Tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

Cùng với cả nước, các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ trực thuộc tỉnh đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 290-KH/TU của Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp - Hình 1

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến (thứ ba từ phải qua) trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng của huyện. Ảnh: P.Hằng

Các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ trực thuộc tỉnh đều xác định rõ đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội cấp mình đề ra.

* Chuẩn bị tốt văn kiện đại hội

Đến thời điểm hiện tại, Huyện ủy Xuân Lộc đã triển khai xong các bước đầu tiên về chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ huyện. Đây là địa phương được Tỉnh ủy chọn là đơn vị thực hiện điểm, rút kinh nghiệm đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Viên Hồng Tiến , Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc cho biết, xác định công tác tổ chức đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng nên Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy trên địa bàn huyện đã kịp thời triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy. Theo đó đã xây dựng kế hoạch ở cấp mình sát với tình hình thực tiễn, qua đó giúp cấp ủy chỉ đạo sâu sát hơn, đúng và trúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị của các chi, Đảng bộ phải căn cứ nghị quyết đại hội Đảng ở cấp mình để kiểm điểm gắn đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương. Nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm (có so sánh kết quả đạt được với mục tiêu nghị quyết đề ra), chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 4 nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ qua.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương tiến hành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay 39/39 chi, Đảng bộ cơ sở của Đảng bộ huyện Xuân Lộc đã xây dựng được dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy lần thứ 1, trong đó một số cấp ủy đã xây dựng được dự thảo lần thứ 3.

Đối với 4 chi, Đảng bộ cơ sở được chọn đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy đã hoàn thành việc lấy ý kiến của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội , các chi bộ trực thuộc, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị trong huyện để hoàn chỉnh trước khi báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến.

Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc đã thành lập 7 tổ thẩm định văn kiện đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở. Hiện nay, các tổ đã tiến hành thẩm định văn kiện một số tổ chức cơ sở Đảng. Ở cấp huyện, mới đây Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã họp cho ý kiến góp ý vào dự thảo lần thứ 1 báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tương tự như Đảng bộ huyện Xuân Lộc, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cũng được Tỉnh ủy chọn là đơn vị thực hiện điểm, rút kinh nghiệm đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương (nhiệm kỳ 2020-2025). Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Minh Thanh cho biết, bước đầu Đảng ủy Khối đã xây dựng văn kiện và kế hoạch phương án nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Hầu hết các chi, Đảng bộ cơ sở trong Khối đã có kế hoạch thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và xây dựng văn kiện cũng như chuẩn bị công tác nhân sự. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chọn các chi bộ: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Đảng bộ Trường cao đẳng y tế để đại hội điểm rút kinh nghiệm. Chọn các Đảng bộ: Sở Nội vụ, Sở Công thương và Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện thí điểm chủ trương đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư Đảng ủy. Các chi, Đảng bộ cơ sở trong khối phải hoàn thành đại hội trước ngày 15-3-2020.

* Xây dựng đội ngũ cấp ủy đáp ứng yêu cầu đề ra

Đối với Đảng bộ huyện Định Quán, Ban Thường vụ Huyện ủy đang chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Kế hoạch 290 của Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ huyện Định Quán được chọn tổ chức thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Định Quán Nguyễn Thị Thanh Yên cho hay, đến nay Huyện ủy đã xây dựng xong đề cương tổng quát và chi tiết văn kiện đại hội. Đồng thời rà soát công tác cán bộ, lựa chọn những cán bộ vào cấp ủy khóa mới có đủ tiêu chuẩn chung được nêu tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị. Căn cứ theo quy định và tình hình thực tế của địa phương, số lượng ủy viên ban chấp hành các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 ở huyện Định Quán sẽ giảm so với nhiệm kỳ trước. Đến nay, công tác nhân sự đang được Tiểu ban nhân sự rà soát, thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là ban chấp hành, ban thường vụ huyện ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới, Ban Thường vụ Huyện ủy kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân…

Tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp đang được tiến hành khẩn trương, qua đó để đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở được diễn ra đúng kế hoạch. Đồng chí Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã chọn 3 Đảng bộ cơ sở thực hiện đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy gồm: Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Đồng Nai, Tổng công ty Tín Nghĩa và Công ty cổ phần Taekwang Vina Industrial. Đồng thời, chọn 2 đơn vị đại hội điểm để rút kinh nghiệm: Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và Chi bộ cơ sở Quỹ Đầu tư và phát triển Đồng Nai. Đại hội điểm rút kinh nghiệm và đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy được bắt đầu từ ngày 10-2 đến 31-3-2020; từ ngày 16-4 đến 30-6-2020 tiến hành đại hội các chi, Đảng bộ còn lại.

