Thánh Gióng mà phải đợi “đủ tuổi quy hoạch”, lấy ai đánh thắng giặc Ân?

Theo Đại biểu Lê Thanh Vân, nhân tài cần phải được phân loại theo 6 lĩnh vực cụ thể: chính trị, quản lý, điều hành, khoa học, chuyên môn và văn hóa – nghệ thuật.

Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nếu không khai thác sử dụng thì quốc gia thiệt thòi, chậm phát triển. Đất nước ta đang đứng trước những nguy cơ, thách thức lớn; tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt, nguồn vốn cho đầu tư phát triển đã đến hồi khó khăn; đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa việc khai thác tài nguyên hiệu quả với việc thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tri thức.

Muốn làm được điều đó, không có lựa chọn nào khác là phải biết trọng dụng nhân tài . Lịch sử phát triển của thế giới nói chung và các quốc gia, dân tộc nói riêng, đều gắn liền với chính sách trọng dụng nhân tài .

Việc phát hiện, trọng dụng và đào tạo nhân tài từ truyền thuyết đến thời đại Hồ Chí Minh

Vấn đề phát hiện, trọng dụng và đào tạo nhân tài tiếp tục được nhắc tới khi năm 2020 là tròn 20 năm chương trình đường lên đỉnh Olympia được tổ chức nhưng hầu hết các nhà vô địch đều đi du học Úc và sau đó đa phần ở lại Úc làm việc. Đến nay, chỉ có 3/18 nhà vô địch là về nước làm việc và con số đó làm nhiều người cảm thấy ít ỏi. Theo nhiều chuyên gia muốn nhân tài phát huy trí tuệ thì phải có chính sách phù hợp.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ và được lắng nghe ý kiến của Tiến sĩ Lê Thanh Vân , Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV – người đã đề cập liên tiếp ở 2 khóa Quốc hội rằng phải phải xây dựng một đạo luật về trọng dụng nhân tài , coi đó là Chiếu cầu hiền của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay nhưng đến nay vẫn chỉ là sự ghi nhận.

Thánh Gióng mà phải đợi đủ tuổi quy hoạch, lấy ai đánh thắng giặc Ân? - Hình 1

Tiến sĩ Lê Thanh Vân , Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV (ảnh: Thùy Linh)

Theo Tiến sĩ Lê Thanh Vân, tính đến nay, việc phát hiện, trọng dụng và đào tạo nhân tài của chúng ta mới dừng lại ở chủ trương trên giấy hoặc đề cập đâu đó ở các văn bản rải rác, chưa hề có văn bản pháp luật nào xác định mục tiêu, nội dung hình thức, phương pháp trọng dụng nhân tài .

Tóm lại, vấn đề nhân tài đến nay chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là Quốc hội ban hành dưới dạng một đạo luật.

Ngày xưa, nhà vua ban Chiếu cầu hiền – đó là văn bản chính thức có giá trị như một đạo luật để thể hiện chính sách trọng dụng nhân tài của nhà nước và chính sách đó thực thi rất hiệu quả.

Cụ thể, từ thời huyền thoại, theo truyền thuyết, vua Hùng đã cho sứ giả đi hang cùng ngõ hẻm lùng xục chiêu mộ nhân tài, từ đó chúng ta có Thánh Gióng 3 tuổi đánh thắng giặc Ân.

Đó là câu chuyện truyền thuyết nhưng thể hiện tầm vóc của một chính sách trọng dụng nhân tài có từ trong thần thoại, đó là khát vọng của nhân dân thể hiện được dưới câu chuyện nhà vua biết trọng dụng nhân tài để bảo vệ, xây dựng đất nước.

Và từ câu chuyện truyền thuyết đã trở thành sự thật khi các triều đại từ nhà Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Trần đến nhà Nguyễn, các triều đại thịnh trị thường có Chiếu cầu hiền.

Ví như nhìn vào triều đại Lê sơ cho thấy, vua Lê Thánh Tông đã đạt được những thành tựu rực rỡ trong xây dựng, phát triển đất nước và được xem là đỉnh cao của chế độ phong kiến tập quyền Việt Nam.

Là một vị vua anh minh, Lê Thánh Tông đặc biệt dành sự quan tâm trong việc xây dựng con người chính trị, mà trọng tâm là vấn đề đào tạo và sử dụng quan lại. Chính sách trọng dụng nhân tài thời Lê Thánh Tông đã trở thành “khuôn phép”, hay “chế độ” như các sử gia phong kiến đã đánh giá, để các triều đại sau đó noi theo, xem như một hình mẫu trong việc tổ chức và xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh.

Dưới triều vua Lê Thánh Tông có nhiều cách thức tuyển dụng, trọng dụng nhân tài như thông qua hình thức thi tam trường: Hương, Hội, Đình. Vòng đầu thi kinh nghĩa, gồm các sách tứ thư, ngũ kinh của Nho giáo. Vòng hai thi chiếu biểu (tức soạn thảo các văn bản hành chính như chiếu, biểu, sớ…). Vòng ba thi sáng tác thơ phú theo chủ đề. Vòng bốn thi văn sách để viết các bài tự luận.

Theo Đại biểu Lê Thanh Vân, với cách thi tuyển gắn với trường hợp cụ thể, đề thi mở, không có trong sách vở thì chuyện mớm đề thi, thủ sẵn phao thi là hoàn toàn không có tác dụng gì.

