Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phương hướng chung cho nhiệm kỳ đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ và hệ thống chính trị; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy tiềm năng , lợi thế và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững; trọng tâm là phát triển mạnh mẽ dịch vụ du lịch , tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế – xã hội

Nghị quyết đại hội cũng đã đề ra 31 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp - Hình 1
Xe , máy và thiết bị phục vụ khởi công Dự án Quảng trường biển – Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn.

Sau đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của ngành, địa phương, đơn vị mình một các khoa học, cụ thể, sát với tình hình thực tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Trung Sơn, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phương hướng chung đó là: Chú trọng phát triển ngành kinh tế có thế mạnh là dịch vụ du lịch và thương mại; tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội , giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất các ngành công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ, du lịch ước đạt 2.340 tỷ đồng; đón 2 triệu lượt khách; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm… Để đạt được mục tiêu trên, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, Đảng ủy, UBND phường đã cụ thể hóa, xây dựng các chương trình hành động phát triển kinh tế – xã hội , đặc biệt là các giải pháp để tập trung lãnh đạo phát triển ngành dịch vụ, du lịch và thương mại. Theo đó, hàng năm trước mùa du lịch công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, nhất là nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ du khách; tăng cường tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch, tạo sự phong phú về sản phẩm; thực hiện tốt các quy định và xây dựng môi trường du lịch lành mạnh; từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là văn hóa giao tiếp ứng xử đối với du khách; khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các hộ làm du lịch chủ động đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch.

Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Thành ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã chỉ đạo tập trung làm tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội , bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có tính khả thi cao, bảo đảm việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thắng lợi, hiệu quả. Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, Thành ủy đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó là: Tập trung lãnh đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá; thực hiện tốt công tác quy hoạch; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị du lịch, kết nối vùng; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ du lịch là chủ đạo; nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế; tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… Ban Thường vụ Thành ủy giao MTTQ và các đoàn thể Nhân dân chủ động phối hợp với chính quyền các cấp phát động rộng rãi phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động…

Với việc cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII thông qua chương trình hành động với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, nhất là các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, sát với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và thành phố đã và đang được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó, trên lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh sẽ xây dựng và thực hiện 21 chương trình, đề án; trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sẽ xây dựng và thực hiện 14 chương trình, đề án. Đây sẽ là nền tảng để các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm xây dựng Sầm Sơn đến năm 2025 trở thành đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện và đạt tiêu chí đô thị loại II; là trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước.

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND thành phố

Ngày 26-11, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp với Thường trực UBND thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố để rà soát, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND thành phố.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo phục vụ tốt cho kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố. Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét 47 báo cáo do Thường trực HĐND, UBND, các sở, ban, ngành thành phố và 1 thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố. HĐND thành phố cũng sẽ quyết nghị, thông qua các tờ trình, kèm dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND thành phố trình tại kỳ họp. Các nội dung trình tại kỳ họp đã được các Ban của HĐND thành phố thẩm tra, góp ý và đề nghị bổ sung, chỉnh sửa. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất một số nội dung còn có ý kiến khác nhau trong quá trình chuẩn bị nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh: Đây là kỳ họp thường lệ cuối cùng của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, với nhiều nội dung quan trọng; trong đó, có việc thể chế hóa nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, Thường trực UBND và các cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của đại biểu, kết quả thẩm tra của các Ban HĐND thành phố để bổ sung, cập nhật, hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết để trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị thông qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo: Chỉ đưa vào chương trình làm việc của kỳ họp HĐND thành phố những tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và có tính khả thi cao. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, việc trình bày báo cáo cần ngắn gọn, dành thời gian để đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Theo chương trình, kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND thành phố sẽ diễn ra vào các ngày 2, 3 và 4-12. Tại kỳ họp, ngoài các nội dung thường lệ, HĐND thành phố sẽ thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND thành phố - Hình 1

Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố tiếp thu các ý kiến phản biện của đại biểu. Ảnh: THANH THƯ

* Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị phản biện xã hội các dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp phản biện các dự thảo nghị quyết: dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 9-12-2016 của HĐND thành phố Cần Thơ về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020; dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thành phố; dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung và quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Cụ thể, các đại biểu đề nghị Công an thành phố cũng như các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các trụ nước chữa cháy và tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy trang bị cho lực lượng dân phòng để đảm bảo công tác phòng cháy và chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Đại biểu đề nghị quan tâm đầu tư lĩnh vực khoa học và công nghệ, đặc biệt các hoạt động sáng kiến, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Bên cạnh đó, cần bổ sung việc bố trí, phân bổ kinh phí đầu tư Nhà Thiếu nhi thành phố và thiết chế văn hóa cho thiếu nhi để tạo điều kiện cho các em có sân chơi bổ ích; quan tâm thêm những chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách bị dôi dư sau khi quy định số lượng, chức danh tại các quận, huyện, phường, xã, thị trấn...

Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố tiếp thu ý kiến phản biện của các đại biểu tại hội nghị và cho biết, sẽ tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp của HÐND thành phố theo quy định.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Quái vật hồ Loch Ness - Những bằng chứng về sự tồn tại và bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải06:36Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa01:36Ăn mặc phản cảm đến chùa Linh Quy Pháp Ấn; Đại diện chùa lên tiếng?02:19Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Bệnh “X” mầm bệnh mới đang chờ thời cơ xuất hiện, điều gì chờ đợi thế giới hậu HIV, Ebola và Covid-19?07:46Chủ tịch Taobao - Tưởng Phàm: Mất tất cả vì ngoại tình và lời cảnh tỉnh06:03Du khách nước ngoài lao xuống sông Hàn cứu người nhảy cầu tự tử00:59Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra xe chở dăm gỗ náo loạn Cảng Lào-Việt01:23Bắn thuốc mê di dời đàn khỉ trong khu dân cư Sài Gòn02:10Chàng trai bê tráp ném bao lì xì, cởi áo dài, tức tối bỏ về khi nhận "thù lao" ; Sự thật sau clip?03:10Bỏng Ngô - Từ món "hàng cấm" đến vị cứu tinh các rạp phim ; Nguồn gốc thật sự của BỎNG NGÔ07:09Tiếp nhận 20 công dân xuất cảnh trái phép00:48Đàn khỉ quấy phá khu dân cư Sài Gòn00:21Băng tuyết tan, quốc lộ 4D thông xe00:46Sạt lở đất ở miền Trung: ‘Đến hiện trường mới thấy sự khủng khiếp hơn nhiều’01:25Cống trên tuyến đường 14,5 tỷ ở Thanh Hóa đang xây dựng đã bị sập02:17Miền Bắc rét đậm, tuyết phủ trắng Y Tý và Sa Pa ; Cảnh báo tai nạn do đường trơn01:57

Tiêu điểm

Đi bộ qua đường, một phụ nữ bị xe máy đâm tử vong
14:12:10 17/01/2021
Kiến nghị mở rộng thêm 2 làn đường trên quốc lộ 1
20:39:47 17/01/2021
Nghệ An: Điều tra việc người ăn xin tràn xuống đường gây mất ATGT
09:36:29 18/01/2021
Thiên thần sa ngã Grigori Lucifer | Hành trình trở thành chúa tể địa ngục Satan
08:42:00 18/01/2021
Du khách nước ngoài lao xuống sông Hàn cứu người nhảy cầu tự tử
21:49:45 17/01/2021
Tài xế dừng xe giữa cao tốc để… ngủ
15:25:09 18/01/2021
Mùa cá cháo
01:22:20 17/01/2021
Khu du lịch 8 ha xây dựng trái phép
16:16:18 17/01/2021
Tự nguyện giao cảnh sát súng, pháo hoa nổ nhặt được bên đường
21:34:24 17/01/2021
Vé 0 đồng của Vietravel Airlines được bán cho những chặng bay nào?
23:26:25 18/01/2021

