Tối 19/6, thêm 102 ca Covid-19, TPHCM có 135 trường hợp mắc mới trong ngày

Bộ Y tế cho biết, trong 102 ca Covid-19 mới, có 90 ca ghi nhận trong nước. Tổng trong ngày, TPHCM là địa phương ghi nhận trường hợp mắc mới cao nhất, với 135 ca.

Tính từ 12h đến 18h ngày 19/6, Việt Nam có 102 ca mắc mới (BN12621-12900), trong đó 12 ca cách ly ngay sau khi nhạp cảnh tại Ninh Bình (8 ), Đà Nẵng (2), An Giang (1), Quảng Nam (1).

90 ca ghi nhạn trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (31), Bắc Giang (18), Bình Dương (18), Bắc Ninh (7), Đà Nẵng (5), Long An (3), Lạng Sơn (2), Đồng Nai (2), Hà Tĩnh (2), Nghẹ An (1), Nam Định (1); trong đó 81 ca được phát hiẹn trong khu cách ly họăc khu đã được phong tỏa.

Video đang HOT

Tối 19/6, thêm 102 ca Covid-19, TPHCM có 135 trường hợp mắc mới trong ngày - Hình 1

Như vậy trong ngày 19/6, Viẹt Nam ghi nhạn thêm 308 ca mắc mới, với 293 ca ghi nhạn trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (135), Bắc Giang (49), Bắc Ninh (36), Bình Dương (30), Nghẹ An (16), Đà Nẵng (6), Long An (6), Tiền Giang (3), Hà Tĩnh (3), Hòa Bình (2), Lạng Sơn (2), Đồng Nai (2), Lào Cai (1), Hà Nội (1), Nam Định (1); trong đó 258 ca được phát hiẹn trong khu cách ly họăc khu đã được phong tỏa.

Chiều 19/6/2021, Trung tâm Kiểm soát Bẹnh tạt tỉnh Bắc Giang đăng ký bổ sung trên Hẹ thống Quốc gia quản lý ca bẹnh Covid-19 danh sách 178 ca bẹnh (BN12676-BN12853) đã được phát hiẹn trước đó tại các khu vực phong tỏa, nay rà soát hoàn thành thông tin xét nghiẹm.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

12 ca cách ly ngay sau khi nhạp cảnh

- CA BẸNH BN12642 được cách ly ngay sau khi nhạp cảnh tại tỉnh An Giang: nam, 29 tuổi, địa chỉ huyẹn An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 17/6/2021, từ nước ngoài nhạp cảnh Viẹt Nam, đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiẹm tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiẹm lần 1 ngày 18/6/2021 dương tính với SARS -CoV-2. Hiẹn đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyẹn An Phú, tỉnh An Giang.

- CA BẸNH BN12666 được cách ly ngay sau khi nhạp cảnh tại tỉnh Quảng Nam: nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyẹn Nghi Lộc, tỉnh Nghẹ An. Ngày 05/6/2021, từ Nhạt Bản nhạp cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhạp cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiẹm lần 2 ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiẹn đang cách ly, điều trị tại Bẹnh viẹn Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

- CA BẸNH BN12854-BN12855 được cách ly ngay sau khi nhạp cảnh tại TP. Đà Nẵng. Ngày 17/6/2021, từ UAE nhạp cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay QH9305 và được cách ly ngay sau khi nhạp cảnh tại TP. Đà Nẵng. Kết quả xét nghiẹm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiẹn đang cách ly, điều trị tại Bẹnh viẹn Phổi Đà Nẵng.

- CA BẸNH BN12861-BN12867, BN12899 được cách ly ngay sau khi nhạp cảnh tại tỉnh Ninh Bình. Ngày 18/6/2021, từ Bờ Biển Ngà quá cảnh Qatar nhạp cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976 và được cách ly ngay sau khi nhạp cảnh tại tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiẹm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiẹn đang cách ly, điều trị tại Bẹnh viẹn Đa khoa tỉnh Nình Bình.

