Tây Ninh: Truy thu, phạt doanh nghiệp vi phạm thuế hơn 7 tỷ đồng

Theo Cục Thuế tỉnh Tây Ninh , qua công tác thanh tra , kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn quý đầu năm, đơn vị đã phát hiện nhiều vi phạm nên đã ra quyết định phạt và truy thu thuế với số tiền 7,2 tỷ đồng.

Tây Ninh: Truy thu, phạt doanh nghiệp vi phạm thuế hơn 7 tỷ đồng - Hình 1

Cục Thuế Tây Ninh tăng cường công tác chống thất thu nhằm góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thu hút đầu tư trên địa bàn. Ảnh Nguyễn Cường

Chia sẻ về các hoạt động tăng cường công tác thanh tra , kiểm tra chống thất thu ngân sách, đảm bảo lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế cho người nộp thuế (NNT), ông Nguyễn Tấn Lợi – Cục trưởng Cục Thuế Tây Ninh cho biết, ngay từ cuối năm 2020, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các chi cục thuế khu vực và các phòng thanh tra, kiểm tra tiến hành phân tích, lựa chọn những doanh nghiệp (DN) có rủi ro cao để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021.

Cục thuế cũng tiến hành giao nhiệm vụ đến các phòng, chi cục thuế khu vực, đội thuế và gắn với kết quả thi đua khen thưởng của từng đơn vị, tổ chức sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực để tập trung tối đa cho công tác thanh tra , kiểm tra thuế.

Kết quả trong quý I/2021, về công tác thanh tra , cơ quan thuế đã ban hành 6 quyết định thanh tra và 3 quyết định xử lý, với số tiền truy thu và phạt thuế 3,2 tỷ đồng, hiện đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được 2,7 tỷ đồng.

Về công tác kiểm tra, cơ quan thuế đã tiến hành kiểm tra 4.559 hồ sơ khai thuế và chấp nhận 4.559 hồ sơ khai thuế này. Riêng về kiểm tra doanh nghiệp (DN), cơ quan thuế đã ban hành 83 quyết định kiểm tra và 65 quyết định xử lý, trong đó có 2 quyết định xử lý thuộc kế hoạch kiểm tra năm 2020, với tổng số tiền truy thu và phạt thuế 4,1 tỷ đồng (đã nộp vào NSNN 3,9 tỷ đồng), giảm lỗ 1,3 tỷ đồng; giảm khấu trừ 608,4 triệu đồng…

Ông Nguyễn Tấn Lợi cho biết thêm, trong quý II/2021, Cục Thuế Tây Ninh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế để tạo thuận lợi cho NNT; kiểm tra, rà soát chặt chẽ, hồ sơ khai thuế; tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với DN có rủi ro cao về thuế, DN thuộc diện miễn, giảm thuế do chính sách ưu đãi đầu tư, các DN thua lỗ nhiều năm, các DN có hoạt động liên kết, hoạt động chuyển nhượng vốn, tài sản, không để DN lợi dụng chủ trương hỗ trợ DN của Nhà nước để vi phạm pháp luật .

“Cơ quan thuế cũng tăng cường kiểm soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, dự án đang triển khai, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán , thanh tra…; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, hải quan, quản lý thị trường để quản lý hiệu quả hơn hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng internet, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư trên địa bàn, tạo nguồn tăng thu cho NSNN…” – ông Nguyễn Tấn Lợi nói.

Tân Yên (Bắc Giang): Nhân rộng điển hình tiên tiến

15 mô hình điển hình cấp huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo xây dựng đạt kết quả cao; 6 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức, đồng thời phát hiện việc làm tốt để kịp thời biểu dương, nhân rộng.

