Thị trường chứng khoán phái sinh sẽ sôi động hơn vì đâu?

Quy định mới về ký quỹ của nhà đầu tư và thành viên bù trừ được đưa ra tại dự thảo sửa đổi Nghị định 42/2015 được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian tới.

Thị trường chứng khoán phái sinh sẽ sôi động hơn vì đâu? - Hình 1

Để thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam” của Chính phủ, vào tháng 5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Nghị định bao gồm nhiều nội dung quy định mang tính nguyên tắc lớn về sản phẩm chứng khoán phái sinh và việc tổ chức hoạt động giao dịch bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Trong đó, đối với hoạt động bù trừ thanh toán, Nghị định đã quy định giao cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo mô hình đối tác bù trừ trung tâm với các nội dung quy định cụ thể về cơ chế ký quỹ, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho 2 sản phẩm đầu tiên là Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ cũng như các biện pháp đảm bảo thanh toán và cơ chế phòng ngừa rủi ro tại VSD.

Khung pháp lý kể trên đã mở đường cho thị trường chứng khoán phái sinh chính thức đi vào hoạt động với sản phẩm đầu tiên là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 vào ngày 10/8/2017. Hai năm sau, ngày 4/7/2019, sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ tiếp tục ra mắt thị trường.

Số liệu thống kê từ Ủy ban Chứng khoán cho thấy, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động số lượng tài khoản giao dịch và bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh đã lên tới hơn 146.000 tài khoản. Giá trị tài sản ký quỹ cũng như tổng giá trị lỗ/lãi vị thế và thanh toán đáo hạn thực hiện qua VSD đã tăng lên rất đáng kể. Đặc biệt, không xảy ra trường hợp nhà đầu tư, thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán.

Các chuyên gia chứng khoán nhận định, Nghị định 42 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của thị trường chứng khoán phái sinh trong hơn 3 năm qua, tạo hành lang pháp lý cho các bên tham gia thị trường, giúp cho thị trường vận hành an toàn, ổn định.

Trong giai đoạn tới, theo kế hoạch triển khai sản phẩm mới đã được cơ quan quản lý phê duyệt, thị trường chứng khoán phái sinh dự kiến sẽ đón nhận thêm nhiều sản phẩm mới như Hợp đồng tương lai cổ phiếu riêng lẻ, hợp đồng quyền chọn với nhiều loại tài sản cơ sở khác nhau. Đặc biệt, Luật Chứng khoán 2019 sẽ chính thức có hiệu lực vào đầu năm tới.

Để tạo ra một khung pháp lý đầy đủ thực hiện Luật Chứng khoán 2019, cơ quan quản lý đang gấp rút hoàn thiện các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành luật này, trong đó có Nghị định 42.

Một thay đổi quan trọng được đưa ra trong dự thảo sửa đổi Nghị định 42 là quy định ký quỹ của nhà đầu tư và thành viên bù trừ.

Theo đó, dự thảo đã điều chỉnh từ cơ chế ký quỹ trước và giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ, tỷ lệ giới hạn vị thế theo thời gian thực như hiện nay sang ký quỹ sau và giám sát việc nộp ký quỹ (theo quy định hiện nay tỷ lệ ký quỹ tại VSD là 13%), tỷ lệ giới hạn vị thế định kỳ trong ngày.

Theo quy định này, nhà đầu tư vẫn nộp ký quỹ cho thành viên bù trừ khi giao dịch theo yêu cầu của thành viên nhưng việc nộp ký quỹ của thành viên cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (hiện nay là VSD) được thực hiện sau khi giao dịch căn cứ vào mức ký quỹ yêu cầu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán tính toán cho danh mục vị thế ròng trên từng tài khoản của nhà đầu tư.

Theo các công ty chứng khoán, việc thay đổi từ kiểm soát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ, giới hạn vị thế theo thời gian thực sang định kỳ kiểm soát việc nộp ký quỹ và tỷ lệ giới hạn vị thế sẽ giúp cho thành viên, nhà đầu tư chủ động và linh hoạt, góp phần gia tăng tính thanh khoản cho thị trường.

Đồng thời, quy định mới này cũng đòi hỏi các thành viên bù trừ phải làm tốt hơn công tác quản lý rủi ro.

