Thay đổi trong đánh giá kết quả cải cách hành chính

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (viết tắt là quy chế năm 2021) ban hành kèm theo Quyết định số 4044 của UBND tỉnh có nhiều thay đổi so với quy chế năm 2019.

Tăng mức độ yêu cầu

Quy chế năm 2021 đã bổ sung một số tiêu chí đánh giá mới như: Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong năm; báo cáo công tác kiểm soát TTHC trên môi trường điện tử; giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm; quản lý, sử dụng tài sản công; sử dụng hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh… Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ đã chuyển từ khuyến khích sang bắt buộc thực hiện; một số tiêu chí tăng mức độ quy định đạt được. Ví dụ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 được giải quyết thành công so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao chỉ còn 2 mức đánh giá (đạt 100% và dưới 100%) thay vì 3 mức độ đánh giá như trước.

Thay đổi trong đánh giá kết quả cải cách hành chính - Hình 1

Quang cảnh điểm cầu chính hội nghị trực tuyến tập huấn quy chế năm 2021.

Ngoài ra, điểm chuẩn của một số tiêu chí đã được điều chỉnh lại theo mức độ quan trọng của từng nội dung đánh giá. Trước đây, chỉ cần chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phát triển ngành, lĩnh vực và việc triển khai tạo chuyển biến tích cực trên thực tế là được tính điểm. Còn hiện nay, phải có từ 2 giải pháp trở lên mới được 1 điểm; có 1 giải pháp được 0,5 điểm. Về mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC, hoàn thành 100% công việc, nhiệm vụ được 1 điểm; từ 90% đến dưới 100% còn 0,5 điểm; từ 85% đến dưới 90% còn 0,25 điểm; dưới 85% hoặc không có kế hoạch CCHC đánh giá 0 điểm. Thời hạn gửi báo cáo được dời từ ngày 15-12 sang 20-12 để đảm bảo tài liệu kiểm chứng của các đơn vị được cập nhật đầy đủ trên phần mềm; nhưng thời hạn gửi hồ sơ trễ hạn lại rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày (hạn cuối ngày 22-12)…

Tạo ra sự chủ động

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá sát với kết quả đạt được từ lần đầu gửi hồ sơ, quy chế năm 2021 thống nhất điểm thưởng chung tối đa 5 điểm. Đối với cấp xã, quy chế chỉ quy định các tiêu chí đánh giá chung nhất với tổng điểm 90/100 (gồm cả điểm thưởng). Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn, UBND cấp huyện được quy định một số tiêu chí có tính đặc thù, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương với tối đa 10 điểm còn lại. Quy định này nhằm dần tạo ra sự chủ động cho UBND cấp huyện trong xây dựng các tiêu chí đánh giá cấp xã; tiến tới chuyển giao hoàn toàn quyền chủ động xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá cho các đơn vị thuộc và trực thuộc cấp huyện.

Bên cạnh đó, quy chế năm 2021 cũng hệ thống lại trình tự, thời gian, cách tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị, địa phương và việc thẩm định kết quả tự đánh giá của Hội đồng đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC tỉnh. Đơn cử, việc tự đánh giá, chấm điểm phải có các tài liệu kiểm chứng kèm theo; nếu không có phải giải trình rõ ràng cách đánh giá. Nếu tài liệu kiểm chứng cung cấp chưa đầy đủ, chưa đảm bảo yêu cầu thì khi giải trình bổ sung, thay đổi tài liệu kiểm chứng đạt yêu cầu chỉ được tối đa 70% số điểm chuẩn ở mức đạt được của tiêu chí. Quy định này giúp các đơn vị quan tâm hơn đến việc chuẩn bị, nộp hồ sơ; giảm áp lực cho tổ giúp việc sau khi có giải trình bổ sung.

Từ năm 2017, việc đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC trên Phần mềm quản lý chấm điểm – Bộ chỉ số CCHC các cấp tỉnh (https://pari.khanhhoa.gov.vn) đã được tỉnh triển khai ở cả 3 cấp, nhưng các đơn vị thuộc và trực thuộc các cơ quan, đơn vị vẫn phải chấm điểm trên hồ sơ giấy. Để tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các đơn vị và tỉnh, quy chế năm 2021 quy định phải đánh giá, chấm điểm cả các đơn vị này trên phần mềm và thực hiện ngay từ năm nay.

