Thúc đẩy phát triển sản xuất tuần hoàn sản phẩm nhựa

Phát triển bền vững ngành công nghiệp nhựa theo mô hình kinh tế tuần hoàn , là một hướng đi mang lại lợi ích lớn về kinh tế cũng như môi trường.

Tuy nhiên, năng lực thu gom và tái chế nhựa tại Việt Nam hiện nay còn rất hạn chế, cần có các chính sách thích hợp để khuyến khích thu gom và tái chế nhựa.

Ngành nhựa Việt Nam hiện nay là vẫn phụ thuộc khoảng 70-80% nguyên liệu đầu vào nhập khẩu. Mỗi năm, ngành công nghiệp nhựa phải nhập khẩu ước tính khoảng 4-5 triệu tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất, trong đó có cả nhựa phế liệu. Vài năm trước, các doanh nghiệp nhựa đã nhập khẩu phế thải nhựa về để tái chế có năm lên đến hàng triệu tấn. Đứng trước nguy cơ tác động xấu đến môi trường, năm 2018 Chính phủ đã phải siết chặt quản lý nhập khẩu phế thải, trong đó có phế thải nhựa, hàng ngàn container phế thải nhập khẩu của các doanh nghiệp nhựa đã bị ách tắc tại các cảng biển, do không đáp ứng được các qui định liên quan đến qui chuẩn, tiêu chuẩn môi trường của hàng hóa nhập khẩu .

Video đang HOT

Tại hội thảo tham vấn các bên liên quan về nghiên cứu “Tuần hoàn nhựa tại Việt Nam: Cơ hội và rào cản đối với khu vực tư nhân”, do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), phối hợp với Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thực hiện, diễn ra ngày 29/1/2021, bà Tường Anh, phụ trách sản xuất bền vững khu vực Mê Kông của IFC, đánh giá: Việt Nam là một trong những quốc gia ô nhiễm rác thải nhựa hàng đầu trên thế giới. Quản lý rác thải nhựa trên biển đến 2030 đã và đang được WB hỗ trợ Việt Nam thông qua nghiên cứu, đánh giá chuỗi giá trị nhựa, qua đó khuyến khịc chính sách thúc đẩy đầu tư tư nhân tham gia vào quá trình phát triển tuần hoàn nhựa (thu gom và tái chế rác thải nhựa) để bảo vệ môi trường, tạo ra giá trị kinh tế.

Thúc đẩy phát triển sản xuất tuần hoàn sản phẩm nhựa - Hình 1

Sản xuất sản phẩm nhựa . Ảnh NQ

Ông Hoàng Đức Vượng – Chi hội Tái chế nhựa, thuộc Hiệp hội Nhựa Việt Nam, cho biết, nếu khối lượng sản phẩm nhựa tiêu thụ hàng năm hiện nay mà thu gom được khoảng 80-90% đưa vào phục vụ tái chế, thì có thể tạo ra giá trị ước tính khoảng 3 tỷ USD, tiết kiệm được một lượng ngoại tệ hàng tỷ USD chi phí cho việc nhập khẩu nguyên liệu nhựa đầu vào.

