thiếu tá trần vũ khiêm

Thiếu tá công an trần tình việc xách s.úng vào trường

Pháp luật

06:40:30 09/03/2016
Sau đó ông đi vào lớp hỏi cháu nào tên là Q., vì trong số bạn bè miệt thị con gái mình có Q. Lúc này cô Lê Thị Hoài Hương (hiệu phó) đang dạy học môn toán. “Cô Hương hỏi vào đây làm gì thì tôi nói vào hỏi Q. vì sao lại đ.ánh c.on tôi, còn...