Tâm huyết và trách nhiệm cao

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên tham dự Đại hội XIII với một tâm thế vững vàng, tự tin, có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bằng tâm huyết và trách nhiệm cao với Đảng với Nhân dân, sẽ tham gia đóng góp thiết thực , hiệu quả góp phần vào thành công của Đại hội.

Đại hội XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc.

Ngay trước khi bước vào ngày làm việc đầu tiên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã dành thời gian chia sẻ với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác chuẩn bị của Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên và những đóng góp, kiến nghị để góp phần vào thành công của Đại hội.

Phóng viên : Trước hết, xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trao đổi với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngay trước khi Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội. Xin đồng chí chia sẻ công tác chuẩn bị của Đoàn để đóng góp vào sự thành công của Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải : Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tín nhiệm bầu Đoàn đại biểu gồm 22 đồng chí (trong đó có 1 đại biểu đương nhiên) đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, ý chí, nguyện vọng của hơn 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Được tham dự đại hội, một sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, chúng tôi xác định đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của mình trước cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh. Đoàn đại biểu tỉnh đã tổ chức họp đoàn, phân công nhiệm vụ, kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tâm thế tốt nhất tham dự sự kiện.

Các thành viên trong đoàn đã chủ động nghiên cứu tài liệu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng Nhân dân, chuẩn bị các nội dung thảo luận, tham gia các chương trình nghị sự của đại hội để có những đóng góp thiết thực, hiệu quả nhất, góp phần vào thành công của đại hội.

Tâm huyết và trách nhiệm cao - Hình 1

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: HH)

Phóng viên : Thưa đồng chí, một trong những nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện. Xin đồng chí cho biết, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã có những đóng góp gì để góp phần xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Ngày 19/10/2020, toàn bộ dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân. Theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020. Trong 4 dự thảo văn kiện trình Đại hội, nhiều ý kiến tập trung vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp đó là dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2011 – 2020), xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021 – 2030), tiếp nữa là dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 – 2025).
Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nghiêm túc việc lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội. Về cơ bản các ý kiến rất tâm huyết và sâu sắc, hầu hết các ý kiến cho rằng các dự thảo văn kiện lần này được chuẩn bị nghiêm túc, công phu; bố cục khoa học, chặt chẽ, văn phong chuẩn xác, rõ ràng, dễ hiểu. Nội dung có tính khái quát cao, toàn diện; đồng thời vừa có tính cụ thể ở những vấn đề cần thiết, có số liệu chứng minh đầy đủ, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn của Việt Nam và thế giới . Nếu so sánh giữa dự thảo các văn kiện gửi phục vụ đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến với dự thảo các văn kiện công bố ngày 19/10/2020 đã có sự nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu nhiều ý kiến phong phú trên các lĩnh vực, trên phạm vi cả nước thông qua đại hội đảng bộ các cấp.

Phóng viên : Cùng với công tác xây dựng văn kiện, việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Là một trong những đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí có nhận xét gì về những điểm mới trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần này?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải : Công tác chuẩn bị nhân sự đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XII lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương, nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong Nhân dân.

Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hoá cho cả tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Phóng viên : Kính thưa đồng chí, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đến với Đại hội mang theo những kỳ vọng, gửi gắm và kiến nghị gì với Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải : Trước thềm đại hội XIII của Đảng, chúng ta vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu rất quan trọng mà đất nước ta đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, một nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế-xã hội. Nhất là thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế – xã hội và đã thành công, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả. Chúng ta cũng có những giải pháp thích hợp để giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. Đặc biệt, chúng ta tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế…Những thành tựu đó đã tạo được dấu ấn, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi và mong chờ, đặt nhiều kỳ vọng. Trong nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị đại hội được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành công phu, kỹ lưỡng; phát huy dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện trình đại hội. Công tác nhân sự được tiến hành dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, tạo được sự nhất trí cao. Đây chính là tiền đề quan trọng cho sự thành công của đại hội.

