Tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội khi dẫn đầu đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU tại quận Đống Đa .

Tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng - Hình 1

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi kiểm tra. (Ảnh:TA)

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa Đặng Việt Quân cho biết: Thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020″, Quận ủy – HĐND- UBND quận Đống Đa xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có các giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường; các cơ chế, chính sách, chế độ, định mức, tiêu chuẩn, nhất là cơ chế chính sách trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí được rà soát, sửa đổi, bổ sung, đảm bảo công khai, minh bạch. Người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp của quận luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu.

Công tác kiểm điểm, phê bình có chuyển biến rõ nét, các cán bộ đảng viên luôn thẳng thắn đóng góp các ý kiến, thống nhất đề ra biện pháp giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc trên địa bàn. Trong công tác quản lý điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao, các đồng chí lãnh đạo luôn lắng nghe đóng góp từ cán bộ, đảng viên, qua đó nâng cao ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đẩy lùi sự suy thoài về tư tưởng chính trị trong một bộ phận đảng viên.

UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và UBND 21 phường thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch theo quy định của Luật PCTN theo chức năng nhiệm vụ; đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính phí, lệ phí, quy trình, thời gian giải quyết từng thủ tục đều được công khai, đầy đủ bằng bảng niêm yết tại các đơn vị và trên trang thông tin điện tử của quận. Trong nội bộ từng cơ quan cũng công khai minh bạch hoạt động tài chính, công tác cán bộ theo quy chế làm việc và chi tiêu nội bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra được 229 tổ chức đảng, giám sát 82 tổ chức đảng và 87 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức đảng và đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Đối với Ủy ban Kiểm tra các cấp, đã kiểm tra 15 cấp ủy viên, đảng viên và 11 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 1.612 lượt tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; kiểm tra 65 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra 1.746 lượt tổ chức đảng về thu chi đảng phí và tài chính của đảng. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã trực tiếp xử lý kỷ luật và đề nghị cấp ủy xử lý kỷ luật 73 đảng viên, trong đó khiển trách 59, cảnh cáo 11, khai trừ 19…

Công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2016 đến nay, quận đã thụ lý 186 vụ khiếu nại, tố cáo; giải quyết 112 vụ. Cùng với đó, công tác thanh kiểm tra, truy tố xét xử được chú trọng; các cơ chế, chính sách, chế độ định mức, tiêu chuẩn nhất là cơ chế chính sách trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng lãng phí được rà soát, sửa đổi, bổ sung…Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử được chú trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đống Đa Đặng Việt Quân thừa nhận, việc thực hiện Chương trình 07 trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là việc thực hiện các nội quy, quy chế chưa thường xuyên, chưa phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp chưa triệt để tiết kiệm, gây lãng phí. Chưa phát huy hết vai trò của các đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Việc kết hợp công tác đấu tranh PCTN, lãng phí với công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng, chống tội phạm còn một số hạn chế nhất định. Cơ chế chính sách vẫn còn một bất cập,chưa đồng bộ và chưa phù hợp với thực tế dẫn đến tình trạng vận dụng không đúng, không thống nhất khi thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, quận Đống Đa đã chủ động triển khai Chương trình 07 nghiêm túc, bài bản. Đây là sự cố gắng lớn vì Đống Đa là quận lớn với dân số trên 45 vạn người và cũng là Đảng bộ lớn nhất của Đảng bộ Thành phố Hà Nội với 89 tổ chức cơ sở đảng , thu ngân sách trên 10 nghìn tỷ đồng/năm và đang trong quá trình đô thị hóa nhanh… Đây vừa là lợi thế nhưng cũng là sức ép về an ninh trật tự, công tác quản lý, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp khó lường. Nhưng nhờ triển khai bài bản Nghị quyết 07 nên quận đã tạo chuyển biến rõ trên các mặt, nêu cao vai trò người đứng đầu, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội , tăng cường cải cách hành chính, chủ động phòng ngừa tham nhũng vặt, giữ vững tình hình ổn định ngay tại cơ sở…

