Tạo thế và lực mới bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Quảng Bình là tỉnh tiếp giáp với hai tỉnh Khăm MuộnSa vẳn Na Khệt, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, có đường biên giới đất liền dài 201,8km với 61 cột mốc quốc giới, 1 cọc dấu và đường bờ biển dài 116,2km. Qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP, đã tạo thế và lực giúp BĐBP Quảng Bình bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên (PV) đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Tạo thế và lực mới bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia - Hình 1

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình giúp đồng bào bản Làng Ho, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy dựng lại nhà sau bão. Ảnh: Đức Trí

PV: Đồng chí có thể cho biết đôi nét về đặc điểm tình hình khu vực biên giới đất liền, vùng biển của tỉnh Quảng Bình?

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài: Khu vực biên giới (KVBG) đất liền tỉnh Quảng Bình hiện có 9 xã, thuộc 5 huyện biên giới, là nơi cư trú chủ yếu của đồng bào các dân tộc ít người (trong đó, đồng bào dân tộc Chứt và Bru Vân Kiều chiếm đa số), sinh sống phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông, lâm nghiệp, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống còn nhiều khó khăn.

KVBG biển gồm 20 xã, phường thuộc 3 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Trong KVBG đất liền có cửa khẩu quốc tế Cha Lo và cửa khẩu phụ Cà Roòng, là cửa ngõ lưu thông hàng hóa, người, phương tiện, qua lại biên giới Việt Nam – Lào, Thái Lan và các nước trong khu vực.

Tại KVBG tuyến biển có cảng biển Hòn La, cảng Gianh, cửa sông Roòn, Lý Hòa, Nhật Lệ và cửa Gianh, là nơi ra vào của các loại tàu, thuyền hoạt động trên biển. Đây cũng chính là khu vực cầu nối để giao lưu, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng hợp tác đối ngoại, củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình…

Những năm qua, đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc trên biên giới, vùng biển của tỉnh không ngừng được cải thiện, khởi sắc; quốc phòng – an ninh được củng cố và tăng cường; chủ quyền lãnh thổ, biên giới, vùng biển của tỉnh được giữ vững… Trên biển, hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên biển của Việt Nam vẫn diễn ra; tình trạng tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng nội thủy của ta khai thác hải sản trái phép…

Các thế lực thù địch, phản động còn triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, những bất cập nảy sinh trong đời sống xã hội để hoạt động chống phá, kích động người dân khiếu kiện, tụ tập đông người, biểu tình, gây phức tạp về an ninh trật tự; hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực… Tình hình trên đã tác động, ảnh hưởng nhất định đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Video đang HOT

PV: Pháp lệnh BĐBP có vai trò quan trọng như thế nào đối với lực lượng BĐBP tỉnh trong thực thi nhiệm vụ nơi khu vực biên giới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài: Pháp lệnh BĐBP được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua ngày 28-3-1997, có hiệu lực thi hành từ ngày 7-4-1997. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng hàng đầu để BĐBP nói chung, BĐBP Quảng Bình nói riêng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành, quản lý Nhà nước về biên giới, lãnh thổ và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBG; xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững chủ quyền và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Ngay khi Pháp lệnh có hiệu lực, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán các cấp để quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Pháp lệnh và các văn bản có liên quan một cách nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh qua các kỳ đại hội cũng như chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh hằng năm đều xác định: Nhiệm vụ công tác Biên phòng là nội dung quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành và BĐBP tỉnh làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong KVBG, vùng biển; luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp, là nghĩa vụ của toàn dân, trách nhiệm của lực lượng vũ trang, trong đó, BĐBP tỉnh làm nòng cốt, chuyên trách.

PV: Đồng chí có thể đánh giá một số kết quả nổi bật của BĐBP Quảng Bình trong thi hành Pháp lệnh BĐBP?

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài: Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá rất cao những đóng góp của BĐBP tỉnh trong những năm qua. BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, lực lượng, địa phương tham mưu và thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, trong đó nổi bật là: Triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình biên giới, vùng biển, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; kịp thời tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Chủ động, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, buôn lậu, gian lận thương mại.