Phương Hằng

Theo Đongnai

“Tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ huyện Hà Trung

Đảng bộ huyện Hà Trung hiện có 7.414 đảng viên, sinh hoạt ở 49 tổ chức cơ sở đảng (25 đảng bộ xã, thị trấn và 24 đảng bộ, chi bộ cơ quan, ngành).

Tự soi, tự sửa ở Đảng bộ huyện Hà Trung - Hình 1

Nông dân xã Hà Long chăm sóc dứa.

Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào thực tiễn, thời gian qua, Huyện ủy Hà Trung đã có những cách làm hiệu quả, nhất là việc giúp cán bộ, đảng viên thường xuyên "tự soi, tự sửa", tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ chú trọng việc nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Theo đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy và người đứng đầu trong các cấp ủy, chính quyền đã chấp hành nghiêm túc trong việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ được giao; đồng thời, nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng và tự giác, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao.

Năm 2018, Huyện ủy Hà Trung tập trung kiểm điểm 3 nội dung: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc; xây dựng đoàn kết nội bộ.

Từ thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Huyện ủy Hà Trung đánh giá rõ thực trạng những tồn tại qua công tác kiểm điểm đã chỉ ra, từ đó, chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị thẳng thắn tiếp thu, nhìn nhận những khuyết điểm, từng nguyên nhân và đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục. Cụ thể, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế được chỉ rõ khi đánh giá kết quả giải quyết các vi phạm về đất đai, huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, các địa phương tích cực vào cuộc; thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về Luật Đất đai, Luật Đê điều. Các trường hợp vi phạm về đất đai đã được UBND huyện, chính quyền các xã, thị trấn nghiêm túc xử lý. Đến nay, đã từng bước khắc phục, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai; xây dựng công trình trái phép.

Hay việc tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở một số xã chưa được triệt để, ổn định và hợp vệ sinh; việc triển khai xây dựng các chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm (ATTP), chợ ATTP chậm... đã được khắc phục kịp thời. Đầu năm 2019 đã chính thức đưa vào vận hành xử lý rác thải Hà Đông. Hiện nay, 100% xã, khu dân cư trong huyện đã thu gom rác thải; đã thực hiện xây dựng được 20 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và 12 chợ kinh doanh thực phẩm an toàn. Có 2 xã được tỉnh công nhận ATTP, đang đề nghị tỉnh thẩm định, công nhận 6 xã ATTP và hướng dẫn 10 xã hoàn thiện hồ sơ ATTP để trình tỉnh thẩm định...

Đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, cho biết: "Tự soi" đến "tự sửa", Đảng bộ huyện Hà Trung không chỉ thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, những khuyết điểm của mỗi tập thể, cá nhân, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp, thời gian khắc phục theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII mà qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, việc làm của từng cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng. Riêng vi phạm lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, 9 tháng năm 2019, huyện đã phát hiện, xử lý 22/27 trường hợp; đang chỉ đạo xử lý dứt điểm 5 trường hợp vi phạm tại các xã: Hà Phú, Hà Bắc, Hà Yên...

Qua tìm hiểu thực tế, các buổi sinh hoạt ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, chi bộ dưới cơ sở thường có tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 85%; đảng viên tích cực tham gia đóng góp các ý kiến về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên. Các đảng bộ, chi bộ đã chú trọng hơn việc gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, trọng tâm nhấn vào các khâu yếu, những khuyết điểm chưa được khắc phục một cách hiệu quả, các vấn đề mới nảy sinh... từ đó chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch, giải pháp để sửa chữa, khắc phục.