Đây là một số kết quả nổi bật mà Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vừa góp phần nâng cao phương pháp lãnh đạo của tổ chức Đảng, vừa nâng cao đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên đã ban hành 17 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành 13 văn bản, chỉ đạo tổ chức hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị theo chuyên đề hàng năm cho lãnh đạo chủ chốt và đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc, toàn thể cán bộ, đảng viên ở 22/22 xã, thị trấn.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo xây dựng từ 4-7 mô hình điển hình cấp huyện; chỉ đạo mỗi cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị lựa chọn ít nhất 2 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là những cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, sau 05 năm đã có 15 mô hình điển hình cấp huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo xây dựng đạt kết quả cao; các xã, thị trấn đã có 1.061 lượt chi bộ đăng ký xây dựng 1.086 gương điển hình tiên tiến.

Tân Yên (Bắc Giang): Nhân rộng điển hình tiên tiến - Hình 1

Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 tại Lễ báo công dâng Bác ngày 27/9/2019. (Ảnh: Quang Thái)

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành 6 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với các tổ chức đảng và đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức, đồng thời phát hiện việc làm tốt để kịp thời biểu dương, nhân rộng.

Sau 5 năm triển khai, huyện Tân Yên đã có những cách làm mới, sáng tạo như: lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường đồng bộ, hiệu quả gắn với từng sản phẩm cụ thể nhằm tạo ra những nông sản hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị vượt trội, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tập trung lãnh đạo phát triển công nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện theo hướng thân thiện, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động mời gọi các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đầu tư vào địa bàn xã, thị trấn để giải quyết việc làm tại chỗ.

Lãnh đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom, xử lý rác thải tại gia đình. Xây dựng khu tập kết rác thải tập trung tại huyện, các xã thị trấn và tại các thôn trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc của cán bộ, công chức, giải quyết có hiệu quả đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Ban hành 5 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, hàng năm đều tổ chức Lễ báo công dâng Bác, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lựa chọn các nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng các điển hình tiên tiến cấp huyện trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm.

Nhiều điển hình trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Nhờ sự thống nhất, nỗ lực, đoàn kết của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của người dân, Tân Yên đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, có thành tích nổi bật như: xã Phúc Sơn chỉ đạo xây dựng được bãi tập kết, xử lý rác thải tập trung của xã và các thôn để hoàn thành các tiêu chí đạt xã nông thôn mới; thị trấn Nhã Nam duy trì có hiệu quả lò đốt rác và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; chi bộ thôn Lời, xã Cao Xá, vận động nhân dân hiến 4.500m2 đất, huy động trên 1 tỷ đồng làm 1,6 km đường bê tông; thôn Tân An, xã Lam Cốt đã vận động người dân hiến 2.100 m2 đất làm đường; trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng đã tiết kiệm được 19.760.000 đồng đỡ đầu 02 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Hội Người cao tuổi xã Việt Lập hỗ trợ làm 02 nhà ở cho hội viên nghèo, vận động hội viên hiến hơn 4.000 m2 đất và đóng góp hơn 200 triệu đồng xây dựng nông thôn mới;

Về cá nhân, đó là đồng chí Hoàng Kiểm, Bí thư chi bộ thôn Tiến Điều, xã Nhã Nam tích cực vận động bà con hiến đất xây dựng nông thôn mới, gia đình gương mẫu hiến trên 70m2 đất thổ cư, vận động nhân dân xây dựng cánh đồng sản xuất hàng hóa, vệ sinh môi trường; đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phố Hoàng Hoa Thám tuyên truyền, vận động, quyên góp nấu xôi phát cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Ngoài ra, đồng chí Đỗ Thị Ngọc, Phó bí thư Chi bộ khu Chợ, thị trấn Cao Thượng tích cực tham mưu chi bộ làm tốt công tác vận động xã hội hóa thực hiện một số công trình phúc lợi trị giá gần01 tỷ đồng; đồng chí Phạm Thị Lệ, Trưởng thôn Mai Hoàng, xã Phúc Sơn vận độngnNhân dân dồn đổi 19,1 ha ruộng theo đúng kế hoạch, mở rộng 4,5km đường giao thông từ 3 m lên 5 m, làm 2 km hệ thống thủy lợi và hệ thống bờ vùng, bờ thửa, trong đó Nhân dân hiến 22.000 m2 đất; xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao với diện tích 1.300 m2, vận động nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng làm 1,2 km đường giao thông nội thôn...

