Thạch Hà bầu Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Thạch Hà ( Hà Tĩnh ) khóa XIX, đồng chí Nguyễn Bá Hà – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chiều 20/4, HĐND huyện Thạch Hà khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 14 để miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021; thảo luận, thống nhất một số nội dung liên quan tới việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2021.

Thạch Hà bầu Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Hình 1

Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa thông qua tờ trình giới thiệu đồng chí Nguyễn Bá Hà – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước đó, ngày 26/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quyết định đồng chí Nguyễn Quốc Hương thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 – 2025, đến nhận công tác tại Sở Tài chính kể từ ngày 1/4/2021 để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Thay mặt HĐND huyện, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa đọc Tờ trình số 725/TTr-HĐND ngày 19/4/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Quốc Hương; Tờ trình số 726/TTr-HĐND ngày 19/4/2021 về việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Bá Hà – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thạch Hà bầu Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Hình 2
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện Thạch Hà đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà đối với ông Nguyễn Quốc Hương.

Ông Nguyễn Bá Hà – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thạch Hà bầu Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Hình 3

Tân Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Bá Hà hứa sẽ đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo huyện vượt qua mọi khó khăn; tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của huyện nhà.

Thạch Hà bầu Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Hình 4
Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Hà.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Thạch Hà cũng đã thông qua báo cáo tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2021; tờ trình điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn cho một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2021; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội.

Qua thảo luận, 100% đại biểu HĐND huyện Thạch Hà thống nhất cao về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 16 công trình, dự án mà HĐND huyện đã thông qua trong tờ trình, trong đó nhiều công trình liên quan tới việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường, các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, kênh mương thủy lợi nội đồng…

Tân Yên (Bắc Giang): Nhân rộng điển hình tiên tiến

15 mô hình điển hình cấp huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo xây dựng đạt kết quả cao; 6 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức, đồng thời phát hiện việc làm tốt để kịp thời biểu dương, nhân rộng.

Đây là một số kết quả nổi bật mà Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vừa góp phần nâng cao phương pháp lãnh đạo của tổ chức Đảng, vừa nâng cao đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên đã ban hành 17 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành 13 văn bản, chỉ đạo tổ chức hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị theo chuyên đề hàng năm cho lãnh đạo chủ chốt và đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc, toàn thể cán bộ, đảng viên ở 22/22 xã, thị trấn.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo xây dựng từ 4-7 mô hình điển hình cấp huyện; chỉ đạo mỗi cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị lựa chọn ít nhất 2 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là những cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, sau 05 năm đã có 15 mô hình điển hình cấp huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo xây dựng đạt kết quả cao; các xã, thị trấn đã có 1.061 lượt chi bộ đăng ký xây dựng 1.086 gương điển hình tiên tiến.

Tân Yên (Bắc Giang): Nhân rộng điển hình tiên tiến - Hình 1

Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 tại Lễ báo công dâng Bác ngày 27/9/2019. (Ảnh: Quang Thái)

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành 6 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với các tổ chức đảng và đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức, đồng thời phát hiện việc làm tốt để kịp thời biểu dương, nhân rộng.

Sau 5 năm triển khai, huyện Tân Yên đã có những cách làm mới, sáng tạo như: lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường đồng bộ, hiệu quả gắn với từng sản phẩm cụ thể nhằm tạo ra những nông sản hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị vượt trội, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tập trung lãnh đạo phát triển công nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện theo hướng thân thiện, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động mời gọi các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đầu tư vào địa bàn xã, thị trấn để giải quyết việc làm tại chỗ.

Lãnh đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom, xử lý rác thải tại gia đình. Xây dựng khu tập kết rác thải tập trung tại huyện, các xã thị trấn và tại các thôn trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc của cán bộ, công chức, giải quyết có hiệu quả đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Ban hành 5 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, hàng năm đều tổ chức Lễ báo công dâng Bác, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lựa chọn các nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng các điển hình tiên tiến cấp huyện trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm.

