Tòa Trọng tài thường trực xử tranh chấp ra sao?

Một bên vắng mặt hoặc không trình bày các lý lẽ của mình (như trường hợp của Trung Quốc) cũng không làm cản trởtiến trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Trọng tài.

LTS: Mới đây Việt Nam và Tòa Trọng tài thường trực (PCA) đã ký hiệp định nước chủ nhà và thư trao đổi hợp tác. Trước đó, Philippines cũng đã chọn tòa này để khởi kiện Trung Quốc. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết tại tòa này, Pháp Luật TP.HCM giới thiệu bài viết của TS Trần Thăng Long, giảng viên luật quốc tế, Phó Trưởng bộ môn Anh văn pháp lý, ĐH Luật TP.HCM.

Tòa Trọng tài thường trực (tiếng Anh – Permanent Court of Arbitration (PCA)) được thành lập vào năm 1899 trên cơ sở Công ước La Haye giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế (Công ước La Haye 1). Tòa Trọng tài thường trực La Haye có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các quốc gia thành viên nếu các quốc gia này thỏa thuận lựa chọn Tòa Trọng tài để giải quyết mà không phải là một thiết chế khác.

Kiện nội dung gì với những bảo lưu của Trung Quốc?

Trong vụ kiện của Philippines, nước này đã chọn khởi kiện ra Tòa Trọng tài thường trực La Haye. Điều này phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 287 và Điều 1 và Điều 4 Phụ lục VII Công ước 1982. Theo đó một Tòa Trọng tài được các bên tranh chấp yêu cầu và có chức năng giải quyết những tranh chấp có liên quan đến việc giải thích và áp dụng Công ước Luật Biển 1982. Tòa Trọng tài như vậy sẽ giải quyết các tranh chấp trong hai trường hợp:

Thứ nhất, một quốc gia thành viên (như Việt Nam, Trung Quốc, Philippines) khi ký, phê chuẩn hoặc tham gia Công ước 1982 mà không tuyên bố lựa chọn phương thức, thủ tục giải quyết tranh chấp cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 287 thì coi như sẽ chấp nhận giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài. Philippines đã lập luận rằng cả Philippines và Trung Quốc đều không đưa ra tuyên bố về việc lựa chọn thủ tục nào khi tham gia Công ước, do đó một Tòa Trọng tài sẽ được coi là phương thức bắt buộc để giải quyết tranh chấp.

Tòa Trọng tài thường trực xử tranh chấp ra sao? - Hình 1

Một trong những nội dung Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài thường trực là “đường lưỡi bò” không có cơ sở pháp lý nào cả. Ảnh: INTERNET

Thứ hai, nếu các bên có sự chọn lựa phương thức giải quyết tranh chấp không giống nhau thì vụ tranh chấp đó sẽ được giải quyết bằng thủ tục trọng tài (có thể xem như mang tính “bắt buộc”).

