Tạo sự cân bằng chiến lược cho đất nước

“Hiện nay, Việt Nam đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới , tham gia vào công việc chung, tạo ra sự cân bằng chiến lược cho đất nước”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh , Thứ trưởng Bộ Quốc phòng , trao đổi với Tiền Phong.

Tạo sự cân bằng chiến lược cho đất nước - Hình 1
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh , Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân đủ mạnh

Trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, sự độc lập, tự do của đất nước được chuyển tải như thế nào, thưa ông?

Khi tham gia các hoạt động hợp tác quốc phòng với các nước trên thế giới , cơ sở đặc biệt quan trọng giúp chúng ta thành công là lịch sử của đất nước. Lịch sử của chúng ta rất đặc biệt và đáng tự hào. Trước đây, chúng ta quan niệm bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ lãnh thổ, không theo ai, không dựa vào ai và không xâm phạm ai. Cái đó hoàn toàn đúng trong thời gian dài và phát triển như hôm nay. Nhưng trong giai đoạn hiện nay còn cần phải đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới , tham gia vào công việc của thế giới , tạo ra sự cân bằng chiến lược cho đất nước.

Để làm việc đó, ngoài ứng xử khôn khéo, đường lối đúng thì quân đội phải mạnh, đất nước phải mạnh. Đất nước mạnh mà quân đội yếu thì đất nước không thể vững, nhưng nếu quân đội trở thành gánh nặng của nền kinh tế – xã hội , sẽ kéo theo sự suy yếu của đất nước. Do đó, hiện nay, chúng ta vừa phải phát triển đất nước, vừa phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân đủ mạnh để bảo vệ chủ quyền, độc lập tự chủ mà không trở thành gánh nặng cho nền kinh tế.

Theo ông, đâu là những thách thức mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý trong thời gian tới?

Độc lập, tự do đã giành được rồi, chúng ta hoàn toàn tin tưởng và quyết tâm gìn giữ. Song những thách thức ở phía trước cũng không nhỏ. Hiện chúng ta đang sống trong xã hội hòa bình, xu thế chung là hòa bình và ổn định, tức là không bị xâm hại từ bên ngoài và không bị phá vỡ từ bên trong. Tuy nhiên, cũng đang có rất nhiều thách thức ở phía trước. Đó là những thèm muốn, dòm ngó bên ngoài với những giá trị cơ bản của đất nước ta. Đó là những nguy cơ “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong chính nội bộ. Chỉ cần chúng ta lơ là điều đó giây lát thôi thì nguy cơ đối với độc lập, tự do sẽ thành sự thật.

Bên cạnh đó, chúng ta phải đối diện nguy cơ tụt hậu. Tụt hậu trong quốc phòng là giảm khả năng bảo vệ đất nước, giảm khả năng tránh cho đất nước bị tổn thương bởi các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Phải tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước. Đó là tăng cường quan hệ quốc tế, giữ để không có kẻ thù, chỉ có bạn, đối tác để hợp tác và đối tượng để chúng ta đấu tranh.

Dự báo sớm

Trong bối cảnh có nhiều thách thức phi truyền thống, chiến lược giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc có điều gì cần lưu ý?

Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Dự báo sớm, dự báo đúng thì khả năng chiến thắng sẽ rất cao, để những người đang có dã tâm nhòm ngó lợi ích của chúng ta từ bỏ cái dã tâm đó đi. Chúng ta không làm hại đến ai nhưng luôn bảo vệ lợi ích của mình và tôn trọng lợi ích của người khác. Dự báo sớm để hóa giải nguy cơ từ sớm, từ xa, chứ không phải để ngồi đó và chờ đợi kẻ thù đến.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hòa bình, hội nhập, toàn cầu hóa và chúng ta có quan hệ với tất cả các nước thì việc dự báo hết sức khó khăn. Hiện nay xuất hiện nhiều vấn đề mới, nhất là những thách thức phi truyền thống như an ninh nguồn nước, an ninh biển, an ninh lương thực, năng lượng, môi trường… ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước. Vì thế, vấn đề dự báo sớm càng đặc biệt quan trọng.

