Sức mạnh toàn dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Xác định rõ vai trò, sức mạnh của nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và việc xây dựng phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào phát triển rộng khắp, lớn mạnh, làm nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở.

Phong trào đã huy động tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, tổ chức và toàn dân tham gia công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Sức mạnh toàn dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy - Hình 1 ADVERTISEMENT
Tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN phát

Đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Mỗi một giai đoạn lịch sử, công tác xây dựng phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy có những đặc thù phù hợp yêu cầu thực tế. Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc, nội dung của phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy gắn liền với các nhiệm vụ trọng yếu của ngành Công an là đấu tranh phòng chống gián điệp, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ngụy trang, sơ tán tài sản, chữa cháy xóa mục tiêu b.ắn phá của địch, bảo vệ thành quả sản xuất của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho tiền tuyến miền Nam đ.ánh Mỹ.

Đất nước thống nhất, từ năm 1975 đến năm 1986, phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy tiếp tục phát triển với nhiệm vụ bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống nhân dân, góp phần khôi phục đất nước sau chiến tranh. Thời kỳ này, phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy phát triển mạnh ở các nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã, nhất là ở khu vực thành thị, khu công nghiệp. Để kiện toàn mạng lưới các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bám địa bàn, cơ sở, tập trung tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy của quần chúng, bảo đảm cho lực lượng này đủ sức gánh vác công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, khu dân cư.

Bước vào thời kỳ đổi mới, để phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, huy động toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công an đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quan trọng từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc xây dựng phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy phát triển lớn mạnh. Ngày 29/6/2001, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật Phòng cháy và chữa cháy tại Kỳ họp thứ 9. Đây là văn bản pháp lý cao nhất về phòng cháy, chữa cháy, thể hiện tính kế thừa, tính thực tiễn dựa trên cơ sở yêu cầu phát triển của đất nước với những nguyên tắc mang tính khoa học, tính quần chúng cao, thể hiện vai trò to lớn của nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

ADVERTISEMENT

Video đang HOT

Tự nguyện, tự phòng, tự quản

Về nguyên tắc hoạt động, Luật Phòng cháy và chữa cháy xác định phải huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy; quy định nguyên tắc: “Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ”. Luật quy định lấy ngày 4/10 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”. Từ khi có Luật Phòng cháy và chữa cháy, công tác xây dựng phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy đã được triển khai chặt chẽ và thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Cùng với Luật Phòng cháy và chữa cháy, nhiều văn bản pháp lý của Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy. Điển hình như Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy; Nghị quyết 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, Quyết định 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 99/2019/QH14 của Quốc hội đều nhấn mạnh nội dung xây dựng phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy phải bảo đảm sâu rộng; gắn liền với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với phương châm bốn tại chỗ, trong đó xác định xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản theo cụm dân cư, cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy trên cơ sở lấy lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành là nòng cốt…

Kết quả hơn 20 năm thực hiện Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy đã khẳng định đây là đợt cao điểm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, là Ngày hội phòng cháy, chữa cháy của toàn dân. Bước chuyển biến rõ nét là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp được quan tâm sát sao; sự tham gia vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân làm cho diện mạo công tác phòng cháy, chữa cháy có nhiều thay đổi tích cực. Ý thức, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu, người quản lý lao động, người lao động và người dân được nâng cao.

Đặc biệt, sự phát triển mạnh của phong trào đã hình thành nhiều mô hình hay, công việc tốt được người dân phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành lập, duy trì hoạt động như mô hình Đội chữa cháy tình nguyện dưới chân núi Lang Biang (Lạc Dương, Lâm Đồng); Đội chữa cháy từ thiện của nông dân xã Hòa Lạc, huyện Tân Phú, An Giang; mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” của phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy” của thành phố Hải Phòng; tổ Liên gia về phòng cháy, chữa cháy của Bắc Ninh…

ADVERTISEMENT

Nhiều nơi, nhân dân đã tự phá dỡ, giải tỏa lấn chiếm, tạo khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn; dọn đường cho xe chữa cháy cơ động; đóng góp kinh phí mua sắm phương tiện, dụng cụ chữa cháy… Những phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy tuy có nhiều tên gọi cho phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, nhưng tựu chung đều mang sứ mệnh bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân nên đã được người dân đồng thuận, ủng hộ và được lan tỏa, nhân rộng ra toàn quốc.

