Tiết kiệm chi thường xuyên để tăng lương

Sáng qua, QH đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách T.Ư năm 2013, với tổng số thu cân đối ngân sách T.Ư là 519.836 tỉ đồng; tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 296.164 tỉ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách T.Ư là 681.836 tỉ đồng, bao gồm cả 193.595 tỉ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách T.Ư cho ngân sách địa phương .

Tiết kiệm chi thường xuyên để tăng lương - Hình 1

QH giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, các cơ quan ở T.Ư và địa phương phân bổ chi đầu tư phát triển bảo đảm tập trung ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản và các công trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2013; hạn chế tối đa khởi công dự án mới

QH cũng quyết nghị Chính phủ chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các khoản dự toán chi đầu tư phát triển giao cho các tập đoàn, tổng công ty, DNNN tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả, chống thất thoát , lãng phí…

Đáng chú ý, nghị quyết nêu rõ yêu cầu sử dụng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên (sau khi trừ tiền lương, các khoản có tính chất lương) để tăng nguồn cải cách tiền lương năm 2013.

Cũng trong sáng qua, QH đã thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của QH năm 2013. Theo đó, QH quyết nghị năm tới sẽ thực hiện giám sát tối cao 2 chuyên đề, gồm: Việc thi hành luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012 (tại kỳ họp thứ 5) và việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009-2012 (tại kỳ họp thứ 6).

Theo TNO

Thủ tướng: Tìm thêm nguồn lực để tăng lương theo lộ trình

Báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh quyết định điều chỉnh lương tối thiểu thêm 100.000 đồng, lên mức 1,15 triệu đồng/tháng và khẳng định tiếp tục tìm nguồn lực để tăng thêm lương theo sát lộ trình đã định.

Thủ tướng thay mặt Chính phủ cảm ơn Quốc hội đã cơ bản đồng tình các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, thông qua các Nghị quyết về chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản cho năm tới.

Điểm lại những kết quả kinh tế xã hội năm 2012 đã đạt được cho đến thời điểm này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, những kết quả này sẽ tạo tiền đề để Chính phủ tiếp tục điều hành hoàn thành kế hoạch năm như đã báo cáo Quốc hội và chuẩn bị cho năm tới.

Thủ tướng nêu con số thống kê, đến thời điểm này nhận được 175 phiếu chất vấn với hơn 200 câu hỏi gửi đến Chính phủ, trong đó có 5 phiếu với 11 câu chất vấn trực tiếp Thủ tướng.

Các vấn đề mà 4 Bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp đăng đàn trả lời chất vấn cũng như 1 Phó Thủ tướng và 4 Bộ trưởng khác trả lời thêm tại nghị trường 2 ngày qua, Thủ tướng khẳng định cũng là những việc Chính phủ cần và sẽ tập trung thực hiện thời gian tới.

Tuy nhiên tình hình năm tới, ông Dũng nhận đinh còn rất nhiều khó khăn, cả nước phải đối đầu nhiều thách thức.

"Hội nghị các nền kinh tế mới nổi vừa qua đã đưa ra dự báo tiêu cực về năm 2013. Các chuyên gia cho rằng các gói kích thích kinh tế trên toàn cầu chưa đủ đưa thế giới ra khỏi suy thoái, không chỉ ở khu vực Châu Âu mà cả Mỹ và cả nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng tới việc làm và đời sống người dân" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Ở Việt Nam, bão số 8 vừa qua còn gây ảnh hưởng khá nặng nề đến kinh tế các tỉnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh phải kiên định các giải pháp đã tỏ ra đúng hướng vừa qua. Ông Dũng kêu gọi hành động khẩn trương, kịp thời khắc phục khó khăn, thách thức mới.

Thủ tướng: Tìm thêm nguồn lực để tăng lương theo lộ trình - Hình 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận nhiều câu hỏi trực tiếp từ đại biểu (Ảnh: Việt Hưng)

Thủ tướng Chính phủ cho biết sẽ tăng cường điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định khó khăn, quản lý thu chi ngân sách chặt chẽ, giảm tối đa các khoản chi cho cán bộ đi công tác nước ngoài để yêu cầu lãnh đạo dành thời gian chỉ đạo thực thi nhiệm vụ.