Đề cập đến những hạn chế đang tồn tại, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp, các ngành cần quyết liệt hơn trong việc thực hiện Nghị quyết 07. “Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về PCTN, lãng phí, coi đây là công việc thường xuyên, cấp bách, lâu dài gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,XII về xây dựng Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm trước việc của đơn mình. Trong PCTN lấy phòng ngừa là chính và khi phát hiện phải xử lý nghiêm minh. Phát huy vai trò nòng cốt là cơ quan khối nội chính” – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, tăng cường quản lý nhà nước trong công tác PCTN, đặc biệt đề cao vai trò của người đứng đầu trong quản lý tài sản, kể cả tài sản công. Đặc biệt là phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, phương pháp phù hợp; tăng cường kiểm tra, thanh tra, nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý tài sản công… Cùng với đó phát huy hơn nữa cái trò giám sát, phản viện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội , các ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng để cả hệ thống chính trị và xã hội tham gia và công tác PCTN, lãng phí, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thu Hà

Theo Thanhnien

Công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khẳng định càng làm tốt việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, có giải pháp đủ mạnh để xử lý những tồn tại, tăng cường cải cách hành chính, công khai, minh bạch để người dân tham gia giám sát thì càng phòng ngừa được tham nhũng.

Công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng - Hình 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải. (Ảnh: NK)

Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020", ngày 18/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Quận ủy Hoàng Mai.

Cụ thể, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra số 1 kiểm tra công tác tại Sở Giao thông Vận tải. Báo cáo tại đây, lãnh đạo Sở cho biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã cụ thể hóa các nghị quyết của Chính phủ, các chương trình của Thành ủy, UBND thành phố bằng 27 chương trình, kế hoạch cụ thể.

Bên cạnh việc đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm; thực hiện công khai, minh bạch trong các lĩnh vực: Đất đai, tài chính, quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Hằng năm, Sở đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính với hơn 280.000 hồ sơ, trong đó 99,9% số vụ việc được giải quyết đúng hẹn.

Về kết quả phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, giai đoạn 2016-2019, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai 67 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra, Sở đã thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa...

Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là việc một số cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo công tác PCTN, lãng phí tại đơn vị. Việc kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi còn chưa sát sao. Vẫn còn trường hợp công chức, viên chức vi phạm kỷ luật phải điều chuyển công tác...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai Chương trình số 07-CTr/TU tại Sở Giao thông Vận tải. Đồng chí chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại và yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tiếp tục phát huy những thế mạnh của đơn vị, quán triệt sâu sắc vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để đạt kết quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng tình với 5 giải pháp của sở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi năm Sở cần đề ra một chuyên đề cụ thể để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả cụ thể, giải quyết dứt điểm các tình trạng còn tồn đọng. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt việc đẩy mạnh tuyên truyền, xác định rõ các lĩnh vực dễ phát sinh "tham nhũng vặt" để có giải pháp căn cơ phòng ngừa, loại bỏ dần cơ hội phát sinh tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Sở, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Cũng trong sáng 18/7, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai.

Theo báo cáo, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai đã kiểm tra, giám sát 205 lượt đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy thực hiện kiểm tra 6 tổ chức đảng và 12 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, trong đó có 3 tổ chức đảng và 8 cá nhân liên quan đến nội dung vi phạm quản lý đô thị và trật tự xây dựng. Qua kiểm tra, Quận ủy đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 2 cá nhân có vi phạm trong công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên, trong đó có 9 đảng viên vi phạm trong công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng. Quận cũng đã tiết kiệm từ nguồn chi thường xuyên được 137 tỷ đồng...

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận định, Quận ủy Hoàng Mai đã triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU nghiêm túc, quyết liệt, tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí đánh giá cao hoạt động giám sát của HĐND, MTTQ Việt Nam Quận trong lĩnh vực này, từ đó giúp Ban Thường vụ Quận ủy có thêm thông tin để chỉ đạo sát sao việc giải quyết các vụ án, đơn, thư phức tạp. Nhờ đó, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng của quận có nhiều tiến bộ; không để phát sinh mới tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép; kiên quyết cưỡng chế các công trình vi phạm...

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Quận ủy Hoàng Mai tăng cường kiểm tra, có giải pháp đủ mạnh để xử lý những tồn tại, nhất là trong vi phạm trật tự xây dựng, tăng cường cải cách hành chính, công khai, minh bạch để người dân tham gia giám sát, tránh "tham nhũng vặt".../.