Đến thời đại Hồ Chí Minh , Bác có 2 công thư vào cuối năm 1945 và giữa năm 1946 gửi chính quyền cả nước đề nghị phát hiện và tiến cử nhân tài cho nhà nước.

Qua tìm hiểu thì thấy, Bác chỉ dựa trên 3 phương pháp:

Một là, muốn biết người đó có giỏi không thì hỏi thông qua bạn bè, khi bạn bè thừa nhận thì chắc chắn sẽ giỏi chứ không phải “lấy tín nhiệm bỏ phiếu gầm bàn”.

Hai là hỏi hàng xóm, láng giềng xem người ta ứng xử ông bà, bố mẹ có hiếu kính, lễ nghĩa không, đối xử với hàng xóm có nhân nghĩa không. Nếu có thì đó là người có đức.

Ba là, Bác Hồ trực tiếp sát hạch nói chuyện, cảm nhận thần thái, khẩu ngữ tư duy để định vị xem người đó có học, có tầm nhìn hay không rồi giao một công việc tương ứng để từ đó đánh giá.

Chính nhờ phương pháp đó nên Bác có những học trò cực kỳ xuất sắc như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn….

Phải có một đạo luật riêng để thi hành chính sách trọng dụng nhân tài

Còn ngày nay thì Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân thừa nhận: “Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có nêu ra chủ trương “thí điểm chế độ tiến cử, chế độ tập sự lãnh đạo quản lý; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo hướng những người được dự kiến đề bạt, bổ nhiệm phải trình bày đề án hoặc chương trình hành động trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”. Nhưng tiếc rằng, đến nay, chủ trương ấy chưa được triển khai cụ thể trên thực tế.

Thời gian qua, trên cơ sở chính sách chung của Đảng và Nhà nước, một số ngành, địa phương đã có cơ chế trọng dụng nhân tài, như: Bộ Giao thông – Vận tải, Quảng Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh , Đà Nẵng… nhưng mỗi nơi một kiểu, cách làm khác nhau, thiếu tính nhất quán, thiếu tính liên tục, chưa thành quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc trên phạm vi cả nước. Cho đến nay, chưa có một tổng kết đúng tầm về chính sách trọng dụng nhân tài”.

Còn nhìn vào chương trình truyền hình Đường lên đỉnh Olympia, Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, đây là sân chơi do một đài truyền hình chứ không phải chương trình của Chính phủ, càng không phải nơi thực thi một đạo luật của Quốc hội tuy nhiên chương trình ngay từ khi ra đời đã thu hút rất đông quần chúng nhân dân quan tâm và chọn được nhiều nhân tài trẻ nhưng điều đáng nói là các em đều nhận được học bổng nước ngoài, đi du học và đa số không trở về nước. Điều này đặt ra rằng, cần phải có giải pháp để thu hút nhân tài.

Tình hình ấy, Tiến sĩ Lê Thanh Vân cho rằng, cần phải có một đạo luật, làm cơ sở pháp lý chuẩn mực để thi hành chính sách trọng dụng nhân tài trên phạm vi cả nước.

Nếu Luật Trọng dụng nhân tài được xây dựng thì nội dung của nó sẽ phải đề cập đến những vấn đề cơ bản về: định nghĩa nhân tài; phân loại nhân tài trong từng lĩnh vực; những nguyên tắc lựa chọn và trọng dụng nhân tài; chính sách phát hiện, trọng dụng nhân tài; cam kết, cống hiến của nhân tài; trách nhiệm tiến cử, đề cử, trọng dụng nhân tài; đánh giá năng lực, cống hiến của nhân tài; cơ chế bảo vệ nhân tài và chế tài xử lý đối với những hành vi trù dập, ngăn cản nhân tài…

Theo Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, trước tiên, bây giờ phải đưa ra định nghĩa chuẩn mực về nhân tài, không thể nói chung chung.

Hiểu theo nghĩa chung nhất, thì nhân tài là người có khả năng “kinh bang tế thế”, biết xoay chuyển cục diện, có năng lực nổi trội. “TÀI, TRÍ” phải gắn với “TÂM, CAN”, tức là trí tuệ, tài năng phải gắn với cái tâm trong sáng và trách nhiệm rõ ràng. Nói một cách giản dị như cha ông ta, là TÀI phải gắn với ĐỨC.

Một học giả người Mỹ tên là Dave Ulrich cho rằng, nhân tài là sự kết hợp nhuần nhuyễn của ba yếu tố, đó là tài năng, cam kết và cống hiến (Competence, commitment và contribution) mà người ta gọi là lý thuyết 3C.

“Và theo tôi, thì nhân tài cần phải được phân loại theo 6 lĩnh vực cụ thể về: chính trị, quản lý, điều hành, khoa học, chuyên môn và văn hóa – nghệ thuật’, Đại biểu Quốc hội này nói.

Theo đó, nhân tài trong chính trị là những người xuất chúng, có tư duy ở tầm tư tưởng, trên cơ sở nhận thức đúng đắn quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội , có tầm nhìn xa, trông rộng để hoạch định đường lối, chính sách chiến lược, làm định hướng dẫn dắt, có khả năng khởi xướng chính sách và tạo cảm hứng cho muôn người đi theo.

