Tân Phú còn nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 9-4, đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND H. Tân Phú về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, mục tiêu hướng đến năm 2025 về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới .

Tân Phú còn nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới - Hình 1

Tân Phú quan tâm xây dựng các vùng sản xuất VietGAP . Trong ảnh: Thu hoạch tôm càng xanh tại vùng nuôi tôm VietGAP xã Trà Cổ, H.Tân Phú. Ảnh: L.Quyên

Tân Phú là huyện có xuất phát điểm thấp hơn so với các địa phương khác trong xây dựng nông thôn mới . Trong xây dựng nông thôn mới , do đặc điểm đất rộng, dân thưa, địa phương gặp nhiều khó khăn trong đầu tư hạ tầng nông thôn, nhất là đường giao thông, về vấn đề môi trường và an ninh trật tự…

Toàn huyện hiện chỉ có 1/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, 1 xã (xã Phú Lâm) đã đạt 19/19 tiêu chí; 3 xã đạt từ 14-18 tiêu chí, 11 xã đạt từ 10-13 tiêu chí…Trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay, địa phương đã chuyển đổi 433,5 ha chủ yếu từ đất lúa, cây hàng năm kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm và mô hình kết hợp trồng lúa nuôi trồng thủy sản . Trong xây dựng nông thôn mới , địa phương đã chú trọng đầu tư thủy lợi phục vụ sản xuất, đầu tư cho tiêu chí nước sạch và vệ sinh môi trường nông thô n; xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất…

Mục tiêu giai đoạn 2021-2025, Tân Phú phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 4,5%/năm; giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1 ha đất sản xuất đến năm 2025 đạt 220 triệu đồng/năm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu Ban chỉ đạo nông thôn mới H.Tân Phú cần rà soát lại, tiếp tục củng cố Ban chỉ đạo cấp huyện và cơ sở. Các sở, ngành liên quan cần tích cực hỗ trợ địa phương để thực hiện được mục tiêu năm 2021 về xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao. Địa phương cần rà soát lại các công trình nước sạch nông thôn, tuyên truyền vận động người dân tham gia đấu nối sử dụng nước sạch. Sở GD-ĐT và Sở Nội vụ rà roát, đề xuất, hướng dẫn về vấn đề thiếu giáo viên của H.Tân Phú. Sở GT-VT xem xét, đề xuất thực hiện các công trình giao thông nông thôn.

Vĩnh Long hiện đại hóa hệ thống thủy lợi

Xác định tầm quan trọng của thủy lợi đối với phát triển nông nghiệp - thôn thôn, hằng năm từ các nguồn kinh phí khác nhau, tỉnh Vĩnh Long tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhiều công trình thủy lợi.

Tỉnh còn lên kế hoạch đến năm 2050 hoàn thiện hệ thống thủy lợi theo hướng hiện đại, thông minh.

Vĩnh Long hiện đại hóa hệ thống thủy lợi - Hình 1

Cống Vũng Liêm - cống thủy lợi có quy mô lớn nhất, tiên tiến nhất ở tỉnh từ trước đến nay.

Hệ thống thủy lợi của tỉnh kết hợp với hệ thống giao thông bộ có nhiệm vụ dẫn nước tưới, tiêu, ngăn lũ - triều cường, xâm nhập mặn phục vụ chương trình cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu - nước dâng. Tính riêng giai đoạn năm 2001-2020, thủy lợi của Vĩnh Long được đầu tư trên 4.666 tỉ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và vốn nhân dân đóng góp với gần 13.976 công trình được xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp.