Trong cuộc họp đầu tiên của Quân ủy Trung ương khóa 12 (năm 2016), Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng, mà tôi nhớ có hai điểm đặc biệt. Một là, trong nhiệm kỳ này phải xây dựng cho được Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự… để hoàn thiện hệ thống văn bản về bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà nước. Hai là, đối với vấn đề an ninh phi truyền thống (thiên tai, dịch bệnh…), không quan niệm là giúp dân nữa, mà cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Quân đội trong thời bình.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng và thông qua các chiến lược định hướng toàn bộ các nhiệm vụ của Quân đội đồng bộ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của Đảng, đất nước, nhân dân và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt sự nghiệp củng cố quốc phòng – xây dựng quân đội thắng lợi trong nhiệm kỳ qua. Đối với các thách thức an ninh phi truyền thống, quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Quân đội đã vào cuộc một cách bài bản, nhanh chóng, chuẩn bị đầy đủ, thực hiện nghiêm “4 tại chỗ”.

Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, Quân đội là lực lượng nòng cốt, tiên phong triển khai các đơn vị vào cuộc, tham gia phòng, chống dịch đồng bộ; tham mưu đúng đắn, phối hợp nhuần nhuyễn, kế hoạch bài bản và chỉ huy thống nhất. Nhờ dự báo sớm, tầm nhìn xa của Quân ủy Trung ương thể hiện qua chỉ đạo chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư như dân gian thường ví von “một người lo bằng kho người làm” đã định hướng, giúp chúng ta chủ động thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, không bị bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhìn xa trông rộng

Chúng ta đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ông kỳ vọng gì về đại hội, nhất là trong việc lựa chọn nhân sự để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới?

Đại hội XIII phải dự báo cho được tình hình, cả thời cơ lẫn nguy cơ, từ đó lựa chọn con người đáp ứng được yêu cầu mới của Đảng, của đất nước. Đất nước ta đang phát triển, thời cơ, thuận lợi rất nhiều, nhưng thách thức không ít. Đó là thách thức về bất ổn xã hội , những thế lực thù địch muốn thay đổi chế độ; rồi nhiều thế lực muốn chính sách của chúng ta bị chi phối theo lợi ích của họ. Bên cạnh việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phải giữ cho được hòa bình, ổn định. Rồi những cạnh tranh khốc liệt giữa các nước lớn trong khu vực ảnh hưởng đến an ninh, ổn định của đất nước…

Một thách thức nữa là sự phát triển. Thế giới giờ đây chuyển động rất nhanh. Bây giờ khi nói về chiến tranh, xung đột thì không khói súng vẫn có thể đạt được mục đích. Cho nên nhìn thấy sự phát triển của thế giới mà ứng xử cho đúng với các nguy cơ, các tình huống có thể xảy ra. Ngoài ra, các thách thức phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh và không loại trừ con người lợi dụng điều này để chiếm đoạt lợi ích của người khác. Vậy trong tình huống đó, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân như thế nào? Tất cả những thách thức đó đòi hỏi người lãnh đạo phải có đầy đủ năng lực, dự báo được tình hình, xử lý thành công các tình huống diễn ra. Chúng ta sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới, nếu có tầm nhìn rộng ra, xa ra và hình dung được tương lai.

Cảm ơn ông.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh TT-Huế ra mắt trang thông tin điện tử

Ngày 18-6, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ công bố thành lập trang thông tin điện tử.