Nhân tài trong quản lý là những người có năng lực vượt trội về phương pháp, biết cụ thể hóa tư tưởng chính trị thành những chính sách cụ thể, những quy tắc xử sự phù hợp để triển khai các mục tiêu, định hướng trở thành hiện thực.

Nhân tài trong điều hành là những người nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật để chỉ huy hệ thống thuộc quyền vận hành theo đúng mục tiêu, đạt được kết quả như mong muốn.

Nhân tài trong khoa học là những người có khả năng nhận thức được quy luật vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng theo vòng xoáy trôn ốc của phát triển, từ đó đưa ra những lời giải cho việc xử lý những vấn đề mà cuộc sống đặt ra.

Nhân tài trong chuyên môn là những người có khả năng ứng dụng thuần thục các quy trình, quy phạm, quy tắc trong công việc, bảo đảm sự đúng đắn, chính xác, tuyệt đối, mà không để xảy ra sai phạm.

Và cuối cùng, nhân tài trong văn hóa – nghệ thuật là những người có khả năng sáng tạo , trình bày các tác phẩm, các giá trị văn hóa, nghệ thuật đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân.

Phân loại được 6 nhóm nhân tài như trên, sẽ là cơ sở để bố trí nhân sự phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể theo sở trường, sở đoản của từng người.

Một người có khả năng làm tốt công tác phong trào, chưa hẳn trở thành một chính trị gia, một nhà lãnh đạo trong hệ thống chính trị; một doanh nghiệp giỏi về sản xuất, kinh doanh chưa hẳn trở thành một nhà quản lý, điều hành trong bộ máy hành chính; một nhà khoa học xuất sắc chưa hẳn trở thành một chính khách…

Trên thực tế, chúng ta đã có sự nhầm lẫn đáng tiếc trong việc trọng dụng nhân tài. Đôi khi, vì cơ cấu mà xem nhẹ tiêu chuẩn, vì tính đại diện mà xem nhẹ chất lượng cán bộ.

Cần phải dỡ bỏ các rào cản về độ tuổi quy hoạch đối với hiền tài

Theo Đại biểu Lê Thanh Vân, lâu nay, chính sách trọng dụng nhân tài ở nước ta mới chỉ được tiến hành một cách riêng lẻ, chưa đồng bộ. Người có trình độ, năng lực lại không được đề bạt, cất nhắc, không được đánh giá, ghi nhận, vì không có vây cánh hoặc thiếu sự thừa nhận, sự giúp đỡ của cơ quan, tổ chức và đặc biệt là ở người có thẩm quyền.

Trong xã hội , bộ máy chúng ta không thiếu nhân tài, nhưng hành lang pháp lý thực sự minh bạch để nhân tài đường hoàng bước ra “phò dân, giúp nước” chưa đủ, chưa đúng và chưa trúng. Nếu người đứng đầu các cơ quan, tổ chức thực sự có “tài, trí, tâm, can”, thì chính họ sẽ có cách để chiêu hiền, đãi sĩ.

Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy rằng, chỉ có nhân tài mới nhận ra nhân tài. Lẽ thường ấy cũng được thể hiện qua những câu châm ngôn, như “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” là vì vậy.

Chính vì vậy, một nguyên tắc mà vua Lê Thánh Tông trị quốc là hễ ai giỏi hơn thì sẽ có chức vụ cao hơn chứ để kẻ chui lủi trong học tập, mua bằng cấp, gian trá trong mua phiếu tín nhiệm, chạy chọt giữ quyền định đoạt thì nhân tài dễ bị vùi dập do đó cần phải có chính sách xử lý nghiêm khắc đối với những kẻ che giấu, ngáng chân nhân tài. Có như vậy hiền tài mới đường đường xuất thân, lộ diện.

Bên cạnh đó, cần có chính sách thu hút người tài bằng cơ chế ưu đãi đặc biệt mà một số địa phương đã và đang làm. Nhân tài phải được đối xử khác với người thường, phải được ưu tiên trọng dụng.

Nhân tài trong lĩnh vực chính trị tư tưởng phải được đào tạo, bồi dưỡng để trở thành chính khách, chính trị gia.

Với nhóm người tài quản lý, điều hành, cần đào tạo bài bản, trải qua môi trường thực tế để họ bộc lộ năng lực quản lý, điều hành.

Nhân tài trong khoa học, chuyên môn, trong văn hóa, nghệ thuật phải có môi trường trong sáng, có đủ điều kiện để khai triển tài năng…

Ngoài ra, cần phải có cơ chế tiến cử, đề cử gắn liền với trách nhiệm trước pháp luật và cơ chế bảo vệ nhân tài.

Cuối cùng, Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng: “Từ cổ chí kim, chưa bao giờ giới hạn độ tuổi đối với hiền tài mà chúng ta chỉ giới hạn độ tuổi lao động phổ thông.

Bởi lẽ, trong thần thoại, Thánh Gióng 3 tuổi mà đợi quy hoạch, chờ đến tuổi thì làm gì có vị thánh đánh thắng giặc Ân như vậy. Hay Lý Thường Kiệt nếu quy hoạch, hạn chế độ tuổi thì ông ấy 83 tuổi không thể cầm quân đánh giặc được….Do đó, muốn phát hiện, trọng dụng nhân tài thì phải dỡ bỏ các rào cản về độ tuổi quy hoạch đối với hiền tài”.