Đến cuối năm 2020, tỉnh Vĩnh Long có hệ thống thủy lợi rất lớn với 405 tuyến đê bao (dài 3.642km), 14.638m kè chống sạt lở bờ sông được xây dựng, hơn 6.008 cống, đập, 19 trạm bơm điện và gần 4.400 tuyến sông, kinh, rạch tự nhiên các loại (dài hơn 5.326km) được nạo vét, cải tạo kết hợp sử dụng làm công trình thủy lợi. Có 94,24% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được khép kín thủy lợi (tương đương 112.855ha) đảm bảo tưới, tiêu tự chảy trong điều kiện thời tiết thủy văn bình thường. Nhiều mô hình tưới tiết kiệm nước đã và đang chuyển giao áp dụng vào thực tế sản xuất trên lúa (khoảng 200ha) và 9.639,5ha cây trồng cạn (chiếm 10,44% tổng số diện tích cây trồng cạn toàn tỉnh).

Tuy nhiên theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hệ thống thủy lợi đã được đầu tư chỉ mới đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp đơn giản, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Hệ thống kinh, đê bao mau bị bồi lắng, xuống cấp tốn nhiều kinh phí nạo vét, nâng cấp (mỗi năm có từ 200-300km cần phải nạo vét, nâng cấp). Hệ thống thủy lợi ứng phó với hạn mặn chưa tốt: Khả năng trữ nước còn hạn chế, hiện tại chỉ trữ được trong hệ thống kênh cấp 3 (kênh sau cống, đập), còn nhiều kênh cấp 2, cấp 1 còn thông, chưa trữ nước được. Một số trạm bơm đã được xây dựng hiệu quả sử dụng thấp. Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong phát triển, vận hành khai thác hạ tầng thủy lợi còn hạn chế. Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi của tỉnh chưa theo quy định của Luật Thủy lợi nên công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi còn nhiều bất cập...

Từ những tồn tại của hệ thống thủy lợi hiện tại, ngày 8-1-2021, UBND tỉnh ký Quyết định ban hành Kế hoạch "Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn năm 2021-2050".

Theo kế hoạch, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2030: Phát triển hệ thống thủy lợi đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, bảo đảm chủ động đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp đa dạng, bền vững và phục vụ dân sinh trong điều kiện nguồn nước không xuất hiện tình trạng cực đoan. Đến năm 2050: Hoàn thiện hệ thống thủy lợi theo hướng hiện đại, thông minh bảo đảm chủ động phục vụ chuyển đổi, đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp và dân sinh, từng bước tự động hóa trong vận hành, có kết nối với phát triển của hệ thống thủy lợi, giao thông trong khu vực để chủ động phục vụ phòng, chống thiên tai, thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giải pháp trước mắt là từ nay đến năm 2025, tỉnh xây dựng đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Trong đó sẽ thành lập các doanh nghiệp, các tổ chức thủy lợi cơ sở để quản lý, khai thác các công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật về thủy lợi.

Bước kế tiếp là tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi theo hướng kết hợp đồng bộ với hạ tầng kinh tế khác. Lĩnh vực và công trình, dự án mà tỉnh Vĩnh Long ưu tiên đầu tư là: Các dự án, công trình thủy lợi tạo động lực cho phát triển nông nghiệp - nông thôn như phát triển cánh đồng lớn trồng lúa, phát triển rau màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, các dự án cho xây dựng nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giai đoạn năm 2021-2050, tỉnh dự tính cần khoảng 66.322 tỉ đồng để đầu tư hiện đại hóa thủy lợi. Nhiều công trình/dự án thủy lợi tỉnh sẽ dự kiến thực hiện, như: nâng cấp mở rộng các kinh trục cấp nước, tiêu nước, thoát lũ nối sông Tiền - sông Hậu ở vùng Bắc quốc lộ 1A như: Xẻo Mát - Cái Vồn, Xã Tàu - Sóc Tro), nạo vét hệ thống kinh cấp I, cấp II; nạo vét, cải tạo, nâng cấp mở rộng các kinh trục ở vùng Bắc và Nam Măng Thít (gồm: Cái Cá - Mây Tức, La Ghì - Trà Côn, Trà Ngoa, Bưng Trường - Ngãi Chánh, Cái Nhum, Kinh Xáng, Sóc Tro, sông Ba Kè...).

