Tăng giám sát việc sử dụng vốn chính sách xã hội

Trong quý II/2021 Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang tiếp tục duy trì tăng trưởng tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Tăng giám sát việc sử dụng vốn chính sách xã hội - Hình 1
Người dân thực hiện giao dịch tại một phòng giao dịch của Ngân hàng chính sách xã hội . Ảnh minh họa: Nguyễn Thảo – TTXVN

Theo ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang , Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang, quý II/2021 Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh duy trì tăng trưởng tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang bám sát mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương tranh thủ nguồn vốn cân đối từ Trung ương, thực hiện điều hành linh hoạt kế hoạch nguồn vốn cấp mới, vốn thu hồi nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trên địa bàn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền công tác huy động nguồn vốn nhàn rỗi của dân cư, chú trọng đến công tác huy động vốn tại điểm giao dịch.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, tăng cường kiểm tra giám sát, tuân thủ chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước và quy trình nghiệp vụ của ngành; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ ngân hàng chính sách xã hội , nghiệp vụ ủy thác cho các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn và ban giảm nghèo, chủ tịch UBND xã.

Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện, thành phố duy trì tốt quy chế hoạt động, tiếp tục bám sát chỉ tiêu kinh tế của địa phương, chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn ngày càng phát triển, ổn định để giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn kịp thời, sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm xử lý kịp thời những tồn tại, làm tốt tuyên truyền tín dụng chính sách, bình xét cho vay đảm bảo đúng quy trình, giải ngân kịp thời đến đối tượng thụ hưởng; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn đi vào nề nếp, bảo toàn nguồn vốn.

Thực hiện tốt tuyên truyền tín dụng chính sách, nâng cao ý thức trách nhiệm của người vay trong việc sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn…

Năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 7-10%; nợ quá hạn ở dưới mức 0,06%; huy động tiền gửi qua tổ chức, dân cư đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ giao dịch xã đạt trên 90%, tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt đạt trên 96%.

Từ nay đến hết năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì có hiệu quả hoạt động giao dịch, giao ban tại điểm giao dịch xã; phối hợp với đơn vị nhận ủy thác, chính quyền địa phương có biện pháp đôn đốc, xử lý thu hồi nợ quá hạn, nợ đi khỏi nơi cư trú, xử lý rủi ro kịp thời; nâng cao chất lượng ủy thác trên địa bàn, quan tâm đến các quy trình thực hiện, bình xét cho vay, thu lãi, huy động tiền gửi qua tổ tiết kiệm và vay vốn theo quy định…

Quý I/2021, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang đạt 448 tỷ đồng, có 9.864 khách hàng được vay vốn từ đầu năm.

Nguồn vốn cho vay tập trung chủ yếu chương trình hộ nghèo 68 tỷ đồng, hộ cận nghèo 100 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường 76 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 104 tỷ đồng…; mức cho vay bình quân là 79 triệu đồng/hộ vay.

Tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang đến 31/3/2021 là 4.808 tỷ đồng, tăng 184 tỷ đồng (3,99%) so với năm 2020; có 110.750 hộ còn dư nợ, dư nợ bình quân là 43,4 triệu đồng/hộ.

Dư nợ phân theo các chương trình tín dụng : cho vay hộ nghèo 1.038 tỷ đồng, hộ cận nghèo 958 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường 736 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 756 tỷ đồng, cho vay hộ thoát nghèo 673 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm 315 tỷ đồng và cho vay nhà ở xã hội 123 tỷ đồng.

Các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tại tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai thực hiện các nội dung ủy thác đã ký kết; triển khai các chương trình tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn, phát huy hiệu quả nguồn vốn trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ, quản lý, giám sát hoạt động tổ kiết kiệm và vay vốn góp phần nâng cao hiệu quả triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Dư nợ ủy thác đến 31/3/2021 là 4.790 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 99,6% trên tổng dư nợ.

Tín dụng chính sách xã hội đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được vay vốn phát triển sản xuất, đem lại nguồn thu nhập cho hộ gia đình, đời sống người dân được cải thiện, góp phần vào mục tiêu an sinh, xã hội tại địa phương.