Thông tin đang nóng

Lương Mỹ Kỳ gặp chấn thương phần thi tài năng Đại sứ Hoàn Mỹ
17:07:48 18/01/2021
SỐC: Trịnh Sảng uy hiếp tình cũ Trương Hằng, bắt anh vứt bỏ 2 đứa con nhờ mang thai hộ?
16:48:04 18/01/2021
Tham gia gameshow, nữ YouTuber xinh đẹp bất ngờ bị tuột bikini lộ gần hết khuôn ngực, cố che đậy nhưng không kịp
20:46:16 18/01/2021
Gia đình đã nhận tro cốt của Vân Quang Long
18:09:01 18/01/2021
Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng gây bão với bộ hình tạp chí: "Thế lực nhí" Winnie giật spotlight, cả dàn sao Việt phát cuồng
18:11:51 18/01/2021
Chị gái hot girl Trâm Anh: xinh đẹp nóng bỏng không thua kém em gái
19:18:55 18/01/2021
Sự kiện hot nhất tối nay: Ngọc Trinh o ép vòng 1 “bức thở”, Matt Liu cực tình bên Hương Giang với “bàn tay hư” chiếm spotlight giữa drama
21:24:13 18/01/2021
NÓNG: Lộ file ghi âm Trịnh Sảng gây sốc
21:19:22 18/01/2021
Thực hư việc Trịnh Sảng đang giành quyền nuôi 2 con với bạn trai CEO “rởm” Trương Hằng tại Mỹ?
17:32:46 18/01/2021
Trang Trần hưởng ứng màn đấu tố của quản lý cũ Hương Giang, gây sốc khi dùng từ ngữ thô tục để nhắc đến nàng Hậu
20:13:35 18/01/2021

Tin mới nhất

"Mắt thần" giám sát giao thông trên Quốc lộ 51

22:35:27 18/01/2021
Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang lắp đặt thiết bị giám sát giao thông thông minh bằng camera trên tuyến Quốc lộ 51 (từ Ẹo Ông Từ, TP. Vũng Tàu đến hết địa bàn TX. Phú Mỹ). Dự kiến, sau khi hệ thống này hoàn thành, đưa vào ho...

Đồng Nai: Trao gần 40.000 suất quà cho người có công trong dịp Tết Tân Sửu

22:33:05 18/01/2021
Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 này, toàn tỉnh Đồng Nai sẽ có hơn 20,9 ngàn người có công, gia đình chính sách được nhận quà tết của UBND tỉnh và hơn 18,1 ngàn người có công, gia đình chính sách được nhận quà tết của Chủ t...

Tập huấn về hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em trong tình hình thiên tai

22:29:22 18/01/2021
Trong hai ngày 18-19/1, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp UNICEF tại Việt Nam, Đại sứ quá Úc tại Việt Nam tổ chức tập huấn cho giảng viên nguồn và cán bộ ngành LĐ-TB&XH 6 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon ...

Phát huy cao độ vai trò xung kích của thanh niên Công an

22:17:48 18/01/2021
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị yêu cầu phát huy cao độ vai trò xung kích của thanh niên Công an trong các lĩnh vực công tác; tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn và đăng ký thực hiện có hiệu qu...

4 xe khách vi phạm bị phạt hơn 30 triệu

22:14:11 18/01/2021
Trong sáng ngày 18-1, Tổ kiểm tra liên ngành đã xử phạt bốn trường hợp gây mất trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền 33,8 triệu đồng.