Trong xu thế phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn đang được nhiều quốc gia khuyến khích phát triển. Tiêu dùng nhựa tại nhiều thị trường trên thế giới hiện nay đều yêu cầu phải có tỷ trọng nhựa tái sinh nhất định. Do vậy, sản xuất nhựa theo mô hình kinh tế tuần hoàn là một hướng đi phù hợp và đang được Chính phủ khuyến khích.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu, đánh giá của IFC, tỷ lệ thu gom và tái chế nhựa sau sử dụng tại Việt Nam hiện nay rất thấp. Nguyên nhân có rất nhiều, từ cơ chế, chính sách về các vấn đề liên quan đến môi trường sản xuất nhựa, đến thói quen tiêu dùng của người dân, khả năng phân loại rác thải đầu nguồn còn bất cập; doanh nghiệp khó khăn tiếp cận tài chính; thị trường sản phẩm nhựa tái sinh còn thiếu; công nghệ tái chế lạc hậu; qui chuẩn, tiêu chuẩn cho nhựa tái chế còn chưa rõ ràng, cụ thể…, là những rào cản khiến việc đầu tư thu gom và tái chế nhựa sau sử dụng tại Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Để phát triển tuần hoàn nhựa tại Việt Nam, IFC đã đưa ra hàng loạt khuyến nghị: Đối với việc thu gom, tái chế nhựa, tái sử dụng nhựa, Chính phủ cần có chính sách phân giao rõ ràng cho các ban, ngành liên quan có đủ nguồn lực để thực thi; hài hòa hóa các tiêu chuẩn phân loại rác thải nhựa tại nguồn và thu gom riêng; qui định bắt buộc áp dụng cấp quốc gia về thu gom tái chế nhựa; tăng cường hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thống nhất trong việc phân loại rác thải tại nguồn.

Tạo điều kiện cho khu vực phi chính thức tham gia đầu tư tái chế nhựa một cách minh bạch về giá, giảm phí… Hỗ trợ các doanh nghiệp tái chế tăng khả năng tiếp cận tài chính, thông qua tạo điều kiện về thủ tục, hồ sơ, thẩm định vay vốn. Cơ chế tài chính xanh cần dành một phần đáng kể ưu tiên cho chuỗi giá trị tuần hoàn nhựa. Xây dựng năng lực cho các đơn vị tái chế nhựa đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường để họ dễ tiếp cận hỗ trợ tài chính.

Khuyến khích sử dụng sản phẩm nhựa có hàm lượng tái chế; qui định thiết kế sản phẩm, bao vì nhựa phải phục vụ cho tái chế sau sử dụng; ưu tiên mua sắm chính phủ xanh đối với các sản phẩm nhựa tái chế phù hợp nhu cầu… Mặt khác, cần đánh thuế các ứng dụng nhựa không có hàm lượng tái chế tối thiểu; xây dựng mã HS riêng cho nhựa tái chế phục vụ xuất nhập khẩu; truy xuất sản phẩm nhựa sử dụng dễ dàng hơn, giảm việc thải bỏ và chôn lấp rác thải nhựa…

Triển khai kịp thời mô hình mới kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu

Tổng cục Hải quan đang tích cực triển khai thực hiện Đề án "Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu" mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm cải cách hơn nữa công tác kiểm tra chuyên ngành, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đề án này trước khi được Thủ tướng phê duyệt, được đánh giá khi triển khai sẽ tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu, tiết kiệm được thời gian làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra an toàn thực phẩm, vì hải quan đóng vai trò đầu mối thực hiện kiểm tra, thủ tục sẽ được lồng ghép trong thủ tục hải quan điện tử hóa tối đa quy trình kiểm tra; giải quyết các thắc mắc khi có vấn đề phát sinh thuận lợi hơn do thống nhất về cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng trước khi thông quan; tiết kiệm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp (đối tượng được miễn kiểm tra được mở rộng hơn); góp phần tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh và bình đẳng hơn (do hàng nhập khẩu sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, minh bạch và khách quan hơn).

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, đang tích cực và nhanh chóng xúc tiến triển khai các giải pháp để thực hiện các yêu cầu, mục tiêu đề án đặt ra trong thực tiễn một cách hiệu quả nhất. Trong đó, sẽ khẩn trương xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng (KTCL) và kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng hóa nhập khẩu để cải cách KTCL, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu. Nâng cấp, bổ sung một số chức năng của hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện tự động xác định đối tượng hàng hóa thuộc hoặc không thuộc diện miễn kiểm tra; được áp dụng hoặc không được áp dụng phương thức kiểm tra giảm/kiểm tra thông thường. Kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động nhập khẩu thông tin hồ sơ KTCL, kiểm tra ATTP; tờ khai hải quan; kết quả đánh giá sự phù hợp; kết quả kiểm tra của các cơ chức năng; danh mục các mặt hàng phải KTCL, kiểm tra ATTP; thông tin liên quan đến vi phạm của doanh nghiệp trong quá trình hậu kiểm.