Góp phần ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng

Từ phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy, đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm cứu người gây xúc động, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng, được người dân tôn vinh là những “người hùng”, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước khen thưởng như anh Trung Văn Nam, ở Hoàng Mai, Hà Nội, khi phát hiện có người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân đã không quản ngại nguy hiểm, tiếp cận đám cháy, cứu sống một cháu 14 tuổi, được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tặng Bằng khen…

Hiện cả nước có 80.559 đội dân phòng, với 824.184 đội viên; 325.087 đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, với 2.321.061 đội viên; có 460 đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, với 8.540 đội viên. Lực lượng dân phòng và phòng cháy, chữa cháy cơ sở phối hợp với nhân dân phát hiện và dập tắt trên 50% tổng số vụ cháy xảy ra hằng năm, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, góp phần kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ: Qua hơn 2 thập kỷ thực hiện Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, có thể khẳng định, hoạt động phòng cháy, chữa cháy của nhân dân đã đi vào nền nếp, có chiều sâu, hiệu quả. Phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy phát triển, lớn mạnh cả về chất và lượng, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở cơ sở, khu dân cư và trở thành một bộ phận quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đề nghị Quốc hội tái giám sát việc phòng cháy chữa cháy

Bà Lê Thị Nga đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Quốc phòng - An Ninh thay mặt Quốc hội tái giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy sau nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

ADVERTISEMENT

Báo cáo công tác dân nguyện tháng 8 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 14/9, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết nhân dân đặc biệt quan tâm, lo lắng về việc dù đã có các quy định về phòng cháy, chữa cháy, các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vẫn xảy ra gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Đề nghị Quốc hội tái giám sát việc phòng cháy chữa cháy - Hình 1

Đại biểu Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng.

UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy, chữa cháy.

ADVERTISEMENT

Thảo luận nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga nêu thực trạng các vụ cháy liên tiếp xảy ra thời gian qua, như vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người c.hết, một số vụ cháy ở Hà Nội gây thương vong hay gần đây nhất là trưa 13/9, xảy ra cháy chợ tại Hưng Yên.

Bà Nga nhắc lại cuối khoá XIV, Quốc hội đã có phiên giám sát tối cao về công tác phòng cháy chữa cháy. Sau đó, Quốc hội đã có báo cáo và nghị quyết về giám sát tối cao công tác phòng chống cháy nổ.

Tuy nhiên, từ sau khi có nghị quyết, bà Lê Thị Nga cho rằng Quốc hội chưa tái giám sát về nội dung này. Từ đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị UBTVQH giao Ủy ban Quốc phòng - An ninh thay mặt Quốc hội tái giám sát về phòng cháy chữa cháy.

"Phải làm rõ tại sao có nghị quyết giám sát, nhưng tình hình cháy vẫn chưa giảm", bà Lê Thị Nga nói.

Tiếp thu ý kiến của UBTVQH, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết cơ quan chức năng đã thực hiện quyết liệt, nhưng tình trạng cháy nổ vẫn xảy ra, gây nhiều thương vong. Đặc biệt là vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương và cháy khu xưởng làm 3 người c.hết ở Hà Nội. Bộ Công an tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, đồng thời tăng cường các giải pháp thời gian tới.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

