Tín dụng tăng trưởng ổn định

Trong những năm qua, hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế. Tổng nguồn vốn huy động và dư nợ cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng trong tỉnh tăng trưởng ổn định.

Tín dụng tăng trưởng ổn định - Hình 1

Đồ họa thể hiện tổng nguồn vốn huy động và tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh qua các năm từ 2015-2019 (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai – Đồ họa: Hải Quân)

Nguồn vốn tín dụng được đầu tư vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo đúng định hướng của tỉnh, trong đó chủ yếu là cho vay các lĩnh vực ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế.

* Duy trì đà tăng trưởng

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, trong giai đoạn 2015-2020, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng bình quân khoảng 11,7%/năm. Tính đến cuối tháng 8-2020, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trong tỉnh đạt hơn 222,8 ngàn tỷ đồng. Riêng huy động tiền gửi ước đạt trên 221,2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm đạt khoảng 120,2 ngàn tỷ đồng; tiền gửi thanh toán đạt hơn 101 ngàn tỷ đồng.

Trong khi đó, dư nợ cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng tăng bình quân khoảng 17%/năm trong 5 năm qua. Tính đến cuối tháng 8-2020, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 220,2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, các khoản vay ngắn hạn đạt gần 120 ngàn tỷ đồng, dư nợ trung và dài hạn đạt khoảng 100,2 ngàn tỷ đồng.

Trong những năm qua, ngành Ngân hàng trong tỉnh đã bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, sự chỉ đạo điều hành của các cấp, ngành trên địa bàn và hội sở chính của các đơn vị để tận dụng tốt các cơ hội, phát huy sức mạnh nội lực, tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch. Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần trong tỉnh duy trì mức tăng trưởng ổn định về nguồn vốn huy động, dư nợ tín dụng trong giai đoạn vừa qua.

Tín dụng tăng trưởng ổn định - Hình 2

Khách hàng đến giao dịch tại Phòng giao dịch Giang Điền (H.Trảng Bom) của Vietcombank chi nhánh Biên Hòa. Ảnh: H.Quân

Đại diện Khối thi đua 7 cho biết, khối gồm 5 đơn vị thành viên: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đồng Nai, Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (Agribank) chi nhánh Đồng Nai, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đồng Nai, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Đồng Nai và VietinBank chi nhánh Khu công nghiệp Biên Hòa. Đến cuối năm 2019, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trong khối đạt hơn 63,2 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 20 ngàn tỷ đồng so với cuối năm 2015. Mức tăng trưởng bình quân chỉ tiêu huy động của các đơn vị trong khối hằng năm ở mức 8-13%/năm. Tổng dư nợ quy đổi của các ngân hàng tính đến cuối năm 2019 đạt hơn 54 ngàn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 13 ngàn tỷ đồng so với cuối năm 2015.

Tương tự, theo ông Hoàng Mạnh Long, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Biên Hòa, Khối trưởng Khối thi đua 8 (gồm có: Vietcombank chi nhánh Biên Hòa, Vietcombank chi nhánh Nhơn Trạch, Vietcombank chi nhánh Đông Đồng Nai, Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai, Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai, VietinBank chi nhánh Nhơn Trạch, BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai, BIDV chi nhánh Đông Đồng Nai, BIDV chi nhánh Biên Hòa và Ngân hàng HTX Việt Nam (Co.opBank) chi nhánh Đồng Nai), đến cuối năm 2019, tổng nguồn vốn huy động của các đơn vị trong khối đạt khoảng 53 ngàn tỷ đồng, mức tăng trưởng về huy động vốn bình quân của khối tăng khoảng 28%. Tổng dư nợ cho vay của các thành viên trong khối đạt gần 43 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận kinh doanh sau dự phòng rủi ro năm 2019 của các đơn vị trong khối đạt hơn 1,8 ngàn tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng đã chủ động triển khai các phong trào thi đua thông qua các hội nghị người lao động, hội nghị tổng kết, hội nghị điển hình tiên tiến… Đặc biệt, nhiều ngân hàng đã tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới trong đơn vị.

