quyết định”, ông Phong nêu.

Bên cạnh đó, trong vấn đề kỷ luật ông Phong cho rằng cấp nào bổ nhiệm thì sẽ ra quyết định kỷ luật. “Ai là người được kỷ luật phó hiệu trưởng nếu người này vi phạm? Riêng trường tôi, hội đồng trường mà thay mặt là chủ tịch hội đồng trường sẽ ký quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng. Nếu người này vi phạm thì chính hội đồng trường quyết định và chủ tịch hội đồng trường là người ký quyết định kỷ luật”, ông Phong chia sẻ.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thủy Tiên- Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Marketing cũng đồng tình với ý kiến của ông Phong trong quy trình bổ sung, thay thế thành viên hội đồng trường.

ADVERTISEMENT

“Khi khuyết một thành viên hội đồng trường thì tập thể lãnh đạo nhà trường sẽ xem xét, đề cử một thành viên thay thế để trình ra hội đồng trường biểu quyết chứ không nhất thiết phải triệu tập hội nghị toàn thể trường để bỏ phiếu bổ sung thành viên đó”, Tiến sĩ Thủy Tiên nêu ý kiến.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Y dược Cần Thơ thì cho rằng: “Khoản 2 của Điều 7a nêu hiệu trưởng thực hiện trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu trong đó có phần kỷ luật với phó hiệu trưởng. Khoản này tôi không đồng ý. Bởi vì phó hiệu trưởng là do hội đồng trường bầu và chủ tịch hội đồng trường ký nghị quyết bầu, người nào bầu sẽ có thẩm quyền kỷ luật. Do đó, nên bỏ nội dung hiệu trưởng có quyền kỷ luật đối với phó hiệu trưởng”.

Ai là “người đứng đầu” trường đại học

Cũng theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ, dù Bộ Tư pháp nói rằng không cần người đứng đầu một trường đại học nhưng ông kiến nghị cần phải có người đứng đầu.

“Bất cứ tập thể nào cũng cần có người đứng đầu, trong điều kiện bình thường không có gì nhưng khi xảy ra việc gì thì ai là người giải quyết, cần phải rõ. Trong tập thể lãnh đạo của Đại học Đà Nẵng, đương nhiên khi họp Đảng ủy thì bí thư Đảng ủy, họp Hội đồng thì Chủ tịch Hội đồng, họp Ban giám đốc thì Giám đốc đại học chủ trì nhưng có những cuộc họp mà trước đây Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thủ trưởng đơn vị chủ trì, nếu không có quy định cụ thể rất lúng túng”, Phó giáo sư Ngọc Vũ phân tích.

Đồng quan điểm, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Diệp Tuấn – Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Người đứng đầu trường đại học không nên né tránh mà cần được xác định rõ”.

Ông Tuấn lý giải: “Dù có ý kiến cho rằng nên “để trống” nhưng từ góc độ quản trị một tổ chức mà không có người đứng đầu là không thể. Chủ trương và hành động phải nhất quán mà muốn vậy thì ít nhất phải có người đứng đầu và sự phân quyền, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta mới đang giai đoạn bước đầu chập chững với mô hình hội đồng trường mà không tạo sự ổn định thì sẽ tạo ra sự không ổn định”.

ADVERTISEMENT

Bên cạnh đó, ông Tuấn nhấn mạnh vấn đề phân quyền trong các cơ sở giáo dục đại học. “Bí thư đảng ủy và chủ tịch hội đồng trường phải là người đứng đầu đơn vị. Bộ chủ quản sẽ “nắm” hội đồng trường, hội đồng trường sẽ tìm hiểu, phát hiện và bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu trưởng sẽ bổ nhiệm phó hiệu trưởng. Nếu phân quyền rõ như thế thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề như bãi nhiệm, miễn nhiệm, hệ số phụ cấp, ai kỷ luật ai, ai chủ trì cuộc họp…”, Giáo sư Tuấn nói.

Tuy nhiên Tiến sĩ Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang lại có quan điểm khác về điều này. “Trường công rất quan tâm đến vai trò người đứng đầu nhưng trường tư không ai thắc mắc vì đã rất rõ. Nhưng trường công có những quy định rất khó khăn nên tôi thống nhất quan điểm người đứng đầu trong từng lĩnh vực, công việc gì mới quan trọng. Nghị định 99/2021/NĐ-CP có thể xử lý theo hướng có sự tham chiếu của mô hình nhà nước để có sự đồng thuận”, Tiến sĩ Trí nói.

