Tây Ninh tăng chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Xác định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng , Tỉnh ủy Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trên tất cả các mặt; chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp 84 tổ chức đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu có kế hoạch phấn đấu ngay từ đầu năm; sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm phải xây dựng kế hoạch, giải pháp kịp thời củng cố những TCCSĐ yếu kém. Nhờ đó TCCSĐ yếu kém năm sau giảm so với năm trước.

Tây Ninh tăng chất lượng tổ chức cơ sở đảng - Hình 1

Chăm sóc dưa chuột trong nhà lưới tại xã Như Cố, huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Cạn). Ảnh: HÀ thanh

Tỉnh ủy chú trọng xây dựng TCCSĐ tại năm huyện biên giới, nhất là 20 đảng bộ xã biên giới, bảo đảm không có TCCSĐ yếu kém. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các huyện biên giới, thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên công tác ở Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp trực thuộc đảng ủy các xã biên giới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo , sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. Cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở phân công cấp ủy viên và các ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách về tăng cường cho các ấp, khu phố có ít đảng viên (sau khi giải thể chi bộ cơ quan xã). Phần lớn các chi bộ, đảng bộ chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ hơn 85%. Công tác quản lý đảng viên được tăng cường; trong đó tâp trung quản lý đảng viên là quân nhân xuất ngũ, đảng viên trẻ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua sinh hoạt chi bộ gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII), các cấp ủy xác định những việc cần làm ngay để khắc phục kịp thời những mặt hạn chế, yếu kém; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong toàn tỉnh, có 341 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng. Hiện, Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo các cấp ủy tiến hành đợt rà soát đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư để tiếp tục sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên.

* Khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Bắc Cạn đã có sự chuyển biến tích cực sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) tăng nhanh với các mô hình phát triển đa dạng, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Số HTX hoạt động có hiệu quả cũng ngày càng tăng, biết phát huy nội lực, tranh thủ cơ chế chính sách để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tính đến năm 2018, toàn tỉnh có 160 HTX, trong đó 118 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Thực hiện đề án của tỉnh và đề án đào tạo cán bộ ba chức danh trong HTX của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2003 – 2010, trên địa bàn tỉnh có 120 chủ nhiệm HTX, 380 kế toán và trưởng ban kiểm soát được đào tạo, bồi dưỡng; giai đoạn 2011 – 2018, tỉnh tổ chức được 72 lớp đào tạo kiến thức về Luật Hợp tác xã năm 2012 và tổ chức lại hoạt động của HTX theo quy định pháp luật . Bắc Cạn luôn quan tâm hỗ trợ các HTX xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từ năm 2011 đến 2018, tỉnh tổ chức 14 lớp tập huấn về ma-két-tinh; hỗ trợ 54 lượt HTX tham gia giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, hỗ trợ 13 HTX thiết kế bao bì, kiểu dáng sản phẩm; hỗ trợ 52 HTX số kinh phí là 5,2 tỷ đồng để mua trang thiết bị, máy móc… Thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện các đề án, biện pháp hỗ trợ HTX hoạt động hiệu quả. Các địa phương lồng ghép nhiều nguồn lực hỗ trợ HTX. Các ngành nâng cao trách nhiệm, tạo điều kiện tốt nhất để các HTX, tổ hợp tác phát triển.

PV VÀ TTXVN

Theo NDĐT

Vì sao một bộ phận thanh niên ngại vào Đảng?

Thanh niên chưa nhận thức đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò của đảng viên nên động cơ của họ không rõ ràng, không phấn đấu vào Đảng.

Từ năm 2011-2017, toàn Đảng kết nạp hơn 1,4 triệu đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp hơn 209.000 đảng viên. Những năm gần đây, số lượng đảng viên mới kết mới tăng nhanh, trình độ học vấn của đảng viên mới kết nạp ngày càng cao. Cùng với việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng thì việc phát triển đảng viên mới đã góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân.