Về kế hoạch điều hành cụ thể kinh tế xã hội năm 2013, Thủ tướng cho biết, sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề tra, kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo việc làm.

Nguyên tắc đề ra là đảm bảo chất lượng tăng trưởng, tăng cường kỷ luật kỷ cương, để cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong hành động năm 2013.

Nhiệm vụ trước mắt là giải quyết hàng tồn kho, giải cứu bất động sản và xử lý nợ xấu là những vấn đề liên quan trực tiếp với nhau. "Chính phủ coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của nền kinh tế" - ông Dũng nhấn mạnh.

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Thủ tướng nhấn mạnh quyết định điều chỉnh lương tối thiểu từ 1,05 tiệu đồng lên 1,15 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu bằng tỷ lệ tăng lương tối thiểu từ 1/7/2013.

"Chính phủ sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn lực để khi có điều kiện tiếp tục tăng lương theo sát lộ trình đã định" - ông Dũng đồng thời hứa sẽ hỗ trợ tối đa người nghèo.

Về cơ cấu lại nền kinh tế, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã xây dựng Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, sẽ được thực hiện đồng bộ trong tất cả các ngành, các lĩnh vực trên phạm vi cả nước. Trong đó, Chính phủ đã tập trung triển khai 3 lĩnh vực: tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty cơ cấu lại các tổ chức tín dụng.

Về tái cơ cấu đầu tư , Chính phủ đã từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư công theo hướng giảm dần tỷ trọng và nâng cao hiệu quả kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải. Hoàn thiện cơ chế nhằm tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát trong việc bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình, xử lý nghiêm các vi phạm. Đổi mới cơ chế phân bổ vốn đầu tư, thực hiện cân đối vốn đầu tư theo kế hoạch trung hạn kiên quyết tập trung vốn cho các công trình dự án quan trọng, cấp thiết, sớm hoàn thành, đưa nhanh vào sử dụng để phát huy hiệu quả. Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình đã hoàn thành, các công trình cần thiết phải hoàn thành trong năm 2013 và vốn đối ứng cho các dự án ODA.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA làm cơ sở cho việc vận động tài trợ chỉ đạo sửa đổi cơ chế đầu tư theo các hình thức BT, BOT, PPP và các chính sách phí, thuế, giải phóng mặt bằng tiến hành tổng kết 25 năm thu hút đầu tư nước ngoài... để có cơ chế, chính sách hấp dẫn hơn, nhằm thu hút được nhiều nguồn vốn ngoài Nhà nước tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng năng lực sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước , Chính phủ đang rà soát phân loại doanh nghiệp để quyết định tỷ lệ tham gia vốn của Nhà nước điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng, cung cấp hàng hoá dịch vụ công thiết yếu, công nghiệp nền tảng, các ngành, lĩnh vực có công nghệ cao, sức lan toả lớn.

Tiếp tục sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo các phương án đã được phê duyệt thực hiện lộ trình thoái vốn nhà nước ở những công ty cổ phần mà Nhà nước không cần chi phối.

Cùng với việc chấm dứt thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế, Chính phủ đang chỉ đạo rà soát, đánh giá lại các tập đoàn, yêu cầu các tập đoàn thực hiện thoái vốn trong các ngành nghề không phải là ngành nghề kinh doanh chính. Khẩn trương phê duyệt đề án tái cơ cấu của từng tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Chuyển sang vấn đề cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, Thủ tướng nhấn mạnh, trong giai đoạn 2011-2015, tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài chính, tăng cường năng lực, cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu đối với từng loại hình tổ chức tín dụng phù hợp với tình trạng tài chính của từng tổ chức tín dụng.