Nhiều điển hình trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Nhờ sự thống nhất, nỗ lực, đoàn kết của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của người dân, Tân Yên đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, có thành tích nổi bật như: xã Phúc Sơn chỉ đạo xây dựng được bãi tập kết, xử lý rác thải tập trung của xã và các thôn để hoàn thành các tiêu chí đạt xã nông thôn mới; thị trấn Nhã Nam duy trì có hiệu quả lò đốt rác và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; chi bộ thôn Lời, xã Cao Xá, vận động nhân dân hiến 4.500m2 đất, huy động trên 1 tỷ đồng làm 1,6 km đường bê tông; thôn Tân An, xã Lam Cốt đã vận động người dân hiến 2.100 m2 đất làm đường; trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng đã tiết kiệm được 19.760.000 đồng đỡ đầu 02 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Hội Người cao tuổi xã Việt Lập hỗ trợ làm 02 nhà ở cho hội viên nghèo, vận động hội viên hiến hơn 4.000 m2 đất và đóng góp hơn 200 triệu đồng xây dựng nông thôn mới;

Về cá nhân, đó là đồng chí Hoàng Kiểm, Bí thư chi bộ thôn Tiến Điều, xã Nhã Nam tích cực vận động bà con hiến đất xây dựng nông thôn mới, gia đình gương mẫu hiến trên 70m2 đất thổ cư, vận động nhân dân xây dựng cánh đồng sản xuất hàng hóa, vệ sinh môi trường; đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phố Hoàng Hoa Thám tuyên truyền, vận động, quyên góp nấu xôi phát cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Ngoài ra, đồng chí Đỗ Thị Ngọc, Phó bí thư Chi bộ khu Chợ, thị trấn Cao Thượng tích cực tham mưu chi bộ làm tốt công tác vận động xã hội hóa thực hiện một số công trình phúc lợi trị giá gần01 tỷ đồng; đồng chí Phạm Thị Lệ, Trưởng thôn Mai Hoàng, xã Phúc Sơn vận độngnNhân dân dồn đổi 19,1 ha ruộng theo đúng kế hoạch, mở rộng 4,5km đường giao thông từ 3 m lên 5 m, làm 2 km hệ thống thủy lợi và hệ thống bờ vùng, bờ thửa, trong đó Nhân dân hiến 22.000 m2 đất; xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao với diện tích 1.300 m2, vận động nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng làm 1,2 km đường giao thông nội thôn...

Đạt được những thành tích nêu trên, có thể khẳng định Tân Yên đã phát huy tốt vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình đã đề ra. Làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 05-CT/TW, nâng cao tính tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên.

Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Việc giải quyết những vấn để bức xúc, nổi cộm từ huyện đến cơ sở được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo và giải quyết có hiệu quả, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần tích cực đưa huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Đồng thời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang từng bước lan tỏa, trở thành phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương./.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Trang Trần nhận thua, mong được yên ổn sau khi bị vợ Dũng “lò vôi” đòi gặp đâu đánh đấy03:45Bà Phương Hằng - Vợ Dũng "lò vôi" livestream đòi "gặp đâu đánh đó" với cựu người mẫu Trang Trần04:00Cẩm Nhung - Vũ nữ nổi tiếng nhất Sài Gòn bị tạt axit vì làm tiểu tam, phải đi ăn xin đến lúc lìa đời04:54Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc ủng hộ bà Phương Hằng, “ấm ức” vì hiềm khích ba năm trước với Trang Trần02:57Giảng viên trường đại học lộ clip nóng với thư ký vì quên tắt camera khi họp trực tuyến03:20Hồng Ánh tố 1 nam diễn viên giả mù trong clip dàn dựng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên03:12Văn Kính Dương và Ngọc Miu hôn tiễn biệt tại tòa nhưng ánh mắt “ông trùm”lại vô cảm lạ thường03:43Bà Phương Hằng chỉ trích gay gắt Hoài Linh cổ súy nạn mê tín, “sẽ không yên với chị đâu em à”03:11Tư Nhị - Gái làng chơi nức tiếng Sài Gòn bị quật ngã thê thảm vì thuốc phiện và bùa ngải04:49Làm đồng nghiệp nữ có bầu, chồng ép vợ ký đơn ly hôn, thẳng thừng tuyên bố: “Con cô tự nuôi”03:23Hot girl Hạng Tư Tỉnh có bạn trai còn đính hôn với thiếu gia, bị “bóc phốt” ngay trên sân khấu02:50Quỳnh Trần JP làm clip ăn chân gấu lông lá đen sì khiến dân tình sốc nặng03:21Ngôi làng Hà Gia Bá - Làng lười kỳ lạ nhất Trung Quốc, người dân chỉ đi nhặt đá ở sông04:10Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Cô dâu được nhà trai tặng “xế hộp” Porsche Panamera hơn 5 tỷ khiến dân mạng ghen tỵ “nổ mắt”02:42Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38CLIP: Nhiều người dân Hà Nội "quên" khẩu trang phòng chống dịch Covid-1900:51Bệnh "ngất xỉu" khi gặp trai đẹp và những căn bệnh “dị” nhất thế giới y học mà bạn chưa từng biết08:00Khách du lịch Vũng Tàu bị phạt 500k vì kê 2 giường ngủ sát nhau, khách sạn thiếu tình người?03:31Shark Tank lên tiếng vụ bị CEO tố không tôn trọng startup, gọi phần thuyết trình là "trò vớ vẩn"03:37

