Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện chương trình giáo dục phổ thông

Con người luôn là nhân tố quan trọng trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Chúng tôi mong Đại hội XIII sẽ đưa ra những giải pháp đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo.

Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện chương trình giáo dục phổ thông - Hình 1

Để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và giáo dục toàn diện trong các nhà trường, cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều yếu tố.

Từ chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên ; chất lượng đào tạo; công tác tuyển dụng, cơ chế quản lý, chế độ chính sách, chương trình sách giáo khoa , cơ sở vật chất thiết bị trường học , công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại, tổ chức thi cử…

Trước hết, cần nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhà giáo về đổi mới giáo dục; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, triển khai tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về giáo dục.

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên cần thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng phẩm chất chính trị; kết hợp giữa bồi dưỡng tập trung và tự bồi dưỡng, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Cán bộ quản lý giáo dục phải được trang bị những kiến thức về lý luận quản lý hiện đại, có tầm nhìn chiến lược; kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề; có năng lực hoạt động thực tiễn… Đội ngũ giáo viên cần được đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông .

Có chính sách động viên, khuyến khích những giáo viên giỏi luân chuyển công tác để bảo đảm sự cân bằng về chất lượng đội ngũ giữa các nhà trường. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục; đổi mới công tác tự đánh giá, đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Đây là giải pháp nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ, là một trong những căn cứ để tuyển chọn, xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý.

Để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo yên tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người , cần thực hiện tốt hơn nữa chế độ chính sách đối với giáo viên, nhằm thúc đẩy nỗ lực sáng tạo ; phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ nhà giáo. Đây là giải pháp quan trọng, thiết thực, cùng với đầu tư kinh phí, trang bị các phương tiện, điều kiện làm việc cho giáo viên các nhà trường theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Yên Bái: Sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, đầu tư hợp lý cho giáo dục

Điểm nhấn của năm học này là tỉnh Yên Bái đã hoàn thành Đề án "Sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái" giai đoạn 2016 - 2020.

Yên Bái: Sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, đầu tư hợp lý cho giáo dục - Hình 1


Nắn từng nét chứ cho học sinh lớp 1 Trường TH&THCS số 2 Hồng Ca, Trấn Yên

Việc sắp xếp lại quy mô, mạng lưới trường lớp, được Yên Bái thực hiện không đơn thuần là sự thay đổi chỗ học, mà là giải quyết vấn đề mấu chốt trong đầu tư cho phát triển giáo dục, góp phần từng bước rút ngắn khoảng cách giữa vùng dân tộc thiểu số, miền núi với miền xuôi.

Cần có những đổi thay

Nói như Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy: Bằng cách làm sáng tạo, linh hoạt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa điểu chỉnh kịp thời nhiệm vụ giải pháp và lộ trình thực hiện - Đề án đã hoàn thành tốt đẹp. Đề án đã giải quyết được những vấn đề bất cập trong việc tổ chức các lớp học ở điểm lẻ, sự bất bình đẳng trong thụ hưởng chất lượng GD và chăm sóc trẻ. Thông qua việc thực hiện Đề án đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp tinh giản đầu mối, biên chế và tiết kiệm chi phí chi thường xuyên, bố trí chi trở lại cho GD.

Yên Bái: Sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, đầu tư hợp lý cho giáo dục - Hình 2


Các thầy cô đều vui và hạnh phúc với sự nghiệp trồng người

Nếu như trước năm 2016, là một tỉnh vùng cao, để thu hút học sinh người dân tộc thiểu số đến trường, Yên Bái thực hiện mô hình trường học thôn bản đối với bậc học mầm non, tiểu học và THCS. Bên ngoài điểm trường chính, mỗi xã thường có từ 5 - 10 các điểm lẻ ở các thôn bản. Nhờ có việc phủ kín trường lớp này mà Yên Bái đã thực hiện thành công phổ cập giáo dục.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi giáo dục cần có những thay đổi để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn. Sứ mệnh của mô hình trường học thôn, bản đã không còn phù hợp.