Tuy nhiên, với con số gần 5 triệu đảng viên như hiện nay, Đảng ta đã thực sự mạnh hay chưa, đã phản ánh đúng thực trạng, chất lượng đảng viên hay chưa? Làm thế nào để bổ sung vào hàng ngũ của Đảng những con người xứng đáng chèo lái con thuyền cách mạng đến bến bờ thắng lợi.

Phóng viên VOV phỏng vấn PGS.TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Vì sao một bộ phận thanh niên ngại vào Đảng? - Hình 1

PGS.TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. (ảnh: Tuyengiao.vn)

PV : Từ năm 2011-2017, toàn Đảng kết nạp hơn 1,4 triệu đảng viên, nhưng trong giai đoạn này cũng có gần 51.000 đảng viên bị sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên, trong đó gần 12.500 đảng viên bị kỷ luật khai trừ. Con số này nói lên điều gì, thưa ông?

PGS.TS Vũ Văn Phúc: Việc kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng là việc làm bình thường, thường xuyên của một Đảng chân chính. Những con số trên cho thấy, số quần chúng ưu tú được kết nạp trong 6 năm qua vẫn lớn hơn 23 lần so với số đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên hay khai trừ.

Song, con số gần 51.000 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên, trong đó gần 12.500 đảng viên bị kỷ luật khai trừ trên tổng số gần 5 triệu đảng viên là con số quá lớn đối với một Đảng. Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền mà con số bị xóa tên và kỷ luật nhiều như vậy là điều đáng buồn.

PV : Số lượng kết nạp đảng viên mới tăng nhanh, nhưng thực tế ở nhiều nơi, công tác phát triển đảng vẫn là một thách thức lớn, có chi bộ 5 năm liền không kết nạp được đảng viên nào. Lo ngại hơn là một bộ phận thanh niên ngại vào Đảng. Theo ông, nguyên nhân của vấn đề trên do đâu?

Ông Vũ Văn Phúc: Có điều kiện đi một số địa phương trong cả nước, tôi thấy kết nạp đảng viên mới hiện nay là vấn đề khó khăn ở một số nơi, kể cả những địa phương là cái nôi của cách mạng Việt Nam, kể cả thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM.

Có mấy nguyên nhân quan trọng sau đây: Tổ chức Đảng từ Trung ương tới cơ sở nhận thức về vấn đề bồi dưỡng quần chúng để kết nạp vào Đảng cũng còn chưa thực sự chú trọng. Nhiều tổ chức, cơ sở Đảng, nhiều chi bộ không quan tâm đến việc kết nạp đảng viên, nên có những chi bộ mấy năm không kết nạp được đảng viên mới nào.

Thực tế những năm qua, sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, nhất là tổ chức đảng cơ sở có những biểu hiện chưa tốt nên việc bồi dưỡng quần chúng kết nạp Đảng cũng chưa tốt.

Về đảng viên, bên cạnh đại bộ phận đảng viên tốt, còn một bộ phận không nhỏ đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đặc biệt là đảng viên cấp cao không có sự nêu gương, nhiều đồng chí bị xử lý kỷ luật, xóa tên ra khỏi Đảng, thậm chí có đồng chí bị truy tố hình sự, vào tù. Nhiều thanh niên nhìn vào đó mà không phấn đấu vào Đảng. Họ băn khoăn vào Đảng mà như những đồng chí ấy thì vào Đảng làm gì.

Nguyên nhân tiếp theo là bản thân quần chúng, đặc biệt là thanh niên nhận thức về Đảng cũng chưa đúng, trong đó có công tác tuyên truyền, giáo dục của Đảng. Thanh niên nhận thức không đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng, về vai trò của người cán bộ đảng viên, động cơ của họ không rõ ràng nên họ không phấn đấu vào Đảng.

Như có ý kiến nói rằng, vào Đảng để được ưu tiên trong tuyển dụng, học hành thì đó là động cơ không đúng. Vào Đảng để phục vụ sự nghiệp cách mạng chung của Đảng, của đất nước, khi đất nước phát triển thì quyền lợi của từng đảng viên cũng phát triển theo, chứ không phải vào Đảng để được ưu tiên trong tuyển dụng, đi học nước ngoài.