90 ca ghi nhạn trong nước

- CA BẸNH BN12621-BN12624, BN12628-BN12641, BN12467 ghi nhạn tại tỉnh Bình Dương: là các trường hợp liên quan đến BN11132, BN11668, BN12461, BN12462, đã được cách ly. Kết quả xét nghiẹm ngày 18/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BẸNH BN12625, BN12651 ghi nhạn tại tỉnh Đồng Nai: 1 ca liên quan đến Công ty House Ware – Bình Dương, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiẹm ngày 18/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiẹn đang cách ly, điều trị tại Bẹnh viẹn Phổi Đồng Nai.

- CA BẸNH BN12626-BN12627 ghi nhạn tại tỉnh Lạng Sơn: liên quan đến Khu công nghiẹp Quang Châu – Bắc Giang, đã được cách ly. Kết quả xét nghiẹm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiẹn đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyẹn Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

- CA BẸNH BN12643, BN12649-BN12650, BN12653, BN12658, BN12661-BN12665, BN12667-BN12674 ghi nhạn tại tỉnh Bắc Giang: ngày 19/6/2021 tỉnh Bắc Giang ghi nhạn thêm 18 ca trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiẹp. Kết quả xét nghiẹm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BẸNH BN12644 ghi nhạn tại tỉnh Nghẹ An: nam, 30 tuổi, địa chỉ tại huyẹn Diễn Châu, tỉnh Nghẹ An; là F1 của BN12415, đã được cách ly. Kết quả xét nghiẹm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiẹn đang cách ly, điều trị tại Bẹnh viẹn Đa khoa tỉnh Nghẹ An.

- CA BẸNH BN12645-BN12647 ghi nhạn tại tỉnh Long An: F1 của BN12511, đã được cách ly. Kết quả xét nghiẹm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiẹn đang cách ly, điều trị tại Bẹnh viẹn Đa khoa tỉnh Long An.

- CA BẸNH BN12648, BN12900 ghi nhạn tại tỉnh Hà Tĩnh: là F1 của BN11356, BN8425, đã được cách ly. Kết quả xét nghiẹm ngày 17/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiẹn đang được cách ly, điều trị tại Bẹnh viẹn Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh và Bẹnh viẹn Bẹnh Nhiẹt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BẸNH BN12652, BN12654-BN12657, BN12659-BN12660 ghi nhạn tại tỉnh Bắc Ninh: 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiẹp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiẹp Khắc Niẹm, 1 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiẹm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BẸNH BN12675 ghi nhạn tại tỉnh Nam Định: nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại huyẹn Xuân Trường, tỉnh Nam Định; liên quan đến Khu công nghiẹp Đình Trám – Bắc Giang, đã được cách ly. Kết quả xét nghiẹm ngày 18/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiẹn đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyẹn Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

- CA BẸNH BN12856-BN12860 ghi nhạn tại TP. Đà Nẵng: là F1 của BN12437, đã được cách ly. Kết quả xét nghiẹm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BẸNH BN12868-BN12898 ghi nhạn tại TPHCM, trong đó 16 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 7 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 1 ca liên quan đến Bẹnh viẹn Bẹnh Nhiẹt đới TP. Hồ Chí Minh, 7 ca đang điều tra dịch tễ.

Như vậy tính đến 18h ngày 19/6, Viẹt Nam có tổng cộng 11.213 ca ghi nhạn trong nước và 1.687 ca nhạp cảnh.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.936 ca, trong đó có 2.280 bẹnh nhân đã được công bố khỏi bẹnh.

Có 21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điẹn Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhạn trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Về tình hình điều trị, trong ngày có thêm 321 bẹnh nhân được công bố khỏi bẹnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 5.054 trường hợp, 64 ca tử vong.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 653 trường hợp đã âm tính từ 1-3 lần với SARS-CoV-2.

TP.HCM chưa giãn cách theo chỉ thị 16, chỉ phong tỏa 6 khu phố

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM chưa quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 toàn TP.HCM, mà chỉ phong toả 6 khu phố thuộc quận Bình Tân và huyện Hóc Môn.

TP.HCM chưa giãn cách theo chỉ thị 16, chỉ phong tỏa 6 khu phố - Hình 1

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trả lời báo chí trong cuộc họp báo trực tuyến chiều 19-6 - Ảnh: TIẾN LONG

Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do UBND TP.HCM tổ chức chiều 19-6.

Buổi họp báo thông tin về diễn biến mới về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP, đồng thời thông tin về một số chỉ đạo về thực hiện nghiêm một số biện pháp trên tinh thần các chỉ đạo giãn cách theo chỉ thị 15 của Thủ tướng...

