Thái Nguyên: Nhiều tồn tại trong lĩnh vực y tế

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên .

Thái Nguyên: Nhiều tồn tại trong lĩnh vực y tế - Hình 1

Nhiều cơ sở y tế bị Bảo hiểm xã hội tỉnh từ chối thanh toán chi phí khám chữa, bệnh do sai sót. Ảnh: Hoàng Long

Giai đoạn 2014 đến 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã từ chối chi phí khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thông qua công tác giám định quý, thẩm định vượt trần, vượt quỹ, kết quả của các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với số tiền là 162.477.732.731 đồng.

Các sai sót của cơ sở y tế như: Thống kê sai số lượng, sai giá; thanh toán sai chế độ quy định; chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật chưa phù hợp; chỉ định dịch vụ kỹ thuật quá mức cần thiết ; sai sót qua giám định trực tiếp, giám định tỷ lệ; vượt trần, vượt quỹ không giải trình được nguyên nhân…

Đối với công tác đấu thầu thuốc chữa bệnh, Sở Y tế, các cơ sở y tế thực hiện các gói thầu tập trung, ngoài ra phát sinh nhiều gói chỉ định thầu. Giá trị thực hiện các gói thầu mua thầu đạt 66,95%. Một số kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt không đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, việc thực hiện đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế không hiệu quả, nhân lực làm thầu không chuyên nghiệp, thực hiện nhiều gói thầu, dẫn đến chi phí đầu thầu cao. Nhiều mặt hàng thuốc số lượng ít không có nhà thầu tham dự hoặc đã trúng thầu nhưng nhà thầu không cung cấp, cung cấp không đúng tiến độ. Giá nhiều mặt hàng thuốc trúng thầu giá không thống nhất giữa các cơ sở y tế…

Đối với việc đấu thầu thuốc tập trung năm 2017, công tác chuẩn bị hồ sơ, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh có nhiều sai sót, phải thay đổi nhiều nội dung như: Danh mục mặt hàng, số lượng trong kế hoạch của một số mặt hàng, nồng độ, hàm lượng; tên thuốc; căn cứ xây dựng giá kế hoạch, cách ghi dạng bào chế để đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu; thời gian thực hiện hợp đồng; nguồn vốn.

Một số vi phạm khác được cơ quan thanh tra nêu rõ như kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập, thẩm định chưa đảm bảo đầy đủ nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm trong quản lý quỹ bảo hiểm y tế.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh ban hành quyết định thành lập tổ chuyên gia chưa đúng thẩm quyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ban hành quy chế làm việc của tổ chuyên gia không đúng quy định.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tự phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, sau đó mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu, trình Sở Y tế thẩm định kết quả trúng thầu là vi phạm các quy định về đấu thầu.

Trong khi đó, hội đồng thẩm định kết quả trúng thầu của Sở Y tế tiến hành đánh giá lại hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính của các nhà thầu, trình Sở Y tế phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, là không có quy định trong Luật Đấu thầu. Tổ chuyên gia thực hiện đánh giá lại hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hội đồng thẩm định là không có quy định trong Luật Đấu thầu.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá thực hiện ký biên bản thương thảo thoả thuận khung đối với một số nhà thầu, không hợp lệ. Thực hiện điều tiết số lượng thuốc giữa các cơ sở y tế nhiều lần, giá trị lớn, trong đó đã điều chỉnh nhiều mặt hàng thuốc cho nhiều cơ sở y tế không xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không phù hợp, không đúng quy định về tổng hợp, lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Từ đó cho thấy, chất lượng lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiếu chính xác.

Nguyên nhân được Thanh tra tỉnh xác định, do các cơ sở y tế chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu như: Báo cáo số lượng mua thuốc, thực tế sử dụng thuốc của năm liền kế thiều chính xác; dự kiến nhu cầu sử dụng thuốc hàng năm thiếu cơ sở.