'Vòi bạch tuộc' F88 - Bài 1: Thập diện mai phục
11:11:20 30/11/2022
Rào chắn quán cà phê vi phạm, để các cầu thủ kê bàn, check in ở đường tàu
11:33:22 30/11/2022
Chế Lan Viên - nhà thơ thích "tranh luận" nhất thời đại
12:47:49 30/11/2022
Gặp cậu bé 12 tuổi cứu người đàn ông mắc kẹt trên đường ray: “Dù rất sợ hãi nhưng cháu nghĩ nếu cứ đứng nhìn, chắc chắn bác ấy sẽ gặp nạn”
12:00:59 30/11/2022
Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đã gặp chủ tài khoản Nờ Ô Nô
23:22:35 28/11/2022
Nước ngập lênh láng tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức
23:49:46 29/11/2022
Hà Nội hướng đến thành phố du lịch văn minh, nói không với thịt chó, mèo
11:38:19 29/11/2022
Phát Đạt lên tiếng về việc Bộ Công an đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến khu đất 132 Bến Vân Đồn
21:10:11 29/11/2022
Xuyên đêm thu hẹp 'lô cốt' trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội
16:00:57 29/11/2022
Từng “ngó lơ” phân khúc này lúc thị trường sốt nóng, đến nay nhà đầu tư đang âm thầm quay về
06:01:12 29/11/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Matt Liu unfollow còn đổi cả caption "dứt tình": Hương Giang không quan tâm, vẫn vui vẻ ở trời Tây bên nhân vật này
18:19:40 30/11/2022
Diệp Lâm Anh nắm giữ bằng chứng quan trọng để giành quyền nuôi con, nhan sắc “ăn đứt” tiểu tam
18:15:44 30/11/2022
Điền Thái Toàn từng có vợ và 2 con nay tìm hạnh phúc với bạn trai ở Mỹ
20:06:09 30/11/2022
Lê Giang kể về "con rể tương lai" Tuấn Dũng, chờ ngày đám cưới con gái
20:01:43 30/11/2022
Chồng Đỗ Mỹ Linh hé lộ cơ duyên gặp vợ: Do mai mối
19:17:09 30/11/2022
Diệp Lâm Anh nghẹn ngào khi xa con trai
19:29:00 30/11/2022
Trương Thiên Ái lộ miếng dán ngực, Tiêu Chiến như ngủ gật, Kim Thần giống lao công ở Đêm hội Weibo
20:49:24 30/11/2022
Cụ bà trong clip từ thiện của Nờ Ô Nô rơi nước mắt kể lại sự việc
21:35:43 30/11/2022
Hyuna và tình trẻ Dawn chính thức chia tay dù đã mua nhẫn cầu hôn hết 50% gia tài
18:05:46 30/11/2022
Võ Hạ Trâm khuyên mọi người đừng gọi mình là O S.úng vì điều này
19:42:40 30/11/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Đã là doanh nhân, phải chấp nhận đối mặt với khó khăn, thách thức

22:49:04 30/11/2022
Đó là chia sẻ của ông Bùi Thành Nhơn khi được đề nghị quay trở lại với cương vị Chủ tịch HĐQT Novaland. Tập đoàn này đang trải qua giai đoạn khó khăn trước tác động của biến động kinh tế thế giới và trong nước

Hạ tầng giao thông chuyển mình, khu Tây Hà Nội hút tầng lớp tinh hoa

20:45:11 30/11/2022
Với mật độ xây dựng toàn khu chỉ 25,4% cùng 40 tiện ích chung của khu đô thị và hơn 20 tiện ích đặc quyền chuẩn 5 sao, cư dân thủ đô kỳ vọng Moonlight 1 sẽ góp thêm một thanh âm trong trẻo trong bản hòa ca phát triển sôi động của khu Tâ...

Doanh nghiệp bất động sản nỗ lực ra phương án xử lý trái phiếu đến hạn

20:38:50 30/11/2022
Trước sức ép đến hạn của hàng chục ngàn tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong năm nay và hàng trăm ngàn tỉ đồng trong 2 năm tới, các chuyên gia cho rằng cần sớm triển khai nhiều giải pháp để xử lý tránh hệ lụy cho thị trường tài ...

Lộ diện những đơn vị tham gia tư vấn và một số nội dung của đề án tái cấu trúc Novaland

20:19:52 30/11/2022
Mới đây, Chủ tịch đương nhiệm Novaland là ông Bùi Xuân Huy đã có thư gửi khách hàng. “Chúng tôi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và đang cùng với cổ đông, đối tác nước ngoài, đội ngũ chuyên gia hàng đầu (Ernst & Young, KPMG, Công ty...