Trên cơ sở Quyết định của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về việc cho phép Bộ CHQS tỉnh thiết lập trang thông tin điện tử, Bộ CHQS tỉnh chính thức ra mắt trang thông tin điện tử với nội dung phong phú, đa dạng về các hoạt động của lực lượng vũ trang, hình ảnh người lính trên các mặt trận.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh TT-Huế ra mắt trang thông tin điện tử - Hình 1

Bấm nút ra mắt trang thông tin điện tử của Bộ CHQS tỉnh TT -Huế.

Đồng thời, đây cũng là kênh thông tin tổng hợp, để đưa các vấn đề thời sự, văn hóa, kinh tế đến gần hơn với các cán bộ, chiến sĩ.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh cũng phát động "Cuộc thi viết về xây dựng nền quốc phòng toàn dân".

Cuộc thi nhằm ca ngợi, làm nổi bật những giá trị truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam; công tác quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong thời kỳ đổi mới; những thành quả trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương; những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; công tác đền ơn đáp nghĩa; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng...

Đây là cuộc thi viết dành cho các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và cả những người viết không chuyên.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nam thanh niên lật tẩy chiêu trò giả bại liệt ăn xin cộng đồng mạng “vỗ tay” khen ngợi01:35Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Quái vật hồ Loch Ness - Những bằng chứng về sự tồn tại và bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải06:36Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế ô tô 16 chỗ vẫn nhấn ga đẩy CSGT đi lùi00:43Ăn mặc phản cảm đến chùa Linh Quy Pháp Ấn; Đại diện chùa lên tiếng?02:19Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Đánh ghen hài nhất hệ mặt trời; Kẻ thứ 3 lạy lục xin tha nhưng vẫn cãi mình “rất yếu ớt”03:22Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Bệnh “X” mầm bệnh mới đang chờ thời cơ xuất hiện, điều gì chờ đợi thế giới hậu HIV, Ebola và Covid-19?07:46Chủ tịch Taobao - Tưởng Phàm: Mất tất cả vì ngoại tình và lời cảnh tỉnh06:03Tượng NHÂN SƯ GIZA bí ẩn lớn nhất thời đại của Ai Cập12:42Chương Trạch Thiên: Nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc cùng đại gia Lưu Cường Đông đầy bê bối đời tư07:08Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Cửa ngõ Hà Nội, TP HCM ùn tắc nhiều giờ01:07Người vi phạm: 'Tôi nhậu 3 ngày 3 đêm'01:18Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra xe chở dăm gỗ náo loạn Cảng Lào-Việt01:23Chàng trai bê tráp ném bao lì xì, cởi áo dài, tức tối bỏ về khi nhận "thù lao" ; Sự thật sau clip?03:10Bỏng Ngô - Từ món "hàng cấm" đến vị cứu tinh các rạp phim ; Nguồn gốc thật sự của BỎNG NGÔ07:09Tiếp nhận 20 công dân xuất cảnh trái phép00:48Đàn khỉ quấy phá khu dân cư Sài Gòn00:21

Tiêu điểm

Đà Nẵng: Bên trong 2 hũ gốm bị bỏ quên tại quán ăn là các thai nhi chưa tựu hình
12:31:40 15/01/2021
Công an TP HCM nói gì về "xe cảnh sát Mỹ xuất hiện ở Việt Nam"?
23:32:42 14/01/2021
Lương không đủ sống, phải ngửa tay xin bố mẹ, thầy giáo bỏ nghề đi chạy xe ôm
13:09:20 14/01/2021
Nỗi đau gia đình học sinh tử nạn vì tàu lượn: Bố mới mất, giờ đến con trai
19:16:33 15/01/2021
Bình Dương: Cửa hàng xe máy cháy rụi, người chủ gào khóc đau đớn vì gia tài hàng tỷ đồng chìm trong biển lửa
10:05:12 14/01/2021
Phụ huynh cấp 3 Lê Quý Đôn bức xúc vì hàng loạt khoản tiền "lạ" cuối kỳ 1
13:02:51 14/01/2021
Xem xét “trường hợp đặc biệt” đặt ra từ nhu cầu phát triển
12:28:00 14/01/2021
Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai
22:13:03 14/01/2021
Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại mới
17:32:34 15/01/2021
Người dân được sử dụng loại pháo hoa nào dịp Tết Nguyên đán?
13:01:51 15/01/2021