Đặc biệt, những năm gần đây, BĐBP tỉnh đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về ma tuý, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời ghi nhận, biểu dương. BĐBP tỉnh còn làm tốt công tác phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, giao lưu kết nghĩa, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muộn và Sa-vẳn-na-khệt, Lào để thực hiện nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu trên đất liền, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bên cạnh đó, BĐBP phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các sở, ban, ngành, địa phương tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo với nhiều đề án, mô hình, chương trình thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của tỉnh.

PV: Để công tác biên phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, theo đồng chí cần có chủ trương, giải pháp gì?

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài: Đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ Quốc phòng quan tâm nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ biên giới và xây dựng Luật BĐBP Việt Nam để tạo hành lang pháp lý đầy đủ để BĐBP thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển trong thời kỳ hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng. Tiếp tục giữ nguyên nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của BĐBP theo mô hình 3 cấp như hiện nay là phù hợp.

Quan tâm xây dựng đường tuần tra biên giới; trang bị, vũ khí, phương tiện tuần tra trên biển theo hướng chính quy, hiện đại. Tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo; rà soát, hoàn chỉnh chế độ, chính sách đối với BĐBP và chính sách hậu phương quân đội để giúp cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP yên tâm công tác nơi biên giới, hải đảo xa xôi.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Đức Trí (Thực hiện)

Theo bienphong

Bắt 3 người Lào mang 25kg ma túy, 52 bánh heroin vào Việt Nam

Trưa 17/7, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng mang quốc tịch Lào vận chuyển chất ma túy với số lượng "khủng" qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Chinda Keoviset (SN 1982, quê Bản Chôm Cheng, huyện Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn, Lào); Cang Chay (SN 1993, quê bản Phôm Xạ Nạm, huyện Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn, Lào); Cang Phom Ma Sa Me (SN 1967, lái xe, quê tỉnh Khăm Muộn, Lào).

Bắt 3 người Lào mang 25kg ma túy, 52 bánh heroin vào Việt Nam - Hình 1

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và bắt giữ các đối tượng cùng tang vật.

Qua soi chiếu hành lý xuất nhập cảnh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã phát hiện và thu giữ 25kg ma túy đá, 52 bánh heroin được cất giấu trong 2 va ly hành lý cá nhân.

Bắt 3 người Lào mang 25kg ma túy, 52 bánh heroin vào Việt Nam - Hình 2

Chiếc xe các đối tượng dùng để vận chuyển lượng lớn chất ma túy.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận số hàng trên là ma túy đá và heroin mua từ Lào đưa vào Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

Tiến Hiệp

Theo Dantri

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Phóng sự đặc biệt đường dây mua bán nội tạng - kỳ 2: Cuộc trao đổi trực tiếp với "cò", xúi người bán dọa tự tử để thuyết phục gia đình04:213 con bị bắt cóc cùng lúc, bố mẹ kiên trì đứng 1 chỗ bán thịt suốt 26 năm và cái kết04:36Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên00:12TP.HCM khoảng 1.000 ca F0/ngày: Xe ôm công nghệ, shipper tiếp xúc nhiều người, dùng cách nào bảo vệ mình27:231,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng23:29Hai vợ chồng già cùng 3 chú chó sống lang thang, lượm ve chai mưu sinh02:55Đằng sau bức ảnh hàng ghế với hoa và đèn tưởng niệm xếp dọc con hẻm nhỏ Sài Gòn: "Nơi tôi ở, có ba mẹ tôi đã nằm xuống vì Covid-19…"03:10Israel đóng cửa với toàn thế giới vì lo ngại biến thể Omicron03:31Ông bố chở bình ô xy cứu con: 'Giờ con không đau nữa, tặng lại máy cho người cần'04:15Mưa lũ gây thiệt hại cho miền Trung hơn 36.000 tỉ đồng03:42Dòng sông cạn có thế rồng cuộn khi nhìn từ trên cao ở thung lũng Đồng Lâm02:21Vì sao số ca F0 tăng cao?18:53TP.HCM giám sát chặt nhập cảnh02:52Người mắc Covid-19 sẽ được phát thuốc kháng virus26:54Mẹ mất vì Covid-19, hai con thơ dại lay lắt cùng ông ngoại giữa nghĩa địa00:50TP.HCM: 13 trạm y tế lưu động chăm sóc F0 tại nhà ở Q.Phú Nhuận đi vào hoạt động02:48Hà Nội: "Khám bệnh" cầu Chương Dương chờ sửa chữa tổng thể01:03