Tiêu điểm

Đang giải cứu người phụ nữ trên cột điện cao thế ở TP Thủ Đức
10:54:43 05/05/2021
Bác sĩ mắc COVID-19, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương tạm ngừng nhận bệnh nhân nội trú
14:34:07 05/05/2021
Xúc động lễ tưởng niệm sinh viên Nguyễn Văn Nhã
11:23:32 05/05/2021
Nhã ơi! Lòng tốt sẽ không bao giờ bị lãng quên!
00:10:21 05/05/2021
“Dân đổ một xe cát sẽ biết ngay, sao để lọt hàng chục người Trung Quốc cư trú trái phép”
11:07:55 06/05/2021
Người phụ nữ xấu số bị bạn tình cho “bay màu” vì dám đòi tiền sau khi “hành sự” trên xe
21:41:55 04/05/2021
Thực hư thông tin "truy tìm người phụ nữ 35 tuổi dâm ô nam sinh ở Thủ Đức"
07:11:30 06/05/2021
Máy bay lại bị chiếu đèn lazer vào buồng lái khi hạ cánh tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất
16:38:13 04/05/2021
Dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh chuyển trạng thái phòng ngự sang tấn công
22:00:42 05/05/2021
Hộ chiếu vắc xin COVID-19 chỉ có hiệu quả khi trong nước đạt được miễn dịch cộng đồng
00:33:11 06/05/2021

Thông tin đang nóng

Hà Nội: Bác sĩ Bệnh viện Quân y 105 dương tính với SARS-CoV-2
12:32:03 06/05/2021
Quảng Ngãi phát hiện ca mắc COVID-19
10:07:53 06/05/2021
Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục réo gọi Hoài Linh: 'Ngồi giám khảo Thách thức danh hài là thách thức cộng đồng'
09:23:13 06/05/2021
Nóng MXH: Bắt quả tang vợ đang ngủ với trai lạ ở phòng trọ, chồng quỳ sụp xuống nền nhà và màn "đối mặt cân não"
08:37:10 06/05/2021
Bị nam diễn viên trẻ tố lạm dụng tình dục, Minh Béo vẫn có động thái đầy thách thức?
07:29:05 06/05/2021
Không phải mẹ chồng, chính chuyện tiền bạc và lối sống "1 trời 1 vực" mới là nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh ly hôn?
08:33:06 06/05/2021
Thu Minh bị phát hiện âm thầm làm điều này sau khi Nathan Lee bóc phốt người chơi xấu Hương Tràm ở The Voice
08:23:38 06/05/2021
Thêm một nhân viên vũ trường lớn nhất Đà Nẵng dương tính SARS-CoV-2
11:32:09 06/05/2021
Bất ngờ với loạt thành tích 'không phải dạng vừa' của Thúy Ngân ở các cuộc thi nhan sắc
07:43:46 06/05/2021
Thái Bình có 5 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương
10:03:06 06/05/2021

Tin mới nhất

Bến Tre: Hiệu trưởng đi cùng chuyến bay với ca COVID, hàng trăm học sinh phải nghỉ học

13:39:42 06/05/2021
Hơn 200 học sinh, giáo viên của Trường tiểu học An Định 2 và Trường mẫu giáo An Định phải cách ly tại nhà từ hôm nay 6-5, vì thầy hiệu trưởng Trường tiểu học An Định 2 đi cùng chuyến bay với người dương tính với COVID-19.

Xe ôtô biển xanh đặc chủng lật ngửa trên quốc lộ, 2 người bị thương

13:33:09 06/05/2021
Đang lưu thông trên Quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La, chiếc xe ôtô biển xanh đặc chủng bất ngờ lật ngửa, nằm phơi bụng bên lề đường khiến 2 người bị thương.