Đồng thời, công khai, minh bạch thông tin về chất lượng hàng hóa gồm: Danh mục các mặt hàng phải KTCL, kiểm tra ATTP; kết quả KTCL, kiểm tra ATTP; hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra; danh sách hàng hóa được áp dụng phương thức kiểm tra giảm/kiểm tra thông thường, xác định hàng hóa không đủ điều kiện để được áp dụng phương thức kiểm tra giảm/kiểm tra thông thường mà phải áp dụng phương thức kiểm tra chặt.

Triển khai kịp thời mô hình mới kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu - Hình 1

Hải quan là đầu mối duy nhất kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu. Ảnh minh họa

Tích hợp hệ thống thông quan tự động hải quan với Cổng Thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, trong đó kế thừa phần thiết kế các chức năng xử lý dữ liệu thuộc hệ thống xử lý chuyên ngành và chuyển luồng dữ liệu từ Cổng thông tin một cửa quốc gia trực tiếp tới hệ thống thông quan hải quan, các hệ thống chuyên ngành tiếp tục chia sẻ thông tin hiện có và chia sẻ thêm thông tin thông quan từ phía cơ quan hải quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước của các bộ quản lý ngành.

Nâng cấp Cổng Thông tin một cửa quốc gia, hệ thống thông quan tự động và hệ thống quản lý rủi ro để bổ sung các tính năng mới như: kết nối và chia sẻ hồ sơ, dữ liệu cho các bên liên quan; phân luồng kiểm tra chuyên ngành kết hợp với phân luồng kiểm tra hải quan; cung cấp các chỉ dẫn cho doanh nghiệp để thực hiện các công đoạn trong kiểm tra chuyên ngành kết hợp với kiểm tra hải quan...

Đồng thời, ngành hải quan cũng đang nỗ lực để chuẩn bị tốt nguồn lực để thực hiện KTCL, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng cơ cấu, tổ chức lại nhân lực của cơ quan hải quan cho phù hợp; phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để đào tạo, hướng dẫn cho công chức hải quan có đủ chuyên môn thực hiện KTCL, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu.

Tiến hành chuẩn hóa quy trình, thủ tục, trang bị bổ sung máy móc, thiết bị của cơ quan hải quan để đáp ứng yêu cầu KTCL hàng hóa, kiểm tra ATTP hàng hóa nhập khẩu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định như rà soát, chuẩn hóa năng lực, quy trình nghiệp vụ của các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định; tăng cường năng lực của các đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm định, phân tích, giám định... của cơ quan hải quan đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với tổ chức chứng nhận sự phù hợp, được công nhận hoạt động, chỉ định để tham gia thực hiện chứng nhận/giám định hàng hóa.

Hoàn thiện cơ chế áp dụng quản lý rủi ro trong KTCL, kiểm tra ATTP bằng việc xây dựng, nâng cấp các chức năng của hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thu thập thông tin, phân tích, đánh giá rủi ro, đối với hàng hóa phải KTCL, kiểm tra ATTP.