Tiêu điểm

Xe Vinfast bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đậu trên vỉa hè
21:12:32 05/12/2021
Người đàn ông bất ngờ gục xuống vỉa hè tử vong khi bước ra từ cửa hàng ở Sài Gòn
01:12:30 04/12/2021
Mẹ nữ sinh quỳ gối trong shop quần áo: "Tôi rất buồn và thương con gái"
09:41:11 05/12/2021
Vụ nữ sinh trộm váy 160k bị chủ shop đánh đập, làm nhục: Sở GD-ĐT Thanh Hóa lên tiếng
14:55:15 05/12/2021
Vụ giáo viên tự tử tại TPHCM: Nhà trường không tự đề ra hình thức kỷ luật!?
09:07:43 05/12/2021
"Bà trùm" cá thát lát ở Hậu Giang có 8 sản phẩm OCOP, được các siêu thị lớn tìm đến tận nơi đặt hàng
06:04:13 04/12/2021
Phát hiện 2 cha con tử vong nhiều ngày trong nhà
15:52:33 04/12/2021
209 cán bộ, học viên các đơn vị quân đội đi miền Tây hỗ trợ chống dịch
00:03:25 05/12/2021
Nam Định: Trồng cây cảnh đang hot, mua cây vài trăm ngàn qua tay nghệ nhân ra "cục vàng" tiền tỷ
07:33:39 04/12/2021
"Nóng" mức đóng bảo hiểm xã hội mới để có lương hưu tối đa
17:36:47 05/12/2021

Thông tin đang nóng

Thực hư việc gia đình nữ sinh bị anh trai chủ shop Mai Hường nhắn tin đe dọa
17:02:45 05/12/2021
Đây mới thật sự là cách "định đoạt" của Khoa Pug đối với kênh YouTube 4,4 triệu subscribes của mình!
17:20:32 05/12/2021
Góc uy tín: Minh Tú đích thân công khai ảnh người yêu và còn chuẩn bị luôn của hồi môn đi lấy chồng?
16:57:46 05/12/2021
Động thái mới nhất của Johnny Đặng khiến MXH tiếp tục "dậy sóng" trong tối Chủ Nhật
22:40:13 05/12/2021
Chủ shop bạo hành nữ sinh gây phẫn nộ, hàng xóm khẳng định: "Trong năm nay, họ gây ra nhiều vụ tai tiếng chứ không phải mỗi vụ việc vừa rồi"
22:07:35 05/12/2021
Vũ Khắc Tiệp nhắc đến đám cưới với Ngọc Trinh nhưng dân tình lại đổ xô bắt lỗi chính tả 'sai lè'
19:07:09 05/12/2021
Cà Mau: 1 người bị chém tử vong, 2 thiếu niên bị triệu tập điều tra
22:05:35 05/12/2021
Chú chó nổi đóa vì đang chơi game bị chủ tắt màn hình 
17:09:15 05/12/2021
Thuỳ Tiên vào top 10 không cần lượt vote: vòng eo khô mỡ, đứng cạnh đối thủ nổi bần bật
20:17:49 05/12/2021
Ly hôn 2 năm, chồng cũ hối hận xin quay lại, tôi đồng ý nhưng vừa nói điều kiện đã dọa anh ta "xách dép chạy"
17:57:44 05/12/2021

Tin mới nhất

TP.HCM: Hơn 70% phụ huynh không cho con em lớp 1 đi học trực tiếp

00:08:49 06/12/2021
Theo kết quả khảo sát của ngành GD-ĐT TP.HCM đối với phụ huynh lớp 1 về việc cho con em đi học trực tiếp theo chủ trương thí điểm mở cửa trường học của UBND TP.HCM, chỉ có 29,82% phụ huynh đồng thuận việc này

Học sinh thành phố Hải Dương đi học trực tiếp từ ngày 6/12

21:39:15 05/12/2021
Thành phố Hải Dương vừa ra quyết định cho phép học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6/12. Học sinh mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới

Áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp ở TP Lào Cai

20:55:01 05/12/2021
Ngày 5/12, UBND TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai ra chỉ đạo một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó tạm dừng tới trường học sinh mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS

Cứu nạn kịp thời 11 ngư dân trên tàu cá sắp chìm

20:47:13 05/12/2021
Khi đang hành nghề ngoài vùng biển Quảng Trị, tàu ĐNa 91069 TS gặp sự cố nên mất khả năng hoạt động

Chủ tịch Quốc hội: Cần nghiên cứu gói vay "đủ lớn" xây nhà ở cho công nhân

20:33:59 05/12/2021
Phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đơn vị liên quan nghiên cứu gói cho vay tái cấp vốn với quy mô đủ lớn để xây nhà xã hội, nhà ở công nhân

Hợp long công trình cầu vượt biển dài nhất Quảng Ninh

20:30:23 05/12/2021
Sau 11 tháng thi công, sáng nay (5/12), cây cầu Vân Tiên dài nhất tỉnh Quảng Ninh thuộc tuyến cao tốc hơn 3.000 tỷ đồng Vân Đồn - Móng Cái đã chính thức hợp long

Hà Nội: "Khám bệnh" cầu Chương Dương chờ sửa chữa tổng thể

20:25:52 05/12/2021
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm định, đánh giá mức độ xuống cấp các hạng mục hư hỏng của cầu Chương Dương. Sau khi kiểm định xong, đơn vị chức năng sẽ lên phương án sửa chữa tổng thể cầu

Đề nghị hỗ trợ ngay cho miền Trung 175 tỉ đồng

20:12:48 05/12/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để người dân vùng lũ miền Trung thiếu ăn thiếu mặc, màn trời chiếu đất, không để hậu quả lũ lụt phát sinh dịch bệnh

Dân vùng lũ Phú Yên không còn lúa giống, học sinh mất hết sách vở

20:01:15 05/12/2021
Nhiều nơi ở vùng lũ Phú Yên, người dân không còn lúa giống, áo quần, mùng mền, học sinh không còn vở sách, thiết bị học tập. Thiệt hại do lũ gây ra tại tỉnh này ước tính sơ bộ đến nay là 371 tỉ đồng

Đà Nẵng cách ly tại nhà F1 là học sinh lớp 1

19:52:00 05/12/2021
Đối với các F0, F1 là học sinh lớp 1, hiện nay Đà Nẵng vẫn cách ly theo quy định hiện hành

Thi đậu được nhận bằng lái ngay, người dân cảm ơn hết lời

19:39:23 05/12/2021
Lần đầu tiên tại TP.HCM, người dân được cấp giấy phép lái xe (GPLX) ngay sau khi có kết quả sát hạch. Chỉ cần vài cú click chuột, GPLX mới toanh đã ra lò trong khi quy trình thủ công trước đây kéo dài cả chục ngày

Hỗ trợ công nhân, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

19:13:35 05/12/2021
Ngày 5.12, tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương đã tỗ chức “Phiên chợ 0 đồng - Tiếp sức ngày trở lại” nhằm hỗ trợ, chăm lo đời sống công nhân, người lao động nghèo bị...

Hà Nội: Thị trường căn hộ giá bình dân tiếp tục khan hiếm

19:05:29 05/12/2021
Căn hộ có mức giá dưới 25 triệu đồng/m² gần như “cạn kiệt” nguồn cung tại Hà Nội

1 tuyến đường Sài Gòn, phát hiện hơn 10 tổ ong vò vẽ

18:36:30 05/12/2021
Chỉ trên một tuyến đường ở TP Thủ Đức, TP.HCM, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 10 tổ ong vò vẽ, giúp người dân đi lại an toàn hơn

Sân chơi phục vụ miễn phí cho thiếu nhi, con em công nhân

18:23:36 05/12/2021
Ngày 5.12, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP.HCM làm lễ khánh thành và bàn giao công trình măng non, sân chơi phục vụ nhu cầu vui chơi miễn phí cho thiếu nhi, con em công nhân lao động

Đề xuất gói an sinh xã hội 58.000 tỷ đồng

18:20:39 05/12/2021
Nhóm chuyên gia Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đề xuất gói cứu trợ nền kinh tế năm 2022 và 2023 là 666.000 tỷ đồng, trong đó gói củng cố hệ thống an sinh xã hội cần khoảng 58.000 tỷ đồng