Hi vọng UBKTTƯ làm rõ vấn đề liên quan đến công tác biên soạn và lựa chọn SGK

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) kỳ vọng Ủy ban kiểm tra Trung ương sẽ làm sáng tỏ những "góc khuất" trong công tác biên soạn sách giáo khoa.

Từ ngày 22 đến ngày 24/12/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ mười. Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên, bên cạnh những ưu điểm, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách; biên soạn sách giáo khoa; đầu tư công,... Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng cần được tiếp tục kiểm tra, làm rõ.

Trước thông tin này, chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) kỳ vọng Ủy ban kiểm tra Trung ương sẽ làm sáng tỏ những "góc khuất" trong công tác biên soạn sách giáo khoa.

Hi vọng UBKTTƯ làm rõ vấn đề liên quan đến công tác biên soạn và lựa chọn SGK - Hình 1

ADVERTISEMENT

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) (ảnh: quochoi.vn)

Kể từ năm học 2020-2021 đến nay, sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông mới được đưa vào triển khai (lớp 1, lớp 2, lớp 6) và tới đây là sách lớp 3, lớp 7, lớp 10. Với tư cách là Đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Thúy đã có nhiều câu hỏi chất vấn tại nghị trường cũng như phiếu chất vấn bằng văn bản gửi tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác biên soạn, thẩm định sách giáo khoa.

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy: "Ngay từ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, tôi đã có câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ về việc 4 bộ sách Tiếng Việt 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với khuyết điểm nặng nhất là vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ. Vậy Bộ có ra văn bản yêu cầu rà soát điều chỉnh nội dung chưa phù hợp của 4 bộ sách này không?".

Đến tháng 12/2020, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy có nhận được câu trả lời của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhưng chưa hài lòng với câu trả lời nên Đại biểu tiếp tục gửi chất vấn trong đó nhấn mạnh nội dung "Việc sách giáo khoa không ghi tên tác giả nhiều sáng tác văn học có đúng quy định về quyền nhân thân của các tác giả không? Sách giáo khoa có sửa chữa điều này? Bộ chỉ đạo sửa chữa những chỗ sai như thế nào? Nhà xuất bản có biên soạn tài liệu đính chính không? Có công khai lấy ý kiến nhân dân không?...".

ADVERTISEMENT

Nhận được câu hỏi, ngày 19/3/2021, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có câu trả lời, khẳng định: "Thực hiện Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định có liên quan, trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung liên quan đến bản quyền, sở hữu trí tuệ khi biên soạn sách giáo khoa. Theo đó, khi sử dụng các sáng tác văn học để làm văn bản tác phẩm trong việc biên soạn sách giáo khoa đều phải ghi đầy đủ thông tin về tác giả, đảm bảo quyền nhân thân của tác giả theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo các nhà xuất bản rà soát, nếu có trường hợp sách giáo khoa không ghi tên tác giả ở các sáng tác văn học theo đúng quy định về quyền nhân thân của tác giả, thì thực hiện sửa chữa, bổ sung theo đúng quy định".

Cuối tháng 10/2021, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy tiếp tục có văn bản chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn một số nội dung liên quan đến vấn đề biên soạn, xuất bản và lựa chọn sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đến tháng 11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có trả lời phần nội dung mà Đại biểu chất vấn. Đọc, nghiên cứu các phần trả lời chất vấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều nội dung Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy chưa đồng tình.

Bà Thúy cho rằng: "Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các lỗi trong sách giáo khoa đã cơ bản được khắc phục, nhưng tôi khẳng định, sách thì học sinh đã mua và không hề có đính chính. Cả Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và tác giả sách đều không hề trả lời công luận nên mãi tới khi nhận được văn bản trả lời của Bộ trưởng, tôi mới biết Nhà xuất bản chỉ sửa lỗi trên sách giáo khoa điện tử nhưng cũng không rõ là sửa những gì và sửa từ bao giờ. Đó không phải là thái độ đúng trong tiếp thu phê bình.

Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng "không có tác giả nào của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam "viết 50 đầu sách giáo khoa, sách bài tập các loại ở cả 3 cấp học" thì thông tin tôi có được cho thấy trong 2 năm 2020 - 2021, ông Bùi Mạnh Hùng là Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống), Tổng Chủ biên sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (bộ Chân trời sáng tạo), Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên sách giáo khoa Tiếng Việt 2, Tổng Chủ biên sách giáo khoa Ngữ văn 6 (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống). Cả 4 bộ sách này đã xuất bản.

ADVERTISEMENT

Cũng trong thời gian trên, ông Hùng còn làm Tổng Chủ biên các sách giáo khoa Tiếng Việt 3, Ngữ văn 7, Ngữ văn 10 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các bản mẫu sách giáo khoa này đã hoàn thành, được in và đã trình Hội đồng thẩm định. Ngoài ra, ông Hùng còn viết hàng chục đầu sách tham khảo của hai bộ sách trên. Báo chí đã thống kê gần 50 đầu sách ông Hùng viết trong 2 năm. Để làm bằng chứng, một nhà báo đã gửi tôi ảnh chụp các bìa sách giáo khoa, sách tham khảo Tiếng Việt 1 của Nhà xuất bản Giáo dục. Riêng ở bộ sách Tiếng Việt 1 Kết nối tri thức với cuộc sống, ông Hùng đã đứng tên trên 13 quyển sách.

Về Thông tư 25 (quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông), tôi được biết văn bản này có nhiều sơ hở, tạo điều kiện cho nhiều nơi phớt lờ ý kiến của cơ sở giáo dục, lựa chọn sách theo ý kiến riêng của mình, không loại trừ có sự đan cài lợi ích nhóm. Tôi hoan nghênh Bộ đang chuẩn bị rà soát, sửa đổi và chuẩn bị kiểm tra, thanh tra việc lựa chọn sách giáo khoa.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chưa cho biết kế hoạch (ít nhất là thời gian) thực hiện các công việc ấy như thế nào. Tôi đề nghị Bộ trưởng thông tin cho Đại biểu Quốc hội có chất vấn và công luận biết nội dung thông tư sửa đổi và kết quả kiểm tra, thanh tra của Bộ".