Công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu về số lượng các mặt hàng thuốc chỉ thực hiện trên tài liệu của các đơn vị, chưa xem xét đến tính chính xác của tài liệu các đơn vị trình, do bố trí ít cán bộ làm công tác thẩm định, dẫn đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa sát, đúng với thực tế.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức mua sắm tập trung đối với thuốc chữa bệnh thuộc danh mục đầu thầu tập trung cấp tỉnh năm 2017, đây là lần đầu thực hiện công tác đấu thầu thuốc nên còn nhiều lúng túng, không có cán bộ chuyên môn về y, dược dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các đơn vị, phối hợp làm việc với các cơ quan chưa tốt, không chấp hành đầy đủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

“Trách nhiệm để xảy ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm trên trách nhiệm thuộc Sở Y tế, Trung tâm Dịch vụ bán đầu giá tài sản và các cơ sở y tế”, Thanh tra tỉnh xác định.

Hàng loạt bệnh viện ở TP HCM vi phạm về quản lý, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc

Thanh tra TP HCM vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh. Kết luận đã chỉ ra những sai sót của hàng loạt các bệnh viện trên địa bàn TP HCM.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí quỹ bảo hiểm y tế vẫn còn phát sinh nợ đọng tiền bảo hiểm y tế tính đến tháng 12/2019 số tiền là 218,9 7 6 tỉ đồng. Về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí kết dư quỹ bảo hiểm y tế, Sở Y tế chưa chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành có liên quan, thời gian triển khai thực hiện tham mưu, đề xuất chậm trễ.

Hàng loạt bệnh viện ở TP HCM vi phạm về quản lý, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc - Hình 1

Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Việc thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An: Các đơn vị có sai sót trong việc thực hiện hồ sơ chẩn đoán dịch vụ kỹ thuật dẫn đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa đúng. Việc sử dụng thuốc trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế từ năm 2014 đến quý 2 năm 2019 tại 5 đơn vị có sai sót về giá thuốc đề nghị thanh toán với tổng số tiền là 2. 64 7. 601.256 đồng.

"Các sai sót nêu trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, Giám đốc Công ty Cổ phần bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An và Trưởng các Khoa, phòng có liên quan" kết luận thanh tra nêu rõ.

Theo kết luận thanh tra, việc thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Ung Bướu có sai sót về trình tự thủ tục về không ban hành quyết định thành lập bên mời thầu là chưa phù hợp quy định tại Khoản 3, Điều 74 Luật đấu thầu năm 2013. Đối với việc mua sắm vật tư y tế và hóa chất, bệnh viện thực hiện 32 gói thầu mua sắm trực tiếp mà không bằng hình thức đấu thầu rộng rãi.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định việc lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020), bệnh viện chỉ lập dự kiến kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế trong chương trình hoạt động 5 năm của bệnh viện, chưa xây dựng thành kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế 5 năm. Đối với việc bệnh viện thực hiện mua sắm trực tiếp 15 gói trang thiết bị y tế mà không bằng hình thức đấu thầu rộng rãi là không phù hợp quy định của Luật đấu thầu vì giá trị các gói thầu này không đủ điều kiện để áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 mà phải đấu thầu rộng rãi.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, việc lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế 5 năm chưa được lập thành kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế 5 năm, mới chỉ lồng ghép trong kế hoạch hoạt động 5 năm.

Riêng đối với trường hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định mua sắm trực tiếp 15 gói thầu thiết bị y tế, mặc dù từ cuối năm 2018 đến nay, bệnh viện đã chấn chỉnh, không mua sắm trực tiếp mà thực hiện đấu thầu rộng rãi mua sắm trang thiết bị y tế, nhưng vẫn cần phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Do không có thời gian để kiểm tra các gói thầu mua sắm trực tiếp trang thiết bị y tế nêu trên nền Thanh tra thành phố kiến nghị UBND TP HCM giao Giám đốc Sở Y tế khảo sát tất cả các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế còn lại để tiến hành thanh tra đối với bệnh viện có thực hiện mua sắm trực tiếp trang thiết bị y tế.

Về thực hiện đấu thầu thuốc chữa bệnh, Sở Y tế chậm trễ trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2018 - 2019 tại Bệnh viện Ung Bướu. Bệnh viện Nhi Đồng 1 chưa chủ động trong công tác trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chờ văn bản hướng dẫn của Sở Y tế để tiến hành nộp tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc chữa bệnh, là thực hiện chưa đúng quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế.