Có một ngôi trường cấp 3 nổi danh là "cái nôi" đào tạo nhân tài, MC Diệp Chi cũng tốt nghiệp từ đây và xuất sắc đỗ thủ khoa đại học

Ngoài MC Diệp Chi, trường THPT này gây ấn tượng khi đào tạo ra những cựu học sinh vô cùng nổi tiếng.

Có một ngôi trường cấp 3 nổi danh là cái nôi đào tạo nhân tài, MC Diệp Chi cũng tốt nghiệp từ đây và xuất sắc đỗ thủ khoa đại học - Hình 1

Với khán giả truyền hình, BTV Diệp Chi là gương mặt vô cùng quen thuộc, tài năng, gắn liền với sự thành công của sân chơi trí tuệ "Đường lên đỉnh Omlypia". Không chỉ vậy, nữ BTV còn gây ấn tượng với khán giả bởi thành tích học tập "khủng".

Cô từng đoạt giải 3 môn Văn cấp tỉnh năm lớp 9, đoạt giải khuyến khích môn Văn cấp tỉnh năm lớp 12, giành giải nhất chương trình "Nữ sinh tương lai" ở khu vực miền Trung. BTV gốc xứ Nghệ này cũng từng đỗ thủ khoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm (khối D).

Có một ngôi trường cấp 3 nổi danh là cái nôi đào tạo nhân tài, MC Diệp Chi cũng tốt nghiệp từ đây và xuất sắc đỗ thủ khoa đại học - Hình 2

BTV Diệp Chi được khán giả yêu mến bởi lối dẫn duyên dáng và thành tích học tập "khủng".

Nhưng ít ai biết rằng, BTV Diệp Chi từng là cựu học sinh của ngôi trường nổi tiếng tại Nghệ An. Đó là trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ngôi trường được học sinh trong nước ngưỡng mộ bởi cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng đào tạo đỉnh cao, cựu học sinh toàn là những cái tên có tiếng.

Được biết, Diệp Chi là cựu học sinh lớp C khóa 81 của trường. Cách đây không lâu, nữ MC vui mừng về gặp lại các bạn học cùng lớp nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường. 46/63 thành viên của lớp cô đã về chung vui trong ngày ý nghĩa này.

Có một ngôi trường cấp 3 nổi danh là cái nôi đào tạo nhân tài, MC Diệp Chi cũng tốt nghiệp từ đây và xuất sắc đỗ thủ khoa đại học - Hình 3

Có một ngôi trường cấp 3 nổi danh là cái nôi đào tạo nhân tài, MC Diệp Chi cũng tốt nghiệp từ đây và xuất sắc đỗ thủ khoa đại học - Hình 4

Có một ngôi trường cấp 3 nổi danh là cái nôi đào tạo nhân tài, MC Diệp Chi cũng tốt nghiệp từ đây và xuất sắc đỗ thủ khoa đại học - Hình 5

MC Diệp Chi trong ngày kỷ niệm 100 năm thành lập trường.

Trường THPT 100 năm tuổi có cơ sở vật chất hiện đại

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có tiền thân từ hai trường Quốc học Vinh và Trường chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng, được thành lập ngày 1/9/1920. Sau nhiều lần đổi tên, năm 1981, UBND tỉnh đã quyết định đổi lại là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và giữ cho đến ngày nay.

Có một ngôi trường cấp 3 nổi danh là cái nôi đào tạo nhân tài, MC Diệp Chi cũng tốt nghiệp từ đây và xuất sắc đỗ thủ khoa đại học - Hình 6

Ngôi trường 100 năm tuổi.

Là ngôi trường lâu đời và có bề dày truyền thống bậc nhất của tỉnh Nghệ An, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng luôn là địa chỉ tin cậy về chất lượng dạy và học.

Nằm ở trung tâm thành phố Vinh, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có diện tích khuôn viên rộng gần 17.000m2. Sân trường đều được lát gạch, trải bê tông, có vườn hoa, cây cảnh luôn xanh, sạch, đẹp tạo môi trường giáo dục thân thiện.

Có một ngôi trường cấp 3 nổi danh là cái nôi đào tạo nhân tài, MC Diệp Chi cũng tốt nghiệp từ đây và xuất sắc đỗ thủ khoa đại học - Hình 7

Trường có khuôn viên rộng gần 17.000m2.

Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang đạt chuẩn, phục vụ tốt cho việc dạy và học. Trường bao gồm 1 khu nhà hiệu bộ, 3 dãy nhà cao tầng với 50 phòng học, 3 phòng máy vi tính với 120 máy nối mạng Internet phục vụ dạy Tin học, 2 phòng học ngoại ngữ, 6 phòng thí nghiệm thực hành Lý - Hóa - Sinh, phòng truyền thống.

Có một ngôi trường cấp 3 nổi danh là cái nôi đào tạo nhân tài, MC Diệp Chi cũng tốt nghiệp từ đây và xuất sắc đỗ thủ khoa đại học - Hình 8

Phòng truyền thống của nhà trường.

Thư viện có 2 phòng đọc với hơn 20.000 bản sách, gần 20 đầu báo, tạp chí các loại, 7 máy chiếu phục vụ thực hiện giáo án điện tử... Bên cạnh đó, nhà trường đã xây dựng và đưa vào sử dụng nhà giáo dục thể chất đa chức năng, sân vận động riêng biệt học Thể dục, Giáo dục quốc phòng và thi đấu thể thao có thể tổ chức thi đấu bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, các môn điền kinh...để phục vụ nhu cầu học tập và giải trí của học sinh.