Đạt được những thành tích nêu trên, có thể khẳng định Tân Yên đã phát huy tốt vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình đã đề ra. Làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 05-CT/TW, nâng cao tính tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên.

Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Việc giải quyết những vấn để bức xúc, nổi cộm từ huyện đến cơ sở được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo và giải quyết có hiệu quả, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần tích cực đưa huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Đồng thời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang từng bước lan tỏa, trở thành phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương./.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Trang Trần nhận thua, mong được yên ổn sau khi bị vợ Dũng “lò vôi” đòi gặp đâu đánh đấy03:45Bà Phương Hằng - Vợ Dũng "lò vôi" livestream đòi "gặp đâu đánh đó" với cựu người mẫu Trang Trần04:00Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc ủng hộ bà Phương Hằng, “ấm ức” vì hiềm khích ba năm trước với Trang Trần02:57Hồng Ánh tố 1 nam diễn viên giả mù trong clip dàn dựng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên03:12Giảng viên trường đại học lộ clip nóng với thư ký vì quên tắt camera khi họp trực tuyến03:20Văn Kính Dương và Ngọc Miu hôn tiễn biệt tại tòa nhưng ánh mắt “ông trùm”lại vô cảm lạ thường03:43Bà Phương Hằng chỉ trích gay gắt Hoài Linh cổ súy nạn mê tín, “sẽ không yên với chị đâu em à”03:11Tư Nhị - Gái làng chơi nức tiếng Sài Gòn bị quật ngã thê thảm vì thuốc phiện và bùa ngải04:49Làm đồng nghiệp nữ có bầu, chồng ép vợ ký đơn ly hôn, thẳng thừng tuyên bố: “Con cô tự nuôi”03:23Quỳnh Trần JP làm clip ăn chân gấu lông lá đen sì khiến dân tình sốc nặng03:21Ngôi làng Hà Gia Bá - Làng lười kỳ lạ nhất Trung Quốc, người dân chỉ đi nhặt đá ở sông04:10Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Hot girl Hạng Tư Tỉnh có bạn trai còn đính hôn với thiếu gia, bị “bóc phốt” ngay trên sân khấu02:50Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Cô dâu được nhà trai tặng “xế hộp” Porsche Panamera hơn 5 tỷ khiến dân mạng ghen tỵ “nổ mắt”02:42Melinda - Vợ tỷ phú Bill Gates tiết lộ kiệt sức trong ngôi nhà của mình, bi kịch của bao phụ nữ03:02CLIP: Nhiều người dân Hà Nội "quên" khẩu trang phòng chống dịch Covid-1900:51Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”03:38Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda ly hôn: Lý do thực sự là gì?03:56Bệnh "ngất xỉu" khi gặp trai đẹp và những căn bệnh “dị” nhất thế giới y học mà bạn chưa từng biết08:00