Trao đổi về việc TP có quyết định giãn cách theo chỉ thị 16, Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức - phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM - cho biết TP.HCM hiện nay tình hình dịch phức tạp. Qua thời gian giãn cách, ổ dịch lớn nhất là nhóm truyền giáo Phục Hưng cơ bản đã được kiểm soát sau khi có hơn 520 ca lây.

Tuy nhiên thời gian qua, TP.HCM phát sinh ca nhiễm mới, trong đó có Bình Tân, Hóc Môn. Do đó, TP.HCM đã quyết định các biện pháp chống dịch quyết liệt hơn.

Ông Đức cho biết lý do Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP họp hôm nay là do việc thực hiện các biện pháp giãn cách thời gian qua chưa thực sự nghiêm. Ban chỉ đạo họp để chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm những chỉ đạo của UBND TP đưa ra, tăng cường giãn cách và tốc độ xử lý các ca nhiễm phát sinh.

Cụ thể, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đưa ra một số giải pháp tăng cường bổ sung một số quy định về giãn cách. Trong đó thực hiện các biện pháp mạnh ở một số điểm trọng điểm. Trong đó, thiết lập phong tỏa khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc (quận Bình Tân) và ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3, ấp Thới Tây 1 thuộc xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn). Đây là hai nơi được đánh giá là dịch đang nguy hiểm, phải phong tỏa.

Người dân trong khu vực phong tỏa thì ở đâu ở đó, không đi ra đi vào và tự cách ly giữa các gia đình.

Trước đó sáng 19-6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 94 ca mắc COVID-19 mới, trong đó TP.HCM với 40 ca là nhiều nhất trong các địa phương. Trưa cùng ngày, thành phố tiếp tục ghi nhận 64 ca mắc mới.

Dù đã áp dụng giãn cách toàn TP.HCM theo chỉ thị 15 hơn 2 tuần nhưng số ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM vẫn ngày càng tăng, trong đó có nhiều ca mới không rõ nguồn lây. Nhiều ý kiến cho rằng TP.HCM cần phải có biện pháp chống dịch mạnh hơn trong những ngày tới mới chặn đứng được dịch lây lan.

Liên quan đến chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19, hôm nay (19-6), TP.HCM đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay.

Theo đó, chiến dịch tiêm chủng bắt đầu tại Công ty FPT Software TPHCM (lô E3-2.34.5, đường D2, Khu Công nghệ cao TP.HCM, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức), với khoảng 400 -500 người được tiêm.

Để thực hiện chiến dịch tiêm chủng an toàn trong thời gian ngắn (5-7 ngày), ngành y tế thành phố huy động 13 nhóm cơ sở y tế, bao gồm cơ sở y tế phường xã đến trung ương; các bệnh viện công lập và tư nhân; các viện và hệ thống tiêm chủng của VNVC.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Bé gái 8 tuổi gọi điện kêu cứu cầu xin bác sĩ cho mẹ thở oxy nhưng đã không còn kịp02:54Bến Tre: Phong tỏa TT.Ba Tri với 24.500 dân trong đêm 26.7 để phòng dịch Covid-1901:03:00Khốc liệt hơn Bắc Giang rất nhiều04:22Cận cảnh quy trình gia công vắc xin Sputnik V tại Việt Nam01:41Hà Nội xét nghiệm cho 40 người liên quan đến nhà thuốc có F0 ở 95 Láng Hạ01:17Người cha “bất chấp quy định”, chở bình oxy về cứu con trai03:05Bình Dương: Một công ty '3 tại chỗ' giấu kết quả test nhanh có công nhân nghi nhiễm Covid-1904:03Quân đội phun khử khuẩn TP.HCM từ ngày 23/701:40Gần 300 người bị phạt trong 2 ngày Hà Nội giãn cách xã hội03:29Tây Ninh: Ghi nhận thêm 67 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng02:11Tối 20.7, Đắk Nông ghi nhận thêm 4 ca dương tính Covid-1902:40Cần Thơ: Ngày thứ 3 liên tiếp, số ca nhiễm Covid-19 giảm, thêm 28 bệnh nhân khỏi bệnh01:50Bộ Y tế ra quy định mới, không phải tiếp xúc F0 là thành F101:18TP.HCM đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ 5.000 nhân viên y tế để chống dịch Covid-1904:50Người Việt bị đánh đập đẩy xuống sông ở Nhật, đồng hương thản nhiên đứng livestream 03:08Bản tin COVID-19 24/7: 5h Hà Nội thêm 40 ca mắc mới, nhiều ca không rõ nguồn lây01:43Khánh Hòa: 68 ca mắc Covid-19 mới, số ca trong cộng đồng tiếp tục tăng04:07Tin tức Covid-19 ngày 24.7: TP.HCM phát hiện tổng cộng 5.396 ca nhiễm02:19Phú Yên: Ghi nhận thêm 15 ca dương tính Covid-19 mới; 205 ca khỏi bệnh01:16:35Bí thư Nguyễn Văn Nên nêu 7 giải pháp trọng tâm trong nửa tháng giãn cách01:17:11