Đề nghị các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tăng cường và kịp thời cảnh báo tới cơ quan hải quan về hàng hóa có rủi ro, nguy cơ về chất lượng, ATTP để ngăn chặn, phòng ngừa ngay tại cửa khẩu. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, trung tâm quản lý rủi ro liên ngành, thông tin về việc KTCL, kiểm tra ATTP trước thông quan sẽ được công khai minh bạch để các cơ quan kiểm tra thuộc bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện thanh tra, kiểm tra tại khâu lưu thông trên thị trường nội địa.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nha Trang xử lý sao về vụ "Mua bánh mì không phải là lương thực thiết yếu"?00:49Anh chàng mua bánh mì bị cho nghỉ được Bí thư Khánh Hòa đề nghị bố trí công việc08:45CSGT dẫn đường, nghìn phương tiện nối đuôi chạy từ thành phố về quê01:17Chồng bắt ghen vợ và 2 thanh niên lạ mặt, ai ngờ bị chửi ngược: “Đồ yếu sinh lý”04:09Ra đường tập thể dục bất chấp chỉ thị 16 còn mắng công an: “Mày bất lịch sự”03:174 mẹ con đạp xe về Nghệ An: 'Xin nhường tiền đó cho những người đang kẹt lại TP'01:12:35CSGT TP.HCM xử phạt người ra đường sau 18 giờ: Shipper người gọi bắt đền, người khóc nghẹn08:17Ông chủ sạp rau hay tặng cho bà con, giờ miễn phí luôn tiền nhà vì dịch Covid-1906:54Chồng lao tới tát vợ liên tiếp như kẻ thù vì ngủ tới 8h mặc con nhỏ gào khóc03:09Xuất hiện thêm clip ông Trần Lê Hữu Thọ đến tận lò bánh mì xử phạt02:554 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An: Gia cảnh ở quê họ ra sao?02:20TP.HCM: Mưa dông gió giật mạnh cây xanh, bảng hiệu gãy khắp nơi01:02TP.HCM: Xúc động dòng chữ "Sài Gòn cố lên!" bên trong phòng điều trị BN Covid-19 nặng và nguy kịch05:30CSGT phát xăng, bánh mỳ miễn phí cho người về quê01:25CSGT TP.HCM xử phạt sau 18 giờ: Lặng người trước ông bố chở bình oxy cứu con01:03:00TP.HCM: Trình bày ra đường 'đi mượn tiền', nam thanh niên bị phạt 2 triệu đồng01:45Nam thanh niên “bánh mì không phải thực phẩm” bị mất việc đã có chỗ làm mới03:44Bí thư Hà Nội: Dừng ngay điểm tiêm vaccine Bệnh viện E01:43Người đàn ông thất nghiệp đi bộ suốt 16 ngày về quê và cái kết có hậu03:26Nhiều người bị phạt vì giấy thông hành 'không thiết yếu'02:55

Tiêu điểm

Chỉ còn 200.000 đồng, 2 chị em sinh viên muốn về quê nhưng không được
16:21:57 30/07/2021
Phó Thủ tướng tha thiết đề nghị các tỉnh nhường vắc-xin cho TP HCM
08:50:49 31/07/2021
Sản phụ mắc Covid-19: "Bác sĩ ráng cứu em, để em được thấy mặt con"
09:03:23 31/07/2021
Các shipper vận chuyển hàng thiết yếu cho khu phong tỏa, cách ly…được phép di chuyển liên quận
11:31:52 30/07/2021
Thêm một triệu liều vắc xin, người từ 18 tuổi, sống tại TPHCM đều được tiêm
20:01:08 30/07/2021
Cần Thơ không cho xe và người bên ngoài vào thành phố từ tối 30-7
00:36:05 31/07/2021
Chính quyền lên tiếng vụ bà ngoại không cho cháu mồ côi nhập hộ khẩu, bỏ cháu lại ủy ban xã ở Tuyên Quang
13:03:40 30/07/2021
Norodom Jenna - Công chúa Campuchia nhan sắc khuynh thành, biết 5 thứ tiếng
12:47:18 30/07/2021
Một người chi tiền thuê 2 máy bay chở bà con Quảng Nam rời TPHCM
21:17:45 31/07/2021
"Phòng cách ly" đặc biệt cha chuẩn bị cho con trai về từ vùng dịch
16:12:57 31/07/2021