Bà Phạm Thị Thu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Đồng Nai chia sẻ, trong nhiệm kỳ vừa qua, ngân hàng đều duy trì mức tăng trưởng cao về huy động vốn, tín dụng, lợi nhuận… Đặc biệt, dù là một ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân nhưng Sacombank chi nhánh Đồng Nai luôn chú trọng việc phát triển Đảng, đoàn thể trong đơn vị. Chi bộ của ngân hàng hiện có 31 đảng viên, trong đó kết nạp mới 11 đảng viên trong nhiệm kỳ vừa qua, vượt kế hoạch đề ra. Chi bộ được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong các năm 2017-2019.

* Đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên

Trong những năm qua, ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói sản phẩm cho vay ưu đãi phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, cũng như thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để các khách hàng, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng phù hợp theo quy định hiện hành, nhất là ở các lĩnh vực ưu tiên như: cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp – nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao…

Tín dụng tăng trưởng ổn định - Hình 3

Khách hàng giao dịch tại Agribank chi nhánh Đồng Nai. Ảnh: H.Quân

Theo NHNN Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 8-2020, dư nợ tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 59 ngàn tỷ đồng, chiếm tỉ trọng khoảng 26,8% so với tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có hơn 10,9 ngàn tỷ đồng cho vay không phải đảm bảo bằng tài sản, chiếm tỉ trọng 18,5% tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Ông Nguyễn Huy Trinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank chi nhánh Đồng Nai chia sẻ, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động kinh doanh của chi nhánh phát triển ổn định. Nguồn vốn tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11%. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 19%/năm, vượt 9% so với chỉ tiêu. Trong đó, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm tỉ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay. Cụ thể, tính đến cuối năm 2019 dư nợ cho vay về phát triển nông nghiệp, nông thôn của chi nhánh đạt hơn 9 ngàn tỷ đồng, luôn chiếm tỉ trọng từ 77% trở lên so với tổng dư nợ cho vay của chi nhánh.

Hơn thế nữa, Đồng Nai trở thành một trong 2 tỉnh dẫn đầu cả nước vì đã hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, tỉnh có nhiều xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao. Trong đó, nguồn vốn tín dụng dành cho xây dựng nông thôn mới cũng chú trọng đẩy mạnh. Tính đến cuối tháng 8-2020, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn tỉnh đạt hơn 65,7 ngàn tỷ đồng, chiếm tỉ trọng gần 30% so với tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trong tỉnh.

Tương tự, theo NHNN Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến tháng 8-2020, dư nợ cho vay đối với hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt hơn 35,2 ngàn tỷ đồng, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt khoảng 45,9 ngàn tỷ đồng… Dư nợ ở các lĩnh vực này đều đạt mức tăng trưởng ổn định trong những năm qua.

Đặc biệt, thời gian gần đây, trước những tác động của đại diện Covid-19, hoạt động của nhiều khách hàng, doanh nghiệp gặp khó khăn, ngành Ngân hàng trong tỉnh đã kịp thời triển khai những giải pháp, gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Theo ông Vũ Đức Quang, Giám đốc BIDV chi nhánh Biên Hòa, thời gian vừa qua, chi nhánh đã đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi khách hàng có yêu cầu, miễn, giảm lãi các khoản vay cũ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN của NHNN và cho vay mới với lãi suất ưu đãi… Đối tượng khách hàng được hỗ trợ phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu…