Thông tin đang nóng

Hé lộ hậu trường Táo Quân: Nhìn hình ảnh NS Công Lý sau 15 tiếng "chầu" liên tục mà xót xa
08:05:48 16/01/2021
Hé lộ chuyện Vân Sơn giận Chí Tài suốt 3 năm vì Hoài Linh
07:41:18 16/01/2021
Lần đầu tiên vợ say rượu, không ngờ cô ấy vừa khóc vừa tiết lộ một bí mật động trời khiến tôi rụng rời chân tay
06:35:43 16/01/2021
Hoa hậu Tường Linh post loạt ảnh phô ba vòng nóng bỏng, choáng nhất là kiểu quần xuyên thấu mặc cũng như không
04:01:19 16/01/2021
Nghệ sĩ Trung Quốc chơi mạt chược ở hậu trường sự kiện
06:26:59 16/01/2021
Đàm Tùng Vận và "tình cũ Đặng Luân" Kim Thần gây cười khi lộ ảnh hậu trường khác xa vẻ sang chảnh, gợi cảm tại "Đêm hội gào thét Iqiyi"
06:10:09 16/01/2021
Ký ức kinh hoàng của nữ sinh thoát chết trong sự cố tàu lượn
01:21:43 16/01/2021
Dàn sao châu Á hồi nhỏ kém sắc "lột xác" thành giàu có, quyền lực: Ai còn dám chê ảnh quá khứ của người khác nữa không?
06:05:35 16/01/2021
4 khoảnh khắc khó xử tại iQiYi: Huỳnh Hiểu Minh chạm mặt tình cũ, chung phòng với tình địch, Dương Mịch - Nhiệt Ba bị réo tên
08:12:25 16/01/2021
'Công chúa Huawei' Diêu An Na bị chê ngay khi gia nhập showbiz
05:55:45 16/01/2021

Tin mới nhất

Hơn 400 con trâu, bò, lợn ở Nghệ An chết rét

08:39:21 16/01/2021
Rét đậm, rét hại kéo dài ở các huyện miền núi, đã khiến 411 con trâu, bò của người dân Nghệ An bị chết do rét.

Cần Thơ bổ nhiệm 36 hòa giải viên

08:32:00 16/01/2021
Chánh án TAND TP Cần Thơ đã ký quyết định bổ nhiệm 36 hòa giải viên tại TAND TP Cần Thơ và TAND chín quận, huyện của TP.

Tặng bằng khen cho lực lượng cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3

08:28:14 16/01/2021
Ngày 15-1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống bão lũ, cứu nạn và cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Đ...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III: Lãnh đạo đấu tranh thống nhất đất nước

08:25:38 16/01/2021
Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (năm 1951), Đảng Lao động Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến kiến quốc giành nhiều thắng lợi quan trọng.

Lãnh đạo TPHCM chúc tết các cá nhân, đơn vị

08:04:27 16/01/2021
Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, chiều 15-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân trên địa bàn TPHCM.

Sẽ xử lý ôtô quay đầu trên cầu Thăng Long

08:01:43 16/01/2021
Cầu Thăng Long được thông xe vào ngày 7/1. Theo phương án phân luồng của cơ quan chức năng, các xe di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch - cầu Thăng Long phải đi hết cầu Thăng Long thuộc địa phận huyện Đông Anh, sau đó...

Thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán thế nào?

07:54:41 16/01/2021
Chuyên gia cho biết còn khá sớm để nhận định về thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán. Dù vậy, dự báo xa cho thấy người dân có thể đón Tết với thời tiết ổn định, không mưa rét.