Việc làm theo giờ giúp người lao động "bỏ túi" tiền triệu mỗi ngày

20:13:08 30/11/2022
Những ngày gần đây, câu chuyện một số công ty cắt giảm nhân sự được dư luận rất quan tâm. Thế nhưng, cũng có một số ngành nghề lại “khát” nhân sự, làm không hết việc

Năm 2024 sẽ trình Quốc hội ban hành luật để đ.ánh thuế đối với nhà

20:07:30 30/11/2022
Đồng thời, xây dựng chính sách thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế tài sản, số thuế phải nộp, đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai và quy định của pháp luật có liên quan

Rao bán cắt lỗ bất động sản nhưng thực chất nhiều nhà đầu tư chỉ đang cắt lãi

20:05:41 30/11/2022
Thời gian qua, thị trường địa ốc rầm rộ rao bán cắt lỗ nhưng thực chất nhiều người chỉ đang cố tình theo trend cắt lỗ để bán hàng còn giá vẫn trên trời so với giá mặt bằng của thị trường

Người trong cuộc nói gì về tương lai thị trường BĐS năm 2023?

20:02:02 30/11/2022
Khó đưa ra nhận định thị trường BĐS 2023 khi có nhiều yếu tố tác động. Nhưng trong 2023 đang có sự chờ đợi Luật Đất đai sửa đổi được thông qua kéo theo các luật khác như Luật Nhà ở, Luật KD BĐS ... cũng thay đổi theo. Đặc biệt là các cơ...
ADVERTISEMENT

Bãi giữa sông Hồng sẽ 'lột xác'?

19:55:56 30/11/2022
Nói về vấn đề này, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhận định, hướng khai thác và phát triển khu vực bãi giữa sông Hồng của UBND quận Hoàn Kiếm là chủ trương đúng đắn. “Rất hoan nghênh quận ...

Thủ tướng chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc 2022: Quản lý và phát triển đô thị bền vững

19:54:09 30/11/2022
Sáng ngày 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị...

Dự án BĐS nào được quan tâm khi Thanh Trì lên quận năm 2025?

19:50:25 30/11/2022
Theo dự kiến, Thanh Trì sẽ chính thức lên quận vào năm 2025. Theo đó, bất động sản vừa là lĩnh vực hưởng lợi rất lớn, vừa là nhân tố quyết định diện mạo mới của Thanh Trì nói riêng và khu vực Tây Nam nói chung

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển đô thị là nhiệm vụ chung của tất cả các cấp, các ngành

19:48:41 30/11/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước đã ban hành, triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển đô thị. Tuy xuất phát điểm có nhiều khó khăn do chiến tranh, song v...

Lâm Đồng yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm tại dự án ma The Tropicana Garden 2

19:44:11 30/11/2022
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Bảo Lâm về việc xử lý thi công xây dựng các công trình, hạng mục công trình tại dự án ma The Tropicana Garden 2 (xã B Lá, huyện Bảo Lâm). Văn bản do ông Phạm S, Phó Chủ tịch ...

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt kỷ lục

19:32:20 30/11/2022
Nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm ngoái như: cà phê trên 3,5 tỷ USD (tăng 31,5%); cao su trên 2,9 tỷ USD (tăng 3%); gạo trên 3,2 tỷ USD (tăng 6,9%); hồ tiêu 895 triệu USD (tăng 3,2%); sắn và sản phẩm sắn trên 1,2 ...

Ngư dân Quảng Trị được mùa ruốc

19:26:31 30/11/2022
Chuyến biển bắt đầu vào sáng sớm và kết thúc vào chiều cùng ngày, khai thác được từ 3 tạ - 1 tấn ruốc mỗi chuyến. Hiện, ruốc tươi bán được từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, ruốc phơi khô có giá từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, đem lại nguồn thu nh...

Nhiều điểm sáng hợp tác thương mại Việt Nam - Australia

19:24:25 30/11/2022
Với tiềm năng phát triển giữa hai nước, triển vọng thương mại song phương có thể vượt qua dự báo 15 tỷ USD năm 2022 và tiếp tục ghi nhận một kỷ lục mới. Do đó, chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được k...
ADVERTISEMENT

Phát triển cảng biển TP Hồ Chí Minh ngang tầm khu vực và thế giới

19:16:47 30/11/2022
Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xây dựng quy hoạch các bến cảng khách quốc tế gắn với các vùng động lực phát triển du lịch; nghiên cứu quy hoạch, sớm đầu tư cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cầ...