Các Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi Đồng 1 không thực hiện hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc không lựa chọn được nhà thầu, là thực hiện chưa đúng quy định tại Khoản 3, Điều 35 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế. "Các sai sót nêu trên có trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc bệnh viện và Trưởng Khoa Dược, Trưởng phòng Tài chính Kế toán các bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định" thông báo kết luận thanh tra cho hay.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP HCM kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND TP HCM thống nhất, kết luận chỉ đạo những nội dung sau:

Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tham mưu, đề xuất UBND TP HCM có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm xem xét, thanh quyết toán đối với kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phát sinh vượt quỹ, vượt trần và vượt dự toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017, năm 2018 và năm 2019 theo quy định.

Tổ chức kiểm điểm các cá nhân (Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi Đồng 1) có sai sót trong việc sử dụng thuốc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và vật tư y tế theo kết luận thanh tra.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành tân Chủ tịch nước03:56Dương Thụ Thành - Ông trùm khét tiếng bị vợ cầm dao chém vì ngoại tình với minh tinh hạng A07:41Uông Tiểu Phi - Tay chơi hư hỏng nhất Trung Quốc và hôn nhân 48 ngày với Từ Hy Viên07:49Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khó khăn không thể làm chùn bước chân của chúng ta11:32Cô gái tụt quần khoe trọn vòng 3 trong siêu thị, bị dân mạng chỉ trích còn đăng đàn phản pháo02:58Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Phòng máy lạnh, trái cây, tivi, mở phim hài cho dân chờ làm căn cước công dân qua đêm01:15Hà Siêu Hùng: Đứa con bị ghẻ lạnh, đứng ngoài cuộc chiến tỷ đô của vua sòng bạc08:11Gái trẻ đi ăn cưới với phong cách “kín trên hở dưới”02:54Cô dâu Cao Bằng khoe ảnh 'cắn đôi thức ăn' với chồng, nhưng khuôn mặt khác lạ lại gây chú ý hơn02:09Cầm điểu - Loài chim sở hữu siêu năng lực “tán gái” đỉnh cao và cách cưa cẩm phức tạp của động vật07:32Vườn lan đột biến ôm hàng trăm tỷ bỏ trốn lên tiếng: ”Chúng tôi cũng chỉ là người bị hại”03:19Phun môi cho bé gái 5 tuổi, đại diện thẩm mỹ viện lên tiếng vì phản ứng ngược02:56Thu Trang - Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam: “Chửa hoang” trên đất Nhật09:53Phạt người đăng tin sai sự thật vụ ném phân trâu, bò04:42Những thói quen tưởng đúng nhưng hóa ra lại là sai lầm06:11Kim Chi - Tại sao lại là “thần dược” không thể thiếu của người Hàn Quốc?06:46Cô gái Hà Nội tự thiết kế PowerPoint bóc phốt kẻ bắt nạt mình03:23

Tiêu điểm

Nam công nhân bị cuốn vào máy tử vong
16:21:58 16/04/2021
Bị bạn trai phát hiện làm “sugar baby”, gái xinh phân trần: “Vì lo cho tương lai 2 đứa”
16:57:07 16/04/2021
Chàng trai Việt đi khắp Tokyo kêu gọi mọi người ký tên thể hiện chủ quyền đảo Hoàng Sa và Trường Sa
15:46:43 16/04/2021
Hiệu trưởng trường Xy bị tố chặn tiền của học sinh nghèo
13:50:42 17/04/2021
15 phường ở TP.HCM bị cúp nước vào cuối tuần
11:13:33 17/04/2021
Xây dựng quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
21:39:05 16/04/2021
Cụ ông câm điếc trả lại 75 triệu đồng, và câu chuyện đằng sau đầy xúc động
13:12:19 17/04/2021
Hà Nội: Ngập nặng trên Đại lộ Thăng Long, ô tô nổi ''bồng bềnh''
18:30:31 17/04/2021
Giá vàng hôm nay 18/4: Vàng tăng phi mã
07:52:53 18/04/2021
Phụ huynh cầu cứu cho con học trường gần nhà
16:24:29 16/04/2021