Về công trình đê bao: sẽ hoàn chỉnh đê bao bờ Nam sông Măng Thít, nâng cấp các tuyến đê ven sông Cổ Chiên, sông Hậu và nâng cấp hệ thống đê/bờ bao kiểm soát lũ theo quy mô nhỏ đến hệ thống kinh cấp II...

Về công trình cống, sẽ đầu tư hệ thống cống lớn ở các vàm sông nối với sông Măng Thít, sông Cổ Chiên, sông Hậu (mặn 4g/l đến đâu sẽ làm cống đến đó). Từng bước đầu tư các công trình kè chống sạt lở, các công trình chống ngập bảo vệ dân cư ở TP Vĩnh Long, thị xã Bình Minh và các đô thị khác, và hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, các tiểu khu thủy lợi nhằm chủ động cấp nước, tiêu nước.

Tỉnh còn chú trọng thực hiện HĐH công tác quản lý, vận hành công trình, như: đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi từ cấp tỉnh đến tận cơ sở. Xây dựng kế hoạch sử dụng nước, giám sát, dự báo chất lượng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi. Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng phục vụ quản lý, khai thác và vận hành công trình... Ngoài ra còn xây dựng hệ thống giám sát vận hành công trình, từng bước tiến tới tự động hóa trong vận hành công trình, hệ thống.

Theo TS Văn Hữu Huệ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhu cầu triển khai thực hiện kế hoạch HĐH hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh là rất lớn, trong khi nguồn lực của địa phương còn hạn chế. Vì vậy, tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 65% tổng vốn thực hiện kế hoạch (tương đương khoảng 46.000 tỉ đồng) để thực hiện các công trình/dự án thủy lợi lớn đã cân đối nguồn hỗ trợ của Trung ương giúp tỉnh hoàn thiện hệ thống thủy lợi theo kế hoạch đã định.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Lời khai của người cha bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ04:23Bà Phương Hằng đòi kiện NSND Hồng Vân tội bôi nhọ: “Đầu ngu nên người mới thù lù, nhục!”03:22Bà Phương Hằng lại cho Cát Phượng “lên thớt”, đào lại phốt “dằn mặt” gymer xúc phạm cố NS Chí Tài03:44Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Thanh niên bắt quả tang bạn gái “nhún nhảy” với trai lạ nên đánh đập, ép quan hệ để chụp hình03:09Cha xin tha thứ sau khi bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ, đọc tin nhắn mà rùng mình!03:45Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Vợ tìm được chồng sau 11 năm thất lạc nhờ đoạn clip tiktok03:33Melinda - Vợ tỷ phú Bill Gates tiết lộ kiệt sức trong ngôi nhà của mình, bi kịch của bao phụ nữ03:02Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”03:38Vợ bầu dẫn hội chị em đi bắt ghen và trận chiến “long trời lở đất” ở nhà nghỉ04:31An Giang: Tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca nữ nhân viên y tế tử vong sau đó02:46Bà Phương Hằng gặp mặt gymer Duy Nguyễn từng xúc phạm cố nghệ sĩ Chí Tài03:41Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kinh hoàng ở quận 1102:02Chồng bắt quả tang vợ ngủ với trai lạ trong phòng trọ nhưng diễn biến sau đó mới bất ngờ03:12Ba Trà - Từ cô gái chân đất đến mỹ nhân nghiện ngập nổi tiếng nhất Sài Gòn bị đánh ghen tan tác04:31Bà Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân con dâu Quế Long bị cộng đồng mạng tấn công và nhắc tên Mr.Đàm03:07Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda ly hôn: Lý do thực sự là gì?03:56Cháy nhà kinh hoàng ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết01:53Chồng vào khách sạn "mây mưa" với em dâu, về nhà còn ngang nhiên đánh vợ02:11