Theo kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 14.679 hộ, chiếm tỷ lệ 3,14%; hộ cận nghèo là 18.610 hộ, chiếm tỷ lệ 3,98%. Tỉnh Bắc Giang phấn đấu năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,5%; trong đó các xã đặc biệt khó khăn còn 13,6%./.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh: Họp đánh giá tình hình hoạt động quý I - 2021

Chiều 12.4, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức phiên họp để đánh giá tình hình hoạt động quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II - năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Võ Phiên chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của NHCSXH tỉnh, trong 3 tháng đầu năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện các chỉ tiêu tín dụng được giao, đáp ứng nhu cầu vay vốn cho các đối tượng thụ hưởng, tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tổng nguồn vốn đến 31.3.2021, đạt hơn 3.831 tỷ đồng, tăng 4,4% so với năm 2020. Trong đó, vốn cân đối từ Trung ương chuyển về là hơn 3.113 tỷ đồng; vốn cân đối tại địa phương là 236,3 tỷ đồng, đạt 107,3% kế hoạch giao.

Doanh số cho vay là 369,8 tỷ đồng với 9.914 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm.

Tổng dư nợ đến 31.3 đạt gần 3.821 tỷ đồng, tăng 154,9 tỷ đồng so với năm 2020 (tăng 4,23%), hoàn thành 57,7% kế hoạch tăng trưởng giao năm 2021.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh: Họp đánh giá tình hình hoạt động quý I - 2021 - Hình 1

Quang cảnh phiên họp quý I của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên mong muốn mỗi thành viên của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công của mình để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chung của từng đơn vị các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác cho vay, tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng, phấn đấu đến 30.4.2021 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao (trừ các chương trình tín dụng đặc thù); Tăng cường công tác huy động vốn của các tổ chức và cá nhân, đặc biệt huy động tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao năm 2021; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi tại cơ sở; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra...

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Lời khai của người cha bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ04:23Bà Phương Hằng đòi kiện NSND Hồng Vân tội bôi nhọ: “Đầu ngu nên người mới thù lù, nhục!”03:22Bà Phương Hằng lại cho Cát Phượng “lên thớt”, đào lại phốt “dằn mặt” gymer xúc phạm cố NS Chí Tài03:44Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Cha xin tha thứ sau khi bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ, đọc tin nhắn mà rùng mình!03:45Thanh niên bắt quả tang bạn gái “nhún nhảy” với trai lạ nên đánh đập, ép quan hệ để chụp hình03:09Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Melinda - Vợ tỷ phú Bill Gates tiết lộ kiệt sức trong ngôi nhà của mình, bi kịch của bao phụ nữ03:02Vợ tìm được chồng sau 11 năm thất lạc nhờ đoạn clip tiktok03:33Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”03:38Vợ bầu dẫn hội chị em đi bắt ghen và trận chiến “long trời lở đất” ở nhà nghỉ04:31An Giang: Tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca nữ nhân viên y tế tử vong sau đó02:46Bà Phương Hằng gặp mặt gymer Duy Nguyễn từng xúc phạm cố nghệ sĩ Chí Tài03:41Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kinh hoàng ở quận 1102:02Chồng bắt quả tang vợ ngủ với trai lạ trong phòng trọ nhưng diễn biến sau đó mới bất ngờ03:12Ba Trà - Từ cô gái chân đất đến mỹ nhân nghiện ngập nổi tiếng nhất Sài Gòn bị đánh ghen tan tác04:31Chân dung tú bà sinh năm 2000 điều hành đường dây "nghìn đô một đêm"02:51Chồng vào khách sạn "mây mưa" với em dâu, về nhà còn ngang nhiên đánh vợ02:11Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda ly hôn: Lý do thực sự là gì?03:56Cháy nhà kinh hoàng ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết01:53