Cấm xe tải 3 trục trở lên qua cầu Rạch Miễu dịp Tết Nguyên đán

22:11:44 18/01/2021
Để hạn chế ùn tắc giao thông, Tổng cục Đường bộ VN đồng thuận cấm xe ô tô tải 3 trục trở lên lưu thông qua cầu Rạch Miễu dịp Tết Nguyên đán...

Cá Ông nặng nửa tạ dạt vào bờ biển Quảng Nam

22:08:28 18/01/2021
Cá Ông nặng nửa tạ, dài khoảng 1,4m, toàn thân không có vết thương vừa trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam.

Doanh thu tốt, nhà đầu tư muốn mở rộng cao tốc

22:07:49 18/01/2021
Ngày 18-1, ông Phạm Văn Khôi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, xác nhận đơn vị vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Kinh tế Quốc hội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ quy mô...

Đắk Nông: Phạt chủ lò sấy cà phê xả khói gây ô nhiễm môi trường

21:37:32 18/01/2021
UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Lợi, chủ cơ sở thu mua nông sản Lợi Hoa (địa chỉ ở thôn Đắc Thủy, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) với số tiền 52 triệu đồng về hành vi gây ô nhiễm không khí và vi...

Đóng cống, giăng lưới ngăn sông tìm học sinh lớp 3 đuối nước

21:35:06 18/01/2021
Bé trai ra bờ sông Đào, không may trượt chân rồi bị nước cuốn. Lực lượng chức năng đang tìm mọi cách tìm kiếm thi thể cháu bé.

Nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

21:29:54 18/01/2021
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 2/2/2021 với chủ đề Không thể tách rời - Đất ngập nước, Ban Thư ký Công ước Ramsar đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, ngày 18/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn s...

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết đồng chí Phạm Thanh Biền

21:27:54 18/01/2021
Chiều 18.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm và chúc Tết đồng chí Phạm Thanh Biền, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Chính quyền không nghiêm, doanh nghiệp khinh nhờn pháp luật

21:25:56 18/01/2021
2 nhà máy xử lý rác thải VietStar và Tâm Sinh Nghĩa ở huyện Củ Chi, TP.HCM cố tình sai phạm gây ô nhiễm nhưng chính quyền không có giải pháp xử lý triệt để...

Cơ bản hoàn thành cơ sở vật chất cho Trung tâm Báo chí Đại hội

20:47:05 18/01/2021
Điểm mới trong Đại hội lần này là Ban Tổ chức đã mời các phóng viên nước ngoài họp báo theo hình thức trực tuyến do điều kiện dịch COVID-19, phóng viên các nước rất vui mừng và ủng hộ hình thức này.

Tư lệnh Biên phòng thị sát tuyến biên giới Gia Lai

20:39:25 18/01/2021
Trong buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai, chiều 18/1, Tư lệnh BĐBP - Thiếu tướng Lê Đức Thái yêu cầu đơn vị này triển khai các phương bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong dịp diễn ra...

Japfa Việt Nam và các đối tác hỗ trợ học sinh miền Trung

20:38:46 18/01/2021
Nhằm sẻ chia với các trẻ em tại các tỉnh miền Trung, Japfa Comfeed Việt Nam và đối tác ủng hộ các mặt hàng nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập trị giá hơn 800 triệu đồng.

Thanh Hóa: Doanh nghiệp làm đường vùi lấp kênh mương

20:37:11 18/01/2021
Hơn 24 ha đất trồng lúa tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá) có nguy cơ thiếu nước tưới do kênh mương bị vùi lấp khi sửa chữa QL 15.

Dành 1,7 tỷ đồng tặng quà Tết cho người nghèo

20:26:19 18/01/2021
Theo đó, hành trình thiện nguyện đợt 1 của NHG cùng các nhà tài trợ đã đến với 4/11 địa chỉ nhân ái là các mái ấm, nhà mở, viện dưỡng lão tại Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và trao tặng hơn 400 triệu đồng cùng gần 1.000 phần qu...

Tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ chính sách ở Phú Yên

20:21:37 18/01/2021
Ngày 18-1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ tổ chức chương trình tặng quà Tết Tân Sửu - Năm 2021 cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2021

20:18:23 18/01/2021
Sáng 18-1, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2021; tham gia tập huấn có 145 đồng chí là chỉ huy trưởng, phụ trách chỉ huy trưởng của Ban CHQS các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh T...

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

20:11:00 18/01/2021
Chiều 18/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Trẻ em được giảm 50% giá vé tàu trong dịp Tết Tân Sửu

18:25:44 18/01/2021
Nhằm tạo điều kiện cho hành khách đi tàu trong dịp Tết 2021, Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn giảm 50% giá vé cho trẻ em trên các đoàn tàu do Công ty quản lý.

Hơn một tháng, 3 bé trai bị bỏ rơi tại chùa ở Hải Phòng

18:06:05 18/01/2021
Chỉ trong vòng hơn một tháng, chùa Linh Sơn (Hải Phòng)phát hiện 3 bé trai bị bỏ rơi cùng lá thư viết tay nhờ nhà chùa chăm sóc.

Người mẹ đặc biệt của trẻ mồ côi

17:05:30 18/01/2021
Phụ trách công việc quản lý, chăm sóc đối tượng trong Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh, chị Vũ Thị Năm luôn gần gũi với các em.

Không để tàu bay dừng hoạt động quá 1 tháng

16:18:59 18/01/2021
Theo Cục Hàng không Việt Nam, nhằm giảm thiểu rủi ro do bảo quản dừng bay, các hãng hàng không thực hiện luân chuyển tàu bay khai thác để đảm bảo việc bảo quản dừng bay không quá 1 tháng.

Bí thư Đà Nẵng: 'Có những dự án điều chỉnh đến 15 lần'

16:06:47 18/01/2021
Ông Nguyễn Văn Quảng- Bí thư Đà Nẵng đặt câu hỏi Sở Xây dựng có thể thống kê được bao nhiêu dự án đã điều chỉnh quy hoạch từ bốn lần trở lên không?

Hai cháu bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng: Tìm người bố trong giấy khai sinh

16:03:55 18/01/2021
Giấy khai sinh của hai cháu bé bị bỏ rơi chỉ là bản sao nên chính quyền đang tìm người bố đứng tên trong giấy khai sinh để xác minh tính pháp lý của giấy tờ.

Tiền Giang: Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tiếp động lực cho ngư dân bám biển

14:42:45 18/01/2021
Sáng 17/1, tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp Báo Người Lao động tổ chức lễ trao 1.000 lá cờ Tổ quốc để tiếp thêm động lực cho ngư dân bám biển.

Có thể bạn quan tâm

Stefan Thomas - Triệu phú Bitcoin tuyệt vọng vì quên mật khẩu

Thế giới

00:01:15 19/01/2021
Thomas nói rằng anh đã nhập thử mật khẩu 8 lần, và chỉ còn 2 lần để thử nhập password cho chiếc USB, nơi chứa mật khẩu mở khóa chiếc ví biến anh trở thành triệu phú. Giá Bitcoin ở thời điểm mình viết bài này là hơn 34.400 USD, và lượng ...

Kim Sung Min | Tài tử mắc bệnh tâm lý, nghiện ngập, tù tội | Tự tử sau khi hành hung vợ

Sao châu á

23:52:19 18/01/2021
Là diễn viên nổi tiếng châu Á trong những năm 2000, vị thiếu gia ngậm thìa vàng từ trong trứng nước không bao giờ phải lo lắng về áp lực tài chính, Kim Sung Min lại kết liễu cuộc đời mình một cách thiếu suy nghĩ giữa những hậu quả của t...

Diễn viên Maya tổ chức sinh nhật cho con gái 6 tuổi

Sao việt

23:36:44 18/01/2021
Nhân dịp con gái 6 tuổi, diễn viên Maya đã tổ chức tiệc sinh nhật cho con. Con gái Maya được khen xinh đẹp như búp bê.