Ông Phạm Quốc Bảo, Phó giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh Đồng Nai chia sẻ, từ đầu năm 2020 đến nay, ngành Ngân hàng ở Đồng Nai đã triển khai nhiều chương trình, phương án hỗ trợ tín dụng theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN của NHNN Việt Nam nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng, nhất là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tính đến nay, số dư nợ mà các tổ chức tín dụng trong tỉnh đã triển khai các chương trình hỗ trợ theo Thông tư 01 nói trên đạt hơn 5,1 ngàn tỷ đồng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Hoàng tử Arab Saudi cử động tay sau 15 năm hôn mê00:17Đài Quốc gia phát tin báo khẩn cấp, Bão số 9 vào Biển Đông03:19Bão số 9 đổ bộ vào Thừa Thiên huế - Bình Định và có thể giật sập nhà cấp 404:48Người Hà Tĩnh dầm mưa cứu kè biển trước khi bão 'mạnh nhất từ đầu năm' đổ bộ00:59Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, sẽ gây tổ hợp liên hoàn các hệ quả cho miền Trung08:38Cảnh sát Nhật bắt nhóm người Việt bị tình nghi trộm gần 700 con heo04:13Phút cân não dời quân trước khi dãy nhà đổ sập của vị đồn trưởng01:33Lính Phần Lan chui gầm xe tăng đang chạy00:39Nhìn lại cuộc đời của Cố chủ tịch tập đoàn SamSung06:15Philippines tan hoang sau bão Molave01:01Ảnh: Tan hoang cảnh sạt lở vùi lấp 11 ngôi nhà khiến 19 người chết và mất tích01:25Cô gái năn nỉ xin lại 300 triệu từ thiện vì chuyển nhầm cho Thủy Tiên03:37Nhà dân tan hoang sau bão Molave02:38Hàng nghìn chiến sĩ công binh nườm nượp tiến vào hiện trường vụ sạt lở Nam Trà My01:37Phốt chấn động Kpop: Nữ thần Irene (Red Velvet) xin lỗi vì lăng mạ BTV nổi tiếng05:23Bàng hoàng lời kể của những người sống sót trong vụ sạt lở tại Nam Trà My03:31Bão số 9 áp sát tới Quảng Ngãi, 2 người tử vong khi chằng chống nhà03:34Bé trai hai tuổi được yêu thích nhờ khả năng dỗ em00:23Bão 'chẻ đôi' đảo đá vôi02:00Chủ tiệm thuốc được cứu trong đống đổ nát do ôtô tải tông00:47

Tiêu điểm

Xung đột hậu thâu tóm Coteccons
07:35:59 28/10/2020
Thách thức lớn với “vua tôm” Minh Phú (MPC)
07:45:36 28/10/2020
Thủy sản Minh Phú chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019
16:14:17 28/10/2020
Tỷ giá hôm nay 29/10: USD tăng mạnh
07:25:58 29/10/2020
Nhận định giá vàng ngày mai 30/10/2020: Giảm mạnh đến từ việc bán tháo của nhà đầu tư
17:21:30 29/10/2020
Đã huy động được hơn 260 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
08:07:55 29/10/2020
Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/10: Hạ tỷ trọng về mức thấp
18:22:57 29/10/2020
'Bão' chứng khoán thổi bay nghìn tỷ của các đại gia Việt
14:37:06 29/10/2020
Ngân hàng bước vào đợt giảm lãi suất mới
11:36:52 28/10/2020
Có nên mua vàng trước đêm bầu cử tổng thống Mỹ?
08:29:31 29/10/2020

Thông tin đang nóng

'Nói xấu' Việt Nam trên báo nước ngoài, chị gái Nhung 17 mở lại trang cá nhân, cư dân mạng vào rủa: 'chết đi, đứa con hoang'
20:28:06 29/10/2020
Mỹ nhân chuyển giới Lương Mỹ Kỳ quyền lực trong BST dành cho cộng đồng LGBT của NTK Lê Long Dũng
20:00:10 29/10/2020
Thủy Tiên đáp trả gay gắt khi nghe tin người dân bị thu lại tiền hỗ trợ
20:30:26 29/10/2020
Xúc động trước loạt khoảnh khắc từ lúc chuyển dạ đến vào phòng mổ của Đông Nhi - CĐM: “Đau đẻ vẫn đẹp”
20:50:36 29/10/2020
MỚI: Phương Thanh đáp trả nghi vấn ghen tị với Thủy Tiên tặng mỗi hộ 10 triệu: “Từ thiện không phải ai cũng có tiền để tặng đâu”
17:23:24 29/10/2020
Kinh hoàng clip người phụ nữ bị cuốn phăng theo dòng lũ dữ ở Nam Trà My và pha cứu người kịp thời của người dân bên đường
17:11:18 29/10/2020
Giữa lúc loạt ảnh nhạy cảm đang gây xôn xao, Ngọc Trinh đã có động thái đầu tiên trên MXH
20:23:10 29/10/2020
Gia đình bà Tân lao đao vì tiền kiếm từ YouTube sụt giảm tới khó ngờ
22:17:32 29/10/2020
Diệu Nhi đích thị có trái tim nhiều ngăn nhất Vbiz: Hôm đưa G-Dragon phơi nắng, hôm được Hyun Bin ôm, nhận Lee Dong Wook là chồng
21:06:34 29/10/2020
Choi Ji Woo lần đầu xuất hiện sau 5 tháng sinh con
19:56:37 29/10/2020