Nhà giáo Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Vấn đề đặt ra đối với Yên Bái là cần phải có những đổi thay để giáo dục có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hơn. Tìm tòi, nghiên cứu và phân tích chúng tôi thấy được việc cần thiết phải thay đổi là có một hệ thống trường lớp được đầu tư hiện đại nhằm đáp ứng tốt hơn việc dạy - học. Chỉ có cách đó mới góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục vùng cao với các vùng khác. Đặc biệt trong thời kỳ cả nước bước vào cuộc cách mạng 4.0, giáo dục là một trong những hạt nhân để tạo đà cho phát triển.

Thầy cô trách nhiệm với nghề

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thịnh nguyên là Hiệu trưởng Trường THCS số 2 Hồng Ca, huyên Trấn Yên, chia sẻ: Phải nói là quyết liệt và mạnh mẽ, quan điểm chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh đến ngành GD đều xác định rõ nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của các thầy cô giáo.

Chúng tôi háo hức thực hiện. Trường có nhiều học sinh dân tộc Mông nên thời điểm đầu triển khai cũng gặp nhiều khó khăn vì các em thấy lớp xa nhà nên ngại đi. Tuy nhiên, sự kiên trì của các thầy cô giáo đã giải thích để học sinh và gia đình các em hiểu trường lớp mới khang trang sạch đẹp hơn, điều kiện học tốt hơn sẽ có lợi cho con em mình hơn.

Yên Bái: Sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, đầu tư hợp lý cho giáo dục - Hình 3


Giờ chơi của các cháu mầm non ở điểm trường MN xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên

Nhà giáo Vương Văn Bằng, tâm sự: Thực hiện Đề án, khó khăn nhất là sắp xếp đội ngũ. Ai đi ai ở, làm thế nào để hài hòa các điều kiện cho từng nhà trường phù hợp với hoàn cảnh từng giáo viên là những trăn trở lớn của chúng tôi. Thật đáng mừng là khi triển khai thực hiện.

Các địa phương vận dụng linh hoạt, xây dựng phương án với những tiêu chí cụ thể, quy trình làm việc khoa học, bước làm thận trọng. Trong đó, quan tâm đến công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giáo viên. Hầu hết các thầy cô đều nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục chung. Nhiều cán bộ giáo viên, nhân viên đã tự nguyện chuyển vị trí việc làm, tại vị trí mới họ đều tích cực rèn luyện không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.

Không sợ khó chỉ sợ không công bằng, ở huyện Văn Yên một việc làm tưởng như rất khó nhưng cũng đã làm được. Huyện đã bổ nhiệm 24 hiệu trưởng làm hiệu phó, miễn nhiệm 35 hiệu phó làm giáo viên, 1 hiệu trưởng trường THCS làm giáo viên; sắp xếp lại 53 giáo viên từ đơn vị thừa sang đơn vị thiếu.

Đồng thời phân công 16 giáo viên THCS dôi dư làm công tác thư viện, thiết bị và công tác quản sinh để chờ thay thế số giáo viên nghỉ chế độ. Cho đến thời điểm này, các thầy cô giáo đều đã tiếp tục thực hiện chức trách của mình làm quản lý hay dạy học đều hết sức trách nhiệm và lấy niềm vui với nghề là hạnh phúc. Họ lại tiếp tục dành tình cảm của mình để họ phát huy lòng yêu nghề, gắn bó với trường, với lớp và học sinh.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Trường học thành phố thích ứng nhanh với dạy online01:06Tuyển sinh khối ngành sức khỏe, thí sinh cần lưu ý gì?01:02:00Học sinh Đồng Nai đi học lại từ ngày 1.314:23Những điều đừng bao giờ làm trong ngày đầu trẻ mầm non đi học lại04:52Học sinh đi học lại từ 1.3, phụ huynh, giáo viên nhảy cẫng vui mừng01:48Học online - Hiệu quả và bất cập06:49Tuyển sinh 2021: Cùng một lúc có được đăng ký nhiều phương thức xét tuyển?10:25Muốn làm ở lĩnh vực dịch tễ thì học ngành nào?01:22Bộ GD-ĐT: Sẵn sàng ‘kịch bản’ điều chỉnh thời gian năm học, thi tốt nghiệp THPT07:27Cần Thơ: Học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 1.315:33Dừng học trực tuyến lớp 1 là 'không nhắm mắt làm ngơ'15:33Hơn 7.400 học sinh không đến lớp trong ngày đầu đi học trở lại04:10Sinh viên ĐH Đà Nẵng đi học trở lại từ ngày 1.301:48Đến trường trên đôi chân của mẹ02:23Trường học tìm cách bảo mật lớp học online00:40Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường01:48Năm 2021, các trường tuyển sinh ra sao? (P.2)01:01:41Hàng chục ngàn sinh viên trường nghề sẽ trở lại trường vào 1.301:48Tuyển sinh 2021: Bí quyết chọn phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển03:44Sinh viên được bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến trong dịch Covid-1902:03