Thanh niên phải nhận thức được vai trò lãnh đạo, về sứ mệnh của Đảng chứ không phải vào Đảng để lợi ích của mình được ưu ái.

PV: Có ý kiến cho rằng, công tác sinh hoạt chi bộ ở một số nơi hiện nay có vấn đề, chúng ta kiểm tra, giám sát đảng viên chưa được tốt. Ý kiến của ông như thế nào?

Ông Vũ Văn Phúc : Hiện nay, việc chi bộ hay tổ chức cơ sở Đảng giao nhiệm vụ cho đảng viên hay quản lý đảng viên là có yếu kém. Cho nên có hiện tượng người được bình bầu là đảng viên đủ tư cách, thậm chí có người là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng sau đó không lâu họ bị kỷ luật, thậm chí có người bị truy tố. Điều đó cho thấy, việc quản lý đảng viên của chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng không chặt.

Một số vụ án vừa qua cho thấy, chi bộ là nơi quản lý đảng viên nhưng không phát hiện được vi phạm mà do các tổ chức khác, trong đó có cơ quan báo chí truyền thông phát hiện ra. Vấn đề năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trước hết là chi bộ hiện nay còn nhiều hạn chế. Việc sinh hoạt Đảng nhiều khi còn hình thức, vừa sinh hoạt chuyên môn xong, các đồng chí đảng viên ở lại sinh hoạt chi bộ thêm mấy chục phút, như vậy rất hình thức mà không có chất lượng.

Có người hỏi bây giờ đảng viên mới vào Đảng thì có quyền lợi gì thêm không? Theo tôi, nếu vào Đảng mà đòi hỏi quyền lợi riêng cho mình thì đó không phải là Đảng lãnh đạo, không phải là Đảng phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Quần chúng đã tự nguyện viết đơn xin vào Đảng thì phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Nếu chúng ta vào Đảng cùng với tập thể, tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo đất nước, đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi thì trong đó có lợi ích cá nhân mình.

Ngay từ đầu vào Đảng mà đã đòi hỏi một quyền lợi riêng thì dân nhìn vào sẽ không phục, không tin, như thế sẽ sa vào chủ nghĩa cá nhân, đặc quyền đặc lợi.

PV : Trong phiên họp của Ban Bí thư vào cuối năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lâu nay công tác cán bộ đã được nói và bàn nhiều nhưng công tác đảng viên ít được bàn đến, mặc dù đây là công tác rất quan trọng. Theo ông, công tác đảng viên cần được tập trung ở nội dung nào?

Ông Vũ Văn Phúc: Công tác về tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cũng đã được Đảng ta bàn như Nghị quyết Trung ương 6 khóa X, song việc thực hiện Nghị quyết chưa thật tốt.

Công tác đảng viên có nhiều khâu, từ bồi dưỡng quần chúng đến kết nạp vào Đảng, đến việc giáo dục, sàng lọc, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Trong đó khâu đầu vào là bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú và đầu ra là sàng lọc đảng viên là rất quan trọng.

Vừa qua Ban Bí thư ban hành chỉ thị về sàng lọc đảng viên, tức là một số đảng viên sau một thời gian ý chí phấn đấu, rèn luyện không còn được như trước đây, thậm chí sa vào chủ nghĩa cá nhân, bị chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm chi phối thì cần phải sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đội ngũ của Đảng dù ít nhưng phải là những đảng viên trung kiên, thực sự có năng lực, có phẩm chất đạo đức thì sẽ làm cho uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng cao hơn.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Theo Đàm Hoa/VOV1

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong00:33Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42