Nhờ đó mà phong trào hoạt động Đoàn, Văn nghệ, Thể dục Thể thao của trường luôn dẫn đầu tại thành phố Vinh và cả tỉnh Nghệ An.

Có một ngôi trường cấp 3 nổi danh là cái nôi đào tạo nhân tài, MC Diệp Chi cũng tốt nghiệp từ đây và xuất sắc đỗ thủ khoa đại học - Hình 9

Sân thể thao đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Có một ngôi trường cấp 3 nổi danh là cái nôi đào tạo nhân tài, MC Diệp Chi cũng tốt nghiệp từ đây và xuất sắc đỗ thủ khoa đại học - Hình 10

Phòng học được đầu tư hiện đại.

Chất lượng đào tạo luôn dẫn đầu

Luôn dẫn đầu khối các trường THPT không chuyên của tỉnh Nghệ An, hàng năm nhà trường có trên 90% học sinh xếp loại học lực khá và giỏi. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng luôn đứng trong tốp đầu các trường THPT có kết quả thi học sinh giỏi cao nhất toàn tỉnh.

Đặc biệt, năm học 2018 - 2019, trường có 3 em đạt thủ khoa kì thi học sinh giỏi tỉnh. Năm học 2019 - 2020, có em Nguyễn Trọng Hưng đạt giải nhất kì thi Olympic Vật lí, giành học bổng toàn phần tại Liên bang Nga. Tỉ lệ đỗ đại học luôn đạt trên 95%.

Có một ngôi trường cấp 3 nổi danh là cái nôi đào tạo nhân tài, MC Diệp Chi cũng tốt nghiệp từ đây và xuất sắc đỗ thủ khoa đại học - Hình 11

Em Nguyễn Trọng Hưng đạt giải nhất kì thi Olympic Vật lí.

Với ý chí nỗ lực và quyết tâm khắc phục khó khăn của thầy và trò, kì thi tốt nghiệp năm 2020 nhà trường có 10 học sinh đạt trên 28 điểm, 55 học sinh đạt trên 27 điểm. Có 3 điểm 10 các môn Hóa học, Sinh học, tiếng Anh.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng luôn được xếp vào tốp 100 trường THPT có điểm bình quân thi đại học cao nhất cả nước và xếp thứ hạng cao trong hệ thống giáo dục THPT của Việt Nam.

Có một ngôi trường cấp 3 nổi danh là cái nôi đào tạo nhân tài, MC Diệp Chi cũng tốt nghiệp từ đây và xuất sắc đỗ thủ khoa đại học - Hình 12

Ngoài BTV Diệp Chi, nhà trường cũng là cái nôi đào tạo rất nhiều cựu học sinh nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực. Có thể kể đến như: GS Đặng Thai Mai, GS Hoàng Xuân Hãn, GS.TS Hà Học Trạc, GS.TS Văn Như Cương, nhà văn Hoài Thanh, nhà thơ Hoàng Trung Thông, nhạc sỹ Trọng Bằng, Nguyễn Văn Tý, ca sĩ Hương Tràm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 của trường

Năm học 2020-2021 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tuyển sinh 15 lớp 10 với chỉ tiêu 630 học sinh. Trong đó có 1 lớp tiếng Anh với 42 học sinh xét tuyển ưu tiên những học sinh trúng tuyển vào 1 trường công lập và có chứng chỉ quốc tế IELTS 4.5 trở lên. Các chứng chỉ quốc tế có giá trị tương đương sẽ được quy đổi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có điểm chuẩn đầu vào cao nhất tỉnh với 38,5 điểm. Mức điểm này, cao hơn rất nhiều so với các trường khác trên toàn tỉnh.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Vừa mở lại facebook, trọng tài bắt chính trận Việt Nam - UAE xin lỗi tất cả cổ động viên vì thổi phạt sai cú ngã của Công Phượng?00:36CĐV Malaysia tấn công trang cá nhân của Văn Toàn00:50Thôn phong toả, thanh niên ăn mì 19 ngày, 3 ngày kia tệ hơn02:05Người phụ nữ cố tình lao xe vào khu vực phong tỏa, không đeo khẩu trang, hét lớn: 'Đường về nhà quen thuộc của người ta mà cấm gì'02:27Nghe thấy tiếng động, chủ nhà check camera thì phát hiện cán bộ chống dịch nằm vật xuống hiên nghỉ01:02IT Nhâm Hoàng Khang tiết lộ Hồ Văn Cường đang bị giam lỏng, không được sử dụng điện thoại02:58Âm thanh đau lòng nhất trên sân tối qua: "Hậu ơi, vòng sau mày đừng ra ngoài nữa"00:15Nhâm Hoàng Khang được bà Phương Hằng “hứa hẹn” gì mà bất chấp bị đe dọa, dính líu đến hình sự?03:53Lê Bống gây thất vọng vì nói vấp, mắc lỗi sai cơ bản khi lên sóng truyền hình bàn chuyện bóng đá mùa EURO00:48Công nương Kate rạng rỡ trong cuộc gặp đầu tiên với Đệ nhất phu nhân Mỹ nhưng mắc phải chi tiết gây "mất điểm", bất ngờ nhắc đến con gái Meghan00:21Thân là mít nhưng lại được cắt ra ăn như dưa hấu, xuất xứ của loại quả này mới thật khiến ai cũng bất ngờ00:41Mẹ vợ thiếu gia Phan Thành với màn dạy học phong thái phương Tây đỉnh cao khiến cả người nước ngoài cũng phải ngưỡng mộ01:23Clip hy hữu: Cổng sắt nhà dân bất ngờ sụp đổ suýt đè trúng tài xế công nghệ và hành động gây ngỡ ngàng sau đó00:37Nếm thử bột canh của người Việt, 2 ông chú Nhật "mém xỉu" vì quá ngon00:54Cháu gái Quang Hải được CDM gọi là "tiên tri" sau hành động đặc biệt trước trận đấu Việt Nam - UAE00:34Sau khi bị hàng xóm bóc phốt "xạo nổ", Thái Công tiếp tục bị dân mạng "soi" bày biện bữa tối kiểu Đức xa hoa đến... phi thực tế?00:16Nhóm thanh niên bắt được con cá hình thù kỳ lạ liền thả đi ngay, người hiểu chuyện lập tức khen ngợi vì họ kịp giữ được "cái mạng"00:31Hào hứng bổ quả sầu riêng ngay trên cây, thanh niên "chết lặng" khi nhìn thấy thứ hiện ra bên trong00:36Chồng chê bôi "Sao ở nhà, em ăn mặc lôi thôi thế", vợ lập tức "biến hình" và cái kết vừa lòng 1,6 triệu chị em00:20Quản lí Phi Nhung - người đang giữ 200 trăm triệu của Hồ Văn Cường suốt 5 năm là ai?03:00