Thông tin đang nóng

Bà Phương Hằng tiết lộ bệnh viện Trưng Vương liên hệ xin oxy: 'Anh Dũng định cẩu luôn một cái nhà máy vào'
20:08:42 31/07/2021
Thủ tướng: "Ai ở đâu ở đấy", người dân không rời nơi cư trú sau ngày 31/7
19:40:47 31/07/2021
NÓNG: Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ vì tình nghi hiếp dâm
22:14:16 31/07/2021
Danh tính người phụ nữ đi dép tổ ong, cầm xấp tiền hỗ trợ bà con chạy xe máy về quê tránh dịch
20:44:03 31/07/2021
Lâm Tâm Như dính phốt EQ thấp: Bình luận vô duyên vào post diễn viên Bộ Bộ Kinh Tâm bầu bí, bị "lơ đẹp" không thèm trả lời
20:50:47 31/07/2021
"Có người mắc Covid-19 trong những đoàn xe về quê, lây nhiễm lẫn nhau"
21:14:58 31/07/2021
Hot girl 300 nghìn theo dõi bị lan truyền clip nhạy cảm với bạn trai lên tiếng: "Đó là ghép"
21:38:19 31/07/2021
Chuyện "cả hẻm âm tính, một mình F0" và 8 điều giúp một chàng trai ở Sài Gòn "qua ải" Covid-19 sau 10 ngày tự cách ly ở nhà
22:30:17 31/07/2021
Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ
22:51:40 31/07/2021
Về nhà bạn trai ra mắt, nghe cháu anh hồn nhiên nói chuyện, tôi rụng rời xách túi chạy luôn
19:35:24 31/07/2021

Tin mới nhất

Tuyến đường hơn 3.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa

01:51:48 01/08/2021
Tuyến đường gần 35 km từ TP Thanh Hoá đi sân bay Thọ Xuân đã thành hình sau gần một năm thi công giai đoạn hai.

CSGT dẫn đường đưa 1.400 công nhân về Bình Thuận, Ninh Thuận

01:21:06 01/08/2021
Hơn 1.200 công nhân huyện Vĩnh Cửu và hơn 200 lao động tại TP Biên Hòa được CSGT Đồng Nai đưa về Bình Thuận, Ninh Thuận, chiều 31/7.

Đà Nẵng lập chốt dày đặc kiểm soát người ra đường

01:09:05 01/08/2021
18h ngày 31/7, bốn công an quận Hải Châu dựng barie lập chốt trên đường Lê Duẩn, hơn hai phút sau đã dừng kiểm tra việc tuân thủ lệnh giãn cách với 10 người đi đường.

Bình Thuận đề nghị Đồng Nai dừng đưa cả ngàn người ngang qua tỉnh thiếu sự thỏa thuận

01:02:07 01/08/2021
Liên quan việc Đồng Nai đưa hơn 1.000 công nhân trở về hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, tối 31-7, UBND Bình Thuận có văn bản hỏa tốc đề nghị UBND Đồng Nai dừng việc này do chưa có sự thống nhất giữa hai tỉnh.

Nhiều doanh nghiệp được ưu tiên tiêm vắc xin: Sở đổ cho tỉnh, tỉnh nói 'có thể y tế hiểu sai'

00:53:19 01/08/2021
Dư luận tại Quảng Nam thắc mắc về đợt tiêm vắc xin COVID-19 thứ 3 của tỉnh này có rất nhiều doanh nghiệp được ưu tiên tiêm, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, xây dựng. Chủ tịch tỉnh đã yêu cầu kiểm tra.

Lâm Đồng tặng 350 tấn rau củ quả cho TP.HCM và các tỉnh

00:50:24 01/08/2021
Sáng 31-7, 50 tấn rau củ quả từ Lâm Đồng đã đến TP.HCM và được phân bố cho TP Thủ Đức. Cùng ngày, các chuyến rau củ quả từ Lâm Đồng cũng đến hỗ trợ hai tỉnh khác là Bà Rịa - Vũng Tàu và Phú Yên.