Thêm gói thầu dự án kết nối giao thông phía Bắc hoàn thành đấu thầu

19:14:14 30/11/2022
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 thông tin, hiện đã hoàn thành công tác đấu thầu chọn được nhà thầu thi công được 8/11 gói thầu xây lắp của Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Ban Quản lý dự án 2 đang phấn đấu hoàn thành vi...

Khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng, chanh leo

18:54:31 30/11/2022
Ngày 30/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Chỉ thị về việc phát triển bền vững sản xuất cây sầu riêng, chanh leo

Bộ trưởng GTVT: Nghiên cứu nhượng quyền thu phí tại các dự án cao tốc đầu tư công

18:49:24 30/11/2022
Tại cuộc họp, ngoài vấn đề về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, vấn đề giải ngân vốn thì một vấn đề được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đặc biệt quan tâm và nhiều lần đề cập là cơ chế thu hút nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông

Xuất khẩu thủy sản vượt 10 tỷ USD

18:46:45 30/11/2022
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 11 tháng năm 2022, xuất khẩu thủy sản đạt 10,14 tỷ USD, tăng 27%; trong đó xuất khẩu cá tra đạt 2,2 tỷ USD, tăng gần 62%; tôm đạt 4,1 tỷ USD, tăng 14,6%

Hà Nội: Tuyến đường Nguyễn Trãi-Trần Phú sẽ có thêm 22 ‘lô cốt’

18:45:13 30/11/2022
Với việc rào chắn thi công 14 ga trên một chiều đường từ ngã tư Trần Phú – Mỗ Lao – Vũ Trọng Khánh đến ngã tư cầu Trắng, chiều rộng lòng đường còn lại 10-12m. Để phân luồng cho các phương tiện lưu thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ ...

Hà Nội thí điểm xe điện miễn phí kết nối trung tâm thương mại và buýt BRT

18:35:25 30/11/2022
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải (GTVT) đã triển khai thí điểm mô hình xe điện 2 bánh kết nối phương tiện vận tải hành khách công cộng tuyến BRT từ nhà chờ BRT Văn K...

Ấm tình quân dân trên biên cương Mường Lát

18:30:10 30/11/2022
Nhưng để nấu một nồi cháo thơm ngon, bổ dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu là gạo, xương, thịt lợn và bí đỏ cùng các gia vị được các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn lựa chọn cẩ...

Phú Thọ: Người dân xã Bằng Giã chặn xe không cho chở rác vào bãi

18:23:35 30/11/2022
Ông Trương Bình Thụ cho biết thêm, người dân xã Bằng Giã chặn xe không cho chở rác vào bãi. Do vậy, tình trạng rác thải ở xã Vô Tranh đang bị ứ đọng. Xã đang tính đến phương án kêu gọi người dân phân loại rác, loại nào chôn được sẽ chôn...

TP Hồ Chí Minh: Cháy lớn kho phế liệu ở huyện Bình Chánh

18:10:01 30/11/2022
Theo đại diện Phòng PC07, vụ cháy đã thiêu rụi 380/700m2 cùng một số phế liệu nhựa, pallet… Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người. Ngoài ra, lực lượng PCCC đã bảo vệ và ngăn chặn không cho cháy lan sang các dãy nhà trọ và các côn...

Miền Bắc rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C và xuất hiện băng tuyết

18:06:03 30/11/2022
Cụ thể, đêm 30/11 và ngày 1/12, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 11 độ C, có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ trung bình từ 11 - 13 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, nhiệt độ trung bình 13 - 15 độ C. Bắc ...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Minh Hằng: Mẹ tôi rất trẻ trung, một ngày khiêu vũ 2 suất

Tv show

23:23:54 30/11/2022
Minh Hằng hiếm hoi chia sẻ về mẹ ruột trong tập 3 Nhảy đi ngại chi. Nữ ca sĩ cho biết mẹ cô là người yêu đời, đam mê nhảy múa

HLV Park Hang Seo: ĐT Việt Nam cần học hỏi từ thất bại của Qatar ở World Cup

Bóng đá việt nam

23:21:51 30/11/2022
HLV Park Hang Seo khẳng định thất bại của chủ nhà Qatar tại World Cup 2022 có thể mang đến những bài học quý cho bóng đá Việt Nam

Cưới lần 9 để kiếm phong bì, cô dâu đặt tiệc nhưng không ai đến dự

Netizen

23:15:20 30/11/2022
Đám cưới được xem là sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời. Mọi người thường quan niệm rằng, nó chỉ xảy ra một lần duy nhất nên cần được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng. Thế nhưng, lại có những trường hợp hi hữu khi cố tình tổ chức đám cưới ...