Tiêu điểm

Nữ nhân viên y tế Đà Nẵng: “Tôi bị tát chứ không phải bị gạt tay trúng mặt”
20:46:36 02/08/2021
Chùa Hoà Lạc Kobe đứng ra tổ chức mai táng cho thanh niên bị đẩy xuống sông ở Nhật, khẳng định không kêu gọi ủng hộ
12:36:50 03/08/2021
Khoảng 50 triệu liều Pfizer sẽ về Việt Nam dịp cuối năm
13:50:35 02/08/2021
Sáng 2/8, thêm 3.201 ca Covid-19, tổng số hơn 43.000 ca được chữa khỏi
06:17:14 02/08/2021
Tối 2/8: Hơn 4.200 ca Covid-19, Hà Nội 159 ca mới trong ngày
19:09:39 02/08/2021
Hà Nội: 54 địa điểm có liên quan đến F0 tại công ty thực phẩm Thanh Nga
07:48:38 03/08/2021
Hà Nội thêm 97 ca nghi Covid-19, phát sinh chùm lây mới
13:07:42 02/08/2021
Đi xem tai nạn, 51 người ở Phú Thọ trở thành F1
16:49:04 02/08/2021
Người Việt bị đánh đập đẩy xuống sông ở Nhật, đồng hương thản nhiên đứng livestream 
09:04:14 03/08/2021
Bốn người trốn chốt kiểm dịch bị phát hiện nhiễm nCoV
17:50:06 02/08/2021

Thông tin đang nóng

Vụ nữ nhân viên y tế bị tát khi lấy mẫu: Một bệnh viện ở Đà Nẵng từ chối khám và điều trị cho ông Trần Vinh
16:23:08 03/08/2021
Khả Ngân tiếp tục nhập viện sau hơn 10 ngày sốt cao và ho ra máu, tình hình sức khoẻ khiến fan cực kỳ lo lắng
17:20:49 03/08/2021
Gái xinh bỏ về quê tránh dịch, người chủ thất kinh khi vừa đẩy cửa bước vào trong nhà
15:11:40 03/08/2021
L.Y.F sắp rơi vực sâu: Lý Dịch Phong hay chính là Lưu Diệc Phi?
16:04:04 03/08/2021
Mất chiếc Wave, tài xế xe ôm công nghệ được ông chú tốt bụng tặng luôn con sH Ý đang chạy
14:29:34 03/08/2021
Hé lộ diễn biến thẩm vấn Ngô Diệc Phàm: Khai dài cả chục trang giấy, tung bí mật showbiz van nài giảm án, Canada sẽ vào cuộc!
18:19:12 03/08/2021
Gia đình nam du học sinh bị đánh đập rồi xô xuống sông đến chết thống nhất phương án lo hậu sự ở Nhật Bản
19:48:52 03/08/2021
Hà Hồ khoe cảnh Lisa "tự lập" ti sữa, Leon vẫn đợi bố đút
17:25:00 03/08/2021
NÓNG: Nữ diễn viên bị tòa tuyên phạt 600 triệu vì ngoại tình với anh rể, khai vào khách sạn ăn bánh rồi... ngủ quên
18:15:29 03/08/2021
Cả Cbiz né như né tà, vậy mà Ngô Diệc Phàm từng được Trịnh Sảng "thả thính" ác liệt đến mức ngây người, "cạn lời" toàn tập
15:38:38 03/08/2021

Tin mới nhất

Tối 3/8: Hơn 4.800 ca Covid-19, Hà Nội gần 100 trường hợp mắc mới

19:23:47 03/08/2021
Bộ Y tế cho biết, tối 3/8 cả nước ghi nhận 4.851 ca Covid-19. Tính chung trong ngày có 8.429 ca Covid-19 tại 46 tỉnh thành, trong đó TPHCM có 4.171 ca, Hà Nội 98 ca.