Một điểm đáng lưu ý là theo Điều 298 của công ước, một quốc gia khi ký kết, phê chuẩn hay tham gia công ước hoặc vào bất kỳ thời điểm nào sau đó có thể đưa ra bảo lưu bằng văn bản tuyên bố quốc gia này không chấp nhận một hay nhiều thủ tục giải quyết các tranh chấp đối với: Phân định lãnh hải (Điều 15); phân định vùng đặc quyền kinh tế (Điều 74); phân định thềm lục địa (Điều 83) và các tranh chấp về các vịnh hay danh nghĩa lịch sử; về hoạch định ranh giới các vùng, hoặc các vụ tranh chấp cần phải được giải quyết theo đúng thỏa thuận song phương hoặc đa phương ràng buộc các bên; các hoạt động quân sự bao gồm hoạt động quân sự của tàu thuyền và phương tiện bay nhà nước hoặc thực thi pháp luật đối với các quyền thuộc chủ quyền hoặc quyền tài phán; những vấn đề mà Hội đồng Bảo an đang thực thi theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Điều trên là cơ sở cho luận điểm của phía Trung Quốc bác bỏ thẩm quyền giải quyết vụ kiện của tòa với lý do nước này đưa ra các tuyên bố bảo lưu của mình vào ngày 25-8-2006 không chấp nhận các phương thức giải quyết trong Luật Biển. Tuy nhiên, Philippines đã đưa ra các yêu cầu tòa ra phán quyết nằm ngoài phạm vi bảo lưu của phía Trung Quốc bao gồm: (1) Đường cơ sở chín đoạn là không có cơ sở; (2) Việc Trung Quốc xây dựng các công trình trên các bãi, vỉa đá ngầm nằm trong phạm vi 200 hải lý của Philippines là vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước này trên thềm lục địa; (3) Các luật quốc gia mà Trung Quốc ban hành, bao gồm quy định về cấm đánh bắt hải sản hằng năm trên biển Đông là vi phạm Công ước 1982; (4) Những hành động mà phía Trung Quốc đã thực thi nhằm cản trở nước này thực thi quyền lợi trong các vùng biển của nước mình cũng như tại các bãi, vỉa đá ngầm và vùng biển xung quanh là trái với công ước.

Phán quyết của PCA có giá trị chung thẩm

Về nguyên tắc, một tranh chấp được đệ trình ra trước tòa trên cơ sở thỏa thuận đồng ý của các bên liên quan. Căn cứ vào một trong hai trường hợp như đã nói ở trên, bên khởi kiện (nguyên đơn) có thể tự mình thực hiện khởi kiện yêu cầu mà không cần quan tâm quốc gia kia (bị đơn) có đồng ý hay không. Đồng thời bên nguyên đơn cũng sẽ thông báo bằng văn bản gửi cho bị đơn, trong đó kèm theo văn bản nêu rõ các yêu sách, cơ sở pháp lý của các yêu sách đó. Một điểm đáng lưu ý là việc một bên vắng mặt hoặc không trình bày các lý lẽ của mình (như trường hợp của Trung Quốc) cũng không làm cản trở tiến trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Trọng tài.

Theo quy định của Điều 3, Phụ lục VII Công ước Luật Biển 1982, một hội đồng trọng tài gồm năm thành viên sẽ được thành lập nếu các bên không có thỏa thuận khác. Về phần mình, nguyên đơn sẽ chọn và đề cử một thành viên (có thể là công dân của nước mình) từ danh sách trọng tài viên. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo giải quyết tranh chấp bằng trọng tài của nguyên đơn, phía bị đơn cũng sẽ chọn từ danh sách trọng tài một trọng tài viên (có thể là công dân của mình). Sau khi hết thời hạn 30 ngày này mà phía bị đơn không chọn trọng tài viên thì bên nguyên đơn có thể yêu cầu tiến hành việc cử trọng tài viên đó. Sau đó, ba trọng tài viên còn lại sẽ được các bên chọn ra từ trong bản danh sách trọng tài viên, những người này phải là công dân của nước thứ ba nếu các bên không có thỏa thuận khác, một trong số ba trọng tài viên này sẽ được bầu là chủ tịch Hội đồng trọng tài.

Tuy nhiên, nếu trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu giải quyết tranh chấp của phía nguyên đơn mà các bên tranh chấp không thể thỏa thuận về việc chỉ định một hay nhiều thành viên của trọng tài hay bầu ra chủ tịch hội đồng thì chánh án Tòa Quốc tế về Luật Biển sẽ thực hiện công việc này trên cơ sở yêu cầu của bất kỳ bên nào trong vụ tranh chấp. Bên nguyên đơn có nghĩa vụ cung cấp cho trọng tài mọi tài liệu, chứng cứ pháp lý chứng minh cho yêu sách của mình sau khi Hội đồng trọng tài được thành lập để phân xử vụ việc.