Thông tin đang nóng

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ 'lột mặt' bà Nguyễn Phương Hằng: 'Chuyện tình, tiền, gái dưới trai trên, đóng cửa tắt đèn bảo nhau'
10:50:38 18/04/2021
Mở cặp lồng cơm vợ đưa mỗi sáng trong suốt 6 năm qua, chồng giật mình không thấy bữa trưa đâu, nhìn thứ vợ bỏ trong đó anh 'vã mồ hôi hộ'
07:14:25 18/04/2021
Mang con gái đi làm đẹp, Hồ Ngọc Hà bị chiếm spotlight
08:05:24 18/04/2021
NÓNG: Sự thật "ngã ngửa" về hình ảnh giấy xét nghiệm ADN chứng minh 2 đứa trẻ không phải con của Trịnh Sảng
07:45:01 18/04/2021
Nhìn thấy chị dâu tương lai, chồng tôi chạy lại tát "lật mặt" và sự thật khiến cả nhà tôi cùng sốc
07:11:21 18/04/2021
Toàn cảnh drama của dàn sao Việt và vợ Dũng "lò vôi": Từ phát ngôn "đám nghệ sĩ" đến gọi tên NS Hoài Linh, khẩu chiến với Trang Khàn, Trịnh Kim Chi
06:16:32 18/04/2021
Sau 2 năm ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki mới lộ khoảnh khắc tình tứ với 1 cô gái như thế này
06:10:13 18/04/2021
Khánh Vy: Từ thí sinh 'The Face' đến vợ Phan Mạnh Quỳnh
05:57:01 18/04/2021
Hot nhất xứ Hàn sáng nay: Phát ngôn cũ của tài tử Kim Soo Hyun chứng minh Seo Ye Ji thực sự có khả năng điều khiển đàn ông?
09:53:15 18/04/2021
Tôi chết lặng khi biết mặt người tình của vợ
07:18:23 18/04/2021

Tin mới nhất

Hàng loạt nữ sinh bị kẻ xấu giả mạo ê-kíp chụp kỷ yếu nhắn tin quấy rối tình dục

12:19:47 18/04/2021
Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước vụ việc hàng loạt nữ sinh bị kẻ xấu gỉa mạo ê kíp chụp kỷ yếu nhắn tin quấy rối tình dục. Thông tin vụ việc được M.N. - nữ sinh năm nhất một trường Đại học ở Hà Nội, người được cho là một trong các ...

Cán bộ ‘dám nghĩ dám làm’ và những động lực cho phát triển

11:57:27 18/04/2021
Tại phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi được kiện toàn nhân sự, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ yêu cầu bắt tay ngay vào công việc, làm việc nào dứt việc đó với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và chỉ một ngày sau,...

TP.HCM: Ngưng đào đường, vỉa hè ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4

11:55:14 18/04/2021
Để người dân đi lại an toàn trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT TP.HCM cho tạm ngưng các công trình đào đường trên địa bàn.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 300 người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Xuyên Mộc

11:52:48 18/04/2021
Ngày 18/4, Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWACO) phối hợp với các y, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc cho 300 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Bông Trang và Bưng Riềng, huyện...

Khởi tố hình sự vụ hàng trăm “quái xế” chặn đường cao tốc để đua xe

11:49:11 18/04/2021
Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự Tổ chức đua xe trái phép trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TP Thủ Đức (TPHCM) vào ngày 19-3.

Nghệ An: Đưa Cửa Lò trở thành điểm đến an toàn, ấn tượng

11:46:09 18/04/2021
Mùa du lịch năm 2021, thị xã Cửa Lò tổ chức đa dạng hoạt động, sự kiện du lịch nhằm gia tăng số lượng, thời gian lưu trú và chỉ tiêu của khách; quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò là điểm đến an toàn.

Xe đầu kéo đâm vào cổng chào, lật nghiêng rồi bốc cháy ngùn ngụt trên QL 1A

11:40:04 18/04/2021
Khi đang lưu thông trên QL 1A, chiếc xe đầu kéo bất ngờ tông vào cổng chào rồi bốc cháy ngùn ngụt.