Trước đây, hình thức sinh hoạt ở các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Hà Long còn mang tính hình thức, đơn điệu; tỷ lệ đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến hạn chế. Khắc phục tồn tại đó trong sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã Hà Long chỉ đạo các chi bộ, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ tập trung đổi mới nội dung, hình thức; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và phát huy dân chủ trong Đảng trong các kỳ sinh hoạt. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Long, cho biết: Nghiêm túc "tự soi, tự sửa" theo 27 biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các chi bộ thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm, đưa ra giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những hạn chế trong tổ chức sinh hoạt chi bộ; tiến hành kiểm điểm đối với từng cán bộ chủ chốt và đảng viên; đồng thời, kiểm tra, xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, đảng viên có sai phạm, từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong toàn đảng bộ và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo đà để Hà Long "cán đích" xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2019.

Phan Nga

Theo Baothanhhoa

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong00:33Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42

Tiêu điểm

Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong
14:41:38 26/02/2021
Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí
01:13:47 26/02/2021
TP HCM mở lại nhà hàng, tiếp tục đóng karaoke
20:11:42 25/02/2021
Đèo Bảo Lộc kẹt cứng sau tai nạn liên hoàn
01:33:45 27/02/2021
Công an tỉnh Lâm Đồng có giám đốc mới
05:37:06 26/02/2021
Băng qua đường, ô tô khách nghiến đứt đôi xe máy, một người tử nạn
18:23:12 25/02/2021
Nhóm học sinh đuối nước khi tắm biển, thanh niên 20 tuổi lao ra cứu sống được 3 người
14:49:28 25/02/2021
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường để tụ tập ngàn người ở chùa Viên Giác
13:50:52 26/02/2021
Bảng lương chi tiết giáo viên trung học cơ sở theo thông tư mới hiệu lực từ 20/3
19:57:54 25/02/2021
Giá vàng hôm nay 27/2: Rơi xuống mức thấp nhất hơn 6 tháng
07:12:54 27/02/2021

Thông tin đang nóng

Xôn xao clip nghi cặp đôi sinh viên đang làm chuyện ấy mà quên tắt camera khi học online
06:10:33 27/02/2021
Con trai Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu lần đầu chung khung hình, nhìn vị trí ngồi và cách chăm sóc là đủ hiểu mối quan hệ
06:22:30 27/02/2021
Sao Vbiz chung tay giúp đỡ NS Thương Tín: NS Trịnh Kim Chi kêu gọi hơn 76 triệu, Hạnh Thuý chi trả 10 triệu viện phí
06:29:23 27/02/2021
Leon Vũ: 'Tôi đoán trước Hoàng Anh sẽ ly hôn'
06:41:55 27/02/2021
Chóng mặt với ảnh hàng chục con gà nằm xếp hàng chờ cúng Rằm tháng Giêng của một dòng họ, chị em bảo nhau “thử thách làm dâu thế này chắc là thua”
06:35:38 27/02/2021
Lưu Khải Uy: Xuống dốc không phanh vì "cắm sừng" Dương Mịch, hình ảnh người cha tốt lấp liếm quan hệ gia đình phức tạp
06:16:11 27/02/2021
Nghĩ xấu em chồng về xin tiền mẹ, tôi xỉa xói thì mẹ chồng tiết lộ lý do khiến tôi ê mặt xấu hổ
06:19:13 27/02/2021
'Cưng muốn xỉu' loạt ảnh Subeo chăm sóc 2 em song sinh
07:25:19 27/02/2021
Vợ Thương Tín: 'Anh đòi ra viện vì không có tiền'
06:52:08 27/02/2021
Lãnh Thanh chính thức thừa nhận “hoàn toàn không phải tình yêu” với Nam Em
07:52:33 27/02/2021

Tin mới nhất

Nam thăng hạng

08:14:35 27/02/2021
Theo Báo cáo chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021 vừa được tổ chức xếp hạng Brand Finance công bố, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được nâng hạng. Vị trí của Việt Nam cũng được cải thiện, tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng

Dịch vụ khí hậu, tại sao không?

08:09:39 27/02/2021
Những năm gần đây, sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan khiến ngành nông nghiệp ở nhiều địa phương bị tổn thương nghiêm trọng. Do vậy, việc tiếp cận được với các thông tin khí hậu, khí tượng chính xác, kịp thời giúp các nhà quả...