Đoàn đại biểu của tỉnh Thái Nguyên đi dự Đại hội XIII của Đảng mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào sự thành công của đại hội. Với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, mỗi đại biểu tham dự đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, tham gia tích cực vào các nội dung, chương trình đề ra, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng được lòng mong đợi và hy vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Về ý kiến kiến nghị tại Đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống của Đảng bộ tỉnh, tham dự Đại hội với một tâm thế vững vàng, tự tin, có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bằng tâm huyết và trách nhiệm cao với Đảng với nhân dân, sẽ tham gia đóng góp thiết thực , hiệu quả góp phần vào thành công của đại hội, đồng thời Đoàn cũng sẽ có một số kiến nghị với Đại hội.

Thứ nhất, đề nghị tiếp tục coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, đây là vấn đề cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ta. Do đó phải thường xuyên và tăng cường chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… cho cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, đề nghị Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền. Bởi hiện nay tham nhũng, chạy chức, chạy quyền còn có những biến tướng ngày càng tinh vi hơn.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền thông qua cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đạo đức trong thực hành công vụ.

Thứ tư, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo , nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, phải đi tiên phong, nêu gương sáng dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung; đội ngũ trí thức, doanh nhân đóng vai trò nòng cốt trong lao động, sáng tạo ; động viên, phát huy vai trò chủ thể và sức sáng tạo vĩ đại của Nhân dân; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! /.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Chiều 22-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã bầu ra Ban Chấp hành khóa 14 nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 47 đồng chí, để khuyết hai đồng chí.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - Hình 1

Đồng chí Giàng Páo Mỷ phát biểu tại Đại hội.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy với 11 đồng chí, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - Hình 2
Đại hội Đại biểu tỉnh Lai Châu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Lê Văn Lương đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - Hình 3
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, giới tính Nữ, sinh ngày 22-12-1963, dân tộc Mông; quê quán xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; trình độ đại học ngành Trinh sát.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ vào Đảng chính thức ngày 20-10-1999.

Từ tháng 2-1984 đến tháng 9-1985: Công tác tại Phòng PX13, Công an tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 10-1985 đến tháng 11-1991: Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Từ tháng 12-1991 đến tháng 12-1999: Cán bộ Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Từ tháng 1-2000 đến tháng 8-2002: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 9-2002 đến tháng 12-2003: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 1-2004 đến tháng 5-2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lâm thời), Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 6-2004 đến tháng 5-2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 6-2007 đến tháng 7-2008: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 8-2008 đến tháng 5-2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 6-2015 đến tháng 1-2016: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 2-2016 đến tháng 6-2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Từ tháng 7-2016 đến tháng 8-2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

-Từ tháng 9-2018 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành tân Chủ tịch nước03:56Ông Vương Đình Huệ trở thành tân Chủ tịch Quốc hội06:20Dương Thụ Thành - Ông trùm khét tiếng bị vợ cầm dao chém vì ngoại tình với minh tinh hạng A07:41Uông Tiểu Phi - Tay chơi hư hỏng nhất Trung Quốc và hôn nhân 48 ngày với Từ Hy Viên07:49Hà Siêu Anh: Mỹ nhân sòng bạc được yêu chiều và sự ra đi đầy uẩn khúc trong điên loạn08:02Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khó khăn không thể làm chùn bước chân của chúng ta11:32Phòng máy lạnh, trái cây, tivi, mở phim hài cho dân chờ làm căn cước công dân qua đêm01:15Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Từ Vãn Vãn - Đẳng cấp rich kid, dinh thự đi mất 7 tiếng đồng hồ và khối tài sản choáng ngợp06:35Gái trẻ đi ăn cưới với phong cách “kín trên hở dưới”02:54Cô dâu Cao Bằng khoe ảnh 'cắn đôi thức ăn' với chồng, nhưng khuôn mặt khác lạ lại gây chú ý hơn02:09Cầm điểu - Loài chim sở hữu siêu năng lực “tán gái” đỉnh cao và cách cưa cẩm phức tạp của động vật07:32Thu Trang - Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam: “Chửa hoang” trên đất Nhật09:53Phun môi cho bé gái 5 tuổi, đại diện thẩm mỹ viện lên tiếng vì phản ứng ngược02:56Quảng Bình: Xây trường học cho học sinh bản Đoòng01:55BMW tiền tỉ gắn biển taxi để “cho vui” hay muốn “chơi trội”?03:23Cách ly trường hợp từ Campuchia trốn về Ninh Thuận dự đám tang02:20Sao biển chết khô ở Phú Quốc cùng hàng loạt hình sống ảo đầy "tội lỗi" của du khách03:06Ông Đoàn Ngọc Hải đổi ý không đòi lại tiền, lãnh đạo huyện nói gì?03:286 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 105:27

