thông tư 27

TP. HCM yêu cầu trường học tuyệt đối không gây áp lực, căng thẳng cho học sinh kiểm tra cuối kỳ

Học hành

17:38:48 18/12/2022
Các trường được yêu cầu không soạn đề cương, bài mẫu bắt buộc học sinh làm, không tổ chức học thuộc lòng bài mẫu

Giáo viên đ.ánh giá học sinh đúng theo Thông tư 27 sẽ hết ‘cơn mưa giấy khen’

Học hành

07:45:28 30/05/2022
Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định việc khen thưởng học sinh chặt chẽ và khó hơn Thông tư 30 và Thông tư 22 sửa đổi một số điều của Thông tư 30 rất nhiều

Điểm số 0 lại xuất hiện ở bậc tiểu học

Học hành

06:17:53 26/09/2020
Trong Thông tư 27 về đ.ánh giá học sinh tiểu học và Thông tư 28 về Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), có rất nhiều điểm mới nổi bật liên quan đến giáo viên t...

Quy định mới về mức phí rút t.iền mặt tại Ngân hàng Nhà nước

Kinh tế

18:31:46 07/01/2020
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được miễn phí rút t.iền mặt trong tháng khi giá trị t.iền mặt rút qua tài khoản thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng giá trị t.iền mặt không đ...