Phán quyết của Hội đồng trọng tài phân xử vụ việc được thông qua theo đa số, nếu số phiếu ngang nhau thì phiếu của Chủ tịch Hội đồng trọng tài có giá trị quyết định. Theo Điều 11 Phụ lục VII, phán quyết của Tòa Trọng tài có giá trị chung thẩm, có giá trị bắt buộc các bên tranh chấp phải tuân thủ và không thể kháng cáo, trừ khi các bên có thỏa thuận về vấn đề này. Các bên chỉ có thể yêu cầu Tòa Trọng tài xem xét và trong trường hợp có tranh chấp về việc giải thích hay thực hiện phán quyết của trọng tài.

Đôi nét lưu ý về Tòa Trọng tài thường trực Do thường được gọi là “tòa” nên thường có sự nhầm lẫn với Tòa án Công lý quốc tế của Liên Hiệp Quốc (ICJ) là cơ quan tư pháp của Liên Hiệp Quốc cũng có trụ sở tại La Haye hoặc Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) là một cơ quan tư pháp thành lập theo Công ước Luật Biển 1982 (gọi tắt là Công ước 1982) có trụ sở đặt tại Hamburg (CH Liên bang Đức). Tòa Trọng tài La Haye không hoàn toàn thường trực mà chỉ có một danh sách các trọng tài viên do các quốc gia đề cử có nhiệm kỳ không quá sáu năm (Việt Nam hiện đề cử bốn trọng tài viên). Tòa không có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tố tụng áp dụng cho mọi vụ tranh chấp. Trong vụ kiện của Philippines, quy tắc tố tụng của vụ này được thông qua cuối tháng 8-2013… Tòa không giải quyết những yêu cầu phân xử liên quan đến chủ quyền lãnh thổ như việc tuyên bố lãnh thổ tranh chấp thuộc về quốc gia nào. Tòa có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp quốc tế đối với nhiều lĩnh vực như về đầu tư quốc tế, phân định biên giới biển hoặc tranh chấp liên quan đến việc giải thích và áp dụng Luật Biển (như trong trường hợp của Philippines kiện Trung Quốc).

Theo TS TRẦN THĂNG LONG

Báo Pháp luật TP HCM

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tài xế lao xuống sông cứu cô gái, cả hai bị nước cuốn thiệt mạng
16:17:31 20/09/2020
Thêm vụ cô gái trẻ rơi từ tầng cao chung cư
09:25:14 20/09/2020
Thiếu nữ bị xe khách cán qua người tử vong sau va chạm liên hoàn
04:13:49 20/09/2020
Bão qua, 1 người chết, 1 người mất tích, hơn 100 người bị thương, hàng chục nghỉn nhà tốc mái
08:59:43 19/09/2020
Nghệ An: Sạt lở đất kinh hoàng, người dân ngậm ngùi nhìn đàn trâu 8 con bị vùi lấp
04:33:03 20/09/2020
Thừa Thiên-Huế: Số thương vong do bão số 5 tăng nhiều so với thống kê ban đầu
05:36:48 20/09/2020
Xe máy tông vào đuôi xe tải đang dừng, 2 thanh niên tử vong
04:10:44 20/09/2020
Sạt lở ở huyện biên giới Kỳ Sơn, một bản bị cô lập hoàn toàn
04:25:48 20/09/2020
Nghệ An: 1 người chết, hàng trăm ha hoa màu bị nhấn chìm
05:31:50 20/09/2020
Chủ nhà trọ chết bất thường trong căn phòng khóa trái
21:34:59 20/09/2020