Tiêu điểm

“Dân đổ một xe cát sẽ biết ngay, sao để lọt hàng chục người Trung Quốc cư trú trái phép”
11:07:55 06/05/2021
Cô giáo Ninh Bình tiếp xúc với ca F0, nhiều học sinh mầm non phải nghỉ học
19:44:09 06/05/2021
Hội Nữ doanh nhân TP.HCM hỗ trợ phụ nữ Đồng Tháp khởi nghiệp
21:34:51 07/05/2021
Nữ tiếp viên hàng không “nhún nhảy” với trai ngay trên giường của chồng và cái kết đắng
10:16:36 07/05/2021
Thực hư thông tin nữ sinh nhảy từ tầng 3 trường học tự tử vì bị cô giáo bắt tài liệu khi thi
14:36:29 07/05/2021
Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”
15:50:18 06/05/2021
Nữ nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sơn La nhảy lầu tử vong
14:58:41 07/05/2021
Hàng xóm 'giải cứu' 150 mâm cỗ cho đôi vợ chồng hoãn cưới vì dịch
14:52:38 06/05/2021
Hàng trăm người tụ tập vui chơi trong quán bi-a ở Hà Nội bất chấp lệnh cấm
07:22:33 07/05/2021
Hà Nội: Xử lý nghiêm tài xế xe Lexus để biển ra vào Bộ Công an dừng đỗ sai quy định
20:29:25 06/05/2021

Thông tin đang nóng

Sáng 8-5, thêm 15 ca COVID trong nước, lo ngại lây nhiễm trong bệnh viện
06:31:19 08/05/2021
Biến nửa đêm: Quế Vân tung tin nhắn tố bạn trai đại gia bạc bẽo, ngủ với vợ cũ nhiều lần dù đã ly hôn từ lâu
07:17:30 08/05/2021
Ngô Kiến Huy bỗng đăng status "đá xéo" ai đó ghen ghét, bè phái giữa lúc dàn sao Running Man Việt mùa 2 gây tranh cãi?
06:50:36 08/05/2021
Khánh Vân lấy điểm 10 tinh tế khi nhập cuộc Miss Universe 2020
08:23:23 08/05/2021
Hà Nội có thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2
08:30:09 08/05/2021
Song Joong Ki - Song Hye Kyo bỗng đăng ảnh cùng ngày và còn trùng hợp 1 điểm, có ẩn tình gì mà gây xôn xao không dứt?
08:06:10 08/05/2021
10 mỹ nhân Cbiz hot nhất đầu 2021
06:03:07 08/05/2021
Siêu mẫu số 1 xứ tỷ dân Trung Quốc khốn khổ vì yêu chồng Vương Phi, bị tình cũ Cao Viên Viên phản bội và cái kết buồn tuổi 50
06:28:13 08/05/2021
Mẹ chồng dúi vào tay 800 triệu, tôi chưa rõ cơ sự ra sao đã bị chồng tát sấp mặt
07:06:49 08/05/2021
Ngoại hình con gái An Dĩ Hiên
08:19:29 08/05/2021

Tin mới nhất

An Giang: Tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca nữ nhân viên y tế tử vong sau đó

10:16:27 08/05/2021
Bác sĩ Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế An Giang thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vắc xin Covid-19 của AstraZeneca.

Cháy nhà kinh hoàng ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết

09:57:11 08/05/2021
Một đám cháy lớn xuất phát từ căn nhà trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người bị mắc kẹt và tử vong. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy TP.HCM đã nhanh chóng có mặt dập tắt vụ cháy.

Võ Hoàng Yên chuyển khoản trả lại vợ chồng Dũng “lò vôi” gần 17 tỷ đồng

09:42:18 08/05/2021
Mới đây, trên trang cá nhân của người được cho là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Dũng lò vôi đã đăng thông báo ông Võ Hoàng Yên đã bước đầu thừa nhận chiếm đoạt số tiền của vợ chồng bà Hằng. Cùng với đó, ông Yên đã chuyển khoản...

Giá cà phê hôm nay 8/5: Thị trường cà phê quay đầu giảm

08:59:21 08/05/2021
Giá cà phê hôm nay 8/5/2021 tại thị trường trong nước và thế giới quay đầu giảm nhẹ. Trong đó, giá cà phê trong nước đang giảm từ 100 - 200 đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 8/5: Tăng mạnh, vàng trong nước vượt mốc 56 triệu?

08:55:20 08/05/2021
Giá vàng hôm nay 8/5 tiếp tục tăng mạnh. Nếu giữ đà tăng này, vàng trong nước sẽ vượt 56 triệu đồng phiên sáng nay.