Năm 2022 sẽ có nhiều cuộc thanh tra về đất đai, môi trường

18:08:54 05/12/2021
Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường và đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng

Nóng: Đề xuất gói hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội hơn 840.000 tỷ đồng

17:27:57 05/12/2021
Gói hỗ trợ bao gồm cả tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội cùng các chính sách khác là 843.845 tỷ đồng (10,38% GDP), là giá trị công bố. Giá trị thực tế sẽ chi là hơn 445.000 tỷ đồng, chiếm 5,48% GDP

Thủ tướng: 'Thần tốc hơn nữa trong tiêm vắc xin và cung ứng thuốc điều trị'

17:05:37 05/12/2021
Thủ tướng yêu cầu thần tốc hơn nữa trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và bảo đảm thuốc điều trị, chậm nhất là cuối tháng 12 phải cơ bản hoàn thành việc tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên

Băng rừng, lội suối trong đêm tiêm vắc xin phòng dịch cho người dân

17:01:52 05/12/2021
Khi dịch bạch hầu bùng phát, hàng tháng trời, cán bộ y tế cơ sở kết hợp với các bác sĩ tuyến trên, bất kể ngày đêm đến tận nơi để tiêm đủ mũi vắc xin phòng bạch hầu cho người dân

Doanh nghiệp lo tiền gói hỗ trợ kinh tế chảy vào đầu cơ bất động sản, chứng khoán

16:59:22 05/12/2021
Nhấn mạnh cần thiết phải có gói hỗ trợ để phục hồi, phát triển kinh tế nhưng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng cần có cơ chế giám sát chương trình phục hồi tổng thể kinh tế - xã hội từ sớm, từ xa để đảm bảo hiệu quả

Phân công người phát ngôn của UBND TP.HCM

16:53:39 05/12/2021
Văn phòng UBND TP.HCM vừa có quyết định phân công công tác đối với chánh văn phòng và các phó chánh văn phòng UBND TP.HCM

Rà soát, đánh giá các sự cố tiêm vắc xin thời gian qua một cách khách quan, trung thực

16:25:53 05/12/2021
Sáng 5-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, đơn vị về thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, thuốc điều trị COVID-19 trong nước và nhập khẩu vắc xin, thuốc điều trị COV...

Bộ Giao thông trình quy hoạch sân bay Đồng Hới là quốc nội, Quảng Bình muốn nâng thành quốc tế

16:24:00 05/12/2021
Dự thảo quy hoạch hệ thống sân bay toàn quốc xác định sân bay Đồng Hới vẫn là sân bay quốc nội đến giai đoạn 2050

Hệ thống thủy lợi lớn nhất Phú Yên bị lũ phá hỏng nặng nhất trong 89 năm

16:22:10 05/12/2021
UBND tỉnh Phú Yên đã ban bố tình huống khẩn cấp hư hỏng hệ thống thủy nông Đồng Cam, hệ thống thủy lợi cung cấp nước tưới cho 18.000ha lúa, hoa màu ở tỉnh này

Vụ giáo viên uống thuốc tự tử tại buổi họp kỷ luật: UBND quận nói gì?

16:18:26 05/12/2021
UBND quận 7, TP.HCM vừa có báo cáo nhanh về vụ việc giáo viên V.T.N.H. tự tử tại buổi họp ở Trường THCS Hoàng Quốc Việt, quận 7 ngày 2-12

Giám sát chặt khách từ châu Phi và các nước có biến chủng Omicron đến Việt Nam

16:13:43 05/12/2021
Đó là yêu cầu của cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam với các hãng hàng không, cảng vụ hàng không trong chỉ thị tăng cường phòng chống COVID-19, ngăn nguy cơ xâm nhập biến chủng Omicron vào Việt Nam

34 bạn trẻ TP.HCM tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19 tại Sóc Trăng

15:54:58 05/12/2021
Sáng 5-12, Hội LHTN Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP tổ chức Ngày hội quốc tế những người tình nguyện lần 10, năm 2021 với nhiều nội dung hoạt động vì cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới ngày 5/12