Nam Khánh

Theo ĐCSVN

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong00:33Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00

Tiêu điểm

Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong
14:41:38 26/02/2021
Đèo Bảo Lộc kẹt cứng sau tai nạn liên hoàn
01:33:45 27/02/2021
Ảnh: Nữ sinh Sư phạm khóc nức nở, từ TP.HCM ra Hà Nội tiễn người yêu lên đường nhập ngũ
10:52:26 27/02/2021
Giá vàng hôm nay 27/2: Rơi xuống mức thấp nhất hơn 6 tháng
07:12:54 27/02/2021
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường để tụ tập ngàn người ở chùa Viên Giác
13:50:52 26/02/2021
Xe máy Honda tràn ngập thị trường vì lý do này
14:35:58 26/02/2021
Bệnh nhân COVID-19 'siêu lây nhiễm' ở ổ dịch Cẩm Giàng xuất viện
20:25:20 26/02/2021
Thị trường ô tô tỉnh lẻ vào “tầm ngắm” các hãng xe
10:31:48 27/02/2021
Hà Nội chỉ đạo các trường sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại
17:10:08 26/02/2021
Cách xếp lương viên chức là giáo viên có hiệu lực từ tháng 3.2021
14:23:13 27/02/2021

Thông tin đang nóng

Đi công tác để con gái riêng ở nhà với chồng, tôi rụng rời nhìn vết máu trên ga giường
06:07:38 28/02/2021
Mẹ chồng 50 tuổi ham trai trẻ, cưới xong một tuần không ra khỏi phòng, tôi xông vào mà sốc
07:20:41 28/02/2021
Biệt thự ngập tràn hoa của ca sĩ Quang Lê
05:56:09 28/02/2021
Cuộc sống viên mãn của 'Điêu Thuyền đẹp nhất' với đạo diễn hơn 16 tuổi
05:52:48 28/02/2021
Dẫn bạn trai về ra mắt, tôi điên loạn gào thét nghe được tiếng anh trong phòng bố
05:58:31 28/02/2021
Giây phút cuối cùng của Ngô Mạnh Đạt
06:24:52 28/02/2021
Tài sản của các tổng thống Mỹ
01:43:33 28/02/2021
Vì sao Song Hye Kyo dễ dàng trở thành đại sứ toàn cầu?
06:28:22 28/02/2021
Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc bị sa thải vì 'phản bội đất nước'
00:42:48 28/02/2021
Trương Bá Chi bật khóc khi nhắc tới 3 con trai
07:34:48 28/02/2021

Tin mới nhất

Lai Châu khởi sắc cùng nông thôn mới

08:02:00 28/02/2021
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là Chương trình mục tiêu Quốc gia lớn, mà thành quả mang lại sẽ làm thay đổi khu vực nông thôn. Nắm bắt được mục đích, ý nghĩa đó, tỉnh Lai Châu đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thu hút m...

Nông sản Hà Nội cũng cần 'giải cứu'

07:57:51 28/02/2021
Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các địa phương có nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ nông sản thông tin với Sở để có giải pháp. Bên cạnh đó, để hạn chế tối đa tình trạng giải cứu, những vụ thu hoạch sắp tới, địa phương cần chủ động làm việc, thông t...

Hà Nội: Phối hợp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

07:53:42 28/02/2021
BHXH Hà Nội cho biết năm 2020, mặc dù các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn gặp khó khăn vì dịch Covid-19, nhiều DN giải thể, dừng hoạt động nhưng tỉ lệ nợ đọng BHXH của TP giảm còn 2,58%.

Giá tiêu hôm nay 28/2: Thủ phủ hồ tiêu Gia Lai tăng nhẹ, dự báo thị trường tháng 3/2021 khả quan

07:50:07 28/02/2021
Giá tiêu hôm nay 28/2 cao nhất 55.500 đồng/kg, tăng nhẹ tại Chư Sê (Gia Lai). Trên thế giới giá tiêu Ấn Độ đang có chuỗi đà tăng.

Giá cà phê hôm nay 28/2: Giá giảm do cung ngắn hạn tăng,'món quà hy vọng' của Tổng thống Mỹ Biden

07:46:32 28/02/2021
Dù có xu hướng giảm nhưng giá cà phê vẫn đang ở mức cao, các nhà sản xuất đang tranh thủ ký kết các hợp đồng bán hàng mới, khiến phần nào làm tăng nguồn cung ngắn hạn. Giá cà phê arabica tuần qua giảm 1,82% về 137,5 USD Cents/lb, giá cà...