Khử khuẩn toàn bộ bệnh viện đa khoa Medlatec

08:30:38 08/05/2021
Ở một diễn biến khác, ngày 7/5, Bệnh viện đa khoa Medlatec thông báo, để đảm bảo an toàn cho khách hàng và người thân đến khám chữa bệnh, từ 11h30, ngày 7/5/2021, Bệnh viện đa khoa Medlatec cơ sở 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội tạm dừ...

Loa phường tham gia tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

08:12:49 08/05/2021
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho rằng, hệ thống thông tin cơ sở, trong đó có các đài truyền thanh xã, phường (loa phường) Hà Nội; đang phát huy tác dụng, kịp thời cung cấp thông tin dịch bệnh COVID-19.

Dự báo thời tiết ngày 8/5/2021: Hà Nội ngày nắng nóng 34 độ C

08:07:20 08/05/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiều khu vực ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông

08:05:14 08/05/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ nhiều nơi ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắt giữ xe tải đổ chất thải sinh hoạt trái phép tại Bà Rịa – Vũng Tàu

08:02:08 08/05/2021
Sáng 7/5, Công an TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện với hành vi đổ chất thải sinh hoạt không đúng quy định của pháp luật.

Vì sao la mắng không phải cách dạy con hiệu quả?

05:11:39 08/05/2021
Khi bị quát mắng, trẻ sẽ xem bố mẹ như mối đe dọa, cảm thấy lo lắng, không có giá trị và không muốn tương tác.

Nữ sinh lớp 10 rơi từ tầng 3 của trường sau giờ thi môn Văn

21:51:09 07/05/2021
Sau giờ thi môn văn cuối kỳ ở trường THPT Thanh Miện 2 (Hải Dương), một nữ sinh lớp 10 được phát hiện rơi từ tầng 3 của trường xuống đất.​

Một số địa phương tổ chức vận động bầu cử trực tuyến

21:29:30 07/05/2021
Đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ, TP. Đà Nẵng đã quyết định tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tổ chức theo hình thức trực tuyến để các ứng cử viên vận động bầu cử.

Trưởng phòng GD-ĐT hoãn đám cưới của con trai để phòng dịch Covid-19

21:12:48 07/05/2021
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) quyết định hoãn đám cưới của con trai.

Hải Phòng cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học từ 10.5

20:43:07 07/05/2021
Để phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP.Hải Phòng đã tái khởi động lại các chốt kiểm soát ra, vào thành phố và cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học từ 10.5

Chú rể bị bóc phốt đã có vợ con ngay trong đám cưới, cô dâu phản ứng cực sốc

20:30:40 07/05/2021
Một đám cưới ngập drama ở Quốc gia Tây Phi Ghana đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Theo hình ảnh trong clip được dân mạng chia sẻ, cô dâu và chú rể đang trao lời nguyện ước sẽ bên nhau suốt cuộc đời này cho đến khi cái chết chia lìa h...

Mô hình Trung tâm “một cửa” liên ngành: Nơi bảo vệ khẩn cấp cho phụ nữ và trẻ em

20:27:21 07/05/2021
Nhằm đánh giá nhu cầu, từng bước đề xuất thí điểm mô hình Trung tâm một cửa liên ngành bảo vệ khẩn cấp phụ nữ bị bạo lực giới và trẻ em bị xâm hại, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội LHPN Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo Công bố kết quả k...

Phụ nữ Hà Nội bám sát 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy

20:18:55 07/05/2021
Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã triển khai nội dung 10 kế hoạch do Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội xây dựng nhằm thực hiện 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

“Cổng trường an toàn giao thông”

20:05:20 07/05/2021
Mô hình Cổng trường an toàn giao thông (ATGT) tại các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định đã và đang triển khai hiệu quả; góp phần nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh trong việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về ...