Tiêu điểm

Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong
14:41:38 26/02/2021
Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí
01:13:47 26/02/2021
TP HCM mở lại nhà hàng, tiếp tục đóng karaoke
20:11:42 25/02/2021
Đèo Bảo Lộc kẹt cứng sau tai nạn liên hoàn
01:33:45 27/02/2021
Công an tỉnh Lâm Đồng có giám đốc mới
05:37:06 26/02/2021
Băng qua đường, ô tô khách nghiến đứt đôi xe máy, một người tử nạn
18:23:12 25/02/2021
Nhóm học sinh đuối nước khi tắm biển, thanh niên 20 tuổi lao ra cứu sống được 3 người
14:49:28 25/02/2021
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường để tụ tập ngàn người ở chùa Viên Giác
13:50:52 26/02/2021
Bảng lương chi tiết giáo viên trung học cơ sở theo thông tư mới hiệu lực từ 20/3
19:57:54 25/02/2021
Giá vàng hôm nay 27/2: Rơi xuống mức thấp nhất hơn 6 tháng
07:12:54 27/02/2021

Thông tin đang nóng

Xôn xao clip nghi cặp đôi sinh viên đang làm chuyện ấy mà quên tắt camera khi học online
06:10:33 27/02/2021
Con trai Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu lần đầu chung khung hình, nhìn vị trí ngồi và cách chăm sóc là đủ hiểu mối quan hệ
06:22:30 27/02/2021
Sao Vbiz chung tay giúp đỡ NS Thương Tín: NS Trịnh Kim Chi kêu gọi hơn 76 triệu, Hạnh Thuý chi trả 10 triệu viện phí
06:29:23 27/02/2021
Leon Vũ: 'Tôi đoán trước Hoàng Anh sẽ ly hôn'
06:41:55 27/02/2021
Chóng mặt với ảnh hàng chục con gà nằm xếp hàng chờ cúng Rằm tháng Giêng của một dòng họ, chị em bảo nhau “thử thách làm dâu thế này chắc là thua”
06:35:38 27/02/2021
Kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng, Mạc Văn Khoa sở hữu nhà xe tiền tỷ
08:25:17 27/02/2021
Lưu Khải Uy: Xuống dốc không phanh vì "cắm sừng" Dương Mịch, hình ảnh người cha tốt lấp liếm quan hệ gia đình phức tạp
06:16:11 27/02/2021
'Cưng muốn xỉu' loạt ảnh Subeo chăm sóc 2 em song sinh
07:25:19 27/02/2021
Nghĩ xấu em chồng về xin tiền mẹ, tôi xỉa xói thì mẹ chồng tiết lộ lý do khiến tôi ê mặt xấu hổ
06:19:13 27/02/2021
Vợ Thương Tín: 'Anh đòi ra viện vì không có tiền'
06:52:08 27/02/2021

Tin mới nhất

Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 15 độ C

08:54:08 27/02/2021
Nhiệt độ tại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã giảm xuống do ảnh hưởng không khí lạnh, thấp nhất từ 15-18 độ C, có mưa rải rác nên người dân chú ý mang theo áo mưa khi đi ra ngoài.

Bảo đảm chất lượng, an toàn cho mùa tuyển quân trước dịch bệnh COVID-19

08:51:00 27/02/2021
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày giao - nhận quân năm 2021, Bộ Quốc phòng, các Quân khu, đơn vị và địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nam thăng hạng

08:14:35 27/02/2021
Theo Báo cáo chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021 vừa được tổ chức xếp hạng Brand Finance công bố, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được nâng hạng. Vị trí của Việt Nam cũng được cải thiện, tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng

Dịch vụ khí hậu, tại sao không?

08:09:39 27/02/2021
Những năm gần đây, sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan khiến ngành nông nghiệp ở nhiều địa phương bị tổn thương nghiêm trọng. Do vậy, việc tiếp cận được với các thông tin khí hậu, khí tượng chính xác, kịp thời giúp các nhà quả...

Nhà Thủ Đức làm ăn sao giữa bê bối chiếm đoạt tiền hoàn thuế?

08:06:15 27/02/2021
Giữa bê bối chiếm đoạn hàng trăm tỷ đồng tiền thuế, bức tranh tài chính của Thu Duc House kém khả quan, doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm.