Thông tin đang nóng

Màn đọ sắc sự kiện khủng nhất tối nay: Dương Tử gây bão Weibo, Nhiệt Ba - Angela Baby và dàn mỹ nhân tạo nên bữa tiệc visual
20:26:26 20/09/2020
Dàn sao Hoa ngữ khi được mời tới dự tiệc cưới: Người để mặt mộc mặc đồ siêu giản dị, kẻ bị chỉ trích vì chiếm sóng của nhân vật chính
20:33:21 20/09/2020
Vì sao phim về dịch Covid-19 của Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội?
21:22:39 20/09/2020
Hari Won: Trấn Thành bay từ Sài Gòn ra Hà Nội ôm tôi 30 phút, rồi lại bay về
20:55:16 20/09/2020
Bị chụp lén khi mang thai những tháng cuối, nhan sắc của Đông Nhi gây chú ý hơn cả chiếc bụng bầu to tròn
21:53:42 20/09/2020
Quế Vân đăng ảnh giường chiếu với người tình bí ẩn
21:05:37 20/09/2020
Gia đình đang yên ấm nhưng cô vợ lại đòi ly hôn, chồng liền chất vấn thì nhận được câu trả lời đắng chát: 'Tôi không muốn là một con lạc đà nữa'
20:49:07 20/09/2020
Hỷ tín tới nhà, 3 con giáp may mắn nhất hệ mặt trời, hốt trọn tài lộc trong những ngày cuối cùng của tháng 9
20:25:03 20/09/2020
Khán giả kỷ niệm 20 năm 'Trái tim mùa thu' lên sóng
20:44:06 20/09/2020
"Cậu bé 14 tuổi" gây sốc vì có con 4 tuổi nhưng sự thật phía sau còn bất ngờ hơn
21:40:36 20/09/2020

Tin mới nhất

Xe buýt va chạm xe tải, 20 hành khách nhập viện cấp cứu

03:52:24 19/09/2020
Đến hơn 20h20 tối 18/9, Công an thành phố Tân An (Long An) vẫn đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe tải va chạm xe với buýt khiến 20 hành khách phải nhập viện cấp cứu.

Triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích do nước lũ cuốn trôi

20:39:52 18/09/2020
Chiều 18-9, theo thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu La Lay, BĐBP Quảng Trị, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.

Quảng Bình: 4 người mất tích, 8 người bị thương do mưa bão

20:07:43 18/09/2020
Vào cuối giờ chiều ngày 18/9, UBND xã Lâm Hoá (huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) đã thông báo có 4 người dân mất tích trong rừng do mưa lũ.

Nguy cơ cao vỡ đê ở Cà Mau do hoàn lưu bão số 5

20:05:02 18/09/2020
Tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, đến chiều tối ngày 18/9, hoàn lưu bão số 5 đã gây thiệt hại về tài sản và sản xuất, đặc biệt nguy cơ vỡ đê rất cao.

Rapper thị phi nhất Hollywood: Kanye West đi tiểu lên cúp Grammy, “khủng bố” luôn cả Twitter.

17:20:21 18/09/2020
Clip kéo dài 8 giây của Kanye đã hút tới 1 triệu lượt view chỉ sau 15 phút chia sẻ. Sự việc gây tranh cãi bắt nguồn từ việc Kanye tức tối viết trên Twitter rằng anh đã hoàn toàn mất quyền sở hữu các tác phẩm âm nhạc của mình.

Ngôi làng ở miền núi Quảng Nam chìm trong lũ quét

17:08:48 18/09/2020
Cơn lũ ập đến làng Tà Vang, xã A Tiêng đã khiến hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm, ngập sâu trong nước. Thiệt hại về người là chưa có, tuy nhiên, nhiều tài của người dân đã bị lũ cuốn trôi.

Thêm hai người nhập cảnh dương tính nCoV

16:50:02 18/09/2020
Bộ Y tế chiều 18/9 ghi nhận thêm hai ca nhiễm nCoV, đều là người Cà Mau từ Pakistan về cách ly ngay tại Khánh Hòa.

Quảng Ngãi- Ảnh hưởng bão số 5, một tàu cá bị chìm

15:59:09 18/09/2020
Do ảnh hưởng bão số 5, lúc 2 giờ sáng ngày 18.9, tàu cá số hiệu QNg 90457-TS do ông Nguyễn Văn Chu, trú ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn làm chủ, kiêm thuyền trưởng bị phá nước và chìm tại khu vực cảng Dung Quất. Các lực lượng chức năng ...