Cảng Quy Nhơn mang điện về làng nghèo Canh Tiến

07:27:35 16/01/2021
Công ty CP Cảng Quy nhơn vừa khánh thành và bàn giao hệ thống điện mặt trời giúp 153 hộ dân làng Canh Tiến (tỉnh Bình Định) thoát cảnh tối tăm.

Đà Nẵng: Xe chở đất “lộng hành” đường tỉnh 602

06:55:19 16/01/2021
Ớn lạnh khi đoàn xe ben phóng bạt mạng từ dự án cải tạo đất nông nghiệp thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang trên đường tỉnh 602.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong "Tình nguyện mùa đông"

06:53:02 16/01/2021
Đã thành thông lệ, cứ đến dịp cuối năm âm lịch, nhiều chương trình tình nguyện hướng về đồng bào còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống lại được tuổi trẻ toàn tỉnh sôi nổi triển khai thực hiện.

Ồ ạt tăng giá dịp Tết, lãi 4 triệu/con lợn dân nuôi mất ăn mất ngủ

06:50:27 16/01/2021
Giá thịt lợn tăng ồ ạt từ chuồng đến chợ giúp người nông dân chăn nuôi lợn lãi tới 4 triệu đồng mỗi con. Song, họ thừa nhận những ngày này vẫn mất ăn mất ngủ vì sợ dịch bệnh và thời tiết ảnh hưởng.

Lính biên phòng Lai Châu bám chốt chống dịch Covid-19 trong giá rét

06:44:51 16/01/2021
Dù nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, thậm chí có những thời điểm xuống dưới 1 độ C về đêm, nhưng lực lượng bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới Lai Châu vẫn bám chốt, bám biên tuần tra, kiểm soát chặt biên giới.

Giá heo hơi hôm nay (16/1): Đà tăng vẫn tiếp diễn

06:42:11 16/01/2021
Giá heo hơi hôm nay 16/1 miền Bắc: Giá heo hơi khả năng tăng 1.000 đồng xuống mức 85.000 đồng/kg tại Yên Bái, Lài Cai. Các tỉnh gồm Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ giá heo hơi nhích 1.000 đồng/kg, lên mức 83.000 đồng...

Vi phạm kéo dài tại 2 công ty xử lý rác ở TP.HCM

06:38:06 16/01/2021
Vi phạm về xử lý chất thải rắn từ năm 2018 nhưng đến nay, Công ty Vietstar và Tâm Sinh Nghĩa vẫn chưa khắc phục triệt để theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Dự báo thời tiết 16/1: Không khí lạnh cực mạnh lại đổ bộ miền Bắc

06:34:28 16/01/2021
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay (16/1), không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Nhân sự đặc biệt phải là người có tài năng đặc biệt, đạo đức trong sáng

06:32:27 16/01/2021
Trong trường hợp đặc biệt, Ban chấp hành Trung ương có thể xem xét giới thiệu tái cử đối với Ủy viên Ban chấp hành đã quá 60 tuổi và Ủy viên Bộ Chính trị có độ tuổi trên 65.

Bác sĩ mới ra trường phải thi chứng chỉ hành nghề

01:14:19 16/01/2021
Hội đồng Y khoa quốc gia sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề y cho bác sĩ mới ra trường, đảm bảo dù học trường nào khi làm nghề phải đạt chuẩn.

Hà Nội cấm hơn 20 tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng

01:10:18 16/01/2021
Trong tuần diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 (25/1-2/2), Công an TP Hà Nội sẽ cấm xe tải, xe khách ở hơn 20 tuyến đường.

Nhà hàng ở Mã Pì Lèng sau nửa năm 'cải tạo'

00:58:56 16/01/2021
Công trình không phép mọc trên hẻm Tu Sản (huyện Mèo Vạc) thay màu sơn, ốp đá, làm thêm tầng áp mái vào tháng 1/2021.