Là đại biểu bám sát về vấn đề sách giáo khoa, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy hi vọng Ủy ban kiểm tra Trung ương sẽ làm rõ, công bố những những vấn đề liên quan đến công tác biên soạn và lựa chọn sách giáo khoa để công khai, minh bạch, có như vậy mới thực hiện nghiêm Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
Ông Dũng 'lò vôi' bán Khu dân cư Đại Nam, thu về hơn 2.400 tỷ đồng giữa lúc bà Hằng còn "nhập kho"04:25Vụ siêu lừa "Anna Bắc Giang", lãnh đạo địa phương tiết lộ chú ý: "Cô này ngoan hiền, giản dị"04:04Hot Tiktoker “hiền lành ít nói sống nội tâm” chửi tài xế đáng tuổi cha vì hỏi “đi đâu đây?”04:22Vụ Lương Hải Như: Camera phát hiện ra địa điểm bí ẩn, gia đình nghi có “đồng phạm”?03:51Khá Bảnh trả lời phỏng vấn, không tin bạn gái lấy chồng, cho rằng cô vẫn chung thủy, đợi ngày anh về03:40Shark Bình và “đại gia kim cương”: Bị vợ phốt ngoại tình, bất chấp dư luận bảo vệ chân dài showbiz03:27Vụ nữ hướng dẫn viên bị "làm nhục": Đối tượng nhậu cùng bàn, nói nhiều câu bậy bạ khi "hành sự"03:19Chân dung TikToker làm chủ động "bay lắc", "xả đồ": Kinh doanh phong thủy, hay đi chùa, nói đạo lý03:58Bà Nhân tiếp tục nhận ‘gạch đá’ khi ‘hớ hênh’ diện đầm khoét ngực sinh hoạt cùng team Quang Linh03:22Tô Đình Khánh - Chú rể không chân hé lộ bí quyết chinh phục nhà vợ: Sự chân thành quyết định tất cả02:58Nữ CEO tức giận đáp trả khi bị “vạch trần” nước hoa đựng trong xô chậu, từng "ăn phạt" vì sai phạm03:39Vụ Anna Bắc Giang - Chủ nợ 17 tỷ bóc phốt người “bố” chấn động: Tham gia lừa đảo, nói dối kinh điển03:55NÓNG: Spa thẩm mỹ tiêm Filler làm khách mù mắt nhưng vô trách nhiệm: Nạn nhân là mẹ đơn thân 2 con04:14Hơn thua với Phương Oanh vụ tổ chức sinh nhật hoành tráng, vợ Shark Bình bất ngờ nhận cái kết 'đắng'01:00Vụ Anna Bắc Giang: Lộ thêm một nhân vật bí ẩn gây chấn động, dân tình choáng váng03:53Tình tiết mới vụ nữ HDV du lịch bị xâm hại: Chủ homestay đáp trả phát ngôn trái ngược với nạn nhân04:11Việt Phương Thoa lộ mặt không son phấn gây ngỡ ngàng, xin dân mạng đừng hủy theo dõi03:53Hà Linh bị tố nhận booking 1,2 tỷ, lấy tiền mặt không làm hợp đồng, chính chủ lên tiếng cực gắt03:27Vụ cô gái HN Lương Hải Như mất tích bí ẩn: Lấy mẫu đất ở nhiều địa phương so sánh với vết trên xe03:27Linda Cẩm Lan thi Hoa hậu chuyển giới, phía Hương Giang phản ứng bất ngờ, dân mạng tranh cãi04:27
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Ông bố Trung Quốc chi 1.400 USD đổi bàn ghế mới cho lớp con gái
10:28:52 27/09/2022
Nữ sinh mồ côi cha xúc động khi được vị khách đặc biệt đến dự lễ tốt nghiệp
19:10:30 27/09/2022
Thầy Nguyễn Ngọc Ký - Cuộc đời 1 nhà giáo ưu tú Việt Nam vượt lên số phận bằng nghị lực phi thường 
13:25:04 28/09/2022
Phụ huynh bức xúc vì bị vận động mua ti vi, lắp máy lạnh
16:57:00 28/09/2022
Thực hư thông tin có trường đại học không tuyển được sinh viên nào trong đợt đầu
16:07:17 28/09/2022
Họp đầu năm "ù tai" tiền-tiền, Hiệu trưởng THPT Tây Thạnh nói có lớp đã thu sai
07:51:23 27/09/2022
Điểm chuẩn giảm, nhiều ngành y dược vẫn thiếu chỉ tiêu
19:20:18 27/09/2022
Hơn 100 trường đại học thông báo tuyển bổ sung
18:56:09 28/09/2022
Cựu sinh viên đại học danh giá rải hơn 600 email để xin việc
20:01:34 27/09/2022
Học sinh, sinh viên toàn tỉnh đi học trở lại vào sáng mai (29/9)
11:11:32 28/09/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Vụ 4 cảnh sát “tác động vật lý” học sinh, chủ nhân clip lên tiếng rõ sự thật, đình chỉ công tác
22:40:50 28/09/2022
Clip cảnh sát đánh nam sinh: Chủ tịch Sóc Trăng chỉ đạo 'làm tới nơi tới chốn'
22:42:58 28/09/2022
Thông tin mới nhất về vụ một số CBCS bạo lực với 2 nam sinh
23:33:56 28/09/2022
Nguyên hiệu trưởng ở Hải Phòng lĩnh án 42 tháng tù vì chi riêng tiền quỹ phụ huynh
22:16:34 28/09/2022
Người mẫu Lâm Gia Hựu bị ung thư xương ở tuổi 29
23:19:03 28/09/2022
Justin Bieber - Selena Gomez và câu trả lời cho lý do chia tay vì người thứ 3 chen chân phá hoại?
22:11:57 28/09/2022
Lý Hải tự làm khó bản thân mình với ‘Lật mặt 6’
23:08:33 28/09/2022
Lâm Thanh Hà lần đầu chia sẻ về vụ cháy dinh thự nghìn tỉ
23:07:00 28/09/2022
Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về tro cốt: Kẻ thiêu xác cháu bé được giúp sức
21:44:48 28/09/2022
Lưu Diệc Phi mất lưng, Dương Mịch mất chân vì kỹ xảo ẩu
23:57:33 28/09/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Tranh cãi học sinh nhuộm tóc, đánh son nên cấm hay không cấm?