Giá vàng hôm nay 28/2: Tuần tới, vàng có dứt đà giảm mạnh?

07:24:27 28/02/2021
Giá vàng hôm nay 28/2: Tuần tới, vàng có dứt đà giảm mạnh sau hai tháng giảm liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong hơn 8 tháng?

Các hồ thủy điện xả nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân

07:17:31 28/02/2021
Theo Tổng cục Thủy lợi, đến nay các hồ thủy điện đã xả 5,14 tỷ mét khối nước phục vụ cấp nước đổ ải và gieo cấy vụ đông xuân 2020-2021 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tiết kiệm 0,7 tỷ mét khối nước so với kế hoạch ban đầu. Trong đ...

Duy trì mức sinh thay thế đồng đều ở các vùng, miền

07:14:40 28/02/2021
Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế và liên tục giữ vững tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) ở mức dưới 2,1 con hơn 10 năm qua (từ năm 2006). Tuy nhiên, cần có những chính sách phù hợp để điều chỉnh ...

Phát huy vai trò hội nông dân trong bảo vệ môi trường

07:12:15 28/02/2021
Thời gian qua, Hội Nông dân Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và các biện pháp BVMT nông thôn, bảo vệ sức khỏe người dân nói riêng tới...

Người nuôi tôm Hà Tĩnh tất bật cải tạo ao đầm, chuẩn bị vụ tôm xuân hè

07:09:14 28/02/2021
Với sự chuẩn bị chu đáo từ công tác cải tạo ao đầm, lựa chọn nguồn giống, đầu tư cơ sở hạ tầng... người nuôi tôm Hà Tĩnh đang khởi động vụ nuôi tôm xuân hè 2021 với hi vọng sẽ giành được nhiều thắng lợi.

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân vùng dịch

06:58:16 28/02/2021
Với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay của toàn xã hội hỗ trợ những địa phương, người dân gặp khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống bởi dịch Covid-19, T.Ư Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đã phát động Chiến dịch Chung s...

Dự báo thời tiết ngày 28/2: Bắc Bộ tiếp chuỗi ngày mưa rét, Nam Bộ nắng

06:49:58 28/02/2021
Sáng 28/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiều tỉnh thành có mưa vào buổi sáng, trưa chiều trời nắng.

Sáng 28/2, nước ta không có thêm ca mắc Covid-19

06:14:33 28/02/2021
Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 27/2 đến 6h ngày 28/2, Việt Nam không phát hiện thêm ca mắc mới Covid-19.

Huyện Như Thanh thu hút các doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu

06:00:30 28/02/2021
Tận dụng nguồn nguyên liệu và lao động dồi dào, những năm gần đây huyện Như Thanh đã có nhiều giải pháp thu hút các doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu đầu tư vào huyện, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều l...

Huyện Quan Sơn đưa nghị quyết vào cuộc sống

05:58:36 28/02/2021
Ngay sau thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, các địa phương trên địa bàn huyện Quan Sơn khẩn trương bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa, triển khai nghị quyết, bằng cách bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp c...

Các doanh nghiệp ở Hải Dương bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian chống dịch

05:50:30 28/02/2021
Bắt đầu từ 27/2, một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Dương đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19.

Giai đoạn 2021 - 2030 cần đầu tư cho ngành điện 13 tỷ USD/năm

05:46:59 28/02/2021
Theo dự thảo Quy hoạch điện VIII, hàng năm Việt Nam cần đầu tư cho ngành điện khoảng 13 tỷ USD/ năm trong giai đoạn 2021 - 2030 và trên 12 tỷ USD/ năm trong giai đoạn 2031 - 2045.

"Tâm dịch" Hải Dương: Khi nào trường học an toàn?

05:43:38 28/02/2021
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số là yêu cầu bức thiết hiện nay

05:42:04 28/02/2021
Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, do đó các chuyên gia kinh tế cho rằng, Việt Nam cần thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn hậu Covid-19 dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Cần đảm bảo chế độ cho người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn

05:30:53 28/02/2021
Từ việc hưởng lương và các chế độ theo vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, bỗng dưng 15 nhân viên đang công tác tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức (H. Hiệp Đức, Quảng Nam) bị chuyển sang hợp đồng theo Nghị định số...