Thế giới

00:05:51 06/12/2021
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 5/12 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có tổng cộng 265.875.654 ca mắc COVID-19 và 5.266.834 ca tử vong. Số ca hồi phục là 239.562.126 ca

Son Heung Min giúp Tottenham đánh bại Norwich để giành vị trí thứ 5

Bóng đá thế giới

23:58:34 05/12/2021
Tottenham giành chiến thắng tương đối dễ dàng trước Norwich để giành vị trí thứ 5 từ tay Arsenal

Thầy Park hoàn thiện đội hình ĐT Việt Nam đá trận ra quân AFF Cup 2020

Bóng đá việt nam

23:56:27 05/12/2021
HLV Park Hang Seo và các cộng sự dành phần lớn thời gian buổi tập chiều nay (5/12) để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng cho đội hình thi đấu trận ra quân gặp Lào

Hóa ra Thùy Tiên có chiến thuật tóc tai hết, lại còn giống Miss Universe 2018 từng được H'Hen Niê khen là bạn hiểu rồi đó

Phong cách sao

23:46:59 05/12/2021
Kiểu tóc cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong những lần xuất hiện của Thùy Tiên

Giữa lúc Hoài Linh nhận tin vui vụ từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn cầu xin Tổ nghiệp 1 điều

Sao việt

23:40:55 05/12/2021
Đàn anh thân thiết Hoài Linh nhận tin vui về vụ từ thiện khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Giữa lúc đó, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi đăng đàn cầu xin Tổ nghiệp một điều quan trọng

Hộc Châu phu nhân: Bí mật sau cảnh 18+ của Dương Mịch - Trần Vỹ Đình, nhà trai kéo dây lột áo ra sao mà nhà gái che mặt

Hậu trường phim

23:38:16 05/12/2021
Cảnh Trần Vỹ Đình lột áo Dương Mịch mang tính 18 trong Hộc Châu phu nhân đã được hé lộ

Tin nóng sau đêm Chung kết: Miss Grand Hong Kong cầu cứu vì bị mất cắp hết sạch tiền bạc, cảnh sát vào cuộc!

Sao châu á

23:37:56 05/12/2021
Trên MXH, công chúng không khỏi lo lắng cho Sen Yang - Miss Grand Hong Kong vì sự cố bất ngờ sau đêm Chung kết Miss Grand International 2021

Messi: 'Tôi không thể bằng Maradona'

Sao thể thao

23:32:57 05/12/2021
Lionel Messi cho biết anh chưa bao giờ mơ ước trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá và không cảm thấy thoải mái khi là hình mẫu cho các thế hệ trẻ noi theo, không thể sánh bằng tiền bối Maradona

Tập cuối Hộc Châu phu nhân: Full cảnh 18+ của Dương Mịch, Trần Vỹ Đình lột áo để lộ ngực đầy của nữ chính

Phim châu á

23:30:58 05/12/2021
Cảnh nóng của Dương Mịch - Trần Vỹ Đình trong Hộc Châu phu nhân đã xuất hiện trọn vẹn rồi này

"Fan cuồng" của SofM tiếp tục tán dương thần tượng "lên tận mây xanh", thừa nhận "combo SofM - Bin chính là ác mộng"

Esport

23:30:29 05/12/2021
Trong cộng đồng LMHT chuyên nghiệp, nhất là tại khu vực LPL, SofM luôn được xem là một trong những tuyển thủ đi rừng hàng đầu. Các fan LMHT xứ Trung còn gọi anh là Rich Man, là người thay đổi phong cách đi rừng của các tuyển thủ LPL

U là trời, Hoa hậu Thùy Tiên còn có thể hát tốt ngôn ngữ thứ 4 ngoài Việt - Anh - Thái!

Show việt

23:29:06 05/12/2021
Đoạn clip cũ khi thi Hoa Hậu Việt Nam 2018 của Thùy Tiên bất ngờ được cộng đồng mạng quan tâm và dành nhiều lời khen cho tân Hoa hậu

Hàng loạt Tiktoker biến hình thành Joker trong sự kiện ác nhân này gia nhập State of Survival-verse

Game online

23:28:48 05/12/2021
Thương vụ chấn động này đã lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở cộng đồng game thủ, mà ngay cả những Tiktoker có số má tại Việt Nam cũng không thể khoanh tay làm ngơ