Shark Phú đưa SUNHOUSE vươn ra biển lớn

07:58:48 27/02/2021
Ở Nhà máy SUNHOUSE, hạnh phúc đến từ đôi bàn tay lao động của người công nhân, đó là tôn chỉ xuyên suốt của SUNHOUSE được dìu dắt bởi vị thuyền trưởng tài ba Shark Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT.

Người được giải oan khuất sau 32 năm... sẽ đề nghị làm rõ thêm một việc

07:10:43 27/02/2021
Ông Nguyễn Ngọc Lợi - người vừa được giải oan khuất sau 32 năm khiếu nại sẽ phải tiếp tục làm việc với cơ quan liên quan để giải quyết việc công nhận tốt nghiệp cho ông đang bị sai lệch... 5 năm.

Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định về công tác cán bộ

06:35:15 27/02/2021
Chiều 26/2, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Văn phòng Thành ủy và Huyện ủy An Dương.

Cụ bà 71 tuổi một mình đi xe bus đến đăng ký tiêm thử vắc xin Covid-19

06:32:45 27/02/2021
Nhiều người cao tuổi, từ sáng sớm, đã có mặt tại Học viện Quân y để đăng ký thử nghiệm vắc xin Covid-19 Việt Nam Nanocovax giai đoạn 2.

Tạm dừng hoạt động một số chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào Hải Phòng

06:30:41 27/02/2021
Từ 17 giờ ngày 26/2, thành phố Hải Phòng tạm dừng hoạt động một số chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

Sáng 27/2, Việt Nam không phát hiện thêm ca Covid-19

06:14:04 27/02/2021
Theo Bộ Y tế từ 18h ngày 26/2 đến 6h ngày 27/2, nước ta ghi nhận không ca mắc mới Covid-19.

Bất động sản sẽ dẫn đầu các ngành nghề thu hút đầu tư năm 2021?

05:55:04 27/02/2021
Năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch Covid-19, nhưng một số phân khúc bất động sản (BĐS) vẫn chiếm thị phần ấn tượng trong tổng các nguồn đầu tư, điều đó đã mang lại tín hiệu tích cực cho năm 2021. Các chuyên gia c...

Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trên cả nước có Ngày chuyển đổi số

05:50:31 27/02/2021
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định về Ngày chuyển đổi số. Thái Nguyên tiên phong lấy ngày 31/12 hàng năm là Ngày chuyển đổi số của tỉnh.

Hà Nội: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

05:47:56 27/02/2021
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh trao các quyết định bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo các sở, trong đó bổ nhiệm giám đốc 4 sở gồm: Y tế, Văn hóa - Thể thao, Kế hoạch - đầu tư, Ngoại vụ và bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội.

Thế giới Di động giảm lợi nhuận vào tháng Tết

05:27:39 27/02/2021
Doanh thu và lợi nhuận của Thế giới Di động trong tháng 1 sụt giảm so với cùng kỳ do mùa cao điểm bán hàng Tết năm nay đến trễ hơn.

Khắc ghi lời Bác dạy: Lương y phải như từ mẫu!

05:14:23 27/02/2021
Làm theo lời Bác dạy, trong những năm qua, ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục đội ngũ thầy thuốc nhận thức sâu sắc ý nghĩa của nghề, nâng cao trách ...

Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học cho cán bộ, đảng viên

05:11:52 27/02/2021
Những năm qua, cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong ...

Thị trấn Thiệu Hóa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

05:09:48 27/02/2021
Thời gian qua, thị trấn Thiệu Hóa tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng cao và bền vững. Thực tế cho thấy, thị trấn đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực...

Agribank Nam Thanh Hóa đẩy mạnh thu hút vốn ngay từ những ngày đầu năm

05:05:24 27/02/2021
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã trở lại hoạt động với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh doanh, tăng trưởng tín d...

Nhờ đâu Việt Nam được nâng hạng quyền lực mềm toàn cầu?