Bà Trần Thu Mai – Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, quy chế năm 2021 được ban hành khi Thủ tướng Chính phủ đã có Nghị quyết số 76/2021 ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó xác định nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mới, quan trọng cho giai đoạn này. Do đó, nhiều nội dung, tiêu chí đánh giá được cập nhật, điều chỉnh để đảm bảo đánh giá đồng bộ, thống nhất, sát với quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Để đạt được kết quả đánh giá tốt theo quy chế này, các đơn vị, địa phương phải vào cuộc ngay từ đầu, triển khai một cách toàn diện, thực chất và liên tục công tác CCHC tại đơn vị.

Tổ chức, sắp xếp các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ TP Cần Thơ

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 2464/Q-UBND về việc tổ chức lại tổ chức thuộc, trực thuộc và giải thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

Tổ chức, sắp xếp các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ TP Cần Thơ - Hình 1

Tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, thành Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ. Trong ảnh: Viên chức đang kiểm kê kho lưu trữ.

Theo đó, thành lập Phòng Cải cách hành chính - Văn thư, lưu trữ (trên cơ sở tiếp nhận chức năng cải cách hành chính của Phòng Cải cách hành chính, Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; tiếp nhận toàn bộ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ). ồng thời, tổ chức lại Phòng Cải cách hành chính, Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, thành Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.

UBND thành phố cũng quyết định giải thể Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng; sáp nhập Phòng Hành chính - Tổng hợp vào Phòng Nghiệp vụ 2, thành Phòng Nghiệp vụ 2 thuộc Ban Tôn giáo.

► UBND thành phố cũng vừa ban hành Quyết định số 2465/Q-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ. Theo đó, tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ, thành Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự và các nội dung khác có liên quan theo quy định; quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

TP.HCM: Rơi thang máy từ tầng 4 xuống tầng hầm, một cô gái bị đa chấn thương
09:18:51 22/01/2022
Hình ảnh tại lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh
14:41:59 23/01/2022
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch: ‘Không có gì đã qua và đã mất’
19:30:34 22/01/2022
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch
07:26:34 22/01/2022
Ông Đoàn Ngọc Hải đòi trả Việt Hương xe cấp cứu "vì cô ấy không xứng đáng làm từ thiện"?
11:35:03 22/01/2022
Di huấn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về tang lễ, không muốn xây tháp
11:56:25 22/01/2022
Truyền thông quốc tế ca ngợi ảnh hưởng và công đức của thiền sư Thích Nhất Hạnh
09:58:46 22/01/2022
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Người điềm đạm nhất thế giới: Dành cả cuộc đời cho hoạt động hòa bình
11:37:11 22/01/2022
Cuộc đời Thiền sư Thích Nhất Hạnh
10:43:54 22/01/2022
Những phát ngôn nổi tiếng, được trích dẫn nhiều nhất của thiền sư Thích Nhất Hạnh
09:08:33 22/01/2022

Thông tin đang nóng

Xa nhà nhớ vợ đòi cô ấy đến thăm, đêm đoàn tụ tôi đờ đẫn khi vừa cởi váy ngủ
22:53:23 23/01/2022
Bà Phương Hằng chúc mừng nghệ sĩ được minh oan, Trấn Thành - Thủy Tiên có động thái đáp trả bất ngờ
00:02:59 24/01/2022
Diện lại đôi boots hầm hố, Chi Pu năm xưa nhận "gạch đá" tơi bời, giờ được khen nức nở
23:53:10 23/01/2022
Di Băng gửi lời xin lỗi, đăng hình con gái lớn check-in trên du thuyền sang chảnh khiến dân tình suýt nhận không ra
23:03:13 23/01/2022
DJ Mie vướng nghi án "nâng cấp" body sau loạt ảnh diện đồ ôm sát
23:33:13 23/01/2022
Nhật Kim Anh bức xúc đòi livestream công khai mọi thứ, showbiz lại có biến mới gì đây?
21:43:33 23/01/2022
Tháo bỏ nhẫn cưới hậu ly thân chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh thay thế bằng món đồ giá 3 tỷ?
21:50:06 23/01/2022
Đông Nhi diện áo gài mong manh như Ngọc Trinh, "báu vật" mẹ bỉm liền mất hút
23:51:13 23/01/2022
Sinh nhật tuổi 49 của Chi Bảo: Dàn mỹ nhân không tuổi đọ sắc, hội ái nữ sắp vượt mặt phụ huynh vì điều này?
23:30:02 23/01/2022
Riêng gì H’Hen Niê, Thuỳ Tiên cũng sắm đồ ở chợ: Hoa hậu vẫn bình dân như người thường! 
23:50:05 23/01/2022