Theo dữ liệu của VSD, hiện có 19 thành viên bù trừ là các công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Trong số 19 thành viên bù trừ thì Công ty Chứng khoán VPS hiện là công ty có thị phần môi giới chứng khoán phái sinh lớn nhất, với 52% thị phần tại thời điểm kết thúc quý III/2020, gấp hơn 4 lần thị phần của công ty đứng ở vị trí thứ 2.

Góc nhìn đa chiều về room ngoại

Có nhiều ý kiến nêu quan điểm về dự thảo quy định liên quan đến tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài (room).

Góc nhìn đa chiều về room ngoại - Hình 1

Các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán chủ yếu là nhà đầu tư tài chính. Ảnh: Shutterstock.

Quy định về room và dự kiến sửa đổi

Luật Chứng khoán 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2010 không có quy định về nhà đầu tư nước ngoài cũng như tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Các quy định về vấn đề này được thực hiện theo Nghị định của Chính phủ. Kể từ khi TTCK ra đời năm 2000, Chính phủ nhiều lần thay đổi quy định về room theo hướng nới rộng.

Hiện nay, room được thực hiện theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Chứng khoán.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế.

Trường hợp công ty đại chúng có ngành nghề có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì áp dụng quy định đó, trường hợp không có quy định thì áp dụng tỷ lệ tối đa là 49%.

Đối với công ty đại chúng đa ngành nghề có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì áp dụng tỷ lệ thấp nhất. Đối với công ty không bị quy định tỷ lệ, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.

Quy định "trừ điều lệ điều lệ công ty có quy định khác" trao quyền tự quyết cho nội bộ cổ đông của doanh nghiệp, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp phải được 65% cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.

Sau khi đại hội đồng cổ đông có nghị quyết về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, doanh nghiệp phải làm thủ tục với cơ quan quản lý. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy số lượng công ty đại chúng mở room lên 100% rất ít, thậm chí một số công ty đưa tỷ lệ này về 0%.

Sau khi Luật Chứng khoán 2019 được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ 1/1/2021), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật để trình Chính phủ ban hành.

Trong đó, dự thảo quy định nhà đầu tư nước ngoài, đại diện giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi tham gia đầu tư trên TTCK Việt Nam.

Về cơ bản, quy định tại dự thảo kế thừa các quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP về nguyên tắc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng theo cam kết quốc tế và pháp luật chuyên ngành. Điểm mới là bỏ quy định cho phép đại hội đồng cổ đông quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Ý kiến về dự thảo quy định mới

Ông Andy Hồ, Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng bộ phận Đầu tư, Tập đoàn VinaCapital đánh giá, dự thảo Nghị định bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài đối với các công ty không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ đưa TTCK Việt Nam tiệm cận với thông lệ quốc tế, tạo ra sự minh bạch và công bằng cho các nhà đầu tư nội địa và nước ngoài.

Nhờ đó, tạo điều kiện cho TTCK Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong thời gian sắp tới.

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDIRECT cũng cho rằng, quy định như dự thảo Nghị định sẽ góp phần tháo gỡ nút thắt về room trong quá trình nâng hạng TTCK Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.

Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiến cần tôn trọng quyền tự quyết của doanh nghiệp, các cổ đông của doanh nghiệp cần có quyền quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài là bao nhiêu.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Luật và Kiểm soát nội bộ, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, bản chất của một công ty cổ phần là công ty đối vốn, tức là quyền quyết định thuộc về những người nắm đa số vốn trong công ty.

Luật cho phép cổ đông nắm giữ tối thiểu 65% cổ phần dự họp có thể thông qua những quyết định "sống còn" của doanh nghiệp như giải thể công ty, hợp nhất, sáp nhập. Với cổ đông nhỏ, Luật đã dự liệu bảo vệ bằng cách bắt buộc công ty mua lại cổ phần của những cổ đông phản đối quyết định này nếu họ có yêu cầu.

Một số quỹ đầu tư kiến nghị, quyền quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài thuộc về doanh nghiệp, các công ty được phép quyết định/giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong điều lệ. Ngoài ra, một công ty được coi là nhà đầu tư nước ngoài khi có trên 50% vốn nước ngoài trong ít nhất 180 ngày trong 1 năm; có 35% vốn điều lệ thuộc sở hữu của 1 nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan.