"Chính phủ đã thực hiện giám sát hoạt động, thanh tra toàn diện và kiểm toán bắt buộc đối với 9 ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém yêu cầu từng ngân hàng này tự xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại theo đúng pháp luật và lộ trình cụ thể. Đến nay, đã sắp xếp được 6 ngân hàng và hoạt động của các ngân hàng này đã dần ổn định, quyền lợi của người gửi tiền được bảo đảm, Nhà nước không bỏ tiền bù đắp cho các tổ chức tín dụng này", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Dantri

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Quái vật hồ Loch Ness - Những bằng chứng về sự tồn tại và bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải06:36Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa01:36Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Bệnh “X” mầm bệnh mới đang chờ thời cơ xuất hiện, điều gì chờ đợi thế giới hậu HIV, Ebola và Covid-19?07:46Chủ tịch Taobao - Tưởng Phàm: Mất tất cả vì ngoại tình và lời cảnh tỉnh06:03Du khách nước ngoài lao xuống sông Hàn cứu người nhảy cầu tự tử00:59Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Bắn thuốc mê di dời đàn khỉ trong khu dân cư Sài Gòn02:10Chàng trai bê tráp ném bao lì xì, cởi áo dài, tức tối bỏ về khi nhận "thù lao" ; Sự thật sau clip?03:10Bỏng Ngô - Từ món "hàng cấm" đến vị cứu tinh các rạp phim ; Nguồn gốc thật sự của BỎNG NGÔ07:09Tiếp nhận 20 công dân xuất cảnh trái phép00:48Đàn khỉ quấy phá khu dân cư Sài Gòn00:21Băng tuyết tan, quốc lộ 4D thông xe00:46Sạt lở đất ở miền Trung: ‘Đến hiện trường mới thấy sự khủng khiếp hơn nhiều’01:25Cống trên tuyến đường 14,5 tỷ ở Thanh Hóa đang xây dựng đã bị sập02:17Miền Bắc rét đậm, tuyết phủ trắng Y Tý và Sa Pa ; Cảnh báo tai nạn do đường trơn01:57Tàu cá Quảng Ngãi cháy rụi trong đêm, thiệt hại gần 4 tỷ đồng01:23CSGT Thanh Hóa xử lý nhiều xe tải cơi nới thành thùng01:21

Tiêu điểm

Kiến nghị mở rộng thêm 2 làn đường trên quốc lộ 1
20:39:47 17/01/2021
Rét hại khiến 257 con trâu, bò bị chết tại Huyện Kon Plông, Kon Tum
09:23:13 19/01/2021
Nghệ An: Điều tra việc người ăn xin tràn xuống đường gây mất ATGT
09:36:29 18/01/2021
"Mắt thần" giám sát giao thông trên Quốc lộ 51
22:35:27 18/01/2021
Du khách nước ngoài lao xuống sông Hàn cứu người nhảy cầu tự tử
21:49:45 17/01/2021
Vé 0 đồng của Vietravel Airlines được bán cho những chặng bay nào?
23:26:25 18/01/2021
Thiên thần sa ngã Grigori Lucifer | Hành trình trở thành chúa tể địa ngục Satan
08:42:00 18/01/2021
Tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương năm 2021
11:43:05 19/01/2021
Tài xế dừng xe giữa cao tốc để… ngủ
15:25:09 18/01/2021
Trung Quốc khẳng định sẽ chặn đứng mọi hoạt động bên ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan
07:30:51 19/01/2021

Thông tin đang nóng

Giấu mặt rồi tự vén váy rồi tụt áo trên sóng, nữ streamer nhận muôn vàn gạch đá, bị cấm kênh ngay lập tức
15:03:23 19/01/2021
Bức ảnh gây bão khi vô tình ghi lại 'hành động lạ' của cặp đôi trẻ trong hồ bơi
14:08:56 19/01/2021
NÓNG: Trịnh Sảng cuối cùng đã lên tiếng về scandal nhờ đẻ thuê, công chúng phẫn nộ đỉnh điểm vì lời giải thích
13:24:34 19/01/2021
Trịnh Sảng lên tiếng giữa ồn ào vứt bỏ 2 con: 'Cùng lắm thì chết chùm'
14:28:15 19/01/2021
Cận cảnh cơ ngơi 7 tỷ của Lê Dương Bảo Lâm: Mặt phố, 3 lầu khang trang
12:41:42 19/01/2021
Đông Hùng xin lỗi vì đưa tin nhạc sĩ Trần Tiến qua đời
13:36:15 19/01/2021
Ngọc Trinh tung ảnh bán nude, phô cả góc lưng trần sexy đến đỉnh điểm khi ngâm mình trong bồn tắm dát vàng
14:07:34 19/01/2021
Anh trai tôi ngoại tình, chị dâu liền trả đũa ngay và cái giá chị phải trả là quá đắt
11:32:41 19/01/2021
Mang bầu với người yêu đồng giới, An Nguy "đi như xe lu, ngồi như động đất"
14:29:46 19/01/2021
Rộ clip Trịnh Sảng chửi bậy, đòi phá thai, thêm bằng chứng nghi vấn Lee Jong Suk là bạn sex
11:05:29 19/01/2021