Xử lý nghiêm mọi trường hợp chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch

12:59:35 06/05/2021
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ra Chỉ thị về xử lý nghiêm minh theo quy định mọi trường hợp chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch.

270.000 học sinh Quảng Ngãi nghỉ học

12:39:36 06/05/2021
Học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi nghỉ học từ trưa 5/6 để phòng Covid-19, kế hoạch thi học kỳ dự kiến tổ chức trước ngày 12/5 phải hoãn.

Phòng dịch Covid-19: Học sinh Hà Tĩnh hoàn thành thi học kỳ 2 trước ngày 8.5

12:23:00 06/05/2021
Ngay sau khi Hà Tĩnh xuất hiện 2 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Sở GD-ĐT tỉnh này đã chỉ đạo các trường học triển khai kiểm tra, kết thúc thi học kỳ 2 trước ngày 8.5.

Dịch Covid-19: Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu hoàn thành kiểm tra học kỳ 2 sớm

12:08:53 06/05/2021
Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các trường tận dụng thời cơ địa bàn tỉnh chưa ghi nhận bất kỳ ca mắc Covid-19 nào để hoàn thành kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 trước 10.5.

Quảng Nam: Bị tàu lửa tông, một người đàn ông tử vong

12:04:44 06/05/2021
Sáng 6/5, lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt, khiến một người đàn ông tử vong.

TP.HCM: Cấm trại toàn bộ Bệnh viện Quân y 7A

12:03:29 06/05/2021
Bệnh nhân từng điều trị tại Bệnh viện Quân y 7A sau đó nhập cảnh Campuchia và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khiến bệnh viện cấm trại toàn bộ.

Hội nghị TXCT với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

11:59:29 06/05/2021
Sáng 6.5, các ƯCV HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 19, đơn vị bầu cử số 3, đơn vị bầu cử số 15 đã có buổi tiếp xúc với cử tri.

Chủ tịch nước dự hội nghị thông tin tình hình KT-XH cho ứng viên ĐBQH TPHCM

11:55:53 06/05/2021
Hội nghị nhằm thông tin đến các ứng cử viên về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Củ Chi, Hóc Môn nhiệm kỳ vừa qua, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Mở đợt kiểm tra chất lượng dược liệu tại Hà Nội

11:54:01 06/05/2021
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết đã có văn bản yêu cầu Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội triển khai lấy mẫu kiểm tra chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền lưu hành trên thị trường.

Quận Hoàn Kiếm đã niêm yết đủ danh sách 128.045 cử tri và người ứng cử

11:41:06 06/05/2021
Sáng 6-5, Đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Bầu cử thành phố và Đoàn giám sát số 1 của HĐND thành phố do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Tr...

Quảng Ninh tạm "đóng băng" toàn bộ hoạt động du lịch

11:37:06 06/05/2021
Quảng Ninh tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch, các di tích, danh thắng... (bao gồm cả vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, các tuyến du lịch biển đảo) kể từ 12 giờ ngày 6-5.

Một học sinh lớp 12 bị xe tải cán tử vong

11:35:00 06/05/2021
Khi vào khu vực vòng xoay ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chiếc xe tải đã tông vào xe máy rồi cán lên người khiến 1 học sinh lớp 12 tử vong.

Bắc Ninh tạm dừng làm căn cước công dân sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19

10:57:45 06/05/2021
Bắc Ninh đóng cửa quán cà phê, quán ăn vỉa hè và tạm dừng làm căn cước công dân sau khi ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

270 người ở Hà Nội từng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

10:54:51 06/05/2021
270 người này có tiền sử dịch tễ từng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 15/4 đến nay.

Bộ trưởng Y tế và 3 Thứ trưởng tiêm vaccine COVID-19

10:30:40 06/05/2021
Sáng 6/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn cán bộ của Bộ Y tế tiêm vaccine COVID-19 AstraZececa tại Bệnh viện Bạch Mai.

Học sinh trên địa bàn thị xã Sa Pa nghỉ học từ 6/5 đến hết 9/5

10:10:48 06/05/2021
Sở GD&ĐT Lào Cai vừa có quyết định cho cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, người học trên địa bàn thị xã Sa Pa nghỉ từ 6/5 đến hết 9/5 để phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất cho học sinh dừng đến trường từ ngày 10/5

10:00:28 06/05/2021
Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất với UBND TP.HCM xem xét việc cho phép học sinh ngừng đến trường từ ngày 10/5 để đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19.