Tin mới nhất

HAGL: Bầu Đức đã hoàn tất mua thoả thuận 50 triệu cổ phiếu HAG, tăng sở hữu lên 40,62% vốn

21:34:15 29/10/2020
Hiện, không chỉ mảng trái cây với những tín hiệu tích cực thời gian qua, mảng cao su của HAGL cũng đang đứng trước cơ hội lớn từ giá cao su tăng vọt.

Số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động trong tháng 10/2020 đều tăng 2 con số

21:07:39 29/10/2020
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 10/2020 tăng 18,4% so với tháng 9/2020, trong khi số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng 10,4%.

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/10: Có thể có nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật

20:08:25 29/10/2020
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã giảm xuống vùng quá bán khi chỉ số lùi về gần vùng hỗ trợ tại đường SMA50. Tín hiệu để ngỏ khả năng chỉ số có thể tạo ra các nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật trong một vài phiên sắp tới.

Thị trường tài chính 24h: Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay

19:49:40 29/10/2020
VN-Index lùi xuống dưới 920 điểm; Lãi suất cho vay đồng loạt giảm kích cầu tín dụng mùa cao điểm; Công ty chứng khoán đón lợi nhuận 2020 lạc quan; Chứng khoán châu Á đa số giảm nhẹ; Fed gần như đang hết cách để hỗ trợ nền kinh tế; Nhà đ...

Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt hai gói thầu dự án cao tốc Bắc - Nam

17:11:29 29/10/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12-XL thi công xây dựng đoạn Km301 - Km307, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Vĩnh Phúc: Doanh nghiệp khu công nghiệp đang thu hút nhiều lao động

17:08:58 29/10/2020
Ngay sau khi COVID-19 trên địa bàn Vĩnh Phúc cơ bản được khống chế, làn sóng tìm kiếm cơ hội đầu tư từ nước ngoài đã sôi động trở lại và các doanh nghiệp đang tìm kiếm lao động với mức lương ổn định.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 ở thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,65%

17:07:10 29/10/2020
So với bình quân cùng kỳ năm 2019, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,04%. So với tháng trước, CPI đã tăng 0,65%.

Hoạt động kinh doanh chính của Hòa Bình Corp lỗ 14 tỷ đồng trong quý đầu tiên CEO sinh năm 1992 điều hành

17:04:08 29/10/2020
Theo báo cáo tài chính mới được công bố, Hòa Bình Corp lỗ 14 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính nhưng nhờ khoản lợi nhuận khác 78 tỷ đồng nên công ty thoát lỗ sau thuế.

Bóng đèn Điện Quang (DQC) ngày một sa sút: Lãi quý 3/2020 vỏn vẹn 1 tỷ đồng, đâu chỉ do Covid-19?

17:00:33 29/10/2020
Được biết, không chỉ Covid-19, tình hình kinh doanh của Bóng đèn Điện Quang (DQC) đã liên tục giảm sút nghiêm trọng nhiều năm trở lại đây. Là tên tuổi được định vị khá lâu trên thị trường, với tài sản thuở mới thành lập có giá trị lớn; ...

Thủy sản 4 (TS4): 9 tháng bất ngờ báo lỗ tới 95 tỷ đồng

16:57:11 29/10/2020
Quý 3, thủy sản 4 có lãi 425 triệu đồng trước đó trong BCTC hợp nhất quý 2 lũy kế 6 tháng chỉ lỗ 23 tỷ đồng.