Tiêu điểm

Học thạc sĩ để nâng hạng: Giáo viên 'khó với'
19:39:44 05/03/2021
Danh sách các trường Đại học xét tuyển bằng học bạ năm 2021
11:23:17 05/03/2021
4 kiểu gia đình khiến trẻ 'càng học càng kém'
14:00:28 06/03/2021
Những đứa trẻ có chỉ số IQ cao trong mắt các nhà tâm lý học hàng đầu thường có 10 điểm chung này
15:24:32 06/03/2021
3 nữ sinh chuyên Toán được trao học bổng Kovalevskaia năm 2021
09:37:31 06/03/2021
12 giảng viên khoa Hàn Quốc học xin nghỉ việc, 600 sinh viên có bị ảnh hưởng?
13:27:05 06/03/2021
Hậu trường thi Olympic quốc tế - những chuyện chưa kể - Kỳ 2: Thước đo niềm say mê
10:53:59 05/03/2021
"Nhờ các trường đại học xét tuyển học bạ nên em dạy thêm được"
16:06:10 06/03/2021
Ngoài tiếng Anh, đây là 5 ngoại ngữ “quyền lực” trong giao tiếp mà bạn nên học nhất
20:38:01 05/03/2021
Hậu trường thi Olympic quốc tế - Những chuyện chưa kể - Kỳ 1: 'We are from Việt Nam'
10:50:19 05/03/2021

Thông tin đang nóng

Xót xa lời chia sẻ của bố chồng Dương Mịch về tình hình 2 bố con Lưu Khải Uy, Cnet quay ra chỉ trích "Bạch Thiển" gay gắt
18:05:59 06/03/2021
HOT: Tỷ phú Hoàng Kiều tuyển phụ nữ chăm sóc đến cuối đời lương 2 tỷ, Netizen gọi tên Ngọc Trinh
18:22:56 06/03/2021
Nhã Phương tung loạt ảnh đẹp đến nao lòng đánh tiếng "đòi quà" 8/3, báo hại Trường Giang bị netizen réo gọi khắp nơi
17:44:48 06/03/2021
Con gái Anh Quân - Mỹ Linh sắp kết hôn
19:37:06 06/03/2021
Đưa vợ 2 triệu chi tiêu nhưng nhắc "khéo ăn thì no", cuối tháng chồng chết lặng vì tờ giấy nợ chị đưa, khoản thứ 4 khiến anh giật thót mình
19:41:57 06/03/2021
Tlinh "lơ đẹp" Thiều Bảo Trâm là vì về phe Sơn Tùng?
21:57:04 06/03/2021
Hari Won nhắn gửi Đông Nhi sau bài đăng khen Bố Già: "Anh chị chưa có con như em, chưa cảm nhận rõ cảm xúc của em được"
19:53:55 06/03/2021
Để bạn gái "mát-xa" bằng miệng, nam sinh viêm đường tiết niệu nặng
22:03:22 06/03/2021
Hẹn hò cuối tuần, Huy Trần khoe ảnh đan tay tình tứ với Ngô Thanh Vân rồi để lộ luôn nhẫn cưới đính ước?
17:58:24 06/03/2021
Chi Bảo thẳng thắn nói về câu review gây tranh cãi của Hà Hồ về phim Trấn Thành: "Không biết là do viết/copy trùng lặp?"
19:57:43 06/03/2021

Tin mới nhất

Đại học hàng đầu Trung Quốc mở khóa học online cho sinh viên quốc tế

21:05:06 06/03/2021
Trường Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc, mới đây chia sẻ 17 khóa học trực tuyến cho một nhóm các trường đại học nước ngoài thông qua nền tảng kết nối tri thức MOOC. 