Ngày 3-8, Hà Nội có 66 ca COVID-19 mới

19:21:09 03/08/2021
Sở Y tế Hà Nội cho biết từ trưa tới chiều 3-8, TP có thêm 14 ca COVID-19 mới. Như vậy tính từ 18h ngày 2-8 đến 18h 3-8, Hà Nội ghi nhận tổng 66 ca COVID-19.

Bộ Y tế: Trừ Pfizer, không được tiêm vắc xin loại khác cho người đã tiêm AstraZeneca

19:14:16 03/08/2021
Nghiên cứu bước đầu ở một số quốc gia, đến nay đã có bằng chứng về việc tiêm phối hợp mũi 1 là vắc xin do AstraZeneca và mũi 2 là vắc xin do Pfizer sản xuất, cho thấy đáp ứng tốt.

Hà Nội: Thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2, 3 F0 liên quan công ty Thanh Nga

18:53:14 03/08/2021
Tối nay, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 9 ca tại cộng đồng, 5 ca tại khu cách ly.

TP.HCM: Thêm 3.127 bệnh nhân xuất viện, có ổ dịch mới ở quận 4

16:00:43 03/08/2021
Sau 2 ngày không có ổ dịch mới, TP.HCM phát hiện thêm ổ dịch mới tại khu dân cư ở quận 4. Hiện có 29 ổ dịch đang diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt. Số ca mắc COVID-19 khỏi bệnh ngày càng nhiều.

Bình Định: 18 ca dương tính SARS-CoV-2, có 2 tiểu thương chợ đầu mối

15:57:28 03/08/2021
Ngày 3/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết đã ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19. Hiện toàn tỉnh có 236 người mắc Covid-19, trong đó 50 ca mắc ngoài cộng đồng.

Phát hiện ca F0 ở phòng khám tư, hơn 10 bác sĩ bệnh viện công phải cách ly

15:27:54 03/08/2021
Sở Y tế tỉnh Bình Định yêu cầu cán bộ, nhân viên các cơ sở y tế công lập trực thuộc tạm dừng làm việc ngoài giờ hành chính tại các phòng khám đa khoa tư nhân kể từ 11 giờ 30 trưa 3-8.

Anh tặng Việt Nam 415.000 liều vaccine AstraZeneca

15:12:07 03/08/2021
Sáng 3/8, đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam trao tặng 415.000 liều vaccine AstraZeneca cho Bộ Y tế nhằm hỗ trợ phòng chống Covid-19.

Hà Nội: Thêm 23 F0, có 3 ca liên quan công ty Thanh Nga

13:40:35 03/08/2021
Trưa nay, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 23 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 15 ca tại cộng đồng, 8 ca tại khu cách ly.

Xe "luồng xanh" lén lút chở 10 người từ vùng dịch

11:14:41 03/08/2021
Ngày 3/8, lãnh đạo UBND TP Gia Nghĩa cho biết, lực lượng chức năng phát hiện 2 tài xế lợi dụng xe chở hàng luồng xanh đưa 10 người từ vùng dịch vào địa bàn, không khai báo y tế.

Thông tin về ca tử vong thứ 12 tại Bến Tre

09:39:48 03/08/2021
Theo thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, 01 bệnh nhân mắc Covid 19 đã tử vong tại bệnh viện với chẩn đoán sau cùng: Suy hô hấp - Viêm phổi mức độ nguy kịch do SARS-CoV-2, tăng huyết áp, ĐTĐ Type 2, thoái hóa khớp, loét da dày. Bện...

2 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận thêm 477 người mắc COVID-19

08:41:59 03/08/2021
Sáng 3/8, 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận tổng cộng 477 người mắc COVID-19 đang chờ Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân.