Ghi nhận kết quả chuyển nhượng bất động sản, Năm Bảy Bảy (NBB) công bố doanh thu quý 3 gấp 9 lần cùng kỳ

16:52:29 29/10/2020
Tuy nhiên, không có khoản lãi chuyển nhượng cổ phần như cùng kỳ năm ngoái, LNST quý 3 của Năm Bảy Bảy vẫn giảm 35% so với cùng kỳ.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 29/10: Tập trung bán cổ phiếu MSN

16:39:06 29/10/2020
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn miệt mài xả cổ phiếu MSN khi tính chung trong tháng 10 này đã bán ròng tới hơn 2.700 tỷ đồng.

IFC đầu tư 20 triệu USD vào An Phát Holdings

16:36:47 29/10/2020
Ngày 29/10, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) công bố hợp tác với Tập đoàn An Phát Holdings và đầu tư vào APH nhằm thực hiện dự án xây dựng nhà máy nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn đầu tiên tại Việt Nam.

Nhựa Đông Á (DAG) dự kiến phát hành thêm gần 8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15%

16:34:21 29/10/2020
HĐQT CTCP Nhựa Đông Á (DAG – sàn HOSE) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Giao dịch chứng khoán chiều 29/10: Cầu bắt đáy mạnh dạn, nhiều cổ phiếu hồi phục

16:32:02 29/10/2020
Cơn bão bán tháo hôm qua không khiến nhiều nhà đầu tư tỏ ra quá sợ hãi, mà trái lại, dòng tiền còn chảy mạnh tại một số thời điểm đã giúp thị trường trở nên cân bằng hơn.

Doanh thu PV OIL quý 3/2020 giảm hơn 11.000 tỷ đồng

16:29:35 29/10/2020
Doanh thu giảm sâu khiến PV OIL lỗ trở lại trong quý III, qua đó khoản lỗ sau thuế 9 tháng đầu năm lên 367 tỷ đồng.

BIDV nỗ lực đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung

16:27:16 29/10/2020
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2020. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và của ngành ngân hàng trước sự tác động của dịch bệnh Covid-19, BIDV nỗ lực để duy t...

GTNfoods lãi ròng 9 tháng gấp 10 lần cùng kỳ, đạt 73 tỷ đồng

16:06:45 29/10/2020
GTNfoods ghi nhận biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh lên hơn 32% trong quý III.

PV Drilling báo lãi ròng 125 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 2,6 lần cùng kỳ

16:02:30 29/10/2020
PV Drilling có lãi ròng quý III tăng 46%, đạt 39 tỷ đồng.

CTIN lãi quý III đạt 22 tỷ, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước

15:59:02 29/10/2020
9 tháng, doanh nghiệp mới thực hiện 36% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Lãi 9 tháng gấp 3 lần cùng kỳ, Dohaco muốn điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và cổ tức

15:56:20 29/10/2020
Doanh nghiệp thực hiện 86% kế hoạch doanh thu và vượt 18,5% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Nông, lâm, thủy sản xuất siêu 7,9 tỷ USD trong 10 tháng qua

15:52:11 29/10/2020
Hiện ngành nông nghiệp đã có 8 nhóm, mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD và 6 nhóm, mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD gồm càphê, gạo, hạt điều đạt, rau quả, tôm, sản phẩm gỗ.

Giá xăng dầu hôm nay 29/10: Tiếp đà giảm khi châu Âu thiết lập hạn chế mới

15:21:21 29/10/2020
Giá xăng dầu hôm nay 29/10: Giao dịch tiếp tục xu hướng giảm, WTI ngưỡng 37,62 USD/thùng; Dầu Brent ngưỡng 39,32 USD/thùng.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 354.600 tỷ đồng

15:19:26 29/10/2020
So với cùng kỳ, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tiếp tục đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016 - 2020.

Thủy sản Minh Phú (MPC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 15% bằng tiền

15:16:37 29/10/2020
Ngày 10/11 tới đây, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019.

Phân bón Bình Điền (BFC): Quý III/2020 lợi nhuận đạt 41,2 tỷ đồng, tăng 7%

15:08:26 29/10/2020
Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (Mã chứng khoán BFC – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Công ty chứng khoán đón lợi nhuận 2020 lạc quan

15:07:38 29/10/2020
Thanh khoản và điểm số thị trường tăng đang giúp nhiều công ty chứng khoán (CTCK) ghi nhận lợi nhuận tích cực quý III và cả năm 2020.