Tiêu điểm

Người thầy thuốc trại giam vượt qua bi kịch cuộc đời
09:48:53 12/04/2021
Lại thêm một người mua phải lan đột biến giả, bị lừa gần 10 tỷ đồng
15:46:33 13/04/2021
Khối bê tông 'khủng' đổ sụp xuống trường mầm non trong cơn mưa trái mùa
19:18:19 13/04/2021
TP.HCM: Mưa to, gió lớn làm cây đổ, đè trúng hai người tại quận 1
17:25:50 12/04/2021
Công an Hà Nội xác minh vụ chủ vườn lan đột biến "ôm" 11 tỷ đồng bỏ trốn
20:07:50 13/04/2021
Ông Đoàn Ngọc Hải đổi ý không đòi lại tiền, lãnh đạo huyện nói gì?
13:47:17 12/04/2021
Tập huấn quân sự toàn quân năm 2021
16:30:19 12/04/2021
Chứng khoán ngày 12/4: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?
07:46:18 12/04/2021
NÓNG: Gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc
20:24:09 13/04/2021
Điều tra lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động
08:07:37 12/04/2021

Thông tin đang nóng

Cặp đôi khó hiểu nhất showbiz Việt: Ly hôn, xóa hình xăm vẫn sống bên nhau, hẹn hò tình tứ
20:52:20 13/04/2021
Mẹ chồng nghệ sĩ Việt Hương qua đời, hưởng thọ 80 tuổi
21:14:53 13/04/2021
Anh Đức lên tiếng làm rõ tin đã “cạch mặt” Ali Hoàng Dương, nói 1 câu đã thể hiện tình trạng hội bạn hiện tại
21:09:47 13/04/2021
Khoảnh khắc 5 thành viên của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tại Đà Lạt
22:20:28 13/04/2021
Huỳnh Anh bị chê là "thằng ngu", vợ chưa cưới đáp trả sâu cay
23:28:35 13/04/2021
HOT: Seo Ye Ji chính thức công bố mối quan hệ với Kim Jung Hyun, chia sẻ về việc điều khiển bạn trai xa lánh Seohyun
21:33:28 13/04/2021
Nửa sau tháng 4/2021 dương lịch: 3 con giáp lên hương vùn vụt, tiền của - vận may thay nhau kéo về nhiều không đếm xuể
22:57:48 13/04/2021
Xét xử 2 đạo chích trộm 4,6 tỷ đồng của ca sĩ Nhật Kim Anh
20:59:14 13/04/2021
Lý Lan Địch được khuyên 'đừng đóng phim cổ trang' vì mặt to hơn nam chính
23:00:41 13/04/2021
Mẹ chồng cho căn hộ 2 tỷ với điều kiện "con dâu không được đứng tên" thì nhà thông gia liền có hành động "dằn mặt" bất ngờ
22:06:13 13/04/2021

Tin mới nhất

Fitch Ratings nâng triển vọng của PVN lên “Tích cực”, xếp hạng tín dụng độc lập ở mức “BB+”

05:36:20 14/04/2021
Ngày 7-4, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings vừa nâng triển vọng xếp hạng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) từ Ổn định lên Tích cực và đánh giá mức xếp hạng Hồ sơ tín dụng độc lập (SCP) của PVN ở mức BB , xếp h...

Quý I/2021, Cao su Tây Ninh (TRC) báo doanh thu tăng 94%, lợi nhuận chỉ tăng 14,2%

05:28:24 14/04/2021
Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (mã chứng khoán TRC - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021.

NHNN tỉnh Hòa Bình yêu cầu kiểm soát việc vay vốn liên quan lan đột biến

05:26:21 14/04/2021
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã có công văn yêu cầu các ngân hàng, tổ chức tín dụng rà soát, giám sát và phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm cam kết hợp đồng tín dụng, tập trung vào địa bàn đang có phong trào ...

Người nhà lãnh đạo VIB đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu

05:20:51 14/04/2021
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB) vừa thông báo về giao dịch của ông Trần Đức Quý, bố đẻ của giám đốc khối ngân hàng bán lẻ Trần Thị Thu Hương.