05:00:42 27/02/2021
Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được nâng hạng trong bảng xếp hạng quyền lực mềm toàn cầu năm nay...

Ông Lê Hải Trà làm Tổng Giám đốc HOSE

04:56:35 27/02/2021
Ông Lê Hải Trà được Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) từ ngày 26/2. Trước đó, ông Lê Hải Trà được biết đến với vị trí là người phụ trách Hội đồng Quản trị của ...

Hàng hóa lưu thông qua cảng biển tăng so với cùng kỳ

04:54:26 27/02/2021
Trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng lượng hàng hóa lưu thông qua cảng biển Việt Nam tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020.

Trận chiến Covid-19 của một bác sĩ dân tộc Jrai

01:09:27 27/02/2021
Suốt 17 ngày đêm cách ly, điều trị 70 bệnh nhân là F0 và F1 Covid-19, bác sĩ Siu Ru và đồng nghiệp có lúc kiệt sức.

TP HCM gỡ quy định cách ly tập trung người từ Hưng Yên

22:33:21 26/02/2021
HCDC ngày 26/2 thông báo người ở Hưng Yên đến thành phố từ hôm nay không cần cách ly tập trung, do tỉnh này đã hết giãn cách xã hội.

Đã có hơn 1 triệu xe ô tô gắn thẻ trả phí tự động không dừng

21:36:24 26/02/2021
Theo tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2021, số lượng xe ô tô được gắn thẻ trả phí đường bộ tự động không dừng đạt gần 137.300 xe, tăng đột biến so với các giai đoạn trước đó. Như vậy, tính đến nay, toàn quốc có tổng ...

3 trường hợp bắt đầu được hưởng lương hưu từ 1/1/2021

21:34:17 26/02/2021
Đây là nội dung đáng chú ý trong Công văn số 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ về quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Phạt 42 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng tài xế uống rượu, chạy quá tốc độ

21:30:21 26/02/2021
Một tài xế bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 42 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng tài xế uống rượu, chạy quá tốc độ.

Ký kết hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội Cần Thơ - Hậu Giang

21:22:01 26/02/2021
Ngày 26-2, tại tỉnh Hậu Giang, UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết và ký kết Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hậu Giang với TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025.

Có thể bạn quan tâm

Những điều cơ bản cần biết khi chế biến món Beefsteak

Ẩm thực

08:54:48 27/02/2021
Bò bít tết hay còn gọi là Beesteak là một món ăn được rất nhiều người ưu thích.

Điểm lại những lần công nương Meghan Markle gây hoảng vì mang bầu vẫn đi cao gót và diện đầm bó

Phong cách sao

08:52:00 27/02/2021
Biết tin Meghan Markle bầu bí lần 2, dân tình chỉ mong cô đừng o ép bụng bầu với đầm ôm sát hay đi cao gót lênh khênh như lần đầu.

4 kiểu trang phục là "chân ái" của tóc buộc/búi thấp đảm bảo đạt level cao nhất của sự sang chảnh

Thời trang

08:51:19 27/02/2021
Chọn được kiểu tóc đẹp là một chuyện, chị em còn cần phải diện trang phục phù hợp thì mới hoàn hảo 100%. Tóc buộc/búi thấp đến tận bây giờ vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Katy Perry - Nghệ sĩ đẳng cấp không đầu hàng trước chông gai

Sao âu mỹ

08:51:01 27/02/2021
Là người phụ nữ đa tình, Katy Perry từng có nhiều thăng trầm trong tình cảm trước khi tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Sở hữu một sự nghiệp viên mãn nhưng chuyện tình cảm riêng tư của Perry lại không được như ý muốn.

Ro Na quỳ gối trước kẻ thù của mẹ ở Penthouse 2, netizen sôi máu: "cắt vai chị này giùm!"

Phim châu á

08:49:45 27/02/2021
Được biên kịch trao cho cơ hội comeback cực ngầu trong Penthouse 2, nhân vật Ro Na vẫn khiến cư dân mạng ghét cay ghét đắng.