Tiêu điểm

Quảng Ninh công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2021, dự kiến điểm chuẩn tăng
15:14:05 15/06/2021
Thành tích “khủng” của nam sinh Cần Thơ được tuyển thẳng vào đại học
09:28:57 16/06/2021
THPT Chuyên Ngoại ngữ nói gì sau sự cố ca thi môn Toán?
15:37:00 15/06/2021
Đề thi lớp 10: Thí sinh Đà Nẵng hào hứng nói về sự tử tế
15:21:04 15/06/2021
Thí sinh bật khóc vì đề thi Toán quá khó, ngày thi cuối khiến nhiều sĩ tử căng thẳng
17:32:13 16/06/2021
Trường Á Châu trả hồ sơ học sinh: Vi phạm hợp đồng
08:55:47 15/06/2021
Chương trình mới, học sinh vẫn phải "ngồi học theo mâm" kiểu VNEN?
09:35:53 16/06/2021
Học sinh lớp 10 Hà Nội có thêm lựa chọn trường chất lượng cao
16:13:26 16/06/2021
Đã đến lúc Bộ phải bỏ mẫu giáo án 5512, giáo viên phải quên... giáo án cũ
08:58:46 15/06/2021
Đà Nẵng: Hơn 200 tình nguyện viên “tiếp sức” kỳ thi tuyển sinh lớp 10
15:35:55 15/06/2021

Thông tin đang nóng

TP HCM: Chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 một công ty vừa mới xác định
22:12:21 16/06/2021
Độc quyền: Hồ Văn Cường tự quay clip xin lỗi con gái ruột Phi Nhung, làm rõ về gia cảnh chị gái
20:56:19 16/06/2021
HLV Park Hang-seo: "Trong phòng thay đồ, biểu hiện của các cầu thủ không tốt"
22:08:03 16/06/2021
Phi Nhung bị Hồ Văn Cường tố qua tin nhắn, đây là phản ứng bất ngờ của con gái ruột ở Mỹ với nam ca sĩ nhí
22:37:42 16/06/2021
Leon nhà Hà Hồ không thể nghiêm túc: Nằm chơi cũng tạo dáng khó đỡ
21:27:34 16/06/2021
Nhật Kim Anh chính thức lên tiếng về nghi vấn PR cho ông Võ Hoàng Yên cách đây 5 năm
23:49:02 16/06/2021
Vợ chồng anh trai lấy nhau hơn một năm mà chưa có tin vui và tôi choáng váng khi biết chị dâu vẫn còn trinh
21:06:09 16/06/2021
Ngọc Lan lộ căn hộ mới hoành tráng thông qua ảnh con trai chụp
20:47:09 16/06/2021
Con dâu nói thích ăn da cá, mẹ chồng liền phần mâm cơm như “mèo mửa”, màn vùng lên của tôi khiến cả nhà chồng hoảng loạn
22:47:06 16/06/2021
Cảnh nóng trần trụi như thật 100% từng khiến Phạm Băng Băng mang danh "kẻ nói dối trắng trợn"
22:20:07 16/06/2021

Tin mới nhất

Một ngôi trường có câu lạc bộ siêu hay cho học sinh: Nghe qua hoạt động mà thấy thư giãn tâm hồn, khỏi lo stress điểm số

16:52:22 16/06/2021
Thông qua các hoạt động, trẻ nhỏ tìm thấy nơi bình yên trong tâm hồn, lắng nghe cảm xúc của bản thân.

Hơn 99.000 thí sinh xét tuyển vào ĐHQG TP.HCM bằng điểm thi đánh giá năng lực

16:05:52 16/06/2021
Kỳ thi đánh giá năng lực đợt hai của ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến vẫn sẽ diễn ra vào ngày 18-7 tới, tại TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang và An Giang.

