tai nạn thương tâm tại nhà

Tai nạn thương tâm tại nhà: Trẻ bị que sắt cắm vào đầu, bị chó cắn vào mặt

Sức khỏe

20:43:05 09/06/2020
Mặc dù các bác sĩ cảnh báo nhiều lần nhưng nhiều t.rẻ e.m vẫn bị những tai nạn thương tâm ngay trong nhà mình như bị chó cắn, té ngã bị dị vật đ.âm...