Hà Siêu Hùng: Đứa con bị ghẻ lạnh, đứng ngoài cuộc chiến tỷ đô của vua sòng bạc

23:19:53 13/04/2021
Nếu Hà Siêu Hùng sinh ra sớm 1 vài năm, có cô sẽ giống như Hà Siêu Anh, Hà Du Quang, được trùm sòng bạc hết mực yêu thương. Tuy nhiên, khi Hà Siêu Hùng ra đời, cô lại chẳng nhận được nhiều tình cảm từ người cha giàu có, bởi lẽ khi ấy, t...

Mỗi ngày thị trường chứng khoán Việt đón thêm hàng nghìn “nhà đầu tư F0"

22:15:55 13/04/2021
Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến ngày 31/3/2021, tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đạt hơn 3 triệu tài khoản.

Các nhà đầu tư chứng khoán dự đoán điều gì khi chỉ số VN - Index vượt ngưỡng 1.200 điểm?

22:11:32 13/04/2021
VN-Index mở cửa phiên giao dịch ngày 13/4 với đà tăng điểm hưng phấn. Tuy nhiên, thị trường xanh vỏ đỏ lòng do dòng tiền phân bổ không đồng đều mà chỉ tập trung ở một cổ phiếu trụ.

Bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu

21:57:03 13/04/2021
Trong những năm qua, nhờ thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các Bộ, ng...

Fitch Ratings nâng triển vọng xếp hạng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

21:48:46 13/04/2021
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings vừa nâng triển vọng xếp hạng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) từ Ổn định lên Tích cực.

Công ty xe máy điện Dat Bike’s huy động được 2,6 triệu USD từ quỹ ngoại

21:41:14 13/04/2021
Dòng vốn mới này sẽ giúp Dat Bikes thực thi kế hoạch mở rộng thông qua việc xây dựng chuỗi cung ứng của mình ở Đông Nam Á trong vòng 2-3 năm tới.

Xây mới 1.000 nhà vệ sinh trường học: Sức khỏe học đường là tương lai tầm vóc Việt

21:37:00 13/04/2021
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê hai lần nghẹn ngào vì quá xúc động, khi phát biểu tại lễ phát động Điều ước cho em - một chương trình thiện nguyện mà cô là Đại sứ.

Thanh khoản thị trường vượt 1 tỷ USD, VN-Index “xanh vỏ đỏ lòng”

21:32:31 13/04/2021
Trong 2 phiên gần đây, thanh khoản thị trường lần đầu tiên vượt 1 tỷ USD, nhưng thực trạng thị trường lại xuất hiện dấu hiệu tăng không bền vững...

Khối nợ 680 tỉ đồng ‘giá mềm’ của CTCP Đầu tư Việt Tâm

21:26:33 13/04/2021
Lô trái phiếu 680 tỉ đồng mà CTCP Đầu tư Việt Tâm phát hành hôm 2/4 có mức lãi suất cố định 9%/năm, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung.

Đôn đốc thực hiện Thông tư 17 về phân loại phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu

21:23:50 13/04/2021
Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục, vụ trực thuộc, cục hải quan tỉnh, thành phố tích cực tổ chức tập huấn, triển khai có hiệu quả Thông tư 17/2021/TT-BTC về phân loại hàng hóa, phân tích phân loại hàng hóa, đến cán bộ công chức và cộng đ...

Giao dịch hào hứng, thanh khoản thị trường chứng khoán lập kỷ lục mới

21:22:13 13/04/2021
Nhà đầu tư từ hôm qua đến nay đã thể hiện rất hào hứng với khả năng đáp ứng thanh khoản 20.000 tỷ đồng của hệ thống giao dịch HoSE. Các topic lạc quan bùng nổ trên nhiều diễn đàn. Bất ngờ hôm nay một màn đánh úp xuất hiện với thanh khoả...

Gần 11,6 ngàn lượt người được vay tín dụng chính sách trong quý I

21:19:28 13/04/2021
Ngày 13-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Bảo đã chủ trì phiên họp quý I-2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Cùng dự có ông Nguyễ...

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

21:14:32 13/04/2021
Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/4

21:09:55 13/04/2021
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/4 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/4: Dao động trong vùng 1.230-1.250 điểm

21:07:23 13/04/2021
Lúc này, nhóm cổ phiếu trụ chính là chỉ báo của thị trường, chừng nào nhóm này vẫn tiếp tục nâng đỡ thị trường hoặc tích cực hơn là luân phiên thay nhau dẫn dắt thì VN-Index có thể dao động trong vùng 1.230-1.250 điểm.