Hòa Bình ghi nhận lãi quý III ảm đạm

14:50:28 29/10/2020
Doanh thu của nhà thầu xây dựng Hòa Bình trong quý III/2020 đạt hơn 2.600 tỷ đồng, giảm nhẹ 10% so với quý II và giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 10-2020 tăng 18,4%

14:30:55 29/10/2020
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 10 đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại khi số doanh nghiệp đăng ký đã tăng so với tháng trước đó.

10 tháng, gần 111,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

14:24:35 29/10/2020
Riêng tháng 10, số doanh nghiệp thành lập mới là 12,2 nghìn, tăng 18,4% so với tháng trước, trong khi số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng 10,4%.

Bộ đệm dự phòng yếu là một thách thức đối với VIB

14:24:14 29/10/2020
Bộ đệm dự phòng yếu là một thách thức đối với VIB. Áp lực trích lập dự phòng rủi ro vẫn còn trong ngắn hạn.

Nguồn tiền nào để Hapaco (HAP) “nuôi” dự án đầu tư?

14:00:34 29/10/2020
Dòng tiền đến từ lợi nhuận thời gian qua cùng với phần tiền dự trữ hiện nay có thể chưa đủ để Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco thực thi nhiều dự án lớn nhỏ trong thời gian tới.

Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam sẽ chi hơn 44 tỷ đồng trả cổ tức

12:01:49 29/10/2020
Tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ là 10%, tương ứng với việc cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng.

Nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh

11:53:50 29/10/2020
Phiên giao dịch 28.10, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ giảm mạnh với sự đảo chiều của phần lớn các cổ phiếu trên thị trường.

Đấu giá dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam để trả nợ: Thiệt về ai?

11:52:36 29/10/2020
Hiện nay, tổng dư nợ của Tổng Cty Giấy Việt Nam (Vinapaco) tại PVcomBank là 645 tỷ đồng, trong khi phương án bán đấu giá Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam hoàn toàn không khả thi.

Lợi nhuận doanh nghiệp địa ốc: Kẻ khóc, người cười

11:39:25 29/10/2020
Lợi nhuận quý III/2020 của một số doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy nhóm này đã có một kỳ kinh doanh khởi sắc hơn. Tuy nhiên, vẫn còn những doanh nghiệp tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua hoàn thành mục tiêu đề ...

Hai thương hiệu vàng trong nước đảo chiều giảm 250.000 đồng

11:37:03 29/10/2020
Sáng nay giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.887 USD/ounce, giảm 19 USD/ounce và xấp xỉ 52,90 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD trong nước.

Lưu ý doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu với tỉnh Vân Nam

11:34:35 29/10/2020
Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp có kế hoạch cụ thể trong hoạt hoạt động thương mại với doanh nghiệp Vân Nam, khi tỉnh này tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước 10 tháng tăng 4,7%

11:33:52 29/10/2020
Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng 29/10, mặc dù, dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp trên thế giới nhưng hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng dương; trong đó, điểm sáng là đóng góp của khu vực ki...

CPI tháng 10 tăng 0,09%

11:29:33 29/10/2020
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2020 tăng 0,09% so với tháng 9, cũng như so với cuối năm ngoái, đây đều là mức thấp nhất trong 5 năm qua, giai đoạn 2016 - 2020.

TP.HCM đặt mục tiêu tối thiểu 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ vay​

11:24:29 29/10/2020
Thành phố đặt mục tiêu đến 2025 tối thiểu 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng.

Giao dịch chứng khoán sáng 29/10: Nhà đầu tư tiếp tục sợ hãi, VN-Index thủng mốc 915 điểm

11:22:13 29/10/2020
Sau nửa đầu phiên cố gắng cầm cự, nhiều nhà đầu tư đã xuống tay, bán mạnh cổ phiếu khiến thị trường tiếp tục đỏ lửa.