Một số ý kiến khác quan ngại, trong trường hợp công ty không còn quyền quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể dẫn đến những tình huống "vận dụng luật", chẳng hạn đăng ký thêm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để qua đó hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Theo ông Long, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, nếu doanh nghiệp "vận dụng luật" một cách đúng luật thì phải tôn trọng. Quyền "tự do kinh doanh ngành nghề mà luật không cấm" là quyền đầu tiên của doanh nghiệp được Luật Doanh nghiệp 2014 và cả Luật Doanh nghiệp 2020 ghi nhận và bảo vệ.

Giải pháp chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng phòng Pháp lý, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cho rằng, đối với các nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK - chủ yếu là nhà đầu tư tài chính, họ không quan tâm đến vấn đề quản lý hay quyền biểu quyết vì họ chỉ đầu tư tài chính (đầu tư gián tiếp).

Ngoài nới room, danh mục ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài cần có lộ trình giảm dần.

Do đó, việc xây dựng cơ chế cho chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) được chính thức áp dụng tại Việt Nam là quan trọng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tận dụng các cơ hội đầu tư trên TTCK. Với cơ chế cho NVDR đã được quy định trong dự thảo Nghị định thì quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại tại công ty đại chúng là phù hợp.

Trong trường hợp mở room hay không muốn mở room đều cần phải thông qua đại hội đồng cổ đông quyết định, điều đó cho thấy quyền của cổ đông được đặt lên hàng đầu.

Do đó, dù áp dụng quy định hiện hành cho phép mở room 100% thì cũng cần thông qua đại hội đồng cổ đông để loại bỏ ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

"Vấn đề tiên quyết là giải pháp cho các nhà đầu tư tài chính, phải tạo cơ chế thực thi chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết một cách hiệu quả", bà Vân nói.

Ông Petri Deryung, Giám đốc quản lý quỹ PYN Elite kỳ vọng, những thay đổi tại Luật Chứng khoán và các luật các có liên quan sẽ dẫn tới việc áp dụng chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết một cách minh bạch tại Việt Nam.

Thực tế thị trường hiện tại đang khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cổ phiếu một cách thiếu minh bạch. Những thay đổi trong quy định về room mang lại lợi ích cho Nhà nước khi doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn tiến hành chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Tây Ninh: Tìm thấy 2 thi thể trong vụ mẹ chở theo 2 con nhảy cầu, 1 vẫn mất tích02:42Phẫn nộ chồng bế con nhỏ đến gặp bồ nhí | Vợ đến đón con và lời nhắn nhủ đầy xót xa02:22Ivanka khóc khi Trump rời Nhà Trắng00:35Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa01:36Vừa về đến Florida, ông Trump bị phu nhân bỏ rơi ngay tại sân bay?01:39Hãi hùng xe container kéo lê thi thể nạn nhân 60km sau va chạm | Nguy hiểm của xe đầu kéo02:45Phú Thọ: Phát hiện 3 cha con cùng chết trên giường không rõ nguyên nhân, để lại lá thư tuyệt mệnh02:17Vì sao cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng không bị còng tay, đi xe Mercedes tới toà?01:16Mỹ bắt giữ 3 chủ tiệm nail gốc Việt 'siêu lừa' ở New York00:39Stefan Thomas - Triệu phú Bitcoin tuyệt vọng vì quên mật khẩu05:34Du khách nước ngoài lao xuống sông Hàn cứu người nhảy cầu tự tử00:59Ảnh: Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng tiếp tục hầu toà00:4021 loạt đại bác chia tay Trump01:14:46Trump ra thông điệp tạm biệt19:48Nghi phạm cướp ngân hàng chế mìn giả ở bãi rác01:23Biden phản pháo phóng viên 'hỏi xoáy'00:32Oiran - Kỹ nữ cao cấp Nhật Bản | Nhan sắc lộng lẫy, thu nhập khủng và những bí mật ít người biết06:48Vĩnh Phúc: Đánh người tử vong bằng điếu cày sau vài câu cãi vã!03:06Cảnh sát đột kích cơ sở ngâm hóa chất công nghiệp để ốc bươu tăng kí01:17Joe Biden nhậm chức Tổng Thống Mỹ trong thời kỳ khó khăn nhất lịch sử04:07