Nhà Thủ Đức làm ăn sao giữa bê bối chiếm đoạt tiền hoàn thuế?

08:06:15 27/02/2021
Giữa bê bối chiếm đoạn hàng trăm tỷ đồng tiền thuế, bức tranh tài chính của Thu Duc House kém khả quan, doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm.

Shark Phú đưa SUNHOUSE vươn ra biển lớn

07:58:48 27/02/2021
Ở Nhà máy SUNHOUSE, hạnh phúc đến từ đôi bàn tay lao động của người công nhân, đó là tôn chỉ xuyên suốt của SUNHOUSE được dìu dắt bởi vị thuyền trưởng tài ba Shark Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT.

Người được giải oan khuất sau 32 năm... sẽ đề nghị làm rõ thêm một việc

07:10:43 27/02/2021
Ông Nguyễn Ngọc Lợi - người vừa được giải oan khuất sau 32 năm khiếu nại sẽ phải tiếp tục làm việc với cơ quan liên quan để giải quyết việc công nhận tốt nghiệp cho ông đang bị sai lệch... 5 năm.

Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định về công tác cán bộ

06:35:15 27/02/2021
Chiều 26/2, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Văn phòng Thành ủy và Huyện ủy An Dương.

Cụ bà 71 tuổi một mình đi xe bus đến đăng ký tiêm thử vắc xin Covid-19

06:32:45 27/02/2021
Nhiều người cao tuổi, từ sáng sớm, đã có mặt tại Học viện Quân y để đăng ký thử nghiệm vắc xin Covid-19 Việt Nam Nanocovax giai đoạn 2.

Tạm dừng hoạt động một số chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào Hải Phòng

06:30:41 27/02/2021
Từ 17 giờ ngày 26/2, thành phố Hải Phòng tạm dừng hoạt động một số chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

Sáng 27/2, Việt Nam không phát hiện thêm ca Covid-19

06:14:04 27/02/2021
Theo Bộ Y tế từ 18h ngày 26/2 đến 6h ngày 27/2, nước ta ghi nhận không ca mắc mới Covid-19.

Bất động sản sẽ dẫn đầu các ngành nghề thu hút đầu tư năm 2021?

05:55:04 27/02/2021
Năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch Covid-19, nhưng một số phân khúc bất động sản (BĐS) vẫn chiếm thị phần ấn tượng trong tổng các nguồn đầu tư, điều đó đã mang lại tín hiệu tích cực cho năm 2021. Các chuyên gia c...

Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trên cả nước có Ngày chuyển đổi số

05:50:31 27/02/2021
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định về Ngày chuyển đổi số. Thái Nguyên tiên phong lấy ngày 31/12 hàng năm là Ngày chuyển đổi số của tỉnh.

Hà Nội: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

05:47:56 27/02/2021
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh trao các quyết định bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo các sở, trong đó bổ nhiệm giám đốc 4 sở gồm: Y tế, Văn hóa - Thể thao, Kế hoạch - đầu tư, Ngoại vụ và bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội.

Thế giới Di động giảm lợi nhuận vào tháng Tết

05:27:39 27/02/2021
Doanh thu và lợi nhuận của Thế giới Di động trong tháng 1 sụt giảm so với cùng kỳ do mùa cao điểm bán hàng Tết năm nay đến trễ hơn.

Khắc ghi lời Bác dạy: Lương y phải như từ mẫu!

05:14:23 27/02/2021
Làm theo lời Bác dạy, trong những năm qua, ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục đội ngũ thầy thuốc nhận thức sâu sắc ý nghĩa của nghề, nâng cao trách ...

Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học cho cán bộ, đảng viên

05:11:52 27/02/2021
Những năm qua, cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong ...

Thị trấn Thiệu Hóa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

05:09:48 27/02/2021
Thời gian qua, thị trấn Thiệu Hóa tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng cao và bền vững. Thực tế cho thấy, thị trấn đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực...

Agribank Nam Thanh Hóa đẩy mạnh thu hút vốn ngay từ những ngày đầu năm

05:05:24 27/02/2021
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã trở lại hoạt động với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh doanh, tăng trưởng tín d...