Thêm Bắc Ninh, 15 tỉnh/thành thay đổi lịch học để phòng dịch Covid-19

09:57:30 06/05/2021
Tính đến sáng nay (6/5), đã có 15 tỉnh, thành thay đổi lịch học cho học sinh để phòng chống dịch Covid-19. Trong khi đó, TP.HCM cũng đề xuất cho học sinh dừng đến trường từ 10/5.

Ca COVID-19 ở Từ Sơn, Bắc Ninh là bệnh nhân chạy thận tại BV Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh

09:26:38 06/05/2021
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh thông báo về lịch trình của bệnh nhân COVID-19 thứ 3021 người quê ở Đa Hội, Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là bệnh nhân chạy thận tại BV Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh.

Lào Cai: 30.000 cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện khai báo y tế

09:22:27 06/05/2021
Theo kết quả rà soát của Sở GD&ĐT Lào Cai, toàn tỉnh có khoảng trên 800 giáo viên, học sinh đi đến tỉnh, thành phố có dịch trở về địa bàn tỉnh Lào Cai sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. 

PC Quảng Bình: Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

09:17:08 06/05/2021
Quý I năm 2021, Công ty Điện lực (PC) Quảng Bình dẫn đầu Tổng Công ty Điện lực miền Trung về tiến độ triển khai công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD). Đây là kết quả sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công ty cùng với nỗ lự...

Đồng Tháp kiến nghị bổ sung nhu cầu vốn đầu tư công gần 4.508 tỷ đồng

09:13:43 06/05/2021
UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm, tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư công theo đề xuất của tỉnh, với tổng vốn khoảng 4.507,7 tỷ đồng.

Tăng cường ngăn dịch ở biên giới khi Campuchia gỡ lệnh phong tỏa

09:00:56 06/05/2021
Trước việc Campuchia có thể kết thúc đợt giãn cách xã hội, các tỉnh biên giới Tây Nam đã lên phương án tăng cường siết chặt thêm lá chắn COVID-19 ở biên giới.

Người liên quan đến bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 ở Hạ Long có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

08:47:54 06/05/2021
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, kết quả xét nghiệm của 2 trường hợp F1 trên địa bàn TP Hạ Long đều đã âm tính với virut SARS - Cov - 2.

Trường học vùng biên: An toàn đón học sinh trở lại trường lớp

08:43:18 06/05/2021
HS nhiều trường học vùng biên giới đã trở lại học tập bình thường sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác phòng, chống dịch được siết chặt để bảo đảm an toàn. 

Thấm nhuần 5 điều Bác Hồ dạy

08:40:43 06/05/2021
Nhà giáo Nhân dân, AHLĐ Nguyễn Đức Thìn, cha đẻ của phong trào Nghìn việc tốt cho rằng, 5 điều Bác Hồ dạy đã cụ thể hóa mục tiêu giáo dục, khoa học và nhân đạo, đậm tính nhân văn, là bài học kinh nghiệm đường đời của Bác.

Hơn 100 CBCS dập lửa vụ cháy tại công ty dệt trong KCN Phú Bài

08:35:42 06/05/2021
Như CAO đưa tin, khoảng 17h30 chiều 5/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho chứa giấy Công ty CP dệt may đầu tư Thiên An Phát, KCN Phú Bài, TX Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Có thể bạn quan tâm

Nấu ăn ngon với cách nướng và luộc gà từ nồi cơm điện

Ẩm thực

13:56:23 06/05/2021
Nướng và luộc gà bằng nồi cơm điện nghe có vẻ hơi lạ nhưng sẽ thu được kết quả không thể ngờ. Hãy thực hiện ngay công thức nấu ăn ngon này đãi cả nhà.

Phong tỏa Bệnh viện Phổi Lạng Sơn

Sự kiện nóng

13:55:01 06/05/2021
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn bị phong tỏa sau khi ghi nhận một ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Huawei và ZTE bị loại khỏi các thử nghiệm 5G ở Ấn Độ

Thế giới số

13:54:40 06/05/2021
Mặc dù Bộ Viễn thông Ấn Độ đã chấp thuận cho hàng chục công ty, bao gồm Ericsson, Nokia, Samsung và nhiều công ty khác để thử nghiệm công nghệ 5G kéo dài 6 tháng, Huawei và ZTE đã bị loại khỏi danh sách.