Thông tin đang nóng

Phản ứng của đại gia Đức An khi vợ bị nhận xét mập dù đã giảm cân
19:41:58 22/01/2021
Xuất hiện tình tiết mới trong vụ Trịnh Sảng bỏ rơi 2 con, hóa ra tất cả đều được lên kế hoạch?
20:07:56 22/01/2021
HOT: Triệu Lệ Dĩnh ly hôn Phùng Thiệu Phong, con trai thực chất là của nữ diễn viên và Trần Vỹ Đình?
21:09:59 22/01/2021
HOT: Lệ Quyên chính thức xác nhận yêu Lâm Bảo Châu
23:36:44 22/01/2021
Couple hot nhất WeChoice 2020 gọi tên Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu: Tình tứ công khai, bàn tay của nàng chiếm spotlight!
21:00:42 22/01/2021
Team qua đường bắt trọn clip Ngọc Trinh lên đồ lộng lẫy trên thảm đỏ WeChoice 2020, màn chỉnh váy vì sợ hớ hênh gây sốt
21:06:41 22/01/2021
Trịnh Sảng: 'Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn'
20:01:22 22/01/2021
Phan Đinh Tùng đón con trai thứ hai chào đời cực kháu khỉnh
22:11:01 22/01/2021
Hoài Linh, Khánh Vân giúp nghệ sĩ Mạc Can chữa bệnh
21:13:31 22/01/2021
Trịnh Sảng rao bán căn penthouse 23 triệu USD sau bê bối bỏ rơi con
23:12:26 22/01/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Ben Affleck "xuống sắc" sau khi chia tay "Bond-girl" kém 16 tuổi

Phong cách sao

05:14:43 23/01/2021
Gần 50 tuổi, tài tử Ben Affleck không còn giữ được vẻ cuốn hút như ngày nào.

5 lý do khiến bạn trị mụn không hiệu quả như mong đợi, “kiểm điểm” ngay để khỏi mất công, phí tiền

Làm đẹp

04:23:29 23/01/2021
Đặt thật nhiều kỳ vọng vào sản phẩm trị mụn mới mua mà dùng mãi không thấy có hiệu quả, rất có thể là do bạn đã mắc phải những lỗi skincare này.

Chân dài 9x Louisa Warwick nuột nà siêu gợi cảm với áo tắm bé xíu ở biển

Người đẹp

04:11:27 23/01/2021
Louisa Warwick đang có kỳ nghỉ dài ngày ở Miami (Florida, Mỹ) và có những shoot hình áo tắm đẹp như mộng ở biển.

Neymar phá Barca, rủ Messi và Eric Garcia về PSG

Bóng đá thế giới

00:29:20 23/01/2021
Neymar đang có kế hoạch chống lại Barca, khi chủ động rủ Lionel Messi và Eric Garcia về PSG mùa hè năm nay.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tập luyện vui vẻ trên sân Phú Thọ - TP Hồ Chí Minh

Bóng đá việt nam

00:25:35 23/01/2021
Chiều 22/1, sau khi đến TP Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có buổi tập khá vui vẻ trên sân Phú Thọ, chuẩn bị cho trận đấu gặp CLB TP. Hồ Chí Minh vào chiều tối 24/1 tới.

Mỹ có tân Bộ trưởng Quốc phòng

Thế giới

00:00:18 23/01/2021
Ngày 22/1, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn Tướng Lyod Austin làm tân Bộ trưởng Quốc phòng của nước này.

HLV Zinedine Zidane nhiễm COVID-19

Bên lề sân cỏ

23:48:11 22/01/2021
Theo thông tin được tờ Marca Tây Ban Nha cho biết vào ngày 22/1, HLV CLB Real Madrid ông Zinedine Zidane đã dương tính với COVID-19.

Người Việt chạy đua sở hữu S21 series đầu tiên trên thế giới kèm nhiều quà khủng 

Đồ 2-tek

23:47:59 22/01/2021
Sau khi phá lệ tung ra dòng Galaxy S21 series sớm hơn thường lệ, Samsung một lần nữa phá lệ để siêu phẩm của mình tới tay người tiêu dùng sớm hơn dự kiến.

Những mỹ nhân Hoa ngữ "lao đao" vì bị gán mác "trà xanh": Trịnh Sảng rồi Đổng Khiết, từ "nữ thần" trở thành "con ghẻ quốc dân"

Sao châu á

23:30:10 22/01/2021
Trịnh Sảng, Đường Yên, Angelababy đều là những mỹ nhân bị gán mác trà xanh.

'Nhiệm kỳ tới tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng'

Đời sống

23:27:35 22/01/2021
​Nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng phòng ngừa với những chế tài cụ thể, theo ông Nguyễn Xuân Thắng.