Hà Nội thêm 29 người nhiễm nCoV, 7 ca là nhân viên công ty Thanh Nga

08:38:55 03/08/2021
Sáng 3/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin thêm 29 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Sáng 3/8: Có 3.578 ca mắc COVID-19, gần 7 triệu liều vắc xin được tiêm chủng tại Việt Nam

06:15:03 03/08/2021
Bản tin dịch COVID-19 sáng 3/8 của Bộ Y tế cho biết có 3.578 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh nhiều nhất vói 1.998 ca.

Covid 24h: TP HCM muốn được cấp vaccine liên tục, ca nhiễm ở Hà Nội tăng nhanh

00:53:36 03/08/2021
TP HCM muốn có vaccine liên tục để đẩy nhanh tiến độ tiêm 4 triệu liều trong một tháng, Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong một ngày.

Chủ tịch Hà Nội: Diễn biến dịch Covid-19 có chiều hướng phức tạp!

00:20:12 03/08/2021
Chủ tịch UBND Hà Nội phân tích diễn biến, ngày 2/8, thành phố bắt đầu có ca lây nhiễm vào chợ đầu mối, chợ dân sinh và các chuỗi cung ứng hàng hóa. Số ca thứ phát, nguyên phát trong cộng đồng tăng.

Phát hiện nhiều tài xế dương tính SARS-CoV-2, tổ chức chở người trái phép

00:15:14 03/08/2021
Qua xét nghiệm tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều lái xe dương tính với SARS-CoV-2, nhiều trưởng hợp lợi dụng được cấp giấy thông hành để tổ chức chở người trái phép…

Vụ cán bộ Đà Nẵng tát nhân viên lấy mẫu xét nghiệm: Đề nghị xử lý nghiêm

00:13:09 03/08/2021
Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp tục nắm thông tin vụ việc và sẽ xem xét, đề nghị xử lý cán bộ theo quy định.

Gia Lai: 31 người về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2

23:42:02 02/08/2021
Tối 2/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Sóc Trăng yêu cầu người dân không ra đường sau 20h

23:34:10 02/08/2021
Sóc Trăng là tỉnh cuối cùng ở miền Tây yêu cầu người dân không ra đường vào ban đêm để phòng chống dịch Covid-19.

Cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

23:10:37 02/08/2021
Trong 14 ngày cách ly y tế để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, chạy thận và xét nghiệm nCoV.

Ai có nguy cơ nhiễm nCoV từ ổ dịch Công ty Thanh Nga?

22:50:37 02/08/2021
Người mua thịt ở siêu thị Vinmart được cung cấp bởi Công ty Thanh Nga khó có khả năng nhiễm nCoV. CDC Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào lây nhiễm qua tiếp xúc bề mặt.

Đà Nẵng, Đắk Lắk thêm nhiều ca dương tính SARS-CoV-2

21:09:10 02/08/2021
Chiều 2/8, TP Đà Nẵng ghi nhận thêm 66 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 48 ca đã được cách ly. Đắk Lắk ghi nhận 25 ca dương tính, trong đó nhiều trường hợp trở về từ Bình Dương.

Vingroup nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 tại VN

19:44:12 02/08/2021
Tập đoàn Vingroup ký kết với Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Arcturus Therapeutics (Mỹ) nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19.

Đà Nẵng thêm 66 ca Covid-19, trong đó 14 ca cộng đồng liên quan chuỗi lây nhiễm nguy cơ rất cao

18:15:12 02/08/2021
Chiều 2/8, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hôm nay thành phố ghi nhận thêm 66 ca mắc Covid-19 mới.

Có thể bạn quan tâm

Lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh

Ôtô

20:25:44 03/08/2021
Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 7.2021, lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam tăng khá nhưng kim ngạch giảm nhẹ.

8 sao Hàn từng là vận động viên chuyên nghiệp

Sao châu á

20:23:28 03/08/2021
Song Hye Kyo, Song Joong Ki, So Ji Sub... từng theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp. Lee Si Young hay Kim Yo Han thậm chí được tập huấn để dự thi Olympic.