Bộ GD-ĐT: Nhiều điểm mới trong công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT

15:57:28 16/06/2021
Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đức Cường cho biết sẽ có những điều chỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021.

Ngược ngàn không mong “xuống núi”

09:33:26 16/06/2021
Ngược ngàn, lên các bản vùng cao công tác, gần như ai cũng nuôi hy vọng có một ngày được xuống núi. 

Bí quyết đạt điểm cao Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

09:32:09 16/06/2021
Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống ít trường đào tạo. Để thi tuyển vào ngành hiếm này, thí sinh phải trải qua phần thi năng khiếu. Đây là nội dung bắt buộc để tuyển sinh đầu vào. 

Nam Định đẩy lịch thi lớp 10 sớm một tháng

09:27:53 16/06/2021
UBND tỉnh Nam Định vừa có văn bản gửi Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố, về việc điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10 năm 2021.

Mùa hè bận rộn: Thời gian “vàng” cập nhật kiến thức

09:24:04 16/06/2021
Ngoài việc tham gia các lớp bồi dưỡng do cơ quan quản lý giáo dục từ Trung ương đến địa phương tổ chức, nhiều giáo viên còn tự học và tranh thủ học thêm nhằm nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Sự cố đề thi trường chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh

09:22:58 16/06/2021
Một sự cố xảy ra trong buổi thi của THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐHQGHN) khi thí sinh phản ánh thay đổi môn thi Toán sang Ngữ văn vì lỗi in phiếu trắc nghiệm. 

Đề Tiếng Anh dễ, thí sinh Đà Nẵng có cú plot twist ‘xỉu dọc xỉu ngang’: ‘Đề dễ lắm nhưng không biết làm được không?’

21:00:08 15/06/2021
Kết thúc ngày thi đầu tiên trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, đa số các sĩ tử ở Đà Nẵng đều chia sẻ đề thi dễ nên tâm lý thoải mái.

Nhiều thí sinh vắng không có lý do trong buổi thi đầu tuyển sinh lớp 10 ở Đà Nẵng

19:47:14 15/06/2021
Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng cho biết có đến 73 thí sinh bỏ thi không có lý do trong buổi thi đầu tiên tuyển sinh lớp 10.

Đề thi Ngữ Văn 'trắc nghiệm trong tự luận' gây bất ngờ, thí sinh đọc không kĩ sợ không đủ giờ làm bài

19:42:35 15/06/2021
Đề thi Ngữ Văn tuyển sinh lớp 10 ở Đà Nẵng khiến các thí sinh bất ngờ, nhiều bạn nhận định đề có cách giảm tải rất sáng tạo.

Nhiều sĩ tử thi vào trường chuyên ở Hà Nội tiếc nuối vì không hoàn thành bài thi

16:47:51 15/06/2021
Sáng 15/6, hơn 5.000 học sinh tiếp tục cạnh tranh giành suất vào hai trường THPT chuyên Ngoại ngữ và THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Toán "khó nhằn", "Tiktok" vào đề tiếng Anh thi đánh giá năng lực chuyên Ngoại ngữ

15:15:12 15/06/2021
Trưa 15/6, gần 3.500 thí sinh hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội. Nhiều em tự tin với bài thi tiếng Anh, Văn và Khoa học xã hội nhưng tiếc nuối vì đề Toán khó. 

Bên trong phòng thi tuyển sinh 10 ở Đà Nẵng: Thí sinh ngồi giãn cách, đeo khẩu trang và có mặt trước 2 tiếng

10:47:36 15/06/2021
Sáng nay 15/6, hơn 13.000 thí sinh Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với môn thi đầu tiên: Ngữ Văn.

Một ngành học luôn thuộc top đầu, làm thuê thôi cũng đủ giàu, đến ông chủ Facebook cũng "tranh thủ" cho con học từ lúc… 5 tuổi

10:31:39 15/06/2021
Lương trung bình của ngành này cách đây 2 năm đã được ghi nhận ở mức 30,6 triệu/tháng - mức thu nhập rất cao.

Phú Thọ: Gặp mặt, động viên thầy và trò tham dự cuộc thi Olympic Vật lí châu Âu

08:59:59 15/06/2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT vừa có buổi gặp mặt, động viên giáo viên bồi dưỡng và học sinh tham dự cuộc thi Olympic Vật lí châu Âu năm 2021. 

'Đua' vào lớp 10 trường chuyên, phụ huynh mất ngủ vì lo con stress

08:54:37 15/06/2021
Sau khi kết thúc bài thi môn Toán lớp 10 công lập tại Hà Nội, Hoàng Minh lao vào nhà vệ sinh bật khóc, không phải do không làm được bài, mà vì cậu trót làm sai một ý trong đề và có thể sẽ không đạt điểm tuyệt đối.

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Dự báo điểm chuẩn tăng

08:51:19 15/06/2021
Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, Sở GDĐT Hà Nội cho biết, việc chấm thi sẽ được tiến hành ngay, và sẽ hoàn thành trước ngày 30/6.

Khi trường học chọn cách quay lưng với học trò

08:50:20 15/06/2021
Học sinh bị buộc phải chuyển trường, trường học có thể chẳng ảnh hưởng nguồn thu nhưng lòng tin vào sứ mạng giáo dục của phụ huynh và xã hội dành cho ngôi trường ấy liệu có còn nguyên vẹn?