Quận Hoàn Kiếm xóa nhiều điểm giữ xe vỉa hè trái phép

11:26:15 18/04/2021
Ngày 16-4, UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý, xóa bỏ nhiều điểm trông giữ xe trái phép trên địa bàn. Theo đó, quận đang triển khai cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước trên một số tuyến phố.

“Hiến kế” đưa Luật Biên phòng Việt Nam sớm đi vào cuộc sống

11:21:31 18/04/2021
Vừa qua, Đoàn khảo sát số 2 của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP, Phó ban Thường trực Ban soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc, lấy ...

Giáo viên đang đặt nhiều kỳ vọng làm khó Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

10:15:18 18/04/2021
Một mình thầy Nguyễn Kim Sơn sẽ rất khó có thể tạo ra những thay đổi nếu không có sự chuyển biến của nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn ngành giáo dục.

Thiếu đất đắp nền, đe dọa tiến độ cao tốc La Sơn-Cam Lộ

09:25:36 18/04/2021
Không chỉ thiếu đất đắp nền, dự án Cam Lộ-La Sơn còn đối mặt với tình trạng thiếu vật liệu, có thể giá vật liệu sẽ bị đẩy lên cao.

Phát hiện xác cá voi dài 15m trôi dạt trên biển

09:21:31 18/04/2021
Sau khi phát hiện xác cá voi (cá Ông) trôi dạt ngoài khơi biển Phan Thiết (Bình Thuận), ngư dân đã đưa cá vào bờ, tổ chức chôn cất theo phong tục truyền thống.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Phải tăng đầu tư cho giáo dục bằng nhiều cách

08:56:51 18/04/2021
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, học phí có hạn phải gia tăng tổng đầu tư cho giáo dục bằng nhiều cách thì mới có thể làm nhiều việc cùng một lúc.

Lâm Đồng 'dẫn nước' vào hồ đầu nguồn Đankia - Suối Vàng

08:44:51 18/04/2021
Hồ Đankia - suối Vàng (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) được xem là nơi khởi nguồn của hệ thống sông Đồng Nai chảy qua nhiều tỉnh, thành phía Nam. Thế nhưng hiện nay công trình thủy lợi đa mục tiêu này đang bị khô kiệt trầm trọng, gần một nửa...

Giá heo hơi hôm nay 18/4: Một tuần biến động nhẹ

08:37:51 18/04/2021
Giá heo hơi hôm nay ngày 18/4/2021 giao dịch quanh ngưỡng 71.000 - 75.000 đ/kg. Tuần này, giá heo hơi 3 miền biến động nhẹ từ 1.000 - 2.000 đ/kg.

Giá cao su hôm nay 18/4: Phục hồi nhẹ, dự báo giá bán tiếp tục tăng

08:35:11 18/04/2021
Giá cao su tuần này ghi nhận mức sụt giảm tại sàn giao dịch Nhật Bản và Trung Quốc những phiên đầu tuần và phục hồi nhẹ vào hai phiên cuối tuần.

Giá cà phê hôm nay 18/4: Tăng liên tiếp 2 tuần, thị trường trong nước hướng tới mốc 33.000 đồng/kg

08:12:41 18/04/2021
Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 32.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.600 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.500 đồng/kg. Sáng nay giá cà phê tại các địa phương giữ ...

Giá tiêu hôm nay 18/4: Tiếp tục đi ngược thế giới, 2 kịch bản giá tiêu cho đến cuối năm

08:08:53 18/04/2021
Giá tiêu hôm nay 18/4 trong khoảng 67.500 - 71.000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước đi ngang sau 4 phiên giảm liên tiếp. Tổng hợp tuần này giá tiêu giảm 2.500 - 3.000 đồng/kg.

Hà Nam: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

07:48:29 18/04/2021
Theo Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Nam, sau hơn 10 năm xây dựng NTM, đến nay 100% số xã trong tỉnh Hà Nam đã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cuộc sống

07:46:27 18/04/2021
Công tác hỗ trợ việc làm cho người lao động khuyết tật trong thời gian gần đây đang được các cơ quan chức năng quan tâm, chú trọng. Ngày càng nhiều các tổ chức, cá nhân tham gia công tác giáo dục, tạo việc làm cho người khuyết tật.