Vào bếp với 4 món "cá kho" cho những ngày giãn cách xã hội

Ẩm thực

20:20:31 03/08/2021
Cá kho là món ăn quen thuộc trong những bữa cơm gia đình Việt. Hầu hết cá loại cá đều là nguyên liệu lý tưởng để có thể chế biến thành những món kho vừa hao cơm nhưng cũng vừa bổ dưỡng; trong đó có những loại cá vừa dễ tìm lại rất dễ ch...

Nghệ sĩ Việt tự cách ly và ghi hình tại nhà

Sao việt

20:18:31 03/08/2021
Một số diễn viên tại Hà Nội vẫn đi quay phim để đảm bảo lịch lên sóng. Hoa hậu Ngọc Hân tạm thời đóng cửa tiệm áo dài.

Cách vũ trụ ‘The Conjuring’ kiếm 2 tỷ USD sau 8 năm

Phim âu mỹ

20:16:42 03/08/2021
Vũ trụ The Conjuring của Warner Bros. đã chính thức trở thành thương hiệu điện ảnh kinh dị có tổng doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Định mua tặng mẹ chồng cũ chiếc điều hòa, bước vào phòng tôi bật khóc nhìn thứ trên bàn

Tâm sự

20:11:07 03/08/2021
Vậy nhưng khi tôi đến nơi thì được biết chồng cũ đã mua điều hòa lắp cho mẹ rồi.

Sao tự cắt tóc tại nhà mùa dịch

Phong cách sao

20:09:37 03/08/2021
Bảo Thy không những tự cắt tóc mà còn đưa ra các hướng dẫn rất chi tiết, tỉ mỉ còn hoa hậu Kỳ Duyên nhờ Minh Triệu tỉa giúp.

Bị tố là người đứng quay clip nạn nhân bị đẩy xuống sông, thanh niên lên tiếng: 'Nếu ở đấy, mình không bao giờ đứng livestream vậy luôn'

Netizen

20:06:33 03/08/2021
Bị chỉ trích vô cảm khi thản nhiên livestream quay cảnh nạn nhân bị đạp xuống sông mà không giúp đỡ, nam thanh niên chính thức lên tiếng.

Một khi đàn ông xem bạn là vợ tương lai, anh ấy sẽ chủ động cho bạn 6 điều này!

Tình yêu

20:03:21 03/08/2021
Bản chất đàn ông rất mạnh mẽ, bên ngoài thì ngay thẳng, nhưng trước mặt bạn, họ như một đứa trẻ luôn thích ở bên bạn.

Amazon mua dữ liệu sinh trắc học khách hàng với giá 10 USD

Thế giới số

19:49:54 03/08/2021
Khách hàng sẽ nhận 10 USD nếu đăng ký quét lòng bàn tay tại các cửa hàng của Amazon và kết nối dữ liệu này với tài khoản Amazon.

Sự kỳ thị dai dẳng đối với lông trên cơ thể phụ nữ

Làm đẹp

19:32:06 03/08/2021
Thay vì được quyền tự quyết với cơ thể của mình, nhiều cô gái cảm thấy bản thân buộc phải tẩy lông để đáp ứng những tiêu chuẩn về sự gợi cảm, nữ tính.

An Giang có 1.770 thí sinh muốn thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Học hành

19:31:50 03/08/2021
Tính đến sáng 2-8, An Giang có 3.152 trong số 4.922 thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 xin xét đặc cách tốt nghiệp, còn lại 1.770 thí sinh muốn tham gia thi.

Harry Kane và cuộc nổi loạn để đến Man City

Bóng đá thế giới

19:21:20 03/08/2021
Kane đã chạm vào nút bấm nổ bom hạt nhân, nhưng anh nên cầu mong hành vi ấy không thổi bay mặt mũi của mình.

Thanh niên phóng ghe vượt chốt bị phạt 25 triệu đồng

Pháp luật

19:00:21 03/08/2021
Được cán bộ chốt phong tỏa yêu cầu không được ra khỏi đã căng dây, tuy nhiên, Lê Minh Nhựt không những không chấp hành mà còn có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng.

Tổng thống Haiti bị ám sát cầu cứu vô vọng dù có 50 vệ sĩ trong nhà

Thế giới

18:49:24 03/08/2021
Đệ nhất phu nhân Haiti vẫn không thể hiểu đội cận vệ gồm hàng chục người đã đi đâu khi Tổng thống Jovenel Moise bị nhóm biệt kích ám sát tại nhà riêng.