Tiêu điểm

Vì sao Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang bị kỷ luật?
23:06:14 14/05/2021
Cha xin tha thứ sau khi bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ, đọc tin nhắn mà rùng mình!
21:24:12 13/05/2021
Ổ dịch lớn nhất Bắc Ninh vắng lặng chưa từng thấy trong cao điểm chống COVID-19
22:42:53 14/05/2021
Sóc Trăng hỏa tốc tạm dừng lễ hội, đám cưới, nghi lễ tôn giáo… từ 0h ngày 14-5
23:47:21 13/05/2021
An Giang: Người đàn ông bế con 3 tuổi đang sốt nhập cảnh trái phép từ Campuchia
12:07:37 15/05/2021
Bà Phương Hằng gặp mặt gymer Duy Nguyễn từng xúc phạm cố nghệ sĩ Chí Tài
14:41:57 14/05/2021
Chân dung tú bà sinh năm 2000 điều hành đường dây "nghìn đô một đêm"
12:09:02 14/05/2021
Chồng bỏ mặc 3 con, giữ chặt vợ cho tiểu tam “táng” không thương tiếc và cái kết
16:43:33 14/05/2021
Nhóm người ở Huế bị cách ly vì đột nhập vào xã đang bị phong toả để đánh ghen
23:13:10 14/05/2021
Xử phạt không đeo khẩu trang phòng Covid-19 ở TP.HCM: Có người bỏ chạy tán loạn
09:34:24 15/05/2021

Thông tin đang nóng

Người dân Ấn Độ xếp hàng nhận khẩu trang đến lương thực từ Đại Nghĩa
18:17:46 15/05/2021
Con gái và chồng cũ Kim Ngân bị chỉ trích, Trizzie Phương Trinh lên tiếng bênh vực
16:57:49 15/05/2021
Đà Nẵng ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 chiều 15/5
18:36:38 15/05/2021
Việt Nam ghi nhận bệnh nhân COVID-19 qua đời thứ 36
15:29:37 15/05/2021
Chị gái sinh con nên tôi đón về nhà ở cữ và bảo vợ chăm, nửa đêm nghe cô ấy nói chuyện mà tôi quá chán nản
15:46:55 15/05/2021
Hà Nội: Một nữ điều dưỡng bị bệnh nhân Covid-19 tấn công
20:02:12 15/05/2021
Con trai Thành Long sống xa xỉ tuổi 38
18:34:00 15/05/2021
Quên ngay bộ ảnh vô hồn chụp với đàn chị đi, đây mới là loạt khung hình đẹp thần sầu của Triệu Lệ Dĩnh khiến Weibo nức nở
18:25:43 15/05/2021
Biến căng: Nữ chính trong MV của Đen Vâu bất ngờ bị tố 'hai mặt lật như bánh tráng', 'giở thói Chí Phèo'?
15:57:50 15/05/2021
Khánh Vân được fan quốc tế khen nức nở, trong nước lại chê bai
16:44:54 15/05/2021

Tin mới nhất

Thiếu nhi Hà Tĩnh phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ

21:24:30 15/05/2021
Ghi nhớ lời dạy của Bác: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, thiếu nhi Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Sớm xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

21:23:07 15/05/2021
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử phục...

Ngân hàng tiếp tục dẫn sóng giúp VN-Index tăng điểm phiên cuối tuần

21:13:30 15/05/2021
Trong phiên ngày 14/5, nhóm cổ phiếu ngân hàng là trụ đỡ chính của thị trường khi phần lớn có được sắc xanh cùng thanh khoản sôi động.

Bà Phương Hằng gọi con trai nuôi Hoài Linh là “mất dạy nhất trong năm” khi bị “đá xéo” là Chí Phèo

21:09:25 15/05/2021
Sau khi danh hài Hoài Linh bị bà Nguyễn Phương Hằng réo tên bằng những lời lẽ thiếu lịch sự, nhiều sao Việt đã lên tiếng chỉ trích bà chủ Đại Nam, trong đó có con trai nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh là Lư Hoàng Gia Bảo. Theo đó, vào sáng 11...

Nếu phát hiện học sinh xăm mình, nhà trường xử lý thế nào?

21:07:26 15/05/2021
 Học sinh đã biết lỗi xin trường xem xét. Mọi người phạm pháp còn được xem xét đủ khía cạnh giảm nhẹ chứ nói gì đến học sinh. Các em cần uốn nắn hơn là triệt tiêu.

Cần Thơ tạo điểm nhấn trong cải thiện môi trường đầu tư

21:01:11 15/05/2021
Nhiều ý kiến cho rằng, vị trí địa lý, chất lượng có cơ sở hạ tầng là yếu tố cốt lõi để thu hút đầu tư. ồng thời, chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương được xem là thang đo quan trọng. Bởi, tính năng động, tiên phong củ...