Tin mới nhất

TP Hồ Chí Minh: Chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

07:14:10 24/01/2022
Tại Nhà Văn hoá Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1), chương trình Vòng Tay Việt do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp cùng Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã trao quà và lì xì cho 295 em học sinh ở 22 ...

Rộn ràng Tết sum vầy dành cho công nhân tại TP Hồ Chí Minh

07:11:43 24/01/2022
Khi những ngày Tết đã đến gần, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình Tết sum vầy tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về ...

Xuất cấp hơn 13.610 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 9 tỉnh

07:07:46 24/01/2022
Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp, bàn giao hơn 13.616,36 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 tỉnh để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt đầu năm 2022 và nhân...

Chăm lo Tết cho người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng núi

06:55:37 24/01/2022
Là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chị Lò Thị Thuận, bản Muổi Nọi, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu cho biết, rất vui mừng khi được tặng các phần quà ý nghĩa. Chị Thuận sẽ dành các phần quà này để sử dụng trong dịp Tết và bày tỏ mong mu...

Tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022

06:47:11 24/01/2022
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị; các huyện, thị, thành khẩn trương tập trung triển khai quyết liệt, hiệu qu...

Quảng Trị: Ấm lòng những phiên chợ 0 đồng ngày giáp Tết

06:42:03 24/01/2022
Được tổ chức từ sáng sớm, mỗi phiên chợ có 25 gian hàng với những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho ngày Tết cổ truyền như: Gao nếp, mứt, trà, bánh chưng, hương, kẹo, cá khô, mì tôm, dầu ăn, rau củ quả... Ngoài ra, còn có các mặt hàng phục...

Trao nhau set quà, order món Tết

06:39:45 24/01/2022
Dịch bệnh kéo dài, thu nhập giảm khiến xu hướng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần có sự thay đổi, trong đó tập trung vào hàng thực phẩm thiết yếu, bổ dưỡng sức khoẻ, đặc biệt có cả những set quà hương liệu phòng dịch

Lao động Việt có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài năm 2022

06:37:05 24/01/2022
Theo Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore bắt đầu phát đi những thông tin thu hút lao động ngoài nước đến làm việc với nhiều đãi ngộ hấp dẫn; mở ra nhiều cơ hội với lao động Việt

Gần 80% diện tích đã có nước cho vụ Đông Xuân

06:33:20 24/01/2022
Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương, đặc biệt các tỉnh hiện có diện tích có nước thấp như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành tối đa các phương...

Cao tốc Bắc Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây chậm tiến độ

06:30:34 24/01/2022
Đại diện Ban điều hành dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, một số nhà thầu đã đăng ký tổ chức thi công xuyên Tết Nguyên đán 2022 để bù tiến độ bị chậm của dự án

Doanh nghiệp dầu khí có thể tiếp tục hưởng lợi nhờ đà tăng giá dầu trong ngắn hạn

06:28:02 24/01/2022
Chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19, nhưng doanh nghiệp dầu khí vẫn có một năm kinh doanh khởi sắc nhờ giá dầu tăng mạnh

Dự án mở rộng Quốc lộ 27 qua Ninh Thuận hoàn thành trước Tết Nguyên đán

06:22:29 24/01/2022
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Thuận do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng phục vụ người dân lưu thông đón Tết Nguyên đán sắp tới

Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030

06:20:15 24/01/2022
Với mục đích từng bước cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được giao nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4/2...

Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' ở bến Bình Đông bắt đầu nhộn nhịp

06:17:56 24/01/2022
Những ngày này, chợ hoa cảnh, cây kiểng trên bến Bình Đông (Quận 8, TP Hồ Chí Minh) đã bắt đầu nhộn nhịp ghe thuyền mang hoa từ các tỉnh miền Tây về bày bán

Ra mắt Mạng lưới câu lạc bộ logistics sinh viên Việt Nam

06:13:28 24/01/2022
Được thành lập vào ngày 10 tháng 7 năm 2021 dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA), LCN là tổ chức quy tụ những câu lạc bộ về Logistics và Chuỗi cung ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đà...