Shipper có thể bị phạt vì thiếu... băng đeo tay

23:54:06 31/07/2021
Nhiều tài xế giao hàng (shipper) đang gặp khó khăn khi tự mình phải in thẻ nhận diện, băng đeo tay trong bối cảnh cửa hàng in ấn tạm đóng cửa theo chỉ thị 16. Shipper có thể bị phạt vì thiếu... băng đeo tay.

Bí thư Quảng Bình viết tâm thư gửi công dân đang sinh sống tại TP.HCM

23:17:58 31/07/2021
Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình- viết thư hỏi thăm, động viên công dân đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Đêm đầu tiên Đà Nẵng giãn cách xã hội: Mọi người ra đường không lý do bị mời về

23:15:58 31/07/2021
Đà Nẵng yêu cầu mọi người dân không được ra đường từ 18h ngày 31/7, những người không có lý do chính đáng đều bị lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt mời về.

Ông Lương Ngọc Khuê: Đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp F1 không chịu cách ly

23:10:36 31/07/2021
Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị xử lý nghiêm những trường hợp là F1 không thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định.

Miền Trung gấp rút mở rộng khu cách ly đón người về quê

22:40:24 31/07/2021
Quảng Trị yêu cầu mỗi huyện thị chuẩn bị thêm 400 chỗ cách ly, trong khi Hà Tĩnh trưng dụng nhiều trụ sở thành khu cách ly.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương

22:02:37 31/07/2021
Bệnh viện dã chiến số 2 quy mô 5.000 giường xây dựng tại thị xã Bến Cát đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật để kịp bàn giao đầu tháng 8 phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bình Dương.

Anh trai chạy đi tìm người cứu em đuối nước nhưng bất thành

21:43:23 31/07/2021
Một học sinh lớp 5 tại Quảng Bình trong lúc theo anh trai ra khu vực khe nước gần nhà ngoại chơi đã không may rơi xuống nước tử vong.

Bé trai 10 ngày tuổi kháu khỉnh bị bỏ rơi bên hồ cá

21:39:29 31/07/2021
Một bé trai khoảng 10 ngày tuổi đã bị bỏ rơi bên hồ cá của một gia đình ở Hà Tĩnh, chính quyền đã phát thông báo tìm người thân nhưng chưa có ai đến nhận.

Gia Lai: Bé trai 4 tuổi bị nước cuốn trôi

21:33:07 31/07/2021
Ngày 31/7, tin từ UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm bé trai K.Đ. (4 tuổi) ở xã Ia Kriêng huyện này bị nước cuốn trôi.

Phát hiện người đàn ông chết cháy trong vườn keo của gia đình

21:25:30 31/07/2021
Sáng 31/7, chính quyền thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông chết cháy trong vườn keo, tràm của gia đình.

Chủ tịch Bình Định: Người dân khó khăn ở vùng dịch, tỉnh sẽ đón về

21:22:38 31/07/2021
Người dân Bình Định có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa ở vùng dịch, tỉnh sẽ đón về, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long nói tại buổi họp báo chiều 31/7.

Quận 7, TP.HCM tăng cường 8 điểm tiêm để tăng tốc độ tiêm vắc xin

20:46:33 31/07/2021
Bên cạnh tăng tốc độ tiêm tại các điểm tiêm cố định từ trước nay, quận 7 đã tăng cường thêm 8 điểm tiêm cộng đồng, tinh giản quá trình tiêm để rút ngắn thời gian tiêm, gia tăng số lượt tiêm nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch.

2 chiến sĩ trực chốt COVID-19 giúp sản phụ sinh con, gia đình đặt tên bé là Công An

20:41:44 31/07/2021
Chị Đinh Thị N. chuyển dạ trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nên không kịp đưa đến bệnh viện, và đã được hai chiến sĩ Công an phường Xuân Tảo kịp thời giúp đỡ để sinh mẹ tròn con vuông. Cảm kích, gia đình đặt tên bé là Cô...