Điện Biên tăng cường phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

08:46:48 15/06/2021
Những ngày này, các trường học ở Điện Biên đang tập trung ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa thực hiện các biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan âm nhạc Lollapalooza tặng 1.200 vé cho khán giả

Nhạc quốc tế

06:49:59 17/06/2021
Theo Variety, liên hoan âm nhạc Lollapalooza sẽ tặng miễn phí 1.200 vé nhằm khuyến khích khán giả tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Gái xinh Gen Z có lượt theo dõi khủng nhất TikTok gây bất ngờ vì số tiền kiếm được thua xa hot boy xếp thứ 8

Netizen

06:49:10 17/06/2021
Dù có số follower chưa bằng 1 nửa, nhưng anh chàng hot boy này đã kiếm được hơn 20,3 triệu USD (khoảng 465 tỷ đồng) nhờ TikTok.

Báo chí Nhật Bản dự đoán HLV Nishino sẽ bị sa thải ở Thái Lan

Bóng đá thế giới

06:48:49 17/06/2021
Sau khi Thái Lan thất bại ở vòng loại World Cup, HLV Nishino bị chỉ trích, còn Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này phải lên tiếng xin lỗi. Báo Nhật Bản dự đoán tương lai không vui của HLV Nishino.

Một nữ idol Nhật Bản bị thành viên trong nhóm nhạc "bóc phốt" vì quá nghiện game

Game online

06:45:05 17/06/2021
Nữ idol Nhật Bản này khá mê game và thường hay giải trí bằng các trò chơi hành động bắn súng.

FIFA đề cao thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam

Bóng đá việt nam

06:44:45 17/06/2021
Trong bài viết mang tựa đề Đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử, vào đến nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á, trang chủ của FIFA khen ngợi bước tiến vượt bậc của đội quân trong tay HLV Park thời gian qua.

Nhà phố gây ấn tượng cực mạnh với sự kết hợp hoàn hảo của nội thất và phong cách thiết kế ở Hà Nội

Sáng tạo

06:40:00 17/06/2021
Từng sống nhiều năm ở chung cư, chị Hồng quyết định cải tạo căn nhà mua vào năm 2018 để tận hưởng cuộc sống mới mẻ nhiều tiện ích.

Quang Lê lần đầu kể chuyện rạn nứt với Phương Mỹ Chi và ồn ào con nuôi Phi Nhung: "Đầu tư cho con, toàn là lỗ không à!"

Phỏng vấn sao

06:37:56 17/06/2021
Chưa bao giờ, câu chuyện con nuôi trong Vbiz lại khiến netizen phải bàn tán nhiều như hiện tại.

4 món ngon quen thuộc nhưng lại rất dễ nhiễm ký sinh trùng gây bệnh, cần phải chế biến kỹ trước khi ăn

Sức khỏe

06:35:20 17/06/2021
Một số thực phẩm được coi là “tổ” của ký sinh trùng, nếu bạn không chế biến kỹ, đun sôi nấu chín thì rất có thể sẽ bị nhiễm bệnh từ đó.

Những mỹ nhân Trung Quốc nổi tiếng sau một đêm

Sao châu á

06:30:53 17/06/2021
Trong showbiz Hoa ngữ, không ít người đẹp bất ngờ trở thành hiện tượng nhờ nhan sắc và màn xuất hiện ấn tượng.

Hôn nhân của MC gốc Việt Jeannie Mai và rapper Jeezy

Sao âu mỹ

06:25:20 17/06/2021
Tôi cảm thấy bản thân thay đổi sau kết hôn. Hai vợ chồng thực sự tin tưởng, yêu thương khi ở cạnh nhau, Jeannie Mai chia sẻ.

Cử chỉ ấm áp của tuyển Phần Lan cho Eriksen

Bên lề sân cỏ

06:20:37 17/06/2021
4 ngày sau trận đấu với Đan Mạch, đoàn quân của HLV Markku Kanerva vẫn quan tâm đến sức khỏe của Christian Eriksen.

Sáng 17/6: Thêm 159 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM là 45 trường hợp

Sự kiện nóng

06:14:15 17/06/2021
Có 24 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắ...

Cách làm bánh flan cà phê bằng gelatin không cần nướng, không cần hấp

Ẩm thực

06:14:13 17/06/2021
Các món bánh luôn là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn ngồi nhâm nhi trò chuyện cùng bạn bè, người thân của mình. Chính vì lẽ đó Điện máy XANH sẽ bật mí thêm 1 công thức vô cùng hấp dẫn để bạn trổ tài nữa nha. Cùng vào bếp làm ngay món bánh f...

Vóc dáng sexy của bạn gái tin đồn Tiến Linh

Sao việt

06:11:14 17/06/2021
Diễn viên, người mẫu Quỳnh Thư - bạn gái tin đồn của cầu thủ Tiến Linh - sở hữu hình thể nóng bỏng và theo đuổi phong cách sexy nhiều năm qua.

Chính thất đúng chất “đánh son không đánh ghen”, xử lý dứt khoát chuyện chồng vụng trộm

Tình yêu

06:09:04 17/06/2021
Màn xử lý dứt khoát, thẳng thắn của người vợ khi phát hiện chồng có bồ nhí khiến dân mạng nể phục.