Mở rộng hợp tác ngành cơ khí, động lực: Tăng cơ hội việc làm cho sinh viên

20:59:29 13/04/2021
Đưa doanh nghiệp vào tham gia đào tạo, tăng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên, Trường ĐH Trà Vinh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác (Co-op) ngành cơ khí, động lực với các doanh nghiệp tại TPHCM.

Cà Mau: Tập đoàn Tuần Châu tài trợ 1 tỷ đồng tổ chức lễ hội Hương rừng U Minh

20:57:01 13/04/2021
Ngày 13-4, lãnh đạo các Tập đoàn Tuần Châu, Nam Miền Trung và Hồ Gươm đã đến làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau xung quanh những dự án mà các tập đoàn này dự định đầu tư.

3 tháng đầu năm thu ngân sách Tp.HCM đạt hơn 104 nghìn tỷ đồng

20:55:53 13/04/2021
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tp.HCM trong 3 tháng đầu năm đạt 104.072 tỷ đồng, tăng 15,43% so với cùng kỳ năm trước.

Tiền ồ ạt chảy vào chứng khoán, tổng giá trị giao dịch đạt kỷ lục 29.000 tỉ

20:40:27 13/04/2021
Chỉ số VN-Index giảm nhẹ nhưng lượng tiền vẫn ồ ạt đổ vào chứng khoán, kéo thanh khoản tiếp tục phá kỷ lục với tổng giá trị giao dịch 3 sàn đạt trên 29.000 tỉ đồng

Người khuyết tật gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay

20:38:02 13/04/2021
Nhiều người khuyết tật bị khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng vẫn nghị lực, vượt khó vươn lên tạo việc làm cho mình và nhiều người khác. Nhưng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của họ gặp nhiều khó khăn, trong đó có nguồn vốn vay.

Thương mại điện tử B2B năm 2027 sẽ tăng hơn 70%

20:32:46 13/04/2021
Quy mô thương mại điện tử B2B được dự báo đạt 20,9 nghìn tỷ USD vào năm 2027, tăng 71,3% so với năm 2019, theo Sách trắng Hướng dẫn về TMĐT B2B mới công bố của DHL Express.

PTT Vũ Đức Đam: Phải có đột phá mới về KHCN để đất nước "bứt phá"

20:30:18 13/04/2021
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đã qua giai đoạn khai thác những phần lộ thiên, để đất nước bứt phá cần tìm ra cái mới và phải có đột phá mới về khoa học và công nghệ.

Hàng trăm lưu học sinh không về nước ăn tết vì Covid-19

20:22:32 13/04/2021
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng trăm lưu học sinh người Lào, Campuchia tại Kon Tum không về nước ăn tết truyền thống.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nhận bàn giao nhiệm vụ

20:20:57 13/04/2021
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính phấn đấu, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ quản lý ngân sách và tài khóa được giao.

Đắk Nông đăng ký mua gần 900.000 liều vaccine phòng Covid-19

20:14:38 13/04/2021
UBND tỉnh Đắk Nông đã có Công văn số 1662 gửi Bộ Y tế về việc đăng ký mua gần 900.000 liều vaccine phòng Covid-19 để tiêm cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

'Cuộc chiến' bìa tạp chí Trung Quốc tháng 5

Phong cách sao

06:46:33 14/04/2021
Châu Tấn, Thư Kỳ, Angelababy... gây chú ý khi xuất hiện trên trang bìa số tháng 5/2021 của những tạp chí hàng đầu Trung Quốc.

Để tránh trở thành 'bà cô béo' sau tuổi 40, hãy thử ăn mặc như thế này, tao nhã, trí thức và rất nữ tính

Thời trang

06:45:47 14/04/2021
Phụ nữ sau tuổi tứ tuần nên khéo léo chọn các ăn mặc, nếu không sẽ khiến mình ngày càng già đi trong mắt người đối diện.

Cá trê chiên giòn chấm mắm gừng

Ẩm thực

06:39:07 14/04/2021
Cá chiên giòn tan, thịt cá dai ngọt mà không bị tanh, chấm kèm nước mắm gừng đậm vị thơm lừng, ăn cùng cơm nóng rất hợp.