Diễm Loan - 'Hướng dương ngược nắng': Hai lần yêu hết lòng đều khóc cạn nước mắt vì người yêu 'lừa tình'

Phim việt

23:27:52 18/01/2021
Là chuyên gia gây cười cho Hướng dương ngược nắng vì những tình huống chẳng giống ai, thế nhưng nhìn đi nhìn lại hai lần yêu say đắm, thật lòng của Diễm Loan (Vân Dung) đều bị người tình cắm sừng, dối lừa.

Khởi tố Phó tổng giám đốc công ty thuộc Tỉnh ủy Bình Dương

Pháp luật

23:23:26 18/01/2021
Liên quan đến vụ chuyển nhượng đất vàng ở TP Thủ Dầu Một gây thất thoát, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có Phó tổng giám đốc Tổng công ty 3/2.

Samsung định hình phong cách tối giản 4.0 với màn hình thông minh 

Thế giới số

23:21:16 18/01/2021
Đầu năm 2021, Samsung mang đến màn hình thông minh thế hệ mới giúp xóa nhòa ranh giới giữa PC và smart TV, mở màn cho phân khúc công nghệ khác biệt.

Mẹo tấn công trong Tốc Chiến 

Game online

23:18:56 18/01/2021
Bên cạnh các quy tắc khi di chuyển, người chơi cần cân nhắc những trường hợp sau nhằm đảm bảo khả năng chiến thắng trong các pha tấn công.

Mâu Thuỷ bức xúc BTC vì đội liên tục xếp cuối dù hoàn thành xuất sắc thử thách Vietnam Why Not

Show việt

23:16:35 18/01/2021
Mâu Thuỷ không ít lần bức xúc vì team Nón Lá dù hoàn thành tốt các thử thách nhưng vẫn xếp cuối so với các đội đối thủ.

Arteta lo học trò bị kiệt sức

Bóng đá thế giới

23:05:58 18/01/2021
HLV Mikel Arteta thừa nhận lịch thi đấu dày đặc của mùa giải 2020/21 đang ảnh hưởng nhiều đến Arsenal.

10 kem dưỡng ẩm tốt cho da dầu

Làm đẹp

23:04:31 18/01/2021
Kem dưỡng ẩm cho da dầu thường có kết cấu mỏng, thành phần dưỡng dịu nhẹ, dễ thẩm thấu, không gây nhờn dính.

Nghiên cứu chỉ ra lượng cà phê tối đa bạn nên uống mỗi ngày

Sức khỏe

23:02:19 18/01/2021
Các nhà nghiên cứu khuyến nghị chỉ nên uống tối đa 4 tách cà phê mỗi ngày để giữ cho trái tim khỏe và vóc dáng cân đối.

Trang phục mang dáng dấp những tòa cao ốc

Thời trang

22:55:10 18/01/2021
30 thiết kế thuộc bộ sưu tập Cest La Maison của Lê Lâm mang dáng vẻ những tòa nhà hoa lệ của Sài Gòn.

Katie Holmes mặc áo do bạn trai thiết kế

Phong cách sao

22:51:29 18/01/2021
Katie Holmes mặc áo phông họa tiết phong cảnh do người tình Emilio Vitolo vẽ.

Kim So Hyun đúng chuẩn "công chúa chiến binh", mặt bê bết máu ở bom tấn sử thi với Ji Soo

Phim châu á

22:49:45 18/01/2021
Kim So Hyun mang đến hình tượng cực kì mạnh mẽ trong River Where the Moon Rises.

Ảnh chế: Messi-CR7 hóa người thường, Pep chờ lên đỉnh EPL 

Hài hước

22:46:22 18/01/2021
Tại Super Sunday, Barcelona vuột mất cup nhà vua trước mắt, Juventus tụt xuống top 5 và Man City ngư ông đắc lợi.