Miền Trung: Bão số 5 khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái

15:56:55 18/09/2020
Bão số 5 (Noul) sau khi đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế làm 1 người tử vong, nhiều người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái.

Thái Bình: Nhiều chứng từ trang thiết bị phòng, chống dịch COVID -19 bị tẩy xóa

14:06:33 18/09/2020
Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao trong phòng chống dịch COVID -19, Thanh tra tỉnh Thái Bình phát hiện một số chứng từ kèm theo tờ khai hải quan trang thiết bị nhập khẩu có dấu hiệu tẩy xóa; một số má...

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền

11:05:44 18/09/2020
Tại Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; ở đảo Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực miền Trung mưa to đến rất to.

Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 5

09:28:57 18/09/2020
Hồi 4 giờ ngày 18-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 109,6 ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy kèm mưa lớn hàng chục nhà dân bị tốc mái

09:14:43 18/09/2020
Ảnh hưởng bão số 5, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái.​

Bão số 5 tăng tốc đang áp sát đất liền Quảng Bình - Quảng Nam

08:41:35 18/09/2020
Bão số 5 đang giật cấp 12 và di chuyển rất nhanh với tốc độ 25 km/giờ, Dự báo trưa nay sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Ảnh hưởng bão số 5, hàng chục nhà dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, hư hại nặng

08:30:07 18/09/2020
Trận lốc xoáy kéo dài 20 phút đã làm tốc mái hàng chục ngôi nhà và gây hư hại nhiều tài sản cho người dân ở xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Thông tin mới nhất về bão số 5: Áp sát đất liền, mưa lớn ở nhiều nơi

07:32:21 18/09/2020
Bão số 5 đang áp sát bờ biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Bão có thể đổ bộ đất liền vào trưa hoặc đầu giờ chiều 18/9.

Tin mới nhất về cơn bão số 5

05:22:34 18/09/2020
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Có thể bạn quan tâm

Mách bạn 10 mẹo giúp không gian phòng ngủ nhỏ rộng và thoáng hơn nhiều

Mua sắm

01:18:09 21/09/2020
Bạn đang đau đầu với vấn đề thiết kế phòng ngủ khi diện tích quá nhỏ? Hãy để chúng tôi tiết lộ cho bạn 10 mẹo siêu dễ này!

Cậu cả nhà Beckham và hôn thê không rời nhau nửa bước, bịt mặt kín mít nhưng vẫn cực 'ngầu' khi xuống phố

Sao âu - mỹ

23:30:12 20/09/2020
Đôi trẻ đã ở trên chín tầng mây kể từ khi tuyên bố đính hôn vào mùa hè

Dev Nguyen muốn trở thành 'KOL to nhất cộng đồng VALORANT Việt Nam'

Esport

22:29:41 20/09/2020
Dev devzxje Nguyen là một cái tên không còn xa lạ gì với cộng đồng Counter-Strike: Global Offensive Việt Nam. Bắt đầu nổi lên từ cuối năm 2019, Dev Nguyen hiện đang sở hữu kênh YouTube hơn 56,000 subscribers cùng hơn 20,000 người theo d...

24h Trải nghiệm tuyệt vời cùng Apple Watch Series 6

Đồ 2-tek

22:27:28 20/09/2020
Đồng hồ thông minh mới của Apple có thể phát hiện nồng độ oxy trong máu suốt cả ngày lẫn đêm, sạc nhanh hơn và tuổi thọ pin không đổi.

Giới siêu giàu đổ tiền để sau này hồi sinh như thế nào?

Thế giới

22:12:31 20/09/2020
Những người trong giới siêu giàu đang có cuộc sống tốt nhất của mình nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa đủ. Họ đang cố gắng để duy trì sự sống hay nói cách khác là có thể hồi sinh nhờ vào một loạt các ý tưởng kỳ dị của khoa học như hoán đ...