Cháy lớn công ty sản xuất giày da

00:55:12 16/01/2021
Lửa bùng lên bao trùm xưởng sản xuất giày da rộng 3.500 m2 ở quận Bình Tân, khiến hơn 1.000 công nhân tháo chạy, tối 15/1.

Chập điện, hỏa hoạn thiêu rụi nhà và toàn bộ tài sản hộ nghèo ở Yên Bái

23:37:52 15/01/2021
Chiều nay (15/1), tại thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ hỏa hoạn, thiêu rụi ngôi nhà và toàn bộ tài sản của gia đình bà Ma Thị Xuân, sinh năm 1956, là hộ nghèo của xã.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

21:50:36 15/01/2021
Tại Nghị quyết số 195/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra; phấn đấu năm 2021 tăng trưởng kinh tế đạt từ 6 - 6,5%.

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

21:45:27 15/01/2021
Ít nhất 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 85% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém... là các mục tiêu phấn đấu được Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đề ra trong nhiệm kỳ 2020-20...

Lên mái nhà quay video Tik Tok, thanh niên rơi xuống đất tử vong

21:44:41 15/01/2021
Công an thị xã Sa Pa (Lào Cai) đang làm rõ nam thanh niên bị ngã từ mái nhà xuống đất tử vong.

Phạt nguội phương tiện ô tô tải đi lùi trên cao tốc

21:41:46 15/01/2021
Một chiếc xe tải BKS BKS 34C - 22090 vừa bị cơ quan chức năng phạt nguội vì có hành vi đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Công an tỉnh Yên Bái gặp mặt đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức có uy tín tiêu biểu

21:39:02 15/01/2021
Chiều 15/1, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức có uy tín tiêu biểu phục vụ sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Việt Nam thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 là thành tựu tuyệt vời”

21:36:23 15/01/2021
Các chuyên gia y tế thế giới đánh giá cao nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 của Việt Nam. Việc Việt Nam đã có 2 ứng viên tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine là thành tựu tuyệt vời.

Siết chặt biên giới khi Trung Quốc tái bùng phát dịch

21:32:44 15/01/2021
Đánh giá hơn 182 km đường biên Lào Cai với Trung Quốc có nguy cơ cao dịch xâm nhập, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu kiểm soát nhập cảnh chặt.

HĐND tỉnh giám sát về ô nhiễm môi trường theo phản ánh của cử tri

21:23:30 15/01/2021
Ngày 15/1, tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh do ông Nguyễn Công Danh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác bảo vệ môi trường theo kiến nghị của cử tri.

Tiêu hủy thành công quả bom nặng 130kg

20:58:09 15/01/2021
Ngày 15.1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tây phối hợp Ban Công Binh- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hủy nổ thành công quả bom nặng 250 bảng Anh (tương đương 130kg) tại thôn Ra Pâng, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Có thể bạn quan tâm

Jun Phạm bị Thúy Ngân “hành tới bến” trên phim trường, tức tối bỏ quay vì 1 câu nói “phũ hơn cả phũ” của người đẹp

Phim việt

08:57:17 16/01/2021
Trong tập 2 Số Độc Đắc, khán giả được chứng kiến những màn xui xẻo vượt trội của Hà Thiên (Jun Phạm) khi thời thế đưa đẩy khiến anh cùng lúc mất cả 2 công việc đang làm mà vẫn chưa thể lấy được tiền tỷ về tay.

Thanh niên hóa 'chúa hề' khi đeo khẩu trang do người yêu tặng, nhìn xong chỉ biết 'khóc thét'

Netizen

08:56:56 16/01/2021
Chiếc khẩu trang được thiết kế khá chân thực, từ màu sắc đến đường nét đều giống khuôn mặt người thật.

Tin nhắn hé lộ về người vợ đằng sau Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam Xuân Bắc

Sao việt

08:54:52 16/01/2021
Vợ NS Xuân Bắc chia sẻ ảnh màn hình tin nhắn với chồng, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau hơn thập kỷ gắn bó.