Đề xuất mở cửa đón khách quốc tế hoàn toàn vào dịp 30/4

06:05:45 24/01/2022
Nhằm phục hồi ngành kinh tế xanh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sẽ trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch mở cửa đón khách quốc tế bình thường vào dịp 30/4 năm nay

Chế biến cá khô tại Bến Tre nhộn nhịp vào vụ tết

05:46:03 24/01/2022
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hoạt động sản xuất ở làng nghề truyền thống chế biến cá khô, tôm khô tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre lại nhộn nhịp

Cả nước có 103.000 xe kinh doanh vận tải đã lắp camera giám sát

05:42:54 24/01/2022
Tuy nhiên, thống kê của các Sở Giao thông Vận tải, số xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là hơn 79.500 xe. Số lượng phương tiện đang hoạt động kinh doanh vận tải là ...

Nuôi heo rừng lai dày đặc, la liệt con to con nhỏ, chưa đến tết nông dân Đắk Nông đã bán hết sạch

05:39:43 24/01/2022
Mặc dù còn gần nửa tháng mới đến Tết Nguyên đán, nhưng gia đình ông Phạm Văn Sáu, ở xã Đắk Ha (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông), đã không còn heo rừng lai để bán

Thái Bình: Trồng thứ cây cảnh mang ý nghĩa may mắn, bình an, cứ đến Tết cả làng này vui như hội

05:35:48 24/01/2022
Xã Minh Tân, huyện Đông Hưng (Thái Bình) là một trong những địa phương có truyền thống trồng hoa, trồng cây cảnh từ nhiều năm nay

Mang con đặc sản bò ngang về cho mẹ nấu canh, xưa nói tên nghĩ ngay đến nhà nghèo, nay nhà giàu cũng thèm ăn

05:32:55 24/01/2022
Hình ảnh món canh cua đồng với cách làm thủ công do chính tay mẹ nấu ngày nào vẫn luôn sống mãi trong tôi vì tôi chỗ đó là thứ thức ăn chân phương, chan chứa hồn quê

Hải Dương: Cả làng ra đồng hì hục đào loại cây cảnh này, đem buộc kín cho thương lái chở vào miền Nam

05:28:17 24/01/2022
Năm nào cũng vậy, cứ trước Tết nguyên đán khoảng chục ngày là người dân xã Gia Xuyên, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) lại nô nức đào gốc, buộc cây hoa đào tết để cho thương lái chuyển đào miền Nam bán dịp tết

Cách làm mứt táo chuẩn quà quê bán tết của nông dân Ninh Thuận

05:24:53 24/01/2022
Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường ngày Tết, trong những ngày này, người dân xã Phước Hậu (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đang tất bật với nghề làm mứt táo

Giá tiêu tăng lên 80.000-87.000 đồng/kg, vì sao có nông dân trồng tiêu Bình Phước trải bạt để trái chín tự rụng?

05:22:23 24/01/2022
Thời điểm này, nông dân trồng tiêu trên địa bàn huyện Đồng Phú (Bình Phước) đang bước vào chính vụ thu hoạch

Đồ ăn nhanh mới nhất do nông dân Bình Thuận "sáng chế" chính là món kem tươi thanh long

05:18:33 24/01/2022
Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, khiến thị trường, giá cả nông sản không ổn định

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu - Nhà Vật lý hàng đầu Việt Nam qua đời

22:41:26 23/01/2022
GS.VS Nguyễn Văn Hiệu - Nhà Vật lý hàng đầu Việt Nam vừa qua đời vào trưa ngày 23/1 do bệnh nặng, tuổi cao, hưởng thọ 84 tuổi

Cả thành phố dồn sức xây dựng nông thôn mới

21:46:04 23/01/2022
TP.HCM đang bước những bước cuối cùng để hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Để làm điều này, cả thành phố đã dồn sức cho khu vực nông thôn

Trung ương Hội NDVN, Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt thăm hỏi, trao quà tết cho nông dân xã vùng biên Tây Ninh

21:42:05 23/01/2022
200 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã vùng biên Long Thuận, Tiên Thuận (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt thăm hỏi, trao tặng quà Tết Nguyên đán năm...