07:54:46 29/09/2022
Ngày 26/9, trên một số phương tiện truyền thông đã đưa tin Trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho phép nữ sinh đi học được nhuộm tóc, thoa son

Đào tạo nhân lực chất lượng cao cần chú trọng chính sách học bổng, học phí

07:46:03 29/09/2022
Ngày 28/9, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì chương trình làm việc với một số Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh về nhu cầu và chính sách liên quan tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công ...

Hải Dương: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu GV vi phạm quy định dạy thêm

07:36:37 29/09/2022
Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), thời gian gần đây, tình trạng dạy thêm trái quy định ở thành phố này có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc cho nhân dân, đồng thời tạo áp lực lớn cho học sinh, ...

Triển khai 2 chương trình đánh giá quốc tế vào tháng 4/2024

20:39:54 28/09/2022
Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022-2023. Một trong những nhiệm vụ được đưa ra là triển khai các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia và quốc tế theo kế hoạch

Bất cập từ hệ thống xét tuyển đại học, ai là người gánh chịu?

20:30:32 28/09/2022
Nhiều trường đại học đang rơi vào tình trạng vỡ trận , trong đó có trường không tuyển được thí sinh nào. Cách thức tuyển sinh đại học năm nay đang bộc lộ nhiều bất cập

Bộ GD&ĐT lưu ý chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

20:23:22 28/09/2022
Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực; bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả ...

Giáo dục mang ước mơ thêm gần với trẻ em vùng cao

19:56:01 28/09/2022
Với niềm tin rằng giáo dục là con đường để tương lai các em nhỏ trở nên rộng mở, chúng tôi, những người luôn dành tâm huyết cho giáo dục đến với Trạm Tấu, Yên Bái vào một ngày mùa thu trong veo

Ngành Giáo dục Quảng Trị động viên, hỗ trợ giáo viên bị thiệt hại do lốc xoáy

19:18:08 28/09/2022
Chiều 28/9, TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội cựu giáo chức; ông Nguyễn Thanh Quang – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các n...
ADVERTISEMENT

Ninh Bình tăng cường thanh tra các khoản thu chi trong năm học

19:02:12 28/09/2022
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các khoản thu của cơ sở giáo dục đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành, công khai, minh bạch

Sau bão Noru, học sinh ở Đà Nẵng và Bình Định trở lại trường vào ngày mai (29/9)

17:34:19 28/09/2022
Ngày 27/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có công văn gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, các trường, trung tâm trực thuộc Sở, các trường đại học tư thục về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 và cho học sinh sớm t...

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra

17:26:45 28/09/2022
Ngày 28/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, đang thống kê tình hình thiệt hại và lên phương án khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra để sớm đưa học sinh trở lại trường

Tăng cường kĩ năng, giải tỏa tâm lý học trò sau đại dịch

17:18:43 28/09/2022
Sau 2 năm giáo dục ảnh hưởng dịch bệnh, các trường học không chỉ có nhiệm vụ dạy kiến thức mà còn phải tăng cường kĩ năng, tháo gỡ tâm lý học trò

Bắc Ninh kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú trường học

17:10:15 28/09/2022
Ngày 28/9, Đội thanh tra, quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) thành phố Bắc Ninh tiến hành kiểm tra, giám sát điều kiện bảo đảm ATTP đối với các bếp ăn bán trú trường học trên địa bàn phường Kinh Bắc

Nhộn nhịp 'Siêu thị đồng phục 0 đồng' tại trường học Hà Nội

17:03:43 28/09/2022
Trong lúc nhiều gia đình kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì những bộ đồng phục đến từ Siêu thị 0 đồng trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Hà Nội là món quà rất thực tế, ý nghĩa

Panasonic trao 600 triệu học bổng cho các sinh viên Việt Nam xuất sắc

16:51:14 28/09/2022
Là năm thứ 19 được tổ chức liên tiếp với nỗ lực không ngừng của Panasonic, chương trình học bổng năm 2022 đánh dấu số lượng sinh viên được nhận học bổng nhiều nhất trong một năm

Sinh viên trường ĐH Hòa Bình giành giải Nhất cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa du lịch'

16:45:54 28/09/2022
Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa du lịch” là một sân chơi để cộng đồng đam mê du lịch thể hiện ý tưởng về các dự án văn hóa du lịch và kiến thức về du lịch. Là năm thứ hai được tổ chức, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm và tham gia của rất nhiều ...
ADVERTISEMENT