Tử vi ngày 14/4: Thìn cảnh báo họa phá tài đang đến gần, Dậu tình duyên nở hoa rực rỡ

Trắc nghiệm

06:35:35 14/04/2021
Hôm nay, tuổi Thìn cần đề cao cảnh giác nên chú ý đến ví tiền không nên cho ai vay mượn hoặc đầu tư kinh doanh với số tiền lớn.

Tới năm 2027, Triều Tiên có thể nắm trong tay 250 vũ khí hạt nhân

Thế giới

06:34:15 14/04/2021
Kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ tiếp tục nhiều lên trong vài năm tới, đạt tới 242 vũ khí hạt nhân và hàng chục tên lửa đạn đạo liên lục địa tới năm 2027.

Đụng trúng người đàn ông trên đường, tôi thảng thốt nhận ra chồng cũ nhưng sợi dây chuyền trên cổ anh mới khiến tôi bật khóc

Tâm sự

06:34:00 14/04/2021
Vừa bước xuống xe, tôi sửng sốt nhận ra người đó chính là chồng cũ của mình.

TC MOTOR bán gần 16.000 xe trong quý I/2021

Ôtô

06:31:32 14/04/2021
Tính đến hết quý I năm 2021, TC MOTOR đã bán được 15.886 chiếc xe Hyundai ở thị trường Việt Nam.

Microsoft chi 19,7 tỷ USD thâu tóm "bộ não" của trợ lý ảo Siri

Thế giới số

06:29:43 14/04/2021
Microsoft sẽ chi ra 19,7 tỷ USD để thâu tóm hãng công nghệ nhận diện giọng nói và trí tuệ nhân tạo Nuance, công ty phát triển bộ não cho trợ lý ảo Siri nổi tiếng của Apple.

3 ca mắc Covid-19 được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hoà

Sự kiện nóng

06:27:52 14/04/2021
Tính đến 16 giờ ngày 13/04/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 1 tại 19 tỉnh/TP cho 60.139 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ nh...

Laptop chơi game giá 20 triệu đồng 

Đồ 2-tek

06:26:15 14/04/2021
Acer Aspire 7 2021 có cấu hình mạnh, ngoại hình giản dị và mức giá tốt, nhưng thời lượng pin chưa cao.

Cát Tường, Ốc Thanh Vân chia buồn cùng Hiếu Hiền

Sao việt

06:23:59 14/04/2021
Lễ tang nghệ sĩ Đức Lang - cha Hiếu Hiền được tổ chức vào chiều 13/4. Nhiều nghệ sĩ có mặt để thắp hương và chia buồn cùng gia quyến.

Top 10 môtô cruiser giá rẻ đáng tin cậy nhất: Vinh danh Honda Rebel 1100

Xe máy

06:20:51 14/04/2021
Tạp chí Hot Cars vừa bầu chọn ra danh sách 10 môtô cruiser giá rẻ đáng tin cậy nhất từ trước đến nay. Cả 10 mẫu xe này đều có giá từ 10.000 USD trở xuống.

Sự nghiệp 5 năm 'chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng' của Kim Jung Hyun

Sao châu á

06:20:13 14/04/2021
Sau vụ lùm xùm phim xuyên tạc lịch sử, Kim Jung Hyun tiếp tục đối mặt với scandal nghe lời bạn gái, thô lỗ với bạn diễn. Sự nghiệp của nam diễn viên được cho là đi vào ngõ cụt.

"Đua đòi" theo nhiều streamer đình đám, Tùng Họa Mi cũng lấn sân tập tành kinh doanh!

Netizen

06:18:07 14/04/2021
Sau những doanh nhân streamer như ViruSs, PewPew hay Độ Mixi, giờ đây đến lượt Tùng Họa Mi cũng lấn sân sang công việc kinh doanh.

Có một mẫu phụ nữ, dù bao nhiêu tuổi vẫn khiến đàn ông "phát cuồng"

Tình yêu

06:16:07 14/04/2021
Một người phụ nữ có được những phẩm chất như trên sẽ luôn tỏa sáng dù cô ấy ở bất cứ đâu và ở bất kì độ tuổi nào. Đàn ông bị cô ấy thu hút hoàn toàn mà chẳng cần cô ấy phải mất công tán tỉnh, lấy lòng.