Tin mới nhất

Cần Thơ có cùng lúc hai tân Giám đốc Sở

15:03:35 19/01/2021
Ngày 18/1, UBND TP Cần Thơ đã quyết định về việc tổ chức công tác cán bộ hướng đến kiện toàn bộ máy chính trị cho TP trong giai thời gian tới.​

Ông Võ Văn Thưởng thăm chúc Tết tại Quảng Ngãi

15:01:25 19/01/2021
Cùng thăm chúc Tết với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng còn có Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh và Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Võ Thái Nguyên.

Ô tô tải kéo ngã thanh chắn chiều cao, đè bẹp một xe máy

14:59:47 19/01/2021
Ô tô tải kéo ngã thanh chắn giới hạn chiều cao làm thanh này rơi xuống đè trúng một xe máy lưu thông cùng chiều.

Trục vớt tàu chở dầu bị lật úp ở Nghệ An

14:56:37 19/01/2021
Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) Hồ Xuân Hường cho biết, cơ quan chức năng đang trục vớt, xử lý một tàu chở dầu bị chìm tại cảng cá.

Thanh Trì: Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

14:55:01 19/01/2021
Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Cùng với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP, huyện Thanh Trì đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền từ huyện đến cơ sở, t...

Rộn ràng mùa tôm càng xanh trên đất lúa Cà Mau

14:52:29 19/01/2021
Người dân huyện Thới Bình, Cà Mau đang vào vụ thu hoạch tôm càng xanh đón Tết với năng suất đạt khá cao nên người dân có vụ mùa thành công.

Đang tìm kiếm 7 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Côn Đảo

14:45:16 19/01/2021
Thời tiết tại khu vực bị nạn rất xấu, sóng biển cao 5-6 m, gió giật cấp 8-9, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia cứu nạn.

Đăng tin sai sự thật trên Facebook bị phạt 7,5 triệu đồng

13:36:36 19/01/2021
Ngày 19/1, Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với V.N.K (SN 1994, ngụ tại An Bình, Phú Giáo, Bình Dương) về hành vi đăng tải hình ảnh, nội dung sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục nếu đi khám chữa bệnh trái tuyến

11:57:33 19/01/2021
Theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (đã được sửa đổi bởi Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) thì việc chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế s 5 năm liên tục như sau.

Thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang, gia đình chính sách tại Hà Tiên

11:31:35 19/01/2021
Ngày 18/1, Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Kiên Giang do Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi gặp gỡ, chúc mừng năm mới và tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang và gia đình chính sách trên địa bàn TP Hà T...

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách tiêu biểu huyện Sóc Sơn

11:29:33 19/01/2021
Sáng nay 19/1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách tiêu biểu, người có công trên địa bàn huyện Sóc Sơn nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nhân sự, lãnh đạo mới Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, TAND tối cao

11:26:57 19/01/2021
Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.

Thu hồi, loại bỏ xe cũ nát và khuyến khích giảm phương tiện cá nhân

11:24:51 19/01/2021
Đây là hai trong số các yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại Chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí mới đây.

Đồng Nai: Lắp 100 camera giám sát tải trọng ở các cảng bến thủy nội địa

11:22:27 19/01/2021
Ban ATGT tỉnh Đồng Nai đang lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát tải trọng tại các mỏ đá, cảng bến thủy nội địa để ngăn chặn xe quá tải.

Vai trò của Dự án ngăn triều tại TPHCM

11:17:44 19/01/2021
Đúng như tên gọi của Dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 - Dự án ngăn triều, khi hoàn thành, Dự án sẽ thực hiện vai trò ngăn triều cường và góp phần giải quyết vấn đề ngập n...

Khắc phục hạn chế khi điều trị tim mạch ở BVĐK tỉnh Bình Định

11:12:48 19/01/2021
Với sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế Bình Định và lãnh đạo bệnh viện đã họp phân tích những hạn chế và cái đã làm được, đa số bệnh nhân biến chứng và tử vong sau khi can thiệp, điều trị tim mạch ở đây đều rất lớn tuổi, tổn thương đã nặng...