Mỹ đánh sập cầu nối Internet của hàng triệu dân Trung Quốc

Thế giới số

22:12:24 20/09/2020
Nhiều năm qua, WeChat đã trở thành siêu ứng dụng không thể thiếu trong cuộc sống của người Trung Quốc. Họ dùng nó để trò chuyện, mua sắm, thanh toán, đặt xe và hàng tá chức năng khác

Phần mềm gây ức chế game thủ gian lận

Game online

22:09:43 20/09/2020
Người chơi với biệt danh ScriptKid đã tạo ra phần mềm bẫy những kẻ sử dụng hack/cheat trong game. Phần mềm này khiến game thủ gian lận nổ tung bởi lựu đạn hoặc bị mù bởi bom khói.

Tin HOT bóng đá tối 20/9: Ronaldinho chọn 3 cái tên xuất sắc hơn Lionel Messi

Bóng đá thế giới

22:09:28 20/09/2020
Bản tin bóng đá HOT tối 20/9: Ronaldinho chọn 3 cái tên xuất sắc hơn Lionel Messi. Ngoài ra còn có nhiều thông tin hấp dẫn đáng chú ý khác.

Thành Lộc, Phạm Quỳnh Anh lần đầu diễn thời trang chung với Thanh Hằng, Lan Khuê, Hoàng Thùy

Sao việt

21:48:06 20/09/2020
Sau thành công của Pink Summer Fashion Kids 2019, Asian Kids Fashion Show 2019, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc tiếp tục mang đến cho khán giả và các em nhỏ chương trình thời trang Pink Garden (Pink Show 2), diễn ra ngày 26/09/2020 tại Thao D...

Vụ hỗn chiến, đâm 1 người chết tại chỗ ở Thái Nguyên: Nguyên nhân án mạng vì sao?

Vụ án

21:41:55 20/09/2020
Án mạng xảy ra chỉ vì bức xúc việc nhóm thanh niên đi ngược chiều nháy đèn, bấm còi.

HLV Trương Việt Hoàng nói lý do "đổ bê-tông", thua ngược Hà Nội FC?

Bóng đá việt nam

21:25:49 20/09/2020
Tối nay, Viettel đã thua Hà Nội FC 1-2 ở trận chung kết Cúp QG. Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng

London Fashion Weeks: Thời trang thời khó

Thời trang

21:22:02 20/09/2020
London Fashion Weeks (LFW - Tuần lễ thời trang London) đã bắt đầu. Nhưng có lẽ, rất nhiều sự chú ý sẽ đổ dồn vào các hoạt động của nó chứ không chỉ riêng phục trang.

Bắt đối tượng mạo danh cán bộ Bộ Công an lừa đảo nửa tỷ đồng

Tệ nạn

21:21:51 20/09/2020
Tự nhận là cán bộ của Bộ Công an, có thể giúp làm sổ đỏ, cấp phép xây dựng, đối tượng lừa chiếm 500 triệu đồng của nhiều người dân huyện Kinh Môn (Hải Dương)

Hương Giang chi 2 tỷ sắm 3 chiếc đồng hồ sau nụ hôn với Matt Liu

Phong cách sao

21:20:17 20/09/2020
Hương Giang là một trong những người đẹp đình đám và thành công nhất Vbiz thời điểm hiện tại, cô nàng được nhắc đến nhiều hơn gần đây sau khi hẹn hò với CEO người Singapore - Matt Liu.

Top 5 nàng Wags bản lĩnh nhất thế giới: Ai số 1?

Bên lề sân cỏ

21:16:28 20/09/2020
Trong thế giới bóng đá, có rất nhiều nàng Wags nổi tiếng nhờ sự xinh đẹp và tài năng. Nhưng xét về bản lĩnh, không phải ai cũng ngầu được như 5 nhân vật này.