Đối với học sinh tiểu học, việc học ngoại ngữ nên là việc khuyến khích tự chọn hơn là ép buộc

20:46:42 06/03/2021
Việc đưa tiếng Hàn là 1 trong những môn ngoại ngữ tự chọn cho học sinh phổ thông và đại học sẽ phù hợp hơn so với các em bậc tiểu học.

Đồng Tháp cho học sinh biên giới đi học trở lại từ ngày 8/3

19:48:35 06/03/2021
Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp tại các địa phương biên giới như thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng đi học trở lại từ ngày 08/3.

Học Nha khoa có thể làm giàu kiếm 50-70 triệu/tháng như lời đồn?

19:42:40 06/03/2021
Do nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng như vẻ đẹp bên ngoài của con người ngày càng tăng cao nên chuyên ngành Nha khoa dần đã trở thành sự lựa chọn phổ biến của các bạn trẻ có ý định theo đuổi ngành Y.

Thí điểm dạy tiếng Hàn, Đức từ lớp 3: Còn nhiều băn khoăn

19:39:23 06/03/2021
TP HCM dù là địa phương có nhiều điều kiện nhưng việc dạy tiếng Hàn, Đức trong các trường phổ thông được xác định là ngoại ngữ 2, tổ chức ở bậc THCS, THPT và cũng chỉ thí điểm ở một số trường.

Tuyển sinh 2021: Thận trọng với ngành học… hot

19:34:25 06/03/2021
Đề án tuyển sinh 2021 của các trường đại học mới công bố đều cho thấy các phương thức tuyển sinh ngày càng đa dạng và tiếp cận năng lực từng đối tượng thí sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ...

Chia sẻ từ giáo viên: Nếu muốn thi vào lớp 6 hệ song bằng Cambridge, đây là cấu trúc đề thi tiếng Anh học sinh nhất định phải nắm vững

19:32:19 06/03/2021
Cô Trần Thu Giang, một giáo viên dạy tiếng Anh tại Hà Nội cho rằng, để có thể đồng hành cùng các con trên chặng đường ôn thi vào lớp 6 hệ song bằng, phụ huynh cần hiểu rõ những cấu trúc đề thi tiếng Anh hệ song bằng.

Mầm non phường Hòa Mạc – Hà Nam: Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ

19:28:24 06/03/2021
Trẻ em - Thế hệ mầm non tương lai của đất nước phải được nuôi dưỡng học hành để trở thành người con ưu tú mai sau xây dựng đất nước ngày một phát triển. 

Lượng thí sinh đăng ký thi Đánh giá năng lực tăng cao kỷ lục

19:22:02 06/03/2021
Kết thúc đợt 1, ĐH Quốc gia TP.HCM ghi nhận hơn 70.000 thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực, cao nhất từ khi có kỳ thi này.

Ở Việt Nam đang lẫn lộn nhiều thứ trong đào tạo bậc cao đẳng!

19:13:53 06/03/2021
Ở Việt Nam đang lẫn lộn nhiều thứ trong đào tạo bậc cao đẳng!

Lan tỏa “Điều ước cho em”: Mong ước đầu xuân

19:13:48 06/03/2021
Với sự chung tay góp sức và phát huy nguồn lực xã hội, chương trình Điều ước cho em chắc chắn sẽ góp phần thay đổi diện mạo giáo dục vùng khó và mang lại những giá trị tích cực đối với HS vùng dân tộc thiểu số. 

Điểm sáng từ ngôi trường vùng biển

19:13:45 06/03/2021
Nhận kết quả kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm 2020 (12/15 em đoạt giải), giáo viên, học sinh Trường THCS Đồng Tiến, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) như được nhân đôi niềm vui. 