Hà Nội kết thúc đợt rét, ô nhiễm không khí tăng vọt

11:10:17 19/01/2021
Sáng 19/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh đang suy yếu dần. Trạng thái thời tiết chủ đạo những ngày tới ở Bắc Bộ và Trung Bộ là rét đậm về đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng ấm.

Hai xe máy bốc cháy sau tai nạn, một người bị bỏng

11:08:31 19/01/2021
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h ngày 19/1 trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, khiến một người bị thương nặng.

Lâm Đồng: Xe ben trượt dốc, khiến người đàn ông tử vong

11:04:48 19/01/2021
Ngày 19/1, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đang làm rõ vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Thị (SN 1963, ngụ phường 1, TP Bảo Lộc) tử vong.

1 người tử vong gần xe máy trên đường Phạm Văn Đồng

11:00:19 19/01/2021
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày. Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn D. (SN 1973, ngụ quận 1) điều khiển xe máy 59T1-449.39 đi trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về Thủ Đức. Kh...

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa hoãn tiếp dân vì có kế hoạch khác

10:40:33 19/01/2021
Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn về việc Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tạm hoãn chương trình tiếp công dân tháng 1 với lý do có chương trình công tác khác.

Lốp xe ôtô xuất khẩu của Việt Nam không bán phá giá vào Hoa Kỳ

10:26:21 19/01/2021
Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ban hành kết luận điều tra sơ bộ đối với nội dung phá giá trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm lốp xe ôtô của Việt Nam và một số nền kinh tế k...

Hơn 16,3 tỷ USD rót vào 9 khu công nghiệp ở Phú Mỹ

10:18:52 19/01/2021
Cho đến nay Thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) có 9 khu công nghiệp tập trung với 261 dự án hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 16,3 tỷ USD.

Phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh

10:11:34 19/01/2021
Quảng Ninh đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế biển và ven biển, trong đó chú trọng đến du lịch, dịch vụ biển và công nghiệp ven biển theo hướng thân thiện môi trường.

Nhà đầu tư bắt đáy, giá vàng bứt phá đi lên

10:07:56 19/01/2021
Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay sau khi phục hồi từ mức thấp 1 tháng rưỡi bất chấp đồng USD tiếp tục tăng.

Gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

09:54:30 19/01/2021
Chính phủ vừa có chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Cảm hứng sống đẹp

09:51:19 19/01/2021
Đó là vinh dự cho bản thân những người trẻ, nhưng lớn hơn, đang truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Hiệu trưởng trường cấp 1 Phú Thọ nói gì về thông tin bữa ăn bị cắt xén

09:44:34 19/01/2021
Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thọ, quận 11 lên tiếng khi có ý kiến cho rằng, bữa ăn bán trú của học sinh nhà trường đang bị cắt xén.

Nhiệt độ miền Bắc tăng dần

09:43:45 19/01/2021
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 19-1, thời tiết ở miền Bắc, ngày có nắng ấm và khô ráo suốt cả tuần, nhiệt độ cao nhất có thể quay lại mức 24-25 độ C.

Có thể bạn quan tâm

10 mẫu ô tô có doanh số 'ế ẩm' nhất trong năm 2020

Ôtô

16:53:01 19/01/2021
Trong danh sách 10 mẫu ô tô có doanh số thấp nhất trong năm 2020, Toyota chiếm đa số với 3 mẫu xe. Trong đó, mẫu MPV Granvia chỉ đạt doanh số 10 chiếc, xếp ở vị trí cuối bảng.

Mai Davika | Nàng thơ trong “Chạy ngay đi” của Sơn Tùng M-TP | Từng có tình bạn đẹp với Baifern

Sao châu á

16:52:05 19/01/2021
Sau thành công của tác phẩm Tình người duyên ma (2013), Mai Davika nổi tiếng khắp châu Á và được mệnh danh là ma nữ đẹp nhất Thái Lan.

Honda X-ADV 2021: Xe ga địa hình giá từ 311 triệu đồng

Xe máy

16:50:14 19/01/2021
Mô hình Honda X-ADV 2021 ra mắt với vô số thay đổi và cải tiến, từ thẩm mỹ đến sức mạnh động cơ.