Nhờ đâu Việt Nam được nâng hạng quyền lực mềm toàn cầu?

05:00:42 27/02/2021
Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được nâng hạng trong bảng xếp hạng quyền lực mềm toàn cầu năm nay...

Ông Lê Hải Trà làm Tổng Giám đốc HOSE

04:56:35 27/02/2021
Ông Lê Hải Trà được Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) từ ngày 26/2. Trước đó, ông Lê Hải Trà được biết đến với vị trí là người phụ trách Hội đồng Quản trị của ...

Hàng hóa lưu thông qua cảng biển tăng so với cùng kỳ

04:54:26 27/02/2021
Trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng lượng hàng hóa lưu thông qua cảng biển Việt Nam tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020.

Trận chiến Covid-19 của một bác sĩ dân tộc Jrai

01:09:27 27/02/2021
Suốt 17 ngày đêm cách ly, điều trị 70 bệnh nhân là F0 và F1 Covid-19, bác sĩ Siu Ru và đồng nghiệp có lúc kiệt sức.

TP HCM gỡ quy định cách ly tập trung người từ Hưng Yên

22:33:21 26/02/2021
HCDC ngày 26/2 thông báo người ở Hưng Yên đến thành phố từ hôm nay không cần cách ly tập trung, do tỉnh này đã hết giãn cách xã hội.

Đã có hơn 1 triệu xe ô tô gắn thẻ trả phí tự động không dừng

21:36:24 26/02/2021
Theo tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2021, số lượng xe ô tô được gắn thẻ trả phí đường bộ tự động không dừng đạt gần 137.300 xe, tăng đột biến so với các giai đoạn trước đó. Như vậy, tính đến nay, toàn quốc có tổng ...

3 trường hợp bắt đầu được hưởng lương hưu từ 1/1/2021

21:34:17 26/02/2021
Đây là nội dung đáng chú ý trong Công văn số 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ về quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Phạt 42 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng tài xế uống rượu, chạy quá tốc độ

21:30:21 26/02/2021
Một tài xế bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 42 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng tài xế uống rượu, chạy quá tốc độ.

Ký kết hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội Cần Thơ - Hậu Giang

21:22:01 26/02/2021
Ngày 26-2, tại tỉnh Hậu Giang, UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết và ký kết Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hậu Giang với TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế

21:02:38 26/02/2021
Ngày 26-2, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng TP Cần...

Trao giấy khen cho ‘anh hùng’ dũng cảm bơi ra biển cứu người

20:28:27 26/02/2021
Vượt sóng dữ cứu sống 3 em học sinh bị đuối nước, chàng trai 20 tuổi ở Quảng Nam được ví như anh hùng.

Có thể bạn quan tâm

Món ngon cuối tuần: Cách làm khô cá dứa kho thơm đậm vị đưa cơm

Ẩm thực

08:49:12 27/02/2021
Khô cá dứa kho với quả thơm (dứa) là món ăn được nhiều người yêu thích vì hương vị chua cay mặn ngọt hài hòa, hấp dẫn.

Ban nhạc Sheppard chính thức phát hành album “Kaleidoscope Eyes”

Nhạc quốc tế

08:47:46 27/02/2021
Sau hơn 3 tháng kể từ khi những thông tin về album phòng thu thứ ba của Sheppard được công bố, sản phẩm cũng đã chính thức có mặt trên các nền tảng âm nhạc, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của nhóm nhạc ba anh em nhà Sheppard.

COVID-19 tới 6 giờ 27/2: Thế giới trên 2,5 triệu ca tử vong; HĐBA ra nghị quyết vaccine công bằng

Thế giới

08:47:19 27/02/2021
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 402.634 trường hợp mắc COVID-19 và 8.877 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã áp sát 114 triệu ca bệnh, trong đó trên 2,5 triệu người không qua khỏi.

Netizen Việt bùng nổ vì WandaVision tập 8: Cảm động muốn khóc, tình tiết chấn động không thể ngờ!

Phim âu mỹ

08:45:45 27/02/2021
Tập mới nhất của bom tấn WandaVision nhà Marvel đã khiến khán giả Việt xúc động mạnh vì nội dung quá đau buồn, đã vậy cái kết cũng gây bất ngờ không nhỏ.