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 957 tổ chức Hội thi cán bộ đoàn giỏi cấp cơ sở năm 2021

20:56:20 15/05/2021
Ngày 14-5, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội thi cán bộ đoàn giỏi cấp cơ sở năm 2021. Tham gia hội thi có 12 thí sinh là bí thư và phó bí thư của các tổ chức đoàn trực thuộc Lữ đoàn.

Liên đoàn Lao động quận 7 dừng liên kết với Trung tâm Anh ngữ học phí "cắt cổ"

20:53:10 15/05/2021
 Học phí ôn thi chỉ có 4,5 triệu đồng/lớp, nhưng Trung tâm Anh ngữ Hoa Kỳ Toàn Cầu thu của học viên đến 12 triệu đồng.

Thép, xi măng tăng giá kéo cả dầu ăn, thịt cá tăng theo

20:40:41 15/05/2021
Song song với cơn lên đồng của giá thép và nhiều loại vật liệu xây dựng như xi măng, gạch, cát, từ tháng 4 cũng chứng kiến nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm hàng ngày: dầu ăn, đường, rau củ... thiết lập mức giá mới.

Đưa sản phẩm OCOP đến các thành phố trọng điểm trong nước

20:32:22 15/05/2021
Ngày 15/5, tại Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, TP HCM, tỉnh Hậu Giang đã khai trương Trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP Hậu Giang. Đây là nơi tập trung trưng bày, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân kiểm tra tại huyện Đầm Hà

20:23:17 15/05/2021
Ngày 15/5, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp, triển khai Đề án Phát triển cây ăn quả và hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà.

Hàng loạt nhà đầu tư chứng khoán bị xử phạt trong nửa đầu tháng 5

20:20:27 15/05/2021
Theo Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chỉ trong nửa đầu tháng 5/2021, đã có hàng loạt nhà đầu tư đã bị xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK).

Thời tiết thuận lợi, nông dân thông minh, Nghệ An bội thu lúa xuân

20:16:00 15/05/2021
Nông dân Nghệ An hồ hời đón chờ một mùa vụ bội thu khi lúa xuân chín rộ đầy đồng, năng suất bình quân cao ngất ngưỡng...

CEO Thép Pomina vào Hội đồng Quản trị Thế Giới Di Động

20:02:05 15/05/2021
Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào chiều 15/5. Đại hội đã thông qua Hội đồng Quản trị (HĐQT) mới gồm 10 thành viên nhiệm kỳ 2021-2024, trong đó có hai thành viên mới là ông Đ...

Chủ tịch Thế Giới Di Động: 'Sẽ lấy lại ngành bán lẻ về cho Việt Nam trong 5-7 năm tới'

19:58:18 15/05/2021
Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Thế Giới Di Động khẳng định sẽ lấy lại ngành bán lẻ về cho Việt Nam trong 5-7 năm tới, không để rơi vào tay đối thủ ngoại.

SCB thay 'ghế nóng' lần thứ ba trong vòng 10 tháng

19:56:09 15/05/2021
Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa bổ nhiệm ông Trương Khánh Hoàng làm Quyền Tổng giám đốc từ ngày 15/5, thay cho ông Jeremy Chen.

7 người Trung Quốc vi phạm cam kết sau cách ly

19:54:46 15/05/2021
Trong vòng 24 giờ qua (từ 13h ngày 14/5 đến 13h ngày 15/5), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 8 ca nghi mắc Covid-19. Trong đó, 6 ca là các trường hợp F1 đã cách ly trước đó, 2 ca mới phát hiện ngoài cộn...

Xử lý tình trạng xe khách xem thường luật giao thông

19:52:52 15/05/2021
Điều khiển xe khách chạy trên làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc, đậu đỗ xe nơi có biển báo cấm dừng cấm đỗ, dừng xa lề rước khách vô tội vạ... là những hành vi mà lái xe khách của 3 hãng xe ở Tiền Giang thường xuyên vi phạm gây bức xú...

Trước 18/5 phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm người ở Hà Nội từng đến Đà Nẵng

19:43:30 15/05/2021
Công điện của UBND thành phố Hà Nội yêu cầu việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phải hoàn thành, báo cáo UBND Thành phố chậm nhất ngày 17/5/2021.