Rước dâu về mẹ chồng “phải thay tên đổi họ”, sẵn sàng đuổi con trai ra ngoài vì con dâu

Góc tâm tình

23:12:06 30/11/2022
Chị Trần Thị Minh Trang (34 tuổi) vốn mồ côi mẹ từ nhỏ nên rất thiếu thốn tình cảm. Đã vậy khi lấy chồng, chị còn chuyển từ Hà Nội vào TP HCM sinh sống, lạ nước lạ cái lại ít bạn bè, mối quan hệ nên đôi khi chị cảm thấy tủi thân, ngột n...

Nữ HLV Dortmund bật cười vì sự cố khung thành trên sân Mỹ Đình

Bên lề sân cỏ

23:03:59 30/11/2022
Julia Farr, HLV Học viện Bóng đá Dortmund, cũng như các cầu thủ, HLV có mặt trên sân đã phải bật cười vì sự cố xuất hiện trong trận đấu của tuyển Việt Nam

Khởi tố cựu nữ giáo viên lừa xin việc vào ngành công an, chiếm đoạt 200 triệu đồng

Pháp luật

22:56:26 30/11/2022
Khi đang là giáo viên mầm non, Trịnh Thị Đào (ngụ TT.Yên Cát, H.Như Xuân, Thanh Hóa) nhận 200 triệu đồng của một người dân ở tỉnh Quảng Bình để xin việc, nhưng đã chiếm đoạt số tiền để tiêu xài cá nhân

Nhận Code Phong Vân H5

Mọt game

22:31:36 30/11/2022
Tham gia game và nhận ngay Code Phong Vân H5 với nhiều phần quà hấp dẫn, bạn có những cách nào để nhận gift code và cách nhập code như thế nào? Làm theo hướng dẫn dưới đây

Tiệc sinh nhật của trùm điện ảnh Hong Kong

Sao châu á

22:25:15 30/11/2022
Chân Tử Đan, Cổ Thiên Lạc, Lưu Gia Linh và nhiều tên tuổi lớn đã xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của đạo diễn Trần Khả Tân

Chuyên gia trang điểm hướng dẫn mẹo che đi nếp gấp mũi, trông trẻ ra đến 10 tuổi

Làm đẹp

22:21:47 30/11/2022
Nếp gấp ở mũi tiết lộ tuổi tác. Hãy học cách che đi vị trí này để trông trẻ trung hơn

Báo chí quốc tế đưa ra dự đoán táo bạo về tỷ số trận Argentina và Ba Lan

Bóng đá thế giới

22:16:38 30/11/2022
Lúc 2h ngày 1/12, đội tuyển Argentina bước vào lượt trận cuối bảng C World Cup 2022 gặp Ba Lan. Trận đấu quyết định suất đi tiếp của cả hai đội

Khoảnh khắc con trai MC Hoàng Oanh vui vẻ gặp ông nội

Sao việt

22:15:20 30/11/2022
Mới đây, bố chồng cũ của MC Hoàng Oanh đã về Việt Nam để thăm cháu nội sau một thời gian dài xa cách, hình ảnh để lại nhiều cảm xúc cho đông đảo khán giả

Nâng cao chất lượng giáo viên để đổi mới giáo dục

Học hành

22:01:15 30/11/2022
Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định phát triển, xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng sẽ là tiền đề tiên quyết để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ðây là động lực quan trọng góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lư...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa văn phòng với cơm trắng dùng kèm tôm sốt dầu hào

Ẩm thực

22:00:54 30/11/2022
Từng dòng nước sốt dầu hào sền sệt hòa quyện vào thịt tôm và áo quanh rau củ luộc, cơm tôm sốt dầu hào là món ăn trưa phù hợp cho nhân viên văn phòng theo tiêu chí nhanh – gọn – giá cả phải chăng