Ba miền mưa giông, vùng núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất

07:43:34 18/04/2021
Theo dự báo, mưa giông tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi trên cả nước. Khu vực các tỉnh miền núi ở Bắc Bộ như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái có mưa với lượng mưa phổ biến từ 15-60mm, nguy cơ xảy ra l...

Ðề phòng lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía bắc

07:36:09 18/04/2021
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, ngày 17-4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16 đến 13 giờ ngày 17-4 phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi mưa rất to như Thân Thuộc (Lai ...

Thủ tướng chia buồn với gia đình nạn nhân chết trong mưa lũ ở Lào Cai

06:59:18 18/04/2021
Trong công điện về việc khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ ở Lào Cai, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình những người tử nạn.

Doanh nghiệp khai thác đá, người dân làng Lạnh thấp thỏm lo âu

06:52:29 18/04/2021
Gần 100 hộ đồng bào dân tộc Nùng sinh sống dưới chân núi làng Lạnh, thôn Cốc Bó, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái vốn nhiều năm sinh sống bình yên, nay thấp thỏm lo âu vì hoạt động khai thác đá.

Xử lý xe máy cũ nát: Vẫn là “bài toán” khó!

06:50:07 18/04/2021
Cũng như thành phố Hồ Chí Minh, vì lý do mưu sinh, không ít người ở Hà Nội vẫn sử dụng xe máy cũ nát để đi lại, vận chuyển hàng hóa. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, những chiếc xe nói trên còn góp phần làm suy giảm chất lượng khô...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Thu hút dự án đầu tư để con em Hà Tĩnh trở về quê hương

06:47:40 18/04/2021
Hà Tĩnh có một lợi thế so với các tỉnh, thành khác, đó là hiện nay số con em đi lao động, xuất khẩu lao động và làm việc ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM và các tỉnh phía Nam rất lớn, nên chúng tôi đang kêu gọi các tập đoàn về tri...

Bộ trưởng và các thứ trưởng trực tiếp kiểm tra phòng dịch COVID-19 tại 13 điểm nóng

06:42:15 18/04/2021
Từ sáng nay, 5 đoàn kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế và 4 Thứ trưởng Bộ Y tế đảm nhiệm, sẽ kiểm tra các tỉnh, thành phố.

Việt Nam có 2.445 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19

06:40:00 18/04/2021
Sáng 18/4, Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 mới, tổng cộng 2.445 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh.

Giải pháp nào cho điểm trường xuống cấp tại huyện Phù Yên?

22:06:07 17/04/2021
4 dãy nhà cấp 4 tại Trường Tiểu học và THCS Đá Đỏ, xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La sau nhiều năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Có thể bạn quan tâm

Kinh hoàng, nam thanh niên đi cấp cứu với 11 thanh sắt phi 10 đâm xuyên chân

Sức khỏe

12:49:34 18/04/2021
Va chạm với xe ba gác chở nhiều thanh sắt loại phi 10, nam thanh niên ở Long An bị 11 thanh sắt đâm xuyên chân trái. Người dân phải dùng máy cưa sắt để giải cứu nạn nhân, đưa đi cấp cứu.

Diệp Bảo Ngọc giành điểm cao nhất tập 8 "Trời sinh một cặp"

Show việt

12:45:49 18/04/2021
Ở tập 8, Diệp Bảo Ngọc khoác lên màu áo mới với ca khúc Người ơi người ở đừng về khi hóa thân thành cô thiếu nữ Ấn Độ đầy màu sắc.

Ngôi nhà làm bằng đất từ công nghệ in 3D thân thiện với môi trường

Sáng tạo

12:44:42 18/04/2021
Ngôi nhà mái vòm làm bằng đất được hoàn thiện chỉ trong vòng 200 giờ, mở ra một hướng đi mới cho sản xuất nhà giá rẻ và thân thiện với môi trường trên toàn cầu.