Xem xét, tính toán giao các trường cao đẳng sư phạm được bồi dưỡng giáo viên

16:33:42 06/03/2021
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có lộ trình và hướng đi cụ thể đối với trường cao đẳng sư phạm trong thời gian sắp đến.

Gỡ rào cản ngoại ngữ trong trường phổ thông

16:21:47 06/03/2021
Để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong trường phổ thông, hiện nay kỳ thi vào lớp 10 ở nhiều địa phương đều quy định ngoại ngữ là môn thi bắt buộc cùng với Toán và Ngữ văn.

Bỏ hộ khẩu giấy, phương án tuyển sinh lớp 10 Hà Nội có còn phù hợp?

16:10:54 06/03/2021
Xóa bỏ sổ hộ khẩu giấy chắc chắn sẽ tác động lớn đến quy hoạch giáo dục. Đó là câu chuyện của tương lai gần mà các nhà hoạch định giáo dục từ trung ương đến địa phương cần sớm quan tâm.

Những cụm từ tiếng Anh phổ biến về tiền bạc

15:24:29 06/03/2021
Khi muốn nói ai đó tiêu tiền một cách phung phí hoặc không suy nghĩ, bạn nên dùng cụm Money doesn’t grow on trees (Tiền không mọc trên cây).

4 chữ T cần chuẩn bị trước khi du học

15:24:25 06/03/2021
Gần 10 năm kinh nghiệm xin học bổng và hướng dẫn du học, Thanh Hoa gợi ý học sinh cần có 4 chữ T (tiền, tiếng, thông tin và tâm thế) trước khi lên đường.

Đường đến châu Âu của cô gái xứ Thanh

14:20:12 06/03/2021
Từ vùng quê nghèo Thanh Hóa, Lê Thanh Huyền đã chủ động kết nối, tìm kiếm học bổng du học và hiện làm việc trong tập đoàn hàng đầu thế giới.

Chàng trai 10 năm 'đi tìm giọng nói'

14:17:51 06/03/2021
Chỉ nói được chào ở tuổi lên 4, không thể phát âm trọn vẹn một câu trong bậc tiểu học, 10 năm sau Trường Huy là chủ nhiệm CLB tranh biện.

Ngôi trường thay đổi từ 'con số 0' về dạy online

14:09:57 06/03/2021
Thiếu giáo viên, trang thiết bị, trường THCS Đông La lo ngại việc dạy online nhưng giờ lại thành điểm sáng ở Hà Nội trong việc tổ chức hình thức học tập này.

Các đại học chia lịch cho sinh viên trở lại trường

14:03:44 06/03/2021
Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân dạy học online thêm một tuần trong khi một số trường sẽ đón sinh viên trở lại từ ngày 8/3.

Tư duy sáng tạo trong nghệ thuật hỗ trợ trẻ học Toán

14:01:15 06/03/2021
Khả năng sáng tạo trong nghệ thuật sẽ bổ trợ, giúp học sinh hình dung vấn đề, tư duy nhanh nhạy hơn trong Toán học.

Chọn ngành sao cho đừng để học y rồi trở thành... đạo diễn

13:21:26 06/03/2021
Học sinh lớp 12 đang trong giai đoạn tìm hiểu cặn kẽ ngành nghề để quyết định chọn ngành đăng ký xét tuyển vào đại học nên việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cũng phải tập trung.

Yếu tố nào giúp học sinh học âm nhạc hiệu quả ?

13:17:35 06/03/2021
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả của việc học âm nhạc, một môn học ngoại khóa được chọn lựa nhiều nhất sau môn ngoại ngữ.

Sau 2 mùa dịch Covid-19: Lứa học sinh lớp 1 'đặc biệt'

13:14:37 06/03/2021
Gần 10 năm dạy lớp 1, cô Thanh Nga, giáo viên (GV) một trường tiểu học ở TP.HCM, nhận định lứa lớp 1 năm nay là lứa học sinh (HS) đặc biệt nhất của cô từ trước tới nay.