Cụ ông 76 tuổi bị bắt vì môi giới mại dâm

Pháp luật

16:48:14 19/01/2021
Khi 2 thanh niên trẻ tuổi tới thuê phòng nghỉ và đặt vấn đề tìm gái mại dâm mua vui thì cụ ông 76 tuổi đã điều 2 gái mại dâm 47 tuổi và 36 tuổi tới phục vụ.

Cách làm món canh chua cá khoai ngon khó cưỡng

Ẩm thực

16:46:32 19/01/2021
Cách làm món canh chua cá khoai ngon khó cưỡng - đổi vị cho cả gia đình.

Đọc đề xong học sinh hí hửng tưởng chép được bài nhau, ai ngờ xỉu lên xỉu xuống vì mã đề quá cao tay của thầy giáo

Netizen

16:45:05 19/01/2021
Dùng số hay đặt tên cho mã đề kiểm tra đã trở nên quá cũ, giờ đây thầy cô còn nghĩ ra cách đánh mã đề có 1-0-2 khiến nhiều học sinh khóc ròng.

Bé 3 tuổi tử vong bất thường, bác sĩ mời công an vào cuộc

Sự kiện nóng

16:44:20 19/01/2021
Bệnh nhi có nhiều vết thương trên cơ thể, phù não, xuất huyết não nặng dẫn đến tử vong. Nghi ngờ trẻ bị chấn thương bất thường, bác sĩ đã mời công an vào cuộc điều tra.

Các đội V.League nên dè chừng CLB Hải Phòng

Bóng đá việt nam

16:41:27 19/01/2021
Chiến thắng tối thiểu trước CLB Viettel hôm 16/1 hé lộ những tín hiệu đáng gờm từ đội bóng Hải Phòng ở V.League 2021.

Con trai siêu mẫu Stephanie Seymour sốc thuốc chết

Sao âu mỹ

16:40:16 19/01/2021
Người mẫu Harry Brant - con trai của siêu mẫu Stephanie Seymour và tỷ phú Peter Brant - qua đời ngày 18/1 ở tuổi 24 vì dùng các loại thuốc quá liều.

Tết năm ngoái chồng đưa 40 triệu mà mình vẫn phải phụ ra 10 triệu nữa mới đủ cái Tết hòm hòm, nghĩ đến năm nay mà "toát mồ hôi"

Sáng tạo

16:40:08 19/01/2021
Xin nói thêm, trong danh sách sắm Tết của mình không bao giờ có mục sắm quần áo, giày dép, cũng như không mua sắm được gì cho gia đình nhỏ của mình.

Lễ nhậm chức của Biden diễn ra thế nào?

Thế giới

16:34:52 19/01/2021
Lễ nhậm chức của Joe Biden ngày 20/1 sẽ rất khác so với những người tiền nhiệm về quy mô và nghi thức do Covid-19 và lo ngại an ninh.

Tuổi 50 của Pep Guardiola

Bên lề sân cỏ

16:32:47 19/01/2021
Hôm 18/1, Guardiola kỷ niệm sinh nhật thứ 50. Nhìn lại hành trình bóng đá từ tuổi 20, dễ thấy ông tiến hóa dần qua từng thời kỳ, tư duy bóng đá có nhiều thay đổi nhưng sự lăn xả thì vẫn vậy.

Pogba xin lỗi sau trận Liverpool

Bóng đá thế giới

16:29:22 19/01/2021
Theo tờ Metro, tiền vệ Paul Pogba nhận trách nhiệm trước các đồng đội vì bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở trận hòa Liverpool tại Ngoại hạng Anh.

Top 3 con giáp nam sau khi kết hôn càng đối xử tốt với vợ hơn

Trắc nghiệm

16:29:21 19/01/2021
Phụ nữ ai cũng muốn tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương mình, chung thủy cùng mình sống đến cuối đời. Có những người đàn ông sau khi lấy vợ càng yêu thương và trân trọng người phụ nữ của mình hơn. Đây là top 3 con giáp sau khi k...

Kyrgios: 'Djokovic là tay sai'

Sao thể thao

16:26:49 19/01/2021
Đàn em Nick Kyrgios chỉ trích việc Novak Djokovic đề nghị nới lỏng cách ly với các tay vợt dự Australia Mở rộng.