t.iền gom góp

Bật khóc khi thấy bọc vàng trong tủ quần áo của mẹ chồng

Góc tâm tình

08:32:56 14/05/2023
Mẹ chồng tôi có tính tiết kiệm, ăn chẳng dám ăn, xài chẳng dám xài. Bà buôn bán lặt vặt ở chợ, bao nhiêu t.iền gom góp được thì đều cất dành rồi sắm vàng.