Tiêu điểm

Cha xin tha thứ sau khi bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ, đọc tin nhắn mà rùng mình!
21:24:12 13/05/2021
Vì sao Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang bị kỷ luật?
23:06:14 14/05/2021
Sóc Trăng hỏa tốc tạm dừng lễ hội, đám cưới, nghi lễ tôn giáo… từ 0h ngày 14-5
23:47:21 13/05/2021
Ổ dịch lớn nhất Bắc Ninh vắng lặng chưa từng thấy trong cao điểm chống COVID-19
22:42:53 14/05/2021
Nữ công nhân kiện ông chủ vì tờ vé số độc đắc 2 tỷ đồng
17:52:04 13/05/2021
Bà Phương Hằng gặp mặt gymer Duy Nguyễn từng xúc phạm cố nghệ sĩ Chí Tài
14:41:57 14/05/2021
Chân dung tú bà sinh năm 2000 điều hành đường dây "nghìn đô một đêm"
12:09:02 14/05/2021
Chồng bỏ mặc 3 con, giữ chặt vợ cho tiểu tam “táng” không thương tiếc và cái kết
16:43:33 14/05/2021
An Giang: Người đàn ông bế con 3 tuổi đang sốt nhập cảnh trái phép từ Campuchia
12:07:37 15/05/2021
Nữ giáo viên lộ clip với đàn ông vì quên tắt camera khi dạy học trực tuyến
22:05:57 14/05/2021

Thông tin đang nóng

Bán kết Miss Universe: Khánh Vân đeo trang sức tiền tỷ, trang phục dạ hội với ý nghĩa đặc biệt
08:25:20 15/05/2021
SỐC: Vợ ông Dũng "lò vôi" tố Võ Hoàng Yên trong lúc chữa bệnh bằng cách kéo lưỡi đã từng gây chết người?
10:49:23 15/05/2021
Khánh Vân bị chê “nhạt” tại bán kết Miss Universe, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Xuân Lan có động thái ngay và luôn
10:57:52 15/05/2021
Mãn nhãn với phần thi bikini của Khánh Vân: Thần thái và body xứng đáng 10 điểm nhưng gây tiếc nuối vì điều này!
08:17:57 15/05/2021
Hari Won không thể về Hàn Quốc chịu tang người nhà
09:52:25 15/05/2021
13 ca Covid-19 tiên lượng rất nặng và 1 ca nguy cơ tử vong
08:40:14 15/05/2021
Phát hiện sự thật "đắng lòng" khi mẹ chồng điện thoại quên cúp máy
09:23:46 15/05/2021
Khánh Vân nhận "mưa" lời khen từ cộng đồng quốc tế trước cú xoay người thần thái tại Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2020
10:00:25 15/05/2021
Hương Tràm chính thức lộ diện sau khi khoe ảnh siêu âm ngầm xác nhận mang thai ở Mỹ
12:19:13 15/05/2021
Về nhà lấy đồ cho chị dâu đang cấp cứu, thấy anh trai bê bết bên mâm cơm, tôi nóng mặt hất tung
08:59:38 15/05/2021

Tin mới nhất

Giá cà phê hôm nay 15/5: Giảm sốc, mất gần 1.000 đồng/kg

12:00:08 15/05/2021
Giá cà phê hôm nay 15/5 trong khoảng 31.600 - 32.600 đồng/kg, tiếp tục đi xuống trên thị trường thế giới. Trong đó, giá cà phê robusta được điều chỉnh xuống mức 1.460 USD/tấn.

Phụ huynh đến tận nhà tát bạn của con: Mẹ dạy gì con từ hành vi côn đồ?

11:03:23 15/05/2021
Hai học sinh lớp 3 ở Nghệ An trêu đùa nhau sau đó một phụ huynh bị tố là đến nhà tát vào mặt cháu bé đã cắn con mình.

Nhiều giáo viên sắp có thêm khoản tiền hỗ trợ

10:59:07 15/05/2021
Bộ GDĐT đề nghị Sở GDĐT tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ thêm cho giáo viên dạy các lớp chuẩn bị, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

Giá gạo Việt Nam tăng cao hơn Thái Lan trong năm 2021

10:50:14 15/05/2021
Từ đầu tháng 3 đến nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại ở mức cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan và vẫn cao hơn nhiều so với gạo Pakistan, Ấn Độ.