Có mâu thuẫn, nữ sinh ở TP.HCM kêu 'đàn anh' vào tận lớp học đánh bạn

16:40:00 28/09/2022
Vụ việc vừa xảy ra vào chiều ngày 27/9, ngay sau giờ tan học tại Trường trung học phổ thông Long Trường, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, và được một học sinh của trường quay video clip lại

Đầu tư mạnh cho giáo dục để có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển

16:34:42 28/09/2022
Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại buổi làm việc với Sở GD-ĐT, các Phòng GD-ĐT địa phương, đại diện các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh vào sáng 28-9

Phong trào đoàn, đội trong trường học: Tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực

16:27:48 28/09/2022
Thời gian qua, phong trào đoàn, đội khối trường học trên địa bàn tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, thu hút học sinh, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia

Nhiều thí sinh 'nửa ở nửa về' khi còn 3 ngày để xác nhận nhập học

16:19:45 28/09/2022
Đến thời điểm này, chỉ còn 3 ngày nữa để xác nhận nhập học nhưng nhiều thí sinh sau khi có thông báo trúng tuyển vẫn chưa vội vàng đăng ký trên hệ thống tuyển sinh chung

'Săn' nhà trọ giúp tân sinh viên

16:14:30 28/09/2022
Ngay sau khi công bố điểm trúng tuyển và xác nhận nhập học của tân sinh viên (SV),nhiều trường đại học (ĐH) trên địa bàn TP Đà Nẵng triển khai ngay các mô hình tìm nhà trọ giúp SV, chuyến xe không đồng

9 giờ ngày 29-9, talk show: 'Cơ hội trúng tuyển bổ sung vào trường quốc tế'

12:47:39 28/09/2022
Vào lúc 9 giờ ngày 29-9, trong khuôn khổ chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2022, Báo Người Lao Động tổ chức buổi giao lưu chủ đề Cơ hội trúng tuyển bổ sung vào trường quốc tế

Học sinh phổ thông phát triển dự án dạy tiếng Anh miễn phí

12:42:59 28/09/2022
Sáng lập dự án là Tô Thiên Bảo, nguyên học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam. Hiện Bảo đang học lớp 12 tại trường Peddie School - ngôi trường phổ thông danh giá tại Mỹ

Ngành Giáo dục Gia Lâm hưởng ứng cuộc thi 'Thầy cô trong mắt em'

12:38:16 28/09/2022
Trước đó, hưởng ứng Kế hoạch số 16/KH-CĐN ngày 14/3/2022 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022, Phòng GD&ĐT Gia Lâm đã phát động cuộc thi đến tất cả các Trường THCS trên địa bàn huyện

Dù sắp kỷ niệm 40 năm nhưng có sai phạm, THPT Xuân Trường B bị hạ bậc thi đua

12:33:53 28/09/2022
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã yêu cầu kiểm điểm các cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, ban hành Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo chưa phù hợp Điều 30 Luật Tố cáo năm 2018 và đã hoàn thành trong ngày 28/8/2022

Học sinh Quảng Ngãi quay trở lại trường sau bão

12:28:42 28/09/2022
Cụ thể, học sinh sinh viên trên toàn tỉnh trở lại trường học tập bình thường kể từ 7h ngày 29/9. Trường hợp các đơn vị, cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão số 4 gây ra chưa khắc phục kịp thời, thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục quyết ...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Nấu canh chua mực ngon lạ miệng kích thích vị giác ngày chán ăn

Ẩm thực

07:56:35 29/09/2022
Canh chua mực thoạt nghe tên món ăn, có vẻ như đây là món canh kén người nấu lẫn người thưởng thức. Tuy nhiên, nếu bạn biết vài công thức nấu canh chua với mực, chắc chắn bạn sẽ có ngay giải pháp tuyệt vời để kích thích vị giác những lú...