Hoài Linh vui vẻ chăm sóc vườn cùng con gái cưng Ánh Linh nhưng sự xuất hiện của nam nhân này lại khiến dân tình chú ý

Sao việt

08:45:17 27/02/2021
Hình ảnh yên bình được Sơn nữ Bolero chia sẻ trên trang cá nhân tại đền thờ tổ nghiệp cùng ba nuôi - NSƯT Hoài Linh đã được rất nhiều người quan tâm.

Dàn sao Gia Đình Là Số Một sau 11 năm: Người bùng nổ với siêu drama Penthouse, người bị bạo lực học đường bởi idol Kpop?

Hậu trường phim

08:44:28 27/02/2021
Cùng nổi tiếng nhờ bệ phóng Gia Đình Là Số Một, dàn sao trẻ ngày ấy như Shin Se Kyung, Seo Shin Ae, Jin Ji Hee,... đều đã gặp nhiều biến cố trong sự nghiệp và cuộc sống.

Nếu đàn ông thích “can thiệp” vào những điều này, chứng tỏ anh ấy yêu bạn rất nhiều

Tình yêu

08:42:54 27/02/2021
Khi yêu, chúng ta luôn mong muốn mình là một phần quan trọng của đối phương.

Thần tốc khai sinh vaccine COVID-19 của Việt Nam

Sự kiện nóng

08:39:20 27/02/2021
Tuy không trực tiếp tham gia trên tuyến đầu chống dịch, điều trị người bệnh COVID-19, nhưng vai trò của các nhà khoa học, những người nghiên cứu vaccine phòng đại dịch lại vô cùng quan trọng.

Liên tục 'cà khịa' MC Cát Tường, trai tân U50 gặp ngay thử thách khó khi đi hẹn hò

Phim châu á

08:34:33 27/02/2021
Không ngừng chê bà mai Cát Tường từ những phút đầu lên sóng, người đàn ông U40 này đã gặp không ít trở ngại.

Chọn đúng kiểu tóc hợp với dáng mặt nàng nào cũng trở nên xinh đẹp, sang chảnh và quyến rũ

Thời trang

08:32:07 27/02/2021
Mỗi kiểu tóc lại góp phần nhấn nhá để làm mềm những nhược điểm và phô diễn lợi thế nhan sắc.

Quy trình 5 bước cơ bản giúp bạn F5 lại làn da trong năm mới, áp dụng 1 tháng sẽ khác biệt ngay

Làm đẹp

08:31:09 27/02/2021
Dưới đây là quy trình chăm sóc da buổi sáng chuẩn chỉnh nhất cho chị em 30 , bạn hãy học thuộc lòng ngay để cải tổ làn da trong năm mới.

Mê mẩn suối tóc của vợ, tân hôn nồng nàn nhìn đầu cô ấy tôi rụng rời

Tâm sự

08:30:52 27/02/2021
Đây là lần đầu tiên giữa hai đứa nên tôi nghĩ bụng sẽ cố gắng dịu dàng, nhẹ nhàng với vợ. Nhưng cảm xúc lên cao, tôi quên béng lời tự hứa ấy, giơ tay túm tóc vợ kéo giật ngược lại.

Gợi ý cách để tóc mái giấu nhẹm đi chiếc trán "sân bay" của Lisa (BlackPink)

Phong cách sao

08:30:32 27/02/2021
Cô nàng Lisa (BlackPink) sẽ chỉ cho bạn những kiểu tóc mái có thể giấu nhẹm đi chiếc trán sân bay trong 1 nốt nhạc.

Điểm danh những mẫu xe giảm giá đáng chú ý sau Tết

Ôtô

08:30:03 27/02/2021
Nhằm kích cầu thị trường ô tô sau Tết, nhiều mẫu xe đang được các hãng, đại lý tung ra những mức giảm giá hấp dẫn từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Dương Hoàng Yến - Sao nhập ngũ: Đứng gần mũi trưởng Long là 'hồn bay phách tán'

Show việt

08:27:56 27/02/2021
Những ngày trong quân ngũ, với bất kỳ ai, mũi trưởng Long cũng là một nỗi sợ và cô giáo Dương Hoàng Yến cũng không ngoại lệ.