Mỹ nhân Việt chụp chung gây lú: Đố phân biệt được ai với ai

Sao việt

12:43:56 18/04/2021
Nhiều cặp sao Việt sở hữu ngoại hình na ná, thậm chí gây khó phân biệt khi chung khung hình...

Cảnh sát biển Philippines nói 'xin chào' khi áp sát tàu Trung Quốc

Thế giới

12:41:50 18/04/2021
Cảnh sát biển Philippines phóng xuồng qua nhóm 6 tàu Trung Quốc gần bãi Ba Đầu và giơ tay chào khi thấy thuyền viên trên những tàu này.

Tai nạn liên hoàn khi dừng đèn đỏ, một người nguy kịch

Sự kiện nóng

12:30:33 18/04/2021
Khi đến ngã tư trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên), xe tải biển số Nghệ An tông vào 5 ô tô đang chờ đèn đỏ khiến một người bị thương nặng, gây ù tắc giao thông nghiêm trọng.

Chỉ nửa đầu tháng Tư, Ngọc Trinh đã có hàng loạt bộ ảnh thời trang “vạn người mê”

Phong cách sao

12:28:37 18/04/2021
Cùng điểm lại những bộ ảnh thời trang khiến cộng đồng mạng xôn xao trong nửa đầu tháng Tư của nữ hoàng thị phi Ngọc Trinh nhé!

Siêu tuyển trạch viên Piet de Visser

Bên lề sân cỏ

12:23:36 18/04/2021
Trong giới tuyển trạch viên, không ai xứng được xếp làm huyền thoại hơn Piet de Visser. Ông chính là người đã phát hiện ra Ronaldo, Neymar, Kevin de Bruyne và là người được ông chủ Roman Abramovich của Chelsea tin tưởng mời làm cố vấn r...

Trịnh Sảng lại khiến fan “ngã ngửa” khi giấy chứng nhận ADN lại là giấy xét nghiệm viêm gan B?

Sao châu á

12:12:45 18/04/2021
Tấm hình được cho là tấm giấy ghi kết quả xét nghiệm ADN được chụp từ 1 clip, những ai tò mò khi ấn vào clip này sẽ thấy tờ giấy có ghi dòng chữ HBV DNA. Vậy nhưng, thực chất, tờ giấy HBV DNA này lại là giấy xét nghiệm viêm gan B, không...

3 món ngon dễ làm với lá lốt

Ẩm thực

12:06:26 18/04/2021
Lá lốt không chỉ thơm mà kết hợp với thịt bò, trứng hay hến sẽ tạo thành món ngon đặc biệt.

Đúng ngày 18/4 những tuổi giàu sang ngút trời, tài lộc cứ phất lên nhanh như diều gặp gió

Trắc nghiệm

12:03:01 18/04/2021
Những tuổi dưới đây chuẩn bị đón nhận lộc trời ban trong những ngày tới, cơ hội đổi đời là có thật.

Cô gái Hàn giảm 18kg nhờ ăn 5 loại thực phẩm này, chị em muốn giảm cân phải học theo ngay

Làm đẹp

12:01:47 18/04/2021
Muốn có vóc dáng thon gọn chị em hãy tích cực ăn những thực phẩm dưới đây.

Ford Transit tăng bảo hành tới 200.000 km

Ôtô

11:59:15 18/04/2021
Chủ sở hữu xe Ford Transit sẽ được hưởng thêm những tiện ích từ Dịch vụ Bảo dưỡng nhanh 60 phút - lần đầu tiên áp dụng trên dòng xe Transit.

Sếu đầu đỏ trở về vườn Quốc gia Tràm Chim sau một năm vắng bóng

Hài hước

11:58:44 18/04/2021
Một năm qua, sếu đầu đỏ một cư dân đặc biệt của vườn Quốc gia Tràm Chim hoàn toàn... mất hút.

NTK Thạch Linh mơ ước mang thổ cẩm đi khắp thế giới

Thời trang

11:57:50 18/04/2021
Sinh ra ở thành phố, lập nghiệp ở thủ đô, nhưng NTK 9x Thạch Linh lại có một niềm đam mê đặc biệt với thổ cẩm miền núi. Trang phục thổ cẩm do cô thiết kế được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lựa chọn và xuất khẩu đi ra thế giới...