Đề thi phải tính đến học sinh bị ảnh hưởng dịch bệnh 2 năm liền

13:12:27 06/03/2021
Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được tiến hành đúng tiến độ. Trong đó, nội dung đề thi phải phù hợp thực tiễn với việc dạy và học.

Có thể bạn quan tâm

Người Mỹ tích lũy được 1.800 tỷ USD tiền tiết kiệm trong 11 tháng

Thế giới

01:09:59 07/03/2021
Đại dịch COVID-19 đã thổi bay hàng triệu việc làm ở Mỹ, nhưng nó lại có tác động không ngờ tới là tăng tỷ lệ tiền tiết kiệm của người Mỹ, đặc biệt là những người giàu có khi họ buộc phải ở nhà và không thể đi du lịch hay vui chơi giải t...

Top 10 cầu thủ lương cao nhất MU: Bruno Fernandes kém xa De Gea

Bóng đá thế giới

00:37:04 07/03/2021
Bruno Fernandes có đóng góp rất lớn cho MU trong hơn 1 năm qua, nhưng lương của cầu thủ này kém xa De Gea.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Sông Lam Nghệ An ở trận giao hữu thứ 2

Bóng đá việt nam

00:29:53 07/03/2021
Với lối đá phòng thủ chặt, tấn công hiệu quả, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An ở giao hữu thứ 2 với tỷ số 2-1.

Cuộc sống của Á hậu Ngọc Thảo khi cách ly tại Thái Lan

Sao việt

23:37:53 06/03/2021
Ngọc Thảo cho biết cô ở một phòng riêng khi cách ly tại Thái Lan. Hiện Á hậu Việt Nam 2020 tham gia một số hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Hoa khôi võ thuật Việt Nam diện 2 mảnh khiến CĐM 'đứng hình'

Sao thể thao

23:36:07 06/03/2021
Hotgirl Châu Tuyết Vân lại khiến cộng đồng mạng (CĐM) dậy sóng khi đăng tải bức hình trong trang phục 2 mảnh khoe trọn đường cong nóng bỏng.

Phạm Băng Băng xuống sắc trong hình ảnh mới

Sao châu á

23:33:56 06/03/2021
Phạm Băng Băng xuất hiện trên tạp chí The Wow với gương mặt gần như không trang điểm. Nữ diễn viên có làn da trắng sáng nhưng thần sắc kém tươi tắn.

100 hố tử thần xuất hiện sau cơn địa chấn gây chết người tại Croatia

Chuyện lạ

23:20:05 06/03/2021
Khoảng 100 hố tử thần đã xuất hiện trong suốt 2 tháng kể từ khi một trận động đất có độ lớn 6,4 xảy ra tại thị trấn Petrinja (Croatia) khiến 7 người thiệt mạng.

Nửa đêm trốn vợ qua “đổi gió” với osin, chồng xanh mặt khi vừa vén chăn lên

Tâm sự

23:17:20 06/03/2021
Chưa đến 10 phút sau, tôi nghe được một tiếng thét kinh hãi bên phòng Huệ vẳng đến. Tiếp theo đó là những tiếng chửi mắng, quát tháo ầm ĩ.

Diễm My 9X khoe body 'vòng nào ra vòng nấy' với bikini có thiết kế khá 'nhạy cảm'

Phong cách sao

23:14:37 06/03/2021
Ở độ tuổi ngoài 30, nhan sắc và vóc dáng của Diễm My 9X vẫn luôn gây chú ý với người hâm mộ.

Phụ nữ tuổi 40 mặc 4 loại váy này càng nhiều càng tốt, dáng gầy và ăn gian tuổi tác đáng kể

Thời trang

23:14:25 06/03/2021
Với những phụ nữ ở tuổi tứ tuần, chúng ta càng cần phải ăn mặc điệu đà, thanh lịch với nhiều style váy khác nhau.

Đã bắt được đối tượng trốn khỏi khu cách ly, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Pháp luật

23:00:55 06/03/2021
Lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Hậu khi đang tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa phận tỉnh Kiên Giang.