Đưa vào hoạt động VNVC Đức Trọng

20:37:24 31/07/2021
Trung tâm Tiêm chủng VNVC Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa được chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 31-7.

Tàu chở hàng trăm thiết bị y tế của trung tâm hồi sức lớn nhất miền Bắc vào TP.HCM chống dịch

20:36:16 31/07/2021
Chiều 31-7, hàng trăm trang thiết bị, vật tư y tế cùng các phần quà đã được Bộ Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai vận chuyển từ ga Hà Nội vào tới TP.HCM để tiếp sức chống dịch cho các tỉnh phía Nam.

Chủ tịch Phú Yên: ‘Đưa hết người dân từ phía Nam về quê là chia sẻ với TP.HCM, là nghĩa vụ'

20:32:03 31/07/2021
Bên cạnh xe khách, Phú Yên dự kiến tăng cường tàu hỏa để nhanh chóng đưa khoảng 8.500 người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê trong thời gian sớm nhất. Tỉnh mở tổng đài trực 24/24 giờ để tiếp nhận đăng ký của người dân về quê.

Diêu Lương Tùng - Chàng trai nghèo lê lết khắp nơi kiếm cơm thành tỷ phú giàu nhất TQ

20:27:01 31/07/2021
Tỷ phú Diêu Lương Tùng - người sáng lập Oppein Home Furnishing - nhãn hiệu nội thất bếp cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một trong những người giàu nhất Trung Quốc, Diêu Lương Tùng có quá khứ nghèo k...

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lưu thông ngành hàng sữa

20:22:40 31/07/2021
Trước phản ánh của các DN về khó khăn trong lưu thông mặt hàng sữa, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương tiếp nhận ý kiến, chuyển về Ban chỉ đạo để xử lý.

Doanh nghiệp ở Tiền Giang kêu cứu vì bị ngừng sản xuất đột ngột

20:20:44 31/07/2021
Nhiều doanh nghiệp tại Tiền Giang kêu cứu khi đang sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ và đáp ứng tốt các điều kiện phòng chống dịch lại bị yêu cầu dừng sản xuất.

Có nên chờ 'bắt đáy' bất động sản?

20:17:54 31/07/2021
Nếu dịch COVID-19 kéo dài, trong vài tháng tới, nhiều nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính sẽ buộc phải cắt lỗ, đây là lúc khách hàng bắt đáy mua vào.

Điểm danh 10 khu nhà tái định cư trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến ở Hà Nội

20:13:46 31/07/2021
UBND TP Hà Nội có văn bản hỏa tốc về chủ trương, kế hoạch trưng dụng 10 khu nhà tái định cư làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Thủ đô.

Gỡ vướng lưu thông hàng hóa: Kiến nghị tiêm vaccine cho tài xế, lao động vận tải

20:12:17 31/07/2021
Nếu giải quyết được việc tiêm vaccine cho lực lượng tài xế, lao động vận tải, logistics... thì việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa sẽ được bảo đảm.

6 tháng đầu năm, tổng doanh thu Tập đoàn Bảo Việt vượt 1 tỷ USD

20:09:48 31/07/2021
6 tháng đầu năm, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 24.607 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Có thể bạn quan tâm

COVID-19 tại ASEAN hết 31/7: Cả khối thêm 2.341 ca tử vong; Thái Lan lập kỷ lục về ca mắc

Thế giới

01:56:21 01/08/2021
Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 31/7, 10 quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 92.066 ca mắc COVID-19 và 2.341 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 7.309.086 ca, trong đó 147.607 người tử vong.

Lừa bán số lô đề online 'trúng 100%'

Pháp luật

01:30:57 01/08/2021
Lâm xưng danh nhân viên công ty xổ số, dụ người chơi mua số đề với cam kết chính xác 100%, giá 20 triệu đồng.