Hải Phòng hoạt động trở lại các tổ kiểm soát dịch Covid-19

19:36:22 15/05/2021
UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản quyết định hoạt động trở lại các Tổ Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố từ ngày 15/5 đến ngày 24/5.

Tiếng loa thanh niên góp sức cùng Đà Nẵng phòng, chống Covid-19

19:34:22 15/05/2021
Nhiều ngày qua, người dân thành phố Đà Nẵng đã quen với hình ảnh các bạn đoàn viên, thanh niên hàng ngày chở loa đi khắp các con đường, ngõ hẻm để tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Tránh vũng nước, một phụ nữ tử vong thương tâm dưới gầm xe tải

19:29:22 15/05/2021
Trong lúc lưu thông trên đường, điều khiển máy vào vũng nước ven đường và thắng gấp tránh xe máy cùng chiều nên người phụ nữ cùng xe máy ngã ra đường bị xe tải cán tử vong.​

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu xảy ra lây chéo Covid-19 trong khu cách ly

19:26:12 15/05/2021
Toàn bộ các đơn vị rà soát, tuyệt đối không để lây nhiễm trong hệ thống chính quyền các cấp. Tổ chức kiểm tra chặt chẽ nhân sự, quy trình phòng dịch, phương án hỗ trợ đặc biệt tại các Tổ bầu cử, bảo đảm an toàn tuyệt đối các lực lượng p...

Tối nay, 15-5, Hà Nội mưa dông, kèm lốc, sét

19:23:43 15/05/2021
17h ngày 15-5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát thông tin cảnh báo: Mây đối lưu đang phát triển từ phía Tây sang và có khả năng gây mưa cho các huyện: Chương Mỹ, Thanh Oai, Ba Vì của Hà Nội.

Lai Châu tạm dừng vận chuyển hành khách đi, về các tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Điện Biên

19:17:12 15/05/2021
Từ 12h ngày 15/5, Lai Châu yêu cầu tạm dừng vận chuyển hành khách từ Lai Châu đi các tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Điện Biên để đảm bảo công tác phòng, chống COVID-19.

Cử tri bám sát quy định để lựa chọn được ứng viên thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

19:14:56 15/05/2021
Để kết quả bầu cử đảm bảo khách quan, cử tri cần bám sát các quy định để lựa chọn ứng cử viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có khả năng thực hiện được nhiệm vụ đại biểu Quốc hội tốt nhất.

Bắc Giang: Lập 14 chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 vào vùng sản xuất vải thiều

18:44:18 15/05/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, huyện Lục Ngạn và Tân Yên đã thành lập 14 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các tuyến đường chính vào vùng sản xuất vải thiều.

Hướng dẫn truy cập nhanh thông tin bầu cử qua mã “QR”

18:40:03 15/05/2021
Đoàn Thanh niên Công an Thủ đô đã thiết lập và sử dụng mã QR để truy cập, nghiên cứu, khai thác tiện ích từ kho tài liệu tuyên truyền.

Lào đánh giá cao những kinh nghiệm chống dịch mà Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam chia sẻ

18:37:30 15/05/2021
Trong các ngày từ 11 - 15/5, khi làm việc tại tỉnh Champasak, để tăng cường tính hiệu quả của công việc trên tinh thần giúp nước bạn nhiều nhất có thể, Đoàn đã chia thành 2 nhóm, một nhóm làm về dịch tễ, xét nghiệm và vệ sinh môi trường...

Phường Định Công tăng cường đảm bảo trật tự đô thị phục vụ bầu cử

18:35:02 15/05/2021
Lãnh đạo Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai cho biết, nhằm đảm bảo trật tự đô thị chào mừng ngày bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử ...

Có thể bạn quan tâm

Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn: Quan tâm dạng đề phân tích một đoạn trích

Học hành

21:27:21 15/05/2021
Để đạt điểm cao môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thì việc ôn luyện kiến thức sao cho đầy đủ, phù hợp là hết sức cần thiết, nhất là với thí sinh chọn môn này để xét tuyển đại học- cao đẳng. 

Xót thương cho trò nghèo mất mẹ vì bị container cán, cô chủ nhiệm đăng đàn 'xin mọi người ít tiền lo tang cho mẹ, viện phí cho bố'

Netizen

21:27:07 15/05/2021
Hôm nay (15/5), trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện về em học sinh lớp 11 mất mẹ, bố nguy kịch sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến nhiều người không khỏi xót thương.