Nơi phụ nữ nong môi cả mét để kiếm chồng giàu, đàn ông đánh nhau đổ máu để kiếm vợ

Chuyện lạ

08:52:04 16/01/2021
Không chỉ là một bộ tộc bí ẩn, lâu đời, người dân sống tại đây cũng có những phong tục tập quán vô cùng độc đáo và kỳ lạ.

Lý Hải: "Tai nạn xảy ra liên tục, tôi bị lật xuồng không biết bao nhiêu lần"

Phỏng vấn sao

08:51:36 16/01/2021
Dù chuẩn bị rất kỹ nhưng vẫn xảy ra tai nạn. Tét trán, tét đầu, rách mí mắt, trẹo vai, dập phần mềm phải chở vô viện. Riêng tôi lái xuồng bị lật không biết bao nhiêu lần, Lý Hải nói.

Cận cảnh cây khế thế "lạ" hình đầu chuột ngộ nghĩnh

Sáng tạo

08:50:39 16/01/2021
Cây khế cảnh tuy thân nhỏ nhưng dáng thế đẹp lạ gây ấn tượng đối với nhiều người trong giới chơi cây cảnh.

Vợ trẻ lặng người khi phát hiện kế hoạch 'bẩn thỉu' của chồng và nhân tình

Tâm sự

08:47:23 16/01/2021
Thôi thì đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh người chạy lại, với chuyện ngoại tình của chồng cháu nên mở lòng tha thứ cho anh ấy. Bác hiểu điều này là khó khăn song vì con gái còn quá nhỏ, vì cuộc sống hôn nhân cũng chưa được bao lâu, cho c...

Ai giúp MU kéo sập pháo đài Anfield?

Bóng đá thế giới

08:46:26 16/01/2021
Bình luận viên John Dykes của Fox Sports cho rằng tiền vệ Scott McTominay có thể trở thành nhân tố quan trọng định đoạt số phận cuộc đại chiến giữa Liverpool và Man United.

Những kỷ lục độc nhất vô nhị của làng game mà không phải ai cũng biết

Game offline

08:40:46 16/01/2021
Các kỷ lục game thế giới dưới đây dường như sẽ khiến người ta lắc đầu ngán ngẩm nhiều hơn là tỏ ra kính phục đấy.

5 món làm từ thịt bò thơm ngon miễn chê cho gia đình thưởng thức

Ẩm thực

08:38:19 16/01/2021
Dưới đây là 5 cách chế biến món ăn từ thịt bò, bạn tha hồ lựa chọn để nấu cho gia đình thưởng thức.

"Túi tiền" của sao và những chuyện đáng chú ý nhất trong năm qua

Sao âu mỹ

08:28:59 16/01/2021
Năm 2020 đã khiến túi tiền của sao biến động trồi sụt như thế nào?

HLV Pochettino mắc Covid-19

Bên lề sân cỏ

08:28:29 16/01/2021
Nhà cầm quân người Argentina là cái tên tiếp theo tại PSG dương tính với virus corona.

Cát Lái - cảng container lớn nhất Việt Nam

Clip hay

08:27:27 16/01/2021
Cảng Cát Lái được xem là cảng container có quy mô lớn nhất cả nước, góp phần quan trọng trong việc đưa TP Thủ Đức trở thành trung tâm logistics.

iPhone 12 mini bị người dùng "lạnh nhạt" vì "đuối sức" trước iPhone cũ giá tốt

Đồ 2-tek

08:22:58 16/01/2021
iPhone 12 mini không được người dùng quan tâm vì ngoài thị trường còn biết bao nhiêu iPhone cũ mà giá tốt.

Hàn Quốc nín thở chờ ngày tuyên án ‘thái tử’ Samsung

Thế giới số

08:20:25 16/01/2021
Tòa án Hàn Quốc sẽ tuyên án người thừa kế Samsung Lee Jae Yong về tội hối lộ vào ngày 18/1.