Tân Sơn Nhất nghẹt người, khách nằm dài giữa nhà ga chờ chuyến bay

21:41:33 23/01/2022
Gần Tết, lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng đông. Nhiều người lo trễ chuyến do làm thủ tục kéo dài đã ra sớm, nằm ngồi vật vờ chờ chuyến bay

Giá mít Thái hôm nay 23/1: Nông dân trồng mít "nín thở" chờ giá tăng

21:18:21 23/01/2022
Cập nhật giá mít Thái hôm nay 23/1 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít không tăng không giảm so với hôm qua

Có thể bạn quan tâm

HOT: Chị gái Đặng Thu Thảo livestream đáp trả Phương Lê, kể "góc khuất" của Thùy Tiên nhưng lời nói lại mâu thuẫn đến khó hiểu

Sao việt

07:25:14 24/01/2022
Chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã kể lại những chuyện xảy ra giữa em gái mình và Phương Lê

Nữ idol hot nhất Seoul Music Awards 2022: Để bài phát biểu nhận giải trong... vùng nhạy cảm, còn lôi ra trước bàn dân thiên hạ

Sao châu á

07:21:17 24/01/2022
Nữ idol này đã trở thành chủ đề khiến dân mạng không ngừng bàn tán sau khi xuất hiện tại Seoul Music Awards 2022

Nhật Hạ tặng fan hai MV lãng mạn mới “Như chút nắng hư hao” và “Mong Manh”

Nhạc việt

07:19:36 24/01/2022
Những sản phẩm âm nhạc mới, được Nhật Hạ liên tiếp giới thiệu tới người hâm mộ, trong khoảng thời gian ngắn

“Lỗi đánh máy” Nissan Almera bị đình chỉ dán nhãn năng lượng

Ôtô

07:04:14 24/01/2022
Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chính thức ra văn bản yêu cầu nhà phân phối Nissan tại Việt Nam đình chỉ việc dán nhãn năng lượng trên chiếc Nissan Almera phiên bản VL

2 cách làm cá diêu hồng kho tiêu thơm ngon đậm đà hương vị cho bữa cơm

Ẩm thực

07:00:12 24/01/2022
Cá diêu hồng là một loại cá vô cùng quen thuộc và có thể chế biến thành nhiều món ăn, đặc biệt là các món kho. Hôm nay hãy cùng vào bếp và thực hiện 2 cách làm cá diêu hồng kho tiêu đơn giản đậm đà cho gia đình nhé!

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 23: MU lọt tốp 4, Liverpool 'thổi lửa' vào Man City

Bóng đá thế giới

06:48:33 24/01/2022
Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (Premier League) 2021/2022 sau vòng 23, Liverpool phả hơi nóng vào Man City, MU tiến vào tốp 4

U23 Việt Nam ở lại Hà Nội, không về quê ăn Tết

Bóng đá việt nam

06:43:02 24/01/2022
Các cầu thủ và ban huấn luyện đội U23 Việt Nam sẽ không về quê nghỉ Tết Nhâm Dần, mà ở lại Hà Nội tập luyện đến khi sang Campuchia dự giải U23 Đông Nam Á 2022

Top 10 môtô Ducati đời 2022 đáng sở hữu nhất

Xe máy

06:34:25 24/01/2022
Kênh Motor TV vừa gợi ý cho khách hàng 10 môtô Ducati đời 2022 đáng sở hữu nhất. Cùng điểm qua những cái tên đáng chú ý này

Khối tài sản "khủng" Khánh Vy VTV sở hữu ở tuổi 23

Netizen

06:08:32 24/01/2022
Mới chỉ ngoài 20 tuổi nhưng Khánh Vy đã sở hữu tài sản nhà, xe, hàng hiệu... khiến nhiều người ngưỡng mộ

10 gam màu "chuẩn chỉnh" giúp căn bếp nhỏ trở thành điểm nhấn khó quên cho ngôi nhà

Sáng tạo

05:53:43 24/01/2022
Tạo một không gian nấu nướng bằng những gam màu tràn đầy cảm hứng, vui vẻ, thư thái sau mỗi ngày đi làm về là điều cần thiết để tránh cảm giác mệt mỏi cho những ai bước vào bếp