Running Man Việt quy tụ dàn sao 7 Nụ Cười Xuân: Bị khịa sẽ flop nhưng fan đáp trả cực thuyết phục!

Show việt

13:43:28 06/05/2021
Netizen đã gọi Running Man Việt mùa 2 là phiên bản ngoài trời của 7 Nụ Cười Xuân.

Phát hiện thêm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc

Pháp luật

13:42:40 06/05/2021
4 người Trung Quốc cùng với một nhóm người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép vào TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Khi bị lực lượng công an truy quét đã bỏ chạy lên huyện Lập Thạch để lẩn trốn.

Nhã Phương được netizen ship điên đảo với Văn Anh (Cây Táo Nở Hoa), Trường Giang ghen không ta?

Hậu trường phim

13:38:58 06/05/2021
Cây Táo Nở Hoa có sự xuất hiện của một nhân vật mới và chỉ qua vài ánh mắt, người này lập tức được đẩy thuyền với Nhã Phương.

Chelsea hẹn Man City ở chung kết: Tuchel chờ xưng vương

Bóng đá thế giới

13:34:39 06/05/2021
Chelsea thắng Real Madrid 2-0 (chung cuộc 3-1), hẹn Man City ở chung kết Champions League và đầy mơ mộng vô địch cùng Thomas Tuchel.

Triệu Vy 'giải khuây' bên đồng nghiệp trẻ

Sao châu á

13:27:17 06/05/2021
Nữ diễn viên Triệu Vy chia sẻ hình ảnh bản thân bên một người đàn ông trẻ và bày tỏ những cảm xúc rất thật trong cơn say.

H'Hen Niê thú nhận dùng hàng hiệu như phá, túi đắt đỏ nhìn không khác 'túi thần kì Doraemon'

Phong cách sao

13:22:11 06/05/2021
HHen Niê cho biết mình không giỏi trong khâu bảo quản hàng hiệu, có nhưng không biết giữ. Trước kia, người đẹp từng khiến dân tình ngỡ ngàng khi đựng 2 quả chôm chôm bên trong chiếc túi 12 triệu đồng.

Hồ Bích Trâm tung ảnh cưới nét căng hé lộ chân dung chú rể hơn 7 tuổi, dân tình hết lời khen ngợi vì một chi tiết đặc biệt

Sao việt

13:19:18 06/05/2021
Sau bao ngày giấu kín bưng, cuối cùng Hồ Bích Trâm đã chính thức khoe dung mạo của chồng lên mạng xã hội.

Dọn dẹp nhà cửa, tôi chết đứng khi phát hiện mái tóc giả và rùng mình với trò chơi hiểm độc của cô bạn cùng phòng

Tâm sự

13:06:15 06/05/2021
Nhìn mái tóc giả nằm tít một góc giường và được che phủ bởi rất nhiều đồ đạc, tôi mơ hồ nhận ra, cô bạn cùng phòng đúng là kiểu không đùa được đâu.

5 thực phẩm rẻ, giàu dinh dưỡng mà bạn cần thêm ngay vào chế độ ăn

Sức khỏe

13:05:04 06/05/2021
Khi bạn ăn các loại thực phẩm lành mạnh, sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện và ngăn ngừa một số bệnh.

Danh sách tuyển Việt Nam chưa chốt: Ông Park vì đâu mà thong thả

Bóng đá việt nam

13:04:33 06/05/2021
Danh sách tuyển Việt Nam vẫn chưa được HLV Park Hang Seo công bố chính thức, bất kể hàng loạt đồn đoán nhiễu loạn. Vì đâu chiến lược gia Hàn Quốc thong thả?

Hậu trường 6/5: Lewandowski tậu nhà ở Mallorca

Bên lề sân cỏ

13:01:39 06/05/2021
Lewandowski tậu nhà ở Mallorca; Eden Hazard đắt sô quảng cáo; Adriano được vinh danh ở Maracana... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 6/5.

Kim Kardashian vướng vào vụ buôn lậu đồ cổ

Sao âu mỹ

12:40:31 06/05/2021
Kim Kardashian khẳng định cô không mua bức tượng cổ được buôn lậu. Ngôi sao truyền hình thực tế mong tòa án điều tra rõ vụ việc.