KTX khuyến khích về quê: Sinh viên về hay ở?

10:48:27 15/05/2021
Ký túc xá khuyến khích về quê, nhưng sinh viên còn bài tập ở trường, quê nhà vừa có ca nhiễm COVID-19 mới,... khiến sinh viên băn khoăn ở hay về. 

Sóc Trăng: Không tập trung học sinh để tổng kết năm học

10:32:43 15/05/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT Sóc Trăng yêu cầu các trường học tăng cường công tác phòng, chống dịch, không tập trung học sinh để tổng kết năm học… 

Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra dạy học trực tuyến, hỗ trợ vùng dịch

10:25:11 15/05/2021
Sáng 14/5, đoàn công tác ngành giáo dục Nghệ An đã đến thăm, tặng quà cho vùng dịch Hoàng Mai và kiểm tra công tác dạy học trực tuyến, kiểm tra định kỳ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn này.

Thông tin mới nhất về đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc

09:55:24 15/05/2021
Ngày hôm nay (15/5), ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ.

Giá heo hơi hôm nay: Tăng trở lại ở vài nơi

09:46:23 15/05/2021
Ghi nhận giá heo hơi hôm nay tăng - giảm rải rác ở một vài địa phương trên cả nước và được thu mua trong khoảng 64.000 - 75.000 đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 15/5: Vàng lại bật tăng mạnh

09:42:29 15/05/2021
Giá vàng hôm nay 15/5 lại bật tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 2. Giá loạt thương hiệu trong nước cũng dâng theo.

Xử phạt không đeo khẩu trang phòng Covid-19 ở TP.HCM: Có người bỏ chạy tán loạn

09:34:24 15/05/2021
Một số người dân TP.HCM đi chơi công viên không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 đã bỏ chạy tán loạn khi thấy phường đi kiểm tra xử phạt. Nhiều người khác thì bất ngờ được mời vào lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 miễn phí.

Đà Nẵng: "Đêm trắng" xét nghiệm ở điểm nóng Covid-19

09:01:51 15/05/2021
Tối 14/5 - sáng 15/5, hơn 2.500 lượt tiểu thương, ngư dân ở Cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm. Tranh thủ chợp mắt giữa đêm trắng, nhân viên y tế ngả lưng nghỉ ngay trên nền đất.

Hàng ngàn tấm chắn giọt bắn, khẩu trang của giáo viên gửi tuyến đầu chống Covid-19

08:57:42 15/05/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành Giáo dục quận Ba Đình (Hà Nội) đã kêu gọi cán bộ, GV các nhà trường làm ra hàng ngàn tấm chắn giọt bắn, khẩu trang gửi tới tuyến đầu chống dịch. 

Hàng nghìn giáo viên, học sinh cả nước phải đi cách ly vì Covid-19

08:47:48 15/05/2021
Hàng nghìn giáo viên và học sinh tại các địa phương trên cả nước đã phải đi cách ly tập trung do liên quan đến các ca mắc Covid-19. Trong số này, cũng có cả những trường hợp giáo viên và học sinh mắc bệnh.

Trẻ ở nhà một mình giữa mùa dịch

08:14:13 15/05/2021
Không chỉ có trong loạt phim kinh điển Ở nhà một mình của Mỹ, rất nhiều đứa trẻ ở khu nhà trọ của công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp tại TP.HCM đang phải tự xoay xở sinh hoạt, học hành khi bất đắc dĩ phải ở nhà một mình giữa nh...

Nữ sinh lớp 11 xăm hình: Người bỉ bôi, người nhắc cẩn trọng!

08:07:19 15/05/2021
Sự việc lùm xùm quanh nữ sinh ở Đồng Nai rút hồ sơ xin chuyển trường xuất phát từ hình xăm kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề học trò xăm hình.

Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen hai học sinh lớp 1 trả lại gần 30 triệu đồng

08:02:47 15/05/2021
 Ngày 14/5, Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị xác nhận, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa có quyết định tặng Bằng khen hai học sinh lớp 1 tại Quảng Trị đã có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Nhóm người ở Huế bị cách ly vì đột nhập vào xã đang bị phong toả để đánh ghen

23:13:10 14/05/2021
Cơ quan chức năng vừa thực hiện cách ly tập trung với 9 trường hợp sau khi 5 người trong họ băng đường ruộng, vào xã đang bị phong toả để đánh ghen.

Đề nghị xem xét kỷ luật Thiếu tướng Trần Văn Tài, Phó tư lệnh Quân khu 9

23:10:44 14/05/2021
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật Thiếu tướng Trần Văn Tài, Phó tư lệnh Quân khu 9 và thi hành kỷ luật với nhiều cán bộ cấp tá khác.

Cảnh cáo nguyên Chủ tịch HĐQT SABECO Võ Thanh Hà

23:08:34 14/05/2021
Ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT VinaFood II, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) bị kỷ luật cảnh cáo.

Kỷ luật cảnh cáo Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa

23:00:25 14/05/2021
Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, bị kỷ luật cảnh cáo.

Kỷ luật Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang

22:58:06 14/05/2021
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật với hình thức khiển trách ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương vì vi phạm quy định về đạo đức.

Quảng Ninh dừng hoạt động hàng ăn, quán nước vỉa hè từ 15/5

22:56:24 14/05/2021
Từ 0h ngày 15/5, Quảng Ninh đóng cửa các hàng ăn, quán nước vỉa hè, đồng thời cử 200 y bác sỹ sang ‘chi viện’ cho Bắc Giang xét nghiệm COVID-19.

Công ty đăng bản đồ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa bị xử phạt 25 triệu đồng

22:54:06 14/05/2021
Công ty đăng bản đồ thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên trang thông tin điện tử nội bộ bị xử phạt 25 triệu đồng.

Xử phạt 6 người đăng sai sự thật phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

22:46:50 14/05/2021
Hà Nội xử phạt 6 người đăng thông tin giả mạo, sai sự thật về ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 đại diện hộ gia đình trên toàn thành phố trước 23/5

22:44:26 14/05/2021
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu trước ngày 23/5, ngành y tế phải hoàn thành công tác xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình trên toàn thành phố.

Tuyển thực tập sinh sang Nhật Bản, lương tháng hơn 35 triệu đồng

22:33:56 14/05/2021
Sinh viên Việt Nam năm cuối ngành điều dưỡng có thể tham gia chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản với mức lương khoảng 35-37 triệu đồng/tháng.

Có thể bạn quan tâm

Trước khi ‘trở mặt’ với Bitcoin, Elon Musk từng cảnh báo: ‘Tiền số hứa hẹn nhưng hãy đầu tư thận trọng’

Thế giới số

14:11:13 15/05/2021
CEO Tesla nói:Mọi người không nên đầu tư tiền tiết kiệm cả đời mình vào tiền số. Đó là một hành động không không ngoan.

Bổ dưỡng thơm ngon với cách làm món nấm ngọc châm xào siêu đơn giản !

Ẩm thực

14:10:16 15/05/2021
Hướng dẫn cách làm món nấm ngọc châm xào siêu ngon siêu đơn giản cực bổ dưỡng:

Bồ Ramos đam mê may vá

Bên lề sân cỏ

14:08:28 15/05/2021
Bồ Ramos đam mê may vá, Messi và Ronaldo chung tay giúp bệnh nhân nhí... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 15/5.

Nam sinh học kém nhưng lại có cách hỏi bài 'cực nhây' khiến cậu bạn học giỏi nhất trường cũng phải 'cạn lời'

Netizen

14:07:54 15/05/2021
Nam sinh đã cố tình gài bẫy nhờ bạn giải bài tập hộ bằng việc bắt trend nối từ khá hài hước, kết quả không được bạn giải cho bài tập nào còn bị block thẳng tay.