Liverpool tiếp tục săn 'hàng khủng' từ Benfica

Bóng đá thế giới

07:55:34 29/09/2022
Sau khi chiêu mộ thành công tiền đạo Darwin Nunez của Benfica, BLĐ CLB Liverpool lại vừa đưa thêm một cầu thủ cũng thuộc biên chế của đại diện Bồ Đào Nha vào tầm ngắm

Lâm Tâm Như chính thức thành 'trùm giải trí', Hoắc Kiến Hoa tiếp tục bị lộ chuyện lạnh nhạt với vợ

Sao châu á

07:51:53 29/09/2022
Khi được hỏi ông xã Hoắc Kiến Hoa có tới show để ủng hộ vợ không, Lâm Tâm Như nói: Anh ấy nghe tin tôi ra ngoài ghi hình rất vui vẻ, vì lúc đó anh ấy có thể đi tụ tập với bạn bè. Chúng tôi không can thiệp vào công việc của nhau

2 công ty giải trí của Đông Nhi - Sơn Tùng M-TP mãi lận đận: Vì đâu nên nỗi?

Nhạc việt

07:51:33 29/09/2022
Khả năng âm nhạc của cả hai là ấn tượng, ảnh hưởng lên Vpop cũng không ít nhưng khi lập công ty giải trí quản lý những tài năng lại gặp không ít vấn đề

Giám đốc Công an Sóc Trăng nói về 'clip công an đánh 2 thiếu niên đi xe máy'

Pháp luật

07:47:59 29/09/2022
Đại tá Lâm Thành Sol cho biết, cán bộ chiến sĩ công an trong đoạn clip đánh hai thiếu niên đã sai, có hành vi thiếu chuẩn mực. Hai thiếu niên cũng có nhiều vi phạm như không chấp hành hiệu lệnh, chèn ép CSGT

Ứng phó với bão Noru: Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Đời sống

07:47:23 29/09/2022
Thích ứng, chống chịu và phục hồi. Để đạt được điều này, cần nâng cao năng lực, kỹ năng cộng đồng tự quản cho từng khu dân cư, tổ dân phố; cần lựa chọn những người tiêu biểu, có kinh nghiệm trong cộng đồng để tổ chức kích hoạt các biện ...

Văn Quyết trên đường tiến vào đội hình chính của ĐT Việt Nam?

Bóng đá việt nam

07:46:22 29/09/2022
Cú đúp bàn thắng ở giải Tam hùng 2022 và màn trình diễn tuyệt vời đã giúp Văn Quyết ghi điểm trong mắt HLV Park Hang Seo và câu hỏi đặt ra là liệu Quyết có thể lấy suất đá chính ở ĐT Việt Nam hay không?

Tổng thống Pháp sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Mỹ thời ông Biden

Thế giới

07:43:04 29/09/2022
Ngày 26/9, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron vào ngày 1/12 tới trong khuôn khổ chuyến công du cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Pháp tới Mỹ

Những người không nên ăn dưa muối, thèm đến mấy cũng chớ đụng vào

Sức khỏe

07:39:38 29/09/2022
Dưa hành và dưa cải muối chứa nhiều men probiotics và các vi khuẩn có lợi, có tác dụng kích thích tiêu hóa, hỗ trợ hoạt động của đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch. Bởi vậy, thực phẩm này rất tốt đối với những người bị hội chứng ruột k...

Angelina Jolie nhận nuôi Pax Thiên có mục đích, liên quan đến việc thừa kế?

Sao âu mỹ

07:35:24 29/09/2022
Theo Angelina Jolie chia sẻ ban đầu cô không có ý định nhận con nuôi ở Việt Nam sau khi đã có Maddox. Tuy nhiên nữ minh tinh đã thay đổi quyết định phút chót vì một bức ảnh

Thủy Tiên có hành động “cực gắt” khi bị dân tình hỏi: "Chị có đi ủng hộ từ thiện miền Trung không"

Sao việt

07:29:09 29/09/2022
Drama ca sĩ Thủy Tiên bị tố ăn chặn tiền từ thiện miền Trung 2020 gây xôn xao cộng đồng mạng. Mới đây, bà xã Công Vinh một lần nữa bị cư dân mạng réo tên vào vấn đề từ thiện miền Trung sau cơn bão Noru vừa qua. 

Vua Tam Quốc tặng hàng trăm VIP code mừng ra mắt phiên bản đặc biệt Quốc Chiến Liên Server

Game online

07:27:54 29/09/2022
Nhân dịp game mobile Đế Vương Tam Quốc ra mắt phiên bản đặc biệt Liên Server Quốc Chiến được NPH Funtap gửi tặng độc giả 2Game 500 VIP code vô cùng giá trị