Yên Bái giải cứu nông sản giúp nông dân Hải Dương

05:26:36 28/02/2021
Bà Bùi Thị Sửu, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái cho biết: Ngày 27/2, tại địa điểm đầu cầu Km3, thuộc phường Minh Tân thành phố Yên Bái (Yên Bái), Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Nam Định: Hàng nghìn công nhân công ty giày da Nam Hà đình công

05:24:13 28/02/2021
Mặc dù mới đầu xuân nhưng hàng nghìn công nhân thuộc công ty giày da Nam Hà phải đình công đòi quyền lợi liên quan đến tiền lương.

Những bác sĩ không mặc blouse trắng

05:18:56 28/02/2021
Trong suốt những đợt dịch Covid-19 vừa qua có một đội ngũ y bác sĩ luôn lặng thầm lặng cống hiến sức mình vào cuộc chiến chung của ngành Y tế Việt Nam.

TH khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại An Giang

05:16:44 28/02/2021
Đây là dự án chăn nuôi bò và chế biến sữa lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, với quy mô nuôi 10.000 con bò và chế biến 135 tấn sữa tươi sạch/ngày, vốn đầu tư 2.655 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Cần Thơ khởi động Tháng Thanh niên 2021

05:10:31 28/02/2021
Tại quận Ninh Kiều, hơn 150 đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) sôi nổi ra quân thực hiện công trình thanh niên vệ sinh, khai thông cống rãnh ở rạch Tham Tướng. Sau hoạt động này, các cơ sở Ðoàn trên địa bàn phấn đấu thực hiện ít nhất 1 công t...

Tỉnh đoàn Bắc Giang khởi động tháng Thanh niên, khánh thành cầu 1,6 tỷ đồng

05:08:53 28/02/2021
Ngày 27/2, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức chương trình Khởi động Tháng Thanh niên và khánh thành công trình thanh niên cấp tỉnh cầu Bến Mộng.

Đồng Tháp, Cà Mau tưng bừng các hoạt động Tháng thanh niên ​

05:06:28 28/02/2021
Ngày 27/02, Tỉnh đoàn Đồng Tháp và Cà Mau ra quân sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên 2021 với chủ đề Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kỳ lạ hơn 5.000 doanh nghiệp 'mất tích', không thể liên lạc

04:56:51 28/02/2021
Bộ KH&ĐT cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có hơn 5.564 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đồng thời cơ quan chức năng không thể liên lạc.

Nữ tân binh: "Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới"

22:50:07 27/02/2021
Dù đã tốt nghiệp đại học, đang có một công việc ổn định nhưng nữ tân binh 23 tuổi đã viết đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Những 'bóng hồng' 9X ở Gia Lai xung phong lên đường nhập ngũ

22:47:57 27/02/2021
Mùa xuân này, hơn 2.500 thanh niên của Gia Lai lên đường nhập ngũ, trong đó có 7 bóng hồng viết đơn tình nguyện xin gia nhập vào hàng quân ngũ.

Có thể bạn quan tâm

Ngọc Trinh: Tôi rất bất ngờ, sửng sốt khi biết mẹ ruột của con trai tôi sinh năm 1990

Sao việt

08:41:02 28/02/2021
Nhật Huy đóng chung phim Chị mẹ học yêu với Ngọc Trinh, vào vai hai mẹ con.

Ác nữ Seo Jin toang cực độ ở preview tập 5 Penthouse 2: Hết ghen lồng lộn với Yoon Hee lại bị rich kid vạch mặt

Phim châu á

08:40:12 28/02/2021
Những tháng ngày tới ở Penthouse 2 hẳn là sẽ không hề yên ổn với cô giáo Seo Jin.

Cơm gà Hội An món ăn đặt trưng của xứ Quảng .

Ẩm thực

08:36:59 28/02/2021
Nếu ai có dịp đến thăm Quảng Nam chắc hẳn bạn sẽ không thể quên được nơi này. Bởi vẻ đẹp của những danh lam thắng cảnh, di tích và lịch sử.