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri Nhơn Trạch

19:59:42 07/05/2021
Cử tri Nhơn Trạch đã rất phấn khởi khi được gặp gỡ, tiếp xúc với các ứng cử viên trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hậu quả nghiêm trọng khi học trò phải hứng chịu bạo lực từ giáo viên

19:54:26 07/05/2021
Thầy cô muốn có được những trái ngọt trên hành trình giáo dục thì cần gieo trồng sự thấu cảm, tình yêu thương với mỗi học trò của mình, cô Phương chia sẻ.

Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

19:41:57 07/05/2021
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, ông Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Bùi Văn Nghiêm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND...

5 nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh bị cách ly

19:34:22 07/05/2021
5 y bác sĩ Khoa Nội thận, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh, đều là người Campuchia, bị cách ly do tiếp xúc bệnh nhân Covid-19, ngày 7/5 kết quả xét nghiệm âm tính.

Quận Hoàng Mai tăng cường tuyên truyền về công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19

19:23:47 07/05/2021
Sáng 7-5, Đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Phùng Th...

Hà Nội sẽ tiêm miễn phí vaccine COVID-19 cho người dân 18-65 tuổi

18:59:04 07/05/2021
Ngày 7/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ban hành kế hoạch về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2022.

Lục Nam: Học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương

18:52:46 07/05/2021
Sáng 7/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cà Mau: Cách ly 2 người về từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

17:27:42 07/05/2021
Ngày 7/5, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, vừa đưa 2 người từng đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 về địa phương đi cách ly tập trung.

Phú Thọ: Các trường mầm non, nhóm trẻ, cho trẻ nghỉ học từ ngày 7/5

16:34:36 07/05/2021
Sở GD&ĐT Phú Thọ mới có văn bản gửi các Phòng GD, đơn vị trực thuộc và các cơ sở giáo dục về việc tổ chức dạy học trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

6 giải pháp khả thi thầy Bùi Nam hiến kế gửi đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục

16:29:33 07/05/2021
Thông qua bài viết, người viết tiếp tục có thêm những nguyện vọng của cá nhân mang tính khả thi về giáo dục xin được gửi đến tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Có thể bạn quan tâm

Hoàng Thùy - siêu mẫu có màn "đá bay" thân hình gầy gò đỉnh nhất Vbiz

Phong cách sao

10:22:51 08/05/2021
Hoàng Thuỳ tái hiện lại mái tóc ngắn cùng thân hình đẫy đà hơn xưa gấp bội, mới thấy rằng hành trình tập luyện và chăm chút cho body của cô quá ấn tượng.

Vợ chồng muốn hạnh phúc hãy duy trì 5 thói quen này vào buổi sáng

Tình yêu

10:22:47 08/05/2021
Những việc làm vào buổi sáng hết sức đơn giản nhưng đổi lại thì càng khiến vợ chồng thêm mặn nồng.

Núi Phú Sĩ - Ngọn núi nổi tiếng và cao nhất Nhật Bản

Du lịch

10:22:26 08/05/2021
Núi Phú Sĩ được đánh giá là ngọn núi cao nhất Nhật Bản và được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2013. Núi Phú Sĩ đã phun trào ít nhất 10 lần kể từ thế kỷ 18. Cho đến nay gần 300 năm đã trôi qua kể từ lần phun trào gần...

Fan Thanh Xuân Có Bạn gây bức xúc khi thuê người đổ bỏ 270.000 chai sữa xuống cống để lấy phiếu vote cho Idol

Show quốc tế

10:22:15 08/05/2021
Hành vi của nhóm fan Thanh Xuân Có Bạn 3 và nhà sản xuất bị chỉ trích là lãng phí, mù quáng tôn thờ thần tượng.

Nissan bán cổ phần ở Daimler

Ôtô

10:20:31 08/05/2021
Hãng Nhật đã bán 1,5% cổ phần tại tập đoàn Đức, giống cách Renault - một thành viên khác của liên minh ba bên - làm hồi tháng 3.