Trăn Anaconda trở thành mồi ngon cho báo đốm - vì sao?

Clip hay

00:15:38 01/08/2021
Tại bờ sông Pantanal, Brazil, một con trăn Anaconda đã bị một con báo đốm phát hiện ra khi đang kiếm ăn ven bờ sông.

Vắc xin phân bổ cho TP.HCM đến nay trên 3 triệu liều, đủ cho 22,3% người trên 18 tuổi

Sự kiện nóng

23:51:29 31/07/2021
Tính đến hôm nay 31-7, tỉ lệ vắc xin được phân bổ cho TP.HCM đã bao phủ được khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, tương ứng khoảng 3 triệu liều.

Instagram cho phép người dùng tự kiểm soát nội dung nhạy cảm khi xem 

Thế giới số

23:44:36 31/07/2021
Tính năng mới cho phép người dùng Instagram dễ dàng tự kiểm soát nội dung mà họ cho là nhạy cảm hiển thị trong tab Khám phá (Explore) của chính mình.

Phát hiện mẹ con Bahar còn sống, Sarp dí súng “hỏi tội” bố vợ

Phim âu mỹ

23:43:08 31/07/2021
Bộ phim Trái tim phụ nữ phần 2 đang đến hồi gay cấn khi Sarp bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai về cái chết của mẹ con Bahar và quyết tâm tìm ra sự thật.

Nhiều người dùng liên tục phản ánh tình trạng màn hình MacBook M1 nứt mà không có lí do

Đồ 2-tek

23:39:33 31/07/2021
Mới đây, liên tục có những người sử dụng MacBook M1 báo cáo về những trường hợp vỡ màn hình khi đang sử dụng bình thường, bao gồm cả hai mẫu MacBook Air và MacBook Pro sử dụng chip M1.

Trước khi chỉ trích King Of Rap "cơ cấu rẻ tiền", RichChoi cũng từng "bóc phốt" Rap Việt khi bị loại ngay "vòng gửi xe"

Nhạc quốc tế

23:34:33 31/07/2021
Chưa dừng lại ở đó, anh còn khiến MXH xôn xao khi công khai chỉ trích những mặt tối của show King Of Rap trong việc thiên vị thí sinh và bày tỏ thà thi Rap Việt còn hơn.

Nam Phú Quốc - điểm đến “tuổi trẻ sống vui, tuổi già an lạc”

Du lịch

23:33:02 31/07/2021
Sở hữu ưu thế vượt trội về không gian sống và hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - bất động sản đẳng cấp do Sun Group kiến tạo, Nam Phú Quốc đang trở thành điểm đến mơ ước của cả những người trẻ sôi động và những người ...

MONSTAR lại khiến fan thổn thức với ca khúc mở màn album cuối mơ màng như cổ tích

Nhạc việt

23:24:58 31/07/2021
Ca khúc intro cũng là một đặc sản của ST.319 Entertainment, bởi trước đó, album dreAMEE (AMEE) từng gây chú ý với phần intro dreAMEE dịu êm như một khúc hát ru, hay Fall Down (MIN).

Ngô Diệc Phàm đi vào lịch sử Cbiz: 70 triệu người dõi theo tin idol hàng top đầu tiên bị bắt vì tội hiếp dâm với số view khổng lồ

Sao châu á

23:24:57 31/07/2021
Những con số liên tục cập nhật về mức độ tìm kiếm thông tin liên quan đến việc Ngô Diệc Phàm bị bắt giữ gây chấn động cả châu Á.

Lương Thế Thành "mừng hụt" khi Thúy Diễm bỗng dưng thông báo tin vui

Sao việt

23:21:29 31/07/2021
Không chỉ Lương Thế Thành mà đông đảo bạn bè, cư dân mạng đã xỉu lên xỉu xuống, vui mừng khi nghe Thúy Diễm công bố tin vui.