Mùa hè ăn rau mùng tơi thế này chẳng khác nào "thuốc độc", nhất định cần phải biết để tránh

Sức khỏe

14:06:25 15/05/2021
Nhiều gia đình có thói quen ăn canh rau mồng tơi không hết thường để qua đêm để ăn cho bữa sau. Đây là thói quen cực nguy hiểm.

Tình trạng thiếu xăng tại Mỹ có thể sẽ kéo dài vài ngày

Thế giới

14:03:17 15/05/2021
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn dự đoán của các nhà phân tích nước này cho rằng tình trạng thiếu xăng ở bờ Đông nước Mỹ có thể sẽ kéo dài vài ngày hoặc lâu nhất là 2 tuần ở những khu vực bị tác động nặng nề nhất.

Thời của Văn Toàn đã đến?

Bóng đá việt nam

13:58:33 15/05/2021
Văn Toàn là chân sút nội hiệu quả bậc nhất V.League trong 3 năm qua, nhưng trong màu áo đội tuyển quốc gia, cầu thủ sinh năm 1996 chỉ là “cái bóng mờ”.

Sedan hạng C dưới 900 triệu: KIA Cerato dẫn đầu, Toyota Corolla Altis tăng tốc

Ôtô

13:55:00 15/05/2021
KIA Cerato tiếp tục dẫn đầu đồng thời nới rộng cách biệt với Mazda3 Sedan lên gần 1.000 xe, trong khi Toyota Corolla Altis có bước tiến mạnh mẽ để vươn lên vị trí thứ 3, gián tiếp đẩy Honda Civic xuống cuối bảng xếp hạng.

Nghệ sĩ hài Hàn Quốc tiết lộ từng bắt gặp một cặp idol hôn nhau ngay tại cầu thang tòa nhà KBS

Show quốc tế

13:35:06 15/05/2021
Các nghệ sĩ đã chia sẻ lại câu chuyện bất ngờ khi bắt gặp tình huống hẹn hò bí mật của Idol ngay tại trụ sở KBS khiến fan Kpop thấp thỏm, đoán già đoán non.

Vừa tuyên bố ít tham gia truyền hình thực tế, Hoàng Thùy đã lại xuất hiện ở show mới?

Show việt

13:33:13 15/05/2021
Khán giả sẽ được diện kiến Hoàng Thùy ở vòng casting Super Idol Kids.

Bắc Ninh thêm 15 ca nghi nhiễm

Sự kiện nóng

13:29:33 15/05/2021
Sở Y tế Bắc Ninh trưa 15/5 ghi nhận thêm 15 ca nghi mắc Covid-19, đều liên quan ổ dịch cũ.

Chiếc môtô sử dụng nhiên liệu là nước

Xe máy

13:27:22 15/05/2021
Benda BD999 có động cơ 4 xy-lanh 1.000 cc, hoạt động hoàn toàn bằng nước.

Solskjaer chốt mục tiêu chuyển nhượng số 1 của MU

Bóng đá thế giới

13:17:28 15/05/2021
HLV Ole Gunnar Solskjaer coi trung vệ Raphael Varane của Real Madrid là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Manchester United mùa hè năm nay.

Dân tình phát sốt vì... bóng phản chiếu đẹp khó tin của cặp nam thần nữ thần xứ Hàn: Người đẹp đến bóng cũng như mơ là đây?

Sao châu á

13:15:02 15/05/2021
Chiếc bóng đẹp như mơ đã khẳng định đẳng cấp nhan sắc hàng đầu của nữ thần Suzy và nam thần V (BTS).

Chó trả giá vì bắt nạt mèo 

Hài hước

13:14:28 15/05/2021
Bắt nạt kẻ nhỏ hơn mình, chú chó nhận ngay những cú táng vào mặt khi mèo phản công.