Có thể bạn quan tâm

Vụ tấn công bằng dao tại Pháp: Tổng thống E. Macron kêu gọi người dân đoàn kết

Thế giới

23:57:25 29/10/2020
Ngày 29/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án vụ tấn công bằng dao tại thành phố Nice, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường triển khai binh sĩ để bảo vệ các khu vực quan trọng của nước này, như các địa điểm tôn giáo và trường học.

Tuyển thủ U22 Việt Nam được khen có chất riêng ở V.League

Bóng đá thế giới

23:48:22 29/10/2020
Nguyễn Hai Long không thể một mình giúp Quảng Ninh tìm được ít nhất một điểm trên sân Thống Nhất trong trận thua 1-2 trước CLB Sài Gòn tối 29/10.

HLV Việt Hoàng: "Quang Hải đã bị Viettel vô hiệu hóa"

Bóng đá việt nam

23:44:39 29/10/2020
HLV Trương Việt Hoàng khẳng định Quang Hải đã bị Viettel vô hiệu hóa trong trận đấu tối 29/10 và đó là điểm mấu chốt giúp Viettel giành 1 điểm trước Hà Nội FC.

Nancy được tạp chí TC Candler gọi là "Marilyn Monroe thế hệ mới"

Phong cách sao

23:34:16 29/10/2020
Sở hữu khuôn mặt lai thu hút nhưng Nancy từ khi mới debut đến nay lại chỉ gắn bó với những màu tóc nhã nhặn như nâu, nổi nhất cũng chỉ là xanh lá. Không ai biết rằng, nữ thần tượng này liệu sẽ như thế nào khi thử nghiệm với mái tóc tây ...

10 set đồ thu cho chị em công sở

Thời trang

23:29:23 29/10/2020
Áo len, bốt da, áo dệt kim hay trang phục vải tweed là những món đồ giúp nàng công sở sành điệu hơn khi đi làm.

Hari Won gây tranh cãi khi dẫn lại quan điểm về người mẹ châu Á - châu Âu và con cái, phải lên tiếng luôn ngay sau đó

Sao việt

23:27:43 29/10/2020
Status của Hari Won về sự khác biệt giữa người mẹ châu Á và châu Âu đang khiến khán giả bàn tán sôi nổi.

Bùng phát nạn 'treo đầu dê, bán thịt chó' khi mua online 

Mua sắm

23:18:55 29/10/2020
Lợi dụng chính sách không đồng kiểm và tâm lý không kiểm tra mã đơn hàng của người mua, kẻ gian tung chiêu treo đầu dê, bán thịt chó.

Vị thánh không hào quang

Sao thể thao

23:16:38 29/10/2020
Kể từ khi Diego Maradona giải nghệ, nền bóng đá của xứ sở Tango mòn mỏi tìm truyền nhân của chiếc áo số 10.

Mặc đồ hiệu dạo phố ở Luân Đôn, chị gái “Nhung17” bị chê “phèn”, chỉnh ảnh méo cả tường

Netizen

23:14:01 29/10/2020
Có lẽ, màn comeback của chị gái Nhung17 chưa thật sự thành công khi quá tin tưởng vào công nghệ.

Đồi núi tiếp tục sạt lở do mưa to

Đời sống

23:12:21 29/10/2020
Mưa to khiến nhiều quả đồi ở Hà Tĩnh sạt lở, một số ngọn núi ở Nghệ An, Quảng Trị bị nứt kéo dài, hàng trăm hộ dân phải di dời.

Phiên điều trần CEO công nghệ bị chê 'vô nghĩa' 

Thế giới số

23:04:52 29/10/2020
Những câu hỏi chất vấn từ các Thượng nghị sĩ được đánh giá không có trọng lượng, chệch hướng và khó gây sức ép lên Facebook, Twitter và Google.

Trẻ hơn 10 tuổi nhờ căng chỉ Be Young tại JK Beauty Center

Làm đẹp

23:04:50 29/10/2020
Dẫn đầu xu hướng làm đẹp, căng da mặt bằng chỉ Be-Young giúp phụ nữ trẻ ra 10 tuổi xuân, đẹp tự nhiên, không chút gượng gạo.