Thành viên nổi tiếng nhất nhóm đàn em TWICE dừng hoạt động vì bạo lực học đường, lịch trình bị huỷ bỏ ảnh hưởng loạt show âm nhạc

Nhạc quốc tế

08:32:28 28/02/2021
Là 1 cái tên xuất hiện trong làn sóng tố giác bạo lực học đường của Kpop thời gian vừa qua, thành viên nhóm Stray Kids đã phải dừng hoạt động để kiểm điểm bản thân.

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo chủ nhật ngày 28/2/2021: Bạch Dương được nếm 'trái ngọt'

Trắc nghiệm

08:32:07 28/02/2021
Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo chủ nhật ngày 28/2/2021 cho thấy những người thuộc cung Bạch Dương có thể nếm được trái ngọt trong công việc sau thời gian nỗ lực bền bỉ.

Tóm được vợ ngoại tình, chồng kéo khóa váy cẩn thận dắt về, hàng đêm làm 1 việc kinh hoàng

Tâm sự

08:20:47 28/02/2021
Người ta nói đàn bà ngoại tình vì thiếu thốn tình cảm, điều đó quả thực rất đúng và tôi chính là một kẻ như vậy đấy.

Dương Mịch bị netizen chê bai vì "lệch tông" với Hứa Khải ở poster phim mới đậm mùi teenfic

Hậu trường phim

08:19:26 28/02/2021
Cặp đôi chị em Dương Mịch - Hứa Khải trong Định Luật Tình Yêu 80/20 nhận về nhiều ý kiến tiêu cực từ khán giả.

Kia K8 2022 mới "lộ hàng", bị so sánh với xe Trung Quốc

Ôtô

08:13:14 28/02/2021
Trước khi trình làng vào cuối tháng 3 năm nay, mẫu sedan tiệm cận xe sang Kia K8 2022 hoàn toàn mới đã xuất hiện trên đường phố Hàn Quốc, chiếc sedan cỡ lớn này không hề ngụy trang.

Thời của khẩu trang

Thời trang

08:08:55 28/02/2021
Quả thật, trong đời, chưa bao giờ tôi nghĩ lại có ngày khẩu trang là một phần của đời sống.

Bông hậu ồn ào nhất Vbiz, Nam Em lột xác với street style đẹp quên sầu khiến dân tình phải ngỡ ngàng

Phong cách sao

08:07:55 28/02/2021
Tái xuất showbiz Việt, Nam Em lột xác ngoạn mục từ nhan sắc đến phong cách thời trang.

Trai độc thân Hà Nội mạnh tay chi 500 triệu để sở hữu không gian sống 60m² đẹp từng centimet

Sáng tạo

08:06:07 28/02/2021
Không gian sống độc thân của anh Phạm Quang Trung mang phong cách Nhật Bản, đơn giản và hiện đại.

Triệu phú Bitcoin chi 25 triệu USD đi du lịch quanh thế giới

Thế giới

08:05:08 28/02/2021
Smith - người yêu cầu ẩn danh - đã có một cuộc trò chuyện với Jordan Bishop, một cây bút chuyên viết về du lịch cho tạp chí Forbes khi 2 người vô tình ngồi cạnh nhau trên tầng 56 của khách sạn Island Shangri-La (Hong Kong). Smith cho bi...

Quả cầu titan bí ẩn có chữ viết Nga bất ngờ rơi xuống bãi biển Bahamas

Chuyện lạ

08:01:28 28/02/2021
Một quả cầu titan nặng, có thể là một phần của tàu vũ trụ Nga, đã được phát hiện trên một bãi biển ở Bahamas – hãng tin The Independent cho hay. 

"Anh ơi mùa xuân đến rồi đó/Nó ở trường luôn đến chiều về": Hàng loạt tâm trạng mừng rớt nước mắt của hội phụ huynh khi con sắp trở lại trường

Netizen

07:53:14 28/02/2021
Những ngày loạn nhà, đánh nhau chí chóe, ăn ngủ vô tội vạ... thế là đã sắp qua rồi. Bố mẹ ơi, chúng ta đã được giải phóng.

6 kiểu người dễ bị béo phì dù có ăn ít cũng vẫn tăng cân đều đều, kiểm tra xem bạn có thuộc nhóm nào không

Sức khỏe

07:52:30 28/02/2021
Những người có các đặc điểm sau đây thường dễ bị tăng cân mất kiểm soát hơn, xem ngay để chủ động cải thiện vấn đề của mình bạn nhé!