7 món đồ không thể thiếu của Jennie

Phong cách sao

21:27:00 15/05/2021
Jennie luôn mang theo chun buộc tóc, lược cỡ nhỏ khi ra ngoài. Nữ ca sĩ yêu thích những món đồ có kiểu dáng và màu sắc dễ thương.

Cát Phượng làm mất xe 7 cây vàng, Minh Nhí: Tôi không hề chửi con bé câu nào

Sao việt

21:24:25 15/05/2021
Tính tôi rất dữ, nóng nảy nhưng lúc đó không hề chửi mắng Cát Phượng một câu nào, chỉ bần thần, hút thuốc liên tục rồi đi bộ một mình từ chiều tới tối - nghệ sĩ Minh Nhí nói.

Lợn sợ hãi rụng rời khi đi qua cầu kính 

Hài hước

21:20:25 15/05/2021
Bị lạc lên cầu kính, chú lợn choáng ngợp và sợ đến nỗi run rẩy lết đi từng bước.

Hàn Quốc: Dự kiến tái mở cửa trường học vào mùa thu

Thế giới

21:19:29 15/05/2021
Ngày 12/5, một quan chức Bộ Giáo dục cho biết Bộ đang cân nhắc nối lại các lớp học trực tiếp vào mùa thu vì học trực tuyến bị chỉ trích thiếu hiệu quả, gia tăng khoảng cách học tập giữa trẻ em. 

Ca dương tính mới ở Nam Định đi học hàng ngày, có hơn 100 F1

Sự kiện nóng

21:17:25 15/05/2021
Tại Nam Định phát hiện một học sinh cấp 3 dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó ở Hà Nam trường hợp dương tính mới là người đi cùng chuyến bay với ca mắc Covid-19 từ Đà Nẵng đến Nội Bài.

Món dan bing: Khẩu vị không biên giới

Ẩm thực

21:09:37 15/05/2021
Chiếc bánh trứng thời nghèo khó Dan Bing đã trở thành một ẩn dụ về tinh thần sáng tạo không ngừng của người Đài Loan trong hành trình thiết lập một nhận diện văn hóa thật sự cho riêng mình.

Nữ ca sĩ gây chấn động khi tiết lộ bị chồng đánh đập, bạo hành

Sao âu mỹ

21:08:47 15/05/2021
Dù sao, Mel B giờ đây đã tìm được niềm vui khi có được tình yêu với một người đàn ông khác với bất kỳ ai mà tôi từng có mối quan hệ trước đây.

Chỉ với hành động che ô dưới mưa, nhận ra luôn Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch ai có EQ cao hơn?

Sao châu á

21:08:14 15/05/2021
Những hình ảnh cũ của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ bị lôi ra so sánh, bàn tán.

'Mùa sau Cavani sẽ còn bùng nổ hơn tại MU'

Bóng đá thế giới

21:05:05 15/05/2021
HLV Ole Gunnar Solskjaer đã chỉ ra lý do tiền đạo Edinson Cavani sẽ còn bùng nổ hơn nữa tại Man United trong mùa giải tới.

Người dân phấn khích khi gặp Tom Cruise

Hậu trường phim

21:04:52 15/05/2021
Tom Cruise đã chủ động tiếp cận và ngỏ lời chụp ảnh cùng người hâm mộ tại Anh.

Những bộ phim có kịch bản ‘song sinh’

Phim âu mỹ

21:04:49 15/05/2021
Nhằm ăn theo thành công của một tác phẩm nổi tiếng trước đó hoặc đơn thuần là trùng hợp, nhiều bộ phim Hollwood đã ra đời với nội dung gần như giống hệt nhau.

Bí ẩn thành phố cổ nằm giữa dãy Andes

Clip hay

21:01:15 15/05/2021
Kuélap ở Peru được xem là thành phố cổ bất khả xâm phạm khi được bảo vệ bởi các bức tường đá cao khoảng 19 m và nặng hàng chục tấn.

Nam giới cần mặc gì để trông sang trọng?

Thời trang

20:58:44 15/05/2021
Bên cạnh vest, phái mạnh có thể kết hợp các món đồ thời trang khác để tạo vẻ ngoài thanh lịch và nâng tầm phong cách.