Ban nhạc Sheppard chính thức phát hành album “Kaleidoscope Eyes”

Nhạc quốc tế

08:47:46 27/02/2021
Sau hơn 3 tháng kể từ khi những thông tin về album phòng thu thứ ba của Sheppard được công bố, sản phẩm cũng đã chính thức có mặt trên các nền tảng âm nhạc, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của nhóm nhạc ba anh em nhà Sheppard.

COVID-19 tới 6 giờ 27/2: Thế giới trên 2,5 triệu ca tử vong; HĐBA ra nghị quyết vaccine công bằng

Thế giới

08:47:19 27/02/2021
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 402.634 trường hợp mắc COVID-19 và 8.877 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã áp sát 114 triệu ca bệnh, trong đó trên 2,5 triệu người không qua khỏi.

Netizen Việt bùng nổ vì WandaVision tập 8: Cảm động muốn khóc, tình tiết chấn động không thể ngờ!

Phim âu mỹ

08:45:45 27/02/2021
Tập mới nhất của bom tấn WandaVision nhà Marvel đã khiến khán giả Việt xúc động mạnh vì nội dung quá đau buồn, đã vậy cái kết cũng gây bất ngờ không nhỏ.

Hoài Linh vui vẻ chăm sóc vườn cùng con gái cưng Ánh Linh nhưng sự xuất hiện của nam nhân này lại khiến dân tình chú ý

Sao việt

08:45:17 27/02/2021
Hình ảnh yên bình được Sơn nữ Bolero chia sẻ trên trang cá nhân tại đền thờ tổ nghiệp cùng ba nuôi - NSƯT Hoài Linh đã được rất nhiều người quan tâm.

Dàn sao Gia Đình Là Số Một sau 11 năm: Người bùng nổ với siêu drama Penthouse, người bị bạo lực học đường bởi idol Kpop?

Hậu trường phim

08:44:28 27/02/2021
Cùng nổi tiếng nhờ bệ phóng Gia Đình Là Số Một, dàn sao trẻ ngày ấy như Shin Se Kyung, Seo Shin Ae, Jin Ji Hee,... đều đã gặp nhiều biến cố trong sự nghiệp và cuộc sống.

Nếu đàn ông thích “can thiệp” vào những điều này, chứng tỏ anh ấy yêu bạn rất nhiều

Tình yêu

08:42:54 27/02/2021
Khi yêu, chúng ta luôn mong muốn mình là một phần quan trọng của đối phương.

Thần tốc khai sinh vaccine COVID-19 của Việt Nam

Sự kiện nóng

08:39:20 27/02/2021
Tuy không trực tiếp tham gia trên tuyến đầu chống dịch, điều trị người bệnh COVID-19, nhưng vai trò của các nhà khoa học, những người nghiên cứu vaccine phòng đại dịch lại vô cùng quan trọng.

Quy trình 5 bước cơ bản giúp bạn F5 lại làn da trong năm mới, áp dụng 1 tháng sẽ khác biệt ngay

Làm đẹp

08:31:09 27/02/2021
Dưới đây là quy trình chăm sóc da buổi sáng chuẩn chỉnh nhất cho chị em 30 , bạn hãy học thuộc lòng ngay để cải tổ làn da trong năm mới.

Mê mẩn suối tóc của vợ, tân hôn nồng nàn nhìn đầu cô ấy tôi rụng rời

Tâm sự

08:30:52 27/02/2021
Đây là lần đầu tiên giữa hai đứa nên tôi nghĩ bụng sẽ cố gắng dịu dàng, nhẹ nhàng với vợ. Nhưng cảm xúc lên cao, tôi quên béng lời tự hứa ấy, giơ tay túm tóc vợ kéo giật ngược lại.

Điểm danh những mẫu xe giảm giá đáng chú ý sau Tết

Ôtô

08:30:03 27/02/2021
Nhằm kích cầu thị trường ô tô sau Tết, nhiều mẫu xe đang được các hãng, đại lý tung ra những mức giảm giá hấp dẫn từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.