Nếu Phan Văn Đức ra đi, vị trí tiền vệ cánh trái SLNA sẽ thuộc về ai?

Bóng đá việt nam

10:19:42 08/05/2021
Kết thúc mùa giải năm nay, bản hợp đồng giữa SLNA và Phan Văn Đức sẽ chính thức được đáo hạn. Trong trường hợp không giữ chân được cầu thủ người Yên Thành, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải tìm kiếm những gương mặt thay thế.

Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng

Pháp luật

10:19:25 08/05/2021
Ngày 7/5, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho hay, vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Samuel An của Thiên Thần Hộ Mệnh: "Tôi còn non thế này, còn chưa hiểu showbiz là gì..."

Hậu trường phim

10:17:57 08/05/2021
Khác với cậu Khánh bad boy nóng bỏng ở Thiên Thần Hộ Mệnh, Samuel An ngoài đời lại rất ngoan và hay ngại ngùng.

Đối diện khung thành trống, cầu thủ vẫn không ghi được bàn 

Clip hay

10:15:15 08/05/2021
Trong trận lượt về vòng 16 đội CONCACAF Champions League, tiền đạo Vincent Janssen, được Monterrey mua về từ Tottenham với giá 9 triệu euro đã có một pha bỏ lỡ khó tin.

Cuối tuần lấy nồi chiên không dầu ra làm món gà xiên nướng, thành quả ngon xuất sắc khiến ai cũng khen mãi không thôi!

Ẩm thực

10:14:34 08/05/2021
Gà xiên nướng bằng nồi chiên không dầu vừa dễ làm mà thành quả lại ngon bất ngờ.

Ghi điểm tuyệt đối khi phối chân váy ngắn với 4 kiểu giày dép này

Thời trang

10:11:21 08/05/2021
Chân váy ngắn luôn được lòng phái đẹp vì khả năng hack dáng siêu đỉnh. Nhưng để có được một set đồ sành điệu, chị em cần phải kết hợp chúng với những kiểu giày dép phù hợp.

Lâm Thanh Hà - “Đông Phương Bất Bại” khiến Châu Tinh Trì mê đắm đến “hồ ly tinh” giật chồng

Sao châu á

10:10:14 08/05/2021
Lâm Thanh Hà sinh năm 1954, trong một gia đình bình dân vốn chẳng có chút liên quan gì đến nghệ thuật. Thế rồi, trong một lần dạo phố, người đẹp được đạo diễn Tống Nhân Thọ phát hiện và mời đóng Song ngoại. Tác phẩm nhanh chóng đưa nữ d...

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Cả nước đồng lòng thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch'

Phỏng vấn sao

10:08:49 08/05/2021
Hà tin là cả nước đồng lòng thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch.

HLV Park Hang-seo thiết quân luật ở đội tuyển; Việt Nam và UAE chọn chung 'quân xanh’

Bên lề sân cỏ

10:07:42 08/05/2021
Toàn bộ thành viên tuyển Việt Nam muốn tiếp xúc với người ngoài đều phải báo cáo và có sự đồng ý từ HLV trưởng Park Hang-seo; Cũng như ĐT Việt Nam, UAE đã chọn Jordan để thi đấu giao hữu trong hành trình hướng đến vòng loại World Cup 20...

Đẳng cấp rich kid Gia Kỳ: Đến khoản skincare cũng "vung tiền" hơn người luôn!

Netizen

10:04:55 08/05/2021
Ai chăm hóng biến mạng hẳn cũng biết rich kid Gia Kỳ 2003 - cái tên gắn liền với truyền thuyết bỏ gần 100 triệu mua vé thương gia để được ngồi cạnh Ngọc Trinh. Và ngoài khoản nhiều tiền, lại biết kinh doanh, hoá ra anh bạn này còn biết ...